Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 6.42 6.45 6.47 6.5 6.52 6.58
Lagren Marknaden 3427.99 3312 3211 3114 3019 2829
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.15 3.18 3.21 3.23 3.26 3.31

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 0.60 1 1.1 1.3 1.5 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 18.30 5.1 5.3 5.6 5.6 5.9
Arbetslöshet 5.30 5.4 5.4 5.1 5.1 5.2
Inflation - Betygsätt 0.40 1.1 1.8 3.1 3.2 3.1
Inflation (Månad) -0.50 0.9 0.5 0.7 -0.2 0.2
Ränta 3.85 3.85 3.85 3.85 4 4.25
Cash Reserveringsgrad 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Handelsbalans 428.50 500 320 110 1020 1010
Kurantkonto 751.00 250 400 340 -250 400
Bytesbalans Till Bnp 1.90 0.3 0.3 0.3 0.9 0.9
Statsskulden Till Bnp 66.80 65 65 65 70 70
Statliga Budgetutskottet -3.70 -3.2 -3.2 -3.2 -3 -3
Förtroendekommissionen 51.10 51.7 52 52 51.8 52
Tjänster Pmi 56.30 52.9 53 52.2 52 51.5
Inte - Tillverkning - Pmi 54.90 51.4 51 53 52.8 52.9
Tillverkning - Pmi 51.90 53 52 51.7 51.5 50.7
Konsument - Confidence 127.00 124 124 120 118 120
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.75 0.4 0.3 0.3 1.1 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 0.60 1 1.1 1.3 1.5 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 18.30 5.1 5.3 5.6 5.6 5.9
BNP 14342.90 14600 14600 14600 15700 15700
Bruttonationalprodukt 1009151.00 1038944 1040921 1065663 1065663 1128538
Fasta Bruttoinvesteringar 422018.80 443542 444386 445652 445652 471945
Bnp Per Capita 8254.30 8840 8840 8840 9020 9020
Bnp Per Capita Ppp 16116.70 17700 17700 17700 18210 18210
Bnp Från Jordbruk 11332.00 27382 50674 82108 82108 86953
Bnp Från Entreprenad 12017.00 29990 51088 77083 77083 81631
Bnp Från Tillverkning 80971.00 152441 239043 330603 330603 350109
Bnp Från Tjänster 145355.00 270950 421618 585000 585000 619514
Bnp Från Transport 10067.00 19459 31383 43889 43889 46479
Bnp Fasta Priser 249310.00 479901 761094 1072881 1072881 1136181

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 5.30 5.4 5.4 5.1 5.1 5.2
Egenföretagare 78657.00 77820 77820 77820 77820 77820
Arbetslösa Personer 1186.00 980 970 960 960 950
Löner 93383.00 96500 96500 96500 99100 99100
Lönerna I Manufacturing 78147.00 84100 84100 84100 87600 87600
Minimilöner 2480.00 2540 2540 2540 2650 2650
Befolkning 1400.05 1406 1406 1406 1417 1417
Pensionsåldern Kvinnor 55.00 50 50 50 50 50
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 0.40 1.1 1.8 3.1 3.2 3.1
Inflation (Månad) -0.50 0.9 0.5 0.7 -0.2 0.2
Konsumentprisindex Kpi 100.90 112 114 115 104 119
Kärna Konsumentprisindexet 100.00 102 103 108 102 103
Kärna Inflation Rate 0.30 1.1 0.9 1.4 1.3 1.4
Bnp-Deflatorn 689.46 697 702 711 712 733
Producentpriserna 103.90 104 104 106 106 106
Producentpriserna Förändras 4.40 2.3 1.7 1.5 1 2
Exportpriserna 100.50 103 104 106 107 108
Importpriserna 95.40 94 98 98 100 102
Mat Inflation -0.70 0.6 1.5 1 1.9 3

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 3.85 3.85 3.85 3.85 4 4.25
Cash Reserveringsgrad 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Interbankränta 3.49 3.4 3.4 3.4 3.55 3.55
Penningmängden M0 8650.00 7947 8315 8887 9210 9220
Penningmängden M1 61610.00 62265 62265 59800 63300 60841
Penningmängden M2 227650.00 226200 228000 220250 231000 225000
Centralbanken Balansräkning 382772.77 340000 360000 360000 350000 370063
Banks Balansräkning 2730.00 1610 1650 1300 1700 1800
Valutareserven 3198180.00 3100000 3150000 3190000 3190000 3200000
Lån Till Den Privata Sektorn 33400.00 36000 38000 30000 35000 25000
Värde Ränta 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Lån Tillväxt 12.60 12 12.4 13 13.2 13
Utlåningsräntan 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Omvänd Reporänta 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Investeringar I Anläggningstillgångar 25.60 4.9 4.5 5.3 5.1 5.3

