Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 6.47 6.49 6.52 6.54 6.56 6.6
Lagren Marknaden 3613.97 3525 3438 3354 3271 3112
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.89 2.91 2.94 2.97 3 3.06

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 1.30 1.1 1.3 1.5 1.5 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.90 6.3 5.6 5.6 6 5.9
Arbetslöshet 5.10 5.2 5.1 5.1 5.1 5.2
Inflation - Betygsätt 0.80 0.8 1 1.2 1.7 2.5
Inflation (Månad) 0.10 0.1 0.3 -0.2 0.3 0.2
Ränta 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
Cash Reserveringsgrad 12.00 12 12 12 12 12
Handelsbalans 583.31 267 210 420 700 910
Kurantkonto 528.00 400 340 -250 600 400
Bytesbalans Till Bnp 1.90 0.3 0.3 0.9 0.9 0.9
Statsskulden Till Bnp 66.80 69 69 72 72 70
Statliga Budgetutskottet -3.70 -3.2 -3.2 -3 -3 -3
Förtroendekommissionen 50.10 51 52 51.8 51.6 52
Tjänster Pmi 46.70 51 52.2 52 51 51.5
Inte - Tillverkning - Pmi 47.50 51 53 52.8 52 52.9
Tillverkning - Pmi 49.20 50 50.7 51.5 51.5 50.7
Konsument - Confidence 117.80 120 120 118 119 120
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.17 0.3 0.3 1.1 0.3 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 1.30 1.1 1.3 1.5 1.5 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.90 6.3 5.6 5.6 6 5.9
BNP 14722.73 14600 14600 15700 15700 15700
Bruttonationalprodukt 1009151.00 1050806 1065663 1065663 1069700 1128538
Fasta Bruttoinvesteringar 435682.60 448606 460081 460081 461824 487226
Bnp Per Capita 8405.18 8840 8840 9020 9020 9020
Bnp Per Capita Ppp 16410.80 17700 17700 18210 18210 18210
Bnp Fasta Priser 513488.00 688250 962233 258889 544297 1019005
Bnp Från Jordbruk 28402.00 51156 82108 11967 30106 86953
Bnp Från Entreprenad 33335.00 51387 77083 12690 35335 81631
Bnp Från Tillverkning 174606.00 237291 330603 85505 185082 350109
Bnp Från Tjänster 296611.00 426528 585000 153495 314408 619514
Bnp Från Transport 22704.00 31422 43889 10631 24066 46479

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 5.10 5.2 5.1 5.1 5.1 5.2
Egenföretagare 78657.00 78820 78820 79000 79000 77820
Arbetslösa Personer 1042.00 1070 1060 1000 1020 1050
Löner 97379.00 102500 102500 108100 108100 108100
Lönerna I Manufacturing 82783.00 84100 84100 87600 87600 87600
Minimilöner 2480.00 2540 2540 2650 2650 2650
Befolkning 1443.50 1465 1465 1495 1495 1495
Pensionsåldern Kvinnor 55.00 50 50 50 50 50
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 0.80 0.8 1 1.2 1.7 2.5
Inflation (Månad) 0.10 0.1 0.3 -0.2 0.3 0.2
Konsumentprisindex Kpi 100.80 113 113 102 102 115
Kärna Konsumentprisindexet 101.20 102 102 101 102 103
Kärna Inflation Rate 1.20 1.1 1.3 1.3 1.3 1.4
Bnp-Deflatorn 689.46 695 696 698 701 714
Producentpriserna 109.10 104 106 106 106 106
Producentpriserna Förändras 9.50 10.2 11.3 4.7 2 2
Exportpriserna 106.50 107 108 107 107 108
Importpriserna 115.70 116 110 105 100 102
Mat Inflation -4.10 -3.3 0.4 1.9 2.1 3

