Marknader Senaste Referens
Valuta 96.53 2019-02
Lagren Marknaden 26032 2019-02
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.65 2019-02
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 3.4 2018-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 3 2018-09
Arbetslöshet 4 2019-01
Icke Adp 304 2019-01
Inflation - Betygsätt 1.6 2019-01
Inflation (Månad) 0 2019-01
Ränta 2.5 2019-01
Handelsbalans -49313 2018-11
Kurantkonto -124817 2018-09
Bytesbalans Till Bnp -2.4 2017-12
Statsskulden Till Bnp 105 2017-12
Statliga Budgetutskottet -3.5 2017-12
Förtroendekommissionen 56.6 2019-01
Tillverkning - Pmi 53.7 2019-02
Inte - Tillverkning - Pmi 56.7 2019-01
Tjänster Pmi 56.2 2019-02
Konsument - Confidence 95.5 2019-02
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.2 2018-12
Bygglov 1322 2018-11
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2019-12
Personliga Skattesats 37 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 3.4 2018-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 3 2018-09
BNP 19391 2017-12
Bnp Fasta Priser 18665 2018-09
Bruttonationalprodukt 18908 2018-09
Fasta Bruttoinvesteringar 3332 2018-09
Bnp Per Capita 53129 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 54225 2017-12
Bnp Från Jordbruk 212 2018-09
Bnp Från Entreprenad 646 2018-09
Bnp Från Tillverkning 2140 2018-09
Bnp Från Mining 430 2018-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2181 2018-09
Bnp Från Tjänster 12822 2018-09
Bnp Från Transport 546 2018-09
Bnp Från Verktyg 281 2018-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4 2019-01
Icke Adp 304 2019-01
Statliga Lönelistor 8 2019-01
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 296 2019-01
Tillverkningslönelistor 13 2019-01
Första Arbetslösa Fordringar 216 2019-02
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 1725 2019-02
Adp - Employment - Förändring 213 2019-01
Egenföretagare 156694 2019-01
Arbetslösa Personer 6535 2019-01
Medeltimlön 0.1 2019-01
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.5 2019-01
Arbetskraftsdeltagande 63.2 2019-01
Långtidsarbetslöshet 0.8 2018-12
Ungdomsarbetslöshet 9.1 2019-01
Arbetskostnaderna 109 2018-09
Produktivitet 106 2018-09
Lediga Jobb 6890 2018-12
Jobberbjudanden 7335 2018-12
Challenger Nedskärningar 52988 2019-01
Löner 23.12 2019-01
Minimilöner 7.25 2019-12
Löne Tillväxt 4.2 2018-11
Lönerna I Manufacturing 21.86 2019-01
Employment Cost Index 0.7 2018-12
Befolkning 326 2017-12
Pensionsåldern Kvinnor 66 2018-12
Pensionsåldern Män 66 2018-12
Sysselsättningsgraden 60.7 2019-01
Heltid 129837 2019-01
Levnadslön Familj 2380 2018-12
Levnadslön Individuella 1660 2018-12
Deltid Sysselsättning 26752 2019-01
Löner Högutbildad 4520 2018-12
Löner Lågutbildade 1960 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.6 2019-01
Inflation (Månad) 0 2019-01
Konsumentprisindex Kpi 253 2019-01
Kärna Konsumentprisindexet 261 2019-01
Kärna Inflation Rate 2.2 2019-01
Bnp-Deflatorn 111 2018-09
Producentpriserna 117 2019-01
Producentpriserna Förändras 2 2019-01
Exportpriserna 125 2019-01
Importpriserna 124 2019-01
Mat Inflation 1.6 2019-01
Kärna Pce Price Index 111 2018-11
Kärnproducentpriser 117 2019-01
KPI bostadshjälpmedel 262 2019-01
Cpi Transportfordon 203 2019-01
Inflationsförväntningar 2.97 2019-01
Pce - Pris - Index 109 2018-11
Pengar Senaste Referens
Ränta 2.5 2019-01
Interbankränta 2.65 2019-02
Penningmängden M0 3346896 2019-01
Penningmängden M1 3737 2019-01
Penningmängden M2 14467 2019-01
Banks Balansräkning 16821077 2018-10
Centralbanken Balansräkning 4102109 2018-11
Valutareserven 126357 2019-01
Lån Till Den Privata Sektorn 2343 2019-01
Utländska Masslåneplacering -77351 2018-12
Privat skuld och BNP 203 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -49313 2018-11
Kurantkonto -124817 2018-09
Bytesbalans Till Bnp -2.4 2017-12
Export 209873 2018-11
Import 259186 2018-11
Utlandsskulden 19556588 2018-09
Villkor För Handel 107 2018-06
