Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 3522.93 3546 3555 3564 3573 3592
Lagren Marknaden 1531.52 1471 1431 1393 1356 1285

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt -0.20 2.3 2 2 2 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.20 1 4 4 4.5 4.5
Arbetslöshet 2.44 2.5 2.5 2.3 2.3 2.3
Inflation - Betygsätt 1.90 3 2.7 2.5 2 3
Ränta 6.50 6.5 6.5 6 6 5.5
Handelsbalans -303.36 -352 -370 -370 -370 -390
Kurantkonto -710.10 -1200 -1300 -1300 -1300 -1300
Bytesbalans Till Bnp -6.40 -5 -5 -5 -5 -4.8
Statsskulden Till Bnp 49.80 50.9 50.9 51.3 51.3 51.3
Statliga Budgetutskottet -6.60 -7 -7 -6 -6 -6
Förtroendekommissionen 50.80 53 54 51.6 51.6 56
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt -0.20 2.3 2 2 2 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.20 1 4 4 4.5 4.5
BNP 37.37 32.5 32.5 32.5 32.5 34
Fasta Bruttoinvesteringar 33491.00 31112 28630 34831 34998 36398
Bnp Per Capita 958.19 935 935 935 935 970
Bnp Per Capita Ppp 2177.60 2050 2050 2050 2050 2160
Bnp Fasta Priser 31831.78 34877 34360 33105 33264 35907
Bnp Från Jordbruk 5675.98 9812 7497 5903 5931 7834
Bnp Från Entreprenad 2270.87 1701 2260 2362 2373 2362
Bnp Från Tillverkning 5348.66 5242 5628 5563 5589 5881
Bnp Från Mining 553.36 1002 637 575 578 665
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1203.72 901 1136 1252 1258 1187
Bnp Från Tjänster 14508.36 13870 14598 15089 15161 15254

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 2.44 2.5 2.5 2.3 2.3 2.3
Befolkning 45.74 45.8 47.4 47.4 47.4 48.96

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 1.90 3 2.7 2.5 2 3
Konsumentprisindex Kpi 118.00 115 114 115 115 118
Mat Inflation 0.70 1.4 1.8 2 2 1.4
Inflation (Månad) 0.00 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7
Producentpriserna 198.90 202 187 216 208 208
Producentpriserna Förändras 9.80 10 8 6 4.5 3.5
Kärna Konsumentprisindexet 113.06 116 117 117 118 122
Kärna Inflation Rate 2.50 3.2 4 3.6 3.4 3.8

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 6.50 6.5 6.5 6 6 5.5
Valutareserven 4139.69 3300 3300 3300 3300 3251
Värde Ränta 8.38 8.39 8.39 7.89 7.89 7.89

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -303.36 -352 -370 -370 -370 -390
Kurantkonto -710.10 -1200 -1300 -1300 -1300 -1300
Bytesbalans Till Bnp -6.40 -5 -5 -5 -5 -4.8
Import 603.75 680 700 700 700 750
Export 300.39 328 330 330 330 360
Turister 473.00 1250 1250 1250 1250 1400

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 49.80 50.9 50.9 51.3 51.3 51.3
Statliga Budgetutskottet -6.60 -7 -7 -6 -6 -6
Militära Utgifter 948.00 475 500 500 500 500
Statliga Utgifter 14745.00 13419 4865 15335 15409 16025

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social Security Rate För Företag 10.00 10 10 10 10 10
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Förtroendekommissionen 50.80 53 54 51.6 51.6 56
Ledande Ekonomiska Index 0.70 1.3 1.4 1.2 0.7 2
Komposit - Pmi 50.20 54 55 53.8 54 55

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Spendera 120447.00 113918 50348 125265 125867 130902
Konsumentkrediter 3145531.91 2812706 2932750 3137355 3287081 3165468


Uganda - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.