Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 2.83 2.9 2.93 2.95 2.98 3.04

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 8.80 3.5 3 4.5 4.5 4.5
Arbetslöshet 20.60 16.9 1.9 16.9 16.9 17.2
Inflation - Betygsätt 12.80 14 10.2 9 8 5
Ränta 11.00 10.5 10.5 10 10 9.5
Handelsbalans -532.30 -500 -500 -500 -500 -500
Kurantkonto -531.00 -450 -450 -450 -450 -450
Bytesbalans Till Bnp -9.80 -8 -8 -8 -8 -6.5
Statsskulden Till Bnp 57.10 53 53 53 53 53
Statliga Budgetutskottet -6.00 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 8.80 3.5 3 4.5 4.5 4.5
BNP 15.89 15.2 15.2 16.8 16.8 16.8
Bnp Fasta Priser 10988.90 8966 11877 10844 11001 11483
Fasta Bruttoinvesteringar 3118.20 3598 3105 3259 3259 3405
Bnp Per Capita 4486.83 5000 5000 5000 5000 5000
Bnp Per Capita Ppp 14089.30 15200 15200 15200 15200 15200
BNP-tillväxt för helåret 10.40 2.3 2.3 2.3 5.2 5.2
Bruttonationalprodukt 16300.00 15215 15347 17034 17034 17800
Bnp Från Jordbruk 649.80 530 875 918 932 679
Bnp Från Entreprenad 494.30 400 526 453 460 481
Bnp Från Tillverkning 766.40 878 1075 818 830 801
Bnp Från Mining 127.70 163 142 136 138 133
Bnp Från Offentlig Förvaltning 708.70 725 703 694 704 741
Bnp Från Tjänster 1599.30 1100 1523 1563 1585 1671
Bnp Från Transport 612.90 489 639 456 462 640
Bnp Från Verktyg 252.00 188 225 283 288 263

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 20.60 16.9 1.9 16.9 16.9 17.2
Arbetslösa Personer 316.20 262 262 262 262 262
Arbetskraftsdeltagande 50.90 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
Löner 1463.79 1400 1400 1400 1400 1400
Befolkning 3.69 3.74 3.74 3.75 3.75 3.75
Lönerna I Manufacturing 1475.30 1200 1200 1200 1200 1200
Ungdomsarbetslöshet 39.40 25 25 25 25 25
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 12.80 14 10.2 9 8 5
Konsumentprisindex Kpi 171.30 175 174 175 182 184
Inflation (Månad) 1.80 2.1 1.7 1.3 0.7 0.5
Mat Inflation 21.30 24 20 17 14 8
KPI bostadshjälpmedel 100.42 117 110 109 109 115
Cpi Transportfordon 103.22 105 107 109 109 110
Producentpriserna 234.50 228 227 239 250 255
Producentpriserna Förändras 15.40 13.5 9.5 6.6 6.6 6.6

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 11.00 10.5 10.5 10 10 9.5
Värde Ränta 11.41 10.91 10.91 10.41 10.41 10.41

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -532.30 -500 -500 -500 -500 -500
Kurantkonto -531.00 -450 -450 -450 -450 -450
Bytesbalans Till Bnp -9.80 -8 -8 -8 -8 -6.5
Import 948.00 850 850 850 850 850
Export 415.70 350 350 350 350 350
Utländska Direktinvesteringar 411.29 376 376 376 376 376
Utlandsskulden 21832.01 20500 20500 20500 20500 20500

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 57.10 53 53 53 53 53
Statliga Budgetutskottet -6.00 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Statliga Utgifter 2523.50 1994 2155 2637 2637 2756
Militära Utgifter 304.00 333 333 333 333 333
Regeringen Budgetutskottet Värde 96.60 169 169 169 169 169

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriproduktion 37.70 40 32 36 40 40
Manufacturing Produktion 48.30 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
Lagerförändringar 363.00 414 414 414 414 414
Gruv Produktion 1.56 22 22 22 22 22
Förtroendekommissionen 30.60 -4 -4 1 1 1

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 44.80 45.5 3 3 3 3
Konsument - Spendera 13721.60 12719 12598 14339 14339 14984
Konsument - Confidence -42.40 -19 -19 -17 -17 -17


Georgien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.