Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 3659.00 3671 3681 3692 3703 3725
Lagren Marknaden 1352.13 1329 1301 1273 1246 1192

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt -4.30 4 2.8 2.3 2 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.20 3 4.5 5 5.4 6
Arbetslöshet 1.80 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Inflation - Betygsätt 3.80 3.4 3.5 3 3 4
Ränta 7.00 5 5 5 5 6.5
Handelsbalans -466.10 -360 -350 -370 -415 -415
Kurantkonto -910.50 -1200 -1200 -1200 -1300 -1300
Bytesbalans Till Bnp -6.40 -5 -5 -5 -5 -4.8
Statsskulden Till Bnp 38.20 50.9 50.9 50.9 50.9 54
Statliga Budgetutskottet -5.00 -7 -7 -7 -7 -5
Förtroendekommissionen 50.00 53 54 56 54 58
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 30 30 40 40

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt -4.30 4 2.8 2.3 2 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.20 3 4.5 5 5.4 6
BNP 34.39 32.5 32.5 32.5 32.5 34
Fasta Bruttoinvesteringar 31617.40 32566 33040 33198 33325 35324
Bnp Per Capita 956.90 935 935 935 935 970
Bnp Per Capita Ppp 2181.20 2050 2050 2050 2050 2160
Bnp Fasta Priser 34531.71 30589 30051 36258 36396 38580
Bnp Från Jordbruk 9715.32 5903 7174 10201 10240 10854
Bnp Från Entreprenad 1683.94 2045 2047 2057 2064 2188
Bnp Från Tillverkning 5190.55 4948 4358 5450 5471 5799
Bnp Från Mining 992.58 632 414 1042 1046 1109
Bnp Från Offentlig Förvaltning 892.03 895 945 937 940 997
Bnp Från Tjänster 13732.93 13963 13177 14420 14475 15343

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 1.80 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Befolkning 45.74 45.8 45.8 45.8 47.4 48.96

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 3.80 3.4 3.5 3 3 4
Konsumentprisindex Kpi 186.90 187 191 192 192 200
Mat Inflation -1.20 1.5 1.3 1.4 1.4 2.4
Inflation (Månad) 0.20 0.3 0.6 0.6 0.5 0.7
Producentpriserna 182.30 183 190 197 187 187
Producentpriserna Förändras 2.70 4.5 4 3.5 3.5 3.5
Kärna Konsumentprisindexet 185.36 191 185 185 201 201
Kärna Inflation Rate 5.50 5 4.7 4.5 4 3.6

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 7.00 5 5 5 5 6.5
Valutareserven 3848.07 3300 3300 3300 3300 3251
Värde Ränta 9.48 7.48 7.48 7.48 7.48 7.48

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -466.10 -360 -350 -370 -415 -415
Kurantkonto -910.50 -1200 -1200 -1200 -1300 -1300
Bytesbalans Till Bnp -6.40 -5 -5 -5 -5 -4.8
Import 882.91 650 700 680 700 750
Export 416.86 300 330 328 330 360
Turister 1800.00 1250 1250 1250 1250 1400

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 38.20 50.9 50.9 50.9 50.9 54
Statliga Budgetutskottet -5.00 -7 -7 -7 -7 -5
Militära Utgifter 406.00 475 475 475 500 500
Statliga Utgifter 9660.10 9950 10095 10143 10182 10793

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 30 30 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social Security Rate För Företag 10.00 10 10 10 10 10
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Förtroendekommissionen 50.00 53 54 56 54 58
Ledande Ekonomiska Index 1.02 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8
Komposit - Pmi 49.80 54.6 56 57 55 57

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Spendera 81538.20 83984 85207 85615 85941 91098
Konsumentkrediter 2912650.30 2853176 2781400 2924100 2969111 3147258


Uganda - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.