Senaste Föregående
Valuta 96.15 96.16
Lagren Marknaden 34581 34640 Poäng
Bnp-Tillväxt 2.1 6.7 Procent
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.9 12.2 Procent
Arbetslöshet 4.2 4.6 Procent
Icke Adp 210 546 Thousand
Inflation - Betygsätt 6.2 5.4 Procent
Inflation (Månad) 0.9 0.4 Procent
Ränta 0.25 0.25 Procent
Handelsbalans -80934 -72813 Usd - Million
Kurantkonto -190282 -189424 Usd - Million
Bytesbalans Till Bnp -3.1 -2.2 Procent Av Bnp
Statsskulden Till Bnp 128 107 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -14.9 -4.6 Procent Av Bnp
Förtroendekommissionen 61.1 60.8 Poäng
Tillverkning - Pmi 58.3 58.4 Poäng
Inte - Tillverkning - Pmi 69.1 66.7 Poäng
Tjänster Pmi 58 58.7 Poäng
Konsument - Confidence 67.4 71.7 Poäng
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.7 0.8 Procent
Bygglov 1650 1586 Thousand
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 21 Procent
Personliga Skattesats 37 37 Procent
Senaste Föregående
Bnp-Tillväxt 2.1 6.7 Procent
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.9 12.2 Procent
BNP 20937 21433 Usd - Miljard
Bnp Fasta Priser 19469 19368 Usd - Miljard
Bruttonationalprodukt 19682 19568 Usd - Miljard
Fasta Bruttoinvesteringar 3583 3593 Usd - Miljard
Bnp Per Capita 58510 60837 USD
Bnp Per Capita Ppp 60236 62631 USD
BNP-försäljning QoQ 0 8.1 Procent
Real - Konsument - Spending 1.7 12 Procent
Bnp Från Jordbruk 243 258 Usd - Miljard
Bnp Från Entreprenad 691 684 Usd - Miljard
Bnp Från Tillverkning 2329 2270 Usd - Miljard
Bnp Från Mining 416 434 Usd - Miljard
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2218 2181 Usd - Miljard
Bnp Från Tjänster 13379 13168 Usd - Miljard
Bnp Från Transport 491 510 Usd - Miljard
Bnp Från Verktyg 290 287 Usd - Miljard
Senaste Föregående
Arbetslöshet 4.2 4.6 Procent
Icke Adp 210 546 Thousand
Statliga Lönelistor -25 -82 Thousand
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 235 628 Thousand
Tillverkningslönelistor 31 48 Thousand
Första Arbetslösa Fordringar 222 194 Thousand
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 1956 2063 Thousand
Adp - Employment - Förändring 534 570 Thousand
Egenföretagare 155175 154039 Thousand
Arbetslösa Personer 6877 7419 Thousand
Medeltimlön 0.3 0.4 Procent
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.8 34.7 Timmar
Arbetskraftsdeltagande 61.8 61.6 Procent
Långtidsarbetslöshet 1.35 1.44 Procent
Ungdomsarbetslöshet 8.6 8.7 Procent
Arbetskostnaderna 121 119 Poäng
Produktivitet 111 113 Poäng
Lediga Jobb 10507 10679 Thousand
Jobberbjudanden 10438 10629 Thousand
Challenger Nedskärningar 14875 22822 Personer
Löner 26.4 26.26 Usd / Timme
Minimilöner 7.25 7.25 Usd / Timme
Löne Tillväxt 9.77 10.97 Procent
Lönerna I Manufacturing 24.27 24.24 Usd / Timme
Employment Cost Index 1.3 0.7 Procent
Befolkning 329 328 Million
Pensionsåldern Kvinnor 66.17 66
Pensionsåldern Män 66.17 66
Genomsnittlig Timlön (Annual) 4.8 4.8 Procent
Anställningskostnadsindex Förmåner 0.9 0.4 Procent
Anställningskostnadsindex Löner 1.5 0.9 Procent
Annonseringsplaner 6527 52042 Personer
Jobbet slutar 4434 4270 Tusentals
Frekvens för avhopp 3 2.9 Procent
Sysselsättningsgraden 59.2 58.8 Procent
Heltid 129260 128306 Thousand
Arbetslösa fordringar 4-veckors genomsnitt 239 251 Thousand
Pandemiska arbetslöshetsanspråk 1.41 1.62 Thousand
Deltid Sysselsättning 25948 25906 Thousand
Senaste Föregående
Inflation - Betygsätt 6.2 5.4 Procent
Inflation (Månad) 0.9 0.4 Procent
Konsumentprisindex Kpi 277 274 Poäng
