USA - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 4.2 2018-06
Arbetslöshet 3.7 2018-09
Inflation - Betygsätt 2.3 2018-09
Ränta 2.25 2018-09
Handelsbalans -53237 2018-08
Statsskulden Till Bnp 105 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 95.03 2018-10
Lagren Marknaden 25251 Poäng 2018-10
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.17 % 2018-10
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 4.2 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.9 % 2018-06
BNP 19391 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 18512 Usd - Miljard 2018-06
Bruttonationalprodukt 18766 Usd - Miljard 2018-06
Fasta Bruttoinvesteringar 3322 Usd - Miljard 2018-06
Bnp Per Capita 53129 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 54225 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 150 Usd - Miljard 2018-03
Bnp Från Entreprenad 667 Usd - Miljard 2018-03
Bnp Från Tillverkning 2000 Usd - Miljard 2018-03
Bnp Från Mining 392 Usd - Miljard 2018-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2084 Usd - Miljard 2018-03
Bnp Från Tjänster 11786 Usd - Miljard 2018-03
Bnp Från Transport 486 Usd - Miljard 2018-03
Bnp Från Verktyg 279 Usd - Miljard 2018-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.7 % 2018-09
Icke Adp 134 Thousand 2018-09
Statliga Lönelistor 13 Thousand 2018-09
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 121 Thousand 2018-09
Tillverkningslönelistor 18 Thousand 2018-09
Första Arbetslösa Fordringar 214 Thousand 2018-10
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 1660 Thousand 2018-09
Adp - Employment - Förändring 230 Thousand 2018-09
Egenföretagare 155962 Thousand 2018-09
Arbetslösa Personer 5964 Thousand 2018-09
Medeltimlön 0.3 % 2018-09
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.5 Timmar 2018-09
Arbetskraftsdeltagande 62.7 % 2018-09
Långtidsarbetslöshet 0.82 % 2018-08
Ungdomsarbetslöshet 8.5 % 2018-09
Arbetskostnaderna 109 Indexpunkter 2018-06
Produktivitet 105 Indexpunkter 2018-06
Lediga Jobb 7313 Thousand 2018-07
Jobberbjudanden 6939 Thousand 2018-07
Challenger Nedskärningar 55285 Personer 2018-09
Löner 22.81 Usd / Timme 2018-09
Minimilöner 7.25 Usd / Timme 2018-12
Löne Tillväxt 4.79 % 2018-08
Lönerna I Manufacturing 21.6 Usd / Timme 2018-09
Employment Cost Index 0.6 % 2018-06
Befolkning 326 Million 2017-12
Pensionsåldern Kvinnor 66 2018-12
Pensionsåldern Män 66 2018-12
Sysselsättningsgraden 60.4 % 2018-09
Heltid 128894 Thousand 2018-09
Levnadslön Familj 2240 Usd / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 1540 Usd / Månad 2017-12
Deltid Sysselsättning 27055 Thousand 2018-09
Löner Högutbildad 4290 Usd / Månad 2017-12
Löner Lågutbildade 2090 Usd / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.3 % 2018-09
Inflation (Månad) 0.1 % 2018-09
Konsumentprisindex Kpi 252 Indexpunkter 2018-09
Kärna Konsumentprisindexet 258 Indexpunkter 2018-09
Kärna Inflation Rate 2.2 % 2018-09
Bnp-Deflatorn 110 Indexpunkter 2018-06
Producentpriserna 116 Indexpunkter 2018-09
Producentpriserna Förändras 2.6 % 2018-09
Exportpriserna 127 Indexpunkter 2018-09
Importpriserna 128 Indexpunkter 2018-09
Mat Inflation 1.4 % 2018-09
Kärna Pce Price Index 110 Indexpunkter 2018-08
Kärnproducentpriser 116 Indexpunkter 2018-09
KPI bostadshjälpmedel 260 Indexpunkter 2018-09
Cpi Transportfordon 212 Indexpunkter 2018-09
Inflationsförväntningar 3 % 2018-09
Pce - Pris - Index 108 Indexpunkter 2018-08
Pengar Senaste Referens
Ränta 2.25 % 2018-09
Interbankränta 2.44 % 2018-10
Penningmängden M0 3559894 Usd - Million 2018-09
Penningmängden M1 3731 Usd - Miljard 2018-09
Penningmängden M2 14254 Usd - Miljard 2018-09
Banks Balansräkning 16794750 Usd - Million 2018-09
Centralbanken Balansräkning 4170556 Usd - Million 2018-09
Valutareserven 124529 Usd - Million 2018-08
Lån Till Den Privata Sektorn 2220 Usd - Miljard 2018-09
Utländska Masslåneplacering 18938 Usd - Million 2018-07
Privat skuld och BNP 203 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -53237 Usd - Million 2018-08
Export 209433 Usd - Million 2018-08
Import 262670 Usd - Million 2018-08
Kurantkonto -101460 Usd - Million 2018-06
Bytesbalans Till Bnp -2.4 % 2017-12
Utlandsskulden 19306582 Usd - Million 2018-06
Villkor För Handel 107 Indexpunkter 2018-06
Kapitalflöden 52174 Usd - Million 2018-07
Utländska Direktinvesteringar 47253 Usd - Million 2018-06
Net Long Term Tic Flöden 74804 Usd - Million 2018-07
Guldreserver 8133 Ton 2018-09
Råolja Produktion 10964 BBL/D/1K 2018-07
Terrorism Index 5.43 2016-12
