Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 4.30 4.36 4.38 4.4 4.42 4.46
Lagren Marknaden 9967.54 9719 9554 9392 9231 8920
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 4.76 4.74 4.83 4.92 5 5.19
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.60 1 1 0.9 0.9 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.00 3.9 3.9 3.7 3.7 3.6
Arbetslöshet 4.00 4.1 3.8 3.7 4.1 4
Inflation - Betygsätt 3.40 4.2 3.6 3.5 3.5 3.4
Ränta 2.50 2.5 2.5 2.75 3 3
Handelsbalans -1189.10 -1790 -990 -1350 -1350 -1700
Kurantkonto -765.00 -680 -620 -980 -650 -480
Bytesbalans Till Bnp -4.50 -3.4 -3 -3 -3 -3
Statsskulden Till Bnp 35.10 37.3 39.5 39.5 39.5 39.5
Statliga Budgetutskottet -3.00 -3.9 -4 -4 -4 -4
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.80 0.5 0.9 0.1 0.5 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.60 1 1 0.9 0.9 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.00 3.9 3.9 3.7 3.7 3.6
BNP 239.55 250 275 275 275 275
Bnp Fasta Priser 42772.90 43478 44038 44355 44355 45043
Fasta Bruttoinvesteringar 11681.00 10841 10987 12113 12113 11231
Bnp Per Capita 11534.90 12000 13000 13000 13000 13000
Bnp Per Capita Ppp 24543.99 25000 25300 25300 25300 25300
Bnp Från Jordbruk 3048.80 2995 3185 3162 3162 3103
Bnp Från Entreprenad 2507.10 2246 2332 2600 2600 2327
Bnp Från Tillverkning 10048.30 10704 10491 10420 10420 11089
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1750.70 1759 1801 1815 1815 1822
Bnp Från Tjänster 12853.00 13071 13319 13329 13329 13542
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 4.00 4.1 3.8 3.7 4.1 4
Löner 5041.00 4400 5382 5454 5486 4800
Lönerna I Manufacturing 4317.00 3550 4721 4702 4724 3650
Minimilöner 446.02 446 500 520 535 542
Befolkning 19.52 19.56 19.44 19.44 19.44 19.44
Pensionsåldern Kvinnor 60.92 61.17 61.42 61.42 61.42 61.42
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Löner Lågutbildade 1430.00 1400 1559 1544 1530 1480
Löner Högutbildad 2880.00 2850 3139 3110 3082 2900
Levnadslön Familj 2160.00 2300 2354 2333 2311 2400
Sysselsättningsgraden 66.40 65.5 65.8 68.7 69 68.3
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 3.40 4.2 3.6 3.5 3.5 3.4
Konsumentprisindex Kpi 100.50 104 104 103 104 108
Kärna Konsumentprisindexet 106.21 107 108 109 109 112
Kärna Inflation Rate 2.90 3.6 3.8 3.7 3.6 3.5
Producentpriserna 111.60 112 112 114 113 116
Producentpriserna Förändras 2.30 3.3 3 2.6 2.4 2.2
Cpi Transportfordon 100.10 104 104 104 104 108
Mat Inflation 4.16 4.6 4.5 4.4 4.4 4.5
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 2.50 2.5 2.5 2.75 3 3
Interbankränta 2.90 2.83 2.83 3.08 3.33 3.33
Utlåningsräntan 3.50 3.5 3.5 3.75 4 4
Värde Ränta 1.50 1.5 1.5 1.75 2 2
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -1189.10 -1790 -990 -1350 -1350 -1700
Kurantkonto -765.00 -680 -620 -980 -650 -480
Bytesbalans Till Bnp -4.50 -3.4 -3 -3 -3 -3
Import 7288.50 7850 8081 7313 8471 8580
Export 6099.40 5850 6669 6049 7245 6365
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 35.10 37.3 39.5 39.5 39.5 39.5
Statliga Budgetutskottet -3.00 -3.9 -4 -4 -4 -4
Statliga Utgifter 2273.70 2452 2340 2358 2358 2540
Offentliga Utgifterna Till Bnp 35.00 36 38 38 38 38
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
Social Security Rate För Företag 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Social Trygghet För Anställda 35.00 35 35 35 35 35
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion -4.80 3 3.2 3.4 3.6 3.7
Industriproduktion (Månadsvis) 1.90 1 0.5 0.4 0.5 0.6
Manufacturing Produktion -5.10 0.1 3.3 3.5 3.6 3.8
Förtroendekommissionen -0.20 -1 0.5 1.2 0.3 1.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.80 0.5 0.9 0.1 0.5 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.40 9.2 5.5 3.8 3.6 3.5
Konsument - Spendera 41245.50 42263 42832 42772 42772 43785
Konsument - Confidence -6.80 -11.5 -7.5 -7 -7.2 -6.3
Bensinpriser 1.29 1.18 1.15 1.12 1.08 1.02


Rumänien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.