Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 3.42 3.44 3.46 3.47 3.49 3.53

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.80 9 4.3 3 2.5 4.5
Arbetslöshet 18.50 20 20 20 18.9 18.9
Inflation - Betygsätt 7.20 8.8 8.7 8.5 3.3 3
Ränta 9.50 8.5 8.5 8.5 8.75 8.75
Handelsbalans -441.60 -350 -500 -350 -350 -500
Kurantkonto -560.19 -350 -350 -450 -450 -450
Bytesbalans Till Bnp -5.10 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8 -5.6
Statsskulden Till Bnp 62.40 56 56 56 56 53
Statliga Budgetutskottet -3.40 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.80 9 4.3 3 2.5 4.5
BNP 17.74 15.2 15.2 15.2 15.2 16.8
Bnp Fasta Priser 10160.30 8901 9719 9693 10077 10530
Fasta Bruttoinvesteringar 3405.70 2363 3057 3750 3325 3475
Bnp Per Capita 4985.80 4850 4850 4850 4850 5000
Bnp Per Capita Ppp 15014.30 14500 14500 14500 14500 15200
Bruttonationalprodukt 12664.20 10430 11542 11358 10907 11397

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 18.50 20 20 20 18.9 18.9
Arbetslösa Personer 281.90 262 262 262 262 262
Arbetskraftsdeltagande 50.48 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
Löner 1314.67 1400 1400 1400 1400 1400
Befolkning 3.72 3.74 3.74 3.74 3.74 3.75
Lönerna I Manufacturing 1264.33 1200 1200 1200 1200 1200
Ungdomsarbetslöshet 27.80 25 25 25 25 25
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 7.20 8.8 8.7 8.5 3.3 3
Konsumentprisindex Kpi 151.90 152 153 153 155 158
KPI bostadshjälpmedel 99.46 108 109 84.65 141 87.19
Cpi Transportfordon 102.99 105 111 107 106 111
Mat Inflation 3.00 5.5 5.5 3.2 2.8 3.5
Inflation (Månad) 0.90 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
Producentpriserna 196.80 204 210 216 208 230
Producentpriserna Förändras 15.50 17.4 18.6 19.2 5.5 6.6

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 9.50 8.5 8.5 8.5 8.75 8.75
Värde Ränta 8.95 9.32 9.32 9.4 9.32 9.32

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -441.60 -350 -500 -350 -350 -500
Kurantkonto -560.19 -350 -350 -450 -450 -450
Bytesbalans Till Bnp -5.10 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8 -5.6
Import 767.90 700 800 800 850 850
Export 326.30 350 300 360 350 350
Utländska Direktinvesteringar -102.83 376 376 376 376 376
Utlandsskulden 20285.08 20500 20500 20500 20500 20500

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 62.40 56 56 56 56 53
Statliga Budgetutskottet -3.40 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.1
Statliga Utgifter 2065.80 1502 1651 2299 1794 1875
Regeringen Budgetutskottet Värde -181.30 169 169 169 169 169
Militära Utgifter 337.00 333 333 333 333 333

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriproduktion 5.80 4.5 4.5 4 4 4
Manufacturing Produktion -5.34 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
Lagerförändringar 485.10 414 414 414 414 414
Ledande Ekonomiska Index 4.00 5.9 6.5 5.5 3.5 5.5
Förtroendekommissionen -28.60 -8 -8 -4 -4 1
Gruv Produktion 8.30 22 22 22 22 22

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -5.70 3.4 3.4 3 3 3
Konsument - Spendera 10783.10 8262 8598 8186 10890 11380
Konsument - Confidence -38.30 -22 -20 -19 -19 -17


Georgien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.