Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 1.20 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17
Lagren Marknaden 15209.15 14917 14567 14227 13894 13228
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.26 0.03 0.06 0.1 0.14 0.22

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 0.30 1.7 2.5 0.9 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.70 9.2 4.9 2.5 4.4 3.6
Arbetslöshet 4.50 5.1 4.9 4.2 4 3.7
Inflation - Betygsätt 1.70 1.5 1.5 1.6 1.8 1.7
Inflation (Månad) 0.50 0.4 0.4 0.5 0.4 0.7
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 18100.00 17600 1800 6800 3800 4600
Kurantkonto 18800.00 18900 22500 19100 24900 18500
Bytesbalans Till Bnp 7.00 6.8 6.8 6.8 6.2 6.2
Statsskulden Till Bnp 59.80 72 72 72 69 69
Statliga Budgetutskottet -4.80 -2 -2 -2 0.8 0.8
Förtroendekommissionen 96.60 99 97 100 101 104
Tjänster Pmi 51.50 54.7 53.2 53 53.6 54.5
Tillverkning - Pmi 66.60 55 53.6 52 54 54.8
Konsument - Confidence -6.20 1 5.1 6.4 7 7.5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.20 0.9 -1.2 0.5 1 0.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 29.79 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 47.5 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 0.30 1.7 2.5 0.9 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.70 9.2 4.9 2.5 4.4 3.6
BNP 3845.63 3700 3700 3700 4000 4000
Bnp Fasta Priser 779.98 759 782 783 799 828
Bruttonationalprodukt 875.90 849 875 916 898 930
Fasta Bruttoinvesteringar 166.53 163 173 162 171 177
Bnp Per Capita 47628.00 47200 47200 47200 48100 48100
Bnp Per Capita Ppp 53815.40 52600 52600 52600 53200 53200
Bnp Från Jordbruk 5.10 5.52 6.39 6.31 5.23 5.42
Bnp Från Entreprenad 53.37 36.64 48.54 48.13 54.71 56.68
Bnp Från Tillverkning 159.91 150 141 181 164 170
Bnp Från Offentlig Förvaltning 156.81 143 149 153 161 167
Bnp Från Tjänster 121.32 113 119 133 124 129

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 4.50 5.1 4.9 4.2 4 3.7
Egenföretagare 44453.00 43000 42250 42500 43000 44100
Arbetslösa Personer 2827.45 3160 3050 3000 2900 2890
Arbetslöshetsrapporten -8.00 55 -36 -40 -22 -30
Långtidsarbetslöshet 1.10 2.3 2.2 2.1 1.7 1.6
Ungdomsarbetslöshet 6.10 6.4 6.7 7.4 5.8 5.5
Arbetskostnaderna 111.90 113 118 122 114 116
Produktivitet 99.50 94 97 99 100 102
Lediga Jobb 609.15 510 590 680 700 720
Löner 4033.00 4061 3903 4113 4093 4171
Lönerna I Manufacturing 102.10 102 102 121 103 105
Löne Tillväxt 0.40 0.9 1.4 1.5 1.7 1.9
Minimilöner 9.50 9.5 9.6 9.6 9.82 10.45
Befolkning 83.17 83.84 83.84 83.84 84.17 84.17
Pensionsåldern Kvinnor 65.75 65.83 65.83 65.83 65.92 65.92
Pensionsåldern Män 65.75 65.83 65.83 65.83 65.92 65.92
Arbetskraftsdeltagande 62.60 61 61.5 61.7 61.9 62.5
Sysselsättning Ändra 0.00 0.4 0.5 0.6 0.7 0.5
Sysselsättningsgraden 76.40 74.7 74.9 75 75.4 76

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 1.70 1.5 1.5 1.6 1.8 1.7
Inflation (Månad) 0.50 0.4 0.4 0.5 0.4 0.7
Konsumentprisindex Kpi 107.50 108 108 111 107 109
Harmoniserade Konsumentprisindexet 107.90 108 108 111 107 109
Kärna Konsumentprisindexet 106.90 107 108 110 108 110
Kärna Inflation Rate 1.40 1.2 1.1 1.4 1.5 1.7
Producentpriserna 106.90 106 105 111 107 109
Producentpriserna Förändras 1.90 1.7 1.5 1.8 1.9 2.5
Importpriserna 101.80 105 104 105 106 109
Mat Inflation 1.40 1.4 1.3 1.5 1.5 1.7
KPI bostadshjälpmedel 106.90 108 107 110 107 109
Cpi Transportfordon 108.80 107 106 113 106 107

