Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 3.92 3.9 3.92 3.94 3.97 4.02
Lagren Marknaden 56047.39 55968 55317 54677 54043 52795
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.01 2.22 2.26 2.31 2.35 2.44
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 1.2 1.1 1 0.8 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.40 3.8 4.4 4 3.9 3
Arbetslöshet 5.30 5.2 5.4 5.5 5.7 5.9
Inflation - Betygsätt 2.90 2.5 2 1.7 1.8 1.8
Inflation (Månad) 0.00 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Handelsbalans -77.00 -480 600 400 600 300
Kurantkonto 21.00 250 150 -320 -520 220
Bytesbalans Till Bnp -0.70 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5 -1.5
Statsskulden Till Bnp 48.90 48 48 47 47 47
Statliga Budgetutskottet -0.40 -2.2 -2.2 -2.6 -2.6 -2.6
Förtroendekommissionen 4.10 3.6 3.8 4 4.5 2.5
Tillverkning - Pmi 47.40 51.2 51 52.5 52.2 53
Konsument - Confidence 9.00 7 2.5 6.2 5.1 3.2
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.80 0.4 0.2 0.3 -0.6 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 1.2 1.1 1 0.8 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.40 3.8 4.4 4 3.9 3
BNP 585.78 605 605 645 645 645
Bnp Fasta Priser 512503.60 535853 613530 533004 532491 631935
Fasta Bruttoinvesteringar 68308.70 95460 151607 71041 70973 156155
Bnp Per Capita 16639.70 16700 16700 17200 17200 17200
Bnp Per Capita Ppp 28751.60 29500 29500 30300 30300 30300
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 5.30 5.2 5.4 5.5 5.7 5.9
Ungdomsarbetslöshet 10.90 11.5 11.4 11.5 10.7 11.5
Arbetskostnaderna 111.40 120 109 115 116 112
Löner 4839.24 4773 5058 5195 5038 5210
Lönerna I Manufacturing 4922.57 4798 5027 5132 5124 5178
Löne Tillväxt 7.40 4.2 4 3.6 4.1 3
Minimilöner 523.09 523 523 575 575 575
Befolkning 37.98 37.99 37.99 38 38 38
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Sysselsättning Ändra 2.70 2.7 2.5 2.4 2.2 2
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.90 2.5 2 1.7 1.8 1.8
Inflation (Månad) 0.00 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4
Konsumentprisindex Kpi 179.10 179 179 179 182 182
Kärna Inflation Rate 2.20 1.7 1.8 1.8 1.9 2.4
Producentpriserna 106.00 108 107 108 108 110
Producentpriserna Förändras 0.60 1.9 2 1.8 2.2 2.2
Mat Inflation 6.80 4.4 2.9 2.3 2.1 2.3
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Interbankränta 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62
Valutareserven 116528.90 116000 117000 117000 118000 121000
Värde Ränta 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Privat skuld och BNP 120.60 115 115 111 111 111
Cash Reserveringsgrad 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -77.00 -480 600 400 600 300
Kurantkonto 21.00 250 150 -320 -520 220
Bytesbalans Till Bnp -0.70 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5 -1.5
Import 18145.00 18650 15900 19000 18100 16900
Export 18068.00 18170 16500 19400 18700 17200
Utländska Direktinvesteringar 199053.00 215700 215700 221300 221300 221300
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 48.90 48 48 47 47 47
Statliga Budgetutskottet -0.40 -2.2 -2.2 -2.6 -2.6 -2.6
Statliga Utgifter 92340.70 94209 118522 96034 95942 122077
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41.50 42.5 42.5 42.2 42.2 42.2
Statsskuld 976141.73 988000 1007000 1015000 1095000 1112000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social - Säkerhet - Betygsätt 44.69 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12
Social Security Rate För Företag 21.98 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41
Social Trygghet För Anställda 22.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 4.10 3.6 3.8 4 4.5 2.5
Tillverkning - Pmi 47.40 51.2 51 52.5 52.2 53
Industriproduktion 5.80 4.2 4.2 4 4.5 3.2
Industriproduktion (Månadsvis) -2.10 -0.6 0.6 0.6 0.4 0.4
Manufacturing Produktion -3.40 3.4 3.2 3 3.6 2.5
Bilproduktionen 39.20 38 29 46 48 32
Bilregistreringar 45050.00 41500 49900 52900 41500 53900
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 9.00 7 2.5 6.2 5.1 3.2
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.80 0.4 0.2 0.3 -0.6 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 7.40 4.4 3.2 3.6 3 2.5
Konsument - Spendera 321817.50 317863 306906 334690 334368 316114
Konsumentkrediter 747161.11 740925 755279 762809 776300 777937
Bensinpriser 1.35 1.31 1.28 1.25 1.22 1.22
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Byggproduktionen 3.80 5.1 4.5 4 4.2 3.2
Housing - Index 118.34 118 118 119 120 124
Bygglov 48668.00 77100 105400 24800 57600 112200


Polen - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.