Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 3.80 3.81 3.84 3.87 3.9 3.96
Lagren Marknaden 60097.10 59137 58382 57633 56897 55451
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.81 3 3.04 3.08 3.13 3.22
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.90 3.7 3.5 3.3 3 3
Arbetslöshet 6.10 6 5.8 5.5 5.4 5.7
Inflation - Betygsätt 1.20 1 1.1 1.5 1.4 1.8
Inflation (Månad) 0.40 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.75 2 2.5
Handelsbalans 279.00 300 500 -480 600 300
Kurantkonto 2316.00 -200 -480 250 150 220
Bytesbalans Till Bnp 0.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.5
Statsskulden Till Bnp 50.60 47.6 47.6 47.6 47.6 45.1
Statliga Budgetutskottet -0.50 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -0.8
Förtroendekommissionen 7.30 5.1 4.5 3.6 3.8 2.5
Tillverkning - Pmi 47.60 47.5 50.5 51.2 51 53
Konsument - Confidence 8.20 3.6 3.2 3 2.5 1.5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.60 0.4 -0.4 0.4 0.2 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.90 3.7 3.5 3.3 3 3
BNP 524.51 564 564 564 564 575
Bnp Fasta Priser 587672.00 488218 506829 522085 530691 547673
Fasta Bruttoinvesteringar 145217.10 82953 81775 93008 94541 97566
Bnp Per Capita 15751.23 16700 16700 16700 16700 17200
Bnp Per Capita Ppp 27216.44 27500 27500 27500 27500 28300
Bnp Från Jordbruk 9864.20 10665 9979 9976 10140 10465
Bnp Från Entreprenad 37888.60 23311 39215 39177 38949 40196
Bnp Från Tillverkning 92144.40 93312 93220 93188 94724 97756
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 6.10 6 5.8 5.5 5.4 5.7
Egenföretagare 16409.00 17200 17300 17400 17500 18000
Arbetslösa Personer 1018.00 932 925 927 936 951
Långtidsarbetslöshet 1.00 0.8 0.9 0.9 1.1 1.5
Ungdomsarbetslöshet 11.60 8.5 7.8 6.9 6.5 6
Arbetskostnaderna 113.60 117 117 118 118 122
Produktivitet 145.90 114 118 115 142 146
Lediga Jobb 86.10 115 130 103 80 85
Löner 5071.25 4831 4711 4773 5274 5432
Lönerna I Manufacturing 4738.74 4874 4825 4798 5027 5178
Löne Tillväxt 7.60 4.5 4.2 4.2 4 3
Minimilöner 480.20 525 525 525 525 575
Befolkning 37.98 38 38 38 37.99 38
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Arbetskraftsdeltagande 56.80 56.3 56.6 56.4 56.2 56.2
Deltid Sysselsättning 1020.80 1190 1200 1200 1250 1320
Sysselsättning Ändra 2.90 3 2.8 2.7 2.5 2
Sysselsättningsgraden 68.00 66.9 66.9 67 67 67.5
Heltid 15230.90 15800 15900 16000 16200 16900
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.20 1 1.1 1.5 1.4 1.8
Inflation (Månad) 0.40 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 175.80 178 179 180 180 185
Kärna Konsumentprisindexet 101.01 101 102 102 102 102
Kärna Inflation Rate 1.00 1.2 1.5 1.9 2 2.2
Bnp-Deflatorn 111.99 112 113 114 115 118
Producentpriserna 105.70 106 108 108 108 110
Producentpriserna Förändras 2.90 2.3 2 2.2 2 2.2
Exportpriserna 105.40 102 102 102 102 103
Importpriserna 106.20 103 102 102 102 103
Mat Inflation 2.10 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3
Harmoniserade Konsumentprisindexet 103.10 105 105 105 106 109
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.75 2 2.5
Penningmängden M0 266012.10 265000 269000 275801 279000 295000
Penningmängden M1 987020.98 1091000 1141000 1037050 1209000 1400000
Interbankränta 1.62 1.62 1.62 1.67 1.67 1.67
Penningmängden M2 1410808.44 1810000 1870000 1458667 2020000 2260000
Penningmängden M3 1444035.31 1950000 2030000 1473743 2120000 2450000
Valutareserven 112485.70 114000 115000 111072 117000 125000
