Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 68.96 69.33 69.71 70.11 70.5 71.29
Lagren Marknaden 38031.13 38961 38532 38110 37689 36863
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.42 6.94 6.99 7.05 7.11 7.23
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.60 1.4 1.4 1.2 1.3 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.80 6.6 6.9 7.1 7 7.2
Arbetslöshet 6.00 6.2 6.2 6.5 6.5 6.1
Inflation - Betygsätt 3.18 3 3.5 3.8 3.7 3.7
Ränta 5.75 5.75 5.5 5.5 5 5
Cash Reserveringsgrad 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans -15280.00 -15500 -17900 -17000 -17000 -14100
Kurantkonto -4600.00 -12000 -13500 -11000 -9000 -14600
Bytesbalans Till Bnp -2.30 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Statsskulden Till Bnp 68.70 69 69 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -3.42 -3.4 -3.4 -3 -3 -3
Förtroendekommissionen 113.50 115 114 115 112 112
Tillverkning - Pmi 52.10 52 51.4 50.8 51 50.8
Tjänster Pmi 49.60 50.8 50.5 49.8 50.8 51.9
Konsument - Confidence 97.00 98 95 95 98 101
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.60 1.4 1.4 1.2 1.3 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.80 6.6 6.9 7.1 7 7.2
BNP 2726.32 2900 2900 3100 3100 3100
Bnp Fasta Priser 37198.30 36700 37426 39839 39802 40121
Bruttonationalprodukt 13954956.00 13714581 14917848 14945758 14931803 15991933
Fasta Bruttoinvesteringar 11421.62 11899 12497 12233 12221 13397
Bnp Per Capita 2104.20 2500 2500 2900 2900 2900
Bnp Per Capita Ppp 6899.20 7100 7100 7200 7200 7200
Bnp Från Jordbruk 4860.94 3813 6274 5206 5201 6726
Bnp Från Entreprenad 2586.14 2704 2946 2770 2767 3159
Bnp Från Tillverkning 6167.49 6211 6027 6605 6599 6461
Bnp Från Mining 1139.86 775 936 1221 1220 1004
Bnp Från Offentlig Förvaltning 4610.20 4464 4608 4938 4933 4940
Bnp Från Verktyg 692.04 788 757 741 740 812
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 6.00 6.2 6.2 6.5 6.5 6.1
Egenföretagare 29579.00 30183 30212 30212 33000 32200
Arbetslösa Personer 44.85 42.75 42.54 42.34 43.32 43.32
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Levnadslön Familj 19400.00 17400 18500 18500 18500 19800
Löner 272.19 341 341 356 356 356
Löner Högutbildad 43200.00 45489 45500 45500 45500 46500
Lönerna I Manufacturing 347.30 435 435 455 455 455
Löner Lågutbildade 10900.00 11833 17000 17000 17000 18000
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 3.18 3 3.5 3.8 3.7 3.7
Konsumentprisindex Kpi 142.90 144 145 146 148 150
Producentpriserna 121.50 124 125 125 125 130
Producentpriserna Förändras 2.02 2.5 3.8 4.5 3.2 3.9
Mat Inflation 2.17 2.9 3.5 4.2 4 4.7
KPI bostadshjälpmedel 149.40 150 152 155 155 157
Cpi Transportfordon 124.60 130 128 129 129 133
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 5.75 5.75 5.5 5.5 5 5
Cash Reserveringsgrad 4.00 4 4 4 4 4
Interbankränta 5.86 6.31 6.31 6.31 6.36 6.31
Lån Tillväxt 12.00 12 12 13 13 12
Omvänd Reporänta 5.50 6.5 6.5 6 6 5.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -15280.00 -15500 -17900 -17000 -17000 -14100
Kurantkonto -4600.00 -12000 -13500 -11000 -9000 -14600
Bytesbalans Till Bnp -2.30 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Import 40290.00 44500 42900 45600 45700 44400
Export 25010.00 29000 29100 33200 29500 32200
Villkor För Handel 73.30 77.2 83.71 78.04 75.49 78.04
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 68.70 69 69 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -3.42 -3.4 -3.4 -3 -3 -3
Regeringen Budgetutskottet Värde -3661.57 -5069 -5800 -5800 -5800 -6208
Statliga Utgifter 3686.66 4356 3647 3948 3945 3909
Statliga Intäkter 1468.30 7100 12000 18000 3100 19500
Skatteutgifter 5129.87 15694 19800 24800 7200 20708
Offentliga Utgifterna Till Bnp 13.04 13.6 13.6 14 14 14
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 12.00 12 12 12 12 12
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 113.50 115 114 115 112 112
Tillverkning - Pmi 52.10 52 51.4 50.8 51 50.8
Tjänster Pmi 49.60 50.8 50.5 49.8 50.8 51.9
Industriproduktion 3.10 5.4 5 4.8 3.2 6.5
Manufacturing Produktion 2.50 4 4.4 4 3.5 5.6
Bilproduktionen 182596.00 210335 180719 230000 220000 200000
Gruv Produktion 3.20 1.7 2 2 3 2.1
Cementtillverkning 28562.00 29097 29780 34780 29500 30091
Komposit - Pmi 50.80 53 51.8 51 52.5 52.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 97.00 98 95 95 98 101
Konsument - Spendera 21111.41 20571 22038 22610 22589 23624
Bankernas Utlåningsränta 9.40 9.45 9.45 9.45 9.4 9.45
Bensinpriser 1.01 1.03 1.01 0.98 0.96 0.96
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Byggproduktionen 5.10 4.4 5.1 3.5 2.5 3


Indien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.