Marknader Senaste Referens
Valuta 92.34 2021-03
Lagren Marknaden 32001 2021-03
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.54 2021-03

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 4.1 2020-12
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.4 2020-12
Arbetslöshet 6.2 2021-02
Icke Adp 379 2021-02
Inflation - Betygsätt 1.4 2021-01
Inflation (Månad) 0.3 2021-01
Ränta 0.25 2021-01
Handelsbalans -68213 2021-01
Kurantkonto -178513 2020-09
Bytesbalans Till Bnp -2.3 2019-12
Statsskulden Till Bnp 108 2020-12
Statliga Budgetutskottet -4.6 2019-12
Förtroendekommissionen 60.8 2021-02
Tillverkning - Pmi 58.6 2021-02
Inte - Tillverkning - Pmi 55.3 2021-02
Tjänster Pmi 59.8 2021-02
Konsument - Confidence 76.8 2021-02
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 5.3 2021-01
Bygglov 1886 2021-01
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2021-12
Personliga Skattesats 37 2020-12
Coronavirus-fall 28999273 2021-03
Coronavirus - dödsfall 525036 2021-03
Coronavirus återhämtat 13732900 2021-03
Sjukhussängar 2.77 2016-12
sjukhus 17.11 2016-12
Medicinska läkare 2.74 2017-12
sjuksköterskor 11.74 2017-12

BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 4.1 2020-12
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.4 2020-12
BNP 21433 2019-12
Bnp Fasta Priser 18784 2020-12
Bruttonationalprodukt 18755 2020-09
Fasta Bruttoinvesteringar 3463 2020-12
Bnp Per Capita 55809 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 62683 2019-12
Bnp Från Jordbruk 262 2020-09
Bnp Från Entreprenad 654 2020-09
Bnp Från Tillverkning 2213 2020-09
Bnp Från Mining 422 2020-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2186 2020-09
Bnp Från Tjänster 12772 2020-09
Bnp Från Transport 498 2020-09
Bnp Från Verktyg 296 2020-09

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 6.2 2021-02
Icke Adp 379 2021-02
Statliga Lönelistor -86 2021-02
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 465 2021-02
Tillverkningslönelistor 21 2021-02
Första Arbetslösa Fordringar 745 2021-02
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 4295 2021-02
Adp - Employment - Förändring 117 2021-02
Egenföretagare 150239 2021-02
Arbetslösa Personer 9972 2021-02
Medeltimlön 0.2 2021-02
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.6 2021-02
Arbetskraftsdeltagande 61.4 2021-02
Långtidsarbetslöshet 2.59 2021-02
Ungdomsarbetslöshet 10.9 2021-02
Arbetskostnaderna 116 2020-12
Produktivitet 111 2020-12
Lediga Jobb 6178 2020-12
Jobberbjudanden 6646 2020-12
Challenger Nedskärningar 34531 2021-02
Löner 25.19 2021-02
Minimilöner 7.25 2020-12
Löne Tillväxt 2.31 2020-12
Lönerna I Manufacturing 23.2 2021-02
Employment Cost Index 0.7 2020-12
Befolkning 329 2020-12
Pensionsåldern Kvinnor 66 2020-12
Pensionsåldern Män 66 2020-12
Sysselsättningsgraden 57.6 2021-02
Heltid 124868 2021-02
Arbetslösa fordringar 4-veckors genomsnitt 791 2021-02
Pandemiska arbetslöshetsanspråk 437 2021-02
Deltid Sysselsättning 25109 2021-02

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.4 2021-01
Inflation (Månad) 0.3 2021-01
Konsumentprisindex Kpi 262 2021-01
Kärna Konsumentprisindexet 270 2021-01
Kärna Inflation Rate 1.4 2021-01
Bnp-Deflatorn 114 2020-12
Producentpriserna 121 2021-01
Producentpriserna Förändras 1.7 2021-01
Exportpriserna 129 2021-01
Importpriserna 126 2021-01
Mat Inflation 3.8 2021-01
Kärna Pce Price Index 115 2021-01
Kärnproducentpriser 121 2021-01
KPI bostadshjälpmedel 274 2021-01
Cpi Transportfordon 206 2021-01
Inflationsförväntningar 3.09 2021-02
Pce - Pris - Index 113 2021-01

Pengar Senaste Referens
Ränta 0.25 2021-01
Interbankränta 0.19 2021-03
Penningmängden M0 5247900 2021-01
Penningmängden M1 6751 2021-01
Penningmängden M2 19395 2021-01
Banks Balansräkning 20825 2021-02
Centralbanken Balansräkning 7506702 2021-03
Valutareserven 144009 2021-01
Lån Till Den Privata Sektorn 2574 2021-01
Utländska Masslåneplacering -20700 2020-12
Privat skuld och BNP 220 2019-12
Reporänta 0.06 2021-03

