Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1.08 1.08 1.07 1.07 1.07 1.06
Lagren Marknaden 9525.77 9303 9085 8872 8665 8249
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.44 0.04 0.09 0.14 0.2 0.32

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 0.00 -5.6 -1.7 1.1 0.9 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.40 -9.4 -4.8 -2.8 -1 1
Arbetslöshet 3.20 5.5 7.5 7.4 7.2 7
Inflation - Betygsätt 1.40 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.2 0.4 0.3 0.5
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 13877.00 17400 21900 15400 25600 3800
Kurantkonto 16600.00 14000 20800 17400 25200 19100
Bytesbalans Till Bnp 7.60 6.8 6.8 6.8 5.9 5.9
Statsskulden Till Bnp 61.90 65 65 65 70 70
Statliga Budgetutskottet 1.50 -3.7 -3.7 -3.7 -4.9 -4.9
Förtroendekommissionen 86.10 78 85 90 94 100
Tjänster Pmi 31.70 40 45 49 52 53
Tillverkning - Pmi 45.40 44 48 50 51 52
Konsument - Confidence 2.70 -4 -2.2 -1.3 3.2 6.4
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.20 -1.2 -0.4 0.2 1.1 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 0.00 -5.6 -1.7 1.1 0.9 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.40 -9.4 -4.8 -2.8 -1 1
BNP 4040.00 4070 4070 4070 4110 4110
Bnp Fasta Priser 811.96 785 799 789 804 797
Bruttonationalprodukt 890.60 852 875 866 882 874
Fasta Bruttoinvesteringar 171.19 166 169 166 169 168
Bnp Per Capita 47501.80 49500 49500 49500 50500 50500
Bnp Per Capita Ppp 45959.40 46900 46900 46900 43754 47500
Bnp Från Jordbruk 6.35 6.92 7.01 6.17 6.28 6.23
Bnp Från Entreprenad 49.28 40.83 44.69 47.9 48.79 48.38
Bnp Från Tillverkning 166.45 162 164 162 165 163
Bnp Från Offentlig Förvaltning 155.19 135 141 151 154 152
Bnp Från Tjänster 128.67 124 126 125 127 126

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 3.20 5.5 7.5 7.4 7.2 7
Egenföretagare 45244.00 45500 45500 45900 45900 46500
Arbetslösa Personer 2335.37 2690 2690 2710 2710 2770
Arbetslöshetsrapporten 1.00 20 11 15 15 19
Långtidsarbetslöshet 1.20 1.2 1.2 1.2 1 1
Ungdomsarbetslöshet 5.30 5.3 5.3 5.3 5.1 5.1
Arbetskostnaderna 109.67 110 111 111 111 114
Produktivitet 98.90 102 103 104 104 107
Lediga Jobb 691.14 645 645 640 640 620
Löner 4012.00 4065 4072 4076 4076 4154
Löne Tillväxt 0.70 1.7 1.5 1.6 1.6 1.9
Lönerna I Manufacturing 101.60 104 102 103 103 105
Minimilöner 9.35 9.35 9.35 9.35 9.5 9.5
Befolkning 83.20 83.51 83.51 83.51 83.84 83.84
Pensionsåldern Kvinnor 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75 65.83
Pensionsåldern Män 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75 65.83
Arbetskraftsdeltagande 62.00 63.2 63.4 63.6 63.6 63.6
Deltid Sysselsättning 11230.10 12700 12700 13500 13500 14000
Levnadslön Familj 1990.00 2024 2020 2022 2022 2060
Levnadslön Individuella 1240.00 1261 1259 1260 1260 1284
Löner Lågutbildade 2050.00 2085 2081 2083 2083 2122
Löner Högutbildad 3550.00 3610 3603 3607 3607 3675
Sysselsättning Ändra 0.20 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2
Sysselsättningsgraden 77.00 75.4 75.3 75.4 75.4 75.2
Heltid 29916.60 32000 32000 32500 32500 33200

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 1.40 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.2 0.4 0.3 0.5
Konsumentprisindex Kpi 105.70 107 107 107 107 109
Harmoniserade Konsumentprisindexet 105.80 107 107 107 107 109
Kärna Konsumentprisindexet 105.40 107 108 108 107 110
Kärna Inflation Rate 1.50 1.5 1.6 1.8 1.8 1.9
Producentpriserna 104.90 106 106 106 106 107
Producentpriserna Förändras -0.10 1 0.9 1.2 1.2 1.6
Exportpriserna 102.60 105 105 107 107 108
Importpriserna 100.40 107 107 109 109 111
Mat Inflation 3.10 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7
KPI bostadshjälpmedel 105.90 106 106 107 107 108
Cpi Transportfordon 106.70 109 108 108 108 110

