Marknader Senaste Referens
Valuta 98.33 2020-03
Lagren Marknaden 21258 2020-03
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.68 2020-03

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 2.1 2019-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.3 2019-12
Arbetslöshet 3.5 2020-02
Icke Adp 273 2020-02
Inflation - Betygsätt 2.3 2020-02
Inflation (Månad) 0.1 2020-02
Ränta 0.25 2020-03
Handelsbalans -45338 2020-01
Kurantkonto -109800 2019-12
Bytesbalans Till Bnp -2.3 2019-12
Statsskulden Till Bnp 107 2019-12
Statliga Budgetutskottet -4.6 2019-12
Förtroendekommissionen 50.1 2020-02
Tillverkning - Pmi 49.2 2020-03
Inte - Tillverkning - Pmi 57.3 2020-02
Tjänster Pmi 39.1 2020-03
Konsument - Confidence 89.1 2020-03
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.5 2020-02
Bygglov 1452 2020-02
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2020-12
Personliga Skattesats 37 2020-12
Coronavirus-fall 123828 2020-03
Coronavirus - dödsfall 2231 2020-03
Coronavirus återhämtat 3238 2020-03
Sjukhussängar 2.77 2016-12
sjukhus 17.11 2016-12
Medicinska läkare 2.74 2017-12
sjuksköterskor 11.74 2017-12

BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 2.1 2019-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.3 2019-12
BNP 21200 2019-12
Bnp Fasta Priser 19222 2019-12
Bruttonationalprodukt 19515 2019-12
Fasta Bruttoinvesteringar 3326 2019-12
Bnp Per Capita 54542 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 55681 2018-12
Bnp Från Jordbruk 243 2019-09
Bnp Från Entreprenad 651 2019-09
Bnp Från Tillverkning 2190 2019-09
Bnp Från Mining 549 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2212 2019-09
Bnp Från Tjänster 13201 2019-09
Bnp Från Transport 559 2019-09
Bnp Från Verktyg 283 2019-09

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.5 2020-02
Icke Adp 273 2020-02
Statliga Lönelistor 45 2020-02
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 228 2020-02
Tillverkningslönelistor 15 2020-02
Första Arbetslösa Fordringar 3283 2020-03
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 1803 2020-03
Adp - Employment - Förändring 183 2020-02
Egenföretagare 158759 2020-02
Arbetslösa Personer 5787 2020-02
Medeltimlön 0.3 2020-02
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.4 2020-02
Arbetskraftsdeltagande 63.4 2020-02
Långtidsarbetslöshet 0.67 2020-02
Ungdomsarbetslöshet 7.7 2020-02
Arbetskostnaderna 112 2019-12
Produktivitet 108 2019-12
Lediga Jobb 6864 2020-01
Jobberbjudanden 6963 2020-01
Challenger Nedskärningar 56660 2020-02
Löner 23.96 2020-02
Minimilöner 7.25 2020-12
Löne Tillväxt 3.3 2020-02
Lönerna I Manufacturing 22.53 2020-02
Employment Cost Index 0.7 2019-12
Befolkning 329 2019-12
Pensionsåldern Kvinnor 66 2018-12
Pensionsåldern Män 66 2018-12
Sysselsättningsgraden 61.1 2020-02
Heltid 131109 2020-02
Arbetslösa fordringar 4-veckors genomsnitt 998 2020-03
Levnadslön Familj 2380 2018-12
Levnadslön Individuella 1660 2018-12
Deltid Sysselsättning 27726 2020-02
Löner Högutbildad 4520 2018-12
Löner Lågutbildade 1960 2018-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.3 2020-02
Inflation (Månad) 0.1 2020-02
Konsumentprisindex Kpi 259 2020-02
Kärna Konsumentprisindexet 267 2020-02
Kärna Inflation Rate 2.4 2020-02
Bnp-Deflatorn 113 2019-12
Producentpriserna 119 2020-02
Producentpriserna Förändras 1.3 2020-02
Exportpriserna 124 2020-02
Importpriserna 124 2020-02
Mat Inflation 1.8 2020-02
Kärna Pce Price Index 113 2020-02
Kärnproducentpriser 118 2020-02
KPI bostadshjälpmedel 270 2020-02
Cpi Transportfordon 208 2020-02
Inflationsförväntningar 2.54 2020-02
Pce - Pris - Index 111 2020-02

Pengar Senaste Referens
Ränta 0.25 2020-03
Interbankränta 1.27 2020-03
Penningmängden M0 3454507 2020-02
Penningmängden M1 4019 2020-02
Penningmängden M2 15535 2020-02
Banks Balansräkning 17816501 2020-01
Centralbanken Balansräkning 4119939 2020-02
Valutareserven 128425 2020-02
Lån Till Den Privata Sektorn 2358 2020-02
Utländska Masslåneplacering 25574 2020-01
Privat skuld och BNP 197 2018-12
Reporänta 0.02 2020-03

