Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 3.08 3.11 3.12 3.14 3.16 3.2

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 29.90 7 3.5 3.5 3 4.5
Arbetslöshet 18.50 18 16.9 16.9 1.9 16.9
Inflation - Betygsätt 12.50 13.5 10.3 8.8 3.2 3
Ränta 10.00 10.5 10.5 10.5 10.5 10
Handelsbalans -492.80 -350 -500 -500 -500 -500
Kurantkonto -383.30 -450 -450 -450 -450 -450
Bytesbalans Till Bnp -12.30 -11 -8 -8 -8 -8
Statsskulden Till Bnp 57.10 56 53 53 53 53
Statliga Budgetutskottet -9.30 -7.5 -7.5 -3.7 -3.7 -3.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 29.90 7 3.5 3.5 3 4.5
BNP 15.89 15.2 15.2 15.2 15.2 16.8
Bnp Fasta Priser 11475.30 9693 10872 8966 11877 11361
Fasta Bruttoinvesteringar 3476.50 3750 3108 3598 3581 3808
Bnp Per Capita 4486.83 4850 5000 5000 5000 5000
Bnp Per Capita Ppp 14089.30 14500 15200 15200 15200 15200
Bruttonationalprodukt 15100.00 11358 11198 15629 15553 14728
Bnp Från Jordbruk 760.73 565 551 787 784 698
Bnp Från Entreprenad 658.30 610 379 681 678 843
Bnp Från Tillverkning 1121.30 857 907 1161 1155 974
Bnp Från Mining 122.70 87.47 154 127 126 107
Bnp Från Offentlig Förvaltning 676.70 966 723 700 697 800
Bnp Från Tjänster 1468.80 621 1055 1520 1513 1580
Bnp Från Transport 615.68 653 475 455 455 496
Bnp Från Verktyg 213.80 216 184 221 220 176

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 18.50 18 16.9 16.9 1.9 16.9
Arbetslösa Personer 281.90 262 262 262 262 262
Arbetskraftsdeltagande 50.48 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
Löner 1328.00 1400 1400 1400 1400 1400
Befolkning 3.73 3.74 3.74 3.74 3.74 3.75
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Lönerna I Manufacturing 1295.76 1200 1200 1200 1200 1200
Ungdomsarbetslöshet 39.40 25 25 25 25 25

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 12.50 13.5 10.3 8.8 3.2 3
Konsumentprisindex Kpi 160.40 160 166 167 163 165
Inflation (Månad) 0.60 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5
Mat Inflation 17.00 3.2 2.8 2.8 2.8 3.5
KPI bostadshjälpmedel 100.66 88.55 150 112 103 91.21
Cpi Transportfordon 100.24 100 101 102 102 103
Producentpriserna 212.20 188 227 228 227 230
Producentpriserna Förändras 17.70 19.2 15.5 13.5 9.5 6.6

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 10.00 10.5 10.5 10.5 10.5 10
Värde Ränta 11.28 11.78 11.78 11.78 11.78 11.28

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -492.80 -350 -500 -500 -500 -500
Kurantkonto -383.30 -450 -450 -450 -450 -450
Bytesbalans Till Bnp -12.30 -11 -8 -8 -8 -8
Import 904.00 800 850 850 850 850
Export 411.10 360 350 350 350 350
Utländska Direktinvesteringar 234.20 376 376 376 376 376
Utlandsskulden 20630.41 20500 20500 20500 20500 20500

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 57.10 56 53 53 53 53
Statliga Budgetutskottet -9.30 -7.5 -7.5 -3.7 -3.7 -3.7
Statliga Utgifter 1926.50 2299 1805 1994 1984 2310
Regeringen Budgetutskottet Värde -233.60 169 169 169 169 169
Militära Utgifter 304.00 333 333 333 333 333

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Industriproduktion 34.30 4 4 4 4 4
Manufacturing Produktion 53.50 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
Lagerförändringar 192.60 414 414 414 414 414
Förtroendekommissionen 1.70 -4 -4 -4 -4 1
Gruv Produktion 13.03 22 22 22 22 22

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 32.50 3 3 3 3 3
Konsument - Spendera 12288.60 8186 8758 12719 12657 12057
Konsument - Confidence -34.20 -19 -19 -19 -19 -17


Georgien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.