Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 4028.25 4081 4101 4122 4143 4184
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.50 6.8 6.8 6.6 6.6 6.6
Arbetslöshet 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Inflation - Betygsätt 2.00 2.9 3.2 3.5 3.3 2.8
Ränta 1.46 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
Handelsbalans -2331.40 1010 1250 1250 1250 1700
Kurantkonto -3008.83 -1153 -1273 -1273 -3846 -850
Bytesbalans Till Bnp -10.50 -9 -9 -9.1 -9.1 -9.1
Statsskulden Till Bnp 29.40 36.2 36.2 36.7 36.7 36.7
Statliga Budgetutskottet -5.10 -2 -2 -2.5 -2.5 -2.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.50 6.8 6.8 6.6 6.6 6.6
BNP 24.57 23.8 23.8 25 25 25
Bnp Per Capita 1205.30 1255 1255 1255 1255 1255
Bnp Per Capita Ppp 3870.30 4029 4029 4029 4029 4029
Fasta Bruttoinvesteringar 13213.80 14112 14112 14086 14086 15044
Bnp Fasta Priser 52956.00 52536 52536 52438 52438 56003
Bnp Från Jordbruk 9401.20 10040 10040 10022 10022 10703
Bnp Från Entreprenad 4394.30 4693 4693 4684 4684 5003
Bnp Från Tillverkning 11252.60 12018 12018 11995 11995 12811
Bnp Från Mining 720.50 769 769 768 768 820
Bnp Från Offentlig Förvaltning 523.40 559 559 558 558 596
Bnp Från Tjänster 19457.20 20780 20780 20741 20741 22152
Bnp Från Transport 3248.70 3470 3470 3463 3463 3699
Bnp Från Verktyg 328.40 351 351 350 350 374
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Befolkning 16.25 16.5 16.24 16.48 16.48 16.48
Löner Högutbildad 2007200.00 1985000 1985000 1985000 1985000 1990000
Löner Lågutbildade 517300.00 456000 456000 456000 456000 466600
Levnadslön Familj 1259600.00 1282000 1282000 1282000 1282000 1300000
Levnadslön Individuella 761200.00 642000 642000 642000 642000 655000
Minimilöner 182.00 182 182 190 190 190
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.00 2.9 3.2 3.5 3.3 2.8
Mat Inflation 2.20 1.8 1.7 1.7 1.7 1.9
Konsumentprisindex Kpi 176.00 181 182 182 182 187
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 1.46 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
Värde Ränta 1.38 1.54 1.54 1.44 1.44 1.44
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -2331.40 1010 1250 1250 1250 1700
Kurantkonto -3008.83 -1153 -1273 -1273 -3846 -850
Bytesbalans Till Bnp -10.50 -9 -9 -9.1 -9.1 -9.1
Import 6656.00 4890 4950 4950 4950 5100
Export 4324.60 5900 6200 6200 6200 6800
Turister 647206.00 601900 605100 605100 605100 610000
Guldreserver 12.40 12.44 12.4 12.4 12.4 12.4
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 29.40 36.2 36.2 36.7 36.7 36.7
Statliga Budgetutskottet -5.10 -2 -2 -2.5 -2.5 -2.5
Statliga Utgifter 3185.70 3402 3402 3396 3396 3627
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Disponibel Personlig Inkomst 1947.00 2079 2079 2076 2076 2217
Bensinpriser 0.92 0.9 0.87 0.85 0.83 0.83
Konsument - Spendera 37562.20 40116 40116 40041 40041 42764


Kambodja - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.