AUSTRALIEN - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 2017-12
Arbetslöshet 5.5 2018-01
Inflation - Betygsätt 1.9 2017-12
Ränta 1.5 2018-03
Handelsbalans 1055 2018-01
Statsskulden Till Bnp 41.1 2016-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 0.77 2018-03
Lagren Marknaden 5959 Poäng 2018-03
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.7 % 2018-03
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 % 2017-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.4 % 2017-12
BNP 1205 Usd - Miljard 2016-12
Bnp Fasta Priser 432685 Sek - Million 2017-12
Bruttonationalprodukt 432308 Sek - Million 2017-12
Fasta Bruttoinvesteringar 107702 Sek - Million 2017-12
Bnp Per Capita 55671 USD 2016-12
Bnp Per Capita Ppp 44414 USD 2016-12
Bnp Från Jordbruk 10893 Sek - Million 2017-12
Bnp Från Entreprenad 32280 Sek - Million 2017-12
Bnp Från Tillverkning 25233 Sek - Million 2017-12
Bnp Från Mining 25384 Sek - Million 2017-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 23682 Sek - Million 2017-12
Bnp Från Verktyg 10429 Sek - Million 2017-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.5 % 2018-01
Egenföretagare 12454 Thousand 2018-01
Arbetslösa Personer 724 Thousand 2018-01
Heltid -49800 Personer 2018-01
Deltid Sysselsättning 65900 Personer 2018-01
Sysselsättning Ändra 16000 Personer 2018-01
Arbetskraftsdeltagande 65.6 % 2018-01
Ungdomsarbetslöshet 12.3 % 2018-01
Arbetskostnaderna 101 Indexpunkter 2017-12
Produktivitet 100 Indexpunkter 2017-12
Lediga Jobb 211 Thousand 2017-12
Jobbannonser 177284 2018-02
Löner 1192 Aud / Vecka 2017-12
Minimilöner 695 Aud / Vecka 2017-07
Löne Tillväxt 2.1 % 2017-12
Lönerna I Manufacturing 1309 Aud / Vecka 2017-12
Befolkning 24.13 Million 2016-12
Pensionsåldern Kvinnor 65.5 2018-12
Pensionsåldern Män 65.5 2018-12
Sysselsättningsgraden 62 % 2018-01
Levnadslön Familj 3420 AUD / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 2420 AUD / Månad 2017-12
Löner Högutbildad 6110 AUD / Månad 2017-12
Löner Lågutbildade 2440 AUD / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.9 % 2017-12
Inflation (Månad) 0.6 % 2017-12
Konsumentprisindex Kpi 112 Indexpunkter 2017-12
Kärna Konsumentprisindexet 113 Indexpunkter 2017-12
Kärna Inflation Rate 1.8 % 2017-12
Bnp-Deflatorn 105 Indexpunkter 2017-12
Producentpriserna 109 Indexpunkter 2017-12
Producentpriserna Förändras 1.7 % 2017-12
Exportpriserna 90.3 Indexpunkter 2017-12
Importpriserna 104 Indexpunkter 2017-12
Mat Inflation -0.2 % 2017-12
KPI bostadshjälpmedel 120 Indexpunkter 2017-12
Cpi Transportfordon 103 Indexpunkter 2017-12
Inflationsförväntningar 3.7 % 2018-03
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.5 % 2018-03
Interbankränta 2.17 % 2018-02
Penningmängden M0 108 Aud - Miljard 2018-01
Penningmängden M1 352 Aud - Miljard 2018-01
Penningmängden M3 2059 Aud - Miljard 2018-01
Banks Balansräkning 4132 Aud - Miljard 2017-12
Centralbanken Balansräkning 175278 Sek - Million 2018-03
Valutareserven 70780 Sek - Million 2018-02
Lån Till Den Privata Sektorn 908 Aud - Miljard 2018-01
Värde Ränta 1.9 % 2018-02
Privat skuld och BNP 223 % 2016-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 1055 Sek - Million 2018-01
Export 33924 Sek - Million 2018-01
Import 32869 Sek - Million 2018-01
