Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 70.97 71.86 72.27 72.69 73.12 73.96
Lagren Marknaden 37407.51 36903 36478 36060 35645 34829
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.63 6.62 6.68 6.74 6.8 6.93
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 1.4 1.4 1.2 1.3 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 5.5 5.9 6 6.5 6
Arbetslöshet 6.00 6.2 6.2 6.5 6.5 6.1
Inflation - Betygsätt 3.21 3.3 3.5 3.8 3.7 3.7
Ränta 5.40 5.4 5.2 5.2 5 4.75
Cash Reserveringsgrad 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans -13450.00 -15500 -17900 -17000 -16200 -14100
Kurantkonto -4600.00 -12000 -13500 -11000 -9000 -14600
Bytesbalans Till Bnp -2.30 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Statsskulden Till Bnp 68.30 69 69 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -3.42 -3.4 -3.4 -3 -3 -3
Förtroendekommissionen 112.80 113 114 115 112 112
Tillverkning - Pmi 51.40 52 51.4 50.8 51 50.8
Tjänster Pmi 52.40 50.8 50.5 49.8 50.8 51.9
Konsument - Confidence 95.70 98 95 95 98 101
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 1.4 1.4 1.2 1.3 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 5.5 5.9 6 6.5 6
BNP 2726.32 2900 2900 3100 3100 3100
Bnp Fasta Priser 35851.75 36321 37076 39430 38182 39300
Bruttonationalprodukt 13954956.00 13573061 14778298 14792253 14862028 15664996
Fasta Bruttoinvesteringar 11663.34 11776 12380 12107 12421 13123
Bnp Per Capita 2104.20 2500 2500 2900 2900 2900
Bnp Per Capita Ppp 6899.20 7100 7100 7200 7200 7200
Bnp Från Jordbruk 4335.47 3774 6216 5153 4617 6589
Bnp Från Entreprenad 2812.62 2677 2919 2741 2995 3094
Bnp Från Tillverkning 5681.04 6147 5971 6538 6050 6329
Bnp Från Mining 988.87 767 928 1208 1053 983
Bnp Från Offentlig Förvaltning 4166.28 4418 4565 4887 4437 4839
Bnp Från Verktyg 786.82 780 750 734 838 795
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 6.00 6.2 6.2 6.5 6.5 6.1
Arbetslösa Personer 44.85 42.75 42.54 42.34 43.32 43.32
Befolkning 1298.04 1308 1316 1319 1321 1329
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Löner 272.19 341 341 356 356 356
Löner Högutbildad 43200.00 45489 45500 45500 45500 46500
Lönerna I Manufacturing 347.30 435 435 455 455 455
Löner Lågutbildade 10900.00 11833 17000 17000 17000 18000
Levnadslön Familj 19400.00 17400 18500 18500 18500 19800
Minimilöner 176.00 176 176 190 190 190
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 3.21 3.3 3.5 3.8 3.7 3.7
Konsumentprisindex Kpi 144.90 145 145 146 148 150
Producentpriserna 121.20 124 125 125 125 130
Producentpriserna Förändras 1.08 2.5 3.8 4.5 3.2 3.9
Mat Inflation 2.99 2.9 3.5 4.2 4 4.7
KPI bostadshjälpmedel 151.60 150 152 155 155 157
Cpi Transportfordon 125.80 130 128 129 129 133
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 5.40 5.4 5.2 5.2 5 4.75
Cash Reserveringsgrad 4.00 4 4 4 4 4
Interbankränta 5.37 5.41 5.41 5.41 5.21 4.96
Lån Tillväxt 10.20 11 11 12 13 12
Omvänd Reporänta 5.15 5 4.85 4.85 4.7 4.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -13450.00 -15500 -17900 -17000 -16200 -14100
Kurantkonto -4600.00 -12000 -13500 -11000 -9000 -14600
Bytesbalans Till Bnp -2.30 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Import 39580.00 44500 42900 45600 45700 44400
Export 26130.00 29000 29100 33200 29500 32200
Villkor För Handel 73.30 77.2 83.71 78.04 75.49 78.04
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 68.30 69 69 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -3.42 -3.4 -3.4 -3 -3 -3
Regeringen Budgetutskottet Värde -5476.05 -6100 -6900 -6800 -4400 -6200
Statliga Utgifter 4218.93 4311 3613 3908 4493 3829
Statliga Intäkter 3996.73 7700 12000 17600 3400 13500
Skatteutgifter 9472.78 13800 18900 24400 7800 19700
Offentliga Utgifterna Till Bnp 13.04 13.6 13.6 14 14 14
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 12.00 12 12 12 12 12
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 112.80 113 114 115 112 112
Tillverkning - Pmi 51.40 52 51.4 50.8 51 50.8
Tjänster Pmi 52.40 50.8 50.5 49.8 50.8 51.9
Industriproduktion 4.30 2.4 2 3.8 2.2 3.5
Manufacturing Produktion 4.20 2 2.4 2 2.5 5.6
Bilproduktionen 195138.00 210335 180719 230000 190000 200000
Gruv Produktion 4.90 1.7 2 2 3 2.1
Cementtillverkning 28084.00 29097 29780 34780 29500 30091
Komposit - Pmi 52.60 53 51.8 51 52.5 52.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 95.70 98 95 95 98 101
Konsument - Spendera 19744.38 20359 21832 22378 21028 23141
Bankernas Utlåningsränta 9.40 9.4 9.4 9.4 9.2 8.95
Bensinpriser 1.00 0.97 0.95 0.92 0.89 0.9
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Byggproduktionen 2.10 4.4 5.1 3.5 2.5 3


Indien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.