Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 3.88 3.84 3.86 3.88 3.91 3.95
Lagren Marknaden 57336.45 57778 57165 56558 55962 54781
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.26 2.19 2.32 2.46 2.6 2.92
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.30 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.90 3.7 3.4 3.2 3 3.4
Arbetslöshet 5.20 5.5 5.7 5.4 5.9 6.2
Inflation - Betygsätt 3.40 2.3 2.1 2.2 1.9 2
Inflation (Månad) 0.80 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
Ränta 1.50 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Handelsbalans 829.00 400 600 -730 300 300
Kurantkonto 1457.00 -320 -520 320 220 280
Bytesbalans Till Bnp -1.00 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3
Statsskulden Till Bnp 48.90 45 45 45 45 44
Statliga Budgetutskottet -0.20 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.7
Förtroendekommissionen -4.90 4 4.5 4.1 2.5 1
Tillverkning - Pmi 48.00 50.1 52.2 52.9 53 54
Konsument - Confidence 3.70 7.2 5.1 5.6 4 3.7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.30 0.3 -0.6 0.5 0.4 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.30 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.90 3.7 3.4 3.2 3 3.4
BNP 585.78 645 645 645 645 688
Bnp Fasta Priser 544165.00 518823 537253 549971 560490 579547
Fasta Bruttoinvesteringar 97656.70 69151 91112 98699 100586 104006
Bnp Per Capita 16639.70 17200 17200 17200 17200 17700
Bnp Per Capita Ppp 28751.60 30300 30300 30300 30300 31200
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 5.20 5.5 5.7 5.4 5.9 6.2
Ungdomsarbetslöshet 9.50 10 10 10 10 10
Arbetskostnaderna 119.40 116 122 121 120 125
Löner 4931.59 5243 5042 5114 5089 5262
Lönerna I Manufacturing 5000.80 5179 5129 5091 5161 5336
Löne Tillväxt 6.20 4.6 4.2 3.7 3.2 3.4
Minimilöner 523.09 575 575 575 575 615
Befolkning 37.98 38 38 38 38 38.01
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Arbetskraftsdeltagande 56.20 56.4 56.4 56.4 56.6 56.5
Sysselsättning Ändra 2.60 2.4 2.2 2.3 2 2.1
Sysselsättningsgraden 68.90 66.9 66.9 66.9 66.8 67
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 3.40 2.3 2.1 2.2 1.9 2
Inflation (Månad) 0.80 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
Konsumentprisindex Kpi 181.10 180 183 183 183 187
Kärna Konsumentprisindexet 103.11 102 102 102 102 102
Kärna Inflation Rate 3.10 2.3 2.4 2.2 2.4 2.4
Bnp-Deflatorn 106.45 107 108 109 108 111
Producentpriserna 106.00 106 107 109 108 111
Producentpriserna Förändras 1.00 0.5 1.4 1.7 2.2 2.3
Mat Inflation 6.90 3.6 2.1 2.2 2.5 2.4
Harmoniserade Konsumentprisindexet 106.20 106 107 108 108 110
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 1.50 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Interbankränta 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61
Valutareserven 128405.00 132000 136000 134000 132000 140000
Värde Ränta 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Privat skuld och BNP 120.60 111 111 111 111 109
Cash Reserveringsgrad 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 829.00 400 600 -730 300 300
Kurantkonto 1457.00 -320 -520 320 220 280
Bytesbalans Till Bnp -1.00 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3
Import 19409.00 19000 18100 19150 16900 17500
Export 20238.00 19400 18700 18420 17200 17800
Villkor För Handel 109.20 102 100 100 101 101
Utländska Direktinvesteringar 199789.70 212300 212300 212300 212300 216900
Vapen Sales 21.00 5 5 5 5 5
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 48.90 45 45 45 45 44
Statliga Budgetutskottet -0.20 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.7
Regeringen Budgetutskottet Värde -1882.20 -2100 -2100 -2100 -11600 -7600
Statliga Utgifter 98791.10 93479 96780 99845 101755 105214
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41.50 42.2 42.2 42.2 42.2 42
Statliga Intäkter 367107.60 92400 92400 92400 367000 379000
Statsskuld 962010.84 1015000 1095000 1105000 1112000 1152000
Skatteutgifter 368989.80 94500 94500 94500 378600 386600
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social - Säkerhet - Betygsätt 44.69 44.69 44.69 44.69 44.69 44.69
Social Security Rate För Företag 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98
Social Trygghet För Anställda 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen -4.90 4 4.5 4.1 2.5 1
Tillverkning - Pmi 48.00 50.1 52.2 52.9 53 54
Industriproduktion 3.80 1.4 1.1 1.6 1.9 2.6
Industriproduktion (Månadsvis) 1.60 0.6 0.4 -0.7 0.4 0.4
Manufacturing Produktion 0.20 1.2 0.9 1.5 2 2.8
Bilproduktionen 33.40 46 42 40 32 37
Bilregistreringar 52499.00 52900 41500 36600 53900 56400
Företagens Vinster 133466.20 55400 55400 55400 179000 185000
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 3.70 7.2 5.1 5.6 4 3.7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.30 0.3 -0.6 0.5 0.4 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 7.50 3.6 3 3.4 2.5 2.8
Konsument - Spendera 320504.80 325786 314533 323925 330120 341344
Personliga Besparingar -8.99 -7 -7 -7 15.7 15.4
Konsumentkrediter 766545.20 742514 755626 773535 789449 816290
Bensinpriser 1.29 1.45 1.49 1.52 1.56 1.56
Hushållen Skuld Till Inkomst 59.65 56 56 56 56 56
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Byggproduktionen -0.30 -2.8 0.9 1.5 3.2 3.6
Housing - Index 123.59 119 120 122 124 128
Bygglov 96777.00 24800 55600 85100 105200 112200
Husägande Betyg 84.00 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5


Polen - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.