Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 6.93 7 7.03 7.05 7.08 7.14
Lagren Marknaden 2976.53 3036 2990 2945 2901 2814
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.07 3.22 3.24 3.27 3.3 3.35
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.50 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 5.9 5.7 5.8 5.8 5.6
Arbetslöshet 3.62 3.7 3.8 3.9 4 4.5
Inflation - Betygsätt 4.50 2.4 2 2.1 2 1.9
Inflation (Månad) 0.00 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Ränta 4.15 3.95 3.8 3.8 3.65 4
Cash Reserveringsgrad 13.00 12 12 12 12 12
Handelsbalans 472.10 150 600 550 130 110
Kurantkonto 491.89 250 520 520 520 80.28
Bytesbalans Till Bnp 0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3
Statsskulden Till Bnp 50.50 52.5 52.5 52.5 52.5 54
Statliga Budgetutskottet -4.20 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Förtroendekommissionen 50.20 49.7 50.5 51.1 50.5 50.5
Tjänster Pmi 52.50 52.8 52 52.5 52 52.2
Tillverkning - Pmi 51.50 49.8 50.2 50.7 50.1 50.4
Inte - Tillverkning - Pmi 53.50 51 52.5 52.5 52 52
Konsument - Confidence 124.60 116 120 120 115 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.53 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.50 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 5.9 5.7 5.8 5.8 5.6
BNP 13608.15 15900 15900 15900 15900 17490
Bruttonationalprodukt 896915.60 923375 922478 922926 948937 1002077
Fasta Bruttoinvesteringar 380771.80 392005 391624 391814 402857 425417
Bnp Per Capita 7755.00 8730 8730 8730 8730 9200
Bnp Per Capita Ppp 16186.80 18450 18450 18450 18450 19700
Bnp Från Jordbruk 70466.70 9028 23868 44252 74554 78729
Bnp Från Entreprenad 70904.30 11472 29927 49219 75017 79218
Bnp Från Tillverkning 317108.70 73161 155185 237068 335501 354289
Bnp Från Tjänster 534233.10 131248 265669 404323 565219 596871
Bnp Från Transport 42802.10 9664 20825 32473 45285 47821
Bnp Fasta Priser 990865.10 224496 473765 733518 1048335 1107042
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 3.62 3.7 3.8 3.9 4 4.5
Egenföretagare 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820
Arbetslösa Personer 948.00 938 920 940 920 910
Löner 82461.00 89300 89300 89300 89300 94900
Lönerna I Manufacturing 72088.00 80500 80500 80500 80500 84100
Minimilöner 2480.00 2480 2550 2550 2550 2620
Befolkning 1400.05 1412 1412 1400 1406 1411
Pensionsåldern Kvinnor 50.00 50 50 50 50 50
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 4.50 2.4 2 2.1 2 1.9
Inflation (Månad) 0.00 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Konsumentprisindex Kpi 104.50 105 105 105 107 109
Kärna Konsumentprisindexet 101.40 104 104 104 103 105
Kärna Inflation Rate 1.40 1.9 2 2 1.8 1.7
Bnp-Deflatorn 684.89 701 699 699 699 712
Producentpriserna 99.50 102 102 101 100 102
Producentpriserna Förändras -0.50 1.4 1.8 1.8 1.9 1.3
Exportpriserna 101.40 102 103 101 105 108
Importpriserna 96.10 102 105 102 106 108
Mat Inflation 17.40 10 7.5 6.8 4.9 2.1
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 4.15 3.95 3.8 3.8 3.65 4
Cash Reserveringsgrad 13.00 12 12 12 12 12
Interbankränta 3.17 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
Penningmängden M2 198650.00 202800 205805 209400 212600 220250
Valutareserven 3108000.00 3120000 3100000 3100000 300000 3100000
Centralbanken Balansräkning 371130.48 340000 350000 350000 350000 370063
Banks Balansräkning 1140.00 1900 1800 1700 1300 1800
Lån Till Den Privata Sektorn 21030.00 30475 26991 25871 22250 23496
