Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 3645.00 3657 3668 3680 3692 3716
Lagren Marknaden 1219.74 1156 1096 1039 986 886

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt -0.90 1.5 2.1 1.6 1.6 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.20 4.5 5 5.5 6 6
Arbetslöshet 2.44 2.3 2.3 2.3 2.3 2
Inflation - Betygsätt 4.90 4.5 5 5.2 4.8 4
Ränta 6.50 7 7 7 7 7
Handelsbalans -405.40 -370 -370 -390 -390 -390
Kurantkonto -845.30 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300
Bytesbalans Till Bnp -9.80 -7 -7 -7 -7 -5.8
Statsskulden Till Bnp 49.80 51.3 51.3 51.3 51.3 52
Statliga Budgetutskottet -6.60 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4
Förtroendekommissionen 56.44 52.7 53 54 52.8 55
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt -0.90 1.5 2.1 1.6 1.6 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.20 4.5 5 5.5 6 6
BNP 37.37 32.5 32.5 34 34 34
Fasta Bruttoinvesteringar 33491.00 34998 35166 35333 35500 37453
Bnp Per Capita 894.35 910 910 910 910 930
Bnp Per Capita Ppp 2177.60 2050 2050 2160 2160 2160
Bnp Fasta Priser 34124.15 34083 37779 36001 36172 38161
Bnp Från Jordbruk 7357.49 7356 11054 7762 7799 8228
Bnp Från Entreprenad 2190.60 2345 2370 2311 2322 2450
Bnp Från Tillverkning 4713.12 5009 4739 4972 4996 5271
Bnp Från Mining 1130.25 412 348 1192 1198 1264
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1113.40 961 1168 1175 1180 1245
Bnp Från Tjänster 15293.15 15173 15926 16134 16211 17102

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 2.44 2.3 2.3 2.3 2.3 2
Befolkning 45.74 47.4 47.4 48.96 48.96 48.96

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 4.90 4.5 5 5.2 4.8 4
Konsumentprisindex Kpi 118.00 118 119 121 122 125
Mat Inflation 4.40 4.7 4.5 3.7 3.5 3
Inflation (Månad) 1.00 0.6 0.4 0.2 0.3 0.3
Producentpriserna 230.20 231 234 236 250 253
Producentpriserna Förändras 12.80 16 13 10 8.5 7
Kärna Konsumentprisindexet 116.52 119 120 122 122 126
Kärna Inflation Rate 3.60 4 4.4 4.7 4.5 4

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 6.50 7 7 7 7 7
Valutareserven 4463.61 4300 4300 4250 4400 4400
Värde Ränta 8.56 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -405.40 -370 -370 -390 -390 -390
Kurantkonto -845.30 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300
Bytesbalans Till Bnp -9.80 -7 -7 -7 -7 -5.8
Import 774.80 700 700 750 750 750
Export 369.39 330 330 360 360 360
Turister 473.00 1250 1250 1400 1400 1400

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 49.80 51.3 51.3 51.3 51.3 52
Statliga Budgetutskottet -6.60 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4
Militära Utgifter 948.00 500 500 500 500 500
Statliga Utgifter 14745.00 15409 15482 15556 15630 16489

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social Security Rate För Företag 10.00 10 10 10 10 10
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Förtroendekommissionen 56.44 52.7 53 54 52.8 55
Ledande Ekonomiska Index -0.10 -1 0.3 -0.2 0.7 1.3
Komposit - Pmi 53.90 55.2 56 54 55 56

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Spendera 120447.00 125867 126469 127072 127674 134696
Konsumentkrediter 3677071.16 3287080 3354321 3689049 3897695 3910392


Uganda - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.