Marknader Senaste Referens
Valuta 91.77 2020-11
Lagren Marknaden 29939 2020-11
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.84 2020-11

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 33.1 2020-09
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.9 2020-09
Arbetslöshet 6.9 2020-10
Icke Adp 638 2020-10
Inflation - Betygsätt 1.2 2020-10
Inflation (Månad) 0 2020-10
Ränta 0.25 2020-11
Handelsbalans -63862 2020-09
Kurantkonto -170541 2020-06
Bytesbalans Till Bnp -2.3 2019-12
Statsskulden Till Bnp 107 2019-12
Statliga Budgetutskottet -4.6 2019-12
Förtroendekommissionen 59.3 2020-10
Tillverkning - Pmi 56.7 2020-11
Inte - Tillverkning - Pmi 56.6 2020-10
Tjänster Pmi 57.7 2020-11
Konsument - Confidence 76.9 2020-11
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.3 2020-10
Bygglov 1545 2020-10
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2020-12
Personliga Skattesats 37 2020-12
Coronavirus-fall 13083507 2020-11
Coronavirus - dödsfall 264813 2020-11
Coronavirus återhämtat 5411033 2020-11
Sjukhussängar 2.77 2016-12
sjukhus 17.11 2016-12
Medicinska läkare 2.74 2017-12
sjuksköterskor 11.74 2017-12

BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 33.1 2020-09
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.9 2020-09
BNP 21428 2019-12
Bnp Fasta Priser 18584 2020-09
Bruttonationalprodukt 18755 2020-09
Fasta Bruttoinvesteringar 3309 2020-09
Bnp Per Capita 55809 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 62683 2019-12
Bnp Från Jordbruk 236 2020-06
Bnp Från Entreprenad 616 2020-06
Bnp Från Tillverkning 1963 2020-06
Bnp Från Mining 438 2020-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2134 2020-06
Bnp Från Tjänster 11847 2020-06
Bnp Från Transport 439 2020-06
Bnp Från Verktyg 296 2020-06

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 6.9 2020-10
Icke Adp 638 2020-10
Statliga Lönelistor -268 2020-10
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 906 2020-10
Tillverkningslönelistor 38 2020-10
Första Arbetslösa Fordringar 778 2020-11
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 6071 2020-11
Adp - Employment - Förändring 365 2020-10
Egenföretagare 149806 2020-10
Arbetslösa Personer 11061 2020-10
Medeltimlön 0.1 2020-10
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.8 2020-10
Arbetskraftsdeltagande 61.7 2020-10
Långtidsarbetslöshet 2.21 2020-10
Ungdomsarbetslöshet 11.7 2020-10
Arbetskostnaderna 114 2020-09
Produktivitet 112 2020-09
Lediga Jobb 6608 2020-09
Jobberbjudanden 6436 2020-09
Challenger Nedskärningar 80666 2020-10
Löner 24.82 2020-10
Minimilöner 7.25 2020-12
Löne Tillväxt 2.11 2020-10
Lönerna I Manufacturing 22.95 2020-10
Employment Cost Index 0.5 2020-09
Befolkning 329 2019-12
Pensionsåldern Kvinnor 66 2019-12
Pensionsåldern Män 66 2019-12
Sysselsättningsgraden 57.4 2020-10
Heltid 123593 2020-10
Arbetslösa fordringar 4-veckors genomsnitt 748 2020-11
Pandemiska arbetslöshetsanspråk 312 2020-11
Deltid Sysselsättning 26163 2020-10

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.2 2020-10
Inflation (Månad) 0 2020-10
Konsumentprisindex Kpi 260 2020-10
Kärna Konsumentprisindexet 269 2020-10
Kärna Inflation Rate 1.6 2020-10
Bnp-Deflatorn 114 2020-09
Producentpriserna 119 2020-10
Producentpriserna Förändras 0.5 2020-10
Exportpriserna 123 2020-10
Importpriserna 123 2020-10
Mat Inflation 3.9 2020-10
Kärna Pce Price Index 114 2020-10
Kärnproducentpriser 120 2020-10
KPI bostadshjälpmedel 273 2020-10
Cpi Transportfordon 203 2020-10
Inflationsförväntningar 2.84 2020-10
Pce - Pris - Index 112 2020-10

Pengar Senaste Referens
Ränta 0.25 2020-11
Interbankränta 0.23 2020-11
Penningmängden M0 4917100 2020-10
Penningmängden M1 5580 2020-10
Penningmängden M2 18812 2020-10
Banks Balansräkning 20115445 2020-10
Centralbanken Balansräkning 7124894 2020-10
Valutareserven 139478 2020-10
Lån Till Den Privata Sektorn 2697 2020-10
Utländska Masslåneplacering 22531 2020-09
Privat skuld och BNP 220 2019-12
Reporänta 0.12 2020-11