Banks Balansräkning 1986164.90 2290000 2330000 2055294 2420000 2620000
Värde Ränta 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Privat skuld och BNP 121.70 115 115 115 115 111
Cash Reserveringsgrad 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Centralbanken Balansräkning 466852.20 451000 462000 454126 495000 554000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 279.00 300 500 -480 600 300
Kurantkonto 2316.00 -200 -480 250 150 220
Bytesbalans Till Bnp 0.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.5
Export 18493.00 18900 18100 18170 16500 17200
Import 18214.00 18600 17600 18650 15900 16900
Utlandsskulden 367245.00 381000 383000 360210 386000 397000
Villkor För Handel 99.20 99.03 99.51 100 100 100
Kapitalflöden 2660.00 -320 910 -120 -410 -270
Utländska Direktinvesteringar 199053.00 190700 190700 190700 190700 194300
Remitteringar 614.00 710 720 670 750 770
Guldreserver 128.60 103 103 112 103 103
Vapen Sales 3.00 5 5 5 5 5
Råolja Produktion 21.00 21 21 21.02 21 21
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 50.60 47.6 47.6 47.6 47.6 45.1
Statliga Budgetutskottet -0.50 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -0.8
Regeringen Budgetutskottet Värde 6587.50 -1600 -2900 3000 -15800 -11600
Statliga Utgifter 113526.50 86908 94158 93846 93302 96287
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41.20 41 41 41 41 40.7
Statliga Intäkter 38737.00 87500 175100 268000 352000 367000
Statsskuld 954636.60 1005000 1029000 1046000 1077000 1152000
Skatteutgifter 32149.50 89100 178000 265000 367800 378600
Asylansökningar 305.00 290 300 250 360 340
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social - Säkerhet - Betygsätt 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12
Social Security Rate För Företag 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41
Social Trygghet För Anställda 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 7.30 5.1 4.5 3.6 3.8 2.5
Tillverkning - Pmi 47.60 47.5 50.5 51.2 51 53
Industriproduktion 6.90 4.5 4.4 4.2 4.2 3.2
Industriproduktion (Månadsvis) 1.70 -0.4 0.5 -0.6 0.6 0.4
Manufacturing Produktion 7.00 4 3.7 3.4 3.2 2.5
Kapacitetsutnyttjande 81.10 82.9 83 83.4 83.2 84
Nya Beställningar 109.10 102 107 105 104 105
Bilproduktionen 32.10 62 66 45 34 40
Bilregistreringar 43764.00 51500 40500 41500 49900 53900
Stål Produktion 890.00 890 700 796 582 584
Gruv Produktion 16.50 2.5 2.2 1.7 1.5 1.3
Cementtillverkning 616.00 1510 1650 1431 1260 1360
Elproduktion 15969.00 14600 13200 13924 15200 15400
Företagens Vinster 88642.50 49100 99100 132400 172000 179000
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 8.20 3.6 3.2 3 2.5 1.5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.60 0.4 -0.4 0.4 0.2 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.50 4.5 4 3.6 3.2 2.5
Konsument - Spendera 293971.70 290642 298573 309696 314801 324874
Personliga Besparingar -9.40 -8.1 3 1.8 15.3 15.7
Konsumentkrediter 728326.03 694687 712946 721652 745150 767505
Bensinpriser 1.26 1.23 1.2 1.17 1.14 1.14
Hushållen Skuld Till Bnp 35.20 34.4 34.4 34.4 34.4 34.1
Hushållen Skuld Till Inkomst 59.96 56.2 56.2 56.2 56.2 56
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Byggproduktionen 11.40 6.2 5.8 5.1 4.5 3.2
Housing - Index 113.43 112 113 112 112 115
Bygglov 12606.00 27900 61500 95100 125400 132200
Husägande Betyg 84.20 82.7 82.7 82.7 82.7 82.5


Polen - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.