Marknader Senaste Referens
Valuta 97.54 2019-06
Lagren Marknaden 26466 2019-06
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.09 2019-06
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 3.1 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.2 2019-03
Arbetslöshet 3.6 2019-05
Icke Adp 75 2019-05
Inflation - Betygsätt 1.8 2019-05
Inflation (Månad) 0.1 2019-05
Ränta 2.5 2019-05
Handelsbalans -50791 2019-04
Kurantkonto -134377 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -2.4 2018-12
Statsskulden Till Bnp 105 2017-12
Statliga Budgetutskottet -3.8 2018-12
Förtroendekommissionen 52.1 2019-05
Tillverkning - Pmi 50.5 2019-05
Inte - Tillverkning - Pmi 56.9 2019-05
Tjänster Pmi 50.9 2019-05
Konsument - Confidence 97.9 2019-06
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.5 2019-05
Bygglov 1294 2019-05
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2019-12
Personliga Skattesats 37 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 3.1 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.2 2019-03
BNP 19391 2017-12
Bnp Fasta Priser 18908 2019-03
Bruttonationalprodukt 19133 2019-03
Fasta Bruttoinvesteringar 3366 2019-03
Bnp Per Capita 53129 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 54225 2017-12
Bnp Från Jordbruk 214 2018-12
Bnp Från Entreprenad 643 2018-12
Bnp Från Tillverkning 2155 2018-12
Bnp Från Mining 466 2018-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2180 2018-12
Bnp Från Tjänster 12887 2018-12
Bnp Från Transport 544 2018-12
Bnp Från Verktyg 281 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.6 2019-05
Icke Adp 75 2019-05
Statliga Lönelistor -15 2019-05
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 90 2019-05
Tillverkningslönelistor 3 2019-05
Första Arbetslösa Fordringar 222 2019-06
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 1695 2019-06
Adp - Employment - Förändring 27 2019-05
Egenföretagare 156758 2019-05
Arbetslösa Personer 5888 2019-05
Medeltimlön 0.2 2019-05
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.4 2019-05
Arbetskraftsdeltagande 62.8 2019-05
Långtidsarbetslöshet 0.8 2019-05
Ungdomsarbetslöshet 8.5 2019-05
Arbetskostnaderna 109 2019-03
Produktivitet 107 2019-03
Lediga Jobb 7858 2019-04
Jobberbjudanden 7449 2019-04
Challenger Nedskärningar 58577 2019-05
Löner 23.38 2019-05
Minimilöner 7.25 2019-12
Löne Tillväxt 4.19 2019-03
Lönerna I Manufacturing 22.04 2019-05
Employment Cost Index 0.7 2019-03
Befolkning 326 2017-12
Pensionsåldern Kvinnor 66 2018-12
Pensionsåldern Män 66 2018-12
Sysselsättningsgraden 60.6 2019-05
Heltid 129695 2019-05
Levnadslön Familj 2380 2018-12
Levnadslön Individuella 1660 2018-12
Deltid Sysselsättning 26981 2019-05
Löner Högutbildad 4520 2018-12
Löner Lågutbildade 1960 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.8 2019-05
Inflation (Månad) 0.1 2019-05
Konsumentprisindex Kpi 255 2019-05
Kärna Konsumentprisindexet 262 2019-05
Kärna Inflation Rate 2 2019-05
Bnp-Deflatorn 111 2019-03
Producentpriserna 118 2019-05
Producentpriserna Förändras 1.8 2019-05
Exportpriserna 127 2019-05
Importpriserna 126 2019-05
Mat Inflation 2 2019-05
Kärna Pce Price Index 111 2019-04
Kärnproducentpriser 118 2019-05
KPI bostadshjälpmedel 265 2019-05
Cpi Transportfordon 215 2019-05
Inflationsförväntningar 2.45 2019-05
Pce - Pris - Index 110 2019-04
Pengar Senaste Referens
Ränta 2.5 2019-05
Interbankränta 2.42 2019-06
Penningmängden M0 3244515 2019-05
Penningmängden M1 3792 2019-05
Penningmängden M2 14612 2019-05
Banks Balansräkning 17215637 2019-05
Centralbanken Balansräkning 3808157 2019-06
Valutareserven 127264 2019-04
Lån Till Den Privata Sektorn 2347 2019-05
Utländska Masslåneplacering 16900 2019-04
Privat skuld och BNP 197 2018-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -50791 2019-04
Kurantkonto -134377 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -2.4 2018-12
Export 206847 2019-04
Import 257638 2019-04
Utlandsskulden 19765887 2018-12
