Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 71.66 71.47 71.88 72.3 72.72 73.57
Lagren Marknaden 40386.71 39648 39170 38700 38239 37325
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.53 6.71 6.77 6.83 6.9 7.03
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 1.4 1.2 1.3 1.1 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 5.9 6 6.5 6.2 6
Arbetslöshet 6.00 6.2 6.5 6.5 6.3 6.1
Inflation - Betygsätt 4.62 3.5 3.8 3.7 3.5 3.7
Ränta 5.15 5.15 5.15 5 5 4.75
Cash Reserveringsgrad 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans -11010.00 -17900 -17000 -17000 -16200 -14100
Kurantkonto -14315.70 -13500 -11000 -9000 -10000 -14600
Bytesbalans Till Bnp -2.30 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Statsskulden Till Bnp 68.30 69 70 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -3.42 -3.4 -3 -3 -3 -3
Förtroendekommissionen 112.80 114 115 112 111 112
Tillverkning - Pmi 50.60 51.4 50.8 51 51.1 50.8
Tjänster Pmi 49.20 50.5 49.8 50.8 51.4 51.9
Konsument - Confidence 89.40 95 95 98 98 101
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.17 35 35 25.17 25.17 35
Personliga Skattesats 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 1.4 1.2 1.3 1.1 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 5.9 6 6.5 6.2 6
BNP 2726.32 2900 3100 3100 3100 3100
Bnp Fasta Priser 35851.75 37417 37487 39430 38182 39924
Bruttonationalprodukt 13954956.00 14917848 14945758 14792253 14862028 15917344
Fasta Bruttoinvesteringar 11663.34 12374 12397 12107 12421 13203
Bnp Per Capita 2104.20 2500 2900 2900 2900 2900
Bnp Per Capita Ppp 6899.20 7100 7200 7200 7200 7200
Bnp Från Jordbruk 4335.47 6267 6279 5153 4617 6687
Bnp Från Entreprenad 2812.62 2945 2950 2741 2995 3142
Bnp Från Tillverkning 5681.04 6040 6051 6538 6050 6445
Bnp Från Mining 988.87 931 933 1208 1053 994
Bnp Från Offentlig Förvaltning 4166.28 4612 4621 4887 4437 4921
Bnp Från Verktyg 786.82 757 758 734 838 808
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 6.00 6.2 6.5 6.5 6.3 6.1
Befolkning 1298.04 1305 1313 1313 1313 1313
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Löner 272.19 341 356 356 356 356
Löner Högutbildad 43200.00 45500 45500 45500 45500 46500
Lönerna I Manufacturing 347.30 435 455 455 455 455
Löner Lågutbildade 10900.00 17000 17000 17000 17000 18000
Levnadslön Familj 19400.00 18500 18500 18500 18500 19800
Minimilöner 176.00 176 190 190 190 190
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 4.62 3.5 3.8 3.7 3.5 3.7
Konsumentprisindex Kpi 147.20 145 146 148 151 150
Producentpriserna 122.20 125 125 125 125 130
Producentpriserna Förändras 0.16 3.8 4.5 3.2 3.4 3.9
Mat Inflation 7.89 3.5 4.2 4 4 4.7
KPI bostadshjälpmedel 153.00 152 155 155 158 157
Cpi Transportfordon 126.30 128 129 129 131 133
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 5.15 5.15 5.15 5 5 4.75
Cash Reserveringsgrad 4.00 4 4 4 4 4
Interbankränta 5.03 5.41 5.41 5.26 5.26 5.01
Lån Tillväxt 8.90 11 12 13 11.5 12
Omvänd Reporänta 4.90 4.85 4.85 4.7 4.6 4.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -11010.00 -17900 -17000 -17000 -16200 -14100
Kurantkonto -14315.70 -13500 -11000 -9000 -10000 -14600
Bytesbalans Till Bnp -2.30 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Import 37390.00 42900 45600 45700 44100 44400
Export 26380.00 29100 33200 29500 30800 32200
Villkor För Handel 73.30 83.71 78.04 78.04 75.49 78.04
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 68.30 69 70 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -3.42 -3.4 -3 -3 -3 -3
Regeringen Budgetutskottet Värde -6515.54 -5800 -5800 -5800 -4400 -6208
Statliga Utgifter 4218.93 3646 3652 3908 4493 3890
Statliga Intäkter 8370.65 12000 17600 3400 8200 13500
Skatteutgifter 14886.19 18900 24400 7800 14600 19700
Offentliga Utgifterna Till Bnp 13.04 13.6 14 14 14 14
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.17 35 35 25.17 25.17 35
Personliga Skattesats 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 12.00 12 12 12 12 12
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 112.80 114 115 112 111 112
Tillverkning - Pmi 50.60 51.4 50.8 51 51.1 50.8
Tjänster Pmi 49.20 50.5 49.8 50.8 51.4 51.9
Industriproduktion -4.30 2 3.8 2.2 1.5 3.5
Manufacturing Produktion -3.90 2.4 2 2.5 1.8 5.6
Bilproduktionen 170643.00 180719 230000 190000 230000 200000
Gruv Produktion -8.50 2 2 3 3 2.1
Cementtillverkning 25087.00 29780 34780 29500 275000 30091
Komposit - Pmi 49.60 51.8 51 52.5 52.5 52.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 89.40 95 95 98 98 101
Konsument - Spendera 19744.38 22098 22139 22378 21028 23578
Bankernas Utlåningsränta 9.40 9.4 9.4 9.25 9.25 9
Bensinpriser 1.03 0.91 0.89 0.86 0.84 0.79
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Byggproduktionen -5.20 5.1 3.5 2.5 2.5 3


Indien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.