Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 4.31 4.37 4.39 4.42 4.44 4.48
Lagren Marknaden 9546.49 9410 9248 9089 8933 8628
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 4.23 4.29 4.37 4.45 4.54 4.71
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 1 1 0.9 0.9 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.40 3.9 3.9 3.7 3.7 3.6
Arbetslöshet 3.80 4.1 3.8 3.7 4.1 4
Inflation - Betygsätt 3.50 4.2 3.6 3.5 3.5 3.4
Ränta 2.50 2.5 2.5 2.75 3 3
Handelsbalans -1365.40 -1790 -990 -1350 -1350 -1700
Kurantkonto -1056.00 -680 -620 -980 -650 -480
Bytesbalans Till Bnp -4.50 -3.4 -3 -3 -3 -3
Statsskulden Till Bnp 35.10 37.3 39.5 39.5 39.5 39.5
Statliga Budgetutskottet -3.00 -3.9 -4 -4 -4 -4
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 0.5 0.9 0.1 0.5 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 1 1 0.9 0.9 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.40 3.9 3.9 3.7 3.7 3.6
BNP 239.55 250 275 275 275 275
Bnp Fasta Priser 42772.90 43325 43242 44038 43953 44712
Fasta Bruttoinvesteringar 11681.00 10660 10639 10987 10966 11001
Bnp Per Capita 11534.90 12000 13000 13000 13000 13000
Bnp Per Capita Ppp 24543.99 25000 25300 25300 25300 25300
Bnp Från Jordbruk 3048.80 3038 3032 3185 3179 3135
Bnp Från Entreprenad 2507.10 2191 2186 2332 2328 2261
Bnp Från Tillverkning 10048.30 10687 10666 10491 10470 11029
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1750.70 1768 1764 1801 1797 1824
Bnp Från Tjänster 12853.00 13024 12999 13319 13293 13440
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 3.80 4.1 3.8 3.7 4.1 4
Löner 4981.00 4400 5382 5454 5486 4800
Lönerna I Manufacturing 4315.00 3550 4721 4702 4724 3650
Minimilöner 446.02 446 500 520 535 542
Befolkning 19.52 19.56 19.44 19.44 19.44 19.44
Pensionsåldern Kvinnor 60.92 61.17 61.42 61.42 61.42 61.42
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Löner Lågutbildade 1430.00 1400 1559 1544 1530 1480
Löner Högutbildad 2880.00 2850 3139 3110 3082 2900
Levnadslön Familj 2160.00 2300 2354 2333 2311 2400
Sysselsättningsgraden 66.40 65.5 65.8 68.7 69 68.3
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 3.50 4.2 3.6 3.5 3.5 3.4
Konsumentprisindex Kpi 100.07 103 104 104 107 106
Kärna Konsumentprisindexet 105.80 107 108 109 109 112
Kärna Inflation Rate 3.20 3.6 3.8 3.7 3.6 3.5
Producentpriserna 111.00 112 112 114 113 116
Producentpriserna Förändras 3.25 3.3 3 2.6 2.4 2.2
Cpi Transportfordon 100.08 103 103 104 104 106
Mat Inflation 4.07 4.6 4.5 4.4 4.4 4.5
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 2.50 2.5 2.5 2.75 3 3
Interbankränta 2.89 3.31 3.31 2.92 3.17 3.31
Utlåningsräntan 3.50 3.75 3.75 3.5 3.75 3.75
Värde Ränta 1.50 1.75 1.75 1.5 1.75 1.75
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -1365.40 -1790 -990 -1350 -1350 -1700
Kurantkonto -1056.00 -680 -620 -980 -650 -480
Bytesbalans Till Bnp -4.50 -3.4 -3 -3 -3 -3
Import 6368.60 7850 8081 7313 8471 8580
Export 5003.20 5850 6669 6049 7245 6365
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 35.10 37.3 39.5 39.5 39.5 39.5
Statliga Budgetutskottet -3.00 -3.9 -4 -4 -4 -4
Statliga Utgifter 2273.70 1803 1799 2340 2336 1860
Offentliga Utgifterna Till Bnp 35.00 36 38 38 38 38
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
Social Security Rate För Företag 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Social Trygghet För Anställda 35.00 35 35 35 35 35
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion -6.60 3 3.2 3.4 3.6 3.7
Industriproduktion (Månadsvis) 0.20 1 0.5 0.4 0.5 0.6
Manufacturing Produktion -4.10 0.1 3.3 3.5 3.6 3.8
Förtroendekommissionen -0.40 -1 0.5 1.2 0.3 1.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 0.5 0.9 0.1 0.5 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 8.00 9.2 5.5 3.8 3.6 3.5
Konsument - Spendera 41245.50 42099 42018 42832 42750 43446
Konsument - Confidence -9.70 -11.5 -7.5 -7 -7.2 -6.3
Bensinpriser 1.29 1.21 1.18 1.12 1.09 1.18


Rumänien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.