Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 4.10 4.12 4.13 4.15 4.17 4.2
Lagren Marknaden 9115.88 9037 8868 8701 8537 8209
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.38 3.43 3.49 3.55 3.6 3.72

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -12.30 1.5 1.9 2 2.1 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -10.50 -9.3 -8.5 -7 12 8.8
Arbetslöshet 5.40 7.7 8.3 8 7.5 6.9
Inflation - Betygsätt 2.70 2.1 2.5 2.4 2.9 3.1
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.75 2.25
Handelsbalans -1323.00 -1000 -1700 -1850 -1650 -1620
Kurantkonto -960.00 -780 -720 -600 -990 -920
Bytesbalans Till Bnp -4.60 -3.1 -3.1 -3.5 -3.5 -3.5
Statsskulden Till Bnp 35.20 49.5 49.5 55 55 55
Statliga Budgetutskottet -4.30 -8.9 -8.9 -10 -10 -10
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.90 0.5 0.4 0.6 1 0.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -12.30 1.5 1.9 2 2.1 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -10.50 -9.3 -8.5 -7 12 8.8
BNP 250.08 228 228 255 255 255
Bnp Fasta Priser 38348.30 41493 40026 40657 48963 43548
Fasta Bruttoinvesteringar 12568.30 12148 11358 11125 13398 12357
Bnp Per Capita 12131.40 10000 10000 11900 11900 11900
Bnp Per Capita Ppp 29909.00 28500 28500 29300 29300 29300
Bnp Från Jordbruk 2762.00 2879 2776 2813 3387 3020
Bnp Från Entreprenad 2618.00 2453 2274 2529 3046 2474
Bnp Från Tillverkning 8037.60 9671 9184 8898 10716 9992
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1800.90 1689 1614 1666 2007 1756
Bnp Från Tjänster 11373.10 12418 12025 12486 15037 13083

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 5.40 7.7 8.3 8 7.5 6.9
Ungdomsarbetslöshet 17.40 17.4 17.4 17.1 16.6 16.6
Löner 5468.00 5394 5820 5601 5435 6111
Lönerna I Manufacturing 4609.00 4619 5082 4757 4363 5336
Minimilöner 460.77 535 542 550 550 550
Befolkning 19.41 19.33 19.28 19.25 19.25 19.16
Pensionsåldern Kvinnor 60.92 61.42 61.42 61.42 61.42 61.42
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Löne Tillväxt 2.20 7 6.5 4 4.5 5
Sysselsättningsgraden 65.40 69 68.3 68.3 68.3 69.5

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 2.70 2.1 2.5 2.4 2.9 3.1
Konsumentprisindex Kpi 101.03 102 103 103 104 106
Kärna Konsumentprisindexet 108.57 110 110 111 111 113
Kärna Inflation Rate 2.60 3.6 3.5 3.5 3.5 2.6
Producentpriserna 110.50 110 111 112 113 116
Producentpriserna Förändras -0.75 -1 -0.8 1 2.5 3.8
Cpi Transportfordon 100.50 102 102 102 103 106
Mat Inflation 5.45 4.4 4.5 4.5 4.5 3.5
Harmoniserade Konsumentprisindexet 110.93 111 112 113 114 116

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.75 2.25
Interbankränta 1.81 1.8 1.8 1.8 2.05 2.05
Utlåningsräntan 2.25 2.25 2.25 2.25 2.5 2.5
Cash Reserveringsgrad 6.00 6 6 6 6 6
Värde Ränta 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -1323.00 -1000 -1700 -1850 -1650 -1620
Kurantkonto -960.00 -780 -720 -600 -990 -920
Bytesbalans Till Bnp -4.60 -3.1 -3.1 -3.5 -3.5 -3.5
Export 5552.10 5800 4700 5500 5350 4800
Import 6875.10 6800 6400 7350 7000 6500
Turister 12986.00 115105 74300 151000 174200 98000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 35.20 49.5 49.5 55 55 55
Statliga Budgetutskottet -4.30 -8.9 -8.9 -10 -10 -10
Regeringen Budgetutskottet Värde -50826.10 -15126 -15032 -15032 -15032 -14988
Statliga Utgifter 2388.00 2476 2940 2143 2581 3198
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36.00 41.3 41.3 43.5 43.5 43.5

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
Social Security Rate För Företag 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Social Trygghet För Anställda 35.00 35 35 35 35 35

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriproduktion -9.90 -10 -7 -7 3.5 5.5
Industriproduktion (Månadsvis) 3.30 0.5 0.6 0.6 0.6 0.4
Manufacturing Produktion -7.20 -7 -5 5 6 8
Gruv Produktion -10.30 -10 -8 4 6 5
Förtroendekommissionen -5.90 -7 -3 -2 -1.5 -0.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.90 0.5 0.4 0.6 1 0.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.20 -12 -4.5 1.7 3.5 7
Konsument - Spendera 36449.70 40376 40556 40473 48741 44125
Konsumentkrediter 48993.54 47377 44905 46104 54025 48857
Konsument - Confidence -26.10 -32 -27 -23 -20 -18
Bensinpriser 1.11 0.98 0.93 0.88 0.84 0.8

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Byggproduktionen 6.90 6 4 4 4 5


Rumänien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.