Marknader Senaste Referens
Valuta 97.17 2019-12
Lagren Marknaden 28140 2019-12
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.82 2019-12
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 2.1 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.1 2019-09
Arbetslöshet 3.5 2019-11
Icke Adp 266 2019-11
Inflation - Betygsätt 2.1 2019-11
Inflation (Månad) 0.3 2019-11
Ränta 1.75 2019-12
Handelsbalans -47199 2019-10
Kurantkonto -128188 2019-06
Bytesbalans Till Bnp -2.4 2018-12
Statsskulden Till Bnp 106 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3.8 2018-12
Förtroendekommissionen 48.1 2019-11
Tillverkning - Pmi 52.6 2019-11
Inte - Tillverkning - Pmi 53.9 2019-11
Tjänster Pmi 51.6 2019-11
Konsument - Confidence 99.2 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.2 2019-11
Bygglov 1461 2019-10
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2019-12
Personliga Skattesats 37 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 2.1 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.1 2019-09
BNP 20494 2018-12
Bnp Fasta Priser 19122 2019-09
Bruttonationalprodukt 19410 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 3329 2019-09
Bnp Per Capita 54542 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 55681 2018-12
Bnp Från Jordbruk 238 2019-06
Bnp Från Entreprenad 655 2019-06
Bnp Från Tillverkning 2167 2019-06
Bnp Från Mining 539 2019-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2212 2019-06
Bnp Från Tjänster 13132 2019-06
Bnp Från Transport 560 2019-06
Bnp Från Verktyg 295 2019-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.5 2019-11
Icke Adp 266 2019-11
Statliga Lönelistor 12 2019-11
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 254 2019-11
Tillverkningslönelistor 54 2019-11
Första Arbetslösa Fordringar 252 2019-12
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 1667 2019-11
Adp - Employment - Förändring 67 2019-11
Egenföretagare 158593 2019-11
Arbetslösa Personer 5811 2019-11
Medeltimlön 0.2 2019-11
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.4 2019-11
Arbetskraftsdeltagande 63.2 2019-11
Långtidsarbetslöshet 0.74 2019-11
Ungdomsarbetslöshet 8 2019-11
Arbetskostnaderna 112 2019-09
Produktivitet 108 2019-09
Lediga Jobb 7095 2019-09
Jobberbjudanden 7024 2019-09
Challenger Nedskärningar 44569 2019-11
Löner 23.83 2019-11
Minimilöner 7.25 2019-12
Löne Tillväxt 4.89 2019-10
Lönerna I Manufacturing 22.41 2019-11
Employment Cost Index 0.7 2019-09
Befolkning 327 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 66 2018-12
Pensionsåldern Män 66 2018-12
Sysselsättningsgraden 61 2019-11
Heltid 131562 2019-11
Levnadslön Familj 2380 2018-12
Levnadslön Individuella 1660 2018-12
Deltid Sysselsättning 26992 2019-11
Löner Högutbildad 4520 2018-12
Löner Lågutbildade 1960 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.1 2019-11
Inflation (Månad) 0.3 2019-11
Konsumentprisindex Kpi 258 2019-11
Kärna Konsumentprisindexet 266 2019-11
Kärna Inflation Rate 2.3 2019-11
Bnp-Deflatorn 113 2019-09
Producentpriserna 119 2020-11
Producentpriserna Förändras 1.1 2019-11
Exportpriserna 125 2019-11
Importpriserna 125 2019-11
Mat Inflation 2 2019-11
Kärna Pce Price Index 112 2019-10
Kärnproducentpriser 118 2019-11
KPI bostadshjälpmedel 268 2019-11
Cpi Transportfordon 210 2019-11
Inflationsförväntningar 2.35 2019-11
Pce - Pris - Index 110 2019-10
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.75 2019-12
Interbankränta 1.89 2019-12
Penningmängden M0 3315603 2019-11
Penningmängden M1 3964 2019-11
Penningmängden M2 15325 2019-11
Banks Balansräkning 17642592 2019-11
Centralbanken Balansräkning 4019300 2019-12
Valutareserven 128812 2019-10
Lån Till Den Privata Sektorn 2347 2019-11
Utländska Masslåneplacering -34324 2019-09
Privat skuld och BNP 197 2018-12
Reporänta 1.64 2019-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -47199 2019-10
Kurantkonto -128188 2019-06
Bytesbalans Till Bnp -2.4 2018-12
Export 207120 2019-10
Import 254319 2019-10
Utlandsskulden 20263768 2019-06
Villkor För Handel 106 2019-09
