Marknader Senaste Referens
Valuta 97.38 2019-04
Lagren Marknaden 26560 2019-04
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.56 2019-04
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 2.2 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 3 2018-12
Arbetslöshet 3.8 2019-03
Icke Adp 196 2019-03
Inflation - Betygsätt 1.9 2019-03
Inflation (Månad) 0.4 2019-03
Ränta 2.5 2019-03
Handelsbalans -49382 2019-02
Kurantkonto -134377 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -2.4 2018-12
Statsskulden Till Bnp 105 2017-12
Statliga Budgetutskottet -3.8 2018-12
Förtroendekommissionen 55.3 2019-03
Tillverkning - Pmi 52.4 2019-04
Inte - Tillverkning - Pmi 56.1 2019-03
Tjänster Pmi 52.9 2019-04
Konsument - Confidence 96.9 2019-04
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.6 2019-03
Bygglov 1269 2019-03
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2019-12
Personliga Skattesats 37 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 2.2 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 3 2018-12
BNP 19391 2017-12
Bnp Fasta Priser 18765 2018-12
Bruttonationalprodukt 19008 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 3358 2018-12
Bnp Per Capita 53129 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 54225 2017-12
Bnp Från Jordbruk 214 2018-12
Bnp Från Entreprenad 643 2018-12
Bnp Från Tillverkning 2155 2018-12
Bnp Från Mining 466 2018-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2180 2018-12
Bnp Från Tjänster 12887 2018-12
Bnp Från Transport 544 2018-12
Bnp Från Verktyg 281 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.8 2019-03
Icke Adp 196 2019-03
Statliga Lönelistor 14 2019-03
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 182 2019-03
Tillverkningslönelistor -6 2019-03
Första Arbetslösa Fordringar 192 2019-04
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 1653 2019-04
Adp - Employment - Förändring 129 2019-03
Egenföretagare 156748 2019-03
Arbetslösa Personer 6211 2019-03
Medeltimlön 0.1 2019-03
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.5 2019-03
Arbetskraftsdeltagande 63 2019-03
Långtidsarbetslöshet 0.8 2019-03
Ungdomsarbetslöshet 8.8 2019-03
Arbetskostnaderna 110 2018-12
Produktivitet 106 2018-12
Lediga Jobb 6708 2019-02
Jobberbjudanden 7087 2019-02
Challenger Nedskärningar 60587 2019-03
Löner 23.24 2019-03
Minimilöner 7.25 2019-12
Löne Tillväxt 4.2 2019-02
Lönerna I Manufacturing 21.93 2019-03
Employment Cost Index 0.7 2018-12
Befolkning 326 2017-12
Pensionsåldern Kvinnor 66 2018-12
Pensionsåldern Män 66 2018-12
Sysselsättningsgraden 60.6 2019-03
Heltid 129969 2019-03
Levnadslön Familj 2380 2018-12
Levnadslön Individuella 1660 2018-12
Deltid Sysselsättning 26938 2019-03
Löner Högutbildad 4520 2018-12
Löner Lågutbildade 1960 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.9 2019-03
Inflation (Månad) 0.4 2019-03
Konsumentprisindex Kpi 254 2019-03
Kärna Konsumentprisindexet 261 2019-03
Kärna Inflation Rate 2 2019-03
Bnp-Deflatorn 111 2018-12
Producentpriserna 118 2019-03
Producentpriserna Förändras 2.2 2019-03
Exportpriserna 127 2019-03
Importpriserna 126 2019-03
Mat Inflation 2.1 2019-03
Kärna Pce Price Index 111 2019-01
Kärnproducentpriser 117 2019-03
KPI bostadshjälpmedel 264 2019-03
Cpi Transportfordon 209 2019-03
Inflationsförväntningar 2.82 2019-03
Pce - Pris - Index 109 2019-01
Pengar Senaste Referens
Ränta 2.5 2019-03
Interbankränta 2.58 2019-04
Penningmängden M0 3381470 2019-03
Penningmängden M1 3722 2019-03
Penningmängden M2 14509 2019-03
Banks Balansräkning 17088467 2019-02
Centralbanken Balansräkning 3952113 2019-02
Valutareserven 125827 2019-02
Lån Till Den Privata Sektorn 2347 2019-03
Utländska Masslåneplacering 19910 2019-02
Privat skuld och BNP 203 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -49382 2019-02
Kurantkonto -134377 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -2.4 2018-12
Export 209690 2019-02
Import 259073 2019-02
Utlandsskulden 19765887 2018-12
