Marknader Senaste Referens
Valuta 94.58 2020-09
Lagren Marknaden 27174 2020-09
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.65 2020-09

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -31.7 2020-06
Bnp Årlig Tillväxttakt -9.1 2020-06
Arbetslöshet 8.4 2020-08
Icke Adp 1371 2020-08
Inflation - Betygsätt 1.3 2020-08
Inflation (Månad) 0.4 2020-08
Ränta 0.25 2020-09
Handelsbalans -63556 2020-07
Kurantkonto -170541 2020-06
Bytesbalans Till Bnp -2.3 2019-12
Statsskulden Till Bnp 107 2019-12
Statliga Budgetutskottet -4.6 2019-12
Förtroendekommissionen 56 2020-08
Tillverkning - Pmi 53.5 2020-09
Inte - Tillverkning - Pmi 56.9 2020-08
Tjänster Pmi 54.6 2020-09
Konsument - Confidence 78.9 2020-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.6 2020-08
Bygglov 1470 2020-08
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2020-12
Personliga Skattesats 37 2020-12
Coronavirus-fall 7005746 2020-09
Coronavirus - dödsfall 203240 2020-09
Coronavirus återhämtat 3058408 2020-09
Sjukhussängar 2.77 2016-12
sjukhus 17.11 2016-12
Medicinska läkare 2.74 2017-12
sjuksköterskor 11.74 2017-12

BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -31.7 2020-06
Bnp Årlig Tillväxttakt -9.1 2020-06
BNP 21428 2019-12
Bnp Fasta Priser 17282 2020-06
Bruttonationalprodukt 17404 2020-06
Fasta Bruttoinvesteringar 3100 2020-06
Bnp Per Capita 55809 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 62683 2019-12
Bnp Från Jordbruk 254 2020-03
Bnp Från Entreprenad 655 2020-03
Bnp Från Tillverkning 2158 2020-03
Bnp Från Mining 541 2020-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2211 2020-03
Bnp Från Tjänster 13084 2020-03
Bnp Från Transport 548 2020-03
Bnp Från Verktyg 301 2020-03

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 8.4 2020-08
Icke Adp 1371 2020-08
Statliga Lönelistor 344 2020-08
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 1027 2020-08
Tillverkningslönelistor 29 2020-08
Första Arbetslösa Fordringar 870 2020-09
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 12580 2020-09
Adp - Employment - Förändring 428 2020-08
Egenföretagare 147288 2020-08
Arbetslösa Personer 13550 2020-08
Medeltimlön 0.4 2020-08
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.6 2020-08
Arbetskraftsdeltagande 61.7 2020-08
Långtidsarbetslöshet 0.94 2020-07
Ungdomsarbetslöshet 14.7 2020-08
Arbetskostnaderna 117 2020-06
Produktivitet 111 2020-06
Lediga Jobb 6949 2020-07
Jobberbjudanden 6618 2020-07
Challenger Nedskärningar 115762 2020-08
Löner 24.81 2020-08
Minimilöner 7.25 2020-12
Löne Tillväxt -1.14 2020-07
Lönerna I Manufacturing 22.75 2020-08
Employment Cost Index 0.5 2020-06
Befolkning 329 2019-12
Pensionsåldern Kvinnor 66 2019-12
Pensionsåldern Män 66 2019-12
Sysselsättningsgraden 56.5 2020-08
Heltid 122369 2020-08
Arbetslösa fordringar 4-veckors genomsnitt 878 2020-09
Deltid Sysselsättning 24973 2020-08

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.3 2020-08
Inflation (Månad) 0.4 2020-08
Konsumentprisindex Kpi 260 2020-08
Kärna Konsumentprisindexet 269 2020-08
Kärna Inflation Rate 1.7 2020-08
Bnp-Deflatorn 113 2020-06
Producentpriserna 118 2020-08
Producentpriserna Förändras -0.2 2020-08
Exportpriserna 122 2020-08
Importpriserna 123 2020-08
Mat Inflation 4.1 2020-08
Kärna Pce Price Index 113 2020-07
Kärnproducentpriser 119 2020-08
KPI bostadshjälpmedel 273 2020-08
Cpi Transportfordon 202 2020-08
Inflationsförväntningar 3 2020-08
Pce - Pris - Index 111 2020-07

Pengar Senaste Referens
Ränta 0.25 2020-09
Interbankränta 0.23 2020-09
Penningmängden M0 4807410 2020-08
Penningmängden M1 5395 2020-08
Penningmängden M2 18412 2020-08
Banks Balansräkning 20066411 2020-08
Centralbanken Balansräkning 6961634 2020-09
Valutareserven 139971 2020-07
Lån Till Den Privata Sektorn 2793 2020-08
Utländska Masslåneplacering -22800 2020-07
Privat skuld och BNP 220 2019-12
Reporänta 0.12 2020-09

