Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
Lagren Marknaden 12260.07 12245 12094 11944 11795 11505
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.32 0.03 0.07 0.11 0.15 0.18
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.70 0.6 0.7 1.2 1.4 1.5
Arbetslöshet 3.10 3.1 3.1 3 3 2.8
Inflation - Betygsätt 1.60 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6
Inflation (Månad) 0.30 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Handelsbalans 20600.00 17200 14000 20000 20000 9400
Kurantkonto 16500.00 19500 18400 27800 22500 15400
Bytesbalans Till Bnp 7.30 7.1 7.1 6.8 6.8 6.8
Statsskulden Till Bnp 60.90 58.5 58.5 55.7 55.7 55.7
Statliga Budgetutskottet 1.70 1.2 1.2 1 1 1
Förtroendekommissionen 97.40 99.1 103 103 102 101
Tjänster Pmi 55.80 55.9 52 52.3 52.9 53.2
Tillverkning - Pmi 45.00 50.9 51.5 52 52.6 52.7
Konsument - Confidence 9.80 10.1 9.8 9.4 9.1 9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.60 0.2 0.6 0.5 -0.4 0.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 29.79 29.79 29.79 30 29.79
Personliga Skattesats 45.00 47.5 47.5 47.5 45 47.5
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.70 0.6 0.7 1.2 1.4 1.5
BNP 3996.76 4040 4040 4170 4170 4170
Bnp Fasta Priser 747.94 747 754 756 757 767
Bruttonationalprodukt 879.53 869 882 884 890 897
Fasta Bruttoinvesteringar 155.89 153 156 156 158 159
Bnp Per Capita 47501.80 48500 48500 49500 49500 49500
Bnp Per Capita Ppp 45959.40 46200 46200 46900 46900 46900
Bnp Från Jordbruk 6.44 6.41 6.07 6.08 6.52 6.18
Bnp Från Entreprenad 36.16 43.11 46.35 46.44 36.59 47.14
Bnp Från Tillverkning 172.51 178 174 174 175 177
Bnp Från Offentlig Förvaltning 143.55 139 148 148 145 150
Bnp Från Tjänster 120.42 127 128 128 122 130
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 3.10 3.1 3.1 3 3 2.8
Arbetslöshetsrapporten -1.00 9 10 9 20 15
Långtidsarbetslöshet 1.30 1.6 1.6 1.7 1.7 1.9
Ungdomsarbetslöshet 5.10 6.3 6.5 6.6 5 6.9
Arbetskostnaderna 116.69 117 117 118 119 120
Produktivitet 99.30 100 101 102 102 104
Löner 3932.00 3961 3961 3965 3999 4033
Lönerna I Manufacturing 115.20 116 117 117 117 119
Löne Tillväxt 1.20 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8
Minimilöner 9.19 9.19 9.19 9.35 9.35 9.35
Befolkning 82.85 83.18 83.18 83.51 83.51 83.51
Pensionsåldern Kvinnor 65.67 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75
Pensionsåldern Män 65.67 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75
Arbetskraftsdeltagande 61.80 62.8 63 63.2 63.2 63.6
Levnadslön Familj 1990.00 2022 2022 2024 2024 2058
Levnadslön Individuella 1240.00 1260 1260 1261 1261 1283
Löner Lågutbildade 2050.00 2083 2083 2085 2085 2120
Löner Högutbildad 3550.00 3607 3607 3610 3610 3672
Sysselsättning Ändra 0.30 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3
Sysselsättningsgraden 76.30 75.7 75.6 75.5 75.4 75.4
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.60 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6
Inflation (Månad) 0.30 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Konsumentprisindex Kpi 105.70 106 106 106 108 108
Kärna Konsumentprisindexet 105.70 106 106 106 108 108
Kärna Inflation Rate 1.60 1.5 1.6 1.6 1.7 1.9
Producentpriserna 104.90 107 107 107 107 109
Producentpriserna Förändras 1.20 1.9 2 1.8 1.9 1.9
Mat Inflation 1.00 1 1.2 1.5 1.4 1.6
KPI bostadshjälpmedel 104.80 105 105 106 107 107
