Marknader Senaste Referens
Valuta 96.65 2020-07
Lagren Marknaden 26075 2020-07
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.63 2020-07

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -5 2020-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.3 2020-03
Arbetslöshet 11.1 2020-06
Icke Adp 4800 2020-06
Inflation - Betygsätt 0.1 2020-05
Inflation (Månad) -0.1 2020-05
Ränta 0.25 2020-06
Handelsbalans -54601 2020-05
Kurantkonto -104204 2020-03
Bytesbalans Till Bnp -2.3 2019-12
Statsskulden Till Bnp 107 2019-12
Statliga Budgetutskottet -4.6 2019-12
Förtroendekommissionen 52.6 2020-06
Tillverkning - Pmi 49.8 2020-06
Inte - Tillverkning - Pmi 57.1 2020-06
Tjänster Pmi 47.9 2020-06
Konsument - Confidence 78.1 2020-06
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 17.7 2020-05
Bygglov 1216 2020-05
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2020-12
Personliga Skattesats 37 2020-12
Coronavirus-fall 3131550 2020-07
Coronavirus - dödsfall 133954 2020-07
Coronavirus återhämtat 978152 2020-07
Sjukhussängar 2.77 2016-12
sjukhus 17.11 2016-12
Medicinska läkare 2.74 2017-12
sjuksköterskor 11.74 2017-12

BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -5 2020-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.3 2020-03
BNP 21428 2019-12
Bnp Fasta Priser 18977 2020-03
Bruttonationalprodukt 19212 2020-03
Fasta Bruttoinvesteringar 3305 2020-03
Bnp Per Capita 55809 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 62683 2019-12
Bnp Från Jordbruk 254 2020-03
Bnp Från Entreprenad 655 2020-03
Bnp Från Tillverkning 2158 2020-03
Bnp Från Mining 541 2020-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2211 2020-03
Bnp Från Tjänster 13084 2020-03
Bnp Från Transport 548 2020-03
Bnp Från Verktyg 301 2020-03

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 11.1 2020-06
Icke Adp 4800 2020-06
Statliga Lönelistor 33 2020-06
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 4767 2020-06
Tillverkningslönelistor 356 2020-06
Första Arbetslösa Fordringar 1314 2020-07
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 18062 2020-06
Adp - Employment - Förändring 2369 2020-06
Egenföretagare 142182 2020-06
Arbetslösa Personer 17750 2020-06
Medeltimlön -1.2 2020-06
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.5 2020-06
Arbetskraftsdeltagande 61.5 2020-06
Långtidsarbetslöshet 0.87 2020-06
Ungdomsarbetslöshet 20.7 2020-06
Arbetskostnaderna 113 2020-03
Produktivitet 108 2020-03
Lediga Jobb 5266 2020-05
Jobberbjudanden 5397 2020-05
Challenger Nedskärningar 170219 2020-06
Löner 24.74 2020-06
Minimilöner 7.25 2020-12
Löne Tillväxt -5.66 2020-05
Lönerna I Manufacturing 22.54 2020-06
Employment Cost Index 0.8 2020-03
Befolkning 329 2019-12
Pensionsåldern Kvinnor 66 2019-12
Pensionsåldern Män 66 2019-12
Sysselsättningsgraden 54.6 2020-06
Heltid 118941 2020-06
Arbetslösa fordringar 4-veckors genomsnitt 1437 2020-07
Deltid Sysselsättning 23179 2020-06

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.1 2020-05
Inflation (Månad) -0.1 2020-05
Konsumentprisindex Kpi 256 2020-05
Kärna Konsumentprisindexet 265 2020-05
Kärna Inflation Rate 1.2 2020-05
Bnp-Deflatorn 113 2020-03
Producentpriserna 117 2020-06
Producentpriserna Förändras -0.8 2020-06
Exportpriserna 119 2020-05
Importpriserna 119 2020-05
Mat Inflation 4 2020-05
Kärna Pce Price Index 112 2020-05
Kärnproducentpriser 118 2020-06
KPI bostadshjälpmedel 271 2020-05
Cpi Transportfordon 191 2020-05
Inflationsförväntningar 3 2020-05
Pce - Pris - Index 110 2020-05

Pengar Senaste Referens
Ränta 0.25 2020-06
Interbankränta 0.27 2020-07
Penningmängden M0 5001978 2020-06
Penningmängden M1 5063 2020-05
Penningmängden M2 18043 2020-05
Banks Balansräkning 20072300 2020-06
Centralbanken Balansräkning 6915285 2020-07
Valutareserven 132239 2020-05
Lån Till Den Privata Sektorn 2900 2020-06
Utländska Masslåneplacering -176703 2020-04
Privat skuld och BNP 197 2018-12
Reporänta 0.16 2020-07

