Marknader Senaste Referens
Valuta 0.68 2020-01
Lagren Marknaden 7101 2020-01
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.06 2020-01
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.7 2019-09
Arbetslöshet 5.1 2019-12
Inflation - Betygsätt 1.7 2019-09
Inflation (Månad) 0.5 2019-09
Ränta 0.75 2019-12
Handelsbalans 5800 2019-11
Kurantkonto 7855 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -1.5 2018-12
Statsskulden Till Bnp 40.7 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.6 2018-12
Förtroendekommissionen 0 2019-11
Tillverkning - Pmi 48.3 2019-12
Tjänster Pmi 48.7 2019-12
Konsument - Confidence 93.4 2020-01
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.9 2019-11
Bygglov 11.8 2019-11
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2019-12
Personliga Skattesats 45 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.7 2019-09
BNP 1432 2018-12
Bnp Fasta Priser 477294 2019-09
Bruttonationalprodukt 474787 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 109237 2019-09
Bnp Per Capita 56919 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 45439 2018-12
Bnp Från Jordbruk 9841 2019-09
Bnp Från Entreprenad 33758 2019-09
Bnp Från Tillverkning 25840 2019-09
Bnp Från Mining 41963 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 25206 2019-09
Bnp Från Verktyg 11521 2019-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.1 2019-12
Egenföretagare 12982 2019-12
Arbetslösa Personer 693 2019-12
Heltid -300 2019-12
Deltid Sysselsättning 29200 2019-12
Sysselsättning Ändra 28900 2019-12
Arbetskraftsdeltagande 66 2019-12
Ungdomsarbetslöshet 11.5 2019-12
Arbetskostnaderna 104 2019-09
Produktivitet 100 2019-09
Lediga Jobb 237 2019-12
Jobbannonser 142569 2019-12
Löner 1238 2019-06
Minimilöner 741 2019-07
Löne Tillväxt 2.2 2019-09
Lönerna I Manufacturing 1338 2019-06
Befolkning 25.18 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 65.5 2018-12
Pensionsåldern Män 65.5 2018-12
Sysselsättningsgraden 62.6 2019-12
Levnadslön Familj 2790 2018-12
Levnadslön Individuella 1770 2018-12
Löner Högutbildad 6120 2018-12
Löner Lågutbildade 2710 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.7 2019-09
Inflation (Månad) 0.5 2019-09
Konsumentprisindex Kpi 115 2019-09
Kärna Konsumentprisindexet 116 2019-09
Kärna Inflation Rate 1.6 2019-09
Bnp-Deflatorn 105 2019-09
Producentpriserna 112 2019-09
Producentpriserna Förändras 1.6 2019-09
Exportpriserna 115 2019-09
Importpriserna 114 2019-09
Mat Inflation 2.3 2019-09
KPI bostadshjälpmedel 122 2019-09
Cpi Transportfordon 107 2019-09
Inflationsförväntningar 4.7 2020-01
Pengar Senaste Referens
Ränta 0.75 2019-12
Interbankränta 1.22 2019-09
Penningmängden M0 115 2019-11
Penningmängden M1 1058 2019-11
Penningmängden M3 2156 2019-11
Banks Balansräkning 4807 2019-09
Centralbanken Balansräkning 171022 2020-01
Valutareserven 83844 2019-12
Lån Till Den Privata Sektorn 972 2019-11
Värde Ränta 1.3 2019-12
Privat skuld och BNP 205 2018-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 5800 2019-11
Kurantkonto 7855 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -1.5 2018-12
Export 40893 2019-11
Import 35093 2019-11
Utlandsskulden 2189706 2019-09
Villkor För Handel 101 2019-09
Kapitalflöden -7893 2019-09
Utländska Direktinvesteringar 80891 2018-12
Turister 815900 2019-11
Guldreserver 68.74 2019-12
Råolja Produktion 375 2019-09
Terrorism Index 2.65 2018-12
Vapen Sales 38 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 40.7 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.6 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 4749 2019-11
Statliga Utgifter 93553 2019-09
Statliga Intäkter 44122 2019-11
Skatteutgifter 39373 2019-11
Asylansökningar 1724 2018-07
Credit - Betyg 100 2020-01
Statsskuld 401749 2019-09
Militära Utgifter 26836 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2019-12
Personliga Skattesats 45 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.5 2019-12
Social Security Rate För Företag 9.5 2019-12
Social Trygghet För Anställda 2 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 0 2019-11
Tillverkning - Pmi 48.3 2019-12
Tjänster Pmi 48.7 2019-12
Industriproduktion 1.9 2019-06
Industriproduktion (Månadsvis) 1.2 2019-06
Manufacturing Produktion -3.1 2019-06
Kapacitetsutnyttjande 81.07 2019-11
Nya Beställningar 31 2019-12
Lagerförändringar -941 2019-09
Konkurser 748 2019-11
Företagens Vinster 97460 2019-09
Bilregistreringar 14330 2018-12
Totalt - Vehicle - Försäljning 84239 2019-12
Ledande Ekonomiska Index -0.09 2019-11
Liten - Affärs - Känsla 1.21 2019-09
Internet hastighet 11063 2017-03
IP-adresser 9859878 2017-03
Business Varulager -0.4 2019-09
Konkurrenskraft - Index 78.75 2019-12
Konkurrenskraft Rank 16 2019-12
Komposit - Pmi 48.6 2020-01
Korruption Index 77 2019-12
Korruption Placering 12 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 14 2019-12
Industriell Åsikt 49.1 2020-01
Gruv Produktion 6.5 2019-06
Privat investering -0.2 2019-09
Tjänster Sentiment 48.9 2020-01
Stål Produktion 448 2019-11
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 93.4 2020-01
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.9 2019-11
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.9 2019-11
Konsument - Spendera 267716 2019-09
Disponibel Personlig Inkomst 320300 2019-09
Personliga Besparingar 4.8 2019-09
Konsumentkrediter 2926 2019-11
Privat - Sektor - Credit 0.1 2019-11
Bankernas Utlåningsränta 7.92 2019-12
Bensinpriser 1.02 2019-12
Hushållen Skuld Till Bnp 119 2019-06
Hus Senaste Referens
Bygglov 11.8 2019-11
Ny - Hem - Försäljning 4374 2019-11
Housing - Index 2.4 2019-09
Byggproduktionen -0.4 2019-09
Konstruktion Pmi 38.9 2019-12
Bostadslån 18594 2019-11
Husägande Betyg 65 2016-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Australien - Ekonomiska indikatorer.