Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 2.86 2.81 2.83 2.84 2.86 2.89
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.90 5.3 4.9 4.2 4.6 4.8
Arbetslöshet 12.70 13.7 13.7 13.5 13.5 13.5
Inflation - Betygsätt 4.30 2.5 2.4 2.7 2.9 3.1
Ränta 6.50 6.25 6.25 6 5.75 5.5
Handelsbalans -380.70 -418 -496 -496 -496 -485
Kurantkonto -233.40 -395 -409 -409 -409 -560
Bytesbalans Till Bnp -7.70 -8 -8 -7.9 -7.9 -7.9
Statsskulden Till Bnp 43.00 44 44 43.3 43.3 43.3
Statliga Budgetutskottet -2.30 -3 -3 -3.2 -3.2 -3.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.90 5.3 4.9 4.2 4.6 4.8
BNP 16.21 20 20 21 21 21
Bnp Fasta Priser 6619.60 7851 8893 8868 8868 9285
Fasta Bruttoinvesteringar 2382.30 3217 3441 3431 3431 3592
Bnp Per Capita 4469.20 4554 4554 4678 4678 4678
Bnp Per Capita Ppp 10151.70 10045 10045 10127 10127 10127
Bruttonationalprodukt 9972.30 10227 10421 10391 10391 10880
Bnp Från Jordbruk 335.40 491 519 517 517 541
Bnp Från Entreprenad 324.40 554 559 558 558 584
Bnp Från Tillverkning 620.00 629 787 784 784 821
Bnp Från Mining 64.20 58.76 80.26 80.03 80.03 83.79
Bnp Från Offentlig Förvaltning 529.50 683 886 884 884 925
Bnp Från Tjänster 363.00 454 570 568 568 595
Bnp Från Transport 503.70 557 599 597 597 625
Bnp Från Verktyg 191.70 153 199 198 198 207
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 12.70 13.7 13.7 13.5 13.5 13.5
Arbetslösa Personer 245.70 265 265 262 262 262
Arbetskraftsdeltagande 63.90 66.8 66.8 65.9 65.9 65.9
Löner 1202.05 1060 1330 1330 1330 1400
Befolkning 3.73 3.71 3.73 3.73 3.73 3.73
Lönerna I Manufacturing 999.10 974 1100 1100 1100 1200
Ungdomsarbetslöshet 26.60 26 26 25 25 25
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 4.30 2.5 2.4 2.7 2.9 3.1
Konsumentprisindex Kpi 131.90 131 133 135 136 137
Producentpriserna 153.00 156 160 162 160 169
Producentpriserna Förändras 6.40 6.5 6.6 6.6 5.8 5.2
Inflation (Månad) 0.50 -0.2 0.3 0.3 0.3 0.5
Mat Inflation 6.50 1.9 1.8 1.8 1.8 2.5
KPI bostadshjälpmedel 100.10 104 103 103 103 106
Cpi Transportfordon 100.87 103 103 103 101 106
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 6.50 6.25 6.25 6 5.75 5.5
Värde Ränta 8.41 8.41 8.41 8.16 7.91 7.91
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -380.70 -418 -496 -496 -496 -485
Kurantkonto -233.40 -395 -409 -409 -409 -560
Bytesbalans Till Bnp -7.70 -8 -8 -7.9 -7.9 -7.9
Import 688.00 728 834 752 797 845
Export 307.20 310 340 332 336 349
Utländska Direktinvesteringar 197.10 384 375 375 375 376
Utlandsskulden 17828.44 18510 18790 18620 18496 20500
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 43.00 44 44 43.3 43.3 43.3
Statliga Budgetutskottet -2.30 -3 -3 -3.2 -3.2 -3.2
Statliga Utgifter 1722.40 1646 2109 2103 2103 2202
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion 9.00 6.9 6.5 6 6 4.5
Manufacturing Produktion 5.60 6.9 11.2 11.2 11.2 13.4
Lagerförändringar 311.50 288 237 237 237 414
Ledande Ekonomiska Index 4.70 3.85 3.8 3.8 3.8 4.2
Gruv Produktion -5.50 15.5 19.4 19.4 19.4 22
Förtroendekommissionen 29.90 27.6 29 29 29 32
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 9.60 3.7 4 4.2 3.6 3.4
Konsument - Spendera 6237.40 5582 7510 7489 7489 7841
Konsument - Confidence -18.90 -18.8 -19.1 -19.1 -19.1 -18.5


Georgien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.