Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 3.89 4.03 4.06 4.08 4.1 4.15
Lagren Marknaden 56647.08 56638 55962 55297 54638 53343
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.81 2.05 2.11 2.17 2.23 2.35
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 1.1 1 0.8 0.9 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.50 4.4 4 3.9 3.6 3
Arbetslöshet 5.20 5.4 5.5 5.7 5.4 5.9
Inflation - Betygsätt 2.60 2.3 1.7 1.8 1.9 1.8
Inflation (Månad) -0.10 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Handelsbalans -55.00 600 400 600 600 300
Kurantkonto -606.00 150 -320 -520 320 220
Bytesbalans Till Bnp -0.70 -1.2 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Statsskulden Till Bnp 48.90 48 47 47 47 47
Statliga Budgetutskottet -0.40 -2.2 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Förtroendekommissionen 0.20 3.8 4 4.5 4.1 2.5
Tillverkning - Pmi 47.80 48.1 50.1 52.2 52.9 53
Konsument - Confidence 10.20 9.1 7.2 5.1 5.6 4
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 0.2 0.3 -0.6 0.5 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 1.1 1 0.8 0.9 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.50 4.4 4 3.9 3.6 3
BNP 585.78 605 645 645 645 645
Bnp Fasta Priser 531234.20 605302 604714 533004 551952 623461
Fasta Bruttoinvesteringar 90091.00 149574 149428 71041 93605 154061
Bnp Per Capita 16639.70 16700 17200 17200 17200 17200
Bnp Per Capita Ppp 28751.60 29500 30300 30300 30300 30300
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 5.20 5.4 5.5 5.7 5.4 5.9
Ungdomsarbetslöshet 10.40 11.4 11.5 10.5 10.7 11.5
Arbetskostnaderna 116.70 110 117 116 116 114
Löner 4839.24 5112 5246 5042 5018 5275
Lönerna I Manufacturing 4906.57 5081 5182 5129 5088 5243
Löne Tillväxt 6.80 5.1 4.6 4.2 3.7 3.2
Minimilöner 523.09 523 575 575 575 575
Befolkning 37.98 38.02 38.06 38.06 38.06 38.06
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Sysselsättning Ändra 2.60 2.5 2.4 2.2 2.3 2
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.60 2.3 1.7 1.8 1.9 1.8
Inflation (Månad) -0.10 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 179.10 180 179 182 182 183
Kärna Inflation Rate 2.20 2 1.8 1.9 2.1 2.4
Producentpriserna 106.20 107 108 107 107 110
Producentpriserna Förändras 0.70 1.1 1.5 1.4 1.7 2.2
Mat Inflation 6.30 5.1 3.6 2.1 2.2 2.5
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Interbankränta 1.61 1.62 1.87 1.62 1.62 1.87
Valutareserven 120871.90 117000 117000 118000 119000 121000
Värde Ränta 0.50 0.5 0.75 0.5 0.5 0.75
Privat skuld och BNP 120.60 115 111 111 111 111
Cash Reserveringsgrad 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -55.00 600 400 600 600 300
Kurantkonto -606.00 150 -320 -520 320 220
Bytesbalans Till Bnp -0.70 -1.2 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Import 17701.00 15900 19000 18100 19150 16900
Export 17646.00 16500 19400 18700 18420 17200
Utländska Direktinvesteringar 199053.00 215700 221300 221300 221300 221300
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 48.90 48 47 47 47 47
Statliga Budgetutskottet -0.40 -2.2 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Statliga Utgifter 95695.80 116932 116819 96034 99428 120440
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41.50 42.5 42.2 42.2 42.2 42.2
Statsskuld 973307.73 1007000 1015000 1095000 1105000 1112000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social - Säkerhet - Betygsätt 44.69 36.12 36.12 44.69 44.69 36.12
Social Security Rate För Företag 21.98 22.41 22.41 21.98 21.98 22.41
Social Trygghet För Anställda 22.71 13.71 13.71 22.71 22.71 13.71
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 0.20 3.8 4 4.5 4.1 2.5
Tillverkning - Pmi 47.80 48.1 50.1 52.2 52.9 53
Industriproduktion -1.30 0.2 1.4 1.1 1.6 1.9
Industriproduktion (Månadsvis) -1.20 0.6 0.6 0.4 -0.7 0.4
Manufacturing Produktion -1.30 -0.3 1.2 0.9 1.5 2
Bilproduktionen 19.10 29 46 42 40 32
Bilregistreringar 48107.00 49900 52900 41500 36600 53900
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 10.20 9.1 7.2 5.1 5.6 4
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 0.2 0.3 -0.6 0.5 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.00 3.2 3.6 3 3.4 2.5
Konsument - Spendera 311009.50 302791 302497 334690 323139 311875
Konsumentkrediter 761156.81 745150 749447 762809 776300 767505
Bensinpriser 1.25 1.18 1.15 1.08 1.05 1.15
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Byggproduktionen 4.20 4.5 4 4.2 3.8 3.2
Housing - Index 121.10 118 119 120 122 124
Bygglov 66914.00 99400 24800 55600 85100 105200


Polen - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.