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
Penningmängden M2 3173.70 3340 3340 3440 3440 3520
Valutareserven 215748.00 207000 209000 211000 211000 219000
Banks Balansräkning 8542.42 9110 9290 9500 9500 10100
Lån Till Den Privata Sektorn 1560.54 1491 1527 1517 1545 1532
Privat skuld och BNP 154.10 132 132 132 132 127
Centralbanken Balansräkning 1765.30 2140 2370 2580 2580 2970

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 13877.00 17400 21900 15400 25600 3800
Kurantkonto 16600.00 14000 20800 17400 25200 19100
Bytesbalans Till Bnp 7.60 6.8 6.8 6.8 5.9 5.9
Import 92651.00 75100 85900 76900 88600 91900
Export 106528.00 92500 107800 92300 114200 95700
Utlandsskulden 4974278.00 5164000 5122000 5196000 5196000 5250000
Kapitalflöden -10300.50 25900 25900 14800 14800 12500
Utländska Direktinvesteringar 2416.81 9800 8200 2130 2130 1500
Guldreserver 3366.77 3400 3400 3400 3400 3400
Villkor För Handel 102.19 98.13 98.13 98.17 98.17 97.3
Turister 38881.00 30000 30000 30000 42100 42100
Råolja Produktion 37.00 44 44 44 44 44

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 61.90 65 65 65 70 70
Statliga Budgetutskottet 1.50 -3.7 -3.7 -3.7 -4.9 -4.9
Regeringen Budgetutskottet Värde 7.09 9 16 4 4 6
Statliga Utgifter 165.93 158 163 161 164 163
Offentliga Utgifterna Till Bnp 43.90 44.7 44.7 44.7 44.7 44.6
Statliga Intäkter 383.95 401 402 405 405 415
Statsskuld 1899167.55 1980000 2010000 1990000 1990000 2050000
Skatteutgifter 376.86 392 386 401 401 409
Asylansökningar 8355.00 9500 9500 1900 1900 1200

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.06 39.06 39.06 39.06 39.06 39.06
Social Security Rate För Företag 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44
Social Trygghet För Anställda 19.63 19.63 19.63 19.63 19.63 19.63

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen 86.10 78 85 90 94 100
Tjänster Pmi 31.70 40 45 49 52 53
Tillverkning - Pmi 45.40 44 48 50 51 52
Komposit - Pmi 35.00 42 47 49.4 51 53
Industriproduktion -1.30 1.4 1.2 1.1 1.1 1.5
Industriproduktion (Månadsvis) 3.00 0.4 -0.6 0.6 0.6 0.5
Manufacturing Produktion -2.40 0.7 0.9 1 1 1.7
Kapacitetsutnyttjande 83.10 86.2 86.2 86.2 86.2 86
Nya Beställningar 104.10 108 108 111 111 112
Fabriks Beställningar 5.50 1 -1.2 0.6 0.6 0.5
Konkurser 1363.00 1750 1750 1750 1750 1690
Företagens Vinster 179.67 168 169 170 170 174
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -49.50 -30 -28 -24 -12 -17
Bilproduktionen 287900.00 360000 342000 285000 285000 295000
Bilregistreringar 215119.00 326000 199100 236000 236000 245000
Gruv Produktion -4.30 -2 1.5 2.5 2.5 2.1
Stål Produktion 2920.00 3680 3290 3050 3050 3200

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence 2.70 -4 -2.2 -1.3 3.2 6.4
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.20 -1.2 -0.4 0.2 1.1 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.40 -2.7 -1.7 -1 1.5 1.4
Konsument - Spendera 428.55 413 422 417 424 421
Disponibel Personlig Inkomst 508.45 486 499 494 503 499
Personliga Besparingar 11.20 10.9 11 11.2 11.2 11.5
Konsumentkrediter 238005.00 228461 233665 231341 235625 233654
Privat - Sektor - Credit 3128463.00 2949795 3027846 3018805 3079416 3048993
Bankernas Utlåningsränta 1.95 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
Hushållen Skuld Till Bnp 54.30 56 56 56 56 55
Hushållen Skuld Till Inkomst 83.73 75 75 75 75 72
Bensinpriser 1.40 1.33 1.26 1.2 1.14 1.08

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Byggproduktionen 12.00 1.8 1.5 1.4 1.7 1.9
Housing - Index 172.98 178 181 185 185 190
Husägande Betyg 51.50 51 51 51 51 50.9
Bygglov 36606.00 22100 25900 29700 29700 32400
Konstruktion Pmi 55.80 42 46 51 50.5 52.5
Entreprenad Beställningar 9.10 1 1.2 1.1 1.5 1.6


Tyskland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.