Värde Ränta 0.35 0.35 0.35 0.1 0.35 0.35
Lån Tillväxt 12.30 13 13 12.7 12.4 12
Utlåningsräntan 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Omvänd Reporänta 2.50 2.5 2.45 2.45 2.4 2.4
Investeringar I Anläggningstillgångar 5.40 5.5 5.3 5.3 5.7 5.3
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 472.10 150 600 550 130 110
Kurantkonto 491.89 250 520 520 520 80.28
Bytesbalans Till Bnp 0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3
Import 1910.57 1600 1550 1650 1740 1800
Export 2382.68 1850 2150 2200 2230 2210
Utlandsskulden 19652.14 23000 23000 23000 23000 24500
Villkor För Handel 105.52 100 98.1 99.02 99.06 100
Kapitalflöden -97.60 400 200 200 620 620
Utländska Direktinvesteringar 1367.10 400 720 720 1500 1500
Turister 3054.00 3150 3150 3150 3150 3170
Råolja Produktion 3806.00 3600 3700 3700 3576 3576
Inkomster Från Turism 5.97 6.75 6.75 6.75 6.75 7.15
Vapen Sales 1040.00 1809 1060 1060 1060 1060
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 50.50 52.5 52.5 52.5 52.5 54
Statliga Budgetutskottet -4.20 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Regeringen Budgetutskottet Värde -13.80 -530 -500 -500 -496 -496
Statliga Utgifter 220904.10 227421 227200 227310 233717 246805
Statliga Intäkter 11263.00 15200 19200 19200 13000 14000
Skatteutgifter 15876.00 26500 31500 26500 31000 3200
Militära Utgifter 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13.00 13 13 13 13 13
Social - Säkerhet - Betygsätt 48.00 48 48 48 48 48
Social Security Rate För Företag 37.00 37 37 37 37 37
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 50.20 49.7 50.5 51.1 50.5 50.5
Tjänster Pmi 52.50 52.8 52 52.5 52 52.2
Tillverkning - Pmi 51.50 49.8 50.2 50.7 50.1 50.4
Inte - Tillverkning - Pmi 53.50 51 52.5 52.5 52 52
Industriproduktion 6.90 5.7 5.2 5.2 5.2 5
Industriproduktion (Månadsvis) 0.58 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
Manufacturing Produktion 7.00 5.6 5 5 5.5 5.4
Lagerförändringar 15873.10 13212 14445 14445 14445 14445
Totalt - Vehicle - Försäljning 2659000.00 2450000 2000000 2250000 2550000 2650000
Bilproduktionen 2185380.00 2000000 1450000 1750000 1980000 2050000
Bilregistreringar 2213089.00 1960000 1700000 1800000 2000000 2100000
Gruv Produktion 5.60 0.4 1.2 1.2 1.2 1.6
Stål Produktion 80287.00 82000 81500 81500 79000 81000
Kapacitetsutnyttjande 77.50 76 76.2 76.2 76.5 76
Komposit - Pmi 52.60 50 50 51 51.4 51.6
Cementtillverkning 19935.00 16500 19500 20500 18000 19000
Företagens Vinster 5610070.00 1200000 2850000 4400000 6750000 6950000
Elproduktion 654400.00 560000 580000 580000 670000 680000
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 124.60 116 120 120 115 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.53 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 8.00 8 7.8 7.8 7.5 7.5
Konsument - Spendera 348209.60 358482 358134 358308 368406 389036
Disponibel Personlig Inkomst 42359.00 41567 41488 41527 41527 43853
Personliga Besparingar 36.10 34 34 34 34 34
Bankernas Utlåningsränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Konsumentkrediter 432954.13 397430 413193 429561 458065 483717
Bensinpriser 0.73 0.77 0.79 0.81 0.83 0.83
Hushållen Skuld Till Bnp 54.60 53 54 54 55 55
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Housing - Index 6.60 8 7 6.5 6 6
Ny - Hem - Försäljning 139440.00 41500 62000 62000 145100 151500


Kina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.