USA - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 4.1 2018-06
Arbetslöshet 3.9 2018-07
Inflation - Betygsätt 2.9 2018-07
Ränta 2 2018-08
Handelsbalans -46348 2018-06
Statsskulden Till Bnp 105 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 96.28 2018-08
Lagren Marknaden 25613 Poäng 2018-08
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.85 % 2018-08
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 4.1 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.8 % 2018-06
BNP 19391 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 18507 Usd - Miljard 2018-06
Bruttonationalprodukt 17552 Usd - Miljard 2018-03
Fasta Bruttoinvesteringar 3315 Usd - Miljard 2018-06
Bnp Per Capita 53129 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 54225 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 150 Usd - Miljard 2018-03
Bnp Från Entreprenad 667 Usd - Miljard 2018-03
Bnp Från Tillverkning 2000 Usd - Miljard 2018-03
Bnp Från Mining 392 Usd - Miljard 2018-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2084 Usd - Miljard 2018-03
Bnp Från Tjänster 11786 Usd - Miljard 2018-03
Bnp Från Transport 486 Usd - Miljard 2018-03
Bnp Från Verktyg 279 Usd - Miljard 2018-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.9 % 2018-07
Icke Adp 157 Thousand 2018-07
Statliga Lönelistor -13 Thousand 2018-07
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 170 Thousand 2018-07
Tillverkningslönelistor 37 Thousand 2018-07
Första Arbetslösa Fordringar 212 Thousand 2018-08
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 1721 Thousand 2018-08
Adp - Employment - Förändring 219 Thousand 2018-07
Egenföretagare 155965 Thousand 2018-07
Arbetslösa Personer 6280 Thousand 2018-07
Medeltimlön 0.3 % 2018-07
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.5 Timmar 2018-07
Arbetskraftsdeltagande 62.9 % 2018-07
Långtidsarbetslöshet 0.74 % 2018-05
Ungdomsarbetslöshet 8.6 % 2018-07
Arbetskostnaderna 109 Indexpunkter 2018-06
Produktivitet 105 Indexpunkter 2018-06
Lediga Jobb 6653 Thousand 2018-06
Jobberbjudanden 6662 Thousand 2018-06
Challenger Nedskärningar 27122 Personer 2018-07
Löner 22.65 Usd / Timme 2018-07
Minimilöner 7.25 Usd / Timme 2018-12
Löne Tillväxt 4.89 % 2018-05
Lönerna I Manufacturing 21.43 Usd / Timme 2018-07
Employment Cost Index 0.6 % 2018-06
Befolkning 326 Million 2017-12
Pensionsåldern Kvinnor 66 2018-12
Pensionsåldern Män 66 2018-12
Sysselsättningsgraden 60.5 % 2018-07
Heltid 129021 Thousand 2018-07
Levnadslön Familj 2240 Usd / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 1540 Usd / Månad 2017-12
Deltid Sysselsättning 26992 Thousand 2018-07
Löner Högutbildad 4290 Usd / Månad 2017-12
Löner Lågutbildade 2090 Usd / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.9 % 2018-07
Inflation (Månad) 0.2 % 2018-07
Konsumentprisindex Kpi 251 Indexpunkter 2018-07
Kärna Konsumentprisindexet 258 Indexpunkter 2018-07
Kärna Inflation Rate 2.4 % 2018-07
Bnp-Deflatorn 110 Indexpunkter 2018-06
Producentpriserna 116 Indexpunkter 2018-07
Producentpriserna Förändras 3.3 % 2018-07
Exportpriserna 127 Indexpunkter 2018-07
Importpriserna 128 Indexpunkter 2018-07
Mat Inflation 1.4 % 2018-07
Kärna Pce Price Index 110 Indexpunkter 2018-06
Kärnproducentpriser 115 Indexpunkter 2018-07
KPI bostadshjälpmedel 259 Indexpunkter 2018-07
Cpi Transportfordon 214 Indexpunkter 2018-07
Inflationsförväntningar 2.98 % 2018-07
Pce - Pris - Index 108 Indexpunkter 2018-06
Pengar Senaste Referens
Ränta 2 % 2018-08
Interbankränta 2.32 % 2018-08
Penningmängden M0 3618339 Usd - Million 2018-07
Penningmängden M1 3658 Usd - Miljard 2018-06
Penningmängden M2 14112 Usd - Miljard 2018-06
Banks Balansräkning 16739100 Usd - Million 2018-06
Centralbanken Balansräkning 4259935 Usd - Million 2018-07
Valutareserven 125099 Usd - Million 2018-06
Lån Till Den Privata Sektorn 2227 Usd - Miljard 2018-07
Utländska Masslåneplacering -48573 Usd - Million 2018-06
Privat skuld och BNP 203 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -46348 Usd - Million 2018-06
Export 213810 Usd - Million 2018-06
Import 260158 Usd - Million 2018-06
Kurantkonto -124105 Usd - Million 2018-03
Bytesbalans Till Bnp -2.4 % 2017-12
Utlandsskulden -7888082 Usd - Million 2018-03
Villkor För Handel 107 Indexpunkter 2018-06
Kapitalflöden 114468 Usd - Million 2018-06
Utländska Direktinvesteringar 45701 Usd - Million 2018-03
Net Long Term Tic Flöden -36459 Usd - Million 2018-06
Guldreserver 8134 Ton 2018-06
Råolja Produktion 10442 BBL/D/1K 2018-05
