Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 1.14 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
Lagren Marknaden 15933.72 15554 15182 14817 14461 13776
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.03 0 0.01 0.01 0.02 0.02

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp-Tillväxt 1.70 1.1 0.8 0.7 0.5 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.50 4 2.5 2.6 1.7 2
Arbetslöshet 5.20 5.7 5.9 5.6 5.2 4.9
Inflation - Betygsätt 5.30 4.5 3.7 2.9 1.7 1.8
Inflation (Månad) 0.50 0.4 0.3 -0.2 0.7 0.7
Ränta 0.00 0 0 0 0.1 0.25
Handelsbalans 12000.00 19500 14700 15800 9200 7400
Kurantkonto 18900.00 24900 21500 23600 18500 16900
Bytesbalans Till Bnp 7.00 6.9 6.9 6.9 6.9 7.2
Statsskulden Till Bnp 69.80 72 72 72 72 65
Statliga Budgetutskottet -4.20 -2 -2 -2 -2 1
Förtroendekommissionen 94.70 101 105 104 106 102
Tillverkning - Pmi 57.40 54 54.5 54.2 54.8 54.8
Tjänster Pmi 48.70 53.6 54 54.2 54.5 54.5
Konsument - Confidence -6.80 7 5.8 6.2 7.5 5.1
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.60 1 0.7 -1 0.6 0.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 29.79 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 47.5 45 45 45 45

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp-Tillväxt 1.70 1.1 0.8 0.7 0.5 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.50 4 2.5 2.6 1.7 2
BNP 3846.41 4200 4200 4200 4200 4450
Bnp Fasta Priser 803.51 813 806 809 824 827
Bruttonationalprodukt 938.59 914 918 918 963 929
Fasta Bruttoinvesteringar 166.50 174 174 173 171 177
Bnp Per Capita 41259.18 45100 45100 45100 45100 48800
Bnp Per Capita Ppp 50922.36 53200 53200 53200 53200 53900
BNP-tillväxt för helåret 2.70 2.9 2.9 2.9 2.9 2.2
Bnp Från Jordbruk 7.29 5.88 6.39 6.83 7.48 5.98
Bnp Från Entreprenad 50.28 54.84 38.66 47.71 51.59 55.78
Bnp Från Tillverkning 161.21 169 168 167 165 172
Bnp Från Offentlig Förvaltning 158.10 161 157 151 162 164
Bnp Från Tjänster 136.23 129 118 129 140 131

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbetslöshet 5.20 5.7 5.9 5.6 5.2 4.9
Egenföretagare 44993.00 45050 45100 45150 45200 45500
Arbetslösa Personer 2405.00 2360 2340 2300 2270 2360
Arbetslöshetsrapporten -23.00 -22 -26 -28 -30 -12
Långtidsarbetslöshet 1.20 1.2 1.3 1.5 1.6 1.4
Ungdomsarbetslöshet 6.40 6.9 7.1 6.8 6.4 6.4
Arbetskostnaderna 113.12 114 116 113 115 117
Produktivitet 97.40 100 101 102 102 106
Lediga Jobb 793.76 790 760 720 740 770
Löner 4094.00 4113 4114 4070 4160 4208
Lönerna I Manufacturing 108.20 104 104 112 105 106
Minimilöner 9.50 9.82 9.82 10.45 10.45 10.45
Löne Tillväxt 0.00 1.5 1.6 1.9 2.3 1.8
Befolkning 83.17 84.17 84.17 84.17 84.17 84.69
Pensionsåldern Kvinnor 65.83 65.92 65.92 65.92 65.92 66
Pensionsåldern Män 65.83 65.92 65.92 65.92 65.92 66
Harmoniserad arbetslöshet 3.20 3.3 3.4 3.3 3.4 3.2
Arbetskraftsdeltagande 78.40 78.7 78.7 78.9 79 79.4
Sysselsättning Ändra 0.20 0.7 0.4 0.3 0.5 0.5
Sysselsättningsgraden 75.60 76.2 76.4 76.7 76.8 77.1

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflation - Betygsätt 5.30 4.5 3.7 2.9 1.7 1.8
Inflation (Månad) 0.50 0.4 0.3 -0.2 0.7 0.7
Konsumentprisindex Kpi 111.20 112 113 113 113 115
Harmoniserade Konsumentprisindexet 111.50 113 113 113 113 115
Kärna Konsumentprisindexet 109.30 110 110 111 112 112
Kärna Inflation Rate 3.30 2.8 2.2 1.6 1.7 1.9
Producentpriserna 123.80 125 125 128 128 128
Producentpriserna Förändras 19.20 15.6 14.4 8.6 3 2.3
Importpriserna 121.70 125 126 126 123 119
Mat Inflation 4.60 4.2 3.4 2.2 1.7 1.9
Producentprisinflation (månadsvis) 0.80 0.5 0.6 0.4 0.3 0.4
KPI bostadshjälpmedel 109.50 112 112 111 111 113
Cpi Transportfordon 118.50 119 119 119 120 121

