Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 6537.12 6567 6596 6626 6655 6714

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 1.40 -6 -1.3 0.3 1.5 2.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.50 2.1 2.3 -2.5 0.5 2.5
Arbetslöshet 5.70 7.4 7.7 7.9 7.7 7.3
Inflation - Betygsätt 2.50 2.4 2.8 3.2 3.4 3.7
Ränta 3.25 3 3 3 3 3.25
Handelsbalans -134328.00 -260000 -240000 -320000 -320000 -340000
Kurantkonto -322.50 400 280 120 120 180
Bytesbalans Till Bnp 0.70 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
Statsskulden Till Bnp 20.20 24 24 24 22.8 22.8
Statliga Budgetutskottet -1.30 -3.5 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 1.40 -6 -1.3 0.3 1.5 2.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.50 2.1 2.3 -2.5 0.5 2.5
BNP 42.00 43 43 43 44 44
Fasta Bruttoinvesteringar 12121468.00 9775299 11251397 11818431 12182075 12113892
Bnp Per Capita 5394.46 5700 5700 5700 5800 5800
Bnp Per Capita Ppp 12063.00 12700 12700 12700 11919 13000
Bnp Fasta Priser 55147169340.00 51152095968 51157866892 53768490107 55422905187 55112702359
Bnp Från Jordbruk 3991873756.00 4031649939 2991511033 3892076912 4011833125 3989378835
Bnp Från Entreprenad 3446337889.00 2900281315 3416758235 3360179442 3463569578 3444183928
Bnp Från Tillverkning 10552722392.00 10664160728 10465514458 10686226128 10686226128 11092302721
Bnp Från Tjänster 27533991478.00 25398767132 25048383587 25576639565 25576639565 26548551869
Bnp Från Verktyg 3836157874.00 3616221284 3556502619 3740253927 3855338663 3833760275

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 5.70 7.4 7.7 7.9 7.7 7.3
Minimilöner 2192.84 2180 2180 2180 2180 2180
Befolkning 7.15 7.3 7.3 7.25 7.25 7.35
Levnadslön Familj 2556300.00 2556300 2556300 2438000 2438000 2538000
Löner Högutbildad 4899500.00 5038400 5038400 5068400 5068400 5080400
Lönerna I Manufacturing 287.50 292 292 300 300 300

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 2.50 2.4 2.8 3.2 3.4 3.7
Kärna Konsumentprisindexet 106.20 108 108 110 110 114
Kärna Inflation Rate 2.90 3.5 3.7 3.9 3.9 4
Producentpriserna 125.40 125 126 127 128 130
Producentpriserna Förändras 1.50 1.7 1.9 2.1 2.3 2.6
Inflation (Månad) 0.20 0.2 0.4 0.3 0.3 0.4
Konsumentprisindex Kpi 106.50 107 108 110 110 114
KPI bostadshjälpmedel 106.30 108 109 109 110 113
Cpi Transportfordon 114.10 116 117 118 118 122
Mat Inflation 1.00 3.5 3.7 4 3.8 3.8

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 3.25 3 3 3 3 3.25
Värde Ränta 3.94 3.94 3.94 4.19 3.94 4.94

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -134328.00 -260000 -240000 -320000 -320000 -340000
Kurantkonto -322.50 400 280 120 120 180
Bytesbalans Till Bnp 0.70 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
Import 853097.00 910000 970000 1070000 1070000 1090000
Export 718769.00 650000 730000 750000 750000 750000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 20.20 24 24 24 22.8 22.8
Statliga Budgetutskottet -1.30 -3.5 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5
Statliga Utgifter 8470518.00 6745691 6687553 8258755 8512871 8465224

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Social Security Rate För Företag 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Social Trygghet För Anställda 9.00 9 9 9 9 9

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ledande Ekonomiska Index 1.50 1.3 1.7 1.9 2.1 2.5
Lagerförändringar 2619065.00 3223902 -1377 2815129 2815129 2604670

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Spendera 41996860.00 38628174 39138155 40946939 42206844 41970612
Bensinpriser 0.70 0.67 0.63 0.6 0.57 0.54


Paraguay - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.