Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 3757.47 3774 3785 3796 3807 3830
Lagren Marknaden 1350.31 1322 1293 1266 1239 1185

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 0.30 -3 -4.5 -3.8 2 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.60 1.7 3 5.1 4.7 6
Arbetslöshet 1.80 2.4 2.4 2.4 2.7 2.7
Inflation - Betygsätt 2.80 3.4 3.6 3.8 3.1 4
Ränta 8.00 8 7 7 7 6.5
Handelsbalans -280.00 -630 -470 -360 -680 -415
Kurantkonto -380.90 -750 -1100 -1200 -1200 -1300
Bytesbalans Till Bnp -5.80 -5.3 -5.3 -5.3 -5 -5
Statsskulden Till Bnp 40.00 50 50 50 48 48
Statliga Budgetutskottet -4.70 -6.5 -6.5 -6.5 -5 -5
Förtroendekommissionen 49.90 51.2 53 54.3 56 57.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 0.30 -3 -4.5 -3.8 2 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.60 1.7 3 5.1 4.7 6
BNP 28.50 32.43 30 30 32 32
Fasta Bruttoinvesteringar 31617.40 31886 32092 33230 33103 35224
Bnp Per Capita 709.70 750 750 750 765 765
Bnp Per Capita Ppp 1807.37 1859 1859 1859 1859 1895
Bnp Fasta Priser 31923.27 30648 34087 35296 35161 37413
Bnp Från Jordbruk 6572.19 3443 6984 7232 7204 7666
Bnp Från Entreprenad 2169.39 1052 2780 2879 2868 3051
Bnp Från Tillverkning 5296.15 1209 399 413 411 437
Bnp Från Mining 471.51 252 4815 4985 4966 5285
Bnp Från Offentlig Förvaltning 813.73 574 741 767 764 813
Bnp Från Tjänster 14058.08 8896 13482 13960 13907 14798

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 1.80 2.4 2.4 2.4 2.7 2.7
Befolkning 43.80 44.6 44.6 45.84 45.8 47.4
Levnadslön Familj 1368500.00 1368500 1368500 1508900 1508900 1608900
Löner Högutbildad 1216600.00 1817300 1817300 1859522 1859522 1957168

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 2.80 3.4 3.6 3.8 3.1 4
Konsumentprisindex Kpi 180.60 183 185 187 186 195
Mat Inflation 4.80 3.4 2.7 3 2.7 2.5
Inflation (Månad) 1.00 1 0.8 0.4 0.3 0.5
Producentpriserna 184.40 180 180 183 183 187
Producentpriserna Förändras 4.30 1.4 1.3 1.3 1.3 2.1
Kärna Konsumentprisindexet 178.36 179 180 181 182 189
Kärna Inflation Rate 3.40 3.2 3.4 3.4 3.4 4

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 8.00 8 7 7 7 6.5
Valutareserven 3275.48 3240 3300 3300 3300 3251
Värde Ränta 10.12 10.43 9.43 9.43 9.43 9.43

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -280.00 -630 -470 -360 -680 -415
Kurantkonto -380.90 -750 -1100 -1200 -1200 -1300
Bytesbalans Till Bnp -5.80 -5.3 -5.3 -5.3 -5 -5
Import 595.71 900 750 700 1050 1200
Export 315.52 270 280 290 370 370
Turister 1800.00 2150 2150 2150 2150 2300

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 40.00 50 50 50 48 48
Statliga Budgetutskottet -4.70 -6.5 -6.5 -6.5 -5 -5
Militära Utgifter 406.00 475 475 475 475 500
Statliga Utgifter 9660.10 9742 9805 10153 10114 10762

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social Security Rate För Företag 10.00 10 10 10 10 10
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen 49.90 51.2 53 54.3 56 57.5
Ledande Ekonomiska Index 0.51 1.3 1.6 1.6 1.6 1.8
Komposit - Pmi 21.60 25 53 55 54 55

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Spendera 81538.20 82231 82761 85697 85370 90838
Konsumentkrediter 2769907.33 2539442 2615997 2824020 2858439 2993462


Uganda - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.