Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 6326.00 6303 6328 6355 6381 6433
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 -1 0.6 5.4 5.4 6.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.5 3.7 3.6 3.9 3.8
Inflation - Betygsätt 3.10 3.7 4.2 4 3.8 3.8
Ränta 4.75 4.75 4.75 4.75 5 5.75
Handelsbalans -249960.00 -195000 -185000 -140000 -140000 -105000
Kurantkonto -67.20 260 -75 -300 -300 120
Bytesbalans Till Bnp 0.70 -1 -1 -1 0.2 0.2
Statsskulden Till Bnp 20.20 25.3 23.5 23.5 22.8 22.8
Statliga Budgetutskottet -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 -1 0.6 5.4 5.4 6.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.5 3.7 3.6 3.9 3.8
BNP 29.73 33 33 33 32 32
Fasta Bruttoinvesteringar 11330247.00 10657354 11000354 11738136 11772127 12184185
Bnp Per Capita 3905.93 4300 4300 4300 4400 4400
Bnp Per Capita Ppp 8827.00 9100 9100 9100 9400 9400
Bnp Fasta Priser 53679730.00 53233490 51002758 55612200 55773239 57725464
Bnp Från Jordbruk 3790535141.00 4537675675 3023432617 3926994406 3938366011 4076220194
Bnp Från Entreprenad 3102907794.00 3222988957 3202463545 3214612475 3223921198 3336767749
Bnp Från Tillverkning 10315204295.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
Bnp Från Tjänster 26270577091.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
Bnp Från Verktyg 4548953472.00 4111579143 3615942790 4712715797 4726362657 4891798997
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Minimilöner 2112.56 2113 2113 2113 2180 2180
Levnadslön Familj 2556300.00 2556300 2556300 2556300 2556300 2438000
Löner Högutbildad 4899500.00 4997004 5038558 5038400 5038400 5068400
Lönerna I Manufacturing 282.10 283 284 292 292 300
Löner Lågutbildade 2700600.00 2653777 2657976 2752000 2752000 2800000
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 3.10 3.7 4.2 4 3.8 3.8
Kärna Konsumentprisindexet 103.70 105 105 106 106 109
Producentpriserna 123.60 123 124 125 126 129
Producentpriserna Förändras 2.00 1.6 1.4 1.5 1.7 3.3
Mat Inflation 1.10 1.8 2.5 3 3.5 6
KPI bostadshjälpmedel 104.70 106 108 109 109 113
Cpi Transportfordon 110.70 111 113 115 114 119
Konsumentprisindex Kpi 104.20 106 106 107 108 111
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 4.75 4.75 4.75 4.75 5 5.75
Värde Ränta 3.94 3.94 3.94 3.94 4.19 4.69
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -249960.00 -195000 -185000 -140000 -140000 -105000
Kurantkonto -67.20 260 -75 -300 -300 120
Bytesbalans Till Bnp 0.70 -1 -1 -1 0.2 0.2
Import 697518.00 935000 945000 940000 940000 955000
Export 947478.00 740000 760000 800000 800000 850000
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 20.20 25.3 23.5 23.5 22.8 22.8
Statliga Budgetutskottet -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Statliga Utgifter 7880750.00 6256175 6362222 8164457 8188099 8474706
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Social Security Rate För Företag 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Social Trygghet För Anställda 9.00 9 9 9 9 9
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ledande Ekonomiska Index -4.60 0.7 3.1 3.4 3.4 3.1
Lagerförändringar 1989453.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bensinpriser 0.74 0.74 0.72 0.7 0.68 0.68
Konsument - Spendera 40022302.00 37372733 37956237 41463105 41583172 43038703


Paraguay - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.