Villkor För Handel 106 2019-03
Kapitalflöden -7754 2019-04
Utländska Direktinvesteringar 50955 2018-12
Net Long Term Tic Flöden 46900 2019-04
Guldreserver 8134 2019-06
Råolja Produktion 11905 2019-03
Terrorism Index 6.07 2017-12
Inkomster Från Turism 21490 2019-02
Turister 6079693 2018-11
Vapen Sales 10508 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 105 2017-12
Statliga Budgetutskottet -3.8 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -207768 2019-05
Statliga Utgifter 3208 2019-03
Statliga Intäkter 232064 2019-05
Statsskuld 22026424 2019-05
Skatteutgifter 439833 2019-05
Asylansökningar 7267 2018-09
Credit - Betyg 97
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38 2017-12
Militära Utgifter 633565 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2019-12
Personliga Skattesats 37 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.3 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.65 2018-12
Social Trygghet För Anställda 7.65 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 52.1 2019-05
Tillverkning - Pmi 50.5 2019-05
Inte - Tillverkning - Pmi 56.9 2019-05
Tjänster Pmi 50.9 2019-05
Komposit - Pmi 50.9 2019-05
Industriproduktion 2 2019-05
Industriproduktion (Månadsvis) 0.4 2019-05
Manufacturing Produktion 0.7 2019-05
Kapacitetsutnyttjande 78.07 2019-05
Orderingång För Kapitalvaror -2.1 2019-04
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense -2.5 2019-04
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 0 2019-04
Fabriks Beställningar Ex Transport 0.3 2019-04
Fabriks Beställningar -0.8 2019-04
Nya Beställningar 499273 2019-04
Business Varulager 0.5 2019-04
Lagerförändringar 126 2019-03
Partihandel Varulager 0.8 2019-04
Konkurser 22157 2019-03
Företagens Vinster 2003 2019-03
Nfib - Business - Optimism - Index 105 2019-05
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index -0.45 2019-04
Dallas - Fed - Tillverkning - Index -5.3 2019-05
Ism New York-Index 48.6 2019-05
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index -8.6 2019-06
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 16.6 2019-05
Richmond - Fed - Tillverkning - Index 5 2019-05
Chicago - Pmi 54.2 2019-05
Bilproduktionen 2.56 2019-05
Bilregistreringar 465 2019-03
Totalt - Vehicle - Försäljning 17.3 2019-05
Råoljelagren Ändra 2.21 2019-06
Bensin Lagren Ändra 764 2019-06
Naturgas Lager Förändring 102 2019-06
Ledande Ekonomiska Index 128 2019-04
API för råoljelager -0.81 2019-06
Råolja 788 2019-06
Internet hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
Konkurrenskraft - Index 85.64 2018-12
Konkurrenskraft Rank 1 2018-12
Korruption Index 71 2018-12
Korruption Placering 22 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 8 2018-12
Gruv Produktion 10 2019-05
Stål Produktion 7428 2019-04
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 97.9 2019-06
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.5 2019-05
Detaljhandel Ex Autos 0.5 2019-05
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.2 2019-05
Konsument - Spendera 13075 2019-03
Disponibel Personlig Inkomst 15959 2019-04
Personliga Utgifter 0.3 2019-04
Personlig Inkomst 0.5 2019-04
Personliga Besparingar 6.2 2019-04
Konsumentkrediter 17.5 2019-04
Privat - Sektor - Credit 9764 2019-05
Bankernas Utlåningsränta 5.5 2019-05
Ekonomisk Optimism Index 53.2 2019-06
Redbook - Index 5.4 2019-06
Chain Store Försäljning 3736 2019-04
Bensinpriser 0.75 2019-05
Hushållen Skuld Till Bnp 76.3 2018-12
Hus Senaste Referens
Bygglov 1294 2019-05
Bostäder 1269 2019-05
Ny - Hem - Försäljning 673 2019-04
Husförsäljningssiffror -2 2019-04
Befintliga Home Sales 5190 2019-04
Konstruktion - Spendera 0 2019-04
Housing - Index 0.1 2019-03
Nahb - Housing - Marknad - Index 64 2019-06
Mort - Betyg 4.14 2019-06
Mort - Tillämpningar -3.4 2019-06
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 214 2019-03
Husägande Betyg 64.2 2019-03


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: USA - Ekonomiska indikatorer.