Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 13210.25 12730 12568 12407 12248 11937
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.33 0.04 0.09 0.14 0.19 0.23
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.50 0.3 0.2 0.4 0.7 0.9
Arbetslöshet 3.10 3 3 3.2 3.3 3.4
Inflation - Betygsätt 1.10 1.1 1.4 1.2 1.1 1.2
Inflation (Månad) 0.10 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 21138.00 14000 20000 20000 17400 9400
Kurantkonto 25500.00 18400 27800 22500 20800 15400
Bytesbalans Till Bnp 7.60 7.1 6.8 6.8 6.8 6.8
Statsskulden Till Bnp 61.90 58.5 55.7 55.7 55.7 55.7
Statliga Budgetutskottet 1.90 1.2 0.7 0.7 0.7 0.7
Förtroendekommissionen 94.60 95.9 95 97 99 101
Tjänster Pmi 51.60 52 52.3 52.9 52.6 53.2
Tillverkning - Pmi 42.10 44.7 50.1 51.9 52.4 52.7
Konsument - Confidence 9.60 9.5 9.4 9.1 9.2 9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.10 0.6 0.5 -0.4 0.4 0.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 29.79 29.79 30 30 29.79
Personliga Skattesats 45.00 47.5 47.5 45 45 47.5
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.50 0.3 0.2 0.4 0.7 0.9
BNP 3996.76 4040 4170 4170 4170 4170
Bnp Fasta Priser 810.77 811 814 813 816 818
Bruttonationalprodukt 878.52 872 876 882 885 880
Fasta Bruttoinvesteringar 171.80 170 172 172 173 171
Bnp Per Capita 47501.80 48500 49500 49500 49500 49500
Bnp Per Capita Ppp 45959.40 46200 46900 46900 46900 46900
Bnp Från Jordbruk 7.53 6.7 6.88 7.56 7.58 6.76
Bnp Från Entreprenad 42.14 44.89 34.93 42.31 42.43 45.3
Bnp Från Tillverkning 167.27 171 167 168 168 173
Bnp Från Offentlig Förvaltning 138.88 148 142 139 140 149
Bnp Från Tjänster 127.26 125 118 128 128 127
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 3.10 3 3 3.2 3.3 3.4
Arbetslöshetsrapporten 6.00 10 9 20 11 15
Långtidsarbetslöshet 1.20 1.2 1.2 1.4 1.5 1.6
Ungdomsarbetslöshet 5.90 5.8 5.8 6 6.1 6.2
Arbetskostnaderna 108.22 117 118 119 110 120
Produktivitet 98.10 101 102 102 103 104
Löner 3997.00 3961 3965 3999 3999 4033
Lönerna I Manufacturing 101.60 102 102 104 104 103
Löne Tillväxt 1.30 1.6 1.7 1.7 1.5 1.6
Minimilöner 9.19 9.19 9.35 9.35 9.35 9.35
Befolkning 82.85 83.33 83.81 83.81 83.81 83.81
Pensionsåldern Kvinnor 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75
Pensionsåldern Män 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75
Arbetskraftsdeltagande 61.60 63 63.2 63.2 63.4 63.6
Levnadslön Familj 1990.00 2022 2024 2024 2024 2058
Levnadslön Individuella 1240.00 1260 1261 1261 1261 1283
Löner Lågutbildade 2050.00 2083 2085 2085 2085 2120
Löner Högutbildad 3550.00 3607 3610 3610 3610 3672
Sysselsättning Ändra 0.10 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1
Sysselsättningsgraden 76.50 75.6 75.5 75.4 75.3 75.4
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 1.10 1.1 1.4 1.2 1.1 1.2
Inflation (Månad) 0.10 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4
Konsumentprisindex Kpi 106.10 105 106 107 107 107
Kärna Konsumentprisindexet 106.10 106 106 106 108 108
Kärna Inflation Rate 1.30 1.6 1.6 1.7 1.7 1.9
Producentpriserna 104.60 107 107 106 105 109
Producentpriserna Förändras -0.10 0.1 0.6 1 0.9 1.2
Mat Inflation 1.10 1.2 1.5 1.4 1.4 1.6
KPI bostadshjälpmedel 105.40 105 106 106 106 106
Cpi Transportfordon 106.50 108 107 109 108 109