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -68213 2021-01
Kurantkonto -178513 2020-09
Bytesbalans Till Bnp -2.3 2019-12
Export 191944 2021-01
Import 260158 2021-01
Utlandsskulden 21314655 2020-09
Villkor För Handel 105 2020-12
Kapitalflöden -600 2020-12
Utländska Direktinvesteringar 40052 2020-09
Net Long Term Tic Flöden 121000 2020-12
Guldreserver 8133 2020-12
Råolja Produktion 11063 2020-12
Varor Handelsbalans -83740 2021-01
Oljeexport 4682 2021-01
Terrorism Index 5.26 2019-12
Inkomster Från Turism 5096 2020-11
Turister 906682 2020-11
Vapen Sales 10752 2019-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 108 2020-12
Statliga Budgetutskottet -4.6 2019-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -163000 2021-01
Statliga Utgifter 3318 2020-12
Statliga Intäkter 384651 2021-01
Statsskuld 27902364 2021-02
Skatteutgifter 547483 2021-01
Asylansökningar 7267 2018-09
Credit - Betyg 98 2021-03
Offentliga Utgifterna Till Bnp 44 2020-12
Militära Utgifter 718689 2019-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2021-12
Personliga Skattesats 37 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0 2021-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.3 2019-12
Social Security Rate För Företag 7.65 2019-12
Social Trygghet För Anställda 7.65 2019-12

Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 60.8 2021-02
Tillverkning - Pmi 58.6 2021-02
Inte - Tillverkning - Pmi 55.3 2021-02
Tjänster Pmi 59.8 2021-02
Komposit - Pmi 59.5 2021-02
Industriproduktion -1.8 2021-01
Industriproduktion (Månadsvis) 0.9 2021-01
Manufacturing Produktion -1 2021-01
Kapacitetsutnyttjande 75.6 2021-01
Orderingång För Kapitalvaror 3.4 2021-01
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense 2.3 2021-01
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 1.4 2021-01
Fabriks Beställningar Ex Transport 1.7 2021-01
Fabriks Beställningar 2.6 2021-01
Nya Beställningar 509373 2021-01
Business Varulager 0.6 2020-12
Lagerförändringar 48.05 2020-12
Partihandel Varulager 1.3 2021-01
Konkurser 21655 2020-12
Företagens Vinster 2018 2020-09
Nfib - Business - Optimism - Index 95 2021-01
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index 0.66 2021-01
Dallas - Fed - Tillverkning - Index 17.2 2021-02
Ism New York-Index 35.5 2021-02
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index 12.1 2021-02
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 23.1 2021-02
Richmond - Fed - Tillverkning - Index 14 2021-02
Chicago - Pmi 59.5 2021-02
Bilproduktionen 2.04 2021-01
Bilregistreringar 325 2020-12
Totalt - Vehicle - Försäljning 15.7 2021-02
Råoljelagren Ändra 21.56 2021-02
Bensin Lagren Ändra -13624 2021-02
Naturgas Lager Förändring -98 2021-02
Ledande Ekonomiska Index 124 2020-12
API för råoljelager 7.36 2021-02
Råolja 310 2021-03
Internet hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
API Råimport 0.63 2021-02
API råa körningar -1.75 2021-02
API-dämpningsnummer 0.73 2021-02
API-destillataktier -9.05 2021-02
API-bensinlager -9.93 2021-02
API värmeolja -0.66 2021-02
API-produktimport -0.14 2021-02
Konkurrenskraft - Index 83.67 2019-12
Konkurrenskraft Rank 2 2019-12
Korruption Index 67 2020-12
Korruption Placering 25 2020-12
Importera oljeolja 1656 2021-02
Cushing - Rå - Olja - Lager 485 2021-02
Destillera bränsleproduktion -723 2021-02
DESTILLAT - LAGER -9719 2021-02
Lätt Att Göra Affärer 6 2019-12
Bensinproduktion 565 2021-02
Uppvärmning av oljelager -1123 2021-02
Kansas Fed Tillverkningsindex 26 2021-02
Gruv Produktion -11.5 2021-01
Raffinaderi - Rå - Runs -2327 2021-02
Stål Produktion 6900 2021-01

Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 76.8 2021-02
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 5.3 2021-01
Detaljhandel Ex Autos 5.9 2021-01
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 7.4 2021-01
Konsument - Spendera 13000 2020-12
Disponibel Personlig Inkomst 19218 2021-01
Personliga Utgifter 2.4 2021-01
Personlig Inkomst 10 2021-01
Personliga Besparingar 20.5 2021-01
Konsumentkrediter -1.31 2021-01
Privat - Sektor - Credit 10348 2021-01
Bankernas Utlåningsränta 3.25 2021-02
Ekonomisk Optimism Index 55.4 2021-03
Redbook - Index 4.6 2021-02
Chain Store Försäljning 3827 2020-12
Bensinpriser 0.66 2021-02
Hushållen Skuld Till Bnp 78 2020-09

Hus Senaste Referens
Bygglov 1886 2021-01
Bostäder 1580 2021-01
Ny - Hem - Försäljning 923 2021-01
Husförsäljningssiffror 13 2021-01
Befintliga Home Sales 6690 2021-01
Konstruktion - Spendera 1.7 2021-01
Housing - Index 1.1 2020-12
Nahb - Housing - Marknad - Index 84 2021-02
Mort - Betyg 3.23 2021-02
Mort - Tillämpningar 0.5 2021-02
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 241 2020-12
Husägande Betyg 65.8 2020-12

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 28999273 2021-03
Coronavirus - dödsfall 525036 2021-03
Coronavirus återhämtat 13732900 2021-03
Sjukhussängar 2.77 2016-12
sjukhus 17.11 2016-12
Medicinska läkare 2.74 2017-12
sjuksköterskor 11.74 2017-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: USA - Ekonomiska indikatorer.