Kurantkonto -14024 Sek - Million 2017-12
Bytesbalans Till Bnp -2.7 % 2016-12
Utlandsskulden 1941517 Sek - Million 2017-12
Villkor För Handel 115 Indexpunkter 2017-12
Kapitalflöden 13577 Sek - Million 2017-12
Utländska Direktinvesteringar 64825 Sek - Million 2016-12
Turister 702500 2018-01
Guldreserver 79.85 Ton 2017-12
Råolja Produktion 268 BBL/D/1K 2017-10
Terrorism Index 3.09 2016-12
Vapen Sales 127 Usd - Million 2016-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 41.1 % 2016-12
Statliga Budgetutskottet -2.4 % of GDP 2016-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -8510 Sek - Million 2018-01
Statliga Utgifter 83164 Sek - Million 2017-12
Statliga Intäkter 31823 Sek - Million 2018-01
Skatteutgifter 40333 Sek - Million 2018-01
Asylansökningar 3281 Personer 2017-09
Credit - Betyg 97.44
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36 % 2014-12
Militära Utgifter 24371 Usd - Million 2016-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 9 Indexpunkter 2018-02
Tillverkning - Pmi 57.5 2018-02
Tjänster Pmi 54 Indexpunkter 2018-02
Industriproduktion 1.7 % 2017-12
Industriproduktion (Månadsvis) 0 % 2017-12
Manufacturing Produktion 2.4 % 2017-12
Kapacitetsutnyttjande 82.48 % 2018-02
Nya Beställningar 31 Indexpunkter 2018-03
Lagerförändringar 14 Sek - Million 2017-12
Konkurser 461 Företag 2018-01
Företagens Vinster 81045 Sek - Million 2017-12
Bilproduktionen 1 Enheter 2017-11
Bilregistreringar 14079 Thousand 2017-12
Totalt - Vehicle - Försäljning 103743 2017-12
Ledande Ekonomiska Index -0.25 % 2018-01
Liten - Affärs - Känsla 3.36 2017-12
Internet hastighet 11063 KBps 2017-03
IP-adresser 9859878 IP 2017-03
Business Varulager 0.2 % 2017-12
Konkurrenskraft - Index 5.19 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 21 2018-12
Komposit - Pmi 54.3 Indexpunkter 2018-02
Korruption Index 79 Poäng 2016-12
Korruption Placering 13 2016-12
Lätt Att Göra Affärer 14 2017-12
Gruv Produktion 1.1 % 2017-12
Privat investering -0.2 % 2017-12
Stål Produktion 493 Kton 2018-01
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 103 Indexpunkter 2018-03
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.1 % 2018-01
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.3 % 2018-01
Konsument - Spendera 254902 Sek - Million 2017-12
Disponibel Personlig Inkomst 296667 Sek - Million 2017-12
Personliga Besparingar 2.7 % 2017-12
Konsumentkrediter 2693 Aud - Miljard 2018-01
Privat - Sektor - Credit 0.3 % 2018-01
Bankernas Utlåningsränta 8.65 % 2018-02
Bensinpriser 1.1 Usd / Liter 2018-02
Hushållen Skuld Till Bnp 121 % of GDP 2017-09
Hus Senaste Referens
Bygglov 17.1 % 2018-01
Ny - Hem - Försäljning 6841 2017-09
Housing - Index -0.2 % 2017-09
Byggproduktionen -19.4 % 2017-12
Konstruktion Pmi 56 Indexpunkter 2018-02
Husägande Betyg 67 % 2011-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 % 2018-12
Personliga Skattesats 45 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.5 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 9.5 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 2 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 52.6 mm 2015-12
Temperatur 28.06 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Australien - Ekonomiska indikatorer.