Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 6917.74 6936 6975 7014 7053 7132

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 0.50 0.5 0.6 0.2 0.3 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.90 4 2.7 4 2 4
Arbetslöshet 8.60 7.3 7 7 6.8 6.9
Inflation - Betygsätt 6.40 2.5 2.3 2 2.5 2.8
Ränta 2.75 1.75 2.25 2.25 2.25 2.25
Handelsbalans -268826.00 -220000 -200000 80000 80000 -200000
Kurantkonto 595.60 180 180 180 180 180
Bytesbalans Till Bnp 2.20 2.1 0.5 0.5 0.5 0.5
Statsskulden Till Bnp 33.90 34 26 26 26 26
Statliga Budgetutskottet -7.30 -8 -5 -5 -5 -5
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 0.50 0.5 0.6 0.2 0.3 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.90 4 2.7 4 2 4
BNP 35.30 37.7 37.7 37.7 37.7 38.2
Fasta Bruttoinvesteringar 14990081.00 14921642 14884179 15589684 15289883 15518508
Bnp Per Capita 5162.96 5200 5250 5250 5250 5250
Bnp Per Capita Ppp 12335.47 12450 12560 12560 12560 12560
Bnp Fasta Priser 53453743716.00 55895721 55895721 55895721 55895721 55895721
Bnp Från Jordbruk 4325446270.00 4007858843 6109782996 4498464121 4411955195 4168173197
Bnp Från Entreprenad 4141193638.00 4308642015 4038205587 4306841384 4224017511 4480987695
Bnp Från Tillverkning 10457313806.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
Bnp Från Tjänster 25956125184.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
Bnp Från Verktyg 2916356987.00 3856209860 4139218248 3033011266 2974684127 4010458254

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 8.60 7.3 7 7 6.8 6.9
Minimilöner 2289.32 2180 2180 2180 2180 2180
Befolkning 7.25 7.35 7.35 7.35 7.35 7.45
Lönerna I Manufacturing 295.90 300 300 300 300 300

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 6.40 2.5 2.3 2 2.5 2.8
Kärna Konsumentprisindexet 113.60 115 116 117 120 121
Kärna Inflation Rate 5.00 5.6 6 5.8 5.5 5.1
Producentpriserna 140.40 133 144 142 143 152
Producentpriserna Förändras 9.30 9.9 8.7 6.8 5.5 5.9
Inflation (Månad) 1.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 113.40 111 112 112 116 114
KPI bostadshjälpmedel 110.40 110 110 110 113 113
Cpi Transportfordon 124.30 125 125 126 126 127
Mat Inflation 13.60 11 9.4 6 4.8 5.5

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 2.75 1.75 2.25 2.25 2.25 2.25
Värde Ränta 3.94 4.19 4.69 4.69 4.69 4.69

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -268826.00 -220000 -200000 80000 80000 -200000
Kurantkonto 595.60 180 180 180 180 180
Bytesbalans Till Bnp 2.20 2.1 0.5 0.5 0.5 0.5
Import 1112295.00 870000 850000 745000 745000 950000
Export 843469.00 650000 650000 825000 825000 750000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 33.90 34 26 26 26 26
Statliga Budgetutskottet -7.30 -8 -5 -5 -5 -5
Statliga Utgifter 7453306.00 9788695 7015299 7751438 7602372 10180243

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Social Security Rate För Företag 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Social Trygghet För Anställda 9.00 9 9 9 9 9

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ledande Ekonomiska Index 5.70 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Lagerförändringar -3111761.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Spendera 40294895.00 43667704 40709691 41906691 41100793 45414412
Bensinpriser 0.80 0.76 0.72 0.69 0.65 0.62


Paraguay - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.