Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 6.57 6.6 6.63 6.65 6.68 6.73
Lagren Marknaden 3408.31 3295 3194 3097 3002 2813
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.31 3.34 3.37 3.39 3.42 3.48

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt 2.70 0.9 0.9 1 1.1 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.90 3.5 4.4 5.1 5.3 5.6
Arbetslöshet 5.30 5.6 5.5 5.4 5.4 5.1
Inflation - Betygsätt 0.50 2.2 2.3 1.9 2.2 1.9
Inflation (Månad) -0.30 0.2 0.5 0.1 0.3 0.2
Ränta 3.85 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Cash Reserveringsgrad 12.50 12 11 11 11 11
Handelsbalans 584.43 590 640 500 570 410
Kurantkonto 942.00 720 305 250 400 340
Bytesbalans Till Bnp 1.00 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Statsskulden Till Bnp 50.50 55 54 54 54 54
Statliga Budgetutskottet -2.80 -4.7 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
Förtroendekommissionen 51.40 50.5 51 51.7 52 52
Tjänster Pmi 56.80 52 53 52.9 53 52.2
Inte - Tillverkning - Pmi 56.20 52 51.5 50.4 51 53
Tillverkning - Pmi 53.60 52.1 52 50 52 50.7
Konsument - Confidence 120.50 118 118 124 124 120
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.68 0.8 0.8 0.4 0.3 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt 2.70 0.9 0.9 1 1.1 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.90 3.5 4.4 5.1 5.3 5.6
BNP 14342.90 14000 14600 14600 14600 14600
Bruttonationalprodukt 988528.90 1023127 1032024 1038944 1040921 1080423
Fasta Bruttoinvesteringar 422018.80 436789 440588 443542 444386 461250
Bnp Per Capita 8254.30 8130 8840 8840 8840 8840
Bnp Per Capita Ppp 16116.70 16450 17700 17700 17700 17700
Bnp Från Jordbruk 48123.00 72933 10634 27382 27434 77017
Bnp Från Entreprenad 48517.00 73386 9791 29990 30047 77496
Bnp Från Tillverkning 227011.00 328208 67486 152441 152731 346587
Bnp Från Tjänster 400397.00 552931 128078 270950 271466 583895
Bnp Från Transport 29803.00 44300 8211 19459 19496 46781
Bnp Fasta Priser 722786.00 1025545 215590 479901 480815 1082976

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 5.30 5.6 5.5 5.4 5.4 5.1
Egenföretagare 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820
Arbetslösa Personer 1005.00 920 920 910 910 910
Löner 93383.00 94900 96500 96500 96500 96500
Lönerna I Manufacturing 78147.00 80500 84100 84100 84100 84100
Minimilöner 2480.00 2480 2540 2540 2540 2540
Befolkning 1400.05 1406 1406 1406 1406 1411
Pensionsåldern Kvinnor 50.00 50 50 50 50 50
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 0.50 2.2 2.3 1.9 2.2 1.9
Inflation (Månad) -0.30 0.2 0.5 0.1 0.3 0.2
Konsumentprisindex Kpi 111.40 114 115 112 114 116
Kärna Konsumentprisindexet 100.50 106 102 102 103 108
Kärna Inflation Rate 0.50 0.7 1 1.1 0.9 1.4
Bnp-Deflatorn 684.89 700 701 698 700 713
Producentpriserna 106.00 104 104 101 100 106
Producentpriserna Förändras -2.10 -0.8 -0.1 0.3 0.7 1.5
Exportpriserna 101.30 102 103 103 104 108
Importpriserna 96.40 93 96 94 98 100
Mat Inflation 2.20 8.9 11 13 14 10

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 3.85 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Cash Reserveringsgrad 12.50 12 11 11 11 11
Interbankränta 3.14 2.8 2.9 2.9 2.9 2.8
Penningmängden M2 214970.00 216600 214200 214200 218000 220250
Centralbanken Balansräkning 371812.72 360000 380000 340000 360000 370063
Banks Balansräkning 689.80 1300 1900 1500 1300 1800
Valutareserven 3127982.00 318000 318000 3100000 3150000 3190000
Lån Till Den Privata Sektorn 14200.00 34000 41000 36000 38000 30000
Värde Ränta 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Lån Tillväxt 12.90 12.4 13.5 12 12.4 13
Utlåningsräntan 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Omvänd Reporänta 2.20 2.2 2 2 2 2
Investeringar I Anläggningstillgångar 1.80 5.1 5.1 4.9 4.5 5.3

