Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.10 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 13333.90 12986 12835 12686 12539 12249
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.36 0.03 0.06 0.09 0.13 0.15
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.10 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.50 0.2 0.4 0.7 0.9 1.1
Arbetslöshet 3.10 3 3.2 3.3 3.4 3.5
Inflation - Betygsätt 1.50 1.4 1.2 1.1 1.2 1.4
Inflation (Månad) 0.50 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 18337.00 23000 17400 23900 9400 6800
Kurantkonto 24900.00 27800 22500 20800 15400 19100
Bytesbalans Till Bnp 7.60 6.8 6.8 6.8 6.8 6.4
Statsskulden Till Bnp 61.90 55.7 55.7 55.7 55.7 54.9
Statliga Budgetutskottet 1.50 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3
Förtroendekommissionen 95.90 95 97 99 101 102
Tjänster Pmi 54.20 52.3 52.9 52.6 53.2 54
Tillverkning - Pmi 45.20 47 50.8 52.4 52.7 54
Konsument - Confidence 9.90 9.4 9.1 9.2 9 8.5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.10 0.5 -0.4 0.4 0.2 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.10 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.50 0.2 0.4 0.7 0.9 1.1
BNP 3996.76 4170 4170 4170 4170 4410
Bnp Fasta Priser 810.77 813 811 813 818 827
Bruttonationalprodukt 886.27 875 881 888 894 904
Fasta Bruttoinvesteringar 171.47 172 172 172 173 175
Bnp Per Capita 47501.80 49500 49500 49500 49500 50500
Bnp Per Capita Ppp 45959.40 46900 46900 46900 46900 47500
Bnp Från Jordbruk 7.11 6.69 7.14 7.12 7.17 7.25
Bnp Från Entreprenad 45.66 34.81 42.09 45.76 46.07 46.58
Bnp Från Tillverkning 166.62 166 168 167 168 170
Bnp Från Offentlig Förvaltning 143.01 142 140 143 144 146
Bnp Från Tjänster 127.41 118 128 128 129 130
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 3.10 3 3.2 3.3 3.4 3.5
Egenföretagare 45191.00 45500 45500 45500 45900 46500
Arbetslösa Personer 2227.16 2690 2690 2690 2710 2770
Arbetslöshetsrapporten 8.00 9 20 11 15 19
Långtidsarbetslöshet 1.20 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Ungdomsarbetslöshet 5.90 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
Arbetskostnaderna 108.96 119 110 111 111 113
Produktivitet 97.30 101 102 103 104 107
Lediga Jobb 772.66 645 645 645 640 620
Löner 3997.00 3999 4065 4057 4061 4138
Lönerna I Manufacturing 163.20 102 104 102 103 105
Löne Tillväxt 1.90 1.7 1.7 1.5 1.6 1.9
Minimilöner 9.19 9.35 9.35 9.35 9.35 9.35
Befolkning 83.20 83.51 83.51 83.51 83.51 83.84
Pensionsåldern Kvinnor 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75 65.83
Pensionsåldern Män 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75 65.83
Arbetskraftsdeltagande 61.60 63.2 63.2 63.4 63.6 63.6
Levnadslön Familj 1990.00 2024 2024 2020 2022 2060
Levnadslön Individuella 1240.00 1261 1261 1259 1260 1284
Deltid Sysselsättning 11230.10 12700 12700 12700 13500 14000
Löner Lågutbildade 2050.00 2085 2085 2081 2083 2122
Löner Högutbildad 3550.00 3610 3610 3603 3607 3675
Sysselsättning Ändra 0.10 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2
Sysselsättningsgraden 77.00 75.5 75.4 75.3 75.4 75.2
Heltid 29916.60 32000 32000 32000 32500 33200
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.50 1.4 1.2 1.1 1.2 1.4
Inflation (Månad) 0.50 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5
Konsumentprisindex Kpi 105.80 106 107 107 107 109
Harmoniserade Konsumentprisindexet 106.00 106 107 107 108 111
Kärna Konsumentprisindexet 105.90 106 107 108 107 109
Kärna Inflation Rate 1.70 1.5 1.5 1.6 1.8 1.9
Producentpriserna 104.50 106 106 106 106 107
Producentpriserna Förändras -0.20 0.6 1 0.9 1.2 1.6
Exportpriserna 102.50 105 105 105 107 108
Importpriserna 101.70 107 107 107 109 111
Mat Inflation 1.90 1.5 1.4 1.4 1.6 1.7
KPI bostadshjälpmedel 105.50 106 106 106 107 108
Cpi Transportfordon 106.90 106 109 108 108 110
