AUSTRALIEN - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.9 2018-06
Arbetslöshet 5 2018-09
Inflation - Betygsätt 2.1 2018-06
Ränta 1.5 2018-10
Handelsbalans 1604 2018-08
Statsskulden Till Bnp 41.9 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 0.71 2018-10
Lagren Marknaden 5843 Poäng 2018-10
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.68 % 2018-10
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.9 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.4 % 2018-06
BNP 1323 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 441942 Sek - Million 2018-06
Bruttonationalprodukt 442164 Sek - Million 2018-06
Fasta Bruttoinvesteringar 110021 Sek - Million 2018-06
Bnp Per Capita 55926 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 44649 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 10402 Sek - Million 2018-06
Bnp Från Entreprenad 33503 Sek - Million 2018-06
Bnp Från Tillverkning 25521 Sek - Million 2018-06
Bnp Från Mining 26745 Sek - Million 2018-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 24245 Sek - Million 2018-06
Bnp Från Verktyg 10636 Sek - Million 2018-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5 % 2018-09
Egenföretagare 12636 Thousand 2018-09
Arbetslösa Personer 666 Thousand 2018-09
Heltid 20300 Personer 2018-09
Deltid Sysselsättning -14698 Personer 2018-09
Sysselsättning Ändra 5600 Personer 2018-09
Arbetskraftsdeltagande 65.4 % 2018-09
Ungdomsarbetslöshet 11.4 % 2018-09
Arbetskostnaderna 101 Indexpunkter 2018-06
Produktivitet 102 Indexpunkter 2018-06
Lediga Jobb 241 Thousand 2018-09
Jobbannonser 175555 2018-09
Löner 1207 Aud / Vecka 2018-06
Minimilöner 719 Aud / Vecka 2018-07
Löne Tillväxt 2.1 % 2018-06
Lönerna I Manufacturing 1304 Aud / Vecka 2018-06
Befolkning 24.7 Million 2017-12
Pensionsåldern Kvinnor 65.5 2018-12
Pensionsåldern Män 65.5 2018-12
Sysselsättningsgraden 62.2 % 2018-09
Levnadslön Familj 3420 AUD / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 2420 AUD / Månad 2017-12
Löner Högutbildad 6110 AUD / Månad 2017-12
Löner Lågutbildade 2440 AUD / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.1 % 2018-06
Inflation (Månad) 0.4 % 2018-06
Konsumentprisindex Kpi 113 Indexpunkter 2018-06
Kärna Konsumentprisindexet 114 Indexpunkter 2018-06
Kärna Inflation Rate 1.9 % 2018-06
Bnp-Deflatorn 106 Indexpunkter 2018-06
Producentpriserna 109 Indexpunkter 2018-06
Producentpriserna Förändras 1.5 % 2018-06
Exportpriserna 96.5 Indexpunkter 2018-06
Importpriserna 110 Indexpunkter 2018-06
Mat Inflation 0.3 % 2018-06
KPI bostadshjälpmedel 121 Indexpunkter 2018-06
Cpi Transportfordon 106 Indexpunkter 2018-06
Inflationsförväntningar 4 % 2018-10
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.5 % 2018-10
Interbankränta 2.44 % 2018-09
Penningmängden M0 109 Aud - Miljard 2018-08
Penningmängden M1 355 Aud - Miljard 2018-08
Penningmängden M3 2091 Aud - Miljard 2018-08
Banks Balansräkning 4268 Aud - Miljard 2018-06
Centralbanken Balansräkning 168431 Sek - Million 2018-10
Valutareserven 73681 Sek - Million 2018-09
Lån Till Den Privata Sektorn 933 Aud - Miljard 2018-08
Värde Ränta 1.9 % 2018-09
Privat skuld och BNP 206 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 1604 Sek - Million 2018-08
Export 36562 Sek - Million 2018-08
Import 34958 Sek - Million 2018-08
Kurantkonto -13472 Sek - Million 2018-06
Bytesbalans Till Bnp -3.1 % 2017-12
Utlandsskulden 2045588 Sek - Million 2018-06
Villkor För Handel 87.7 Indexpunkter 2018-06
Kapitalflöden 12538 Sek - Million 2018-06
Utländska Direktinvesteringar 60499 Sek - Million 2017-12
Turister 741700 2018-08
Guldreserver 68.7 Ton 2018-09
Råolja Produktion 279 BBL/D/1K 2018-06
Terrorism Index 3.09 2016-12
Vapen Sales 97 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 41.9 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -1.9 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 80 Sek - Million 2018-08
Statliga Utgifter 85568 Sek - Million 2018-06
Statliga Intäkter 38390 Sek - Million 2018-08
Skatteutgifter 38309 Sek - Million 2018-08
Asylansökningar 2042 Personer 2018-04
Credit - Betyg 97.44
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36.2 % 2015-12
Militära Utgifter 26102 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 6 Indexpunkter 2018-09
Tillverkning - Pmi 59 2018-09
Tjänster Pmi 52.5 Indexpunkter 2018-09
Industriproduktion 3.5 % 2018-06
Industriproduktion (Månadsvis) 0.2 % 2018-06
Manufacturing Produktion 1.9 % 2018-06
Kapacitetsutnyttjande 82.1 % 2018-09
Nya Beställningar 31 Indexpunkter 2018-09
Lagerförändringar 1160 Sek - Million 2018-06
Konkurser 764 Företag 2018-07
Företagens Vinster 88467 Sek - Million 2018-06
Bilregistreringar 14079 Thousand 2017-12
Totalt - Vehicle - Försäljning 85551 2018-07
Ledande Ekonomiska Index -0.07 % 2018-09
Liten - Affärs - Känsla 1.54 2018-06
Internet hastighet 11063 KBps 2017-03
IP-adresser 9859878 IP 2017-03
Business Varulager 0.6 % 2018-06
Konkurrenskraft - Index 78.85 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 14 2018-12
Komposit - Pmi 52.5 Indexpunkter 2018-09
Korruption Index 77 Poäng 2017-12
Korruption Placering 13 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 14 2017-12
Gruv Produktion 4.5 % 2018-06
Privat investering -2.5 % 2018-06
Stål Produktion 520 Kton 2018-08
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 102 Indexpunkter 2018-10
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.3 % 2018-08
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.4 % 2018-08
Konsument - Spendera 258440 Sek - Million 2018-06
Disponibel Personlig Inkomst 298813 Sek - Million 2018-06
Personliga Besparingar 1 % 2018-06
Konsumentkrediter 2769 Aud - Miljard 2018-08
Privat - Sektor - Credit 0.5 % 2018-08
Bankernas Utlåningsränta 8.65 % 2018-09
Bensinpriser 1.13 Usd / Liter 2018-09
Hushållen Skuld Till Bnp 122 % of GDP 2018-03
Hus Senaste Referens
Bygglov -9.4 % 2018-08
Ny - Hem - Försäljning 4767 2018-08
Housing - Index -0.7 % 2018-06
Byggproduktionen 1.6 % 2018-06
Konstruktion Pmi 49.3 Indexpunkter 2018-09
Husägande Betyg 65 % 2016-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 % 2018-12
Personliga Skattesats 45 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.5 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 9.5 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 2 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 52.6 mm 2015-12
Temperatur 28.06 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Australien - Ekonomiska indikatorer.