Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 71.53 71.86 72.19 72.54 72.87 73.55
Lagren Marknaden 41257.74 40255 39791 39335 38883 37979
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.37 6.66 6.72 6.79 6.85 6.98
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 1.2 1.3 1.1 1.3 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.50 4.1 4.6 5.4 6 5.5
Arbetslöshet 7.20 7.8 7.5 7.3 6.1 6.4
Inflation - Betygsätt 7.59 7.5 4.5 4.6 5.2 4.5
Ränta 5.15 5.15 4.9 4.5 4.5 3.75
Cash Reserveringsgrad 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans -15170.00 -17000 -14200 -13300 -14100 -14100
Kurantkonto -6253.68 -11000 -9000 -10000 -14600 -14600
Bytesbalans Till Bnp -2.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.5
Statsskulden Till Bnp 69.62 70 70 70 70 68
Statliga Budgetutskottet -3.34 -3.3 -3.5 -3.5 -3.5 -3.3
Förtroendekommissionen 112.80 115 112 111 112 111
Tillverkning - Pmi 55.30 50.8 51 51.1 50.8 51
Tjänster Pmi 55.50 51.8 51.7 52.3 51.9 52.6
Konsument - Confidence 89.40 95 98 98 101 102
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
Personliga Skattesats 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 1.2 1.3 1.1 1.3 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.50 4.1 4.6 5.4 6 5.5
BNP 2718.73 2950 2950 2950 2950 3100
Bnp Fasta Priser 35993.34 37961 36676 36965 38153 40251
Bruttonationalprodukt 13954956.00 14241033 14275920 14331740 14792253 15605827
Fasta Bruttoinvesteringar 11276.75 11656 11932 11581 11953 12611
Bnp Per Capita 2104.20 2900 2900 2900 2900 3200
Bnp Per Capita Ppp 6899.20 7200 7200 7200 7200 7200
Bnp Från Jordbruk 3651.61 4961 4435 3750 3871 4084
Bnp Från Entreprenad 2621.49 2639 2877 2692 2779 2932
Bnp Från Tillverkning 5765.60 6294 5812 5921 6112 6448
Bnp Från Mining 727.76 1163 1012 747 771 814
Bnp Från Offentlig Förvaltning 4674.34 4705 4262 4801 4955 5227
Bnp Från Verktyg 766.25 706 805 787 812 857
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 7.20 7.8 7.5 7.3 6.1 6.4
Arbetskraftsdeltagande 49.80 51.5 51.5 51.5 51.5 52.5
Befolkning 1298.04 1319 1321 1325 1327 1341
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Löner Högutbildad 43200.00 45500 45500 45500 46500 47500
Löner Lågutbildade 10900.00 17000 17000 17000 18000 18000
Ungdomsarbetslöshet 23.70 23.4 24 24 24 24
Levnadslön Familj 19400.00 18500 18500 18500 19800 20000
Minimilöner 178.00 178 178 178 178 190
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 7.59 7.5 4.5 4.6 5.2 4.5
Konsumentprisindex Kpi 150.20 151 150 153 158 165
Bnp-Deflatorn 134.80 139 136 136 142 148
Producentpriserna 122.90 122 125 125 128 133
Producentpriserna Förändras 3.10 1.9 3.2 3.4 3.9 4.5
Exportpriserna 376.00 385 385 385 385 400
Importpriserna 513.00 510 510 510 510 510
Mat Inflation 13.63 14.2 12 10 5.8 4.3
Inflationsförväntningar 8.10 5.5 5.5 5.1 4.5 5.1
Inflation (Månad) -0.13 0.5 0.6 0.4 0.32 0.32
KPI bostadshjälpmedel 153.90 160 157 159 161 168
Cpi Transportfordon 130.80 134 131 132 136 142
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 5.15 5.15 4.9 4.5 4.5 3.75
Cash Reserveringsgrad 4.00 4 4 4 4 4
Interbankränta 5.12 5.12 4.87 4.47 4.47 4.47
Valutareserven 473001.00 423000 424000 428000 420000 422000
Centralbanken Balansräkning 21554.66 19422 18200 18200 19426 19826
Lån Tillväxt 7.10 12 13 11.5 12 12
Omvänd Reporänta 4.90 4.85 4.7 4.6 4.5 4.5
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -15170.00 -17000 -14200 -13300 -14100 -14100
Kurantkonto -6253.68 -11000 -9000 -10000 -14600 -14600
Bytesbalans Till Bnp -2.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.5
Import 41140.00 42600 43700 44100 44400 45100
Export 25970.00 32200 29500 30800 32200 34900
Villkor För Handel 73.30 75.49 75.49 75.49 75.49 78.43
Kapitalflöden -96.61 8.64 12 12 12 7.98
Utländska Direktinvesteringar 3016.00 3600 4000 4000 2800 2600
Remitteringar 16373.32 13000 13500 15500 14000 13800
Turister 1225672.00 750000 720000 720000 1100000 1255000
Guldreserver 618.16 630 630 630 632 650
Råolja Produktion 659.00 700 700 700 700 702
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 69.62 70 70 70 70 68
Statliga Budgetutskottet -3.34 -3.3 -3.5 -3.5 -3.5 -3.3
Regeringen Budgetutskottet Värde -9317.25 -9800 -4620 -6670 -6208 -6208
Statliga Utgifter 4725.76 3762 4316 4853 5009 5285
Statliga Intäkter 11779.22 17600 3400 8200 13500 15500
Skatteutgifter 21096.47 24400 7800 14600 19700 21500
Offentliga Utgifterna Till Bnp 13.21 13.6 13.6 13.6 13.6 14
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
Personliga Skattesats 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 12.00 12 12 12 12 12
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 112.80 115 112 111 112 111
Tillverkning - Pmi 55.30 50.8 51 51.1 50.8 51
Tjänster Pmi 55.50 51.8 51.7 52.3 51.9 52.6
Industriproduktion -0.30 1.1 2.2 1.5 3.5 4.5
Industriproduktion (Månadsvis) 4.00 1.2 -5 -2 0.87 0.87
Manufacturing Produktion -1.20 1.2 2.5 1.8 5.6 5.6
Bilproduktionen 231672.00 230000 190000 230000 200000 218720
Bilregistreringar 207963.00 243231 245000 245000 210000 215000
Gruv Produktion 5.40 2 3 3 2.1 2.1
Stål Produktion 9281.00 9500 8950 8950 9600 9650
Komposit - Pmi 56.30 51 52.5 52.5 52.5 52.5
Cementtillverkning 30455.00 34780 29500 275000 30091 31791
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 89.40 95 98 98 101 102
Konsument - Spendera 20274.01 21544 20199 20821 21490 22672
Disponibel Personlig Inkomst 192817450.00 196770208 197252251 198023521 204386497 215627754
Bankernas Utlåningsränta 9.40 9.4 9.15 8.75 8.75 8.75
Bensinpriser 1.06 0.95 0.97 0.99 1.03 1.03
Hushållen Skuld Till Bnp 11.60 11.5 11.5 11.5 11.5 12
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Housing - Index 105.00 120 123 125 130 142
Byggproduktionen 1.30 -0.6 2.5 2.5 3 3


Indien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.