Inkomster Från Turism 21359 Usd - Million 2018-07
Turister 6907642 2018-04
Vapen Sales 12394 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 105 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -3.5 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 119000 Usd - Million 2018-09
Statliga Utgifter 3172 Usd - Miljard 2018-06
Statliga Intäkter 343559 Usd - Million 2018-09
Statsskuld 21516058 Usd - Million 2018-09
Skatteutgifter 224443 Usd - Million 2018-09
Asylansökningar 6901 Personer 2018-04
Credit - Betyg 97
Offentliga Utgifterna Till Bnp 37.8 % 2016-12
Militära Utgifter 597178 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 59.8 Indexpunkter 2018-09
Tillverkning - Pmi 55.6 2018-09
Inte - Tillverkning - Pmi 61.6 2018-09
Tjänster Pmi 53.5 Indexpunkter 2018-09
Komposit - Pmi 53.9 Indexpunkter 2018-09
Industriproduktion 4.9 % 2018-08
Industriproduktion (Månadsvis) 0.4 % 2018-08
Manufacturing Produktion 3.1 % 2018-08
Kapacitetsutnyttjande 78.08 % 2018-08
Orderingång För Kapitalvaror 4.5 % 2018-08
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense 2.6 % 2018-08
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 0.1 % 2018-08
Fabriks Beställningar Ex Transport 0.1 % 2018-08
Fabriks Beställningar 2.3 % 2018-08
Nya Beställningar 510466 Usd - Million 2018-08
Business Varulager 0.5 % 2018-08
Lagerförändringar -36.81 Usd - Miljard 2018-06
Partihandel Varulager 1 % 2018-08
Konkurser 22245 Företag 2018-06
Företagens Vinster 2008 Usd - Miljard 2018-06
Nfib - Business - Optimism - Index 108 Indexpunkter 2018-09
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index 0.18 2018-08
Dallas - Fed - Tillverkning - Index 28.1 Indexpunkter 2018-09
Ism New York-Index 72.5 % 2018-09
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index 21.1 Indexpunkter 2018-10
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 22.9 Indexpunkter 2018-09
Richmond - Fed - Tillverkning - Index 29 Indexpunkter 2018-09
Chicago - Pmi 60.4 Indexpunkter 2018-09
Bilproduktionen 2.45 Miljoner - Enheter 2018-08
Bilregistreringar 446 Thousand 2018-07
Totalt - Vehicle - Försäljning 17.44 Million 2018-09
Råoljelagren Ändra 5.99 Bbl / 1 Miljon 2018-10
Bensin Lagren Ändra 951 Tusen fat 2018-10
Naturgas Lager Förändring 90 Billion - Cf 2018-10
Ledande Ekonomiska Index 124 Indexpunkter 2018-08
API för råoljelager 9.75 Bbl / 1 Miljon 2018-10
Råolja 869 2018-10
Internet hastighet 18748 KBps 2017-03
IP-adresser 128949703 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 5.85 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 2 2018-12
Korruption Index 75 Poäng 2017-12
Korruption Placering 16 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 6 2017-12
Gruv Produktion 14.1 % 2018-08
Stål Produktion 7461 Kton 2018-08
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 99 Indexpunkter 2018-10
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.1 % 2018-09
Detaljhandel Ex Autos -0.1 % 2018-09
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.7 % 2018-09
Konsument - Spendera 12842 Usd - Miljard 2018-06
Disponibel Personlig Inkomst 15617 Usd - Miljard 2018-08
Personliga Utgifter 0.3 % 2018-08
Personlig Inkomst 0.3 % 2018-08
Personliga Besparingar 6.6 % 2018-08
Konsumentkrediter 20.08 Usd - Miljard 2018-08
Privat - Sektor - Credit 9412 Usd - Miljard 2018-09
Bankernas Utlåningsränta 5.03 % 2018-09
Ekonomisk Optimism Index 57.8 2018-10
Redbook - Index 6.5 % 2018-10
Chain Store Försäljning 3782 Usd - Million 2018-07
Bensinpriser 0.75 Usd / Liter 2018-09
Hushållen Skuld Till Bnp 77.3 % of GDP 2018-03
Hus Senaste Referens
Bygglov 1229 Thousand 2018-08
Bostäder 1282 Tusen Enheter 2018-08
Ny - Hem - Försäljning 629 Thousand 2018-08
Husförsäljningssiffror -2.3 % 2018-08
Befintliga Home Sales 5340 Thousand 2018-08
Konstruktion - Spendera 0.1 % 2018-08
Housing - Index 0.2 % 2018-07
Nahb - Housing - Marknad - Index 67 2018-09
Mort - Betyg 5.05 % 2018-10
Mort - Tillämpningar -1.7 % 2018-10
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 214 Indexpunkter 2018-07
Husägande Betyg 64.3 % 2018-06
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 % 2018-12
Personliga Skattesats 37 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.3 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.65 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 7.65 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 75.78 mm 2015-12
Temperatur -1.42 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: USA - Ekonomiska indikatorer.