Villkor För Handel 106 2018-12
Kapitalflöden -21640 2019-02
Utländska Direktinvesteringar 50955 2018-12
Net Long Term Tic Flöden 51884 2019-02
Guldreserver 8134 2019-03
Råolja Produktion 11871 2019-01
Terrorism Index 6.07 2017-12
Inkomster Från Turism 21448 2019-01
Turister 6772971 2018-10
Vapen Sales 12394 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 105 2017-12
Statliga Budgetutskottet -3.8 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -146945 2019-03
Statliga Utgifter 3189 2018-12
Statliga Intäkter 228811 2019-03
Statsskuld 22027880 2019-03
Skatteutgifter 375756 2019-03
Asylansökningar 7267 2018-09
Credit - Betyg 97
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38 2017-12
Militära Utgifter 597178 2017-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2019-12
Personliga Skattesats 37 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.3 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.65 2018-12
Social Trygghet För Anställda 7.65 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 55.3 2019-03
Tillverkning - Pmi 52.4 2019-04
Inte - Tillverkning - Pmi 56.1 2019-03
Tjänster Pmi 52.9 2019-04
Komposit - Pmi 52.8 2019-04
Industriproduktion 2.8 2019-03
Industriproduktion (Månadsvis) -0.1 2019-03
Manufacturing Produktion 1 2019-03
Kapacitetsutnyttjande 78.8 2019-03
Orderingång För Kapitalvaror -1.6 2019-02
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense -1.9 2019-02
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 0.1 2019-02
Fabriks Beställningar Ex Transport 0.3 2019-02
Fabriks Beställningar -0.5 2019-02
Nya Beställningar 497474 2019-02
Business Varulager 0.3 2019-02
Lagerförändringar 96.8 2018-12
Partihandel Varulager 0.2 2019-02
Konkurser 22232 2018-12
Företagens Vinster 2076 2018-12
Nfib - Business - Optimism - Index 102 2019-03
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index -0.29 2019-02
Dallas - Fed - Tillverkning - Index 8.3 2019-03
Ism New York-Index 66.9 2019-03
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index 10.1 2019-04
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 8.5 2019-04
Richmond - Fed - Tillverkning - Index 10 2019-03
Chicago - Pmi 58.7 2019-03
Bilproduktionen 2.46 2019-03
Bilregistreringar 390 2019-01
Totalt - Vehicle - Försäljning 17.45 2019-03
Råoljelagren Ändra -1.4 2019-04
Bensin Lagren Ändra -1174 2019-04
Naturgas Lager Förändring 92 2019-04
Ledande Ekonomiska Index 126 2019-02
API för råoljelager -3.1 2019-04
Råolja 825 2019-04
Internet hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
Konkurrenskraft - Index 85.64 2018-12
Konkurrenskraft Rank 1 2018-12
Korruption Index 71 2018-12
Korruption Placering 22 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 8 2018-12
Gruv Produktion 10.5 2019-03
Stål Produktion 6896 2019-02
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 96.9 2019-04
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.6 2019-03
Detaljhandel Ex Autos 1.2 2019-03
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.6 2019-03
Konsument - Spendera 13032 2018-12
Disponibel Personlig Inkomst 15945 2019-02
Personliga Utgifter 0.1 2019-01
Personlig Inkomst 0.2 2019-02
Personliga Besparingar 7.5 2019-01
Konsumentkrediter 15.19 2019-02
Privat - Sektor - Credit 9710 2019-03
Bankernas Utlåningsränta 5.5 2019-03
Ekonomisk Optimism Index 54.2 2019-04
Redbook - Index 5 2019-04
Chain Store Försäljning 3232 2019-02
Bensinpriser 0.66 2019-03
Hushållen Skuld Till Bnp 76.4 2018-09
Hus Senaste Referens
Bygglov 1269 2019-03
Bostäder 1139 2019-03
Ny - Hem - Försäljning 667 2019-02
Husförsäljningssiffror -4.9 2019-02
Befintliga Home Sales 5510 2019-02
Konstruktion - Spendera 1 2019-02
Housing - Index 0.6 2019-01
Nahb - Housing - Marknad - Index 63 2019-04
Mort - Betyg 4.44 2019-04
Mort - Tillämpningar -3.5 2019-04
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 212 2019-01
Husägande Betyg 64.8 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: USA - Ekonomiska indikatorer.