Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 7.07 7.17 7.2 7.23 7.25 7.31
Lagren Marknaden 3008.32 2855 2805 2756 2708 2615
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.20 3.18 3.2 3.23 3.25 3.31
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.60 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.20 6.1 6 5.9 5.8 5.8
Arbetslöshet 3.61 3.8 3.7 3.8 3.9 4
Inflation - Betygsätt 2.80 1.9 2 2 2.1 2
Inflation (Månad) 0.70 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2
Ränta 4.20 4.05 3.95 3.8 3.8 3.5
Cash Reserveringsgrad 13.00 12.75 12 12 12 12
Handelsbalans 396.50 550 150 150 150 130
Kurantkonto 461.67 72.22 250 520 520 80.28
Bytesbalans Till Bnp 0.40 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Statsskulden Till Bnp 50.50 51.9 52.5 52.5 52.5 52.5
Statliga Budgetutskottet -4.20 -3.8 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Förtroendekommissionen 49.80 50.9 49.7 50.5 51.1 50.5
Tjänster Pmi 51.30 52.9 52.8 52 52.5 52
Tillverkning - Pmi 51.40 50.3 49.8 50.2 50.7 50.1
Inte - Tillverkning - Pmi 53.70 52 51 52.5 52.5 52
Konsument - Confidence 122.40 118 116 120 120 115
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.66 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.60 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.20 6.1 6 5.9 5.8 5.8
BNP 13608.15 14200 14900 14900 14900 14900
Bruttonationalprodukt 896915.60 875143 874318 925901 949834 925901
Fasta Bruttoinvesteringar 380771.80 367574 367227 388893 403237 388893
Bnp Per Capita 7755.00 8250 8730 8730 8730 8730
Bnp Per Capita Ppp 16186.80 16800 18450 18450 18450 18450
Bnp Från Jordbruk 23207.00 68683 68618 9296 24576 72666
Bnp Från Entreprenad 27465.60 65578 65516 11160 11150 69382
Bnp Från Tillverkning 152993.70 323775 323470 76362 76290 342554
Bnp Från Tjänster 247743.00 498219 497750 129656 262360 527116
Bnp Från Transport 20494.80 43024 42983 10126 10116 45519
Bnp Fasta Priser 450933.00 955228 954328 226239 477538 1010631
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 3.61 3.8 3.7 3.8 3.9 4
Egenföretagare 77586.00 77740 77820 77820 77820 77820
Arbetslösa Personer 947.00 946 938 920 940 920
Löner 82461.00 86100 89300 89300 89300 89300
Lönerna I Manufacturing 72088.00 76500 80500 80500 80500 80500
Minimilöner 2480.00 2480 2480 2550 2550 2550
Befolkning 1395.38 1398 1400 1400 1400 1400
Pensionsåldern Kvinnor 50.00 50 50 50 50 50
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.80 1.9 2 2 2.1 2
Inflation (Månad) 0.70 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2
Konsumentprisindex Kpi 102.80 104 104 104 105 106
Kärna Konsumentprisindexet 101.50 104 104 104 104 106
Producentpriserna 99.20 100 102 102 101 102
Producentpriserna Förändras -0.80 -0.4 1.4 1.8 1.8 1.9
Mat Inflation 10.00 6 1.9 1.8 1.8 1.9
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 4.20 4.05 3.95 3.8 3.8 3.5
Cash Reserveringsgrad 13.00 12.75 12 12 12 12
Interbankränta 3.17 2.98 2.88 2.73 2.73 2.43
Banks Balansräkning 1210.00 1200 1900 1800 1700 1300
Lån Till Den Privata Sektorn 19800.00 1200 1900 1800 23964 1500
Värde Ränta 0.35 0.35 0.25 0.1 0.1 -0.2
Lån Tillväxt 12.40 12.9 13.2 13 12.7 12.4
Omvänd Reporänta 2.55 2.5 2.5 2.45 2.45 2.4
Investeringar I Anläggningstillgångar 5.50 5.6 5.5 5.3 5.3 5.7
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 396.50 550 150 150 150 130
Kurantkonto 461.67 72.22 250 520 520 80.28
Bytesbalans Till Bnp 0.40 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Import 1784.74 1500 1600 1550 1550 1940
Export 2181.25 2150 1750 2250 2250 2330
Utlandsskulden 19652.14 18500 19000 19000 20812 19000
Villkor För Handel 100.78 94.8 94.8 100 98.1 94.8
Utländska Direktinvesteringar 892.60 1400 400 720 720 1500
Turister 3054.00 3100 3150 3150 3150 3150
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 50.50 51.9 52.5 52.5 52.5 52.5
Statliga Budgetutskottet -4.20 -3.8 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Regeringen Budgetutskottet Värde -257.10 -530 -530 -500 -500 -496
Statliga Utgifter 220906.00 234381 234160 247975 233939 247975
Statliga Intäkter 11438.00 11200 15200 19200 19200 13000
Skatteutgifter 15106.00 31000 26500 30000 30000 26800
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13.00 13 13 13 13 13
Social - Säkerhet - Betygsätt 48.00 48 48 48 48 48
Social Security Rate För Företag 37.00 37 37 37 37 37
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 49.80 50.9 49.7 50.5 51.1 50.5
Tjänster Pmi 51.30 52.9 52.8 52 52.5 52
Tillverkning - Pmi 51.40 50.3 49.8 50.2 50.7 50.1
Inte - Tillverkning - Pmi 53.70 52 51 52.5 52.5 52
Industriproduktion 4.40 5.4 5.7 5.2 5.2 5.2
Industriproduktion (Månadsvis) 0.32 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3
Manufacturing Produktion 4.30 5.8 5.6 5 5 5.5
Gruv Produktion 3.70 2.7 0.4 1.2 1.2 1.2
Komposit - Pmi 51.90 51 50 50 51 51.4
Företagens Vinster 4016350.00 6400000 1200000 3300000 3300000 6750000
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 122.40 118 116 120 120 115
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.66 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 7.50 8 8 7.8 7.8 7.5
Konsument - Spendera 348209.60 336878 336560 356417 368754 356417
Bankernas Utlåningsränta 4.35 4.35 4.25 4.1 4.1 3.8
Bensinpriser 0.70 0.72 0.7 0.61 0.59 0.7
Hushållen Skuld Till Bnp 53.60 53 53 54 54 55
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing - Index 8.80 8 8 7 6.5 6


Kina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.