Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 5961.00 6210 6236 6264 6290 6344
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -0.90 0.6 5.4 5.4 -1.5 6.3
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.00 3.7 3.6 3.9 3.5 3.8
Inflation - Betygsätt 2.80 4 4 3.8 3.6 3.8
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.75
Handelsbalans -167745.00 -185000 -140000 -140000 -140000 -105000
Kurantkonto 349.00 -75 -300 -300 -300 120
Bytesbalans Till Bnp 0.70 -1 -1 0.2 0.2 0.2
Statsskulden Till Bnp 20.20 23.5 23.5 22.8 22.8 22.8
Statliga Budgetutskottet -1.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -0.90 0.6 5.4 5.4 -1.5 6.3
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.00 3.7 3.6 3.9 3.5 3.8
BNP 40.84 42 42 43 43 43
Fasta Bruttoinvesteringar 11246633.00 11000354 11738136 11772127 11772127 12184185
Bnp Per Capita 5394.46 5500 5500 5700 5700 5700
Bnp Per Capita Ppp 12063.00 12400 12400 12700 12700 12700
Bnp Fasta Priser 53628640.00 51002758 51878075 52028301 55773239 53849442
Bnp Från Jordbruk 5725767921.00 3023432617 3926994406 3938366012 3938366011 4076220194
Bnp Från Entreprenad 3021935442.00 3202463545 3214612475 3223921198 3223921198 3336767749
Bnp Från Tillverkning 10258616819.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
Bnp Från Tjänster 25044257756.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
Bnp Från Verktyg 4149820643.00 3615942790 4712715797 4726362657 4726362657 4891798997
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Minimilöner 2112.56 2113 2113 2180 2180 2180
Levnadslön Familj 2556300.00 2556300 2556300 2556300 2556300 2438000
Löner Högutbildad 4899500.00 4997004 5038400 5038400 5038400 5068400
Lönerna I Manufacturing 282.10 283 292 292 292 300
Löner Lågutbildade 2700600.00 2653777 2752000 2752000 2752000 2800000
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.80 4 4 3.8 3.6 3.8
Kärna Konsumentprisindexet 104.20 105 106 106 106 109
Producentpriserna 123.70 126 127 127 127 130
Producentpriserna Förändras 2.10 2.7 3 2.8 2.6 2.6
Mat Inflation 0.60 2.5 3 3.5 3.5 6
KPI bostadshjälpmedel 105.30 108 109 109 109 113
Cpi Transportfordon 113.40 113 115 114 114 119
Konsumentprisindex Kpi 104.80 106 107 108 108 111
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.75
Värde Ränta 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -167745.00 -185000 -140000 -140000 -140000 -105000
Kurantkonto 349.00 -75 -300 -300 -300 120
Bytesbalans Till Bnp 0.70 -1 -1 0.2 0.2 0.2
Import 803774.00 945000 940000 940000 940000 955000
Export 636029.00 760000 800000 800000 800000 850000
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 20.20 23.5 23.5 22.8 22.8 22.8
Statliga Budgetutskottet -1.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Statliga Utgifter 6352316.00 6362222 8164457 8188099 8188099 8474706
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Social Security Rate För Företag 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Social Trygghet För Anställda 9.00 9 9 9 9 9
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ledande Ekonomiska Index -2.80 -1.6 2.3 2.6 2.9 3.1
Lagerförändringar 2790773.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bensinpriser 0.80 0.72 0.7 0.68 0.72 0.68
Konsument - Spendera 37516199.00 37956237 41463105 41583172 41583172 43038703


Paraguay - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.