Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 2.95 2.95 2.97 2.98 3 3.03
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.50 5.1 4.9 4.2 4.6 4.8
Arbetslöshet 12.70 13 13 12.5 12.5 12.5
Inflation - Betygsätt 4.90 5 4.8 4 3.5 3.1
Ränta 7.00 7 7.5 7.5 7 6.75
Handelsbalans -435.10 -418 -496 -496 -496 -485
Kurantkonto -233.40 -395 -409 -409 -409 -560
Bytesbalans Till Bnp -7.70 -8 -8 -7.9 -7.9 -7.9
Statsskulden Till Bnp 43.00 44 44 43.3 43.3 43.3
Statliga Budgetutskottet -2.30 -3 -3 -3.2 -3.2 -3.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.50 5.1 4.9 4.2 4.6 4.8
BNP 16.21 20 20 21 21 21
Bnp Fasta Priser 6619.60 8047 8927 6898 6924 9356
Fasta Bruttoinvesteringar 2382.30 3297 3454 2482 2492 3620
Bnp Per Capita 4469.20 4554 4554 4678 4678 4678
Bnp Per Capita Ppp 10151.70 10045 10045 10127 10127 10127
Bruttonationalprodukt 9458.20 10481 11621 9855 9893 12179
Bnp Från Jordbruk 335.40 503 521 349 351 546
Bnp Från Entreprenad 324.40 567 561 338 339 588
Bnp Från Tillverkning 620.00 645 790 646 649 828
Bnp Från Mining 64.20 60.22 80.56 66.9 67.15 84.43
Bnp Från Offentlig Förvaltning 529.50 700 890 552 554 933
Bnp Från Tjänster 363.00 465 572 378 380 600
Bnp Från Transport 503.70 571 601 525 527 630
Bnp Från Verktyg 191.70 157 199 200 201 209
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 12.70 13 13 12.5 12.5 12.5
Arbetslösa Personer 245.70 265 265 262 262 262
Arbetskraftsdeltagande 63.90 66.8 66.8 65.9 65.9 65.9
Löner 1202.05 1060 1330 1330 1330 1400
Befolkning 3.73 3.71 3.73 3.73 3.73 3.73
Lönerna I Manufacturing 999.10 974 1100 1100 1100 1200
Ungdomsarbetslöshet 26.60 26 26 25 25 25
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 4.90 5 4.8 4 3.5 3.1
Konsumentprisindex Kpi 132.90 133 135 138 137 139
Producentpriserna 157.80 156 160 162 162 169
Producentpriserna Förändras 10.70 6.5 6.6 6.6 5.8 5.2
Inflation (Månad) 0.80 -0.2 0.3 0.3 0.3 0.5
Mat Inflation 7.90 1.9 1.8 1.8 1.8 2.5
KPI bostadshjälpmedel 100.08 106 105 104 104 108
Cpi Transportfordon 100.63 105 104 103 104 107
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 7.00 7 7.5 7.5 7 6.75
Värde Ränta 8.28 8.27 8.27 8.27 7.77 7.52
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -435.10 -418 -496 -496 -496 -485
Kurantkonto -233.40 -395 -409 -409 -409 -560
Bytesbalans Till Bnp -7.70 -8 -8 -7.9 -7.9 -7.9
Import 744.50 728 834 752 797 845
Export 309.40 310 340 332 336 349
Utländska Direktinvesteringar 281.10 384 375 375 375 376
Utlandsskulden 17828.44 18510 18790 18620 18496 20500
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 43.00 44 44 43.3 43.3 43.3
Statliga Budgetutskottet -2.30 -3 -3 -3.2 -3.2 -3.2
Statliga Utgifter 1722.40 1687 2117 1795 1802 2219
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion 2.90 6.9 6.5 6 6 4.5
Manufacturing Produktion 0.40 6.9 11.2 11.2 11.2 13.4
Lagerförändringar 311.50 288 237 237 237 414
Ledande Ekonomiska Index 6.10 5.3 5.9 4.1 4.1 4.2
Gruv Produktion -2.90 15.5 19.4 19.4 19.4 22
Förtroendekommissionen 27.00 27.6 29 29 29 32
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 12.20 3.7 4 4.2 3.6 3.4
Konsument - Spendera 6237.40 5721 7539 6499 6524 7901
Konsument - Confidence -15.60 -18.8 -19.1 -19.1 -19.1 -18.5


Georgien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.