Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 2.96 2.96 2.98 2.99 3.01 3.04
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.50 4.9 4.2 4.6 4.8 4.8
Arbetslöshet 12.70 13 12.5 12.5 12.5 12.5
Inflation - Betygsätt 6.90 6.5 4 3.5 3.3 3.1
Ränta 8.50 9 8.75 8.5 8.25 8
Handelsbalans -531.50 -496 -496 -496 -496 -485
Kurantkonto -139.60 -409 -409 -409 -409 -560
Bytesbalans Till Bnp -7.70 -8 -7.9 -7.9 -7.9 -7.9
Statsskulden Till Bnp 43.00 44 43.3 43.3 43.3 43.3
Statliga Budgetutskottet -2.30 -3 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.50 4.9 4.2 4.6 4.8 4.8
BNP 16.21 20 21 21 21 21
Bnp Fasta Priser 7564.50 8893 8868 6898 6924 9285
Fasta Bruttoinvesteringar 3212.70 3441 3431 2482 2492 3592
Bnp Per Capita 4469.20 4554 4678 4678 4678 4678
Bnp Per Capita Ppp 10151.70 10045 10127 10127 10127 10127
Bruttonationalprodukt 9458.20 10421 10391 9855 9893 10880
Bnp Från Jordbruk 463.70 519 517 349 351 541
Bnp Från Entreprenad 423.40 559 558 338 339 584
Bnp Från Tillverkning 595.90 787 784 646 649 821
Bnp Från Mining 68.10 80.26 80.03 66.9 67.15 83.79
Bnp Från Offentlig Förvaltning 857.90 886 884 552 554 925
Bnp Från Tjänster 448.10 570 568 378 380 595
Bnp Från Transport 592.20 599 597 525 527 625
Bnp Från Verktyg 166.50 199 198 200 201 207
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 12.70 13 12.5 12.5 12.5 12.5
Arbetslösa Personer 245.70 265 262 262 262 262
Arbetskraftsdeltagande 63.90 66.8 65.9 65.9 65.9 65.9
Löner 1179.78 1330 1330 1330 1330 1400
Befolkning 3.73 3.96 3.27 3.27 3.27 3.27
Lönerna I Manufacturing 999.10 1100 1100 1100 1100 1200
Ungdomsarbetslöshet 26.60 26 25 25 25 25
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 6.90 6.5 4 3.5 3.3 3.1
Konsumentprisindex Kpi 136.20 137 138 137 140 142
Producentpriserna 162.50 162 162 162 170 170
Producentpriserna Förändras 11.20 7.6 6.6 5.8 5.8 5.2
Inflation (Månad) 0.80 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
Mat Inflation 13.50 1.8 1.8 1.8 1.8 2.5
KPI bostadshjälpmedel 102.13 107 104 104 105 110
Cpi Transportfordon 103.60 106 103 104 103 109
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 8.50 9 8.75 8.5 8.25 8
Värde Ränta 8.43 8.28 8.03 7.78 7.53 7.28
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -531.50 -496 -496 -496 -496 -485
Kurantkonto -139.60 -409 -409 -409 -409 -560
Bytesbalans Till Bnp -7.70 -8 -7.9 -7.9 -7.9 -7.9
Import 848.00 834 752 797 797 845
Export 316.50 340 332 336 336 349
Utländska Direktinvesteringar 187.00 375 375 375 375 376
Utlandsskulden 18183.57 18790 18790 18620 18496 20500
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 43.00 44 43.3 43.3 43.3 43.3
Statliga Budgetutskottet -2.30 -3 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Statliga Utgifter 1737.20 2109 2103 1795 1802 2202
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion 2.90 6.5 6 6 6 4.5
Manufacturing Produktion -3.70 11.2 11.2 11.2 11.2 13.4
Lagerförändringar 327.20 237 237 237 237 414
Ledande Ekonomiska Index 5.20 5.9 4.1 4.1 4.2 4.2
Gruv Produktion -6.60 19.4 19.4 19.4 19.4 22
Förtroendekommissionen 8.30 29 29 29 29 32
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 12.20 4 4.2 3.6 3.6 3.4
Konsument - Spendera 6340.20 7510 7489 6499 6524 7841
Konsument - Confidence -19.30 -19.1 -19.1 -19.1 -19.1 -18.5


Georgien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.