Marknader Senaste Referens
Valuta 98.46 2019-10
Lagren Marknaden 26787 2019-10
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.73 2019-10
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 2 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.3 2019-06
Arbetslöshet 3.5 2019-09
Icke Adp 136 2019-09
Inflation - Betygsätt 1.7 2019-09
Inflation (Månad) 0 2019-09
Ränta 2 2019-09
Handelsbalans -54896 2019-08
Kurantkonto -128188 2019-06
Bytesbalans Till Bnp -2.4 2018-12
Statsskulden Till Bnp 106 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3.8 2018-12
Förtroendekommissionen 47.8 2019-09
Tillverkning - Pmi 51.1 2019-09
Inte - Tillverkning - Pmi 52.6 2019-09
Tjänster Pmi 50.9 2019-09
Konsument - Confidence 96 2019-10
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.4 2019-08
Bygglov 1419 2019-08
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2019-12
Personliga Skattesats 37 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 2 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.3 2019-06
BNP 20494 2018-12
Bnp Fasta Priser 19023 2019-06
Bruttonationalprodukt 19324 2019-06
Fasta Bruttoinvesteringar 3340 2019-06
Bnp Per Capita 54542 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 55681 2018-12
Bnp Från Jordbruk 212 2019-03
Bnp Från Entreprenad 643 2019-03
Bnp Från Tillverkning 2178 2019-03
Bnp Från Mining 494 2019-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2174 2019-03
Bnp Från Tjänster 12995 2019-03
Bnp Från Transport 542 2019-03
Bnp Från Verktyg 282 2019-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.5 2019-09
Icke Adp 136 2019-09
Statliga Lönelistor 22 2019-09
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 114 2019-09
Tillverkningslönelistor -2 2019-09
Första Arbetslösa Fordringar 210 2019-10
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 1684 2019-09
Adp - Employment - Förändring 135 2019-09
Egenföretagare 158269 2019-09
Arbetslösa Personer 5769 2019-09
Medeltimlön 0 2019-09
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.4 2019-09
Arbetskraftsdeltagande 63.2 2019-09
Långtidsarbetslöshet 0.71 2019-07
Ungdomsarbetslöshet 8 2019-09
Arbetskostnaderna 112 2019-06
Produktivitet 108 2019-06
Lediga Jobb 7034 2019-08
Jobberbjudanden 7051 2019-08
Challenger Nedskärningar 41557 2019-09
Löner 23.65 2019-09
Minimilöner 7.25 2019-12
Löne Tillväxt 5.34 2019-08
Lönerna I Manufacturing 22.25 2019-09
Employment Cost Index 0.6 2019-06
Befolkning 327 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 66 2018-12
Pensionsåldern Män 66 2018-12
Sysselsättningsgraden 61 2019-09
Heltid 131094 2019-09
Levnadslön Familj 2380 2018-12
Levnadslön Individuella 1660 2018-12
Deltid Sysselsättning 27095 2019-09
Löner Högutbildad 4520 2018-12
Löner Lågutbildade 1960 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.7 2019-09
Inflation (Månad) 0 2019-09
Konsumentprisindex Kpi 256 2019-09
Kärna Konsumentprisindexet 265 2019-09
Kärna Inflation Rate 2.4 2019-09
Bnp-Deflatorn 112 2019-06
Producentpriserna 118 2019-09
Producentpriserna Förändras 1.4 2019-09
Exportpriserna 125 2019-09
Importpriserna 126 2019-09
Mat Inflation 1.8 2019-09
Kärna Pce Price Index 112 2019-08
Kärnproducentpriser 118 2019-09
KPI bostadshjälpmedel 268 2019-09
Cpi Transportfordon 209 2019-09
Inflationsförväntningar 2.41 2019-08
Pce - Pris - Index 110 2019-08
Pengar Senaste Referens
Ränta 2 2019-09
Interbankränta 2 2019-10
Penningmängden M0 3202694 2019-09
Penningmängden M1 3901 2019-09
Penningmängden M2 15061 2019-09
Banks Balansräkning 17429973 2019-09
Centralbanken Balansräkning 3892425 2019-10
Valutareserven 128526 2019-08
Lån Till Den Privata Sektorn 2354 2019-09
Utländska Masslåneplacering 10954 2019-07
Privat skuld och BNP 197 2018-12
Reporänta 1.92 2019-10
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -54896 2019-08
Kurantkonto -128188 2019-06
Bytesbalans Till Bnp -2.4 2018-12
Export 207866 2019-08
Import 262763 2019-08
Utlandsskulden 20263768 2019-06
Villkor För Handel 106 2019-06
Kapitalflöden 43750 2019-07
