Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 75.67 76.09 76.44 76.79 77.14 77.84
Lagren Marknaden 32237.46 31411 30681 29971 29276 27887
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 5.99 6.05 6.1 6.16 6.22 6.33

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 1.10 -7.2 -3.4 1.5 1.1 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.70 1 1.1 1.5 1.9 2.5
Arbetslöshet 7.80 10 11.5 12 11.7 9.8
Inflation - Betygsätt 5.84 4.5 4.6 5.2 5.2 4.5
Ränta 4.00 4 3.75 3.5 3.75 3.75
Cash Reserveringsgrad 3.00 3 3 3 3 3
Handelsbalans -6760.00 -14200 -9300 -14100 -9200 -14100
Kurantkonto -1400.00 -8000 -7000 -9000 -12000 -12600
Bytesbalans Till Bnp -2.10 -1.6 -1.6 -1.6 -2.2 -2.2
Statsskulden Till Bnp 69.62 75 75 75 80 80
Statliga Budgetutskottet -3.34 -10 -10 -10 -7.4 -7.4
Förtroendekommissionen 105.00 92 95 94 96 99
Tjänster Pmi 5.40 42 44 48 50.2 52.6
Tillverkning - Pmi 27.40 43 47 50.8 50.2 51
Konsument - Confidence 83.70 69 72 71 75 79
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
Personliga Skattesats 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 1.10 -7.2 -3.4 1.5 1.1 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.70 1 1.1 1.5 1.9 2.5
BNP 2800.00 2950 2950 2950 3100 3100
Bnp Fasta Priser 36650.03 35653 36270 37200 37346 38130
Bruttonationalprodukt 14522931.00 14024731 14031708 14740775 14798867 15109294
Fasta Bruttoinvesteringar 10718.87 11351 10390 10880 10923 11152
Bnp Per Capita 2104.20 2900 2900 2900 2180 3200
Bnp Per Capita Ppp 6899.20 7148 7200 7200 7148 7440
Bnp Från Jordbruk 6091.05 4414 3684 6182 6207 6337
Bnp Från Entreprenad 2601.70 2650 2462 2641 2651 2707
Bnp Från Tillverkning 5593.35 5773 5804 5677 5700 5819
Bnp Från Mining 854.29 932 703 867 871 889
Bnp Från Offentlig Förvaltning 4749.47 4233 4640 4821 4840 4941
Bnp Från Verktyg 728.17 820 800 739 742 758

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 7.80 10 11.5 12 11.7 9.8
Arbetskraftsdeltagande 49.80 51.5 51.5 51.5 51.5 52.5
Befolkning 1312.24 1326 1326 1326 1340 1340
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Levnadslön Familj 19400.00 18500 18500 19800 19800 20000
Minimilöner 178.00 178 178 178 190 190
Löner Högutbildad 43200.00 45500 45500 46500 46500 47500
Ungdomsarbetslöshet 23.70 24 24 24 24 24

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 5.84 4.5 4.6 5.2 5.2 4.5
Konsumentprisindex Kpi 148.60 150 153 158 156 165
Bnp-Deflatorn 138.80 136 136 142 142 145
Producentpriserna 121.10 125 125 128 126 133
Producentpriserna Förändras 1.00 3.2 3.4 3.9 3.9 4.5
Exportpriserna 376.00 385 385 385 385 400
Importpriserna 513.00 510 510 510 510 510
Mat Inflation 8.76 12 10 5.8 5.8 4.3
Inflationsförväntningar 9.20 5.5 5.1 4.5 4.5 5.1
Inflation (Månad) -0.34 0.6 0.4 0.32 0.32 0.32
KPI bostadshjälpmedel 154.50 157 159 161 163 168
Cpi Transportfordon 129.90 131 132 136 137 142

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 4.00 4 3.75 3.5 3.75 3.75
Cash Reserveringsgrad 3.00 3 3 3 3 3
Interbankränta 3.28 3.48 3.23 2.98 3.23 3.23
Centralbanken Balansräkning 26848.05 18200 18200 19426 19426 19826
Valutareserven 487039.00 424000 428000 420000 420000 422000
Lån Tillväxt 6.50 13 11.5 12 12 12
Omvänd Reporänta 3.35 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -6760.00 -14200 -9300 -14100 -9200 -14100
Kurantkonto -1400.00 -8000 -7000 -9000 -12000 -12600
Bytesbalans Till Bnp -2.10 -1.6 -1.6 -1.6 -2.2 -2.2
Import 17120.00 32700 29100 32400 39800 36200
Export 10360.00 18500 19800 22200 30600 25900
Villkor För Handel 73.30 75.49 75.49 75.49 75.49 78.43
Utländska Direktinvesteringar 2874.00 4000 4000 2800 2800 2600
Kapitalflöden -149.89 12 12 12 12 7.98
Remitteringar 15185.47 13500 15500 14000 14000 13800
Turister 328462.00 720000 720000 1100000 900000 1255000
Guldreserver 641.80 630 630 632 632 650
Råolja Produktion 649.00 700 700 700 700 702

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 69.62 75 75 75 80 80
Statliga Budgetutskottet -3.34 -10 -10 -10 -7.4 -7.4
Regeringen Budgetutskottet Värde -10364.85 -4400 -6400 -6200 -6200 -6000
Statliga Utgifter 3823.38 4305 4641 3881 3896 3978
Statliga Intäkter 14288.69 3400 8200 13500 13500 15500
Skatteutgifter 24653.54 7800 14600 19700 19700 21500
Offentliga Utgifterna Till Bnp 13.21 13.6 13.6 13.6 14 14

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
Personliga Skattesats 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 12.00 12 12 12 12 12

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen 105.00 92 95 94 96 99
Tjänster Pmi 5.40 42 44 48 50.2 52.6
Tillverkning - Pmi 27.40 43 47 50.8 50.2 51
Industriproduktion -16.70 2.2 1.5 3.5 3.5 4.5
Industriproduktion (Månadsvis) -10.00 -5 -2 0.87 0.87 0.87
Manufacturing Produktion -20.60 2.5 1.8 5.6 5.6 5.6
Bilproduktionen 128862.00 190000 230000 200000 200000 218720
Bilregistreringar 110410.00 245000 245000 210000 210000 215000
Gruv Produktion 0.00 3 3 2.1 2.1 2.1
Stål Produktion 3137.00 8950 8950 9600 9600 9650
Komposit - Pmi 7.20 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5
Cementtillverkning 24934.00 29500 275000 30091 30091 31791

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence 83.70 69 72 71 75 79
Konsument - Spendera 21662.35 19934 20221 21987 22074 22537
Disponibel Personlig Inkomst 206752290.00 193781537 193877946 209853574 210680584 215099914
Bankernas Utlåningsränta 9.40 9.4 9.15 8.9 9.15 9.15
Hushållen Skuld Till Bnp 12.20 11.5 11.5 11.5 11.5 12
Bensinpriser 0.94 0.88 0.84 0.8 0.76 0.72

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Housing - Index 114.00 123 125 130 130 142
Byggproduktionen -6.50 2.5 2.5 3 3 3


Indien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.