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.41 -0.31 -0.06 -0.41 -0.41 -0.06
Valutareserven 199858.00 206000 208000 207000 209000 211000
Banks Balansräkning 8600.21 8620 8820 9110 92900 9500
Lån Till Den Privata Sektorn 1539.90 1488 1516 1546 1551 1501
Privat skuld och BNP 154.10 138 132 132 132 132
Centralbanken Balansräkning 1768.20 2010 2210 2540 2770 3080
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 21138.00 14000 20000 20000 17400 9400
Kurantkonto 25500.00 18400 27800 22500 20800 15400
Bytesbalans Till Bnp 7.60 7.1 6.8 6.8 6.8 6.8
Import 93022.00 79500 91500 90100 88900 82900
Export 114160.00 93500 111500 107500 106800 92300
Utlandsskulden 5097491.00 5151000 5154000 5164000 5122000 5196000
Utländska Direktinvesteringar 15344.64 1460 14500 9800 8200 2130
Turister 38881.00 40000 42100 42100 42100 42100
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 61.90 58.5 55.7 55.7 55.7 55.7
Statliga Budgetutskottet 1.90 1.2 0.7 0.7 0.7 0.7
Statliga Utgifter 163.06 161 163 164 164 163
Offentliga Utgifterna Till Bnp 43.90 44.5 44.7 44.7 44.7 44.7
Statsskuld 1919173.74 1950000 1970000 1980000 2010000 1990000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 29.79 29.79 30 30 29.79
Personliga Skattesats 45.00 47.5 47.5 45 45 47.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.06 40.21 40.21 39.06 39.06 40.21
Social Security Rate För Företag 19.44 19.43 19.43 19.44 19.44 19.43
Social Trygghet För Anställda 19.63 20.78 20.78 19.63 19.63 20.78
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 94.60 95.9 95 97 99 101
Tjänster Pmi 51.60 52 52.3 52.9 52.6 53.2
Tillverkning - Pmi 42.10 44.7 50.1 51.9 52.4 52.7
Komposit - Pmi 48.90 51.5 51.9 52.3 52 52.9
Industriproduktion -4.30 -2.2 -0.6 1.4 1.2 1.1
Industriproduktion (Månadsvis) -0.60 0.7 -0.4 0.4 -0.6 0.6
Manufacturing Produktion -5.00 -2.8 -1 0.7 0.9 1
Fabriks Beställningar 1.30 0.4 -0.7 1 -1.2 0.6
Företagens Vinster 182.21 187 186 189 191 195
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -2.10 -6 -20 -4 -8 -4
Bilproduktionen 405400.00 284000 425000 360000 342000 285000
Bilregistreringar 284593.00 228000 332000 326000 199100 236000
Gruv Produktion -11.50 -12 -6 -2 1.5 2.5
Stål Produktion 3351.73 3020 3760 3680 3290 3050
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 9.60 9.5 9.4 9.1 9.2 9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.10 0.6 0.5 -0.4 0.4 0.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.40 0.9 1 1.5 1.7 1.5
Konsument - Spendera 426.09 424 427 428 429 427
Disponibel Personlig Inkomst 501.99 497 497 504 506 502
Personliga Besparingar 10.80 10.7 10.8 10.9 11 11
Konsumentkrediter 237464.00 234363 234909 236794 237502 236472
Privat - Sektor - Credit 3077079.00 2969733 3002882 3057382 3098619 2996460
Bankernas Utlåningsränta 1.98 2.01 2.26 2.02 2.02 2.26
Bensinpriser 1.54 1.37 1.33 1.29 1.25 1.18
Hushållen Skuld Till Bnp 53.60 50.4 49.5 49.5 49.5 49.5
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Byggproduktionen 1.20 2.3 2.2 2.1 1.9 1.7
Housing - Index 167.49 162 165 164 165 166
Bygglov 27365.00 27200 21500 22100 25900 29700
Konstruktion Pmi 51.50 49.4 50.6 52.9 52.5 52
Entreprenad Beställningar 0.30 0.5 1 0.9 1.2 1.6
Husägande Betyg 51.50 51.2 51 51 51 51


Tyskland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.