POLEN - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Polen - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 0.8 0.8 0.7 0.7 0.5
Arbetslöshet 5.90 5.6 5.4 5.2 5.1 5.1
Inflation - Betygsätt 2.00 1.9 2.2 2.2 2.3 2.3
Ränta 1.50 1.5 1.75 1.75 2 2.5
Handelsbalans -432.00 200 500 300 500 300
Statsskulden Till Bnp 50.60 49.4 49.4 47.6 47.6 45.1
Marknader Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 3.67
3.7 3.73 3.76 3.79 3.91
Lagren Marknaden 58887.53
60652 59977 59315 58652 56089
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.27
3.23 3.28 3.33 3.38 3.57
BNP Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 1.00
0.8 0.8 0.7 0.7 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.10
4.4 4.3 4 3.8 3.2
BNP 524.51
551 551 564 564 575
Bnp Fasta Priser 500982.30
498084 586919 495549 520020 627506
Fasta Bruttoinvesteringar 80831.60
83717 148186 85192 83903 158434
Bnp Per Capita 15751.23
16200 16200 16700 16700 17200
Bnp Per Capita Ppp 27216.44
26700 26700 27500 27500 28300
Bnp Från Jordbruk 9864.20
9334 11082 10952 10239 11848
Bnp Från Entreprenad 37888.60
37740 46336 23356 39328 49540
Bnp Från Tillverkning 92144.40
85685 115968 95830 95646 123988
Labour Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 5.90
5.6 5.4 5.2 5.1 5.1
Egenföretagare 16565.00
16900 17100 17200 17300 18000
Arbetslösa Personer 959.50
995 991 989 989 980
Långtidsarbetslöshet 1.10
1.6 1.6 1.5 1.6 1.7
Ungdomsarbetslöshet 10.10
12.6 12.5 12.2 12 10
Arbetskostnaderna 111.80
116 103 106 105 106
Produktivitet 122.70
115 139 114 118 146
Lediga Jobb 106.00
115 75 115 130 85
Löner 4521.08
4650 4700 4750 4650 4850
Lönerna I Manufacturing 4688.16
4500 4600 4600 4550 4750
Löne Tillväxt 6.80
6.1 5.1 4.5 4.2 3
Minimilöner 480.20
480 480 560 560 615
Befolkning 37.98
37.98 37.98 38 38 38.06
Pensionsåldern Kvinnor 60.00
60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 65.00
65 65 65 65 65
Arbetskraftsdeltagande 56.50
56.5 56.4 56.3 56.6 56.2
Deltid Sysselsättning 1044.50
1150 1170 1190 1200 1320
Sysselsättning Ändra 3.40
3.4 3.2 3 2.8 2
Sysselsättningsgraden 66.60
66.7 66.8 66.9 66.9 67.5
Heltid 14965.10
15600 15700 15800 15900 16900
Priser Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt 2.00
1.9 2.2 2.2 2.3 2.3
Inflation (Månad) 0.00
0.3 0.4 0.3 0.4 0.5
Konsumentprisindex Kpi 174.50
175 177 177 179 186
Kärna Konsumentprisindexet 100.92
101 101 101 102 102
Kärna Inflation Rate 0.90
0.7 1 1.2 1.5 2.2
Bnp-Deflatorn 109.89
113 115 116 117 126
Producentpriserna 105.50
106 105 106 108 110
Producentpriserna Förändras 3.00
3.2 2.2 2.3 2 2.2
Exportpriserna 98.70
102 102 102 102 103
Importpriserna 100.60
102 103 103 102 103
Mat Inflation 2.10
3 2.6 2.4 2.5 2.3
Harmoniserade Konsumentprisindexet 102.40
103 104 104 105 110
Pengar Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ränta 1.50
1.5 1.75 1.75 2 2.5
Interbankränta 1.62
1.62 1.87 1.87 2.12 2.62
Penningmängden M0 257445.90
252000 262000 265000 269000 295000
Penningmängden M1 931495.36
975000 1046000 1091000 1141000 1400000
Penningmängden M2 1343164.22
1690000 1750000 1810000 1870000 2260000
Penningmängden M3 1365479.60
1820000 1880000 1950000 2030000 2450000
Valutareserven 113263.00
112300 114000 114000 115000 125000
Banks Balansräkning 1948745.10
2150000 2250000 2290000 2330000 2620000
Värde Ränta 0.50
0.5 0.75 0.75 1 1.5
Privat skuld och BNP 121.70
119 119 115 115 111
Cash Reserveringsgrad 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Centralbanken Balansräkning 430751.00
438000 444000 451000 462000 554000
Handel Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans -432.00
200 500 300 500 300
Export 17115.00
17700 15600 18900 18100 17200
Import 17547.00
17500 15100 18600 17600 16900