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -54601 2020-05
Kurantkonto -104204 2020-03
Bytesbalans Till Bnp -2.3 2019-12
Export 144514 2020-05
Import 199115 2020-05
Utlandsskulden 21234497 2020-03
Villkor För Handel 105 2020-03
Kapitalflöden 125285 2020-04
Utländska Direktinvesteringar 34578 2020-03
Net Long Term Tic Flöden -128396 2020-04
Guldreserver 8134 2020-03
Råolja Produktion 12061 2020-04
Varor Handelsbalans -74338 2020-05
Oljeexport 2501 2020-05
Terrorism Index 5.69 2018-12
Inkomster Från Turism 19723 2020-02
Turister 249143 2020-04
Vapen Sales 10508 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 107 2019-12
Statliga Budgetutskottet -4.6 2019-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -398821 2020-05
Statliga Utgifter 3338 2020-03
Statliga Intäkter 173861 2020-05
Statsskuld 26477241 2020-06
Skatteutgifter 572682 2020-05
Asylansökningar 7267 2018-09
Credit - Betyg 98 2020-07
Offentliga Utgifterna Till Bnp 37.8 2018-12
Militära Utgifter 633565 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2020-12
Personliga Skattesats 37 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.3 2019-12
Social Security Rate För Företag 7.65 2019-12
Social Trygghet För Anställda 7.65 2019-12

Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 52.6 2020-06
Tillverkning - Pmi 49.8 2020-06
Inte - Tillverkning - Pmi 57.1 2020-06
Tjänster Pmi 47.9 2020-06
Komposit - Pmi 47.9 2020-06
Industriproduktion -15.3 2020-05
Industriproduktion (Månadsvis) 1.4 2020-05
Manufacturing Produktion -16.5 2020-05
Kapacitetsutnyttjande 64.8 2020-05
Orderingång För Kapitalvaror 15.8 2020-05
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense 15.5 2020-05
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 4 2020-05
Fabriks Beställningar Ex Transport 2.6 2020-05
Fabriks Beställningar 8 2020-05
Nya Beställningar 412838 2020-05
Business Varulager -1.3 2020-04
Lagerförändringar -67.15 2020-03
Partihandel Varulager -1.2 2020-05
Konkurser 23114 2020-03
Företagens Vinster 1672 2020-03
Nfib - Business - Optimism - Index 94.4 2020-05
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index 2.61 2020-05
Dallas - Fed - Tillverkning - Index -6.1 2020-06
Ism New York-Index 39.5 2020-06
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index -0.2 2020-06
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 27.5 2020-06
Richmond - Fed - Tillverkning - Index 0 2020-06
Chicago - Pmi 36.6 2020-06
Bilproduktionen 0.54 2020-05
Bilregistreringar 181 2020-04
Totalt - Vehicle - Försäljning 13.05 2020-06
Råoljelagren Ändra 5.65 2020-07
Bensin Lagren Ändra -4839 2020-07
Naturgas Lager Förändring 56 2020-07
Ledande Ekonomiska Index 118 2020-05
API för råoljelager 2 2020-07
Råolja 181 2020-07
Internet hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
Konkurrenskraft - Index 83.67 2019-12
Konkurrenskraft Rank 2 2019-12
Korruption Index 69 2019-12
Korruption Placering 23 2019-12
Importera oljeolja 2130 2020-07
Cushing - Rå - Olja - Lager 2206 2020-07
Destillera bränsleproduktion 132 2020-07
DESTILLAT - LAGER 3136 2020-07
Lätt Att Göra Affärer 6 2019-12
Bensinproduktion 140 2020-07
Uppvärmning av oljelager -95 2020-07
Kansas Fed Tillverkningsindex 2 2020-06
Gruv Produktion -14.1 2020-05
Raffinaderi - Rå - Runs 314 2020-07
Stål Produktion 4790 2020-05

Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 78.1 2020-06
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 17.7 2020-05
Detaljhandel Ex Autos 12.4 2020-05
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -6.1 2020-05
Konsument - Spendera 13181 2020-03
Disponibel Personlig Inkomst 17788 2020-05
Personliga Utgifter 8.2 2020-05
Personlig Inkomst -4.2 2020-05
Personliga Besparingar 23.2 2020-05
Konsumentkrediter -18.28 2020-05
Privat - Sektor - Credit 10663 2020-06
Bankernas Utlåningsränta 3.25 2020-06
Ekonomisk Optimism Index 44 2020-07
Redbook - Index -6.9 2020-07
Chain Store Försäljning 1177 2020-03
Bensinpriser 0.55 2020-06
Hushållen Skuld Till Bnp 75.4 2019-12

Hus Senaste Referens
Bygglov 1216 2020-05
Bostäder 974 2020-05
Ny - Hem - Försäljning 676 2020-05
Husförsäljningssiffror -5.1 2020-05
Befintliga Home Sales 3910 2020-05
Konstruktion - Spendera -2.1 2020-05
Housing - Index 0.2 2020-04
Nahb - Housing - Marknad - Index 58 2020-06
Mort - Betyg 3.26 2020-07
Mort - Tillämpningar 2.2 2020-07
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 224 2020-04
Husägande Betyg 65.3 2020-03

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 3131550 2020-07
Coronavirus - dödsfall 133954 2020-07
Coronavirus återhämtat 978152 2020-07
Sjukhussängar 2.77 2016-12
sjukhus 17.11 2016-12
Medicinska läkare 2.74 2017-12
sjuksköterskor 11.74 2017-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: USA - Ekonomiska indikatorer.