Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Lagren Marknaden 12434.61 12238 12081 11924 11771 11469
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.49 0.05 0.1 0.15 0.21 0.26
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -0.10 -0.2 0.3 0.2 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.40 0.6 0.5 0.9 1.2 1.4
Arbetslöshet 3.00 3 3 3 2.9 2.8
Inflation - Betygsätt 1.40 1.4 1.5 1.4 1.2 1.2
Inflation (Månad) -0.20 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 21449.00 17200 14000 20000 17400 9400
Kurantkonto 22100.00 19500 18400 27800 22500 15400
Bytesbalans Till Bnp 7.30 7.1 7.1 6.8 6.8 6.8
Statsskulden Till Bnp 60.90 58.5 58.5 55.7 55.7 55.7
Statliga Budgetutskottet 1.70 1.2 1.2 1 1 1
Förtroendekommissionen 94.30 94.4 98 95 97 101
Tjänster Pmi 54.80 55.1 52 52.3 52.9 53.2
Tillverkning - Pmi 43.50 45.9 48.7 50.9 51.9 52.7
Konsument - Confidence 9.70 9.7 9.8 9.4 9.1 9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.20 0.2 0.6 0.5 -0.4 0.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -0.10 -0.2 0.3 0.2 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.40 0.6 0.5 0.9 1.2 1.4
BNP 3996.76 4040 4040 4170 4170 4170
Bnp Fasta Priser 810.77 811 812 819 820 824
Bruttonationalprodukt 878.52 863 874 883 889 886
Fasta Bruttoinvesteringar 171.80 169 170 174 174 173
Bnp Per Capita 47501.80 48500 48500 49500 49500 49500
Bnp Per Capita Ppp 45959.40 46200 46200 46900 46900 46900
Bnp Från Jordbruk 7.53 7.13 6.71 6.93 7.62 6.8
Bnp Från Entreprenad 42.14 40.36 44.98 35.17 42.64 45.61
Bnp Från Tillverkning 167.27 170 172 168 169 174
Bnp Från Offentlig Förvaltning 138.88 137 148 143 141 150
Bnp Från Tjänster 127.26 123 126 119 129 127
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 3.00 3 3 3 2.9 2.8
Arbetslöshetsrapporten 4.00 9 10 9 20 15
Långtidsarbetslöshet 1.30 1.35 1.25 1.25 1.15 1.05
Ungdomsarbetslöshet 5.60 5.65 5.55 5.55 5.45 5.35
Arbetskostnaderna 108.22 117 118 119 110 119
Produktivitet 99.10 100 101 102 102 104
Löner 3932.00 3954 4001 3999 3999 4065
Lönerna I Manufacturing 102.70 116 117 117 104 119
Löne Tillväxt 1.20 1.4 1.6 1.7 1.7 1.6
Minimilöner 9.19 9.19 9.19 9.35 9.35 9.35
Befolkning 82.85 83.18 83.18 83.51 83.51 83.51
Pensionsåldern Kvinnor 65.67 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75
Pensionsåldern Män 65.67 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75
Arbetskraftsdeltagande 61.50 62.8 63 63.2 63.2 63.6
Levnadslön Familj 1990.00 2018 2022 2024 2024 2054
Levnadslön Individuella 1240.00 1257 1260 1261 1261 1280
Löner Lågutbildade 2050.00 2079 2083 2085 2085 2116
Löner Högutbildad 3550.00 3600 3607 3610 3610 3665
Sysselsättning Ändra 0.10 0.2 0.3 0.4 0.3 0.1
Sysselsättningsgraden 76.30 75.7 75.6 75.5 75.4 75.4
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.40 1.4 1.5 1.4 1.2 1.2
Inflation (Månad) -0.20 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Konsumentprisindex Kpi 106.00 106 106 106 107 107
Kärna Konsumentprisindexet 106.20 106 106 106 108 108
Kärna Inflation Rate 1.40 1.5 1.6 1.6 1.7 1.9
Producentpriserna 105.00 105 105 106 106 106
Producentpriserna Förändras 1.10 0.2 0.1 0.6 1 1.2
Mat Inflation 2.30 1.9 1.2 1.5 1.4 1.6
KPI bostadshjälpmedel 105.00 105 105 106 106 107
