Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 6625.00 6674 6704 6734 6764 6824

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 7.40 1.5 1.7 0.9 2.6 2.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.20 0.5 6.5 3.8 2.5 2.5
Arbetslöshet 7.60 7.7 7.6 7.4 7.3 6.9
Inflation - Betygsätt 2.50 1.7 1.9 2.1 2.5 3.5
Ränta 0.75 0.75 0.75 1 1.25 2.5
Handelsbalans -40240.00 -105000 -320000 -320000 -105000 -105000
Kurantkonto 298.30 120 120 120 180 180
Bytesbalans Till Bnp -1.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Statsskulden Till Bnp 22.90 23 23 23 23 23
Statliga Budgetutskottet -2.40 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 7.40 1.5 1.7 0.9 2.6 2.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.20 0.5 6.5 3.8 2.5 2.5
BNP 38.15 37.7 37.7 37.37 37.7 38.2
Fasta Bruttoinvesteringar 12927938.00 12184185 11818431 11762230 12647184 12647184
Bnp Per Capita 5310.63 5300 5300 5300 5300 5380
Bnp Per Capita Ppp 12684.60 12600 12600 12600 13000 13000
Bnp Fasta Priser 49624703832.00 53849442 53849442 53768490107 55895721 55895721
Bnp Från Jordbruk 2961487113.00 4076220194 3892076912 6376189604 4231116561 4231116561
Bnp Från Entreprenad 3975472556.00 3336767749 3360179442 3359254999 3463564923 3463564923
Bnp Från Tillverkning 9783424132.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
Bnp Från Tjänster 24005594318.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
Bnp Från Verktyg 3540392306.00 4891798997 3740253927 4340106066 5077687359 5077687359

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 7.60 7.7 7.6 7.4 7.3 6.9
Minimilöner 2192.84 2180 2180 2180 2180 2180
Befolkning 7.15 7.25 7.25 7.25 7.35 7.45
Lönerna I Manufacturing 291.00 300 300 300 300 300

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 2.50 1.7 1.9 2.1 2.5 3.5
Kärna Konsumentprisindexet 109.60 109 108 109 112 112
Kärna Inflation Rate 3.40 2.7 2.9 2.9 3.5 3.5
Producentpriserna 131.00 130 130 129 133 134
Producentpriserna Förändras 4.50 3.9 3.7 3.5 3.3 3.3
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 109.00 108 107 109 111 115
KPI bostadshjälpmedel 107.40 108 109 109 110 114
Cpi Transportfordon 114.70 116 114 116 117 121
Mat Inflation 5.60 0.5 0.8 0.8 1.5 2.5

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 0.75 0.75 0.75 1 1.25 2.5
Värde Ränta 3.94 4.19 3.94 3.94 4.94 4.94

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -40240.00 -105000 -320000 -320000 -105000 -105000
Kurantkonto 298.30 120 120 120 180 180
Bytesbalans Till Bnp -1.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Import 761609.00 1070000 1070000 1070000 1090000 1090000
Export 539370.00 750000 750000 750000 750000 750000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 22.90 23 23 23 23 23
Statliga Budgetutskottet -2.40 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -1.5
Statliga Utgifter 7109585.00 8474706 8258755 6900358 8796745 8796745

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Social Security Rate För Företag 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Social Trygghet För Anställda 9.00 9 9 9 9 9

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ledande Ekonomiska Index -1.40 0.7 1.3 1.3 2.1 2.1
Lagerförändringar -1835551.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Spendera 36616901.00 43038703 40946939 39255261 44674174 44674174
Bensinpriser 0.65 0.59 0.56 0.53 0.51 0.48


Paraguay - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.