Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 3690.00 3708 3721 3734 3747 3773
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.60 5.4 6.3 5.4 5.8 6.2
Inflation - Betygsätt 2.60 3.3 5 5.3 5.4 5.5
Ränta 10.00 9.5 9.5 9.5 9.25 9
Handelsbalans -395.60 -245 -400 -210 -335 -320
Bytesbalans Till Bnp -5.40 -4.9 -4.9 -5.3 -5.3 -5.3
Statsskulden Till Bnp 40.00 42 42 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -4.70 -5.4 -5.4 -4.9 -4.9 -4.9
Förtroendekommissionen 58.10 57.8 56.8 56.8 56.8 57.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.60 5.4 6.3 5.4 5.8 6.2
BNP 27.48 28.5 28.5 30 30 30
Fasta Bruttoinvesteringar 23903.00 25194 25409 25194 25289 26984
Bnp Per Capita 709.70 725 725 750 750 750
Bnp Per Capita Ppp 1807.37 1789 1727 1727 1745 1745
Bnp Fasta Priser 15319.26 18181 17163 16147 16208 18227
Bnp Från Jordbruk 2588.97 4437 3446 2729 2739 3659
Bnp Från Entreprenad 1025.90 1094 1142 1081 1085 1213
Bnp Från Tillverkning 1174.21 1230 1241 1238 1242 1318
Bnp Från Mining 254.52 290 258 268 269 274
Bnp Från Offentlig Förvaltning 578.53 629 640 610 612 679
Bnp Från Tjänster 8537.38 9310 9225 8998 9033 9797
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Löner Högutbildad 1216600.00 1628290 1817300 1817300 1817300 1859522
Löner Lågutbildade 412400.00 479510 440000 440000 440000 445000
Levnadslön Familj 1368500.00 1368500 1368500 1368500 1368500 1508900
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.60 3.3 5 5.3 5.4 5.5
Konsumentprisindex Kpi 176.60 181 183 185 187 193
Mat Inflation 1.40 1.4 2 2 2 2
Producentpriserna 177.45 176 180 180 179 183
Producentpriserna Förändras -2.30 -3 1.2 0.8 1.8 1.6
Kärna Konsumentprisindexet 173.40 177 178 181 183 190
Kärna Inflation Rate 3.50 4.3 4.6 5 5.3 6.4
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 10.00 9.5 9.5 9.5 9.25 9
Värde Ränta 10.26 10.26 10.26 10.26 10.26 10.01
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -395.60 -245 -400 -210 -335 -320
Bytesbalans Till Bnp -5.40 -4.9 -4.9 -5.3 -5.3 -5.3
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 40.00 42 42 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -4.70 -5.4 -5.4 -4.9 -4.9 -4.9
Statliga Utgifter 4061.31 4281 4317 4281 4297 4585
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social Security Rate För Företag 10.00 10 10 10 10 10
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 58.10 57.8 56.8 56.8 56.8 57.7
Komposit - Pmi 58.20 56.2 57 53.2 53.4 54
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 78397.00 74659 83336 82630 82944 88503


Uganda - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.