Terrorism Index 5.43 2016-12
Inkomster Från Turism 21547 Usd - Million 2018-05
Turister 6145476 2017-09
Vapen Sales 12394 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 105 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -3.5 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -76865 Usd - Million 2018-07
Statliga Utgifter 3169 Usd - Miljard 2018-06
Statliga Intäkter 225266 Usd - Million 2018-07
Statsskuld 21313061 Usd - Million 2018-07
Skatteutgifter 302131 Usd - Million 2018-07
Asylansökningar 6901 Personer 2018-04
Credit - Betyg 97
Offentliga Utgifterna Till Bnp 37.8 % 2016-12
Militära Utgifter 597178 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 58.1 Indexpunkter 2018-07
Tillverkning - Pmi 55.3 2018-07
Inte - Tillverkning - Pmi 55.7 2018-07
Tjänster Pmi 56 Indexpunkter 2018-07
Komposit - Pmi 55.7 Indexpunkter 2018-07
Industriproduktion 4.2 % 2018-07
Industriproduktion (Månadsvis) 0.1 % 2018-07
Manufacturing Produktion 2.8 % 2018-07
Kapacitetsutnyttjande 78.1 % 2018-07
Orderingång För Kapitalvaror 1 % 2018-06
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense 1.5 % 2018-06
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 0.4 % 2018-06
Fabriks Beställningar Ex Transport 0.4 % 2018-06
Fabriks Beställningar 0.7 % 2018-06
Nya Beställningar 501718 Usd - Million 2018-06
Business Varulager 0.1 % 2018-06
Lagerförändringar -27.92 Usd - Miljard 2018-06
Partihandel Varulager 0.1 % 2018-06
Konkurser 22245 Företag 2018-06
Företagens Vinster 1920 Usd - Miljard 2018-03
Nfib - Business - Optimism - Index 108 Indexpunkter 2018-07
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index 0.43 2018-06
Dallas - Fed - Tillverkning - Index 32.3 Indexpunkter 2018-07
Ism New York-Index 75 % 2018-07
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index 25.6 Indexpunkter 2018-08
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 11.9 Indexpunkter 2018-08
Richmond - Fed - Tillverkning - Index 20 Indexpunkter 2018-07
Chicago - Pmi 65.5 Indexpunkter 2018-07
Bilproduktionen 2.72 Miljoner - Enheter 2018-06
Bilregistreringar 525 Thousand 2018-05
Totalt - Vehicle - Försäljning 16.77 Million 2018-07
Råoljelagren Ändra 6.81 Bbl / 1 Miljon 2018-08
Bensin Lagren Ändra -740 Tusen fat 2018-08
Naturgas Lager Förändring 33 Billion - Cf 2018-08
Ledande Ekonomiska Index 123 Indexpunkter 2018-06
API för råoljelager 3.66 Bbl / 1 Miljon 2018-08
Råolja 869 2018-08
Internet hastighet 18748 KBps 2017-03
IP-adresser 128949703 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 5.85 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 2 2018-12
Korruption Index 75 Poäng 2017-12
Korruption Placering 16 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 6 2017-12
Gruv Produktion 12.9 % 2018-07
Stål Produktion 6847 Kton 2018-06
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 95.3 Indexpunkter 2018-08
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.5 % 2018-07
Detaljhandel Ex Autos 0.6 % 2018-07
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.4 % 2018-07
Konsument - Spendera 12848 Usd - Miljard 2018-06
Disponibel Personlig Inkomst 15520 Usd - Miljard 2018-06
Personliga Utgifter 0.4 % 2018-06
Personlig Inkomst 0.4 % 2018-06
Personliga Besparingar 6.8 % 2018-06
Konsumentkrediter 10.2 Usd - Miljard 2018-06
Privat - Sektor - Credit 9381 Usd - Miljard 2018-07
Bankernas Utlåningsränta 5 % 2018-07
Ekonomisk Optimism Index 58 2018-08
Redbook - Index 4.5 % 2018-08
Chain Store Försäljning 4410 Usd - Million 2018-05
Bensinpriser 0.75 Usd / Liter 2018-07
Hushållen Skuld Till Bnp 78.7 % of GDP 2017-12
Hus Senaste Referens
Bygglov 1311 Thousand 2018-07
Bostäder 1168 Tusen Enheter 2018-07
Ny - Hem - Försäljning 631 Thousand 2018-06
Husförsäljningssiffror -2.5 % 2018-06
Befintliga Home Sales 5380 Thousand 2018-06
Konstruktion - Spendera -1.1 % 2018-06
Housing - Index 0.2 % 2018-05
Nahb - Housing - Marknad - Index 67 2018-08
Mort - Betyg 4.81 % 2018-08
Mort - Tillämpningar -2 % 2018-08
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 212 Indexpunkter 2018-05
Husägande Betyg 64.3 % 2018-06
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 % 2018-12
Personliga Skattesats 37 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.3 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.65 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 7.65 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 75.78 mm 2015-12
Temperatur -1.42 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: USA - Ekonomiska indikatorer.