Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 426.48 427 428 430 431 434
Lagren Marknaden 3374.43 3373 3313 3254 3196 3083

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 3.5 3 3 4 4.5
Arbetslöshet 4.90 5.9 5.5 5.4 5.4 5.1
Inflation - Betygsätt 8.70 7.1 6 5.5 5.5 5
Ränta 9.50 9.5 10 10.5 10.5 10.25
Handelsbalans 1651.00 3530 3520 3520 3520 3520
Kurantkonto -381.40 -850 -950 -900 -800 -950
Bytesbalans Till Bnp -3.70 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Statsskulden Till Bnp 23.40 25.5 25.5 25.5 25.5 26
Statliga Budgetutskottet -4.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4
Förtroendekommissionen 7.00 3 5 5 4 7
Konsument - Confidence 97.00 82 83 83 83 83
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 15.10 15 15 15 15 5
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 3.5 3 3 4 4.5
BNP 169.84 166 166 166 166 177
Bnp Fasta Priser 32043.93 47406 72769 16417 33326 76043
Fasta Bruttoinvesteringar 2935.00 11484 8559 3023 3052 18777
Bnp Per Capita 11075.01 11500 11500 11500 11500 11600
Bnp Per Capita Ppp 25337.15 25700 25700 25700 25700 26400
Bruttonationalprodukt 70714083.60 71270942 57895041 71618605 71479540 74841443
Bnp Från Jordbruk 938587.30 2408700 3923156 409169 976131 4099698
Bnp Från Entreprenad 1745163.50 2877177 4413655 703405 1814970 4612270
Bnp Från Tillverkning 4507164.60 6095030 9512686 2430801 4687451 9940757
Bnp Från Mining 2576861.60 2107184 2266289 2444227 2679936 2368272
Bnp Från Offentlig Förvaltning 381238.60 326009 375530 362404 396488 392429
Bnp Från Tjänster 8053089.70 9391010 14867911 9220095 8375213 15536967
Bnp Från Transport 1005832.90 1000916 1814888 1109507 1046066 1896557
Bnp Från Verktyg 261834.70 342018 294703 335892 272308 307965

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 4.90 5.9 5.5 5.4 5.4 5.1
Arbetslösa Personer 451.40 445 445 445 445 446
Långtidsarbetslöshet 2.20 3.2 2.8 2.7 2.7 2.7
Löner 252766.00 174000 174000 174000 174000 174000
Minimilöner 42500.00 42500 44000 44000 44000 44000
Befolkning 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 19.12
Pensionsåldern Män 63.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 58 58 58 58 58
Lönerna I Manufacturing 257668.00 200000 200000 200000 200000 200000
Ungdomsarbetslöshet 3.70 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 8.70 7.1 6 5.5 5.5 5
Konsumentprisindex Kpi 900.70 890 902 915 940 948
Kärna Inflation Rate 8.20 5.8 5.8 5.8 5.8 5.3
Producentpriserna 1489.40 1250 1234 1281 1471 1271
Inflation (Månad) 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Producentpriserna Förändras 39.20 14 12 1 4 3
Bnp-Deflatorn 103.60 115 110 109 109 115
Mat Inflation 11.40 6.5 5 5 5 5
Cpi Transportfordon 108.40 112 110 108 114 116

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 9.50 9.5 10 10.5 10.5 10.25
Interbankränta 10.50 10.5 11 11.5 11.5 11.25
Penningmängden M2 22155383.00 17599000 17599000 17599000 17599000 17599000
Banks Balansräkning 34856685040.00 27523359798 28371399216 28371399216 28371399216 29502118441
Valutareserven 36800.00 35100 35100 35100 35100 35100
Centralbanken Balansräkning 11361265.00 8996439 9459617 9459617 9459617 10077189

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 1651.00 3530 3520 3520 3520 3520
Kurantkonto -381.40 -850 -950 -900 -800 -950
Bytesbalans Till Bnp -3.70 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Import 3359.20 2850 2990 2990 2990 2990
Export 5010.20 6380 6510 6510 6510 6510
Utlandsskulden 164113.00 151821 151011 151011 151011 147772
Guldreserver 385.94 349 349 349 349 349
Råolja Produktion 1772.85 1920 1970 1970 1970 1970
Utländska Direktinvesteringar 4441.73 4300 4300 4300 4300 4300

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 23.40 25.5 25.5 25.5 25.5 26
Statliga Budgetutskottet -4.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4
Regeringen Budgetutskottet Värde -1944453.39 11830879 11824003 11824003 11824003 11824003
Statliga Utgifter 2132967.80 4422040 4046813 2196957 2218287 9689444
Statsskuld 24089209.00 19120000 19120000 19120000 19120000 19120000
Militära Utgifter 1752.00 1500 1500 1500 1500 1500

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Social Security Rate För Företag 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Förtroendekommissionen 7.00 3 5 5 4 7
Industriproduktion 1.90 4.5 4.5 2.5 -3.5 4
Industriproduktion (Månadsvis) 0.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Manufacturing Produktion 4.70 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Lagerförändringar 503455.00 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000
Ledande Ekonomiska Index 4.70 4.5 5 5 5 5
Tillverkning - Pmi 49.20 55 51 51 51 50
Gruv Produktion -2.20 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Tjänster Pmi 51.40 51 50 50 50 50
Komposit - Pmi 50.70 51 49 49 49 50
Bilregistreringar 3833317.00 3634335 3866942 3866942 3866942 3877084
Koppar~~pos=trunc 22797.00 32200 32200 32200 32200 32200

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Confidence 97.00 82 83 83 83 83
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 15.10 15 15 15 15 5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.80 4.5 3 3 3 5
Konsument - Spendera 8065548.60 23025728 21583186 8307515 8388171 39415768
Konsumentkrediter 8864736.00 7289147 5907527 7965721 8894539 8100673
Bensinpriser 0.44 0.42 0.4 0.38 0.36 0.34

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Housing - Index 113.60 106 106 106 106 106
Byggproduktionen 10.80 8.5 5.5 5.5 5.5 5.5


Kazakstan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.