Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 3685.00 3689 3701 3712 3724 3747
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.40 5.8 5.4 5.3 6 6.1
Inflation - Betygsätt 1.90 3 3.4 3.7 3.8 4
Ränta 9.00 9.5 9.5 9.25 9.25 9.25
Handelsbalans -279.00 -360 -360 -360 -335 -360
Bytesbalans Till Bnp -5.80 -4.9 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3
Statsskulden Till Bnp 40.00 42 43 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -4.70 -5.4 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
Förtroendekommissionen 58.60 56.9 56.9 56.8 57.3 57.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.40 5.8 5.4 5.3 6 6.1
BNP 27.48 28.5 30 30 30 30
Fasta Bruttoinvesteringar 23903.00 25289 25194 25170 25337 26832
Bnp Per Capita 709.70 725 750 750 750 750
Bnp Per Capita Ppp 1807.37 1789 1727 1727 1745 1745
Bnp Fasta Priser 16586.93 17084 16136 17466 17582 18126
Bnp Från Jordbruk 3413.85 3430 2729 2726 2744 3639
Bnp Från Entreprenad 1042.92 1137 1081 1080 1087 1206
Bnp Från Tillverkning 1199.01 1236 1238 1236 1245 1311
Bnp Från Mining 249.63 257 268 268 270 273
Bnp Från Offentlig Förvaltning 568.97 637 610 609 613 675
Bnp Från Tjänster 8820.90 9181 8998 8990 9050 9741
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Löner Högutbildad 1216600.00 1817300 1817300 1817300 1817300 1859522
Löner Lågutbildade 412400.00 440000 440000 440000 440000 445000
Levnadslön Familj 1368500.00 1368500 1368500 1368500 1368500 1508900
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 1.90 3 3.4 3.7 3.8 4
Konsumentprisindex Kpi 178.50 184 184 181 184 195
Mat Inflation -0.90 1.3 1.3 1.4 1.6 1.6
Producentpriserna 176.55 180 180 176 182 183
Producentpriserna Förändras -2.80 -2 -1.6 1.4 1.3 1.3
Kärna Konsumentprisindexet 174.30 174 177 179 180 180
Kärna Inflation Rate 2.50 2.3 2.6 3.2 3.4 3.4
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 9.00 9.5 9.5 9.25 9.25 9.25
Värde Ränta 10.26 9.76 9.76 9.76 9.51 9.51
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -279.00 -360 -360 -360 -335 -360
Bytesbalans Till Bnp -5.80 -4.9 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 40.00 42 43 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -4.70 -5.4 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
Statliga Utgifter 4061.31 4297 4281 4277 4305 4559
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social Security Rate För Företag 10.00 10 10 10 10 10
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 58.60 56.9 56.9 56.8 57.3 57.4
Komposit - Pmi 55.70 57 56.2 54.8 55 56
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 78397.00 82944 82630 82552 83101 88004


Uganda - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.