Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 3.08 3.11 3.14 3.16 3.19 3.24

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.50 4.3 3 3.5 3.5 4.5
Arbetslöshet 18.50 20 20 18.9 18.9 18.9
Inflation - Betygsätt 11.90 8.7 8.5 3.3 2.8 3
Ränta 10.00 10.5 10.5 10.5 10.5 10
Handelsbalans -487.70 -500 -440 -500 -500 -500
Kurantkonto -365.51 -350 -450 -450 -450 -450
Bytesbalans Till Bnp -12.30 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8 -5.6
Statsskulden Till Bnp 62.40 56 56 56 56 53
Statliga Budgetutskottet -9.30 -7.5 -7.5 -7.5 -3.7 -3.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.50 4.3 3 3.5 3.5 4.5
BNP 15.89 15.2 15.2 15.2 15.2 16.8
Bnp Fasta Priser 8662.40 9632 9693 10465 8966 10936
Fasta Bruttoinvesteringar 3003.20 3057 3750 3508 3525 3666
Bnp Per Capita 4678.66 4850 4850 4850 4850 5000
Bnp Per Capita Ppp 14089.30 14500 14500 14500 14500 15200
Bruttonationalprodukt 10819.80 13209 13567 11198 11198 14178

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 18.50 20 20 18.9 18.9 18.9
Arbetslösa Personer 281.90 262 262 262 262 262
Arbetskraftsdeltagande 50.48 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
Löner 1256.23 1400 1400 1400 1400 1400
Befolkning 3.73 3.74 3.74 3.74 3.74 3.75
Lönerna I Manufacturing 1163.24 1200 1200 1200 1200 1200
Ungdomsarbetslöshet 39.40 25 25 25 25 25
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 11.90 8.7 8.5 3.3 2.8 3
Konsumentprisindex Kpi 153.90 153 153 155 158 158
Inflation (Månad) 0.70 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
Producentpriserna 200.50 210 216 208 208 230
Producentpriserna Förändras 15.70 18.6 19.2 5.5 3.5 6.6
Mat Inflation 8.80 5.5 3.2 2.8 2.8 3.5
KPI bostadshjälpmedel 102.67 109 84.65 141 106 87.19
Cpi Transportfordon 100.44 111 107 106 103 111

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 10.00 10.5 10.5 10.5 10.5 10
Värde Ränta 9.52 10.52 10.52 10.52 10.52 10.52

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -487.70 -500 -440 -500 -500 -500
Kurantkonto -365.51 -350 -450 -450 -450 -450
Bytesbalans Till Bnp -12.30 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8 -5.6
Import 837.00 800 800 850 850 850
Export 349.30 300 360 350 350 350
Utländska Direktinvesteringar 125.42 376 376 376 376 376
Utlandsskulden 20592.04 20500 20500 20500 20500 20500

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 62.40 56 56 56 56 53
Statliga Budgetutskottet -9.30 -7.5 -7.5 -7.5 -3.7 -3.7
Statliga Utgifter 1743.90 1651 2299 2128 2138 2224
Regeringen Budgetutskottet Värde -156.50 169 169 169 169 169
Militära Utgifter 304.00 333 333 333 333 333

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriproduktion 13.60 4.5 4 4 4 4
Manufacturing Produktion -2.60 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
Lagerförändringar 255.10 414 414 414 414 414
Ledande Ekonomiska Index 18.70 6.5 5.5 3.5 4.3 5.5
Förtroendekommissionen 1.70 -8 -4 -4 -4 1
Gruv Produktion 50.30 22 22 22 22 22

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 11.30 3.4 3 3 3 3
Konsument - Spendera 8461.60 8598 8186 11107 11161 11606
Konsument - Confidence -33.20 -20 -19 -19 -19 -17


Georgien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.