Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 4.07 4.09 4.11 4.12 4.14 4.17
Lagren Marknaden 9286.11 9079 8908 8741 8576 8247
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.40 3.45 3.51 3.57 3.62 3.74

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt 5.60 -1.9 2 2.3 1.9 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.00 -8.5 -7 6.8 9 8.8
Arbetslöshet 5.20 8.3 8 7.5 7.5 6.9
Inflation - Betygsätt 2.20 2.5 2.4 2.9 2.8 3.1
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 2
Handelsbalans -1541.00 -1700 -1850 -1650 -1650 -1700
Kurantkonto -1438.00 -720 -600 -990 -990 -920
Bytesbalans Till Bnp -4.60 -3.1 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Statsskulden Till Bnp 35.20 49.5 55 55 55 55
Statliga Budgetutskottet -4.30 -8.9 -10 -10 -10 -10
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.70 1.6 0.6 1 1 0.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt 5.60 -1.9 2 2.3 1.9 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.00 -8.5 -7 6.8 9 8.8
BNP 250.08 228 255 255 255 255
Bnp Fasta Priser 38348.30 40026 40657 40956 41800 43548
Fasta Bruttoinvesteringar 12568.30 11358 11125 13423 13699 12357
Bnp Per Capita 12131.40 10000 11900 11900 11900 11900
Bnp Per Capita Ppp 29909.00 28500 29300 29300 29300 29300
Bnp Från Jordbruk 2762.00 2776 2813 2950 3011 3020
Bnp Från Entreprenad 2618.00 2274 2529 2796 2854 2474
Bnp Från Tillverkning 8037.60 9184 8898 8584 8761 9992
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1800.90 1614 1666 1923 1963 1756
Bnp Från Tjänster 11373.10 12025 12486 12146 12397 13083

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 5.20 8.3 8 7.5 7.5 6.9
Ungdomsarbetslöshet 16.90 20 19.7 19.2 19.2 18.6
Löner 5414.00 4800 5820 5601 5435 6111
Lönerna I Manufacturing 4638.00 3650 5082 4757 4363 5336
Minimilöner 460.77 542 550 550 550 550
Befolkning 19.41 19.28 19.25 19.25 19.25 19.16
Pensionsåldern Kvinnor 60.92 61.42 61.42 61.42 61.42 61.42
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Löne Tillväxt 7.40 6.5 4 4.5 4.5 5
Sysselsättningsgraden 65.20 68.3 68.3 68.3 68.3 69.5

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 2.20 2.5 2.4 2.9 2.8 3.1
Konsumentprisindex Kpi 98.30 103 103 104 104 106
Kärna Konsumentprisindexet 108.52 112 110 111 111 118
Kärna Inflation Rate 2.20 3.5 3.5 3.5 3.5 2.6
Producentpriserna 110.10 111 112 113 113 116
Producentpriserna Förändras -0.91 -0.8 1 2.5 2.5 3.8
Cpi Transportfordon 100.00 102 102 103 103 106
Mat Inflation 4.34 4.5 4.5 4.5 4.5 3.5
Harmoniserade Konsumentprisindexet 110.67 112 113 114 114 116

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 2
Interbankränta 1.90 3.31 1.95 2.2 2.2 3.31
Utlåningsräntan 2.00 3.75 2.25 2.5 2.5 3.75
Cash Reserveringsgrad 5.00 6 6 6 6 6
Värde Ränta 1.00 1.75 1.25 1.5 1.5 1.75

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -1541.00 -1700 -1850 -1650 -1650 -1700
Kurantkonto -1438.00 -720 -600 -990 -990 -920
Bytesbalans Till Bnp -4.60 -3.1 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Export 6070.70 4700 5500 5350 5350 4800
Import 7611.80 6400 7350 7000 7000 6500
Turister 12986.00 74300 151000 174200 182000 98000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 35.20 49.5 55 55 55 55
Statliga Budgetutskottet -4.30 -8.9 -10 -10 -10 -10
Regeringen Budgetutskottet Värde -69972.00 -15032 -15032 -15032 -15032 -14988
Statliga Utgifter 2388.00 2940 2143 2550 2603 3198
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36.00 41.3 43.5 43.5 43.5 43.5

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
Social Security Rate För Företag 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Social Trygghet För Anställda 35.00 35 35 35 35 35

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriproduktion -2.80 -3.9 6.2 15.8 8 5.5
Industriproduktion (Månadsvis) 1.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4
Manufacturing Produktion -2.10 -5 5 6 6 8
Gruv Produktion -9.30 -8 4 6 6 5
Förtroendekommissionen -8.10 -9 -2 -1.5 -1 -0.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.70 1.6 0.6 1 1 0.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.50 -4.5 1.7 3.5 3.5 7
Konsument - Spendera 36449.70 40556 40473 38928 39730 44125
Konsumentkrediter 49536.15 44905 46104 51821 53940 48857
Konsument - Confidence -26.10 -27 -18 -20 -21 -23
Bensinpriser 1.09 1.18 0.93 0.88 0.84 1.12

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Byggproduktionen 17.30 4 4 4 4 5


Rumänien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.