Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 377.16 384 386 387 389 392
Lagren Marknaden 2345.57 2343 2322 2302 2282 2242
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.30 3.6 3.5 3.2 3.6 3.6
Arbetslöshet 4.80 5 5 5 5 5
Inflation - Betygsätt 5.40 5.2 5.2 5 4.9 4.9
Ränta 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.5
Handelsbalans 1286.90 3100 2700 2610 3380 3380
Kurantkonto -2834.60 -300 -500 -460 1140 950
Bytesbalans Till Bnp -0.50 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9
Statsskulden Till Bnp 21.90 18 18 18 18 17
Statliga Budgetutskottet -1.40 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1
Förtroendekommissionen 5.00 9 7 8 10 10
Konsument - Confidence 84.00 85 85 85 87 87
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.00 1.8 1.8 1.65 2.9 2.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.30 3.6 3.5 3.2 3.6 3.6
BNP 170.54 184 184 184 184 190
Bnp Fasta Priser 44139.40 13313 28020 44610 45728 47375
Fasta Bruttoinvesteringar 10275.00 2405 5748 5743 5887 6098
Bnp Per Capita 11165.50 11638 11638 11638 11638 11874
Bnp Per Capita Ppp 24738.40 24563 24563 24563 24563 24563
Bruttonationalprodukt 59613707.50 60329072 60309399 60249786 61759801 63983154
Bnp Från Jordbruk 1885812.00 277876 6868347 1905934 1953701 2024034
Bnp Från Entreprenad 2430991.10 449394 1317240 2456930 2518507 2609173
Bnp Från Tillverkning 3318029.40 1650999 3356751 3353433 3437478 3561228
Bnp Från Mining 47837518.00 2151222 48395782 48347944 49559669 51343817
Bnp Från Offentlig Förvaltning 525930.40 326751 532068 531542 544864 564479
Bnp Från Tjänster 15006504.90 7400952 15181631 15166624 15546739 16106422
Bnp Från Transport 22397386.00 1097747 22658763 22636366 23203692 24039025
Bnp Från Verktyg 4683750.00 310689 4738409 4733726 4852365 5027050
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 4.80 5 5 5 5 5
Arbetslösa Personer 443.60 436 436 436 434 434
Långtidsarbetslöshet 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Löner 199151.00 168000 168000 168000 174000 174000
Minimilöner 42500.00 44000 44000 44000 44000 45500
Befolkning 18.16 18.64 18.64 18.64 18.64 18.88
Levnadslön Familj 128600.00 118000 118000 118000 120000 193900
Levnadslön Individuella 85600.00 86500 86500 86500 87000 87000
Löner Högutbildad 137400.00 152000 152000 152000 156100 160000
Lönerna I Manufacturing 209170.00 188800 188800 188800 200000 200000
Löner Lågutbildade 73200.00 73500 73500 73500 73700 75000
Ungdomsarbetslöshet 3.80 4.3 4.3 4.3 4.1 4.1
Pensionsåldern Män 63.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Kvinnor 58.00 58 58 58 58 58
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 5.40 5.2 5.2 5 4.9 4.9
Konsumentprisindex Kpi 792.20 801 812 815 831 872
Kärna Inflation Rate 5.88 5.9 5.9 5.9 5.3 5.3
Producentpriserna 1150.17 1167 1287 1241 1225 1274
Inflation (Månad) 0.70 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5
Bnp-Deflatorn 6.40 6.73 6.73 6.72 6.71 7.04
Mat Inflation 9.60 6.5 5 4.5 4 5
Cpi Transportfordon 100.60 107 107 107 106 111
Producentpriserna Förändras 1.40 1.5 9 9 6.5 4
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.5
Interbankränta 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Penningmängden M2 15275961.00 16496000 16496000 16496000 17599000 17599000
Valutareserven 29033.00 32400 32400 32400 35100 35100
Banks Balansräkning 26118294045.00 25200000000 25200000000 25200000000 24700000000 24700000000
Centralbanken Balansräkning 7879416.00 7000000 7000000 7000000 8080000 8080000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 1286.90 3100 2700 2610 3380 3380
Kurantkonto -2834.60 -300 -500 -460 1140 950
Bytesbalans Till Bnp -0.50 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9
Import 3710.80 2940 2980 3080 2850 2990
Export 4997.70 5240 5680 5690 6380 6510
Utlandsskulden 157750.00 168550 164186 163323 165774 165774
Guldreserver 377.48 343 343 343 349 349
Råolja Produktion 1796.00 1800 1870 1900 1920 1970
Utländska Direktinvesteringar 6118.02 6100 6100 6100 4300 4300
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 21.90 18 18 18 18 17
Statliga Budgetutskottet -1.40 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1
Regeringen Budgetutskottet Värde -1126845.80 9798376 9798376 9798376 11830879 11824003
Statliga Utgifter 4258344.80 1154335 2855317 2852495 2923986 3029249
Statsskuld 18079072.00 19090000 19090000 19090000 19120000 19120000
Militära Utgifter 1607.00 1500 1500 1500 1500 1500
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social Security Rate För Företag 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 5.00 9 7 8 10 10
Industriproduktion 6.40 5.5 1.9 0.7 5.7 5.7
Industriproduktion (Månadsvis) 1.60 0.2 0.2 0.2 0.6 0.6
Manufacturing Produktion 8.50 5.1 5.1 5.1 4.5 4.5
Lagerförändringar 2073373.00 2620000 2620000 2620000 2700000 2700000
Ledande Ekonomiska Index 7.90 5.5 5.2 5.7 6.5 6.5
Bilregistreringar 3768700.00 3750000 3750000 3750000 3745000 3745000
Koppar~~pos=trunc 38808.00 30900 30900 30900 32200 32200
Gruv Produktion 3.60 5.1 5.1 5.1 3.8 3.8
Stål Produktion 340.00 439 439 439 450 450
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 84.00 85 85 85 87 87
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.00 1.8 1.8 1.65 2.9 2.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 7.30 6.2 6.2 6 6 6
Konsument - Spendera 21758916.00 6473200 13766240 13752632 14097309 14604812
Konsumentkrediter 6553581.00 5501537 5903536 6302875 6460841 6693431
Bensinpriser 0.45 0.49 0.51 0.52 0.53 0.53
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Housing - Index 106.40 105 105 105 106 106
Byggproduktionen 20.50 1.3 1.3 1.3 10.1 10.1


Kazakstan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.