Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 6517.21 6494 6524 6555 6586 6648
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 2.40 1.3 1.7 2 2.2 2.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80 1.5 2.1 2.3 2.5 3.1
Arbetslöshet 6.20 6.8 6.2 5.8 6.5 5.4
Inflation - Betygsätt 2.80 3.3 3.5 3.7 3.8 3.9
Ränta 4.00 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5
Handelsbalans -592799.00 -140000 -260000 -240000 -105000 -105000
Kurantkonto -391.80 300 400 280 120 180
Bytesbalans Till Bnp 0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
Statsskulden Till Bnp 20.20 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8
Statliga Budgetutskottet -1.30 -1.5 -1.3 -1.3 -1.5 -1.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 2.40 1.3 1.7 2 2.2 2.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80 1.5 2.1 2.3 2.5 3.1
BNP 40.84 43 43 43 43 44
Fasta Bruttoinvesteringar 11123477.00 10152319 9383112 11251397 11401564 11755012
Bnp Per Capita 5394.46 5700 5700 5700 5700 5800
Bnp Per Capita Ppp 12063.00 12700 12700 12700 12700 13000
Bnp Fasta Priser 50654797.00 54011890 51389465 51440320 52126353 53742270
Bnp Från Jordbruk 2932795861.00 5775413605 4100260892 2966552341 3006115758 3099305346
Bnp Från Entreprenad 3351278846.00 3044630177 2870460225 3389852066 3435060817 3541547702
Bnp Från Tillverkning 9843681009.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
Bnp Från Tjänster 25255436502.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
Bnp Från Verktyg 3516102726.00 4181418754 3602785313 3556573068 3604005294 3715729458
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 6.20 6.8 6.2 5.8 6.5 5.4
Minimilöner 2192.84 2180 2180 2180 2180 2180
Befolkning 7.05 7.3 7.3 7.3 7.25 7.35
Levnadslön Familj 2556300.00 2556300 2556300 2556300 2438000 2538000
Löner Högutbildad 4899500.00 5038400 5038400 5038400 5068400 5080400
Lönerna I Manufacturing 287.50 292 292 292 300 300
Löner Lågutbildade 2700600.00 2752000 2752000 2752000 2800000 2850000
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 2.80 3.3 3.5 3.7 3.8 3.9
Kärna Konsumentprisindexet 105.70 107 108 108 110 114
Kärna Inflation Rate 3.10 3.2 3.5 3.7 3.9 4
Inflation (Månad) 0.60 0.1 0.2 0.4 0.3 0.4
Producentpriserna 124.80 127 126 126 128 131
Producentpriserna Förändras 1.00 2.8 2.6 2.5 2.6 2.9
Mat Inflation 3.60 3.3 3.5 3.7 4 3.8
KPI bostadshjälpmedel 105.80 108 109 110 110 114
Cpi Transportfordon 114.00 114 117 118 118 123
Konsumentprisindex Kpi 106.10 107 108 109 110 114
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 4.00 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5
Värde Ränta 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -592799.00 -140000 -260000 -240000 -105000 -105000
Kurantkonto -391.80 300 400 280 120 180
Bytesbalans Till Bnp 0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
Import 1082743.00 1060000 910000 970000 1070000 1090000
Export 489945.00 580000 650000 730000 750000 750000
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 20.20 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8
Statliga Budgetutskottet -1.30 -1.5 -1.3 -1.3 -1.5 -1.3
Statliga Utgifter 6611521.00 6399958 6800160 6687553 6776809 6986890
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Social Security Rate För Företag 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Social Trygghet För Anställda 9.00 9 9 9 9 9
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ledande Ekonomiska Index 1.50 0.8 1.3 1.7 1.9 2.5
Lagerförändringar 1874018.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bensinpriser 0.77 0.85 0.87 0.89 0.91 0.91
Konsument - Spendera 38693183.00 37797570 38510295 39138155 39660513 40889988


Paraguay - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.