Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 3670.00 3686 3696 3707 3718 3740
Lagren Marknaden 1244.68 1279 1252 1225 1199 1147

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt 2.50 -4.5 -3.8 2 1.5 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 1.8 3.2 4 4.5 5.4
Arbetslöshet 1.80 2.4 2.4 2.7 2.7 2.7
Inflation - Betygsätt 4.70 4.6 3.8 3.3 3.5 4
Ränta 7.00 6 6 5 5 6
Handelsbalans -304.40 -470 -360 -350 -370 -415
Kurantkonto -706.10 -1100 -1200 -1200 -1200 -1300
Bytesbalans Till Bnp -5.80 -5.3 -5.3 -5 -5 -5
Statsskulden Till Bnp 40.00 50 50 48 48 48
Statliga Budgetutskottet -5.00 -7.5 -7.5 -6 -6 -6
Förtroendekommissionen 46.03 52 54.3 55.6 57 57.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt 2.50 -4.5 -3.8 2 1.5 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 1.8 3.2 4 4.5 5.4
BNP 34.39 30 30 32.5 32.5 32.5
Fasta Bruttoinvesteringar 31617.40 31902 32629 32882 33040 34391
Bnp Per Capita 956.90 860 860 935 935 935
Bnp Per Capita Ppp 2181.20 1860 1860 2050 2050 2050
Bnp Fasta Priser 29343.38 35053 33246 31157 30664 35041
Bnp Från Jordbruk 6619.97 6943 6783 6256 6918 7149
Bnp Från Entreprenad 1992.30 2764 2239 2102 2082 2360
Bnp Från Tillverkning 4478.49 396 5466 4872 4680 5761
Bnp Från Mining 516.08 4786 487 559 539 513
Bnp Från Offentlig Förvaltning 852.64 736 840 885 891 885
Bnp Från Tjänster 12646.74 13402 14508 14048 13216 15291

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 1.80 2.4 2.4 2.7 2.7 2.7
Befolkning 43.80 44.6 45.84 45.8 45.8 47.4

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 4.70 4.6 3.8 3.3 3.5 4
Konsumentprisindex Kpi 184.90 187 187 187 191 195
Mat Inflation 1.90 2.7 3 2.7 2.6 2.5
Inflation (Månad) 1.20 0.8 0.4 0.3 0.6 0.5
Producentpriserna 188.60 180 183 191 191 187
Producentpriserna Förändras 4.30 1.3 1.3 1.3 1.3 2.1
Kärna Konsumentprisindexet 181.82 181 181 182 187 187
Kärna Inflation Rate 5.80 3.6 3 2.8 3.1 3.2

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 7.00 6 6 5 5 6
Valutareserven 3919.81 3300 3300 3300 3300 3251
Värde Ränta 9.43 8.84 8.84 8.84 7.84 8.84

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -304.40 -470 -360 -350 -370 -415
Kurantkonto -706.10 -1100 -1200 -1200 -1200 -1300
Bytesbalans Till Bnp -5.80 -5.3 -5.3 -5 -5 -5
Import 641.50 520 600 650 700 700
Export 337.19 265 290 300 330 330
Turister 1800.00 1000 1000 1250 1250 1250

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 40.00 50 50 48 48 48
Statliga Budgetutskottet -5.00 -7.5 -7.5 -6 -6 -6
Militära Utgifter 406.00 475 475 475 475 500
Statliga Utgifter 9660.10 9747 9969 10047 10095 10508

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social Security Rate För Företag 10.00 10 10 10 10 10
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Förtroendekommissionen 46.03 52 54.3 55.6 57 57.5
Ledande Ekonomiska Index 5.65 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
Komposit - Pmi 50.30 53 55 54 56 55

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Spendera 81538.20 82272 84147 84800 85207 88691
Konsumentkrediter 2661626.41 2600533 2772968 2880704 2781400 2922708


Uganda - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.