AUSTRALIEN - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1 2018-03
Arbetslöshet 5.4 2018-06
Inflation - Betygsätt 2.1 2018-06
Ränta 1.5 2018-08
Handelsbalans 1873 2018-06
Statsskulden Till Bnp 41.9 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 0.73 2018-08
Lagren Marknaden 6300 Poäng 2018-08
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.59 % 2018-08
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1 % 2018-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.1 % 2018-03
BNP 1323 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 437246 Sek - Million 2018-03
Bruttonationalprodukt 440282 Sek - Million 2018-03
Fasta Bruttoinvesteringar 108617 Sek - Million 2018-03
Bnp Per Capita 55926 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 44649 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 10243 Sek - Million 2018-03
Bnp Från Entreprenad 32447 Sek - Million 2018-03
Bnp Från Tillverkning 25955 Sek - Million 2018-03
Bnp Från Mining 26142 Sek - Million 2018-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 24022 Sek - Million 2018-03
Bnp Från Verktyg 10448 Sek - Million 2018-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.4 % 2018-06
Egenföretagare 12574 Thousand 2018-06
Arbetslösa Personer 714 Thousand 2018-06
Heltid 41200 Personer 2018-06
Deltid Sysselsättning 9668 Personer 2018-06
Sysselsättning Ändra 50900 Personer 2018-06
Arbetskraftsdeltagande 65.7 % 2018-06
Ungdomsarbetslöshet 11.3 % 2018-06
Arbetskostnaderna 101 Indexpunkter 2018-03
Produktivitet 101 Indexpunkter 2018-03
Lediga Jobb 234 Thousand 2018-06
Jobbannonser 178322 2018-07
Löner 1192 Aud / Vecka 2017-12
Minimilöner 719 Aud / Vecka 2018-07
Löne Tillväxt 2.1 % 2018-03
Lönerna I Manufacturing 1309 Aud / Vecka 2017-12
Befolkning 24.7 Million 2017-12
Pensionsåldern Kvinnor 65.5 2018-12
Pensionsåldern Män 65.5 2018-12
Sysselsättningsgraden 62.1 % 2018-06
Levnadslön Familj 3420 AUD / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 2420 AUD / Månad 2017-12
Löner Högutbildad 6110 AUD / Månad 2017-12
Löner Lågutbildade 2440 AUD / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.1 % 2018-06
Inflation (Månad) 0.4 % 2018-06
Konsumentprisindex Kpi 113 Indexpunkter 2018-06
Kärna Konsumentprisindexet 114 Indexpunkter 2018-06
Kärna Inflation Rate 1.9 % 2018-06
Bnp-Deflatorn 106 Indexpunkter 2018-03
Producentpriserna 109 Indexpunkter 2018-06
Producentpriserna Förändras 1.5 % 2018-06
Exportpriserna 96.5 Indexpunkter 2018-06
Importpriserna 110 Indexpunkter 2018-06
Mat Inflation 0.3 % 2018-06
KPI bostadshjälpmedel 121 Indexpunkter 2018-06
Cpi Transportfordon 106 Indexpunkter 2018-06
Inflationsförväntningar 3.9 % 2018-07
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.5 % 2018-08
Interbankränta 2.16 % 2018-07
Penningmängden M0 108 Aud - Miljard 2018-06
Penningmängden M1 353 Aud - Miljard 2018-06
Penningmängden M3 2075 Aud - Miljard 2018-06
Banks Balansräkning 4268 Aud - Miljard 2018-06
Centralbanken Balansräkning 169604 Sek - Million 2018-08
Valutareserven 69102 Sek - Million 2018-07
Lån Till Den Privata Sektorn 922 Aud - Miljard 2018-06
Värde Ränta 1.9 % 2018-07
Privat skuld och BNP 205 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 1873 Sek - Million 2018-06
Export 36439 Sek - Million 2018-06
Import 34567 Sek - Million 2018-06
Kurantkonto -10469 Sek - Million 2018-03
Bytesbalans Till Bnp -3.1 % 2017-12
Utlandsskulden 2005834 Sek - Million 2018-03
Villkor För Handel 87.7 Indexpunkter 2018-06
Kapitalflöden 7339 Sek - Million 2018-03
Utländska Direktinvesteringar 60499 Sek - Million 2017-12
Turister 609300 2018-05
Guldreserver 72.8 Ton 2018-06
Råolja Produktion 276 BBL/D/1K 2018-04
Terrorism Index 3.09 2016-12
Vapen Sales 97 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 41.9 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -1.9 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 10417 Sek - Million 2018-05
Statliga Utgifter 84615 Sek - Million 2018-03
Statliga Intäkter 49256 Sek - Million 2018-05
Skatteutgifter 38839 Sek - Million 2018-05
Asylansökningar 2042 Personer 2018-04
Credit - Betyg 97.44
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36.2 % 2015-12
Militära Utgifter 26102 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 7 Indexpunkter 2018-07
Tillverkning - Pmi 52 2018-07
Tjänster Pmi 53.6 Indexpunkter 2018-07
Industriproduktion 4.4 % 2018-03
Industriproduktion (Månadsvis) 2.2 % 2018-03
Manufacturing Produktion 6.5 % 2018-03
Kapacitetsutnyttjande 82.39 % 2018-06
Nya Beställningar 49 Indexpunkter 2018-06
Lagerförändringar 1222 Sek - Million 2018-03
Konkurser 750 Företag 2018-05
Företagens Vinster 86499 Sek - Million 2018-03
Bilregistreringar 14079 Thousand 2017-12
Totalt - Vehicle - Försäljning 130300 2018-06
Ledande Ekonomiska Index 0.01 % 2018-06
Liten - Affärs - Känsla 1.54 2018-06
Internet hastighet 11063 KBps 2017-03
IP-adresser 9859878 IP 2017-03
Business Varulager 0.7 % 2018-03
Konkurrenskraft - Index 5.19 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 21 2018-12
Komposit - Pmi 52.3 Indexpunkter 2018-07
Korruption Index 77 Poäng 2017-12
Korruption Placering 13 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 14 2017-12
Gruv Produktion 4.4 % 2018-03
Privat investering 0.4 % 2018-03
Stål Produktion 507 Kton 2018-06
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 106 Indexpunkter 2018-07
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.4 % 2018-06
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.8 % 2018-05
Konsument - Spendera 256004 Sek - Million 2018-03
Disponibel Personlig Inkomst 297957 Sek - Million 2018-03
Personliga Besparingar 2.1 % 2018-03
Konsumentkrediter 2739 Aud - Miljard 2018-06
Privat - Sektor - Credit 0.3 % 2018-06
Bankernas Utlåningsränta 8.65 % 2018-07
Bensinpriser 1.09 Usd / Liter 2018-07
Hushållen Skuld Till Bnp 122 % of GDP 2017-12
Hus Senaste Referens
Bygglov 6.4 % 2018-06
Ny - Hem - Försäljning 5065 2018-06
Housing - Index -0.7 % 2018-03
Byggproduktionen 0.2 % 2018-03
Konstruktion Pmi 52 Indexpunkter 2018-07
Husägande Betyg 65 % 2016-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 % 2018-12
Personliga Skattesats 45 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.5 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 9.5 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 2 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 52.6 mm 2015-12
Temperatur 28.06 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Australien - Ekonomiska indikatorer.