Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 379.71 385 387 390 392 397
Lagren Marknaden 2263.51 2235 2214 2194 2173 2132
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.80 3.2 3.6 3.4 3.6 3.3
Arbetslöshet 4.80 4.7 4.9 5 5 4.7
Inflation - Betygsätt 5.30 5.1 5.2 5.3 5.1 4.9
Ränta 9.00 9 9.5 9.75 9.75 9.75
Handelsbalans 2075.20 2700 2500 3094 3094 3380
Kurantkonto 834.80 -320 200 1250 -280 1140
Bytesbalans Till Bnp 0.50 -0.6 -0.6 -0.6 -1.3 -1.3
Statsskulden Till Bnp 21.90 20 20 20 18 18
Statliga Budgetutskottet -1.40 -1.7 -1.7 -1.7 -1.5 -1.5
Förtroendekommissionen 6.00 13 11 8 8 10
Konsument - Confidence 79.00 81 83 85 85 87
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 7.90 1.5 1.8 1.65 1.65 2.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.80 3.2 3.6 3.4 3.6 3.3
BNP 159.41 205 205 205 220 220
Bnp Fasta Priser 13155.37 24639 40592 60784 13629 62790
Fasta Bruttoinvesteringar 12755.00 4362 7821 13189 13214 13624
Bnp Per Capita 10857.38 10935 10935 10935 11047 11047
Bnp Per Capita Ppp 24055.59 24483 24483 24483 24563 24563
Bruttonationalprodukt 51966817.40 52798286 52902220 53733689 53837623 55506901
Bnp Från Jordbruk 2455882.10 615761 1688821 2539382 2544294 2623182
Bnp Från Entreprenad 3176597.00 1161436 2160702 3284601 3290954 3392993
Bnp Från Tillverkning 6834679.40 3040258 4783332 7067058 7080728 7300271
Bnp Från Mining 8909458.60 4256868 6451540 9212380 9230199 9516389
Bnp Från Offentlig Förvaltning 888538.50 430473 673485 918749 920526 949068
Bnp Från Tjänster 32023586.20 13731303 21522472 33112388 33176435 34205097
Bnp Från Transport 4871974.20 2013624 3111905 5037621 5047365 5203863
Bnp Från Verktyg 1108182.10 561152 816606 1145860 1148077 1183674
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 4.80 4.7 4.9 5 5 4.7
Arbetslösa Personer 442.10 436 436 436 436 434
Långtidsarbetslöshet 2.20 2.1 2.2 2.2 2.2 1.9
Löner 173499.00 159750 163000 168000 168000 174000
Minimilöner 42500.00 42500 42500 42500 44000 44000
Befolkning 18.16 18.8 18.8 18.17 18.42 18.42
Levnadslön Familj 128600.00 118000 118000 118000 118000 120000
Levnadslön Individuella 85600.00 86500 86500 86500 86500 87000
Löner Högutbildad 137400.00 152000 152000 152000 152000 156100
Lönerna I Manufacturing 189242.00 199100 187500 188800 188800 200000
Löner Lågutbildade 73200.00 73500 73500 73500 73500 73700
Ungdomsarbetslöshet 3.60 4.3 4.2 4.3 4.3 4.1
Pensionsåldern Män 63.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Kvinnor 58.00 58 58 58 58 58
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 5.30 5.1 5.2 5.3 5.1 4.9
Konsumentprisindex Kpi 769.53 770 775 791 800 830
Kärna Inflation Rate 6.00 6.6 6.2 5.9 5.9 5.3
Producentpriserna 1188.64 1222 1276 1248 1259 1329
Inflation (Månad) 0.60 0.4 0.2 0.7 0.7 0.5
Mat Inflation 7.80 3.5 3.2 2.9 2.9 2.7
Cpi Transportfordon 102.00 115 113 110 107 116
Producentpriserna Förändras 12.20 12 10.5 10 9.5 6.5
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 9.00 9 9.5 9.75 9.75 9.75
Interbankränta 10.00 10.25 10.75 11 11 11
Penningmängden M2 14587125.00 15931000 16215000 16496000 16496000 17599000
Valutareserven 28032.00 31360 31470 32400 32400 35100
Banks Balansräkning 24551829877.00 22900000000 24100000000 25200000000 25200000000 24700000000
Centralbanken Balansräkning 7806307.00 6770000 6850000 7000000 7000000 8080000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 2075.20 2700 2500 3094 3094 3380
Kurantkonto 834.80 -320 200 1250 -280 1140
Bytesbalans Till Bnp 0.50 -0.6 -0.6 -0.6 -1.3 -1.3
Import 3122.00 2820 2950 2720 2940 2850
Export 5189.50 5510 5470 6250 5240 6380
Utlandsskulden 158787.00 169684 167274 164186 164503 169604
Guldreserver 353.30 333 340 343 343 349
Råolja Produktion 1958.00 1825 1837 1859 1859 1870
Utländska Direktinvesteringar 6701.28 5864 5858 6100 6100 4300
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 21.90 20 20 20 18 18
Statliga Budgetutskottet -1.40 -1.7 -1.7 -1.7 -1.5 -1.5
Statliga Utgifter 5164531.90 2403923 3697819 5340126 5350455 5516350
Statsskuld 16585400.00 19890000 19100000 19090000 19090000 19120000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social Security Rate För Företag 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 6.00 13 11 8 8 10
Industriproduktion -1.60 4.5 4.26 6.2 6.2 5.7
Industriproduktion (Månadsvis) 3.80 -1.8 -2.6 0.2 0.2 0.6
Manufacturing Produktion 3.80 2.5 4.7 5.1 5.1 4.5
Lagerförändringar 1440659.00 1185000 2220000 2620000 2620000 2700000
Ledande Ekonomiska Index 2.20 3.9 4 4.2 4.2 6.5
Bilregistreringar 3942146.00 3775000 3760000 3750000 3750000 3745000
Koppar~~pos=trunc 38686.00 32140 31150 30900 30900 32200
Gruv Produktion -6.70 3.5 4.8 5.1 5.1 3.8
Stål Produktion 350.00 407 426 439 439 450
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 79.00 81 83 85 85 87
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 7.90 1.5 1.8 1.65 1.65 2.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.90 4.1 6.2 6.8 6.8 6
Konsument - Spendera 29017865.40 12399896 19721870 30004473 30062509 30994620
Konsumentkrediter 5537192.00 4911158 5187817 5482909 5632008 5663845
Bensinpriser 0.46 0.46 0.45 0.44 0.43 0.43
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Housing - Index 103.60 104 104 105 105 106
Byggproduktionen 15.60 5.4 -0.8 1.3 1.3 10.1


Kazakstan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.