Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 3.5 2018-09
Arbetslöshet 3.7 2018-11
Inflation - Betygsätt 2.5 2018-10
Ränta 2.25 2018-11
Handelsbalans -55488 2018-10
Statsskulden Till Bnp 105 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 97.37 2018-12
Lagren Marknaden 24651 Poäng 2018-12
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.89 % 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 3.5 % 2018-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 3 % 2018-09
BNP 19391 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 18672 Usd - Miljard 2018-09
Bruttonationalprodukt 18928 Usd - Miljard 2018-09
Fasta Bruttoinvesteringar 3334 Usd - Miljard 2018-09
Bnp Per Capita 53129 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 54225 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 217 Usd - Miljard 2018-06
Bnp Från Entreprenad 641 Usd - Miljard 2018-06
Bnp Från Tillverkning 2126 Usd - Miljard 2018-06
Bnp Från Mining 430 Usd - Miljard 2018-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2176 Usd - Miljard 2018-06
Bnp Från Tjänster 12701 Usd - Miljard 2018-06
Bnp Från Transport 542 Usd - Miljard 2018-06
Bnp Från Verktyg 284 Usd - Miljard 2018-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.7 % 2018-11
Icke Adp 155 Thousand 2018-11
Statliga Lönelistor -6 Thousand 2018-11
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 161 Thousand 2018-11
Tillverkningslönelistor 27 Thousand 2018-11
Första Arbetslösa Fordringar 231 Thousand 2018-12
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 1631 Thousand 2018-11
Adp - Employment - Förändring 179 Thousand 2018-11
Egenföretagare 156795 Thousand 2018-11
Arbetslösa Personer 5975 Thousand 2018-11
Medeltimlön 0.2 % 2018-11
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.4 Timmar 2018-11
Arbetskraftsdeltagande 62.9 % 2018-11
Långtidsarbetslöshet 0.77 % 2018-11
Ungdomsarbetslöshet 8.3 % 2018-10
Arbetskostnaderna 109 Indexpunkter 2018-09
Produktivitet 106 Indexpunkter 2018-09
Lediga Jobb 7070 Thousand 2018-09
Jobberbjudanden 7079 Thousand 2018-10
Challenger Nedskärningar 53073 Personer 2018-11
Löner 22.95 Usd / Timme 2018-11
Minimilöner 7.25 Usd / Timme 2018-12
Löne Tillväxt 4.6 % 2018-09
Lönerna I Manufacturing 21.82 Usd / Timme 2018-11
Employment Cost Index 0.8 % 2018-09
Befolkning 326 Million 2017-12
Pensionsåldern Kvinnor 66 2018-12
Pensionsåldern Män 66 2018-12
Sysselsättningsgraden 60.6 % 2018-11
Heltid 129755 Thousand 2018-11
Levnadslön Familj 2380 Usd / Månad 2018-12
Levnadslön Individuella 1660 Usd / Månad 2018-12
Deltid Sysselsättning 27039 Thousand 2018-11
Löner Högutbildad 4520 Usd / Månad 2018-12
Löner Lågutbildade 1960 Usd / Månad 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.5 % 2018-10
Inflation (Månad) 0.3 % 2018-10
Konsumentprisindex Kpi 253 Indexpunkter 2018-10
Kärna Konsumentprisindexet 259 Indexpunkter 2018-10
Kärna Inflation Rate 2.1 % 2018-10
Bnp-Deflatorn 111 Indexpunkter 2018-09
Producentpriserna 117 Indexpunkter 2018-11
Producentpriserna Förändras 2.5 % 2018-11
Exportpriserna 128 Indexpunkter 2018-10
Importpriserna 128 Indexpunkter 2018-10
Mat Inflation 1.2 % 2018-10
Kärna Pce Price Index 110 Indexpunkter 2018-10
Kärnproducentpriser 116 Indexpunkter 2018-11
KPI bostadshjälpmedel 260 Indexpunkter 2018-10
Cpi Transportfordon 213 Indexpunkter 2018-10
Inflationsförväntningar 2.97 % 2018-11
Pce - Pris - Index 109 Indexpunkter 2018-10
Pengar Senaste Referens
Ränta 2.25 % 2018-11
Interbankränta 2.78 % 2018-12
Penningmängden M0 3476418 Usd - Million 2018-11
Penningmängden M1 3738 Usd - Miljard 2018-10
Penningmängden M2 14272 Usd - Miljard 2018-10
Banks Balansräkning 16821077 Usd - Million 2018-10
Centralbanken Balansräkning 4102109 Usd - Million 2018-11
Valutareserven 123572 Usd - Million 2018-10
Lån Till Den Privata Sektorn 2237 Usd - Miljard 2018-10
Utländska Masslåneplacering -11539 Usd - Million 2018-09
Privat skuld och BNP 203 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -55488 Usd - Million 2018-10
Export 211046 Usd - Million 2018-10
Import 266534 Usd - Million 2018-10
Kurantkonto -101460 Usd - Million 2018-06
Bytesbalans Till Bnp -2.4 % 2017-12
Utlandsskulden 19306582 Usd - Million 2018-06
Villkor För Handel 107 Indexpunkter 2018-06
Kapitalflöden -29140 Usd - Million 2018-09
Utländska Direktinvesteringar 47253 Usd - Million 2018-06
Net Long Term Tic Flöden 30808 Usd - Million 2018-09
Guldreserver 8133 Ton 2018-09
Råolja Produktion 11475 BBL/D/1K 2018-09
Terrorism Index 5.43 2016-12