Utländska Direktinvesteringar 51113 2019-06
Net Long Term Tic Flöden 84256 2019-07
Guldreserver 8133 2019-09
Råolja Produktion 11806 2019-07
Varor Handelsbalans -73055 2019-08
Terrorism Index 6.07 2017-12
Inkomster Från Turism 21073 2019-07
Turister 6343310 2019-06
Vapen Sales 10508 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 106 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3.8 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -200344 2019-08
Statliga Utgifter 3294 2019-06
Statliga Intäkter 227965 2019-08
Statsskuld 22719402 2019-09
Skatteutgifter 428309 2019-08
Asylansökningar 7267 2018-09
Credit - Betyg 97
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38 2017-12
Militära Utgifter 633565 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2019-12
Personliga Skattesats 37 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.3 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.65 2018-12
Social Trygghet För Anställda 7.65 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 47.8 2019-09
Tillverkning - Pmi 51.1 2019-09
Inte - Tillverkning - Pmi 52.6 2019-09
Tjänster Pmi 50.9 2019-09
Komposit - Pmi 51 2019-09
Industriproduktion 0.4 2019-08
Industriproduktion (Månadsvis) 0.6 2019-08
Manufacturing Produktion -0.4 2019-08
Kapacitetsutnyttjande 77.88 2019-08
Orderingång För Kapitalvaror 0.2 2019-08
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense -0.6 2019-08
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 0.5 2019-08
Fabriks Beställningar Ex Transport 0 2019-08
Fabriks Beställningar -0.1 2019-08
Nya Beställningar 499765 2019-08
Business Varulager 0.4 2019-07
Lagerförändringar 69.03 2019-06
Partihandel Varulager 0.2 2019-08
Konkurser 22483 2019-06
Företagens Vinster 1858 2019-06
Nfib - Business - Optimism - Index 102 2019-09
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index 0.1 2019-08
Dallas - Fed - Tillverkning - Index 1.5 2019-09
Ism New York-Index 42.8 2019-09
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index 4 2019-10
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 12 2019-09
Richmond - Fed - Tillverkning - Index -9 2019-09
Chicago - Pmi 47.1 2019-09
Bilproduktionen 2.55 2019-08
Bilregistreringar 428 2019-07
Totalt - Vehicle - Försäljning 17.2 2019-09
Råoljelagren Ändra 2.93 2019-10
Bensin Lagren Ändra -1213 2019-10
Naturgas Lager Förändring 98 2019-10
Ledande Ekonomiska Index 129 2019-08
API för råoljelager 4.13 2019-10
Råolja 712 2019-10
Internet hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
Konkurrenskraft - Index 83.67 2019-12
Konkurrenskraft Rank 2 2019-12
Korruption Index 71 2018-12
Korruption Placering 22 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 8 2018-12
Kansas Fed Tillverkningsindex 11 2019-09
Gruv Produktion 5.1 2019-08
Stål Produktion 7497 2019-08
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 96 2019-10
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.4 2019-08
Detaljhandel Ex Autos 0 2019-08
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.1 2019-08
Konsument - Spendera 13253 2019-06
Disponibel Personlig Inkomst 16573 2019-08
Personliga Utgifter 0.1 2019-08
Personlig Inkomst 0.4 2019-08
Personliga Besparingar 8.1 2019-08
Konsumentkrediter 17.9 2019-08
Privat - Sektor - Credit 9901 2019-09
Bankernas Utlåningsränta 5.15 2019-09
Ekonomisk Optimism Index 52.6 2019-10
Redbook - Index -1.1 2019-10
Chain Store Försäljning 3085 2019-07
Bensinpriser 0.68 2019-09
Hushållen Skuld Till Bnp 75 2019-03
Hus Senaste Referens
Bygglov 1419 2019-08
Bostäder 1364 2019-08
Ny - Hem - Försäljning 713 2019-08
Husförsäljningssiffror 2.5 2019-08
Befintliga Home Sales 5490 2019-08
Konstruktion - Spendera 0.1 2019-08
Housing - Index 0.4 2019-07
Nahb - Housing - Marknad - Index 68 2019-09
Mort - Betyg 3.9 2019-10
Mort - Tillämpningar 5.4 2019-10
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 218 2019-07
Husägande Betyg 64.1 2019-06


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: USA - Ekonomiska indikatorer.