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 428.50 500 320 110 1020 1010
Kurantkonto 751.00 250 400 340 -250 400
Bytesbalans Till Bnp 1.90 0.3 0.3 0.3 0.9 0.9
Import 2210.70 1750 2150 2100 2180 2200
Export 2639.20 2250 2470 3110 3200 3210
Utlandsskulden 24007.90 23000 23000 24500 24500 24500
Villkor För Handel 105.35 107 110 94.8 108 106
Utländska Direktinvesteringar 448.60 450 420 510 970 1500
Kapitalflöden -751.00 450 220 -150 -240 -220
Turister 3188.00 1500 1500 1500 2500 2500
Råolja Produktion 3995.00 3840 3950 3790 3820 3810
Inkomster Från Turism 6.63 2 2 2 4.5 4.5
Vapen Sales 760.00 1060 1060 1060 1060 1060

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 66.80 65 65 65 70 70
Statliga Budgetutskottet -3.70 -3.2 -3.2 -3.2 -3 -3
Regeringen Budgetutskottet Värde -154.80 -420 -610 -720 -720 -450
Statliga Utgifter 238874.00 28500 28500 28500 29100 29100
Statliga Intäkter 15310.00 14000 12000 14000 17000 15000
Skatteutgifter 22970.00 38000 31000 3200 3000 3200
Militära Utgifter 266449.00 300000 300000 300000 300000 300000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13.00 13 13 13 13 13
Social - Säkerhet - Betygsätt 48.00 48 48 48 48 48
Social Security Rate För Företag 37.00 37 37 37 37 37
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Förtroendekommissionen 51.10 51.7 52 52 51.8 52
Tjänster Pmi 56.30 52.9 53 52.2 52 51.5
Inte - Tillverkning - Pmi 54.90 51.4 51 53 52.8 52.9
Tillverkning - Pmi 51.90 53 52 51.7 51.5 50.7
Industriproduktion 14.10 6.8 4.4 5 4.5 5.5
Industriproduktion (Månadsvis) 0.60 1.2 0.5 0.5 0.4 0.3
Manufacturing Produktion 15.20 5.9 5.1 5.4 5.9 5.4
Lagerförändringar 6609.00 14445 14445 14445 15000 15000
Totalt - Vehicle - Försäljning 2525691.00 2580000 2580000 2650000 2320000 2150000
Bilproduktionen 1883000.00 1910000 2100000 2500000 2600000 2800000
Bilregistreringar 1874000.00 1220000 1320000 1300000 1500000 2400000
Gruv Produktion 2.90 1.7 2.2 1.6 1.9 1.6
Stål Produktion 94000.00 92000 90000 83000 83000 83000
Företagens Vinster 1825380.00 5750000 6012000 6950000 4600000 7150000
Elproduktion 657900.00 651642 660200 722982 722982 764714
Kapacitetsutnyttjande 77.20 77.1 77.1 76 76.8 76
Komposit - Pmi 54.70 54 53 51.6 51.4 50.6
Cementtillverkning 19702.00 19900 19800 19000 20100 20000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Confidence 127.00 124 124 120 118 120
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.75 0.4 0.3 0.3 1.1 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 34.20 4.3 4.2 5.1 3.9 4
Konsument - Spendera 385895.60 405576 406348 407506 407506 431549
Disponibel Personlig Inkomst 43834.00 44519 44604 46289 46289 49020
Bankernas Utlåningsränta 2.95 2.95 2.95 2.95 3.1 3.1
Konsumentkrediter 502742.42 479953 499985 515906 524073 546345
Bensinpriser 0.82 0.67 0.64 0.66 0.58 0.55
Hushållen Skuld Till Bnp 61.10 62 61.5 62 61 64

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Housing - Index 4.60 4.7 4.6 4.8 5 5.3
Ny - Hem - Försäljning 35055.00 65000 115000 160500 160500 165500


Kina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.