Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 73.77 73.74 74.08 74.42 74.76 75.43
Lagren Marknaden 40707.31 40013 39083 38178 37293 35524
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 5.91 5.98 6.04 6.09 6.15 6.26

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -25.20 3.5 1.9 2.3 1.4 2.2
Bnp Årlig Tillväxttakt -23.90 -4 2.5 15 8.5 5.5
Arbetslöshet 6.70 7 7.2 6.9 6.5 6.3
Inflation - Betygsätt 7.34 6.9 6.2 5 5.5 4.5
Ränta 4.00 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5
Cash Reserveringsgrad 3.00 3 3 3 3 3
Handelsbalans -2720.00 -14100 -9200 -11100 -11750 -14100
Kurantkonto 19800.00 7000 -10000 -17000 -15000 -12600
Bytesbalans Till Bnp -0.90 0.4 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Statsskulden Till Bnp 69.62 75 80 80 80 80
Statliga Budgetutskottet -4.59 -10 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4
Förtroendekommissionen 99.50 104 115 116 118 99
Tillverkning - Pmi 56.80 50.8 51.4 52 51 51
Tjänster Pmi 49.80 51.9 53.2 52 51 52.6
Konsument - Confidence 63.70 81 95 93 96 89
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.17 35 25.17 25.17 25.17 35
Personliga Skattesats 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -25.20 3.5 1.9 2.3 1.4 2.2
Bnp Årlig Tillväxttakt -23.90 -4 2.5 15 8.5 5.5
BNP 2875.14 2610 2850 2850 2850 2850
Bnp Fasta Priser 26895.56 39924 34970 38987 43741 42519
Bruttonationalprodukt 14522931.00 15917344 13942014 14886004 16701371 16951971
Fasta Bruttoinvesteringar 5991.92 13203 10290 11217 12585 14061
Bnp Per Capita 2169.10 1900 2100 2100 2100 2100
Bnp Per Capita Ppp 6754.30 6610 7500 7500 7500 7500
Bnp Från Jordbruk 4546.58 6687 5855 5439 6102 7121
Bnp Från Entreprenad 1307.50 3142 2490 2737 3071 3346
Bnp Från Tillverkning 3513.96 6445 5342 6209 6966 6864
Bnp Från Mining 712.09 994 812 1120 1257 1058
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3746.56 4921 4609 4937 5539 5241
Bnp Från Verktyg 758.77 808 699 767 861 860

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 6.70 7 7.2 6.9 6.5 6.3
Arbetskraftsdeltagande 49.80 51.5 51.5 52 52 52.5
Befolkning 1312.24 1326 1340 1340 1340 1340
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Minimilöner 178.00 178 178 178 178 178
Ungdomsarbetslöshet 23.70 26 26 26 26 26

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 7.34 6.9 6.2 5 5.5 4.5
Konsumentprisindex Kpi 156.50 161 158 159 163 168
Bnp-Deflatorn 138.80 144 143 142 142 145
Producentpriserna 122.90 125 124 122 127 131
Producentpriserna Förändras 1.32 1.8 2.7 2.5 3.4 4.5
Exportpriserna 402.00 385 400 400 400 400
Importpriserna 569.00 510 515 515 515 515
Mat Inflation 10.68 8.8 7 6 6.1 5.3
Inflationsförväntningar 10.20 10.6 10.3 9.5 9.6 9.1
Inflation (Månad) 1.16 0.6 0.8 1.2 0.6 0.9
KPI bostadshjälpmedel 156.50 163 165 162 165 171
Cpi Transportfordon 140.60 139 138 142 147 145

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 4.00 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5
Cash Reserveringsgrad 3.00 3 3 3 3 3
Interbankränta 3.25 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11
Centralbanken Balansräkning 26948.13 25500 19100 18300 17500 17900
Valutareserven 551505.00 533000 510000 500000 513000 522000
Lån Tillväxt 5.10 5.4 5.9 6.1 6.3 6.2
Omvänd Reporänta 3.35 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -2720.00 -14100 -9200 -11100 -11750 -14100
Kurantkonto 19800.00 7000 -10000 -17000 -15000 -12600
Bytesbalans Till Bnp -0.90 0.4 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Import 30310.00 32400 35800 38500 39850 37200
Export 27580.00 24200 26600 27400 28100 29900
Villkor För Handel 73.70 78.04 75.49 77.67 77.67 84.21
Utländska Direktinvesteringar 17800.00 5800 3200 2800 1700 2600
Kapitalflöden -780.34 -230 29 100 -75 7.98
Remitteringar 12426.61 14000 14900 14800 14000 13800
Turister 328462.00 250000 310000 390000 395000 400000
Guldreserver 657.70 632 632 632 650 650

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 69.62 75 80 80 80 80
Statliga Budgetutskottet -4.59 -10 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4
Regeringen Budgetutskottet Värde -8703.00 -6208 -6208 -7600 -7500 -6208
Statliga Utgifter 4866.36 3890 3722 3903 4379 4143
Statliga Intäkter 3773.06 4500 9500 10200 10700 11500
Skatteutgifter 12476.53 16700 17100 17700 18000 19500
Offentliga Utgifterna Till Bnp 13.21 13.6 14 14 14 14

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.17 35 25.17 25.17 25.17 35
Personliga Skattesats 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 12.00 12 12 12 12 12

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Förtroendekommissionen 99.50 104 115 116 118 99
Tillverkning - Pmi 56.80 50.8 51.4 52 51 51
Tjänster Pmi 49.80 51.9 53.2 52 51 52.6
Industriproduktion -8.00 6.8 5.4 3.9 6.7 4.5
Industriproduktion (Månadsvis) -1.30 2 0.9 1.4 0.8 1
Manufacturing Produktion -8.60 7 7 4.2 3.9 5.6
Bilproduktionen 152604.00 157000 170000 181000 183000 195000
Bilregistreringar 157761.00 165000 160000 160000 215000 219000
Stål Produktion 8478.00 9100 9100 8700 8600 8740
Gruv Produktion -9.80 4.1 4.1 3.5 2 2.1
Komposit - Pmi 54.60 51 51.8 52.3 50 52.5
Cementtillverkning 20850.00 26000 27000 29000 30900 31791

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Confidence 63.70 81 95 93 96 89
Konsument - Spendera 14611.64 23578 20951 21782 24439 25111
Disponibel Personlig Inkomst 206752290.00 219932018 198482198 211921097 237765134 234227599
Bankernas Utlåningsränta 9.00 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Hushållen Skuld Till Bnp 12.60 11.5 11.5 11.5 11.5 12
Bensinpriser 1.11 0.94 0.91 0.87 0.82 0.89

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Housing - Index 109.00 115 118 118 117 119
Byggproduktionen -8.50 2 2 4.2 5.1 3


Indien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.