Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 390.12 390 392 394 396 400
Lagren Marknaden 2197.86 2150 2130 2110 2089 2050
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 3.4 3.6 3.5 3.2 3.3
Arbetslöshet 4.80 4.8 5 5 5 5
Inflation - Betygsätt 5.30 5.3 5.1 5.2 5 4.9
Ränta 9.25 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Handelsbalans 957.90 3094 3094 2300 2700 3380
Kurantkonto -2347.60 1250 -280 -460 -460 1140
Bytesbalans Till Bnp 0.50 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Statsskulden Till Bnp 21.90 20 18 18 18 18
Statliga Budgetutskottet -1.40 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Förtroendekommissionen 7.00 8 8 8 8 10
Konsument - Confidence 77.00 85 85 85 85 87
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -7.70 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 3.4 3.6 3.5 3.2 3.3
BNP 170.54 168 177 177 177 177
Bnp Fasta Priser 27696.95 60784 60902 13629 28666 63094
Fasta Bruttoinvesteringar 2376.00 7944 7960 2462 2459 8246
Bnp Per Capita 11165.50 10935 11047 11047 11047 11047
Bnp Per Capita Ppp 24738.40 24483 24563 24563 24563 24563
Bruttonationalprodukt 59613707.50 53733689 53837623 61759801 61700187 55775569
Bnp Från Jordbruk 6789118.00 1716316 1719636 284466 284191 1781536
Bnp Från Entreprenad 13020451.00 2205422 2209688 460052 459608 2289228
Bnp Från Tillverkning 3318029.40 4810949 4820254 1690153 1688521 4993765
Bnp Från Mining 47837518.00 6466782 6479291 2202239 2200113 6712520
Bnp Från Offentlig Förvaltning 525930.40 907707 909463 334500 334177 942200
Bnp Från Tjänster 15006504.90 22088775 22131500 7576469 7569155 22928148
Bnp Från Transport 22397386.00 3116334 3122362 1123781 1122696 3234755
Bnp Från Verktyg 4683750.00 834076 835689 318057 317750 865770
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 4.80 4.8 5 5 5 5
Arbetslösa Personer 442.20 436 436 436 436 434
Långtidsarbetslöshet 2.10 2.2 2.1 2.1 2.1 1.9
Löner 188032.00 168000 168000 168000 168000 174000
Minimilöner 42500.00 42500 44000 44000 44000 44000
Befolkning 18.16 18.24 18.32 18.32 18.32 18.32
Levnadslön Familj 128600.00 118000 118000 118000 118000 120000
Levnadslön Individuella 85600.00 86500 86500 86500 86500 87000
Löner Högutbildad 137400.00 152000 152000 152000 152000 156100
Lönerna I Manufacturing 201741.00 188800 188800 188800 188800 200000
Löner Lågutbildade 73200.00 73500 73500 73500 73500 73700
Ungdomsarbetslöshet 3.60 4.3 4.3 4.3 4.3 4.1
Pensionsåldern Män 63.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Kvinnor 58.00 58 58 58 58 58
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 5.30 5.3 5.1 5.2 5 4.9
Konsumentprisindex Kpi 776.30 793 794 800 812 830
Kärna Inflation Rate 6.22 5.9 5.9 5.9 5.9 5.3
Producentpriserna 1138.62 1248 1259 1287 1241 1329
Inflation (Månad) 0.30 0.7 0.5 0.4 0.6 0.5
Mat Inflation 9.10 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7
Cpi Transportfordon 101.60 110 107 107 107 116
Producentpriserna Förändras -1.40 10 9.5 9 9 6.5
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 9.25 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Interbankränta 10.25 10.75 10.75 10.5 10.5 10.75
Penningmängden M2 14629505.00 16496000 16496000 16496000 16496000 17599000
Valutareserven 28236.00 32400 32400 32400 32400 35100
Banks Balansräkning 25334257596.00 25200000000 25200000000 25200000000 25200000000 24700000000
Centralbanken Balansräkning 7823456.00 7000000 7000000 7000000 7000000 8080000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 957.90 3094 3094 2300 2700 3380
Kurantkonto -2347.60 1250 -280 -460 -460 1140
Bytesbalans Till Bnp 0.50 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Import 3658.20 2720 2940 2980 3080 2850
Export 4616.10 6250 5240 5680 5690 6380
Utlandsskulden 158309.00 168550 164186 163323 163166 165774
Guldreserver 379.97 343 343 343 343 349
Råolja Produktion 1946.00 1800 1820 1870 1900 1920
Utländska Direktinvesteringar 5964.13 6100 6100 6100 6100 4300
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 21.90 20 18 18 18 18
Statliga Budgetutskottet -1.40 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Statliga Utgifter 1140647.30 3755938 3763203 1181711 1180570 3898664
Statsskuld 17517832.00 19090000 19090000 19090000 19090000 19120000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social Security Rate För Företag 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 7.00 8 8 8 8 10
Industriproduktion 3.70 6.2 5.5 1.9 0.7 5.7
Industriproduktion (Månadsvis) -2.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
Manufacturing Produktion 4.30 5.1 5.1 5.1 5.1 4.5
Lagerförändringar 424624.00 2620000 2620000 2620000 2620000 2700000
Ledande Ekonomiska Index 4.10 5.5 5.5 5.2 5.7 6.5
Bilregistreringar 3698309.00 3750000 3750000 3750000 3750000 3745000
Koppar~~pos=trunc 43187.00 30900 30900 30900 30900 32200
Gruv Produktion 8.30 5.1 5.1 5.1 5.1 3.8
Stål Produktion 400.00 439 439 439 439 450
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 77.00 85 85 85 85 87
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -7.70 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.00 7.1 6.2 6.2 6 6
Konsument - Spendera 6396442.70 20031840 20070587 6626715 6620318 20793050
Konsumentkrediter 6151753.00 5482909 5549546 5632008 6039676 5691260
Bensinpriser 0.45 0.44 0.43 0.39 0.38 0.43
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing - Index 104.20 105 105 105 105 106
Byggproduktionen 13.60 1.3 1.3 1.3 1.3 10.1


Kazakstan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.