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
Penningmängden M2 3470.40 3700 3810 3720 3640 3700
Valutareserven 209400.00 225000 234000 236000 232000 234000
Banks Balansräkning 9207.73 9510 9480 9460 9320 9250
Lån Till Den Privata Sektorn 1623.41 1880 1910 1900 1850 1750
Privat skuld och BNP 159.90 163 163 163 159 159
Centralbanken Balansräkning 2472.30 2500 2650 2970 2890 2860

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 18100.00 17600 1800 6800 3800 4600
Kurantkonto 18800.00 18900 22500 19100 24900 18500
Bytesbalans Till Bnp 7.00 6.8 6.8 6.8 6.2 6.2
Import 89700.00 87600 83200 91900 92600 95900
Export 107800.00 89400 109900 95700 111500 100500
Utlandsskulden 5512138.00 5691000 5745000 5820000 5790000 5890000
Kapitalflöden 27559.80 9500 14500 12500 16900 19500
Utländska Direktinvesteringar 18881.08 2300 4500 5200 6600 3600
Guldreserver 3362.45 3400 3400 3400 3400 3400
Turister 171.39 2100 2900 2250 1510 2700

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 59.80 72 72 72 69 69
Statliga Budgetutskottet -4.80 -2 -2 -2 0.8 0.8
Regeringen Budgetutskottet Värde -68.41 -17 -19 6 -13 11
Statliga Utgifter 169.81 176 178 179 177 181
Offentliga Utgifterna Till Bnp 45.40 46 46 46 44 44
Statliga Intäkter 370.02 377 372 402 390 422
Statsskuld 2171816.89 2250000 2270000 2220000 2260000 2220000
Skatteutgifter 438.43 396 404 415 390 411

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 29.79 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 47.5 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 40.01 40.01 40.01 40.21 40.01 40.01
Social Security Rate För Företag 19.88 19.88 19.88 19.43 19.88 19.88
Social Trygghet För Anställda 20.13 20.13 20.13 20.78 20.13 20.13

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Förtroendekommissionen 96.60 99 97 100 101 104
Tjänster Pmi 51.50 54.7 53.2 53 53.6 54.5
Tillverkning - Pmi 66.60 55 53.6 52 54 54.8
Komposit - Pmi 57.30 54.9 53.3 53 53.7 54.8
Industriproduktion -6.40 15.1 5.8 4.5 3 2.8
Industriproduktion (Månadsvis) -1.60 0.5 -0.8 0.6 0.8 0.4
Manufacturing Produktion -6.30 17.8 6.4 5.1 4.5 3.8
Kapacitetsutnyttjande 81.80 84 85 88 87 87
Fabriks Beställningar 1.20 0.5 -0.7 0.6 0.9 0.4
Konkurser 1219.00 1550 1540 1750 1620 1690
Företagens Vinster 172.05 169 166 165 168 171
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index 70.70 30 11 5 12 9
Bilproduktionen 373900.00 174000 251000 234000 288000 255000
Bilregistreringar 292349.00 209000 187200 222000 232000 245000
Gruv Produktion 2.00 13.8 4.5 4.2 4.8 3.6

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Confidence -6.20 1 5.1 6.4 7 7.5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.20 0.9 -1.2 0.5 1 0.6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -9.00 4.4 5.2 4.8 3.6 3
Konsument - Spendera 401.38 403 409 424 411 426
Disponibel Personlig Inkomst 517.26 485 546 528 530 549
Personliga Besparingar 17.70 14.2 13 12 12.5 11.5
Konsumentkrediter 235153.00 227967 257586 245779 241032 249709
Privat - Sektor - Credit 3256405.00 3290000 3280000 3280000 3315439 3360000
Bankernas Utlåningsränta 2.00 2 2 2 2 2
Hushållen Skuld Till Bnp 57.70 65 65 65 62 62
Hushållen Skuld Till Inkomst 84.70 91 91 91 88 88
Bensinpriser 1.78 1.62 1.54 1.34 1.39 1.32

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Byggproduktionen -9.20 11.5 3.8 3.8 4.6 3.7
Housing - Index 191.56 200 198 194 189 190
Husägande Betyg 51.10 50.9 50.9 50.9 50.4 50.4
Bygglov 24351.00 22800 20200 26400 29600 30400
Konstruktion Pmi 47.50 54.5 53.2 52.5 53.8 54.5
Entreprenad Beställningar 1.50 4 2.7 4.5 3.6 2.9


Tyskland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.