Kärna Konsumentprisindexet 282 280 Poäng
Kärna Inflation Rate 4.6 4 Procent
Bnp-Deflatorn 119 117 Poäng
Producentpriserna 130 129 Poäng
Producentpriserna Förändras 8.6 8.6 Procent
Exportpriserna 145 143 Poäng
Importpriserna 136 135 Poäng
Mat Inflation 5.3 4.6 Procent
Kärna Pce Qoq Priser 4.5 6.1 Procent
Kärnproducentpriser (månadsvis) 0.4 0.2 Procent
Kärnproducentpriser (årliga) 6.8 6.8 Procent
Michigan 5-års inflationsförväntningar 3 2.9 Procent
Michigan inflationsförväntningar 4.9 4.8 Procent
Pce Priser Qoq 5.3 6.5 Procent
Producentprisinflation (månadsvis) 0.6 0.5 Procent
Kärna Pce Price Index 119 118 Poäng
Kärnproducentpriser 128 127 Poäng
KPI Core Core 3.4 3.1 Procent
KPI bostadshjälpmedel 285 284 Poäng
KPI median 3.14 2.78 Procent
Cpi Transportfordon 241 236 Poäng
KPI trimmat medelvärde 4.12 3.55 Procent
Inflationsförväntningar 5.7 5.3 Procent
Pce - Pris - Index 117 117 Poäng
Senaste Föregående
Vaccinationsfrekvens för Coronavirus 140 140 doser per 100 personer
Totalvaccination mot koronavirus 464445580 464445580 doser
Coronavirus-fall 48692492 48554890 Personer
Coronavirus - dödsfall 782100 780140 Personer
Coronavirus återhämtat 16306656 16300705 Personer
Sjukhussängar 2.83 2.87 per 1000 personer
sjukhus 18.81 19.11 per - en - miljon - människor
Medicinska läkare 2.77 2.74 per 1000 personer
sjuksköterskor 11.79 11.98 per 1000 personer
Senaste Föregående
Ränta 0.25 0.25 Procent
Interbankränta 0.17 0.17 Procent
Penningmängden M0 6331000 6388900 Usd - Million
Penningmängden M1 20083 19862 Usd - Miljard
Penningmängden M2 21187 20983 Usd - Miljard
Banks Balansräkning 22397 22312 Usd - Miljard
Centralbanken Balansräkning 8681771 8674970 Usd - Million
Valutareserven 41276 41710 Usd - Million
Lån Till Den Privata Sektorn 2426 2430 Usd - Miljard
Utländska Masslåneplacering 1364 30694 Usd - Million
Privat skuld och BNP 236 218 Procent
Reporänta 0.07 0.07
Senaste Föregående
Handelsbalans -80934 -72813 Usd - Million
Kurantkonto -190282 -189424 Usd - Million
Bytesbalans Till Bnp -3.1 -2.2 Procent Av Bnp
Export 207558 214004 Usd - Million
Import 288492 286816 Usd - Million
Utlandsskulden 22595448 21764799 Usd - Million
Villkor För Handel 113 111 Poäng
Kapitalflöden -26777 91114 Usd - Million
Utländska Direktinvesteringar 66844 54982 Usd - Million
Netto Långsiktigt Tic Flöden 26324 79338 Usd - Million
Guldreserver 8133 8133 Ton
Råolja Produktion 10809 11072 BBL/D/1K
Varor Handelsbalans -82890 -97030 Usd - Million
Oljeexport 5369 6322 Usd - Million
Terrorism Index 5.26 5.69
Inkomster Från Turism 6169 6409 Usd - Million
Turister 2002051 1733232
Vapen Sales 9372 10788 SIPRI - TIV - Miljon
Senaste Föregående
Statsskulden Till Bnp 128 107 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -14.9 -4.6 Procent Av Bnp
Regeringen Budgetutskottet Värde -165055 -61544 Usd - Million
Statliga Utgifter 3381 3374 Usd - Miljard
Statliga Intäkter 283927 459523 Usd - Million
Statsskuld 28908765 28428919 Usd - Million
Skatteutgifter 448983 521067 Usd - Million
Asylansökningar 191367 214249 Personer
Credit - Betyg 98
Offentliga Utgifterna Till Bnp 44 35.68 Procent Av Bnp
Militära Utgifter 766583 734344 Usd - Million
Senaste Föregående
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 21 Procent
Personliga Skattesats 37 37 Procent
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0 0 Procent
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.3 15.3 Procent
Social Security Rate För Företag 7.65 7.65 Procent
