Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 4101.00 4124 4146 4169 4192 4238

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
Arbetslöshet 0.70 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Inflation - Betygsätt 3.07 2.4 2.6 2.8 2.8 3
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6
Handelsbalans -1819.00 -2200 -1950 -1400 -1400 -1300
Kurantkonto -4814.00 -2520 -2590 -2600 -2600 -2690
Bytesbalans Till Bnp -15.60 -16.5 -16.5 -16.5 -11.5 -11.5
Statsskulden Till Bnp 29.40 30 30 30 30 31
Statliga Budgetutskottet -5.10 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
BNP 23.80 28 28 28 29.8 29.8
Bnp Per Capita 1205.30 1338 1338 1338 1405 1405
Bnp Per Capita Ppp 3870.30 3836 4029 3836 3836 3941
Fasta Bruttoinvesteringar 14019.50 14945 14945 14945 14945 15931
Bnp Fasta Priser 52976.00 56472 56472 56472 56472 60200
Bnp Från Jordbruk 9504.50 10132 10132 10132 10132 10800
Bnp Från Entreprenad 5293.00 5642 5642 5642 5642 6015
Bnp Från Tillverkning 12275.60 13086 13086 13086 13086 13949
Bnp Från Mining 836.30 892 892 892 892 950
Bnp Från Offentlig Förvaltning 554.00 591 591 591 591 630
Bnp Från Tjänster 20772.50 22143 22143 22143 22143 23605
Bnp Från Transport 3507.40 3739 3739 3739 3739 3986
Bnp Från Verktyg 353.90 377 377 377 377 402

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 0.70 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Befolkning 16.50 16.75 16.75 16.75 17 17
Levnadslön Familj 1259600.00 1282000 1282000 1300000 1300000 1350000
Levnadslön Individuella 761200.00 642000 642000 655000 655000 655000
Minimilöner 190.00 190 190 190 190 190
Löner Högutbildad 2007200.00 1985000 1985000 1990000 1990000 1982200

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 3.07 2.4 2.6 2.8 2.8 3
Konsumentprisindex Kpi 179.95 181 183 185 185 191
Mat Inflation 3.36 4 3.5 2.5 1.5 1.5

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6
Värde Ränta 1.38 1.42 1.42 1.73 1.42 1.73

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -1819.00 -2200 -1950 -1400 -1400 -1300
Kurantkonto -4814.00 -2520 -2590 -2600 -2600 -2690
Bytesbalans Till Bnp -15.60 -16.5 -16.5 -16.5 -11.5 -11.5
Import 7020.40 6450 6450 5900 5900 6100
Export 5201.50 4250 4500 4500 4500 4800
Turister 712462.00 420100 470100 750000 750000 750000
Guldreserver 12.40 12.44 12.4 12.4 12.4 12.4

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 29.40 30 30 30 30 31
Statliga Budgetutskottet -5.10 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
Militära Utgifter 525.00 508 508 508 508 508
Statliga Utgifter 3393.90 3618 3618 3618 3618 3857

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Disponibel Personlig Inkomst 1947.00 2076 2076 2076 2076 2212
Konsument - Spendera 39289.50 41883 41883 41883 41883 44647
Bensinpriser 0.61 0.72 0.69 0.65 0.62 0.59


Kambodja - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.