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -45338 2020-01
Kurantkonto -109800 2019-12
Bytesbalans Till Bnp -2.3 2019-12
Export 208569 2020-01
Import 253906 2020-01
Utlandsskulden 20421273 2019-09
Villkor För Handel 107 2019-12
Kapitalflöden 122883 2020-01
Utländska Direktinvesteringar 51575 2019-12
Net Long Term Tic Flöden 20918 2020-01
Guldreserver 8133 2019-12
Råolja Produktion 12779 2019-12
Varor Handelsbalans -59890 2020-02
Terrorism Index 5.69 2018-12
Inkomster Från Turism 21148 2019-11
Turister 6712574 2019-09
Vapen Sales 10508 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 107 2019-12
Statliga Budgetutskottet -4.6 2019-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -235335 2020-02
Statliga Utgifter 3331 2019-12
Statliga Intäkter 187951 2020-02
Statsskuld 23409959 2020-02
Skatteutgifter 423286 2020-02
Asylansökningar 7267 2018-09
Credit - Betyg 98 2020-03
Offentliga Utgifterna Till Bnp 37.8 2018-12
Militära Utgifter 633565 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2020-12
Personliga Skattesats 37 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.3 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.65 2018-12
Social Trygghet För Anställda 7.65 2018-12

Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 50.1 2020-02
Tillverkning - Pmi 49.2 2020-03
Inte - Tillverkning - Pmi 57.3 2020-02
Tjänster Pmi 39.1 2020-03
Komposit - Pmi 40.5 2020-03
Industriproduktion 0 2020-02
Industriproduktion (Månadsvis) 0.6 2020-02
Manufacturing Produktion -0.4 2020-02
Kapacitetsutnyttjande 77 2020-02
Orderingång För Kapitalvaror 1.2 2020-02
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense 0.1 2020-02
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport -0.6 2020-02
Fabriks Beställningar Ex Transport -0.1 2020-01
Fabriks Beställningar -0.5 2020-01
Nya Beställningar 497909 2020-01
Business Varulager -0.1 2020-01
Lagerförändringar 13.07 2019-12
Partihandel Varulager -0.5 2020-02
Konkurser 22780 2019-12
Företagens Vinster 1908 2019-12
Nfib - Business - Optimism - Index 104 2020-02
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index 0.16 2020-02
Dallas - Fed - Tillverkning - Index 1.2 2020-02
Ism New York-Index 51.9 2020-02
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index -21.5 2020-03
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index -12.7 2020-03
Richmond - Fed - Tillverkning - Index 2 2020-03
Chicago - Pmi 49 2020-02
Bilproduktionen 2.62 2020-02
Bilregistreringar 356 2020-01
Totalt - Vehicle - Försäljning 17.04 2020-02
Råoljelagren Ändra 1.62 2020-03
Bensin Lagren Ändra -1537 2020-03
Naturgas Lager Förändring -29 2020-03
Ledande Ekonomiska Index 130 2019-12
API för råoljelager -1.25 2020-03
Råolja 624 2020-03
Internet hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
Konkurrenskraft - Index 83.67 2019-12
Konkurrenskraft Rank 2 2019-12
Korruption Index 69 2019-12
Korruption Placering 23 2019-12
Importera oljeolja 106 2020-03
Cushing - Rå - Olja - Lager 858 2020-03
Destillera bränsleproduktion 152 2020-03
DESTILLAT - LAGER -679 2020-03
Lätt Att Göra Affärer 6 2019-12
Bensinproduktion -1016 2020-03
Uppvärmning av oljelager 395 2020-03
Kansas Fed Tillverkningsindex -18 2020-03
Gruv Produktion 2.1 2020-02
Raffinaderi - Rå - Runs 18 2020-03
Stål Produktion 7168 2020-02

Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 89.1 2020-03
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.5 2020-02
Detaljhandel Ex Autos -0.4 2020-02
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.3 2020-02
Konsument - Spendera 13414 2019-12
Disponibel Personlig Inkomst 16854 2020-02
Personliga Utgifter 0.2 2020-02
Personlig Inkomst 0.6 2020-02
Personliga Besparingar 8.2 2020-02
Konsumentkrediter 12.02 2020-01
Privat - Sektor - Credit 10073 2020-02
Bankernas Utlåningsränta 4.75 2020-02
Ekonomisk Optimism Index 53.9 2020-03
Redbook - Index 9.1 2020-03
Chain Store Försäljning 2294 2020-01
Bensinpriser 0.64 2020-02
Hushållen Skuld Till Bnp 75.2 2019-09

Hus Senaste Referens
Bygglov 1452 2020-02
Bostäder 1599 2020-02
Ny - Hem - Försäljning 765 2020-02
Husförsäljningssiffror 5.7 2020-01
Befintliga Home Sales 5770 2020-02
Konstruktion - Spendera 1.8 2020-01
Housing - Index 0.3 2020-01
Nahb - Housing - Marknad - Index 72 2020-03
Mort - Betyg 3.82 2020-03
Mort - Tillämpningar -29.4 2020-03
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 219 2019-12
Husägande Betyg 65.1 2019-12

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 123828 2020-03
Coronavirus - dödsfall 2231 2020-03
Coronavirus återhämtat 3238 2020-03
Sjukhussängar 2.77 2016-12
sjukhus 17.11 2016-12
Medicinska läkare 2.74 2017-12
sjuksköterskor 11.74 2017-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: USA - Ekonomiska indikatorer.