Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 4047.89 4070 4092 4115 4138 4183

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.10 6 6 6 6 6.5
Arbetslöshet 2.40 3 3 3 2 2
Inflation - Betygsätt 2.88 1.9 2 1.8 2.3 2.4
Ränta 0.60 0.6 0.7 0.7 0.9 1.2
Handelsbalans -2426.80 -1000 -600 1700 1700 -1300
Kurantkonto -2224.00 -3000 -4000 -4500 -4500 -3500
Bytesbalans Till Bnp -25.40 -15 -15 -15 -15 -11
Statsskulden Till Bnp 31.50 31 31 31 31 33
Statliga Budgetutskottet -9.00 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.10 6 6 6 6 6.5
BNP 27.09 29.8 29.8 29.8 29.8 31.7
Bnp Per Capita 1269.00 1281 1281 1281 1281 1334
Bnp Per Capita Ppp 4388.80 4100 4100 4100 4100 4250
Bnp Fasta Priser 56578.00 54881 59973 59141 59141 58173
Bnp Från Jordbruk 9453.90 9170 10021 11303 11303 9720
Bnp Från Entreprenad 6237.50 6050 6612 5283 5283 6413
Bnp Från Tillverkning 13102.00 12709 13888 13529 13529 13471
Bnp Från Mining 1009.90 980 1070 866 866 1038
Bnp Från Offentlig Förvaltning 585.00 567 620 629 629 602
Bnp Från Tjänster 20772.50 20149 22019 23393 23393 21358
Bnp Från Transport 3802.50 3688 4031 3906 3906 3910
Bnp Från Verktyg 386.40 375 410 395 395 397
Fasta Bruttoinvesteringar 14019.50 13599 14861 15887 15887 14415

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 2.40 3 3 3 2 2
Befolkning 16.50 17 17 17 17 17.25
Minimilöner 192.00 190 190 190 190 190

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 2.88 1.9 2 1.8 2.3 2.4
Konsumentprisindex Kpi 185.13 186 186 192 188 193
Mat Inflation 4.74 1.5 1.1 1.5 1.5 1.5

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 0.60 0.6 0.7 0.7 0.9 1.2
Värde Ränta 1.44 1.44 1.44 1.73 1.54 1.84

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -2426.80 -1000 -600 1700 1700 -1300
Kurantkonto -2224.00 -3000 -4000 -4500 -4500 -3500
Bytesbalans Till Bnp -25.40 -15 -15 -15 -15 -11
Import 7286.20 6100 6300 6100 6100 6100
Export 4859.40 4800 5100 4800 4800 4800
Turister 18184.00 90000 150000 250000 250000 450000
Guldreserver 41.49 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 31.50 31 31 31 31 33
Statliga Budgetutskottet -9.00 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
Militära Utgifter 593.00 500 500 500 500 525
Statliga Utgifter 3393.90 3292 3598 3830 3830 3490

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Disponibel Personlig Inkomst 2262.00 1889 2064 2341 2341 2002
Konsument - Spendera 43274.00 38111 41647 45160 45160 40397
Bensinpriser 0.92 0.75 0.71 0.78 0.64 0.61


Kambodja - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.