Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 6950.00 7019 7050 7082 7114 7177

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt 0.40 5 0.3 1.5 1.7 2.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.50 -4.5 -2.5 0.5 6.5 2.5
Arbetslöshet 5.70 7.7 7.9 7.7 7.6 7.3
Inflation - Betygsätt 1.60 1.4 1.5 1.7 1.9 2.5
Ränta 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.25
Handelsbalans -96009.00 -110000 -105000 -320000 -320000 -105000
Kurantkonto -44.70 280 120 120 120 180
Bytesbalans Till Bnp -1.20 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
Statsskulden Till Bnp 22.90 25 25 23 23 23
Statliga Budgetutskottet -2.40 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt 0.40 5 0.3 1.5 1.7 2.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.50 -4.5 -2.5 0.5 6.5 2.5
BNP 38.15 36.2 36.2 37.7 37.7 37.7
Fasta Bruttoinvesteringar 11703711.00 10873199 11818431 11762230 12464452 12113892
Bnp Per Capita 5310.63 5150 5150 5300 5300 5300
Bnp Per Capita Ppp 12684.60 12100 12100 12600 12600 13000
Bnp Fasta Priser 55103828726.00 51152095968 53849442 53768490107 55422905187 55895721
Bnp Från Jordbruk 6344467268.00 2890925471 3892076912 6376189604 6756857640 3989378835
Bnp Från Entreprenad 3342542288.00 3301874304 3360179442 3359254999 3559807537 3444183928
Bnp Från Tillverkning 10118010433.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
Bnp Från Tjänster 25441681193.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
Bnp Från Verktyg 4318513499.00 3436919969 3740253927 4340106066 4599216876 3833760275

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 5.70 7.7 7.9 7.7 7.6 7.3
Minimilöner 2192.84 2180 2180 2180 2180 2180
Befolkning 7.15 7.3 7.25 7.25 7.25 7.35
Lönerna I Manufacturing 293.80 292 300 300 300 300

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 1.60 1.4 1.5 1.7 1.9 2.5
Kärna Konsumentprisindexet 107.20 107 108 109 109 112
Kärna Inflation Rate 2.30 2.2 2.5 2.7 2.9 3.5
Producentpriserna 126.30 127 128 129 128 131
Producentpriserna Förändras 3.30 3.1 2.8 2.7 2.5 2.7
Inflation (Månad) 0.50 0.1 0.3 0.3 0.2 0.4
Konsumentprisindex Kpi 106.30 106 108 108 107 110
KPI bostadshjälpmedel 106.80 107 107 108 109 110
Cpi Transportfordon 113.60 115 116 116 114 119
Mat Inflation 0.80 -0.8 -0.2 0.5 0.8 1.5

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.25
Värde Ränta 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 4.19

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -96009.00 -110000 -105000 -320000 -320000 -105000
Kurantkonto -44.70 280 120 120 120 180
Bytesbalans Till Bnp -1.20 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
Import 812820.00 970000 1070000 1070000 1070000 1090000
Export 716811.00 730000 750000 750000 750000 750000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 22.90 25 25 23 23 23
Statliga Budgetutskottet -2.40 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Statliga Utgifter 6866028.00 6462762 8258755 6900358 7312320 8465224

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Social Security Rate För Företag 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Social Trygghet För Anställda 9.00 9 9 9 9 9

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ledande Ekonomiska Index 0.90 -3 -1.5 0.7 1.3 2.1
Lagerförändringar 3629322.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Spendera 39059961.00 37822586 40946939 39255261 41598858 41970612
Bensinpriser 0.62 0.61 0.58 0.55 0.52 0.5


Paraguay - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.