Marknader Senaste Referens
Valuta 97.59 2020-01
Lagren Marknaden 29304 2020-01
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.78 2020-01
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 2.1 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.1 2019-09
Arbetslöshet 3.5 2019-12
Icke Adp 145 2019-12
Inflation - Betygsätt 2.3 2019-12
Inflation (Månad) 0.2 2019-12
Ränta 1.75 2019-12
Handelsbalans -43086 2019-11
Kurantkonto -124094 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -2.4 2018-12
Statsskulden Till Bnp 106 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3.8 2018-12
Förtroendekommissionen 47.2 2019-12
Tillverkning - Pmi 52.4 2019-12
Inte - Tillverkning - Pmi 55 2019-12
Tjänster Pmi 52.8 2019-12
Konsument - Confidence 99.1 2020-01
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.3 2019-12
Bygglov 1416 2019-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2019-12
Personliga Skattesats 37 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 2.1 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.1 2019-09
BNP 20494 2018-12
Bnp Fasta Priser 19121 2019-09
Bruttonationalprodukt 19410 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 3330 2019-09
Bnp Per Capita 54542 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 55681 2018-12
Bnp Från Jordbruk 243 2019-09
Bnp Från Entreprenad 651 2019-09
Bnp Från Tillverkning 2190 2019-09
Bnp Från Mining 549 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2212 2019-09
Bnp Från Tjänster 13201 2019-09
Bnp Från Transport 559 2019-09
Bnp Från Verktyg 283 2019-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.5 2019-12
Icke Adp 145 2019-12
Statliga Lönelistor 6 2019-12
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 139 2019-12
Tillverkningslönelistor -12 2019-12
Första Arbetslösa Fordringar 204 2020-01
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 1767 2020-01
Adp - Employment - Förändring 202 2019-12
Egenföretagare 158803 2019-12
Arbetslösa Personer 5753 2019-12
Medeltimlön 0.1 2019-12
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.3 2019-12
Arbetskraftsdeltagande 63.2 2019-12
Långtidsarbetslöshet 0.72 2019-12
Ungdomsarbetslöshet 8.1 2019-12
Arbetskostnaderna 112 2019-09
Produktivitet 108 2019-09
Lediga Jobb 6465 2019-11
Jobberbjudanden 6800 2019-11
Challenger Nedskärningar 32843 2019-12
Löner 23.79 2019-12
Minimilöner 7.25 2019-12
Löne Tillväxt 5.34 2019-11
Lönerna I Manufacturing 22.57 2019-12
Employment Cost Index 0.7 2019-09
Befolkning 327 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 66 2018-12
Pensionsåldern Män 66 2018-12
Sysselsättningsgraden 61 2019-12
Heltid 131755 2019-12
Levnadslön Familj 2380 2018-12
Levnadslön Individuella 1660 2018-12
Deltid Sysselsättning 26992 2019-12
Löner Högutbildad 4520 2018-12
Löner Lågutbildade 1960 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.3 2019-12
Inflation (Månad) 0.2 2019-12
Konsumentprisindex Kpi 258 2019-12
Kärna Konsumentprisindexet 266 2019-12
Kärna Inflation Rate 2.3 2019-12
Bnp-Deflatorn 113 2019-09
Producentpriserna 119 2019-12
Producentpriserna Förändras 1.3 2019-12
Exportpriserna 125 2019-12
Importpriserna 125 2019-12
Mat Inflation 1.8 2019-12
Kärna Pce Price Index 112 2019-11
Kärnproducentpriser 118 2019-12
KPI bostadshjälpmedel 268 2019-12
Cpi Transportfordon 208 2019-12
Inflationsförväntningar 2.53 2019-12
Pce - Pris - Index 110 2019-11
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.75 2019-12
Interbankränta 1.8 2020-01
Penningmängden M0 3426515 2019-12
Penningmängden M1 4005 2019-12
Penningmängden M2 15402 2019-12
Banks Balansräkning 17642592 2019-11
Centralbanken Balansräkning 4121396 2020-01
Valutareserven 127938 2019-11
Lån Till Den Privata Sektorn 2350 2019-12
Utländska Masslåneplacering -41528 2019-11
Privat skuld och BNP 197 2018-12
Reporänta 1.58 2020-01
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -43086 2019-11
Kurantkonto -124094 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -2.4 2018-12
Export 208630 2019-11
Import 251716 2019-11
Utlandsskulden 20421273 2019-09
Villkor För Handel 106 2019-09
Kapitalflöden 73136 2019-11
Utländska Direktinvesteringar 50582 2019-09