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 584.43 590 640 500 570 410
Kurantkonto 942.00 720 305 250 400 340
Bytesbalans Till Bnp 1.00 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Import 1787.39 1740 1700 1750 1800 1900
Export 2371.83 2330 2340 2250 2370 2310
Utlandsskulden 20573.00 23000 23000 23000 23000 24500
Villkor För Handel 105.08 94.8 110 107 112 94.8
Utländska Direktinvesteringar 1150.90 910 1300 1350 1200 1500
Kapitalflöden -942.00 620 320 450 220 -150
Turister 3188.00 2000 2200 3000 3000 3000
Råolja Produktion 3876.00 3876 3920 3840 3950 3790
Inkomster Från Turism 5.97 5 5 5 6.15 6.15
Vapen Sales 1040.00 1060 1060 1060 1060 1060

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 50.50 55 54 54 54 54
Statliga Budgetutskottet -2.80 -4.7 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
Regeringen Budgetutskottet Värde -448.70 -650 -420 -420 -610 -720
Statliga Utgifter 238874.00 27800 28500 28500 28500 28500
Statliga Intäkter 17531.00 17000 17000 14000 12000 14000
Skatteutgifter 14254.00 31000 27800 33000 29000 3200
Militära Utgifter 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13.00 13 13 13 13 13
Social - Säkerhet - Betygsätt 48.00 48 48 48 48 48
Social Security Rate För Företag 37.00 37 37 37 37 37
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Förtroendekommissionen 51.40 50.5 51 51.7 52 52
Tjänster Pmi 56.80 52 53 52.9 53 52.2
Inte - Tillverkning - Pmi 56.20 52 51.5 50.4 51 53
Tillverkning - Pmi 53.60 52.1 52 50 52 50.7
Industriproduktion 6.90 4.9 6.3 5.9 4.4 5
Industriproduktion (Månadsvis) 0.78 0.7 0.7 1.2 0.5 0.3
Manufacturing Produktion 7.50 4.5 5.2 4.9 5.1 5.4
Lagerförändringar 6609.00 14445 14445 14445 14445 14445
Totalt - Vehicle - Försäljning 2570000.00 2350000 2350000 2580000 2580000 2650000
Bilproduktionen 2084000.00 1880000 1930000 1810000 1850000 2050000
Bilregistreringar 2110000.00 1730000 1750000 1800000 1820000 1900000
Gruv Produktion 3.50 2.2 1.9 1.7 2.2 1.6
Stål Produktion 92555.00 89000 85000 87000 88000 83000
Kapacitetsutnyttjande 76.70 76.5 76.5 76.5 76.5 76
Komposit - Pmi 55.70 51.4 53 50 53 51.6
Cementtillverkning 24099.67 22800 22400 19900 19800 19000
Elproduktion 631500.00 681250 651642 651642 660200 722982
Företagens Vinster 5012420.00 3750000 4500000 5750000 6012000 6950000

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Confidence 120.50 118 118 124 124 120
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.68 0.8 0.8 0.4 0.3 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.30 1.5 4.2 3.3 4.2 4.5
Konsument - Spendera 385895.60 399402 402875 405576 406348 421768
Disponibel Personlig Inkomst 42359.00 43842 44223 44519 44604 46297
Personliga Besparingar 36.10 34 34 34 34 34
Bankernas Utlåningsränta 2.95 4.35 2.95 2.95 2.95 4.35
Konsumentkrediter 478661.42 448108 459753 479953 493543 473202
Bensinpriser 0.60 0.7 0.48 0.46 0.43 0.66
Hushållen Skuld Till Bnp 57.20 55 55 55 55 55

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Housing - Index 4.30 4.2 5.2 5.7 5.6 5.6
Ny - Hem - Försäljning 117923.00 95100 141000 127000 139000 151500


Kina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.