Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 7.07 7.09 7.12 7.15 7.18 7.23
Lagren Marknaden 3152.81 3057 2963 2873 2786 2610
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.95 2.95 2.97 2.99 3.02 3.07

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -9.80 0.6 0.9 0.9 1 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.80 3.1 3.5 4.4 5.1 5.6
Arbetslöshet 5.90 5.5 5.6 5.5 5.4 5.1
Inflation - Betygsätt 2.40 2.1 2 2.3 1.9 1.9
Inflation (Månad) -0.80 0.2 0.2 0.5 0.1 0.2
Ränta 3.85 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Cash Reserveringsgrad 12.50 12.5 12 11 11 11
Handelsbalans 629.30 670 690 640 500 410
Kurantkonto -337.00 150 120 305 150 340
Bytesbalans Till Bnp 1.00 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3
Statsskulden Till Bnp 50.50 55 55 54 54 54
Statliga Budgetutskottet -2.80 -4.7 -4.7 -4.9 -4.9 -4.9
Förtroendekommissionen 50.90 51.1 50.5 51 50.7 52
Tjänster Pmi 58.40 51 52 53 50 52.2
Inte - Tillverkning - Pmi 54.40 51.8 52 51.5 50.4 53
Tillverkning - Pmi 51.20 50 50.1 52 49 50.7
Konsument - Confidence 115.80 118 118 118 124 120
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.79 0.5 0.8 0.8 0.4 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -9.80 0.6 0.9 0.9 1 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.80 3.1 3.5 4.4 5.1 5.6
BNP 14342.90 14400 14400 15200 15200 15200
Bruttonationalprodukt 988528.90 910818 1023127 1032024 1038944 1080423
Fasta Bruttoinvesteringar 422018.80 386674 436789 440588 443542 461250
Bnp Per Capita 8254.30 8130 8130 8840 8840 8840
Bnp Per Capita Ppp 16116.70 16450 16450 17700 17700 17700
Bnp Från Jordbruk 10186.00 43672 72933 10634 10705 77017
Bnp Från Entreprenad 9378.00 48573 73386 9791 9856 77496
Bnp Från Tillverkning 64642.00 233958 328208 67486 67939 346587
Bnp Från Tjänster 122680.00 399018 552931 128078 128937 583895
Bnp Från Transport 7865.00 32047 44300 8211 8266 46781
Bnp Fasta Priser 206504.00 723895 1025545 215590 217036 1082976

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 5.90 5.5 5.6 5.5 5.4 5.1
Egenföretagare 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820
Arbetslösa Personer 945.00 940 920 920 910 910
Löner 90501.00 92300 92300 94900 94900 94900
Lönerna I Manufacturing 78147.00 80500 80500 84100 84100 84100
Minimilöner 2480.00 2550 2550 2620 2620 2620
Befolkning 1400.05 1412 1406 1406 1406 1411
Pensionsåldern Kvinnor 50.00 50 50 50 50 50
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 2.40 2.1 2 2.3 1.9 1.9
Inflation (Månad) -0.80 0.2 0.2 0.5 0.1 0.2
Konsumentprisindex Kpi 110.40 112 113 115 112 116
Kärna Konsumentprisindexet 101.10 103 103 103 102 104
Kärna Inflation Rate 1.10 1.2 1.1 1.3 1.1 1.4
Bnp-Deflatorn 684.89 699 699 701 698 712
Producentpriserna 104.80 102 104 101 100 106
Producentpriserna Förändras -3.70 -3 -0.8 -0.1 1.1 1.5
Exportpriserna 107.70 101 105 105 105 108
Importpriserna 94.40 102 106 106 106 108
Mat Inflation 10.60 6.8 5.9 5.9 5.3 3.1

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 3.85 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Cash Reserveringsgrad 12.50 12.5 12 11 11 11
Interbankränta 2.63 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68
Penningmängden M2 210020.00 209400 212600 212600 212600 220250
Centralbanken Balansräkning 367870.74 390000 360000 380000 340000 370063
Banks Balansräkning 1480.00 1700 1300 1900 1500 1800
Valutareserven 3101700.00 3100000 300000 300000 3100000 3100000
Lån Till Den Privata Sektorn 31900.00 32000 32000 34000 31000 30000
Värde Ränta 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Lån Tillväxt 13.20 12.7 12.4 13.5 12 13
Utlåningsräntan 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Omvänd Reporänta 2.20 2.1 2.1 2 2 2
Investeringar I Anläggningstillgångar -6.30 3.3 5.1 5.1 4.9 5.3

