Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 3673.00 3691 3701 3712 3723 3745
Lagren Marknaden 1291.48 1264 1237 1211 1185 1133

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -4.30 -3.8 2 1.5 2.3 2
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.00 -0.3 3 4.5 5 5.4
Arbetslöshet 1.80 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5
Inflation - Betygsätt 3.70 4 3.7 3.5 3 3
Ränta 7.00 6 5 5 5 5
Handelsbalans -316.00 -360 -350 -370 -352 -415
Kurantkonto -673.20 -1200 -1200 -1200 -1200 -1300
Bytesbalans Till Bnp -5.80 -5.3 -5 -5 -5 -5
Statsskulden Till Bnp 38.20 46 50.9 50.9 50.9 50.9
Statliga Budgetutskottet -5.00 -8.3 -7 -7 -7 -7
Förtroendekommissionen 50.72 52 53 54 56 54
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 40 30 30 30 40

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -4.30 -3.8 2 1.5 2.3 2
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.00 -0.3 3 4.5 5 5.4
BNP 34.39 30 32.5 32.5 32.5 32.5
Fasta Bruttoinvesteringar 31617.40 31523 32566 33040 33198 33225
Bnp Per Capita 956.90 860 935 935 935 935
Bnp Per Capita Ppp 2181.20 1860 2050 2050 2050 2050
Bnp Fasta Priser 28721.74 32618 30798 30014 30158 34379
Bnp Från Jordbruk 6811.69 7060 5819 7118 7152 7441
Bnp Från Entreprenad 1958.60 1975 2045 2047 2057 2081
Bnp Från Tillverkning 4173.45 5223 4930 4361 4382 5505
Bnp Från Mining 376.97 693 626 394 396 730
Bnp Från Offentlig Förvaltning 901.22 878 897 942 946 925
Bnp Från Tjänster 12609.58 14359 13963 13177 13240 15134

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 1.80 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5
Befolkning 43.80 45.84 45.8 45.8 45.8 47.4

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 3.70 4 3.7 3.5 3 3
Konsumentprisindex Kpi 187.00 187 187 191 192 193
Mat Inflation -0.10 1.8 1.5 1.3 1.4 1.4
Inflation (Månad) 0.20 0.4 0.3 0.6 0.6 0.5
Producentpriserna 182.40 183 190 197 196 187
Producentpriserna Förändras 2.00 5 4.5 4 3.5 3.5
Kärna Konsumentprisindexet 185.25 191 185 185 190 201
Kärna Inflation Rate 6.30 5.5 5 4.7 4.5 4

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 7.00 6 5 5 5 5
Valutareserven 3991.15 3300 3300 3300 3300 3251
Värde Ränta 9.16 10.09 9.09 9.09 9.09 9.09

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -316.00 -360 -350 -370 -352 -415
Kurantkonto -673.20 -1200 -1200 -1200 -1200 -1300
Bytesbalans Till Bnp -5.80 -5.3 -5 -5 -5 -5
Import 733.90 600 650 700 680 700
Export 417.93 290 300 330 328 330
Turister 1800.00 1000 1250 1250 1250 1250

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 38.20 46 50.9 50.9 50.9 50.9
Statliga Budgetutskottet -5.00 -8.3 -7 -7 -7 -7
Militära Utgifter 406.00 475 475 475 475 500
Statliga Utgifter 9660.10 9631 9950 10095 10143 10151

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 40 30 30 30 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social Security Rate För Företag 10.00 10 10 10 10 10
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Förtroendekommissionen 50.72 52 53 54 56 54
Ledande Ekonomiska Index 1.02 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
Komposit - Pmi 53.90 53 54.6 56 57 55

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Spendera 81538.20 81294 83984 85207 85615 85683
Konsumentkrediter 2784857.16 2678923 2853005 2781400 2861397 2823585


Uganda - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.