Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 386.86 386 388 391 393 398
Lagren Marknaden 2143.41 2205 2184 2164 2143 2103
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 3.6 3.4 3.6 3.5 3.3
Arbetslöshet 4.80 4.9 5 5 5 4.7
Inflation - Betygsätt 5.40 5.2 5.3 5.1 5.2 4.9
Ränta 9.00 9 9.5 9.5 9.5 9
Handelsbalans 1730.70 2500 3094 3094 3094 3380
Kurantkonto -2347.60 200 1250 -280 -460 1140
Bytesbalans Till Bnp 0.50 -0.6 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3
Statsskulden Till Bnp 21.90 20 20 18 18 18
Statliga Budgetutskottet -1.40 -1.7 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5
Förtroendekommissionen 9.00 11 8 8 8 10
Konsument - Confidence 77.00 83 85 85 85 87
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.80 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 3.6 3.4 3.6 3.5 3.3
BNP 170.54 168 168 177 177 177
Bnp Fasta Priser 27696.95 41310 60784 13629 13616 62790
Fasta Bruttoinvesteringar 2376.00 7960 13189 2462 2459 13624
Bnp Per Capita 11165.50 10935 10935 11047 11047 11047
Bnp Per Capita Ppp 24738.40 24483 24483 24563 24563 24563
Bruttonationalprodukt 59613707.50 55012928 61640574 61759801 61700187 63674712
Bnp Från Jordbruk 274580.60 1718682 2615202 284466 284191 2701503
Bnp Från Entreprenad 444065.40 2198907 3382128 460052 459608 3493738
Bnp Från Tillverkning 1631421.70 4867910 7297949 1690153 1688521 7538781
Bnp Från Mining 2125713.40 6565614 9342509 2202239 2200113 9650812
Bnp Från Offentlig Förvaltning 322876.20 685394 1406634 334500 334177 1453053
Bnp Från Tjänster 7313193.70 21903026 33602087 7576469 7569155 34710956
Bnp Från Transport 1084730.30 3166929 5039180 1123781 1122696 5205473
Bnp Från Verktyg 307004.90 831045 1147874 318057 317750 1185754
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 4.80 4.9 5 5 5 4.7
Arbetslösa Personer 440.90 436 436 436 436 434
Långtidsarbetslöshet 2.10 2.2 2.2 2.2 2.2 1.9
Löner 186221.00 163000 168000 168000 168000 174000
Minimilöner 42500.00 42500 42500 44000 44000 44000
Befolkning 18.16 18.8 18.17 18.42 18.42 18.42
Levnadslön Familj 128600.00 118000 118000 118000 118000 120000
Levnadslön Individuella 85600.00 86500 86500 86500 86500 87000
Löner Högutbildad 137400.00 152000 152000 152000 152000 156100
Lönerna I Manufacturing 201741.00 187500 188800 188800 188800 200000
Löner Lågutbildade 73200.00 73500 73500 73500 73500 73700
Ungdomsarbetslöshet 3.60 4.2 4.3 4.3 4.3 4.1
Pensionsåldern Män 63.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Kvinnor 58.00 58 58 58 58 58
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 5.40 5.2 5.3 5.1 5.2 4.9
Konsumentprisindex Kpi 772.60 775 791 800 812 830
Kärna Inflation Rate 6.08 6.2 5.9 5.9 5.9 5.3
Producentpriserna 1170.33 1276 1248 1259 1287 1329
Inflation (Månad) 0.20 0.2 0.7 0.7 0.7 0.5
Mat Inflation 8.60 3.2 2.9 2.9 2.9 2.7
Cpi Transportfordon 101.70 113 110 107 107 116
Producentpriserna Förändras 6.00 10.5 10 9.5 9 6.5
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 9.00 9 9.5 9.5 9.5 9
Interbankränta 10.00 10 10.5 10.5 10.5 10
Penningmängden M2 14549374.00 16215000 16496000 16496000 16496000 17599000
Valutareserven 27702.00 31470 32400 32400 32400 35100
Banks Balansräkning 25349972489.00 24100000000 25200000000 25200000000 25200000000 24700000000
Centralbanken Balansräkning 7542280.00 6850000 7000000 7000000 7000000 8080000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 1730.70 2500 3094 3094 3094 3380
Kurantkonto -2347.60 200 1250 -280 -460 1140
Bytesbalans Till Bnp 0.50 -0.6 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3
Import 3273.60 2950 2720 2940 2980 2850
Export 5004.30 5470 6250 5240 5680 6380
Utlandsskulden 157648.00 167087 164186 163323 163166 169604
Guldreserver 353.30 340 343 343 343 349
Råolja Produktion 1634.00 1837 1859 1859 1859 1870
Utländska Direktinvesteringar 5964.13 5858 6100 6100 6100 4300
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 21.90 20 20 18 18 18
Statliga Budgetutskottet -1.40 -1.7 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5
Statliga Utgifter 1140647.30 3763203 5340126 1181711 1180570 5516350
Statsskuld 17517832.00 19100000 19090000 19090000 19090000 19120000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social Security Rate För Företag 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 9.00 11 8 8 8 10
Industriproduktion 3.20 4.2 6.2 5.5 1.9 5.7
Industriproduktion (Månadsvis) 2.50 -2.6 0.2 0.2 0.2 0.6
Manufacturing Produktion 2.50 4.7 5.1 5.1 5.1 4.5
Lagerförändringar 424624.00 2220000 2620000 2620000 2620000 2700000
Ledande Ekonomiska Index 5.10 4 5.5 4.2 5.2 6.5
Bilregistreringar 3687597.00 3760000 3750000 3750000 3750000 3745000
Koppar~~pos=trunc 42980.00 31150 30900 30900 30900 32200
Gruv Produktion 8.60 4.8 5.1 5.1 5.1 3.8
Stål Produktion 385.00 426 439 439 439 450
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 77.00 83 85 85 85 87
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.80 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.20 6.2 7.1 6.2 6.8 6
Konsument - Spendera 6396442.70 20070587 30004473 6626715 6620318 30994620
Konsumentkrediter 5835436.00 5279546 5482909 5632008 6039676 5663845
Bensinpriser 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.41
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Housing - Index 104.10 104 105 105 105 106
Byggproduktionen 16.80 -0.8 1.3 1.3 1.3 10.1


Kazakstan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.