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
Cash Reserveringsgrad 12.00 12 12 12 12 12
Interbankränta 3.80 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Penningmängden M0 8510.00 8315 8887 9210 9210 9220
Penningmängden M1 62670.00 62265 59800 63300 63300 60841
Penningmängden M2 231230.00 228000 220250 231000 231000 225000
Centralbanken Balansräkning 380501.62 390000 390000 350000 340000 370063
Banks Balansräkning 1220.00 1250 1300 1700 1400 1800
Valutareserven 3232000.00 3250000 3190000 3190000 3190000 3200000
Lån Till Den Privata Sektorn 29600.00 38000 30000 35000 35000 25000
Värde Ränta 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Lån Tillväxt 12.10 12 11.9 12.2 12.2 13
Utlåningsräntan 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Omvänd Reporänta 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Investeringar I Anläggningstillgångar 8.90 8.5 6.3 5.1 4.2 3.9

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 583.31 267 210 420 700 910
Kurantkonto 528.00 400 340 -250 600 400
Bytesbalans Till Bnp 1.90 0.3 0.3 0.9 0.9 0.9
Import 2359.84 2620 2700 2580 2340 2200
Export 2943.16 2887 2910 3000 3040 3110
Utlandsskulden 24007.90 25000 25000 24500 24500 24500
Villkor För Handel 92.05 92.24 98.18 102 107 106
Utländska Direktinvesteringar 1137.80 920 510 970 970 1500
Kapitalflöden -528.00 -220 -150 240 230 250
Turister 3188.00 2500 2500 3100 3100 3100
Råolja Produktion 4010.00 4150 4290 3920 3960 3810
Inkomster Från Turism 6.63 2 2 4.5 4.5 4.5

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 66.80 69 69 72 72 70
Statliga Budgetutskottet -3.70 -3.2 -3.2 -3 -3 -3
Regeringen Budgetutskottet Värde 36.30 -610 -720 -720 -720 -450
Statliga Utgifter 238874.00 28500 28500 29100 29100 29100
Statliga Intäkter 12372.00 15000 14000 17000 21000 15000
Skatteutgifter 17443.00 26000 39000 25000 29000 40000
Militära Utgifter 244934.00 300000 300000 300000 300000 300000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13.00 13 13 13 13 13
Social - Säkerhet - Betygsätt 48.00 48 48 48 48 48
Social Security Rate För Företag 27.00 27 37 27 27 27
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Förtroendekommissionen 50.10 51 52 51.8 51.6 52
Tjänster Pmi 46.70 51 52.2 52 51 51.5
Inte - Tillverkning - Pmi 47.50 51 53 52.8 52 52.9
Tillverkning - Pmi 49.20 50 50.7 51.5 51.5 50.7
Industriproduktion 5.30 4.4 5 4.5 4.5 5.5
Industriproduktion (Månadsvis) 0.31 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
Manufacturing Produktion 5.50 5.1 5.4 5.9 5.9 5.4
Lagerförändringar 6718.00 8000 8000 15000 15000 12000
Totalt - Vehicle - Försäljning 1800000.00 2280000 2650000 2320000 2210000 2150000
Bilproduktionen 1497000.00 1500000 1900000 2200000 2300000 2500000
Bilregistreringar 1552000.00 1640000 1900000 1500000 1700000 2400000
Gruv Produktion 2.50 0.5 0.8 1.9 1.9 1.6
Stål Produktion 86800.00 99000 93000 86000 84000 83000
Kapacitetsutnyttjande 78.40 78.1 77 76.8 76.7 76
Komposit - Pmi 47.20 49 51.6 51.4 51 50.6
Cementtillverkning 21516.68 23800 22000 20100 21500 20000
Elproduktion 758600.00 760200 722982 722982 740000 764714
Företagens Vinster 4923950.00 5112000 5950000 5600000 5600000 7150000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Confidence 117.80 120 120 118 119 120
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.17 0.3 0.3 1.1 0.3 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.00 4.2 5.1 3.9 4 4
Konsument - Spendera 387176.10 410207 408858 408858 410407 432981
Disponibel Personlig Inkomst 43834.00 45028 46289 46289 46464 49020
Bankernas Utlåningsränta 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Hushållen Skuld Till Bnp 61.70 63.5 64 67 70 74
Konsumentkrediter 523687.81 504733 515906 530896 547096 546345
Bensinpriser 0.91 0.86 0.82 0.78 0.74 0.7

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Housing - Index 4.20 4 4 3.9 3.8 3.3
Ny - Hem - Försäljning 108062.00 105000 160500 160500 160500 165500


Kina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.