Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 4.24 4.26 4.28 4.3 4.33 4.37
Lagren Marknaden 41532.37 40644 39776 38924 38089 36420
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.70 1.76 1.83 1.89 1.96 2.1

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 0.30 -5.9 -4.3 1.5 1 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.20 -8.9 -4.2 -3 1.6 1.8
Arbetslöshet 5.50 9.7 10.8 11.5 11.4 10.6
Inflation - Betygsätt 4.70 2.1 2.2 1.9 1.9 2
Inflation (Månad) 0.70 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
Ränta 1.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Handelsbalans 330.00 600 -730 300 300 300
Kurantkonto 2265.00 -520 320 220 220 280
Bytesbalans Till Bnp -1.00 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3 -0.3
Statsskulden Till Bnp 48.90 50.8 50.8 50.8 53.5 53.5
Statliga Budgetutskottet -0.20 -6.2 -6.2 -6.2 -7.3 -7.3
Förtroendekommissionen -1.10 -20 -18 -16 -12 -7
Tillverkning - Pmi 42.40 45 47 48.5 51 52.5
Konsument - Confidence 1.30 -20 -18 -14 -12 -8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.20 -0.6 0.5 0.4 0.4 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 0.30 -5.9 -4.3 1.5 1 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.20 -8.9 -4.2 -3 1.6 1.8
BNP 605.00 645 645 645 688 688
Bnp Fasta Priser 614322.50 515260 536547 595893 624152 606619
Fasta Bruttoinvesteringar 156085.20 87513 96290 151403 158583 154128
Bnp Per Capita 16639.70 17200 17200 17200 17700 17700
Bnp Per Capita Ppp 28751.60 30300 30300 30300 29312 31200

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 5.50 9.7 10.8 11.5 11.4 10.6
Ungdomsarbetslöshet 7.80 7.8 7.8 7.8 7.7 7.7
Arbetskostnaderna 107.50 122 124 111 111 115
Löner 5197.86 5042 5114 5364 5364 5547
Lönerna I Manufacturing 5063.41 5129 5091 5311 5225 5491
Löne Tillväxt 7.70 4.2 3.7 3.2 3.2 3.4
Minimilöner 523.09 575 575 575 575 615
Befolkning 37.97 38 38 38 38.01 38.01
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Arbetskraftsdeltagande 56.70 56.4 56.4 56.6 56.6 56.5
Sysselsättning Ändra 1.10 2.2 2.3 2 2 2.1
Sysselsättningsgraden 68.90 66.9 66.9 66.8 66.8 67

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 4.70 2.1 2.2 1.9 1.9 2
Inflation (Månad) 0.70 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
Konsumentprisindex Kpi 184.00 183 183 185 188 188
Kärna Konsumentprisindexet 103.60 102 102 102 102 102
Kärna Inflation Rate 3.60 2.4 2.2 2.4 2.4 2.4
Bnp-Deflatorn 107.50 108 109 110 110 112
Producentpriserna 105.90 107 109 108 108 111
Producentpriserna Förändras 0.10 1.4 1.7 2.2 2.2 2.3
Mat Inflation 7.50 2.1 2.2 2.5 2.5 2.4
Harmoniserade Konsumentprisindexet 107.50 107 108 108 110 110

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 1.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Interbankränta 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
Valutareserven 128200.00 136000 134000 132000 136000 140000
Värde Ränta 0.50 0.5 0.5 0.75 0.5 1.25
Privat skuld och BNP 120.60 111 111 111 111 109
Cash Reserveringsgrad 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 330.00 600 -730 300 300 300
Kurantkonto 2265.00 -520 320 220 220 280
Bytesbalans Till Bnp -1.00 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3 -0.3
Import 18937.00 18100 19150 16900 16900 17500
Export 19267.00 18700 18420 17200 17200 17800
Villkor För Handel 99.50 100 100 101 101 101
Utländska Direktinvesteringar 199789.70 212300 212300 212300 216900 216900
Vapen Sales 21.00 5 5 5 5 5

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 48.90 50.8 50.8 50.8 53.5 53.5
Statliga Budgetutskottet -0.20 -6.2 -6.2 -6.2 -7.3 -7.3
Regeringen Budgetutskottet Värde 3426.70 -2100 -2100 -11600 -11600 -7600
Statliga Utgifter 120715.60 92872 97408 117094 122647 119202
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41.50 42.2 42.2 42.2 42.2 42
Statliga Intäkter 40271.70 92400 92400 367000 367000 379000
Statsskuld 987604.73 1095000 1105000 1112000 1112000 1152000
Skatteutgifter 36845.00 94500 94500 378600 378600 386600

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social - Säkerhet - Betygsätt 44.69 44.69 44.69 44.69 44.69 44.69
Social Security Rate För Företag 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98
Social Trygghet För Anställda 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen -1.10 -20 -18 -16 -12 -7
Tillverkning - Pmi 42.40 45 47 48.5 51 52.5
Industriproduktion 4.90 1.1 1.6 1.9 1.9 2.6
Industriproduktion (Månadsvis) 1.30 0.4 -0.7 0.4 0.4 0.4
Manufacturing Produktion 5.70 0.9 1.5 2 2 2.8
Bilproduktionen 41.90 42 40 32 32 37
Bilregistreringar 38508.00 41500 36600 53900 53900 56400
Företagens Vinster 133466.20 55400 55400 179000 179000 185000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence 1.30 -20 -18 -14 -12 -8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.20 -0.6 0.5 0.4 0.4 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 9.60 3 3.4 2.5 2.5 2.8
Konsument - Spendera 307698.30 300898 316018 298467 312621 303840
Personliga Besparingar 4.18 -7 -7 15.7 15.7 15.4
Konsumentkrediter 775957.24 724993 754653 743549 788373 756933
Bensinpriser 1.14 1.08 1.03 0.98 0.93 0.88
Hushållen Skuld Till Inkomst 59.65 56 56 56 56 56

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Byggproduktionen -5.50 0.9 1.5 3.2 3.2 3.6
Housing - Index 123.59 120 122 124 124 128
Husägande Betyg 84.00 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5
Bygglov 13841.00 55600 85100 105200 105200 112200


Polen - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.