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Ränta 0.00 0 0 0 0.1 0.25
Interbankränta -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.48 -0.48
Penningmängden M2 3595.30 3640 3690 3720 3700 3800
Valutareserven 261387.00 252000 255000 258000 254000 263000
Banks Balansräkning 9380.82 9320 9340 9290 9250 9510
Lån Till Den Privata Sektorn 1653.93 1680 1650 1690 1750 1690
Privat skuld och BNP 176.90 159 159 159 159 155
Centralbanken Balansräkning 2782.20 2890 2880 2870 2860 3000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalans 12000.00 19500 14700 15800 9200 7400
Kurantkonto 18900.00 24900 21500 23600 18500 16900
Bytesbalans Till Bnp 7.00 6.9 6.9 6.9 6.9 7.2
Import 113700.00 106000 89500 96800 95900 100100
Export 125700.00 125500 104200 112600 105100 107500
Utlandsskulden 5753288.00 5890000 5850000 5880000 5910000 6020000
Kapitalflöden 49481.99 16900 11900 12600 19500 20100
Utländska Direktinvesteringar 14213.64 6600 3800 5100 3600 2500
Remitteringar 514.19 600 600 600 600 550
Guldreserver 3359.09 3400 3400 3400 3400 3400
Turister 2045.64 1510 2100 3400 2700 3200

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Statsskulden Till Bnp 69.80 72 72 72 72 65
Statliga Budgetutskottet -4.20 -2 -2 -2 -2 1
Regeringen Budgetutskottet Värde -41.25 0 -10 -22 11 20
Statliga Utgifter 174.66 177 178 179 181 175
Offentliga Utgifterna Till Bnp 51.10 48 48 48 48 44
Statliga Intäkter 414.10 390 384 386 422 436
Statsskuld 2284160.06 2260000 2250000 2240000 2220000 2320000
Skatteutgifter 455.34 390 394 408 411 416

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 29.79 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 47.5 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
Social Security Rate För Företag 19.98 19.43 19.98 19.98 19.98 19.98
Social Trygghet För Anställda 20.23 20.78 20.23 20.23 20.23 20.23

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Förtroendekommissionen 94.70 101 105 104 106 102
Tillverkning - Pmi 57.40 54 54.5 54.2 54.8 54.8
Tjänster Pmi 48.70 53.6 54 54.2 54.5 54.5
Komposit - Pmi 49.90 52.7 54.4 54.6 54.8 54.8
Industriproduktion -2.40 3 3.6 3 2.8 2.4
Industriproduktion (Månadsvis) -0.20 0.8 1 -0.7 0.4 0.4
Manufacturing Produktion -2.40 4.5 5.4 4.6 3.8 3.8
Kapacitetsutnyttjande 84.70 87 86.8 87.2 87 88
Fabriks Beställningar 3.70 0.9 0.8 -1 0.4 0.4
Konkurser 1056.00 1220 1380 1400 1490 1540
Företagens Vinster 198.04 179 175 192 176 189
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index 29.90 12 15 12 9 7
Bilproduktionen 256200.00 385000 316200 382000 307000 325000
Bilregistreringar 227630.00 239000 245900 292000 345000 366000
Gruv Produktion -1.50 4.8 5.2 4 3.6 3.6

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Konsument - Confidence -6.80 7 5.8 6.2 7.5 5.1
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.60 1 0.7 -1 0.6 0.6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2.90 0.6 1.2 3.6 3 3
Konsument - Spendera 421.69 416 398 405 433 423
Disponibel Personlig Inkomst 524.41 531 541 527 538 540
Personliga Besparingar 12.20 12.5 12 11.6 11.5 11
Konsumentkrediter 233891.00 242208 241487 238165 239972 246325
Privat - Sektor - Credit 3398083.00 3416524 3390553 3434728 3455850 3524967
Bankernas Utlåningsränta 1.85 1.85 1.85 1.85 1.95 1.95
Hushållen Skuld Till Bnp 57.80 62 62 62 62 59
Hushållen Skuld Till Inkomst 87.16 88 88 88 88 85
Bensinpriser 1.90 1.81 1.71 1.63 1.55 1.47

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Byggproduktionen -1.30 3.6 4.2 4.4 3.7 3.7
Housing - Index 211.93 216 215 217 214 220
Husägande Betyg 50.40 50.4 50.4 50.4 50.4 50.2
Bygglov 26129.00 28600 27400 33400 40400 41400
Konstruktion Pmi 48.20 52 51 54.2 54.5 54.5
Entreprenad Beställningar 5.70 3.6 4.4 3.7 2.9 2.9


Tyskland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.