Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 3.87 3.93 3.96 3.98 4 4.04
Lagren Marknaden 55994.68 56852 56208 55576 54949 53713
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.03 1.93 2.04 2.16 2.28 2.56
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.30 1.1 0.8 0.7 0.6 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.90 4.4 3.7 3.4 3.2 3
Arbetslöshet 5.00 5.2 5.5 5.7 5.4 5.9
Inflation - Betygsätt 2.60 2.3 1.7 1.8 1.9 1.8
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Handelsbalans 468.00 600 400 600 600 300
Kurantkonto 171.00 150 -320 -520 320 220
Bytesbalans Till Bnp -1.00 -0.6 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Statsskulden Till Bnp 48.90 47 45 45 45 45
Statliga Budgetutskottet -0.20 -1 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Förtroendekommissionen -3.30 3.8 4 4.5 4.1 2.5
Tillverkning - Pmi 46.70 48.1 50.1 52.2 52.9 53
Konsument - Confidence 6.70 9.1 7.2 5.1 5.6 4
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.90 0.2 0.3 -0.6 0.5 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.30 1.1 0.8 0.7 0.6 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.90 4.4 3.7 3.4 3.2 3
BNP 585.78 605 645 645 645 645
Bnp Fasta Priser 544165.00 613530 531466 549296 548234 631935
Fasta Bruttoinvesteringar 97656.70 151607 70836 93154 92974 156155
Bnp Per Capita 16639.70 16700 17200 17200 17200 17200
Bnp Per Capita Ppp 28751.60 29500 30300 30300 30300 30300
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 5.00 5.2 5.5 5.7 5.4 5.9
Ungdomsarbetslöshet 10.00 10.2 10.5 10.7 10.4 10.9
Arbetskostnaderna 116.70 110 117 122 121 114
Löner 4931.59 5112 5246 5042 5114 5275
Lönerna I Manufacturing 4990.17 5081 5182 5129 5091 5243
Löne Tillväxt 5.90 5.1 4.6 4.2 3.7 3.2
Minimilöner 523.09 523 575 575 575 575
Befolkning 37.98 38.02 38.06 38.06 38.06 38.06
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Sysselsättning Ändra 2.50 2.5 2.4 2.2 2.3 2
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.60 2.3 1.7 1.8 1.9 1.8
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 179.50 180 179 182 182 183
Kärna Inflation Rate 2.40 2 1.8 1.9 2.1 2.4
Producentpriserna 106.30 107 108 107 107 110
Producentpriserna Förändras -0.10 1.1 1.5 1.4 1.7 2.2
Mat Inflation 6.50 5.1 3.6 2.1 2.2 2.5
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Interbankränta 1.61 1.62 1.87 1.62 1.62 1.87
Valutareserven 121900.70 117000 117000 118000 119000 121000
Värde Ränta 0.50 0.5 0.75 0.5 0.5 0.75
Privat skuld och BNP 120.60 115 111 111 111 111
Cash Reserveringsgrad 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 468.00 600 400 600 600 300
Kurantkonto 171.00 150 -320 -520 320 220
Bytesbalans Till Bnp -1.00 -0.6 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Import 18811.00 15900 19000 18100 19150 16900
Export 19279.00 16500 19400 18700 18420 17200
Utländska Direktinvesteringar 199789.70 215700 221300 221300 221300 221300
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 48.90 47 45 45 45 45
Statliga Budgetutskottet -0.20 -1 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Statliga Utgifter 98791.10 118522 95757 98949 98758 122077
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41.50 42.5 42.2 42.2 42.2 42.2
Statsskuld 978560.98 1007000 1015000 1095000 1105000 1112000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social - Säkerhet - Betygsätt 44.69 36.12 36.12 44.69 44.69 36.12
Social Security Rate För Företag 21.98 22.41 22.41 21.98 21.98 22.41
Social Trygghet För Anställda 22.71 13.71 13.71 22.71 22.71 13.71
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen -3.30 3.8 4 4.5 4.1 2.5
Tillverkning - Pmi 46.70 48.1 50.1 52.2 52.9 53
Industriproduktion 3.50 0.2 1.4 1.1 1.6 1.9
Industriproduktion (Månadsvis) 1.10 0.6 0.6 0.4 -0.7 0.4
Manufacturing Produktion 3.50 -0.3 1.2 0.9 1.5 2
Bilproduktionen 36.10 29 46 42 40 32
Bilregistreringar 46895.00 49900 52900 41500 36600 53900
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 6.70 9.1 7.2 5.1 5.6 4
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.90 0.2 0.3 -0.6 0.5 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.40 3.2 3.6 3 3.4 2.5
Konsument - Spendera 320504.80 305445 333725 321584 320962 314609
Konsumentkrediter 763837.15 755279 760609 772565 789860 777937
Bensinpriser 1.26 1.15 1.12 1.09 1.06 1
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Byggproduktionen 5.20 4.5 4 4.2 3.8 3.2
Housing - Index 121.10 118 119 120 122 124
Bygglov 83487.00 99400 24800 55600 85100 105200


Polen - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.