Cpi Transportfordon 107.60 109 108 107 109 110
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Interbankränta -0.33 -0.31 -0.31 -0.06 -0.31 -0.06
Valutareserven 187401.00 183000 184000 183000 185000 188000
Banks Balansräkning 8171.05 9140 9420 9620 9910 10200
Lån Till Den Privata Sektorn 1513.41 1540 1560 1494 1532 1700
Privat skuld och BNP 147.60 138 138 132 132 132
Centralbanken Balansräkning 1812.70 2020 2210 2510 2740 3280
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 20600.00 17200 14000 20000 20000 9400
Kurantkonto 16500.00 19500 18400 27800 22500 15400
Bytesbalans Till Bnp 7.30 7.1 7.1 6.8 6.8 6.8
Import 93367.00 86600 79500 91500 90100 82900
Export 113936.00 103800 93500 111500 107500 92300
Utlandsskulden 4994410.00 5150000 5250000 5290000 4907662 5450000
Utländska Direktinvesteringar 11885.30 7400 1460 14500 9800 2130
Turister 37452.00 40000 40000 42100 42100 42100
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 60.90 58.5 58.5 55.7 55.7 55.7
Statliga Budgetutskottet 1.70 1.2 1.2 1 1 1
Statliga Utgifter 143.22 142 146 146 145 148
Offentliga Utgifterna Till Bnp 43.90 44.5 44.5 44.7 44.7 44.7
Statsskuld 1927156.39 1940000 1950000 1970000 1980000 1990000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 29.79 29.79 29.79 30 29.79
Personliga Skattesats 45.00 47.5 47.5 47.5 45 47.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.06 40.21 40.21 40.21 39.06 40.21
Social Security Rate För Företag 19.44 19.43 19.43 19.43 19.44 19.43
Social Trygghet För Anställda 19.63 20.78 20.78 20.78 19.63 20.78
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 97.40 99.1 103 103 102 101
Tjänster Pmi 55.80 55.9 52 52.3 52.9 53.2
Tillverkning - Pmi 45.00 50.9 51.5 52 52.6 52.7
Komposit - Pmi 52.60 51 51.5 51.9 52.3 52.9
Industriproduktion -3.70 0.5 1.1 0.9 1.2 1.5
Industriproduktion (Månadsvis) 0.30 -0.6 0.7 -0.4 0.4 0.6
Manufacturing Produktion -4.10 0.1 0.5 1.1 1.4 1.2
Fabriks Beställningar -2.20 -2 0.4 -0.7 1 0.6
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -24.50 -12 -4 2 4 -4
Bilproduktionen 374700.00 356000 284000 527000 430000 293000
Bilregistreringar 325231.00 195200 228000 332000 336000 236000
Gruv Produktion -15.70 -4 -0.6 0.5 1.1 2.5
Stål Produktion 3470.00 3320 3020 3760 3680 3050
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 9.80 10.1 9.8 9.4 9.1 9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.60 0.2 0.6 0.5 -0.4 0.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.00 1.1 0.9 1 1.5 1.5
Konsument - Spendera 408.97 404 408 409 414 415
Disponibel Personlig Inkomst 505.02 499 509 510 511 517
Personliga Besparingar 10.50 10.3 10.7 10.8 10.9 11
Konsumentkrediter 234441.00 233047 236700 237167 237254 240724
Privat - Sektor - Credit 3022346.00 3040000 3060000 3080000 3032851 3120000
Bankernas Utlåningsränta 2.12 2.01 2.01 2.26 2.1 2.26
Bensinpriser 1.69 1.48 1.44 1.41 1.51 1.41
Hushållen Skuld Till Bnp 52.90 50.4 50.4 49.5 49.5 49.5
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Byggproduktionen 0.10 2.8 2.3 2.2 2.1 1.7
Housing - Index 161.72 162 162 165 164 166
Bygglov 26752.00 25900 30200 27500 27100 31700
Konstruktion Pmi 50.00 53.8 53.6 53 54 52
Entreprenad Beställningar 11.30 0.2 0.5 1 0.9 1.6
Husägande Betyg 51.40 51.2 51.2 51 51 51


Tyskland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.