Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 3.32 3.32 3.34 3.36 3.37 3.41

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -12.30 -4.7 -1.8 10.5 5.8 3
Arbetslöshet 12.70 13.9 14.5 14.5 14.5 14.5
Inflation - Betygsätt 3.80 3.5 3.5 5.2 6.1 5.5
Ränta 8.00 8 7.5 7.5 7.5 7.5
Handelsbalans -393.50 -496 -496 -496 -496 -498
Kurantkonto -337.10 -350 -350 -350 -350 -450
Bytesbalans Till Bnp -7.70 -10.7 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8
Statsskulden Till Bnp 43.00 45.3 46.5 46.5 46.5 46.5
Statliga Budgetutskottet -2.30 -7.5 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -12.30 -4.7 -1.8 10.5 5.8 3
BNP 17.74 14.8 15.2 15.2 15.2 15.2
Bnp Fasta Priser 8916.20 9285 10443 8874 9852 9693
Fasta Bruttoinvesteringar 2805.00 3592 3272 2356 2651 3750
Bnp Per Capita 4985.80 4600 4850 4850 4850 4850
Bnp Per Capita Ppp 15014.30 13700 14500 14500 14500 14500
Bruttonationalprodukt 10589.00 10880 10091 10398 11701 11358
Bnp Från Jordbruk 882.00 541 841 866 975 565
Bnp Från Entreprenad 737.80 584 703 725 815 610
Bnp Från Tillverkning 737.80 821 703 725 815 857
Bnp Från Mining 106.80 83.79 102 105 118 87.47
Bnp Från Offentlig Förvaltning 654.80 925 624 643 724 966
Bnp Från Tjänster 448.10 595 427 440 495 621
Bnp Från Transport 481.60 625 459 473 532 653
Bnp Från Verktyg 84.10 207 80.15 82.59 92.93 216

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 12.70 13.9 14.5 14.5 14.5 14.5
Arbetslösa Personer 245.70 262 262 262 262 262
Arbetskraftsdeltagande 63.90 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
Löner 1150.14 1400 1400 1400 1400 1400
Befolkning 3.72 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
Lönerna I Manufacturing 1051.00 1200 1200 1200 1200 1200
Ungdomsarbetslöshet 26.60 25 25 25 25 25
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 3.80 3.5 3.5 5.2 6.1 5.5
Konsumentprisindex Kpi 141.40 137 143 145 147 141
Inflation (Månad) 0.80 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5
Mat Inflation 5.50 5.5 3.5 3.5 3.5 3.5
KPI bostadshjälpmedel 100.33 106 105 103 104 109
Cpi Transportfordon 99.67 106 103 103 102 109
Producentpriserna 175.10 175 183 186 190 187
Producentpriserna Förändras 8.00 7.7 7.5 7.5 7.5 7.1

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 8.00 8 7.5 7.5 7.5 7.5
Värde Ränta 9.41 9.6 9.1 9.1 9.1 9.1

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -393.50 -496 -496 -496 -496 -498
Kurantkonto -337.10 -350 -350 -350 -350 -450
Bytesbalans Till Bnp -7.70 -10.7 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8
Import 706.10 845 845 845 845 859
Export 312.60 349 349 349 349 361
Utländska Direktinvesteringar 237.78 376 376 376 376 376
Utlandsskulden 18762.06 20500 20500 20500 20500 20500

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 43.00 45.3 46.5 46.5 46.5 46.5
Statliga Budgetutskottet -2.30 -7.5 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Statliga Utgifter 1514.90 2202 1746 1497 1685 2299
Militära Utgifter 312.00 333 333 333 333 333
Regeringen Budgetutskottet Värde -345.40 169 169 169 169 169

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriproduktion -5.30 4.5 4.5 4.5 4.5 4
Manufacturing Produktion 20.50 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
Lagerförändringar 344.70 414 414 414 414 414
Ledande Ekonomiska Index -3.90 3.5 5.5 8.5 5.9 5.5
Gruv Produktion 8.30 22 22 22 22 22
Förtroendekommissionen -27.20 -12 -8 -8 -8 -4

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -14.50 3.4 3.4 3.4 3.4 3
Konsument - Spendera 7888.50 7841 9784 8237 9268 8186
Konsument - Confidence -40.20 -30 -20.5 -22 -20 -19


Georgien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.