Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 385.81 388 390 391 393 396
Lagren Marknaden 2303.76 2297 2277 2256 2236 2196
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.30 4.2 3.6 3.5 3.2 3.6
Arbetslöshet 4.80 4.8 5 5 5 5
Inflation - Betygsätt 5.40 5.3 5.8 5.2 5 4.9
Ränta 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
Handelsbalans 1831.80 3094 3094 2300 2700 3380
Kurantkonto -2793.20 1250 -280 -460 -460 1140
Bytesbalans Till Bnp -0.50 -2.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Statsskulden Till Bnp 21.90 20 18 18 18 18
Statliga Budgetutskottet -1.40 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Förtroendekommissionen 7.00 8 8 8 8 10
Konsument - Confidence 83.00 85 85 85 85 87
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -6.90 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.30 4.2 3.6 3.5 3.2 3.6
BNP 170.54 168 177 177 177 177
Bnp Fasta Priser 44139.40 60432 13629 28666 45552 62607
Fasta Bruttoinvesteringar 5682.00 13112 2462 5881 5864 13584
Bnp Per Capita 11165.50 10935 11047 11047 11047 11047
Bnp Per Capita Ppp 24738.40 24483 24563 24563 24563 24563
Bruttonationalprodukt 59613707.50 61282891 61759801 61700187 61521346 63489075
Bnp Från Jordbruk 1885812.00 2600027 284466 7026737 1946158 2693627
Bnp Från Entreprenad 2430991.10 3362503 460052 1347617 2508783 3483553
Bnp Från Tillverkning 3318029.40 7255601 1690153 3434160 3424206 7516803
Bnp Från Mining 47837518.00 9288297 2202239 49511831 49368319 9622676
Bnp Från Offentlig Förvaltning 525930.40 1398472 334500 544338 542760 1448817
Bnp Från Tjänster 15006504.90 33407104 7576469 15531733 15486713 34609760
Bnp Från Transport 22397386.00 5009940 1123781 23181295 23114102 5190297
Bnp Från Verktyg 4683750.00 1141213 318057 4847681 4833630 1182297
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 4.80 4.8 5 5 5 5
Arbetslösa Personer 443.20 436 436 436 436 434
Långtidsarbetslöshet 2.20 2.2 2.1 2.1 2.1 1.9
Löner 197067.00 168000 168000 168000 168000 174000
Minimilöner 42500.00 42500 44000 44000 44000 44000
Befolkning 18.16 18.24 18.32 18.32 18.32 18.32
Levnadslön Familj 128600.00 118000 118000 118000 118000 120000
Levnadslön Individuella 85600.00 86500 86500 86500 86500 87000
Löner Högutbildad 137400.00 152000 152000 152000 152000 156100
Lönerna I Manufacturing 209170.00 188800 188800 188800 188800 200000
Löner Lågutbildade 73200.00 73500 73500 73500 73500 73700
Ungdomsarbetslöshet 3.80 4.3 4.3 4.3 4.3 4.1
Pensionsåldern Män 63.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Kvinnor 58.00 58 58 58 58 58
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 5.40 5.3 5.8 5.2 5 4.9
Konsumentprisindex Kpi 786.70 791 806 812 815 830
Kärna Inflation Rate 6.09 5.9 5.9 5.9 5.9 5.3
Producentpriserna 1144.37 1140 1259 1287 1241 1214
Inflation (Månad) 0.70 0.7 0.5 0.4 0.6 0.5
Mat Inflation 9.70 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7
Cpi Transportfordon 100.50 110 108 107 107 116
Producentpriserna Förändras -5.30 0.5 9.5 9 9 6.5
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
Interbankränta 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Penningmängden M2 15612256.00 16496000 16496000 16496000 16496000 17599000
Valutareserven 29501.00 32400 32400 32400 32400 35100
Banks Balansräkning 26118294045.00 25200000000 25200000000 25200000000 25200000000 24700000000
Centralbanken Balansräkning 7879416.00 7000000 7000000 7000000 7000000 8080000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 1831.80 3094 3094 2300 2700 3380
Kurantkonto -2793.20 1250 -280 -460 -460 1140
Bytesbalans Till Bnp -0.50 -2.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Import 3323.60 2720 2940 2980 3080 2850
Export 5155.40 6250 5240 5680 5690 6380
Utlandsskulden 158309.00 168550 164186 163323 163166 165774
Guldreserver 377.48 343 343 343 343 349
Råolja Produktion 1940.00 1800 1820 1870 1900 1920
Utländska Direktinvesteringar 1833.00 6100 6100 6100 6100 4300
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 21.90 20 18 18 18 18
Statliga Budgetutskottet -1.40 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Statliga Utgifter 2822380.10 5309139 1181711 2921163 2912696 5500268
Statsskuld 18079072.00 19090000 19090000 19090000 19090000 19120000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social Security Rate För Företag 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 7.00 8 8 8 8 10
Industriproduktion 5.40 6.2 5.5 1.9 0.7 5.7
Industriproduktion (Månadsvis) 3.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
Manufacturing Produktion 1.50 5.1 5.1 5.1 5.1 4.5
Lagerförändringar 1288867.00 2620000 2620000 2620000 2620000 2700000
Ledande Ekonomiska Index 5.40 5.5 5.5 5.2 5.7 6.5
Bilregistreringar 3709639.00 3750000 3750000 3750000 3750000 3745000
Koppar~~pos=trunc 39551.00 30900 30900 30900 30900 32200
Gruv Produktion 9.40 5.1 5.1 5.1 5.1 3.8
Stål Produktion 325.00 439 439 439 439 450
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 83.00 85 85 85 85 87
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -6.90 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.10 7.1 6.2 6.2 6 6
Konsument - Spendera 13607441.10 29830366 6626715 14083702 14042879 30904259
Konsumentkrediter 6236333.00 5451093 5632008 6039676 6435896 5647333
Bensinpriser 0.45 0.41 0.4 0.39 0.38 0.36
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing - Index 105.70 105 105 105 105 106
Byggproduktionen 20.50 1.3 1.3 1.3 1.3 10.1


Kazakstan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.