Marknader Senaste Referens
Valuta 0.69 2019-12
Lagren Marknaden 6711 2019-12
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.17 2019-12
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.7 2019-09
Arbetslöshet 5.3 2019-10
Inflation - Betygsätt 1.7 2019-09
Inflation (Månad) 0.5 2019-09
Ränta 0.75 2019-12
Handelsbalans 4502 2019-10
Kurantkonto 7855 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -1.5 2018-12
Statsskulden Till Bnp 40.7 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.6 2018-12
Förtroendekommissionen 0 2019-11
Tillverkning - Pmi 48.1 2019-11
Tjänster Pmi 53.7 2019-11
Konsument - Confidence 95.1 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0 2019-10
Bygglov -8.1 2019-10
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2019-12
Personliga Skattesats 45 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.7 2019-09
BNP 1432 2018-12
Bnp Fasta Priser 477294 2019-09
Bruttonationalprodukt 474787 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 109237 2019-09
Bnp Per Capita 56919 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 45439 2018-12
Bnp Från Jordbruk 9841 2019-09
Bnp Från Entreprenad 33758 2019-09
Bnp Från Tillverkning 25840 2019-09
Bnp Från Mining 41963 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 25206 2019-09
Bnp Från Verktyg 11521 2019-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.3 2019-10
Egenföretagare 12919 2019-10
Arbetslösa Personer 726 2019-10
Heltid -10300 2019-10
Deltid Sysselsättning -8714 2019-10
Sysselsättning Ändra -19000 2019-10
Arbetskraftsdeltagande 66 2019-10
Ungdomsarbetslöshet 12.4 2019-10
Arbetskostnaderna 104 2019-09
Produktivitet 100 2019-09
Lediga Jobb 236 2019-09
Jobbannonser 153260 2019-11
Löner 1238 2019-06
Minimilöner 741 2019-07
Löne Tillväxt 2.2 2019-09
Lönerna I Manufacturing 1338 2019-06
Befolkning 25.18 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 65.5 2018-12
Pensionsåldern Män 65.5 2018-12
Sysselsättningsgraden 62.5 2019-10
Levnadslön Familj 2790 2018-12
Levnadslön Individuella 1770 2018-12
Löner Högutbildad 6120 2018-12
Löner Lågutbildade 2710 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.7 2019-09
Inflation (Månad) 0.5 2019-09
Konsumentprisindex Kpi 115 2019-09
Kärna Konsumentprisindexet 116 2019-09
Kärna Inflation Rate 1.6 2019-09
Bnp-Deflatorn 105 2019-09
Producentpriserna 112 2019-09
Producentpriserna Förändras 1.6 2019-09
Exportpriserna 115 2019-09
Importpriserna 114 2019-09
Mat Inflation 2.3 2019-09
KPI bostadshjälpmedel 122 2019-09
Cpi Transportfordon 107 2019-09
Inflationsförväntningar 4 2019-12
Pengar Senaste Referens
Ränta 0.75 2019-12
Interbankränta 1.22 2019-09
Penningmängden M0 115 2019-10
Penningmängden M1 1051 2019-10
Penningmängden M3 2148 2019-10
Banks Balansräkning 4807 2019-09
Centralbanken Balansräkning 175447 2019-12
Valutareserven 77868 2019-11
Lån Till Den Privata Sektorn 968 2019-10
Värde Ränta 1.3 2019-11
Privat skuld och BNP 205 2018-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 4502 2019-10
Kurantkonto 7855 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -1.5 2018-12
Export 40750 2019-10
Import 36248 2019-10
Utlandsskulden 2189706 2019-09
Villkor För Handel 101 2019-09
Kapitalflöden -7893 2019-09
Utländska Direktinvesteringar 80891 2018-12
Turister 695000 2019-09
Guldreserver 68.74 2019-12
Råolja Produktion 384 2019-08
Terrorism Index 2.65 2018-12
Vapen Sales 38 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 40.7 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.6 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 1676 2019-10
Statliga Utgifter 93553 2019-09
Statliga Intäkter 44330 2019-10
Skatteutgifter 42654 2019-10
Asylansökningar 1724 2018-07
Credit - Betyg 40 2019-12
Statsskuld 401749 2019-09
Militära Utgifter 26836 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2019-12
Personliga Skattesats 45 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.5 2019-12
Social Security Rate För Företag 9.5 2019-12
Social Trygghet För Anställda 2 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 0 2019-11
Tillverkning - Pmi 48.1 2019-11
Tjänster Pmi 53.7 2019-11
Industriproduktion 1.9 2019-06
Industriproduktion (Månadsvis) 1.2 2019-06
Manufacturing Produktion -3.1 2019-06
Kapacitetsutnyttjande 81.68 2019-10
Nya Beställningar 25 2019-09
Lagerförändringar -941 2019-09
Konkurser 685 2019-09
Företagens Vinster 97460 2019-09
Bilregistreringar 14330 2018-12
Totalt - Vehicle - Försäljning 84708 2019-11
Ledande Ekonomiska Index -0.07 2019-10
Liten - Affärs - Känsla 1.21 2019-09
Internet hastighet 11063 2017-03
IP-adresser 9859878 2017-03
Business Varulager -0.4 2019-09
Konkurrenskraft - Index 78.75 2019-12
Konkurrenskraft Rank 16 2019-12
Komposit - Pmi 49.7 2019-11
Korruption Index 77 2018-12
Korruption Placering 13 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 14 2019-12
Industriell Åsikt 49.9 2019-11
Gruv Produktion 6.5 2019-06
Privat investering -0.2 2019-09
Tjänster Sentiment 49.7 2019-11
Stål Produktion 488 2019-10
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 95.1 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0 2019-10
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.3 2019-10
Konsument - Spendera 267716 2019-09
Disponibel Personlig Inkomst 320300 2019-09
Personliga Besparingar 4.8 2019-09
Konsumentkrediter 2916 2019-10
Privat - Sektor - Credit 0.1 2019-10
Bankernas Utlåningsränta 7.92 2019-11
Bensinpriser 1.04 2019-11
Hushållen Skuld Till Bnp 119 2019-03
Hus Senaste Referens
Bygglov -8.1 2019-10
Ny - Hem - Försäljning 4576 2019-10
Housing - Index 2.4 2019-09
Byggproduktionen -0.4 2019-09
Konstruktion Pmi 40 2019-11
Bostadslån 50896 2019-09
Husägande Betyg 65 2016-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Australien - Ekonomiska indikatorer.