Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 4067.00 4076 4084 4093 4101 4118

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.10 4 4 5 5 5
Arbetslöshet 0.31 3 3 2 2 2
Inflation - Betygsätt 2.70 3.2 2.8 2.3 2 2.4
Ränta 0.61 0.7 0.7 0.9 1 1.2
Handelsbalans -4410.00 -1200 1700 -1300 -1300 -1300
Kurantkonto -16961.00 -4000 -4500 -4500 -4500 -3500
Bytesbalans Till Bnp -11.90 -15 -15 -15 -15 -11
Statsskulden Till Bnp 31.50 31 31 31 31 33
Statliga Budgetutskottet -2.60 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.10 4 4 5 5 5
BNP 25.29 29.8 29.8 29.8 29.8 31.7
Bnp Per Capita 1212.03 1281 1281 1281 1281 1334
Bnp Per Capita Ppp 4191.85 4100 4100 4100 4100 4250
Fasta Bruttoinvesteringar 14019.50 14580 15887 14580 14720 15309
Bnp Fasta Priser 54801.00 58841 56993 57541 57541 59843
Bnp Från Jordbruk 9453.90 9832 11303 9832 9927 10324
Bnp Från Entreprenad 6237.50 6487 5283 6487 6549 6811
Bnp Från Tillverkning 13102.00 13626 13529 13626 13757 14307
Bnp Från Mining 1009.90 1050 866 1050 1060 1103
Bnp Från Offentlig Förvaltning 585.00 608 629 608 614 639
Bnp Från Tjänster 20772.50 21603 23393 21603 21811 22684
Bnp Från Transport 3802.50 3955 3906 3955 3993 4152
Bnp Från Verktyg 386.40 402 395 402 406 422

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 0.31 3 3 2 2 2
Befolkning 16.71 17 17 17 17 17.25
Minimilöner 192.00 190 190 190 190 190

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 2.70 3.2 2.8 2.3 2 2.4
Konsumentprisindex Kpi 187.36 189 190 189 191 195
Mat Inflation 2.21 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 0.61 0.7 0.7 0.9 1 1.2
Värde Ränta 1.50 1.59 1.59 1.79 1.89 2.09

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -4410.00 -1200 1700 -1300 -1300 -1300
Kurantkonto -16961.00 -4000 -4500 -4500 -4500 -3500
Bytesbalans Till Bnp -11.90 -15 -15 -15 -15 -11
Import 9110.10 6300 6100 6100 6100 6100
Export 4700.20 5100 4800 4800 4800 4800
Turister 10964.00 150000 250000 250000 250000 450000
Guldreserver 50.45 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 31.50 31 31 31 31 33
Statliga Budgetutskottet -2.60 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
Militära Utgifter 635.00 500 500 500 500 525
Statliga Utgifter 3393.90 3530 3830 3530 3564 3706

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Disponibel Personlig Inkomst 2262.00 2352 2341 2352 2375 2470
Konsument - Spendera 43274.00 45005 45160 45005 45438 47255
Bensinpriser 0.92 0.87 0.83 0.79 0.75 0.71


Kambodja - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.