Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 2.86 2.86 2.87 2.89 2.9 2.93
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.80 4.2 4.6 4.8 4.8 4.8
Arbetslöshet 12.70 12.5 12.5 12.5 12.5 12
Inflation - Betygsätt 7.00 4 3.5 3.3 3.1 3.1
Ränta 9.00 8.75 8.5 8.25 8 6
Handelsbalans -536.70 -496 -461 -461 -490 -485
Kurantkonto 16.47 -220 -150 -10 -350 -450
Bytesbalans Till Bnp -7.70 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.8
Statsskulden Till Bnp 43.00 43.3 43.3 43.3 43.3 42.1
Statliga Budgetutskottet -2.30 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -2.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.80 4.2 4.6 4.8 4.8 4.8
BNP 16.21 17.8 17.8 17.8 17.8 18.7
Bnp Fasta Priser 7564.50 6759 7738 7746 7928 8308
Fasta Bruttoinvesteringar 3215.30 2432 3287 3290 3367 3529
Bnp Per Capita 4469.20 4790 4790 4790 4790 4952
Bnp Per Capita Ppp 10151.70 10127 10127 10127 10127 10127
Bruttonationalprodukt 10589.00 9657 10833 10843 11097 11630
Bnp Från Jordbruk 463.70 342 474 475 486 509
Bnp Från Entreprenad 423.40 331 433 434 444 465
Bnp Från Tillverkning 595.90 633 610 610 624 654
Bnp Från Mining 68.10 65.55 69.67 69.73 71.37 74.79
Bnp Från Offentlig Förvaltning 857.90 541 878 878 899 942
Bnp Från Tjänster 448.10 371 458 459 470 492
Bnp Från Transport 592.20 514 606 606 621 650
Bnp Från Verktyg 166.50 196 170 170 174 183
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 12.70 12.5 12.5 12.5 12.5 12
Arbetslösa Personer 245.70 262 262 262 262 262
Arbetskraftsdeltagande 63.90 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
Löner 1217.12 1330 1330 1330 1400 1400
Befolkning 3.73 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
Lönerna I Manufacturing 1051.00 1100 1100 1100 1200 1200
Ungdomsarbetslöshet 26.60 25 25 25 25 25
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 7.00 4 3.5 3.3 3.1 3.1
Konsumentprisindex Kpi 138.00 138 137 140 142 147
Producentpriserna 163.00 164 162 172 171 179
Producentpriserna Förändras 8.50 7.6 5.8 5.8 5.2 4.2
Inflation (Månad) 0.40 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5
Mat Inflation 12.30 1.8 1.8 1.8 2.5 2.5
KPI bostadshjälpmedel 101.00 104 104 105 104 107
Cpi Transportfordon 99.27 103 104 103 102 106
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 9.00 8.75 8.5 8.25 8 6
Värde Ränta 9.63 9.38 9.13 8.88 8.63 8.63
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -536.70 -496 -461 -461 -490 -485
Kurantkonto 16.47 -220 -150 -10 -350 -450
Bytesbalans Till Bnp -7.70 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.8
Import 927.00 752 797 797 845 859
Export 390.40 332 336 336 349 361
Utländska Direktinvesteringar 417.35 375 375 375 376 376
Utlandsskulden 17792.49 18790 18790 18620 20500 20500
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 43.00 43.3 43.3 43.3 43.3 42.1
Statliga Budgetutskottet -2.30 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -2.1
Statliga Utgifter 1752.00 1759 1777 1779 1821 1908
Militära Utgifter 312.00 333 333 333 333 333
Regeringen Budgetutskottet Värde 176.00 192 192 192 169 169
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Industriproduktion 16.90 25.8 18.2 9.5 4.5 4
Manufacturing Produktion 20.50 11.2 11.2 11.2 13.4 13.4
Lagerförändringar 339.50 237 237 237 414 414
Ledande Ekonomiska Index 6.40 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2
Gruv Produktion 8.30 19.4 19.4 19.4 22 22
Förtroendekommissionen 8.30 29 29 29 32 32
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 16.30 24.9 16.3 4.7 3.4 3
Konsument - Spendera 8201.30 6368 6486 6492 6645 6963
Konsument - Confidence -19.30 -19.1 -19.1 -19.1 -18.5 -18.5


Georgien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.