Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.13 1.13 1.13 1.12 1.11 1.1
Lagren Marknaden 11657.06 11373 11224 11076 10931 10647
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.08 0.2 0.22 0.24 0.27 0.32
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.00 0.1 0.3 0.3 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.60 1.1 1.2 1.1 1.3 1.7
Arbetslöshet 3.20 3.2 3.3 3.5 3.6 4.2
Inflation - Betygsätt 1.50 1.4 1.5 1.7 1.8 2
Inflation (Månad) 0.40 0.5 0.3 0.2 0.7 0.6
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.75
Handelsbalans 14500.00 20000 16600 17200 14000 9400
Kurantkonto 18300.00 25600 20800 19500 18400 15400
Bytesbalans Till Bnp 8.00 7.7 7.7 7.7 7.7 6.2
Statsskulden Till Bnp 63.90 60.5 60.5 60.5 60.5 60.1
Statliga Budgetutskottet 1.70 1.2 1.2 1.2 1.2 1
Förtroendekommissionen 98.50 97.6 100 101 103 101
Tjänster Pmi 55.30 54.5 51.5 51.9 52 53.2
Tillverkning - Pmi 47.60 49.1 50.5 50.9 51.5 52.7
Konsument - Confidence 10.80 10.5 9.6 9.5 9.5 9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.30 -0.4 -0.2 0.2 0.6 0.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79
Personliga Skattesats 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.00 0.1 0.3 0.3 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.60 1.1 1.2 1.1 1.3 1.7
BNP 3677.44 4140 4140 4140 4140 4370
Bnp Fasta Priser 744.78 746 749 747 754 767
Bruttonationalprodukt 870.53 859 869 869 882 897
Fasta Bruttoinvesteringar 154.18 152 153 154 156 158
Bnp Per Capita 46747.19 48500 48500 48500 48500 49500
Bnp Per Capita Ppp 45229.25 46700 46700 46700 46700 47400
Bnp Från Jordbruk 6.00 5.35 5.5 6.41 6.07 6.18
Bnp Från Entreprenad 45.76 31.75 40.26 43.11 46.35 47.14
Bnp Från Tillverkning 171.65 176 183 178 174 177
Bnp Från Offentlig Förvaltning 145.67 138 134 139 148 150
Bnp Från Tjänster 126.53 117 127 127 128 130
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 3.20 3.2 3.3 3.5 3.6 4.2
Egenföretagare 45007.00 44850 44900 45090 45200 45900
Arbetslösa Personer 2372.70 2520 2550 2600 2650 2710
Arbetslöshetsrapporten -21.00 11 15 9 10 15
Långtidsarbetslöshet 1.40 1.5 1.5 1.6 1.6 1.9
Ungdomsarbetslöshet 6.00 6.1 6.2 6.3 6.5 6.9
Arbetskostnaderna 115.62 115 116 116 117 120
Produktivitet 99.50 95 99 100 101 104
Lediga Jobb 783.96 691 685 668 650 640
Löner 3899.00 3980 4000 4010 4020 4110
Lönerna I Manufacturing 114.90 115 115 116 117 120
Löne Tillväxt 1.50 1.5 1.5 1.6 1.6 1.8
Minimilöner 9.19 9.19 9.19 9.19 9.19 9.35
Befolkning 82.85 83.18 83.18 83.18 83.18 83.51
Pensionsåldern Kvinnor 65.58 65.66 65.66 65.66 65.66 65.74
Pensionsåldern Män 65.58 65.66 65.66 65.66 65.66 65.74
Arbetskraftsdeltagande 61.50 62.4 62.6 62.8 63 63.6
Levnadslön Familj 1990.00 2150 2150 2150 2150 2200
Levnadslön Individuella 1240.00 1360 1360 1360 1360 1410
Deltid Sysselsättning 10920.00 12000 12100 12250 12400 13500
Löner Lågutbildade 2050.00 2200 2200 2200 2200 2280
Löner Högutbildad 3550.00 3700 3700 3700 3700 3750
Sysselsättning Ändra 0.30 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3
Sysselsättningsgraden 76.30 76 75.9 75.7 75.6 75.4
Heltid 29971.90 31400 31500 31600 31700 32500
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.50 1.4 1.5 1.7 1.8 2
Inflation (Månad) 0.40 0.5 0.3 0.2 0.7 0.6
Konsumentprisindex Kpi 103.80 104 106 106 106 108
Harmoniserade Konsumentprisindexet 103.90 1.6 105 106 107 109
Kärna Konsumentprisindexet 103.80 105 106 106 106 108
Kärna Inflation Rate 1.30 1.5 1.5 1.6 1.7 1.9
Producentpriserna 105.10 105 106 107 107 109
Producentpriserna Förändras 2.60 2.2 2 1.9 2 1.9
Exportpriserna 102.20 104 104 105 105 107
Importpriserna 102.20 104 105 106 107 109
Mat Inflation 1.30 0.9 1.1 1 1.2 1.6
KPI bostadshjälpmedel 104.30 104 104 105 106 108
Cpi Transportfordon 104.50 104 107 109 108 110
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.75
Interbankränta -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 0.19