Kapitalflöden -33062 2018-12
Utländska Direktinvesteringar 51938 2018-09
Net Long Term Tic Flöden -48313 2018-12
Guldreserver 8134 2019-03
Råolja Produktion 11900 2018-11
Terrorism Index 6.07 2017-12
Inkomster Från Turism 21289 2018-10
Turister 6734056 2018-05
Vapen Sales 12394 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 105 2017-12
Statliga Budgetutskottet -3.5 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -13539 2018-12
Statliga Utgifter 3192 2018-09
Statliga Intäkter 312584 2018-12
Statsskuld 21982423 2019-01
Skatteutgifter 326123 2018-12
Asylansökningar 6901 2018-04
Credit - Betyg 97
Offentliga Utgifterna Till Bnp 37.7 2016-12
Militära Utgifter 597178 2017-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2019-12
Personliga Skattesats 37 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.3 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.65 2018-12
Social Trygghet För Anställda 7.65 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 56.6 2019-01
Tillverkning - Pmi 53.7 2019-02
Inte - Tillverkning - Pmi 56.7 2019-01
Tjänster Pmi 56.2 2019-02
Komposit - Pmi 55.8 2019-02
Industriproduktion 3.8 2019-01
Industriproduktion (Månadsvis) -0.6 2019-01
Manufacturing Produktion 2.9 2019-01
Kapacitetsutnyttjande 78.22 2019-01
Orderingång För Kapitalvaror 1.2 2018-12
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense 1.8 2018-12
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 0.1 2018-12
Fabriks Beställningar Ex Transport -1.3 2018-11
Fabriks Beställningar -0.6 2018-11
Nya Beställningar 499194 2018-11
Business Varulager -0.1 2018-11
Lagerförändringar 89.77 2018-09
Partihandel Varulager 0.3 2018-11
Konkurser 22232 2018-12
Företagens Vinster 2077 2018-09
Nfib - Business - Optimism - Index 101 2019-01
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index 0.27 2018-12
Dallas - Fed - Tillverkning - Index 1 2019-01
Ism New York-Index 63.4 2019-01
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index 8.8 2019-02
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index -4.1 2019-02
Richmond - Fed - Tillverkning - Index -2 2019-01
Chicago - Pmi 56.7 2019-01
Bilproduktionen 2.61 2019-01
Bilregistreringar 446 2018-12
Totalt - Vehicle - Försäljning 16.7 2019-01
Råoljelagren Ändra 3.67 2019-02
Bensin Lagren Ändra -1454 2019-02
Naturgas Lager Förändring -177 2019-02
Ledande Ekonomiska Index 125 2018-12
API för råoljelager 1.26 2019-02
Råolja 853 2019-02
Internet hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
Konkurrenskraft - Index 85.64 2018-12
Konkurrenskraft Rank 1 2018-12
Korruption Index 71 2018-12
Korruption Placering 22 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 8 2018-12
Gruv Produktion 15.3 2019-01
Stål Produktion 7568 2018-12
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 95.5 2019-02
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.2 2018-12
Detaljhandel Ex Autos -1.8 2018-12
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.3 2018-12
Konsument - Spendera 12953 2018-09
Disponibel Personlig Inkomst 15743 2018-11
Personliga Utgifter 0.4 2018-11
Personlig Inkomst 0.2 2018-11
Personliga Besparingar 6 2018-11
Konsumentkrediter 16.55 2018-12
Privat - Sektor - Credit 9631 2019-01
Bankernas Utlåningsränta 5.5 2019-01
Ekonomisk Optimism Index 50.3 2019-02
Redbook - Index 5.4 2019-02
Chain Store Försäljning 5637 2018-11
Bensinpriser 0.59 2019-01
Hushållen Skuld Till Bnp 76.6 2018-06
Hus Senaste Referens
Bygglov 1322 2018-11
Bostäder 1256 2018-11
Ny - Hem - Försäljning 657 2018-11
Husförsäljningssiffror -9.8 2018-12
Befintliga Home Sales 4940 2019-01
Konstruktion - Spendera 0.8 2018-11
Housing - Index 0.4 2018-11
Nahb - Housing - Marknad - Index 62 2019-02
Mort - Betyg 4.66 2019-02
Mort - Tillämpningar 3.6 2019-02
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 214 2018-11
Husägande Betyg 64.4 2018-09


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: USA - Ekonomiska indikatorer.