Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 6.77 6.82 6.84 6.86 6.89 6.93
Lagren Marknaden 3085.98 2998 2914 2832 2753 2601
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.81 2.84 2.87 2.9 2.92 2.98

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 1.30 1.5 1.2 1.1 1.3 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.80 4 3.5 4.9 3.7 5.4
Arbetslöshet 6.10 4.8 5 5.2 5.2 5.2
Inflation - Betygsätt 2.10 2 1.9 1.8 1.3 2
Inflation (Månad) 0.40 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2
Ränta 3.70 3.65 3.45 3.45 3.45 3.75
Cash Reserveringsgrad 11.25 11 11 11 11 11
Handelsbalans 51.12 70 85 91 91 95
Kurantkonto 895.00 600 600 400 400 400
Bytesbalans Till Bnp 1.80 1.2 1.2 1.2 1.2 0.9
Statsskulden Till Bnp 66.80 72 72 70 70 75
Statliga Budgetutskottet -3.70 -3 -3 -3 -3 -3.1
Förtroendekommissionen 47.40 51.6 51.5 52 51.2 52
Tjänster Pmi 36.20 53 52 51.5 51.8 50.5
Inte - Tillverkning - Pmi 41.90 51 52 50.9 50.9 51.3
Tillverkning - Pmi 46.00 49.1 51 51.3 50.3 51.3
Konsument - Confidence 113.20 119 117 120 120 120
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.69 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 1.30 1.5 1.2 1.1 1.3 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.80 4 3.5 4.9 3.7 5.4
BNP 14722.73 16700 16700 16700 16700 17400
Bruttonationalprodukt 1133518.00 1049517 1044471 1189060 1175458 1253270
Fasta Bruttoinvesteringar 435682.60 453110 450931 457031 451803 481711
Bnp Per Capita 10430.73 9020 9020 9020 9020 9090
Bnp Per Capita Ppp 16410.80 18210 18210 18210 18210 18350
Bnp Från Jordbruk 10953.80 29653 53420 87157 11359 91863
Bnp Från Entreprenad 13029.00 34407 56020 84065 13511 88605
Bnp Från Tillverkning 93551.50 181404 276709 390831 97013 411936
Bnp Från Tjänster 153037.40 306038 463229 639554 158700 674090
Bnp Från Transport 10430.30 23102 35901 49367 10816 52033
Bnp Fasta Priser 256322.10 532875 817721 1149464 265806 1211535

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 6.10 4.8 5 5.2 5.2 5.2
Egenföretagare 74652.00 79000 79000 79000 79000 80000
Arbetslösa Personer 1016.00 920 910 950 950 980
Löner 97379.00 108100 108100 108100 108100 112400
Lönerna I Manufacturing 82783.00 87600 87600 87600 87600 90500
Minimilöner 2590.00 2650 2650 2650 2650 2750
Befolkning 1412.60 1414 1414 1414 1425 1425
Pensionsåldern Kvinnor 55.00 50 50 50 50 50
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 2.10 2 1.9 1.8 1.3 2
Inflation (Månad) 0.40 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2
Konsumentprisindex Kpi 102.50 102 103 103 104 105
Kärna Konsumentprisindexet 100.90 102 102 102 102 102
Kärna Inflation Rate 0.90 0.9 0.8 0.5 0.6 0.5
Bnp-Deflatorn 696.46 710 710 709 706 723
Producentpriserna 108.50 116 118 117 118 121
Producentpriserna Förändras 8.00 8 6.9 5 4.2 3
Exportpriserna 111.10 107 105 105 105 108
Importpriserna 113.10 115 114 112 112 102
Mat Inflation 1.90 1.1 1.3 3 3.5 3

