Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.12 1.12 1.11 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 11952.41 12204 12053 11904 11755 11466
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.08 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.70 0.7 0.6 0.7 1.2 1.5
Arbetslöshet 3.20 3.2 3.1 3.1 3 2.8
Inflation - Betygsätt 2.00 1.5 1.7 1.6 1.8 1.6
Inflation (Månad) 1.00 0.3 0.2 0.7 0.3 0.6
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalans 22683.00 16600 17200 14000 20000 9400
Kurantkonto 30217.35 20800 19500 18400 27800 15400
Bytesbalans Till Bnp 7.30 7.1 7.1 7.1 6.8 6.8
Statsskulden Till Bnp 60.90 58.5 58.5 58.5 55.7 55.7
Statliga Budgetutskottet 1.70 1.2 1.2 1.2 1 1
Förtroendekommissionen 97.90 97.5 99.1 103 103 101
Tjänster Pmi 55.00 56.5 55.9 52 52.3 53.2
Tillverkning - Pmi 44.30 45.1 50.9 51.5 52 52.7
Konsument - Confidence 10.40 10.5 10.1 9.8 9.4 9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.20 -0.2 0.2 0.6 0.5 0.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79
Personliga Skattesats 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.70 0.7 0.6 0.7 1.2 1.5
BNP 3677.44 4140 4140 4140 4370 4370
Bnp Fasta Priser 747.94 748 746 750 757 761
Bruttonationalprodukt 879.53 868 868 876 890 890
Fasta Bruttoinvesteringar 155.89 152 153 155 158 158
Bnp Per Capita 46747.19 48500 48500 48500 49500 49500
Bnp Per Capita Ppp 45229.25 46700 46700 46700 47400 47400
Bnp Från Jordbruk 6.44 5.48 6.33 6.01 6.52 6.1
Bnp Från Entreprenad 36.16 40.21 43.05 46.12 36.59 46.82
Bnp Från Tillverkning 172.51 182 177 173 175 176
Bnp Från Offentlig Förvaltning 143.55 134 138 146 145 149
Bnp Från Tjänster 120.42 127 127 127 122 129
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 3.20 3.2 3.1 3.1 3 2.8
Arbetslösa Personer 2228.88 2550 2600 2650 2690 2710
Arbetslöshetsrapporten -12.00 15 9 10 9 15
Långtidsarbetslöshet 1.40 1.5 1.6 1.6 1.7 1.9
Ungdomsarbetslöshet 5.60 6.2 6.3 6.5 6.6 6.9
Arbetskostnaderna 115.62 115 117 117 118 120
Produktivitet 99.70 99 100 101 102 104
Löner 3899.00 3933 3961 3961 3965 4033
Lönerna I Manufacturing 115.00 116 116 117 117 119
Löne Tillväxt 1.40 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8
Minimilöner 9.19 9.19 9.19 9.19 9.35 9.35
Befolkning 82.85 83.18 83.18 83.18 83.51 83.51
Pensionsåldern Kvinnor 65.58 65.66 65.66 65.66 65.74 65.74
Pensionsåldern Män 65.58 65.66 65.66 65.66 65.74 65.74
Arbetskraftsdeltagande 61.50 62.6 62.8 63 63.2 63.6
Levnadslön Familj 1990.00 2020 2022 2022 2024 2058
Levnadslön Individuella 1240.00 1259 1260 1260 1261 1283
Löner Lågutbildade 2050.00 2081 2083 2083 2085 2120
Löner Högutbildad 3550.00 3603 3607 3607 3610 3672
Sysselsättning Ändra 0.30 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3
Sysselsättningsgraden 76.50 75.9 75.7 75.6 75.5 75.4
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 2.00 1.5 1.7 1.6 1.8 1.6
Inflation (Månad) 1.00 0.3 0.2 0.7 0.3 0.6
Konsumentprisindex Kpi 105.20 106 106 106 106 108
Kärna Konsumentprisindexet 105.20 106 106 106 106 108
Kärna Inflation Rate 1.80 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9
Producentpriserna 105.40 106 107 107 107 109
Producentpriserna Förändras 2.50 2 1.9 2 1.8 1.9
Mat Inflation 0.50 1.1 1 1.2 1.5 1.6
KPI bostadshjälpmedel 104.70 104 105 105 106 107
Cpi Transportfordon 106.90 107 109 108 107 110