Social Trygghet För Anställda 7.65 7.65 Procent
Senaste Föregående
Förtroendekommissionen 61.1 60.8 Poäng
Tillverkning - Pmi 58.3 58.4 Poäng
Inte - Tillverkning - Pmi 69.1 66.7 Poäng
Tjänster Pmi 58 58.7 Poäng
Komposit - Pmi 57.2 57.6 Poäng
Industriproduktion 5.1 4.6 Procent
Industriproduktion (Månadsvis) 1.6 -1.3 Procent
Manufacturing Produktion 4.5 4.7 Procent
Kapacitetsutnyttjande 76.4 75.2 Procent
Orderingång För Kapitalvaror -0.5 -0.4 Procent
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense 0.8 -1.9 Procent
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 0.5 0.7 Procent
Fabriks Beställningar Ex Transport 1.6 1.1 Procent
Fabriks Beställningar 1 0.5 Procent
Nya Beställningar 522138 515892 Usd - Million
Business Varulager 0.7 0.8 Procent
Lagerförändringar -73.15 -169 Usd - Miljard
Partihandel Varulager 2.2 1.4 Procent
Konkurser 16140 18511 Företag
Företagens Vinster 2544 2441 Usd - Miljard
Nfib - Business - Optimism - Index 98.2 99.1 Poäng
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index 0.76 -0.18 Poäng
Dallas - Fed - Tillverkning - Index 11.8 14.6 Poäng
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index 30.9 19.8 Poäng
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 39 23.8 Poäng
Richmond - Fed - Tillverkning - Index 11 12 Poäng
Chicago - Pmi 61.8 68.4 Poäng
Bilproduktionen 1.43 1.06 Miljoner - Enheter
Bilregistreringar 249 279 Thousand
Totalt - Vehicle - Försäljning 12.99 12.18 Million
Råoljelagren Ändra -0.91 1.02 Bbl / 1 Miljon
Bensin Lagren Ändra 4029 -603 Tusen fat
Naturgas Lager Förändring -59 -21 Billion - Cf
Ledande Ekonomiska Index 131 130 Poäng
API för råoljelager -0.75 2.31 Bbl / 1 Miljon
CFNAI sysselsättningsindex 0.24 0.16 Poäng
CFNAI personlig konsumtion och bostadsindex 0.03 0.01 Poäng
CFNAI produktionsindex 0.44 -0.35 Procent
CFNAI försäljningsorder och lagerindex 0.05 0.01 Procent
Råolja 467 467
Dallas - Fed - Tillverkning - Sysselsättning - Index 28.5 28.3 Poäng
Dallas - Fed - Tillverkning - Ny - Order - Index 19.6 14.9 Poäng
Dallas - Fed - Tillverkning - Priser - Betalt - Index 82.1 76.3 Poäng
Dallas - Fed - Tillverkning - Produktion - Index 27.4 18.3 Poäng
Dallas - Fed - Tillverkning - Försändelser - Index 24.3 13.8 Poäng
Dallas - Fed - Tjänster - Index 22.7 20.7 Poäng
Dallas Fed Services Intäktsindex 25.4 19.6 Poäng
Internet hastighet 18748 17236 KBps
IP-adresser 128949703 127873899 IP
Ism Manufacturing Sysselsättning 53.3 52 Poäng
Ism Manufacturing Nya Beställningar 61.5 59.8 Poäng
Ism Manufacturing Priser 82.4 85.7 Poäng
ISM - Låt bli - Tillverkning - Företag - Aktivitet 74.6 69.8 Poäng
ISM - Låt bli - Tillverkning - Sysselsättning 56.5 51.6 Poäng
ISM - Låt bli - Tillverkning - Ny - Order 69.7 69.7 Poäng
ISM - Låt bli - Tillverkning - Priser 82.3 82.9 Poäng
Kansas - Fed - Sammansatt - Index 24 31 Poäng
Kansas Feds sysselsättningsindex 27 34 Poäng
Kansas Feds nya orderindex -4 27 Poäng
Kansas Fed Price Paid Index 77 87 Poäng
Kansas - Fed - Försändelser - Index 2 28 Poäng
Manufacturing Production (Månadsvis) 1.2 -0.7 Procent
Beställningar av icke-försvarskapitalvaror från flygplan 0.6 1.3 Procent
NY - Imperium - stat - Sysselsättning - Index 26 17.1 Poäng
NY Empire State New Order Index 28.8 24.3 Poäng
NY Empire State Priser Betald Index 83 78.7 Poäng
NY - Imperium - stat - Försändelser - Index 28.2 8.9 Poäng
Philly Fed affärsvillkor 28.5 24.2 Poäng
Philly Fed CAPEX Index 31.1 32.4 Poäng
Philly Fed Employment 27.2 30.7 Poäng