Kurantkonto -809.00
250 -37 -200 -480 220
Bytesbalans Till Bnp 0.30
-0.4 -0.4 0.5 0.5 1
Utlandsskulden 392174.00
376000 379000 381000 383000 397000
Villkor För Handel 97.40
99.61 98.93 99.03 99.51 100
Kapitalflöden 2568.00
-420 -560 -320 910 -270
Utländska Direktinvesteringar 176005.00
186800 186800 190700 190700 194300
Remitteringar 674.00
700 685 710 720 770
Guldreserver 103.00
103 103 103 103 103
Terrorism Index 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Vapen Sales 3.00
5 5 5 5 5
Råolja Produktion 21.00
21 21 21 21 21
Regeringen Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 50.60
49.4 49.4 47.6 47.6 45.1
Statliga Budgetutskottet -1.70
-1.1 -1.1 -0.6 -0.6 -0.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -858.70
-3000 -10700 -1600 -2900 -11600
Statliga Utgifter 90974.00
83499 111112 87075 94431 118795
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41.20
41 41 41 41 41
Statliga Intäkter 212154.40
259000 345000 87500 175100 367000
Statsskuld 946563.82
991000 998000 1005000 1029000 1152000
Skatteutgifter 213013.10
262000 355700 89100 178000 378600
Militära Utgifter 9518.90
9948 10211 10270 10329 10677
Asylansökningar 175.00
220 370 290 300 340
Business Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Förtroendekommissionen 9.90
11 10 9 9 5
Tillverkning - Pmi 51.40
52 53.6 53 53.4 53
Industriproduktion 5.00
5.1 4.9 4.5 4.4 3.2
Industriproduktion (Månadsvis) 0.00
-0.3 0.5 -0.4 0.5 0.4
Manufacturing Produktion 5.40
4.5 4.4 4 3.7 2.5
Kapacitetsutnyttjande 83.50
82.7 82.8 82.9 83 84
Nya Beställningar 111.50
106 104 102 107 105
Lagerförändringar 12257.60
9360 2720 9441 11683 2050
Bilproduktionen 32.10
40 29 62 66 40
Bilregistreringar 56701.00
38200 45900 51500 40500 53900
Internet hastighet 12609.78
12477 12550 12518 12502 12584
IP-adresser 6362131.00
6261122 6254363 6248466 6242679 6204256
Stål Produktion 870.00
880 578 890 700 584
Gruv Produktion 4.80
2.2 1.9 2.5 2.2 1.3
Cementtillverkning 1950.00
1720 1140 1510 1650 1360
Konkurrenskraft - Index 4.59
4.59 4.59 4.64 4.64 4.68
Konkurrenskraft Rank 39.00
39 39 38 38 37
Lätt Att Göra Affärer 27.00
26 26 25 25 24
Elproduktion 14185.00
13600 15100 14600 13200 15400
Företagens Vinster 88642.50
132400 166000 49100 99100 179000
Korruption Index 60.00
61 61 62 62 63
Korruption Placering 36.00
35 35 34 34 33
Konsument Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Konsument - Confidence 6.90
4 3.8 3.6 3.2 1.5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.20
0.4 -0.2 0.4 -0.4 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 9.00
6.5 5.9 4.5 4 2.5
Konsument - Spendera 295128.40
297577 291324 298486 306343 311470
Personliga Besparingar -9.40
2 14.5 -8.1 3 15.7
Konsumentkrediter 705961.79
711000 717000 722000 727000 758000
Bensinpriser 1.41
1.44 1.36 1.28 1.21 0.96
Hushållen Skuld Till Bnp 35.10
34.9 34.9 34.4 34.4 34.1
Hushållen Skuld Till Inkomst 59.96
56.7 56.7 56.2 56.2 56
Hus Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Byggproduktionen 16.60
9.5 7.8 6.2 5.8 3.2
Housing - Index 109.48
110 110 112 113 115
Bygglov 63748.00
91400 118200 27900 61500 132200
Husägande Betyg 84.20
83 83 82.7 82.7 82.5
Skatter Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00
19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 32.00
32 32 32 32 32
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23.00
23 23 23 23 23
Social - Säkerhet - Betygsätt 36.12
36.12 36.12 36.12 36.12 36.12
Social Security Rate För Företag 22.41
22.41 22.41 22.41 22.41 22.41
Social Trygghet För Anställda 13.71
13.71 13.71 13.71 13.71 13.71
Klimat Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Utfällning 24.66
70.48 42.83 32.92 50.22 51.92
Temperatur 4.28
16.53 2.85 -1.72 11.32 7.66