Kapitalflöden -37587 2019-09
Utländska Direktinvesteringar 51113 2019-06
Net Long Term Tic Flöden 49474 2019-09
Guldreserver 8133 2019-12
Råolja Produktion 12463 2019-09
Varor Handelsbalans -66799 2019-10
Terrorism Index 5.69 2018-12
Inkomster Från Turism 20901 2019-09
Turister 6712574 2019-09
Vapen Sales 10508 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 106 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3.8 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -209000 2019-11
Statliga Utgifter 3310 2019-09
Statliga Intäkter 225185 2019-11
Statsskuld 23076199 2019-11
Skatteutgifter 434024 2019-11
Asylansökningar 7267 2018-09
Credit - Betyg 98 2019-12
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38 2017-12
Militära Utgifter 633565 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2019-12
Personliga Skattesats 37 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.3 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.65 2018-12
Social Trygghet För Anställda 7.65 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 48.1 2019-11
Tillverkning - Pmi 52.6 2019-11
Inte - Tillverkning - Pmi 53.9 2019-11
Tjänster Pmi 51.6 2019-11
Komposit - Pmi 52 2019-11
Industriproduktion -1.1 2019-10
Industriproduktion (Månadsvis) -0.8 2019-10
Manufacturing Produktion -1.5 2019-10
Kapacitetsutnyttjande 76.7 2019-10
Orderingång För Kapitalvaror 0.6 2019-10
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense 0.1 2019-10
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 0.6 2019-10
Fabriks Beställningar Ex Transport 0.2 2019-10
Fabriks Beställningar 0.3 2019-10
Nya Beställningar 496962 2019-10
Business Varulager 0.2 2019-10
Lagerförändringar 79.78 2019-09
Partihandel Varulager 0.1 2019-10
Konkurser 22910 2019-09
Företagens Vinster 1881 2019-09
Nfib - Business - Optimism - Index 105 2019-11
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index -0.71 2019-10
Dallas - Fed - Tillverkning - Index -1.3 2019-11
Ism New York-Index 50.4 2019-11
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index 2.9 2019-11
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 10.4 2019-11
Richmond - Fed - Tillverkning - Index -1 2019-11
Chicago - Pmi 46.3 2019-11
Bilproduktionen 2.2 2019-10
Bilregistreringar 386 2019-09
Totalt - Vehicle - Försäljning 17.2 2019-09
Råoljelagren Ändra 0.82 2019-12
Bensin Lagren Ändra 5405 2019-12
Naturgas Lager Förändring -73 2019-12
Ledande Ekonomiska Index 129 2019-10
API för råoljelager 1.41 2019-12
Råolja 667 2019-12
Internet hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
Konkurrenskraft - Index 83.67 2019-12
Konkurrenskraft Rank 2 2019-12
Korruption Index 71 2018-12
Korruption Placering 22 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 6 2019-12
Kansas Fed Tillverkningsindex -5 2019-11
Gruv Produktion 2.7 2019-10
Stål Produktion 7407 2019-10
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 99.2 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.2 2019-11
Detaljhandel Ex Autos 0.1 2019-11
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.3 2019-11
Konsument - Spendera 13346 2019-09
Disponibel Personlig Inkomst 16592 2019-10
Personliga Utgifter 0.3 2019-10
Personlig Inkomst 0 2019-10
Personliga Besparingar 7.8 2019-10
Konsumentkrediter 18.91 2019-10
Privat - Sektor - Credit 9970 2019-11
Bankernas Utlåningsränta 4.75 2019-11
Ekonomisk Optimism Index 52.9 2019-11
Redbook - Index 5 2019-12
Chain Store Försäljning 3101 2019-10
Bensinpriser 0.69 2019-11
Hushållen Skuld Till Bnp 75 2019-06
Hus Senaste Referens
Bygglov 1461 2019-10
Bostäder 1314 2019-10
Ny - Hem - Försäljning 733 2019-10
Husförsäljningssiffror 4.4 2019-10
Befintliga Home Sales 5460 2019-10
Konstruktion - Spendera -0.8 2019-10
Housing - Index 0.6 2019-09
Nahb - Housing - Marknad - Index 70 2019-11
Mort - Betyg 3.98 2019-12
Mort - Tillämpningar 3.8 2019-12
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 218 2019-09
Husägande Betyg 64.8 2019-09


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: USA - Ekonomiska indikatorer.