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -63556 2020-07
Kurantkonto -170541 2020-06
Bytesbalans Till Bnp -2.3 2019-12
Export 168109 2020-07
Import 231665 2020-07
Utlandsskulden 21234497 2020-03
Villkor För Handel 103 2020-06
Kapitalflöden -88700 2020-07
Utländska Direktinvesteringar 26661 2020-06
Net Long Term Tic Flöden 10772 2020-07
Guldreserver 8134 2020-06
Råolja Produktion 10436 2020-06
Varor Handelsbalans -79320 2020-07
Oljeexport 4080 2020-07
Terrorism Index 5.69 2018-12
Inkomster Från Turism 4557 2020-06
Turister 272506 2020-05
Vapen Sales 10752 2019-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 107 2019-12
Statliga Budgetutskottet -4.6 2019-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -200000 2020-08
Statliga Utgifter 3371 2020-06
Statliga Intäkter 223221 2020-08
Statsskuld 26728836 2020-08
Skatteutgifter 423316 2020-08
Asylansökningar 7267 2018-09
Credit - Betyg 98 2020-09
Offentliga Utgifterna Till Bnp 37.8 2018-12
Militära Utgifter 633565 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 2020-12
Personliga Skattesats 37 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.3 2019-12
Social Security Rate För Företag 7.65 2019-12
Social Trygghet För Anställda 7.65 2019-12

Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 56 2020-08
Tillverkning - Pmi 53.5 2020-09
Inte - Tillverkning - Pmi 56.9 2020-08
Tjänster Pmi 54.6 2020-09
Komposit - Pmi 54.4 2020-09
Industriproduktion -7.7 2020-08
Industriproduktion (Månadsvis) 0.4 2020-08
Manufacturing Produktion -6.9 2020-08
Kapacitetsutnyttjande 71.42 2020-08
Orderingång För Kapitalvaror 0.4 2020-08
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense 0.7 2020-08
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 0.4 2020-08
Fabriks Beställningar Ex Transport 2.1 2020-07
Fabriks Beställningar 6.4 2020-07
Nya Beställningar 466082 2020-07
Business Varulager 0.1 2020-07
Lagerförändringar -286 2020-06
Partihandel Varulager -0.3 2020-07
Konkurser 22482 2020-06
Företagens Vinster 1569 2020-06
Nfib - Business - Optimism - Index 100 2020-08
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index 0.79 2020-08
Dallas - Fed - Tillverkning - Index 8 2020-08
Ism New York-Index 42.9 2020-08
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index 17 2020-09
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 15 2020-09
Richmond - Fed - Tillverkning - Index 21 2020-09
Chicago - Pmi 51.2 2020-08
Bilproduktionen 2.49 2020-08
Bilregistreringar 311 2020-07
Totalt - Vehicle - Försäljning 15.19 2020-08
Råoljelagren Ändra -1.64 2020-09
Bensin Lagren Ändra -4025 2020-09
Naturgas Lager Förändring 66 2020-09
Ledande Ekonomiska Index 123 2020-07
API för råoljelager 0.69 2020-09
Råolja 183 2020-09
Internet hastighet 18748 2017-03
IP-adresser 128949703 2017-03
API Råimport 0.09 2020-09
API råa körningar -0.2 2020-09
API-dämpningsnummer 0.3 2020-09
API-destillataktier -2.1 2020-09
API-bensinlager -7.74 2020-09
API värmeolja 0.74 2020-09
API-produktimport -0.01 2020-09
Konkurrenskraft - Index 83.67 2019-12
Konkurrenskraft Rank 2 2019-12
Korruption Index 69 2019-12
Korruption Placering 23 2019-12
Importera oljeolja -267 2020-09
Cushing - Rå - Olja - Lager 4 2020-09
Destillera bränsleproduktion 67 2020-09
DESTILLAT - LAGER -3363 2020-09
Lätt Att Göra Affärer 6 2019-12
Bensinproduktion 496 2020-09
Uppvärmning av oljelager 527 2020-09
Kansas Fed Tillverkningsindex 18 2020-09
Gruv Produktion -17.9 2020-08
Raffinaderi - Rå - Runs -118 2020-09
Stål Produktion 5241 2020-07

Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 78.9 2020-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.6 2020-08
Detaljhandel Ex Autos 0.7 2020-08
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.6 2020-08
Konsument - Spendera 11820 2020-06
Disponibel Personlig Inkomst 17882 2020-07
Personliga Utgifter 1.9 2020-07
Personlig Inkomst 0.4 2020-07
Personliga Besparingar 17.8 2020-07
Konsumentkrediter 12.25 2020-07
Privat - Sektor - Credit 10526 2020-08
Bankernas Utlåningsränta 3.25 2020-08
Ekonomisk Optimism Index 45 2020-09
Redbook - Index 1.5 2020-09
Chain Store Försäljning 1849 2020-07
Bensinpriser 0.58 2020-08
Hushållen Skuld Till Bnp 75.2 2020-03

Hus Senaste Referens
Bygglov 1470 2020-08
Bostäder 1416 2020-08
Ny - Hem - Försäljning 1011 2020-08
Husförsäljningssiffror 15.5 2020-07
Befintliga Home Sales 6000 2020-08
Konstruktion - Spendera 0.1 2020-07
Housing - Index 1 2020-07
Nahb - Housing - Marknad - Index 83 2020-09
Mort - Betyg 3.1 2020-09
Mort - Tillämpningar 6.8 2020-09
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 225 2020-06
Husägande Betyg 67.9 2020-06

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 7005746 2020-09
Coronavirus - dödsfall 203240 2020-09
Coronavirus återhämtat 3058408 2020-09
Sjukhussängar 2.77 2016-12
sjukhus 17.11 2016-12
Medicinska läkare 2.74 2017-12
sjuksköterskor 11.74 2017-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: USA - Ekonomiska indikatorer.