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Penningmängden M2 3146.20 3290 3340 3340 3440 3520
Valutareserven 199295.00 208000 207000 209000 211000 219000
Banks Balansräkning 8542.42 8820 9110 9290 9500 10100
Lån Till Den Privata Sektorn 1539.90 1514 1542 1543 1554 1571
Privat skuld och BNP 154.10 132 132 132 132 127
Centralbanken Balansräkning 1765.30 1910 2140 2370 2580 2970
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 18337.00 23000 17400 23900 9400 6800
Kurantkonto 24900.00 27800 22500 20800 15400 19100
Bytesbalans Till Bnp 7.60 6.8 6.8 6.8 6.8 6.4
Import 94580.00 91500 90100 88900 82900 88900
Export 112917.00 114500 107500 112800 92300 95700
Utlandsskulden 5164628.00 5154000 5164000 5122000 5196000 5250000
Kapitalflöden 30367.86 25900 25900 25900 14800 12500
Utländska Direktinvesteringar 12459.66 14500 9800 8200 2130 1500
Guldreserver 3366.77 3400 3400 3400 3400 3400
Villkor För Handel 100.89 98.13 98.13 98.13 98.17 97.3
Turister 38881.00 42100 42100 42100 42100 44200
Råolja Produktion 38.00 44 44 44 44 44
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 61.90 55.7 55.7 55.7 55.7 54.9
Statliga Budgetutskottet 1.50 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3
Regeringen Budgetutskottet Värde 24.28 9 9 16 4 6
Statliga Utgifter 164.15 162 163 165 166 167
Offentliga Utgifterna Till Bnp 43.90 44.7 44.7 44.7 44.7 44.6
Statliga Intäkter 396.15 401 401 402 405 415
Statsskuld 1930352.07 1970000 1980000 2010000 1990000 2050000
Skatteutgifter 371.87 392 392 386 401 409
Asylansökningar 8355.00 9500 9500 9500 1900 1200
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.06 39.06 39.06 39.06 39.06 39.06
Social Security Rate För Företag 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44
Social Trygghet För Anställda 19.63 19.63 19.63 19.63 19.63 19.63
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 95.90 95 97 99 101 102
Tjänster Pmi 54.20 52.3 52.9 52.6 53.2 54
Tillverkning - Pmi 45.20 47 50.8 52.4 52.7 54
Komposit - Pmi 51.10 50 52.3 52 52.9 54.5
Industriproduktion -2.60 -0.6 1.4 1.2 1.1 1.5
Industriproduktion (Månadsvis) 1.10 -0.4 0.4 -0.6 0.6 0.5
Manufacturing Produktion -4.00 -1 0.7 0.9 1 1.7
Kapacitetsutnyttjande 82.60 86.2 86.2 86.2 86.2 86
Nya Beställningar 100.30 108 108 108 111 112
Fabriks Beställningar -1.30 -0.7 1 -1.2 0.6 0.5
Konkurser 1592.00 1750 1750 1750 1750 1690
Företagens Vinster 174.78 167 168 169 170 174
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index 26.70 12 -4 -8 -4 -3
Bilproduktionen 276400.00 425000 360000 342000 285000 295000
Bilregistreringar 283380.00 332000 326000 199100 236000 245000
Gruv Produktion -6.80 -6 -2 1.5 2.5 2.1
Stål Produktion 3215.00 3760 3680 3290 3050 3200
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 9.90 9.4 9.1 9.2 9 8.5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.10 0.5 -0.4 0.4 0.2 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.80 1 1.5 1.7 1.5 1.5
Konsument - Spendera 428.01 426 427 429 432 437
Disponibel Personlig Inkomst 506.31 497 502 507 511 516
Personliga Besparingar 10.90 10.8 10.9 11 11.2 11.5
Konsumentkrediter 237464.00 234597 236165 238017 239601 242237
Privat - Sektor - Credit 3104068.00 2998896 3049251 3084249 3114424 3148682
Bankernas Utlåningsränta 2.04 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
Bensinpriser 1.53 1.76 1.8 1.84 1.89 1.89
Hushållen Skuld Till Bnp 54.00 56 56 56 56 55
Hushållen Skuld Till Inkomst 83.73 75 75 75 75 72
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Byggproduktionen 4.80 2.2 1.8 1.5 1.4 1.9
Housing - Index 169.97 175 178 181 185 190
Bygglov 26954.00 21500 22100 25900 29700 32400
Konstruktion Pmi 53.80 50.6 52.9 52.5 52 52.5
Entreprenad Beställningar 9.10 2.4 1 1.2 1.1 1.6
Husägande Betyg 51.50 51 51 51 51 50.9


Tyskland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.