Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 6442.27 6432 6462 6494 6525 6587
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt -0.10 0.4 1.3 1.7 2 2.2
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.00 0.3 1.5 2.1 2.3 2.5
Inflation - Betygsätt 2.40 2.9 3.3 3.6 3.7 3.8
Ränta 4.00 3.75 3.75 3.75 3.5 3.5
Handelsbalans -440843.00 -140000 -140000 -140000 -260000 -105000
Kurantkonto 60.70 -20 300 400 280 120
Bytesbalans Till Bnp 0.70 -1 0.2 0.2 0.2 0.2
Statsskulden Till Bnp 20.20 23.5 22.8 22.8 22.8 22.8
Statliga Budgetutskottet -1.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt -0.10 0.4 1.3 1.7 2 2.2
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.00 0.3 1.5 2.1 2.3 2.5
BNP 40.84 42 43 43 43 43
Fasta Bruttoinvesteringar 9285613.00 11364238 10227894 9480611 9499182 11648344
Bnp Per Capita 5394.46 5500 5700 5700 5700 5700
Bnp Per Capita Ppp 12063.00 12400 12700 12700 12700 12700
Bnp Fasta Priser 50854979.00 53737501 54413423 51922934 52024644 55080939
Bnp Från Jordbruk 4057615355.00 3463055337 5818349008 4142825277 4150940508 3549631720
Bnp Från Entreprenad 2840605462.00 3112216517 3067264474 2900258177 2905939388 3190021930
Bnp Från Tillverkning 9693483544.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
Bnp Från Tjänster 25297398875.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
Bnp Från Verktyg 3565313864.00 4540027925 4212504130 3640185455 3647316083 4653528623
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Minimilöner 2192.84 2113 2180 2180 2180 2180
Levnadslön Familj 2556300.00 2556300 2556300 2556300 2556300 2438000
Löner Högutbildad 4899500.00 5038400 5038400 5038400 5038400 5068400
Lönerna I Manufacturing 287.50 292 292 292 292 300
Löner Lågutbildade 2700600.00 2752000 2752000 2752000 2752000 2800000
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.40 2.9 3.3 3.6 3.7 3.8
Kärna Konsumentprisindexet 104.80 106 106 107 108 109
Producentpriserna 123.20 125 126 127 127 129
Producentpriserna Förändras 0.20 3 2.8 2.6 2.5 2.6
Mat Inflation 1.50 2 2.3 2.5 2.7 3
KPI bostadshjälpmedel 105.70 108 108 109 109 112
Cpi Transportfordon 114.00 114 114 117 116 118
Konsumentprisindex Kpi 105.30 106 107 109 109 110
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 4.00 3.75 3.75 3.75 3.5 3.5
Värde Ränta 3.94 3.94 4.19 3.69 3.69 4.19
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -440843.00 -140000 -140000 -140000 -260000 -105000
Kurantkonto 60.70 -20 300 400 280 120
Bytesbalans Till Bnp 0.70 -1 0.2 0.2 0.2 0.2
Import 1055556.00 1050000 1050000 910000 970000 1070000
Export 614713.00 680000 680000 650000 730000 750000
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 20.20 23.5 22.8 22.8 22.8 22.8
Statliga Budgetutskottet -1.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Statliga Utgifter 6729500.00 7904392 6447601 6870820 6884279 8102002
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Social Security Rate För Företag 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Social Trygghet För Anställda 9.00 9 9 9 9 9
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ledande Ekonomiska Index 0.80 -1 0.8 1.3 1.7 1.9
Lagerförändringar 2093939.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bensinpriser 0.77 0.68 0.66 0.64 0.63 0.59
Konsument - Spendera 38110139.00 40142369 38078942 38910452 38986672 41145928


Paraguay - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.