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -63862 2020-09
Kurantkonto -170541 2020-06
Bytesbalans Till Bnp -2.3 2019-12
Export 176354 2020-09
Import 240216 2020-09
Utlandsskulden 21310649 2020-06
Villkor För Handel 104 2020-09
Kapitalflöden -79900 2020-09
Utländska Direktinvesteringar 26661 2020-06
Net Long Term Tic Flöden 108869 2020-09
Guldreserver 8133 2020-09
Råolja Produktion 10579 2020-08
Varor Handelsbalans -80288 2020-10
Oljeexport 4056 2020-09
Terrorism Index 5.69 2018-12
Inkomster Från Turism 4119 2020-09
Turister 734036 2020-08
Vapen Sales 10752 2019-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 107 2019-12
Statliga Budgetutskottet -4.6 2019-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -284000 2020-10
Statliga Utgifter 3327 2020-09
Statliga Intäkter 237698 2020-10
Statsskuld 27135477 2020-10
Skatteutgifter 521769 2020-10
Asylansökningar 7267 2018-09
Credit - Betyg 98 2020-11
Offentliga Utgifterna Till Bnp 37.8 2018-12
Militära Utgifter 633565 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2020-12
Personliga Skattesats 37 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.3 2019-12
Social Security Rate För Företag 7.65 2019-12
Social Trygghet För Anställda 7.65 2019-12

Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 59.3 2020-10
Tillverkning - Pmi 56.7 2020-11
Inte - Tillverkning - Pmi 56.6 2020-10
Tjänster Pmi 57.7 2020-11
Komposit - Pmi 57.9 2020-11
Industriproduktion -5.3 2020-10
Industriproduktion (Månadsvis) 1.1 2020-10
Manufacturing Produktion -3.9 2020-10
Kapacitetsutnyttjande 72.8 2020-10
Orderingång För Kapitalvaror 1.3 2020-10
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense 0.2 2020-10
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 1.3 2020-10
Fabriks Beställningar Ex Transport 0.5 2020-09
Fabriks Beställningar 1.1 2020-09
Nya Beställningar 474974 2020-09
Business Varulager 0.7 2020-09
Lagerförändringar -4.33 2020-09
Partihandel Varulager 0.9 2020-10
Konkurser 22391 2020-09
Företagens Vinster 2027 2020-09
Nfib - Business - Optimism - Index 104 2020-10
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index 0.83 2020-10
Dallas - Fed - Tillverkning - Index 19.8 2020-10
Ism New York-Index 65.1 2020-10
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index 6.3 2020-11
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 26.3 2020-11
Richmond - Fed - Tillverkning - Index 15 2020-11
Chicago - Pmi 61.1 2020-10
Bilproduktionen 2.22 2020-10
Bilregistreringar 340 2020-09
Totalt - Vehicle - Försäljning 16.2 2020-10
Råoljelagren Ändra -0.75 2020-11
Bensin Lagren Ändra 2180 2020-11
Naturgas Lager Förändring -18 2020-11
Ledande Ekonomiska Index 124 2020-10
API för råoljelager 3.8 2020-11
Råolja 320 2020-11
Internet hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
API Råimport 0.24 2020-11
API råa körningar 0.24 2020-11
API-dämpningsnummer -1.4 2020-11
API-destillataktier -1.8 2020-11
API-bensinlager 1.3 2020-11
API värmeolja -0.04 2020-11
API-produktimport 0.14 2020-11
Konkurrenskraft - Index 83.67 2019-12
Konkurrenskraft Rank 2 2019-12
Korruption Index 69 2019-12
Korruption Placering 23 2019-12
Importera oljeolja -26 2020-11
Cushing - Rå - Olja - Lager -1721 2020-11
Destillera bränsleproduktion 333 2020-11
DESTILLAT - LAGER -1441 2020-11
Lätt Att Göra Affärer 6 2019-12
Bensinproduktion -214 2020-11
Uppvärmning av oljelager 231 2020-11
Kansas Fed Tillverkningsindex 20 2020-11
Gruv Produktion -14.4 2020-10
Raffinaderi - Rå - Runs 422 2020-11
Stål Produktion 6143 2020-10

Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 76.9 2020-11
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.3 2020-10
Detaljhandel Ex Autos 0.2 2020-10
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.7 2020-10
Konsument - Spendera 12916 2020-09
Disponibel Personlig Inkomst 17515 2020-10
Personliga Utgifter 0.5 2020-10
Personlig Inkomst -0.7 2020-10
Personliga Besparingar 13.6 2020-10
Konsumentkrediter 16.21 2020-09
Privat - Sektor - Credit 10431 2020-10
Bankernas Utlåningsränta 3.25 2020-10
Ekonomisk Optimism Index 50 2020-11
Redbook - Index 2.8 2020-11
Chain Store Försäljning 1928 2020-09
Bensinpriser 0.57 2020-10
Hushållen Skuld Till Bnp 75.2 2020-03

Hus Senaste Referens
Bygglov 1545 2020-10
Bostäder 1530 2020-10
Ny - Hem - Försäljning 999 2020-10
Husförsäljningssiffror 20.5 2020-09
Befintliga Home Sales 6850 2020-10
Konstruktion - Spendera 0.3 2020-09
Housing - Index 1.7 2020-09
Nahb - Housing - Marknad - Index 90 2020-11
Mort - Betyg 2.92 2020-11
Mort - Tillämpningar 3.9 2020-11
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 233 2020-09
Husägande Betyg 67.4 2020-09

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 13083507 2020-11
Coronavirus - dödsfall 264813 2020-11
Coronavirus återhämtat 5411033 2020-11
Sjukhussängar 2.77 2016-12
sjukhus 17.11 2016-12
Medicinska läkare 2.74 2017-12
sjuksköterskor 11.74 2017-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: USA - Ekonomiska indikatorer.