Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 3565.00 3570 3580 3590 3600 3620
Lagren Marknaden 1365.16 1337 1303 1270 1237 1175

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt -0.20 2 1.3 1.5 2.1 1.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 13.70 5 4 4.3 4 3.8
Arbetslöshet 2.44 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3
Inflation - Betygsätt 2.60 2.5 2.1 1.8 2.2 2.2
Ränta 6.50 6.5 6 6 5.5 5.5
Handelsbalans -320.60 -415 -370 -370 -370 -390
Kurantkonto -1279.90 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300
Bytesbalans Till Bnp -9.80 -8 -7 -7 -7 -7
Statsskulden Till Bnp 49.80 50.9 51.3 51.3 51.3 51.3
Statliga Budgetutskottet -6.60 -9 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4
Förtroendekommissionen 51.00 52.5 52 52.7 53 53
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt -0.20 2 1.3 1.5 2.1 1.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 13.70 5 4 4.3 4 3.8
BNP 37.37 32.5 32.5 32.5 32.5 34
Fasta Bruttoinvesteringar 33491.00 28630 34831 34931 34831 36502
Bnp Per Capita 894.35 897 910 910 910 910
Bnp Per Capita Ppp 2177.60 2050 2050 2050 2050 2160
Bnp Fasta Priser 32669.73 19380 32132 34075 33977 35281
Bnp Från Jordbruk 6974.10 5041 6077 7274 7253 8106
Bnp Från Entreprenad 2247.04 1240 2205 2344 2337 2250
Bnp Från Tillverkning 4800.67 1419 5084 5007 4993 5473
Bnp Från Mining 394.09 331 406 411 410 495
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1030.42 673 1095 1075 1072 1067
Bnp Från Tjänster 14688.57 10570 14952 15320 15276 15244

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 2.44 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3
Befolkning 45.74 47.4 47.4 47.4 47.4 48.96

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 2.60 2.5 2.1 1.8 2.2 2.2
Konsumentprisindex Kpi 114.10 114 115 115 116 117
Mat Inflation 4.60 5 3.8 3.5 3 2.7
Inflation (Månad) 0.20 0.3 -0.1 0.3 0.4 0.3
Producentpriserna 212.40 208 225 216 223 226
Producentpriserna Förändras 12.80 12 10 8.5 8 8.5
Kärna Konsumentprisindexet 115.35 116 117 118 119 119
Kärna Inflation Rate 2.60 2.6 3 3.2 3.5 3.2

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 6.50 6.5 6 6 5.5 5.5
Valutareserven 4418.59 3300 3300 3300 3300 3251
Värde Ränta 8.12 8.12 7.62 7.62 7.12 7.12

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -320.60 -415 -370 -370 -370 -390
Kurantkonto -1279.90 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300
Bytesbalans Till Bnp -9.80 -8 -7 -7 -7 -7
Import 607.80 700 700 700 700 750
Export 287.27 330 330 330 330 360
Turister 473.00 1250 1250 1250 1250 1400

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 49.80 50.9 51.3 51.3 51.3 51.3
Statliga Budgetutskottet -6.60 -9 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4
Militära Utgifter 948.00 500 500 500 500 500
Statliga Utgifter 14745.00 4865 15335 15379 15335 16071

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social Security Rate För Företag 10.00 10 10 10 10 10
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Förtroendekommissionen 51.00 52.5 52 52.7 53 53
Ledande Ekonomiska Index 0.00 1.4 1.2 0.7 0.7 2
Komposit - Pmi 54.10 53 53.8 54 55 55

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Spendera 120447.00 50348 125265 125626 125265 131275
Konsumentkrediter 3194591.51 2932750 3137350 3280789 3322375 3185121


Uganda - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.