Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 4.14 4.2 4.22 4.24 4.27 4.31
Lagren Marknaden 12026.80 11671 11437 11208 10985 10550
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.78 3.85 3.95 4.04 4.14 4.35

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 2.90 1.3 0.5 1.3 1.1 1.9
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.20 8 3.2 4 4.5 6.5
Arbetslöshet 5.20 5.2 5.2 5.1 5 4.9
Inflation - Betygsätt 3.94 3.8 4.1 2.4 2.5 3
Ränta 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 2
Handelsbalans -1772.80 -1750 -2400 -2700 -2550 -2950
Kurantkonto -1613.00 -1300 -1390 -1400 -1350 -1450
Bytesbalans Till Bnp -4.60 -4.8 -4.8 -4.4 -4.4 -4.4
Statsskulden Till Bnp 47.30 50.3 50.3 52.9 52.9 52.9
Statliga Budgetutskottet -9.20 -7.5 -7.5 -6.2 -6.2 -6.2
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.40 0.1 0.7 0.5 0.6 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 2.90 1.3 0.5 1.3 1.1 1.9
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.20 8 3.2 4 4.5 6.5
BNP 248.72 288 288 315 315 315
Bnp Fasta Priser 43635.00 42988 46142 43898 45380 46752
Fasta Bruttoinvesteringar 12941.80 14089 11353 13106 13459 13957
Bnp Per Capita 11664.85 11900 11900 12200 12200 12200
Bnp Per Capita Ppp 28832.62 29300 29300 29800 29800 29800
Bnp Från Jordbruk 2773.80 3096 3235 3083 2885 3284
Bnp Från Entreprenad 2228.60 2935 2333 2243 2318 2389
Bnp Från Tillverkning 9522.30 9010 11381 9725 9903 10357
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1763.40 2019 1883 1808 1834 1926
Bnp Från Tjänster 13572.90 12749 13871 13602 14116 14486

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 5.20 5.2 5.2 5.1 5 4.9
Ungdomsarbetslöshet 21.30 15.8 15.4 15.5 15.4 15.3
Löner 5695.00 5668 6154 6068 5974 6554
Lönerna I Manufacturing 4911.00 4856 5427 5212 5152 5779
Minimilöner 466.72 460 460 500 500 500
Befolkning 19.33 19.25 19.16 19.04 19.04 19.04
Pensionsåldern Kvinnor 61.67 61.67 61.67 61.92 61.92 61.92
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Löne Tillväxt 4.80 4.7 4.2 4.9 4.9 6.5
Sysselsättningsgraden 60.80 67 67.2 67.8 67.8 68.4

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 3.94 3.8 4.1 2.4 2.5 3
Konsumentprisindex Kpi 100.30 104 104 103 103 108
Kärna Konsumentprisindexet 110.26 109 118 118 112 114
Kärna Inflation Rate 2.40 2.5 2.6 2 2 2.3
Producentpriserna 120.50 117 119 120 123 122
Producentpriserna Förändras 10.39 5.9 5.5 2.5 2.3 2.7
Cpi Transportfordon 100.40 104 105 102 103 108
Mat Inflation 2.17 0.5 2.2 2.2 2.5 2.7
Harmoniserade Konsumentprisindexet 114.62 115 116 116 117 119

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 2
Interbankränta 1.37 1.37 1.37 1.37 1.62 1.87
Utlåningsräntan 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.25
Cash Reserveringsgrad 5.00 5 5 5 5 5
Värde Ränta 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1.25

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -1772.80 -1750 -2400 -2700 -2550 -2950
Kurantkonto -1613.00 -1300 -1390 -1400 -1350 -1450
Bytesbalans Till Bnp -4.60 -4.8 -4.8 -4.4 -4.4 -4.4
Import 7731.80 8200 7800 8900 8500 8650
Export 5959.00 6450 5400 6200 5950 5700
Turister 20424.00 182000 98000 170000 170000 150000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 47.30 50.3 50.3 52.9 52.9 52.9
Statliga Budgetutskottet -9.20 -7.5 -7.5 -6.2 -6.2 -6.2
Statliga Utgifter 2537.80 2677 1920 2638 2639 2809
Offentliga Utgifterna Till Bnp 42.40 43.5 43.5 44 44 44

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
Social Security Rate För Företag 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Social Trygghet För Anställda 35.00 35 35 35 35 35

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriproduktion 30.30 8 5.5 6.3 6.5 4.6
Industriproduktion (Månadsvis) -8.50 0.4 0.3 1.3 0.1 0.4
Manufacturing Produktion 13.60 7 5 3.5 4.2 4.8
Gruv Produktion -8.20 -0.5 -0.3 0.8 1.5 0.5
Förtroendekommissionen -0.10 2.9 1.7 2 1.5 0.8

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.40 0.1 0.7 0.5 0.6 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 22.00 2.5 2.8 4.5 5.3 6.5
Konsument - Spendera 42176.00 40860 44837 42238 43863 44983
Konsumentkrediter 51454.59 53445 50689 51547 53770 53984
Bensinpriser 1.43 1.36 1.29 1.23 1.16 1.11

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Byggproduktionen 6.00 5.3 5.8 6.5 3.2 8.2


Rumänien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.