Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 4047.82 4072 4094 4116 4138 4183
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.50 6.8 6.6 6.6 6.6 6.6
Arbetslöshet 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Inflation - Betygsätt 2.17 2.5 2 2.4 2.6 2.8
Ränta 1.46 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4
Handelsbalans -1785.00 1250 1250 -1150 -2200 1700
Kurantkonto -6210.00 -2450 -2480 -2520 -2590 -2600
Bytesbalans Till Bnp -10.50 -9 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1
Statsskulden Till Bnp 29.40 29.5 30 30 30 30
Statliga Budgetutskottet -5.10 -2 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.50 6.8 6.6 6.6 6.6 6.6
BNP 24.57 23.8 25 25 25 25
Bnp Per Capita 1205.30 1255 1255 1255 1255 1255
Bnp Per Capita Ppp 3870.30 4029 4029 4029 4029 4029
Fasta Bruttoinvesteringar 14019.50 14112 14020 14086 14086 14973
Bnp Fasta Priser 52976.00 52536 52192 52438 52438 55741
Bnp Från Jordbruk 9504.50 10040 9975 10022 10022 10653
Bnp Från Entreprenad 5293.00 4693 4662 4684 4684 4979
Bnp Från Tillverkning 12275.60 12018 11939 11995 11995 12751
Bnp Från Mining 836.30 769 764 768 768 816
Bnp Från Offentlig Förvaltning 554.00 559 555 558 558 593
Bnp Från Tjänster 20772.50 20780 20644 20741 20741 22048
Bnp Från Transport 3507.40 3470 3447 3463 3463 3681
Bnp Från Verktyg 353.90 351 348 350 350 372
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Befolkning 16.25 16.33 16.4 16.4 16.4 16.4
Löner Högutbildad 2007200.00 1985000 1985000 1985000 1985000 1990000
Löner Lågutbildade 517300.00 456000 456000 456000 456000 466600
Levnadslön Familj 1259600.00 1282000 1282000 1282000 1282000 1300000
Levnadslön Individuella 761200.00 642000 642000 642000 642000 655000
Minimilöner 182.00 182 190 190 190 190
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.17 2.5 2 2.4 2.6 2.8
Mat Inflation 2.19 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9
Konsumentprisindex Kpi 177.47 182 182 180 180 187
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 1.46 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4
Värde Ränta 1.38 1.73 1.73 1.32 1.32 1.73
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -1785.00 1250 1250 -1150 -2200 1700
Kurantkonto -6210.00 -2450 -2480 -2520 -2590 -2600
Bytesbalans Till Bnp -10.50 -9 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1
Import 7084.10 6100 6250 6450 6450 5900
Export 5299.40 4500 5100 4250 4500 4500
Turister 450013.00 705100 705100 420100 470100 750000
Guldreserver 12.44 12.44 12.4 12.4 12.4 12.4
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 29.40 29.5 30 30 30 30
Statliga Budgetutskottet -5.10 -2 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Statliga Utgifter 3393.90 3402 3380 3396 3396 3610
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Disponibel Personlig Inkomst 1947.00 2079 2066 2076 2076 2206
Bensinpriser 0.91 0.83 0.81 0.79 0.76 0.72
Konsument - Spendera 39289.50 40116 39853 40041 40041 42564


Kambodja - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.