Penningmängden M1 2180.70 2220 2260 2280 2300 2400
Penningmängden M2 3013.60 3200 3240 3290 3340 3540
Penningmängden M3 3045.40 3620 3740 3830 3920 4510
Valutareserven 178016.00 173000 175000 177000 179000 185000
Banks Balansräkning 7927.46 8910 9100 9440 9820 10200
Lån Till Den Privata Sektorn 1476.91 1510 1520 1540 1560 1700
Privat skuld och BNP 147.60 138 138 138 138 132
Centralbanken Balansräkning 1737.60 2220 2520 3220 3410 4680
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 14500.00 20000 16600 17200 14000 9400
Kurantkonto 18300.00 25600 20800 19500 18400 15400
Bytesbalans Till Bnp 8.00 7.7 7.7 7.7 7.7 6.2
Import 94356.00 87700 89500 86600 79500 82900
Export 108851.00 107700 106100 103800 93500 92300
Utlandsskulden 4886438.00 4980000 5060000 5150000 5250000 5450000
Kapitalflöden 20177.74 30600 19400 18500 16800 14800
Utländska Direktinvesteringar 3121.05 15100 11100 7400 1460 2130
Guldreserver 3369.70 3400 3400 3400 3400 3400
Villkor För Handel 100.00 100 99.05 99.06 98.13 98.17
Turister 37452.00 40000 40000 40000 40000 42100
Råolja Produktion 39.00 44 44 44 44 44
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 63.90 60.5 60.5 60.5 60.5 60.1
Statliga Budgetutskottet 1.70 1.2 1.2 1.2 1.2 1
Regeringen Budgetutskottet Värde 5.87 7 42 16 7 4
Statliga Utgifter 143.97 142 143 142 146 148
Offentliga Utgifterna Till Bnp 43.90 43.6 43.6 43.6 43.6 43.2
Statliga Intäkter 361.34 375 388 392 395 405
Statsskuld 1771735.10 1940000 1950000 1980000 2010000 2070000
Skatteutgifter 355.47 368 346 376 388 401
Asylansökningar 14530.00 10900 17500 14200 2700 1900
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79
Personliga Skattesats 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
Social Security Rate För Företag 19.43 19.43 19.43 19.43 19.43 19.43
Social Trygghet För Anställda 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 98.50 97.6 100 101 103 101
Tjänster Pmi 55.30 54.5 51.5 51.9 52 53.2
Tillverkning - Pmi 47.60 49.1 50.5 50.9 51.5 52.7
Komposit - Pmi 52.80 51.5 50.8 51 51.5 52.9
Industriproduktion -3.30 0.5 1.2 1.1 1.5 2
Industriproduktion (Månadsvis) -0.80 -0.3 0.5 -0.6 0.7 0.6
Manufacturing Produktion -4.00 0.6 1.2 1 1.6 2.1
Kapacitetsutnyttjande 86.30 86.7 86.6 86.6 86.5 86.2
Nya Beställningar 105.50 106 107 107 108 111
Fabriks Beställningar -2.60 -0.6 0.9 -2 0.4 0.6
Konkurser 1694.00 1890 1850 1810 1800 1750
Företagens Vinster 193.03 195 197 199 202 207
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -13.40 -20 -14 -10 -12 -4
Bilproduktionen 440900.00 512000 428000 356000 284000 293000
Bilregistreringar 268867.00 328000 332000 195200 228000 236000
Gruv Produktion -8.70 -4.7 -2 1.7 -0.6 1.2
Stål Produktion 3410.00 3900 3770 3320 3020 3050
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 10.80 10.5 9.6 9.5 9.5 9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.30 -0.4 -0.2 0.2 0.6 0.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.60 -1.2 0.5 1.1 0.9 1.5
Konsument - Spendera 402.98 404 405 404 408 415
Disponibel Personlig Inkomst 502.12 500 502 505 509 515
Personliga Besparingar 10.90 10.4 10.4 10.3 10.7 11
Konsumentkrediter 233662.00 241000 244000 249000 251000 265000
Privat - Sektor - Credit 2969182.00 2980000 3020000 3040000 3060000 3120000
Bankernas Utlåningsränta 2.01 2.06 2.06 2.06 2.06 2.56
Bensinpriser 1.55 1.51 1.47 1.43 1.4 1.4
Hushållen Skuld Till Bnp 52.70 50.4 50.4 50.4 50.4 49.5
Hushållen Skuld Till Inkomst 82.51 77.4 77.4 77.4 77.4 75
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Byggproduktionen -4.10 -3.6 -2 0.9 1.1 1.7
Housing - Index 154.14 155 156 156 157 160
Bygglov 28830.00 36500 40500 34700 45700 49700
Konstruktion Pmi 54.70 54 54.1 53.8 53.6 52
Entreprenad Beställningar 7.40 3 0.9 0.2 0.5 1.6
Husägande Betyg 51.40 51.2 51.2 51.2 51.2 51


Tyskland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.