Net Long Term Tic Flöden 22871 2019-11
Guldreserver 8133 2019-12
Råolja Produktion 12655 2019-10
Varor Handelsbalans -62988 2019-11
Terrorism Index 5.69 2018-12
Inkomster Från Turism 20901 2019-09
Turister 6712574 2019-09
Vapen Sales 10508 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 106 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3.8 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -13273 2019-12
Statliga Utgifter 3310 2019-09
Statliga Intäkter 335805 2019-12
Statsskuld 23201380 2019-12
Skatteutgifter 349078 2019-12
Asylansökningar 7267 2018-09
Credit - Betyg 98 2020-01
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38 2017-12
Militära Utgifter 633565 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2019-12
Personliga Skattesats 37 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.3 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.65 2018-12
Social Trygghet För Anställda 7.65 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 47.2 2019-12
Tillverkning - Pmi 52.4 2019-12
Inte - Tillverkning - Pmi 55 2019-12
Tjänster Pmi 52.8 2019-12
Komposit - Pmi 52.7 2019-12
Industriproduktion -1 2019-12
Industriproduktion (Månadsvis) -0.3 2019-12
Manufacturing Produktion -1.3 2019-12
Kapacitetsutnyttjande 77.02 2019-12
Orderingång För Kapitalvaror -2 2019-11
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense 0.8 2019-11
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 0 2019-11
Fabriks Beställningar Ex Transport 0.3 2019-11
Fabriks Beställningar -0.7 2019-11
Nya Beställningar 493029 2019-11
Business Varulager -0.2 2019-11
Lagerförändringar 69.44 2019-09
Partihandel Varulager -0.1 2019-11
Konkurser 22910 2019-09
Företagens Vinster 1869 2019-09
Nfib - Business - Optimism - Index 103 2019-12
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index 0.56 2019-11
Dallas - Fed - Tillverkning - Index -3.2 2019-12
Ism New York-Index 39.1 2019-12
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index 4.8 2020-01
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 17 2020-01
Richmond - Fed - Tillverkning - Index -5 2019-12
Chicago - Pmi 48.9 2019-12
Bilproduktionen 2.53 2019-12
Bilregistreringar 373 2019-10
Totalt - Vehicle - Försäljning 17.1 2019-11
Råoljelagren Ändra -2.55 2020-01
Bensin Lagren Ändra 6678 2020-01
Naturgas Lager Förändring -109 2020-01
Ledande Ekonomiska Index 130 2019-11
API för råoljelager 1.1 2020-01
Råolja 673 2020-01
Internet hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
Konkurrenskraft - Index 83.67 2019-12
Konkurrenskraft Rank 2 2019-12
Korruption Index 71 2018-12
Korruption Placering 22 2018-12
Crude Oil Imports -595 2020-01
Cushing Crude Oil Stocks 342 2020-01
Distillate Fuel Production -105 2020-01
Distillate Stocks 8171 2020-01
Lätt Att Göra Affärer 6 2019-12
Gasoline Production 394 2020-01
Heating Oil Stocks -168 2020-01
Kansas Fed Tillverkningsindex -7 2019-12
Gruv Produktion 1.4 2019-12
Refinery Crude Runs 76 2020-01
Stål Produktion 7233 2019-11
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 99.1 2020-01
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.3 2019-12
Detaljhandel Ex Autos 0.7 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.8 2019-12
Konsument - Spendera 13353 2019-09
Disponibel Personlig Inkomst 16703 2019-11
Personliga Utgifter 0.4 2019-11
Personlig Inkomst 0.5 2019-11
Personliga Besparingar 7.9 2019-11
Konsumentkrediter 12.51 2019-11
Privat - Sektor - Credit 9996 2019-12
Bankernas Utlåningsränta 4.75 2019-12
Ekonomisk Optimism Index 57.4 2020-01
Redbook - Index 5 2020-01
Chain Store Försäljning 4386 2019-11
Bensinpriser 0.67 2019-12
Hushållen Skuld Till Bnp 75 2019-06
Hus Senaste Referens
Bygglov 1416 2019-12
Bostäder 1608 2019-12
Ny - Hem - Försäljning 719 2019-11
Husförsäljningssiffror 7.4 2019-11
Befintliga Home Sales 5350 2019-11
Konstruktion - Spendera 0.6 2019-11
Housing - Index 0.2 2019-10
Nahb - Housing - Marknad - Index 75 2020-01
Mort - Betyg 3.87 2020-01
Mort - Tillämpningar 30.2 2020-01
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 218 2019-10
Husägande Betyg 64.8 2019-09


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: USA - Ekonomiska indikatorer.