AUSTRALIEN - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1 2018-03
Arbetslöshet 5.4 2018-05
Inflation - Betygsätt 1.9 2018-03
Ränta 1.5 2018-06
Handelsbalans 977 2018-04
Statsskulden Till Bnp 41.9 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 0.74 2018-06
Lagren Marknaden 6102 Poäng 2018-06
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.62 % 2018-06
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1 % 2018-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.1 % 2018-03
BNP 1205 Usd - Miljard 2016-12
Bnp Fasta Priser 437246 Sek - Million 2018-03
Bruttonationalprodukt 440282 Sek - Million 2018-03
Fasta Bruttoinvesteringar 108617 Sek - Million 2018-03
Bnp Per Capita 55671 USD 2016-12
Bnp Per Capita Ppp 44414 USD 2016-12
Bnp Från Jordbruk 10243 Sek - Million 2018-03
Bnp Från Entreprenad 32447 Sek - Million 2018-03
Bnp Från Tillverkning 25955 Sek - Million 2018-03
Bnp Från Mining 26142 Sek - Million 2018-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 24022 Sek - Million 2018-03
Bnp Från Verktyg 10448 Sek - Million 2018-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.4 % 2018-05
Egenföretagare 12518 Thousand 2018-05
Arbetslösa Personer 715 Thousand 2018-05
Heltid -20600 Personer 2018-05
Deltid Sysselsättning 32648 Personer 2018-05
Sysselsättning Ändra 12000 Personer 2018-05
Arbetskraftsdeltagande 65.5 % 2018-05
Ungdomsarbetslöshet 11.6 % 2018-05
Arbetskostnaderna 101 Indexpunkter 2018-03
Produktivitet 101 Indexpunkter 2018-03
Lediga Jobb 221 Thousand 2018-03
Jobbannonser 179245 2018-05
Löner 1192 Aud / Vecka 2017-12
Minimilöner 719 Aud / Vecka 2018-07
Löne Tillväxt 2.1 % 2018-03
Lönerna I Manufacturing 1309 Aud / Vecka 2017-12
Befolkning 24.7 Million 2017-12
Pensionsåldern Kvinnor 65.5 2018-12
Pensionsåldern Män 65.5 2018-12
Sysselsättningsgraden 61.9 % 2018-04
Levnadslön Familj 3420 AUD / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 2420 AUD / Månad 2017-12
Löner Högutbildad 6110 AUD / Månad 2017-12
Löner Lågutbildade 2440 AUD / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.9 % 2018-03
Inflation (Månad) 0.4 % 2018-03
Konsumentprisindex Kpi 113 Indexpunkter 2018-03
Kärna Konsumentprisindexet 114 Indexpunkter 2018-03
Kärna Inflation Rate 1.9 % 2018-03
Bnp-Deflatorn 106 Indexpunkter 2018-03
Producentpriserna 109 Indexpunkter 2018-03
Producentpriserna Förändras 1.7 % 2018-03
Exportpriserna 94.7 Indexpunkter 2018-03
Importpriserna 106 Indexpunkter 2018-03
Mat Inflation 0.5 % 2018-03
KPI bostadshjälpmedel 121 Indexpunkter 2018-03
Cpi Transportfordon 104 Indexpunkter 2018-03
Inflationsförväntningar 4.2 % 2018-06
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.5 % 2018-06
Interbankränta 2.11 % 2018-05
Penningmängden M0 108 Aud - Miljard 2018-04
Penningmängden M1 355 Aud - Miljard 2018-04
Penningmängden M3 2062 Aud - Miljard 2018-04
Banks Balansräkning 4224 Aud - Miljard 2018-03
Centralbanken Balansräkning 199071 Sek - Million 2018-06
Valutareserven 82465 Sek - Million 2018-05
Lån Till Den Privata Sektorn 919 Aud - Miljard 2018-04
Värde Ränta 1.9 % 2018-05
Privat skuld och BNP 205 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 977 Sek - Million 2018-04
Export 34188 Sek - Million 2018-04
Import 33211 Sek - Million 2018-04
Kurantkonto -10469 Sek - Million 2018-03
Bytesbalans Till Bnp -3.1 % 2017-12
Utlandsskulden 2005834 Sek - Million 2018-03
Villkor För Handel 89.1 Indexpunkter 2018-03
Kapitalflöden 7339 Sek - Million 2018-03
Utländska Direktinvesteringar 60499 Sek - Million 2017-12
Turister 872400 2018-03
Guldreserver 72.8 Ton 2018-06
Råolja Produktion 264 BBL/D/1K 2018-02
Terrorism Index 3.09 2016-12
Vapen Sales 97 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 41.9 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -1.9 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 8787 Sek - Million 2018-04
Statliga Utgifter 84615 Sek - Million 2018-03
Statliga Intäkter 44274 Sek - Million 2018-04
Skatteutgifter 35487 Sek - Million 2018-04
Asylansökningar 3281 Personer 2017-09
Credit - Betyg 97.44
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36.2 % 2015-12
Militära Utgifter 26102 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 6 Indexpunkter 2018-05
Tillverkning - Pmi 57.5 2018-05
Tjänster Pmi 59 Indexpunkter 2018-05
Industriproduktion 1.7 % 2017-12
Industriproduktion (Månadsvis) 0 % 2017-12
Manufacturing Produktion 2.4 % 2017-12
Kapacitetsutnyttjande 82.01 % 2018-05
Nya Beställningar 31 Indexpunkter 2018-03
Lagerförändringar 1222 Sek - Million 2018-03
Konkurser 619 Företag 2018-04
Företagens Vinster 86499 Sek - Million 2018-03
Bilregistreringar 14079 Thousand 2017-12
Totalt - Vehicle - Försäljning 82930 2018-04
Ledande Ekonomiska Index 0.2 % 2018-04
Liten - Affärs - Känsla 7.92 2018-03
Internet hastighet 11063 KBps 2017-03
IP-adresser 9859878 IP 2017-03
Business Varulager 0.7 % 2018-03
Konkurrenskraft - Index 5.19 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 21 2018-12
Komposit - Pmi 55.6 Indexpunkter 2018-05
Korruption Index 77 Poäng 2017-12
Korruption Placering 13 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 14 2017-12
Gruv Produktion 1.1 % 2017-12
Privat investering 0.4 % 2018-03
Stål Produktion 498 Kton 2018-04
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 102 Indexpunkter 2018-06
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.4 % 2018-04
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.6 % 2018-04
Konsument - Spendera 256004 Sek - Million 2018-03
Disponibel Personlig Inkomst 297957 Sek - Million 2018-03
Personliga Besparingar 2.1 % 2018-03
Konsumentkrediter 2728 Aud - Miljard 2018-04
Privat - Sektor - Credit 0.4 % 2018-04
Bankernas Utlåningsränta 8.65 % 2018-05
Bensinpriser 1.16 Usd / Liter 2018-05
Hushållen Skuld Till Bnp 122 % of GDP 2017-12
Hus Senaste Referens
Bygglov -5 % 2018-04
Ny - Hem - Försäljning 5188 2018-04
Housing - Index -0.7 % 2018-03
Byggproduktionen 0.2 % 2018-03
Konstruktion Pmi 54 Indexpunkter 2018-05
Husägande Betyg 65 % 2016-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 % 2018-12
Personliga Skattesats 45 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.5 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 9.5 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 2 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 52.6 mm 2015-12
Temperatur 28.06 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Australien - Ekonomiska indikatorer.