Cpi Transportfordon 107.00 108 108 107 109 109
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
Valutareserven 205322.00 203000 206000 208000 207000 211000
Banks Balansräkning 8423.07 8540 8620 8820 9110 9500
Lån Till Den Privata Sektorn 1539.90 1486 1491 1527 1558 1512
Privat skuld och BNP 147.60 138 138 132 132 132
Centralbanken Balansräkning 1736.30 1920 2010 2210 2540 3080
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 21449.00 17200 14000 20000 17400 9400
Kurantkonto 22100.00 19500 18400 27800 22500 15400
Bytesbalans Till Bnp 7.30 7.1 7.1 6.8 6.8 6.8
Import 93726.00 86600 79500 91500 90100 82900
Export 115175.00 103800 93500 111500 107500 92300
Utlandsskulden 4994410.00 4915000 4883000 5054000 5064000 4956000
Utländska Direktinvesteringar 8136.87 7400 1460 14500 9800 2130
Turister 38881.00 40000 40000 42100 42100 42100
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 60.90 58.5 58.5 55.7 55.7 55.7
Statliga Budgetutskottet 1.70 1.2 1.2 1 1 1
Statliga Utgifter 163.06 161 162 164 165 164
Offentliga Utgifterna Till Bnp 43.90 44.5 44.5 44.7 44.7 44.7
Statsskuld 1927156.39 1940000 1950000 1970000 1980000 1990000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.06 39.06 39.06 39.06 39.06 39.06
Social Security Rate För Företag 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44
Social Trygghet För Anställda 19.63 19.63 19.63 19.63 19.63 19.63
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 94.30 94.4 98 95 97 101
Tjänster Pmi 54.80 55.1 52 52.3 52.9 53.2
Tillverkning - Pmi 43.50 45.9 48.7 50.9 51.9 52.7
Komposit - Pmi 51.70 52.5 51.5 51.9 52.3 52.9
Industriproduktion -4.20 -3.6 -2.2 -0.6 1.4 1.1
Industriproduktion (Månadsvis) -0.60 -0.6 0.7 -0.4 0.4 0.6
Manufacturing Produktion -4.80 -4.2 -2.8 -1 0.7 1
Fabriks Beställningar -2.70 -2 0.4 -0.7 1 0.6
Företagens Vinster 182.21 185 187 186 189 195
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -22.50 -22.5 -28 -20 -4 -4
Bilproduktionen 313200.00 356000 284000 425000 360000 285000
Bilregistreringar 313748.00 195200 228000 332000 326000 236000
Gruv Produktion -19.50 -16 -12 -6 -2 2.5
Stål Produktion 3360.00 3320 3020 3760 3680 3050
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 9.70 9.7 9.8 9.4 9.1 9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.20 0.2 0.6 0.5 -0.4 0.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.40 1.1 0.9 1 1.5 1.5
Konsument - Spendera 426.09 423 424 430 431 430
Disponibel Personlig Inkomst 501.99 493 498 501 508 505
Personliga Besparingar 10.80 10.6 10.7 10.8 10.9 11
Konsumentkrediter 235851.00 233588 234830 236550 238681 238118
Privat - Sektor - Credit 3051501.00 2960980 2975654 3023860 3081743 3017313
Bankernas Utlåningsränta 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
Bensinpriser 1.59 1.57 1.52 1.48 1.44 1.44
Hushållen Skuld Till Bnp 52.90 50.4 50.4 49.5 49.5 49.5
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Byggproduktionen 1.90 1.8 2.3 2.2 2.1 1.7
Housing - Index 163.30 162 162 165 164 166
Bygglov 24690.00 25100 27200 21500 22100 29700
Konstruktion Pmi 46.30 47 49.4 50.6 52.9 52
Entreprenad Beställningar 4.40 1.1 0.5 1 0.9 1.6
Husägande Betyg 51.40 51.2 51.2 51 51 51


Tyskland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.