Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 3670.00 3683 3693 3704 3715 3737
Lagren Marknaden 1766.78 1802 1782 1762 1743 1704

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp-Tillväxt -0.70 1.7 2 0.8 1.6 1.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.70 3 2.8 4 5.6 6
Arbetslöshet 1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Inflation - Betygsätt 3.40 4 3.7 3.8 4 5
Ränta 9.00 9 9 8.5 8.5 8.75
Handelsbalans -334.98 -650 -630 -470 -410 -830
Kurantkonto -776.20 -900 -750 -1100 -1200 -1300
Bytesbalans Till Bnp -5.80 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5
Statsskulden Till Bnp 40.00 43 43 43 43 45
Statliga Budgetutskottet -4.70 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.3
Förtroendekommissionen 56.00 55 56.6 57.1 57.4 57.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp-Tillväxt -0.70 1.7 2 0.8 1.6 1.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.70 3 2.8 4 5.6 6
BNP 27.48 30 30 30 30 32
Fasta Bruttoinvesteringar 31617.40 32092 32060 32250 33388 35391
Bnp Per Capita 709.70 750 750 750 750 765
Bnp Per Capita Ppp 1807.37 1789 1727 1727 1745 1745
Bnp Fasta Priser 33583.00 29588 30815 34255 35464 37591
Bnp Från Jordbruk 6880.74 3419 3462 7018 7266 7702
Bnp Från Entreprenad 2738.96 1072 1058 2794 2892 3066
Bnp Från Tillverkning 392.67 1175 1216 401 415 440
Bnp Från Mining 4743.47 265 253 4838 5009 5310
Bnp Från Offentlig Förvaltning 729.65 558 577 744 771 817
Bnp Från Tjänster 13282.78 8886 8944 13548 14027 14868

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbetslöshet 1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Befolkning 42.72 44.6 44.6 44.6 45.84 47.4
Löner Högutbildad 1216600.00 1817300 1817300 1817300 1859522 1957168
Löner Lågutbildade 412400.00 440000 440000 440000 445000 452000
Levnadslön Familj 1368500.00 1368500 1368500 1368500 1508900 1608900

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflation - Betygsätt 3.40 4 3.7 3.8 4 5
Konsumentprisindex Kpi 180.20 183 184 185 187 197
Mat Inflation 3.10 3.6 3.8 2.7 3 2.5
Inflation (Månad) 0.10 0.7 1 0.8 0.4 0.5
Producentpriserna 181.00 176 180 180 181 185
Producentpriserna Förändras 0.10 -1.6 1.4 1.3 1.3 2.1
Kärna Konsumentprisindexet 175.50 177 179 180 180 187
Kärna Inflation Rate 3.00 2.6 3.2 3.4 3.4 4

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Ränta 9.00 9 9 8.5 8.5 8.75
Valutareserven 3240.95 3240 3260 3300 3300 3251
Värde Ränta 10.26 10.26 10.26 9.76 9.76 10.01

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalans -334.98 -650 -630 -470 -410 -830
Kurantkonto -776.20 -900 -750 -1100 -1200 -1300
Bytesbalans Till Bnp -5.80 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5
Import 661.73 1100 900 750 700 1200
Export 326.75 450 270 280 290 370
Turister 1800.00 2150 2150 2150 2150 2300

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Statsskulden Till Bnp 40.00 43 43 43 43 45
Statliga Budgetutskottet -4.70 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.3
Statliga Utgifter 9660.10 9805 9795 9853 10201 10813
Militära Utgifter 406.00 475 475 475 475 500

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social Security Rate För Företag 10.00 10 10 10 10 10
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Förtroendekommissionen 56.00 55 56.6 57.1 57.4 57.8
Ledande Ekonomiska Index 0.51 1.2 1.3 1.6 1.6 1.8
Komposit - Pmi 58.80 56.2 54.8 55 56 56

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Konsument - Spendera 81538.20 82761 82680 83169 86104 91271
Konsumentkrediter 2686984.20 2499679 2553291 2628883 2837455 3007703


Uganda - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.