Philly matade nya beställningar 47.4 30.8 Poäng
Philly Fed betalda priser 80 70.3 Poäng
Detaljhandelslager Ex Autos 0.4 0.8 Procent
Richmond Fed tillverkningsförsändelser 4 1 Poäng
Richmond - Fed - Tjänster - Index 8 9 Poäng
Totala riggar 569 569
API Råimport 0.05 0.19 Bbl / 1 Miljon
API råa körningar 0.06 0.01 Bbl / 1 Miljon
API-dämpningsnummer 1 0.92 Bbl / 1 Miljon
API-destillataktier 0.79 -1.51 Bbl / 1 Miljon
API-bensinlager 2.16 0.58 Bbl / 1 Miljon
API värmeolja 0.42 -0.24 Bbl / 1 Miljon
API-produktimport 0.16 -0.58 Bbl / 1 Miljon
Konkurrenskraft - Index 83.67 85.64 Poäng
Konkurrenskraft Rank 2 1
Korruption Index 67 69 Poäng
Korruption Placering 25 23
Importera oljeolja 69 1266 Tusen fat
Cushing - Rå - Olja - Lager 1159 787 Tusen fat
Destillera bränsleproduktion 88 -58 Tusen fat
DESTILLAT - LAGER 2160 -1968 Tusen fat
Lätt Att Göra Affärer 6 8
Bensinproduktion -450 177 Tusen fat
Kornlager majs 1.24 4.11 Miljarder - buskar
Kornlager soja 0.26 0.77 Miljarder - buskar
Kornlager vete 1.78 0.84 Miljarder - buskar
Uppvärmning av oljelager -48 375 Tusen fat
Kansas Fed Tillverkningsindex 17 25 Poäng
LMI Lagerkostnader 85.9 86.6 Poäng
LMI Logistics Managers Index Aktuellt 72.6 72.2 Poäng
LMI - Logistik - Chefer - Index - Framtida 70.6 72.6 Poäng
LMI-transportpriser 90.7 92.4 Poäng
LMI Lagerpriser 85.8 89.3 Poäng
Gruv Produktion 11.8 6.9 Procent
Raffinaderi - Rå - Runs -9 243 Tusen fat
Stål Produktion 7500 7300 Kton
Senaste Föregående
Konsument - Confidence 67.4 71.7 Poäng
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.7 0.8 Procent
Detaljhandel Ex Autos 1.7 0.7 Procent
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 16.3 14.3 Procent
Konsument - Spendera 13724 13666 Usd - Miljard
Disponibel Personlig Inkomst 18108 18045 Usd - Miljard
Personliga Utgifter 1.3 0.6 Procent
Personlig Inkomst 0.5 -1 Procent
Personliga Besparingar 7.3 8.2 Procent
Konsumentkrediter 29.91 13.76 Usd - Miljard
Privat - Sektor - Credit 10515 10461 Usd - Miljard
Bankernas Utlåningsränta 3.25 3.25 Procent
Ekonomisk Optimism Index 43.9 46.8
Redbook - Index 16.9 15.4 Procent
Michigan konsumentförväntningar 63.5 67.9 Poäng
Michigan nuvarande ekonomiska förhållanden 73.6 77.7 Poäng
Detaljhandel ex bensin och bilar (månadsvis) 1.4 0.5 Procent
Chain Store Försäljning 3088 3200 Usd - Million
Bensinpriser 0.9 0.87 Usd / Liter
Hushållen Skuld Till Bnp 80 79.6 Procent Av Bnp
Senaste Föregående
Bygglov 1650 1586 Thousand
Bostäder 1520 1530 Tusen Enheter
Ny - Hem - Försäljning 745 742 Tusen Enheter
Husförsäljningssiffror -1.4 -8.2 Procent
Befintliga Home Sales 6340 6290 Thousand
Konstruktion - Spendera 0.2 -0.1 Procent
Housing - Index 355 351 Poäng
Nahb - Housing - Marknad - Index 83 80
Mort - Betyg 3.31 3.24 Procent
Mort - Tillämpningar -7.2 1.8 Procent
Case Shiller Home Price Index (månadsvis) 0.8 0.9 Procent
Case Shiller Home Price Index (årlig) 19.1 19.6 Procent
Befintliga Home Sales (Månadsvis) 0.8 7 Procent
House Price Index (Månadsvis) 0.9 1 Procent
House Price Index (Årligt) 17.7 18.5 Procent
MBA hypoteksmarknadsindex 604 651 Poäng
MBA - Inteckning - Refinansiera - Index 2304 2706 Poäng
MBA köpindex 311 296 Poäng
New Home Sales (Månadsvis) 0.4 7.1 Procent
Husförsäljningssiffror (Månadsvis) 7.5 -2.4 Procent
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 277 275 Poäng
Husägande Betyg 65.4 65.4 Procent
Enfamiljshuspriser 353900 352800 USD


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: USA - Ekonomiska indikatorer.