Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 4.03 4.05 4.07 4.09 4.1 4.14
Lagren Marknaden 11642.16 11383 11169 10959 10753 10340
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.38 3.4 3.46 3.51 3.57 3.68

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 2.80 1.1 1.3 0.5 1.3 1.9
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.20 12.1 8 3.2 4 6.5
Arbetslöshet 5.50 7.5 7.2 6.9 6.5 4.9
Inflation - Betygsätt 3.24 3.2 3.3 3.4 2.4 2.8
Ränta 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 2
Handelsbalans -2256.50 -2250 -1650 -1620 -2400 -2700
Kurantkonto -1406.00 -990 -900 -920 -930 -850
Bytesbalans Till Bnp -4.60 -4.8 -4.8 -4.8 -4.4 -4.4
Statsskulden Till Bnp 47.30 52.9 52.9 52.9 55.2 55.2
Statliga Budgetutskottet -9.20 -7.5 -7.5 -7.5 -6.2 -6.2
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.30 1 0.9 0.7 0.5 0.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 2.80 1.1 1.3 0.5 1.3 1.9
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.20 12.1 8 3.2 4 6.5
BNP 250.08 288 288 288 315 315
Bnp Fasta Priser 42537.20 42988 43557 43898 44239 46752
Fasta Bruttoinvesteringar 12699.20 14089 14868 13106 13207 13957
Bnp Per Capita 12131.40 11900 11900 11900 12200 12200
Bnp Per Capita Ppp 29909.00 29300 29300 29300 29800 29800
Bnp Från Jordbruk 2987.70 3096 2360 3083 3107 3284
Bnp Från Entreprenad 2173.90 2935 2567 2243 2261 2389
Bnp Från Tillverkning 9423.10 9010 9881 9725 9800 10357
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1752.00 2019 1849 1808 1822 1926
Bnp Från Tjänster 13180.40 12749 14126 13602 13708 14486

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 5.50 7.5 7.2 6.9 6.5 4.9
Ungdomsarbetslöshet 16.00 19.3 20.9 15.4 20.3 18.7
Löner 5785.00 5682 5621 5658 6154 6554
Lönerna I Manufacturing 4969.00 4826 4752 4847 5427 5779
Minimilöner 458.07 460 460 460 500 500
Befolkning 19.33 19.25 19.25 19.16 19.04 19.04
Pensionsåldern Kvinnor 61.67 61.67 61.67 61.67 61.92 61.92
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Löne Tillväxt 4.80 4.7 4.7 4.2 4.9 6.5
Sysselsättningsgraden 65.80 6.8 67 67.2 67.8 68.4

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 3.24 3.2 3.3 3.4 2.4 2.8
Konsumentprisindex Kpi 101.30 103 103 104 103 107
Kärna Konsumentprisindexet 109.75 109 110 118 112 114
Kärna Inflation Rate 2.30 2.3 2.5 2.6 2 2.3
Producentpriserna 116.30 112 112 116 118 119
Producentpriserna Förändras 4.84 1.9 1.9 2.9 2.5 2.7
Cpi Transportfordon 100.20 103 104 104 102 107
Mat Inflation 0.76 2.9 3.1 3.2 2.2 2.7
Harmoniserade Konsumentprisindexet 113.23 114 114 115 116 118

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 2
Interbankränta 1.39 1.39 1.39 1.39 1.64 1.89
Utlåningsräntan 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.25
Värde Ränta 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1.25
Cash Reserveringsgrad 5.00 5 5 5 5 5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -2256.50 -2250 -1650 -1620 -2400 -2700
Kurantkonto -1406.00 -990 -900 -920 -930 -850
Bytesbalans Till Bnp -4.60 -4.8 -4.8 -4.8 -4.4 -4.4
Import 8782.70 7000 8200 7800 8300 8400
Export 6526.20 5350 6450 5400 5900 5700
Turister 20424.00 174200 182000 98000 170000 150000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 47.30 52.9 52.9 52.9 55.2 55.2
Statliga Budgetutskottet -9.20 -7.5 -7.5 -7.5 -6.2 -6.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -16565.60 -15032 -15032 -14988 -14988 -14988
Statliga Utgifter 2555.80 2677 2524 2638 2658 2809
Offentliga Utgifterna Till Bnp 42.40 43.5 43.5 43.5 43.5 44

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
Social Security Rate För Företag 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Social Trygghet För Anställda 35.00 35 35 35 35 35

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriproduktion 13.10 15.8 8 5.5 6.3 4.6
Industriproduktion (Månadsvis) 0.70 0.9 0.4 0.3 1.3 0.4
Manufacturing Produktion -2.40 9 7 5 3.5 5
Gruv Produktion -16.80 -0.7 -0.5 -0.3 0.8 0.5
Förtroendekommissionen 3.50 -1.5 -1 -0.5 0.2 0.8

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.30 1 0.9 0.7 0.5 0.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.60 3.3 2.5 2.8 4.5 6.5
Konsument - Spendera 40927.90 40860 44384 42238 42565 44983
Konsumentkrediter 49564.67 54393 53445 50689 51547 53984
Bensinpriser 1.35 1.18 1.12 1.12 1.01 0.96

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Byggproduktionen 1.60 6.2 5.3 5.8 6.5 8.2


Rumänien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.