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 3.70 3.65 3.45 3.45 3.45 3.75
Cash Reserveringsgrad 11.25 11 11 11 11 11
Interbankränta 2.63 2.58 2.38 2.38 2.38 2.38
Penningmängden M0 9560.00 9810 9900 9220 9220 8829
Penningmängden M1 63610.00 63300 61000 60841 60841 60841
Penningmängden M2 249970.00 255000 250000 245000 245000 225000
Valutareserven 3119700.00 3200000 3270000 3200000 3200000 3200000
Centralbanken Balansräkning 398725.89 420000 440000 430000 430000 400000
Banks Balansräkning 645.40 2400 1900 1200 3000 1200
Lån Till Den Privata Sektorn 9102.00 25000 32000 25000 25000 25000
Värde Ränta 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Lån Tillväxt 10.90 11.2 11.8 12 12 12
Investeringar I Anläggningstillgångar 6.80 4.2 4 3.9 3.9 3.9
Omvänd Reporänta 2.10 2 2 1.9 1.9 1.9

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans 51.12 70 85 91 91 95
Kurantkonto 895.00 600 600 400 400 400
Bytesbalans Till Bnp 1.80 1.2 1.2 1.2 1.2 0.9
Import 222.50 234 225 220 220 235
Export 273.62 304 310 311 311 330
Utlandsskulden 27466.00 24500 24500 24500 24500 24500
Villkor För Handel 98.23 92.72 92.11 95.09 93.75 106
Kapitalflöden -895.00 230 400 250 250 250
Utländska Direktinvesteringar 744.70 500 1400 1900 550 1500
Turister 0.00 1000 1000 1200 1200 1570
Råolja Produktion 4185.00 3960 3890 3810 3810 3810
Inkomster Från Turism 6.63 4.5 4.5 4.5 4.5 5

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 66.80 72 72 70 70 75
Statliga Budgetutskottet -3.70 -3 -3 -3 -3 -3.1
Statliga Utgifter 245679.00 29100 29100 29100 29100 29100
Statliga Intäkter 15834.00 21000 21000 15000 15000 18000
Skatteutgifter 25360.00 42000 36000 39000 41000 38000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13.00 13 13 13 13 13
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.02 39.02 39.02 39.02 39.02 39.02
Social Security Rate För Företag 28.52 28.52 28.52 28.52 28.52 28.52
Social Trygghet För Anställda 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Förtroendekommissionen 47.40 51.6 51.5 52 51.2 52
Tjänster Pmi 36.20 53 52 51.5 51.8 50.5
Inte - Tillverkning - Pmi 41.90 51 52 50.9 50.9 51.3
Tillverkning - Pmi 46.00 49.1 51 51.3 50.3 51.3
Industriproduktion -2.90 4.5 4.1 5.5 5.7 4.1
Industriproduktion (Månadsvis) -7.08 0.4 0.2 0.3 0.5 0.3
Manufacturing Produktion -4.60 3.7 4.6 4.9 5.3 4.8
Lagerförändringar 6718.00 15000 15000 12000 12000 10000
Totalt - Vehicle - Försäljning 1181000.00 2110000 2001010 2150000 2150000 2050000
Bilproduktionen 996000.00 2300000 2100000 2500000 2500000 2700000
Bilregistreringar 965000.00 1700000 1750000 2400000 2500000 2400000
Ledande Ekonomiska Index 97.47 105 105 110 110 110
Kapacitetsutnyttjande 75.80 76.7 76.8 77 77.3 77
Komposit - Pmi 37.20 51 51.3 50.6 51.5 50.6
Cementtillverkning 19471.00 21500 21500 20000 20000 20000
Elproduktion 608600.00 700000 710000 700000 680000 720000
Företagens Vinster 1955570.00 4300000 6500000 8000000 8000000 7150000
Gruv Produktion 9.50 7.9 6.3 5 4.2 5
Stål Produktion 88300.00 79000 80000 85000 85000 85000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Confidence 113.20 119 117 120 120 120
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.69 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -11.10 1.4 2 4 3.1 3
Konsument - Spendera 387176.10 402663 400727 406148 401502 428080
Disponibel Personlig Inkomst 47412.00 45587 45368 49735 49166 52421
Bensinpriser 1.00 1.04 1.07 1.11 1.15 1.15
Konsumentkrediter 545405.36 536773 547014 568168 565585 598849
Hushållen Skuld Till Bnp 61.60 70 70 74 74 76

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Housing - Index 0.70 2.8 3.8 3.3 3.3 3.5
Ny - Hem - Försäljning 26073.00 100500 133700 175500 42000 180000


Kina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.