Inkomster Från Turism 21283 Usd - Million 2018-08
Turister 6734056 2018-05
Vapen Sales 12394 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 105 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -3.5 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -100000 Usd - Million 2018-10
Statliga Utgifter 3192 Usd - Miljard 2018-09
Statliga Intäkter 252692 Usd - Million 2018-10
Statsskuld 21850094 Usd - Million 2018-11
Skatteutgifter 353183 Usd - Million 2018-10
Asylansökningar 6901 Personer 2018-04
Credit - Betyg 97
Offentliga Utgifterna Till Bnp 37.7 % 2016-12
Militära Utgifter 597178 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 59.3 Indexpunkter 2018-11
Tillverkning - Pmi 55.3 2018-11
Inte - Tillverkning - Pmi 60.7 2018-11
Tjänster Pmi 54.7 Indexpunkter 2018-11
Komposit - Pmi 54.7 Indexpunkter 2018-11
Industriproduktion 4.1 % 2018-10
Industriproduktion (Månadsvis) 0.1 % 2018-10
Manufacturing Produktion 2.7 % 2018-10
Kapacitetsutnyttjande 78.4 % 2018-10
Orderingång För Kapitalvaror -4.4 % 2018-10
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense -1.2 % 2018-10
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 0.1 % 2018-10
Fabriks Beställningar Ex Transport 0.3 % 2018-10
Fabriks Beställningar -2.1 % 2018-10
Nya Beställningar 502677 Usd - Million 2018-10
Business Varulager 0.3 % 2018-09
Lagerförändringar 86.65 Usd - Miljard 2018-09
Partihandel Varulager 0.8 % 2018-10
Konkurser 22103 Företag 2018-09
Företagens Vinster 2074 Usd - Miljard 2018-09
Nfib - Business - Optimism - Index 105 Indexpunkter 2018-11
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index 0.24 2018-10
Dallas - Fed - Tillverkning - Index 17.6 Indexpunkter 2018-11
Ism New York-Index 67.8 % 2018-11
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index 23.3 Indexpunkter 2018-11
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 12.9 Indexpunkter 2018-11
Richmond - Fed - Tillverkning - Index 14 Indexpunkter 2018-11
Chicago - Pmi 66.4 Indexpunkter 2018-11
Bilproduktionen 2.64 Miljoner - Enheter 2018-10
Bilregistreringar 437 Thousand 2018-09
Totalt - Vehicle - Försäljning 17.49 Million 2018-11
Råoljelagren Ändra -7.32 Bbl / 1 Miljon 2018-11
Bensin Lagren Ändra 1699 Tusen fat 2018-11
Naturgas Lager Förändring -63 Billion - Cf 2018-11
Ledande Ekonomiska Index 125 Indexpunkter 2018-10
API för råoljelager -10.18 Bbl / 1 Miljon 2018-12
Råolja 877 2018-12
Internet hastighet 18748 KBps 2017-03
IP-adresser 128949703 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 85.64 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 1 2018-12
Korruption Index 75 Poäng 2017-12
Korruption Placering 16 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 8 2018-12
Gruv Produktion 13.1 % 2018-10
Stål Produktion 7571 Kton 2018-10
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 97.5 Indexpunkter 2018-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.8 % 2018-10
Detaljhandel Ex Autos 0.7 % 2018-10
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.6 % 2018-10
Konsument - Spendera 12957 Usd - Miljard 2018-09
Disponibel Personlig Inkomst 15700 Usd - Miljard 2018-10
Personliga Utgifter 0.6 % 2018-10
Personlig Inkomst 0.5 % 2018-10
Personliga Besparingar 6.2 % 2018-10
Konsumentkrediter 25.38 Usd - Miljard 2018-10
Privat - Sektor - Credit 9447 Usd - Miljard 2018-10
Bankernas Utlåningsränta 5.25 % 2018-11
Ekonomisk Optimism Index 52.6 2018-12
Redbook - Index 6.6 % 2018-12
Chain Store Försäljning 3812 Usd - Million 2018-09
Bensinpriser 0.67 Usd / Liter 2018-11
Hushållen Skuld Till Bnp 77.3 % of GDP 2018-03
Hus Senaste Referens
Bygglov 1263 Thousand 2018-10
Bostäder 1228 Tusen Enheter 2018-10
Ny - Hem - Försäljning 544 Thousand 2018-10
Husförsäljningssiffror -6.7 % 2018-10
Befintliga Home Sales 5220 Thousand 2018-10
Konstruktion - Spendera -0.1 % 2018-10
Housing - Index 0.2 % 2018-09
Nahb - Housing - Marknad - Index 60 2018-11
Mort - Betyg 5.08 % 2018-11
Mort - Tillämpningar 2 % 2018-11
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 214 Indexpunkter 2018-09
Husägande Betyg 64.4 % 2018-09
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 % 2018-12
Personliga Skattesats 37 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.3 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.65 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 7.65 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 75.78 mm 2015-12
Temperatur -1.42 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: USA - Ekonomiska indikatorer.