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 629.30 670 690 640 500 410
Kurantkonto -337.00 150 120 305 150 340
Bytesbalans Till Bnp 1.00 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3
Import 1438.90 1430 1540 1700 1750 1800
Export 2068.10 2100 2230 2340 2250 2210
Utlandsskulden 20573.00 23000 23000 23000 23000 24500
Villkor För Handel 114.09 99.02 99.06 99.06 99.06 100
Utländska Direktinvesteringar 355.18 550 910 1300 1350 1500
Kapitalflöden 111.00 140 620 320 450 620
Turister 3188.00 2000 2000 2000 2200 3000
Råolja Produktion 3900.00 3700 3576 3576 3576 3576
Inkomster Från Turism 5.97 5 5 5 5 6.15
Vapen Sales 1040.00 1060 1060 1060 1060 1060

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 50.50 55 55 54 54 54
Statliga Budgetutskottet -2.80 -4.7 -4.7 -4.9 -4.9 -4.9
Regeringen Budgetutskottet Värde -173.80 -250 -450 -250 -250 -450
Statliga Utgifter 238874.00 27800 27800 28500 28500 28500
Statliga Intäkter 15539.00 19200 13000 13000 13000 14000
Skatteutgifter 16685.00 26500 31000 31000 31000 3200
Militära Utgifter 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 48.00 48 48 48 48 48
Social Security Rate För Företag 37.00 37 37 37 37 37
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Förtroendekommissionen 50.90 51.1 50.5 51 50.7 52
Tjänster Pmi 58.40 51 52 53 50 52.2
Inte - Tillverkning - Pmi 54.40 51.8 52 51.5 50.4 53
Tillverkning - Pmi 51.20 50 50.1 52 49 50.7
Industriproduktion 4.40 4.9 5.2 6.3 5.9 5
Industriproduktion (Månadsvis) 1.53 0.8 0.7 0.7 0.2 0.3
Manufacturing Produktion 5.20 4.7 4.5 5.2 4.9 5.4
Lagerförändringar 6609.00 14445 14445 14445 14445 14445
Totalt - Vehicle - Försäljning 2190000.00 2250000 2350000 2350000 2580000 2650000
Bilproduktionen 1660000.00 1870000 1980000 1630000 1810000 2050000
Bilregistreringar 1674000.00 1710000 1730000 1750000 1800000 1900000
Gruv Produktion 1.10 1.8 2.2 1.9 1.7 1.6
Stål Produktion 92267.00 90200 89000 85000 87000 81000
Kapacitetsutnyttjande 67.30 70.2 76.5 76.5 76.5 76
Komposit - Pmi 55.70 50 51.4 53 50 51.6
Cementtillverkning 24868.68 20500 18000 18000 18000 19000
Elproduktion 554300.00 630776 681250 651642 651642 722982
Företagens Vinster 1843490.00 4400000 6750000 6750000 6750000 6950000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Confidence 115.80 118 118 118 124 120
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.79 0.5 0.8 0.8 0.4 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2.80 4.8 7.5 7.5 6.3 6.5
Konsument - Spendera 385895.60 353607 399402 402875 405576 421768
Disponibel Personlig Inkomst 42359.00 40468 43842 44223 44519 46297
Personliga Besparingar 36.10 34 34 34 34 34
Bankernas Utlåningsränta 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Konsumentkrediter 450447.75 423925 448108 459753 473421 473202
Bensinpriser 0.53 0.5 0.48 0.46 0.43 0.41
Hushållen Skuld Till Bnp 55.20 54 55 55 55 55

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Housing - Index 4.90 4.5 4.8 5.6 6.2 6.6
Ny - Hem - Försäljning 41250.00 46000 95100 141000 127000 151500


Kina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.