Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 6911.09 6930 6970 7011 7051 7133

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 0.50 1.7 0.5 0.6 0.2 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.60 2 4 2.7 4 4
Arbetslöshet 7.20 7.4 7.3 7 7 6.9
Inflation - Betygsätt 4.50 4.1 2.5 2.3 2 2.8
Ränta 0.75 0.75 0.75 1 1.25 1.5
Handelsbalans 47475.00 -210000 -220000 -200000 80000 -200000
Kurantkonto 161.70 120 180 180 180 180
Bytesbalans Till Bnp 2.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Statsskulden Till Bnp 33.90 23 23 23 23 23
Statliga Budgetutskottet -7.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 0.50 1.7 0.5 0.6 0.2 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.60 2 4 2.7 4 4
BNP 35.30 37.37 37.7 37.7 37.7 38.2
Fasta Bruttoinvesteringar 14492871.00 10256793 12647184 14921642 14884179 15518508
Bnp Per Capita 5162.96 5300 5300 5300 5300 5380
Bnp Per Capita Ppp 12335.47 12600 13000 13000 13000 13000
Bnp Fasta Priser 55630197794.00 53849442 55895721 55895721 55895721 55895721
Bnp Från Jordbruk 5949155790.00 4838136516 4231116561 4007858843 6109782996 4168173197
Bnp Från Entreprenad 3932040494.00 3256658666 3463564923 4308642015 4038205587 4480987695
Bnp Från Tillverkning 10545541935.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
Bnp Från Tjänster 25466131782.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
Bnp Från Verktyg 4030397515.00 3455842969 5077687359 3856209860 4139218248 4010458254

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 7.20 7.4 7.3 7 7 6.9
Minimilöner 2192.84 2180 2180 2180 2180 2180
Befolkning 7.25 7.25 7.35 7.35 7.35 7.45
Lönerna I Manufacturing 292.90 300 300 300 300 300

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 4.50 4.1 2.5 2.3 2 2.8
Kärna Konsumentprisindexet 110.70 112 113 114 115 117
Kärna Inflation Rate 4.10 4 3.2 3.9 3.6 3.5
Producentpriserna 132.40 132 133 134 135 136
Producentpriserna Förändras 4.70 2.6 1.8 2.4 2.1 2.5
Inflation (Månad) 0.40 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 110.00 110 116 111 112 114
KPI bostadshjälpmedel 108.20 111 117 110 110 113
Cpi Transportfordon 119.90 119 117 119 122 121
Mat Inflation 8.60 2.8 1.5 1 1 2.5

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 0.75 0.75 0.75 1 1.25 1.5
Värde Ränta 3.94 3.94 3.94 4.19 4.44 4.44

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 47475.00 -210000 -220000 -200000 80000 -200000
Kurantkonto 161.70 120 180 180 180 180
Bytesbalans Till Bnp 2.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Import 1010727.00 980000 870000 850000 745000 950000
Export 1058202.00 770000 650000 650000 825000 750000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 33.90 23 23 23 23 23
Statliga Budgetutskottet -7.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5
Statliga Utgifter 6830866.00 7222232 8796745 9788695 7015299 10180243

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Social Security Rate För Företag 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Social Trygghet För Anställda 9.00 9 9 9 9 9

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ledande Ekonomiska Index 8.00 1.3 2.1 2.1 2.1 2.1
Lagerförändringar 1643375.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Spendera 39639426.00 37321829 44674174 43667704 40709691 45414412
Bensinpriser 0.79 0.75 0.71 0.68 0.64 0.61


Paraguay - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.