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Interbankränta -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Penningmängden M2 3066.90 3240 3290 3340 3340 3540
Valutareserven 177364.00 175000 177000 179000 179000 185000
Banks Balansräkning 8171.05 9100 9440 9820 9820 10200
Lån Till Den Privata Sektorn 1476.91 1520 1540 1560 1560 1700
Privat skuld och BNP 147.60 138 138 138 132 132
Centralbanken Balansräkning 1812.70 2520 3220 3410 3410 4680
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 22683.00 16600 17200 14000 20000 9400
Kurantkonto 30217.35 20800 19500 18400 27800 15400
Bytesbalans Till Bnp 7.30 7.1 7.1 7.1 6.8 6.8
Import 95627.00 89500 86600 79500 91500 82900
Export 118310.00 106100 103800 93500 111500 92300
Utlandsskulden 4849468.00 5060000 5150000 5250000 5290000 5450000
Utländska Direktinvesteringar -3082.52 11100 7400 1460 14500 2130
Guldreserver 3369.70 3400 3400 3400 3400 3400
Turister 37452.00 40000 40000 40000 42100 42100
Råolja Produktion 39.00 44 44 44 44 44
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 60.90 58.5 58.5 58.5 55.7 55.7
Statliga Budgetutskottet 1.70 1.2 1.2 1.2 1 1
Statliga Utgifter 143.22 142 142 145 145 147
Offentliga Utgifterna Till Bnp 43.90 44.5 44.5 44.5 44.7 44.7
Statsskuld 1771735.10 1950000 1980000 2010000 2020000 2070000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79
Personliga Skattesats 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
Social Security Rate För Företag 19.43 19.43 19.43 19.43 19.43 19.43
Social Trygghet För Anställda 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 97.90 97.5 99.1 103 103 101
Tjänster Pmi 55.00 56.5 55.9 52 52.3 53.2
Tillverkning - Pmi 44.30 45.1 50.9 51.5 52 52.7
Komposit - Pmi 52.40 50.8 51 51.5 51.9 52.9
Industriproduktion -0.90 1.2 1.1 1.5 1.8 2
Industriproduktion (Månadsvis) 0.50 0.5 -0.6 0.7 -0.4 0.6
Manufacturing Produktion -2.30 1.2 1 1.6 1.9 2.1
Fabriks Beställningar 0.60 0.9 -2 0.4 -0.7 0.6
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -2.10 1 -6 -1 2 -4
Bilproduktionen 414300.00 428000 356000 284000 527000 293000
Bilregistreringar 310715.00 332000 195200 228000 332000 236000
Gruv Produktion -15.40 -2 1.7 -0.6 0.5 1.2
Stål Produktion 3675.00 3770 3320 3020 3760 3050
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 10.40 10.5 10.1 9.8 9.4 9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.20 -0.2 0.2 0.6 0.5 0.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2.10 1.9 1.1 0.9 1 1.5
Konsument - Spendera 408.97 405 404 407 414 413
Disponibel Personlig Inkomst 505.02 494 497 506 511 514
Personliga Besparingar 10.50 10.4 10.3 10.7 10.8 11
Konsumentkrediter 234441.00 238699 232659 235298 236466 238827
Privat - Sektor - Credit 2996888.00 3020000 3040000 3060000 3080000 3120000
Bankernas Utlåningsränta 2.05 2.01 2.01 2.01 2.26 2.26
Bensinpriser 1.68 1.52 1.48 1.44 1.41 1.41
Hushållen Skuld Till Bnp 52.70 50.4 50.4 50.4 49.5 49.5
Hushållen Skuld Till Inkomst 82.51 77.4 77.4 77.4 75 75
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Byggproduktionen 10.30 -2 0.9 1.1 1.5 1.7
Housing - Index 157.72 156 156 157 158 160
Bygglov 19501.00 26700 25900 30200 27500 31700
Konstruktion Pmi 53.00 54.1 53.8 53.6 53.6 52
Entreprenad Beställningar 1.10 0.9 0.2 0.5 1 1.6
Husägande Betyg 51.40 51.2 51.2 51.2 51 51


Tyskland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.