Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 7.11 7.13 7.16 7.19 7.22 7.27
Lagren Marknaden 2750.30 2665 2583 2505 2428 2275
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.66 2.7 2.72 2.74 2.77 2.81

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp-Tillväxt 1.50 -1.8 1.3 1.3 1.2 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 3.5 4.9 5.4 5.5 5.6
Arbetslöshet 3.62 4.2 4.2 4.2 4.2 4.5
Inflation - Betygsätt 5.20 5.4 4.2 2.5 2 1.9
Inflation (Månad) 0.80 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Ränta 4.05 3.95 3.95 3.95 3.8 3.8
Cash Reserveringsgrad 12.50 12 12 12 12 12
Handelsbalans -35.48 150 600 550 130 110
Kurantkonto 401.00 250 520 520 520 80.28
Bytesbalans Till Bnp 1.00 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3
Statsskulden Till Bnp 50.50 55 55 55 55 54
Statliga Budgetutskottet -4.20 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7 -4.9
Förtroendekommissionen 52.00 44.2 46.2 51.1 50.5 52
Tjänster Pmi 26.50 40.3 45 50 52 52.2
Inte - Tillverkning - Pmi 52.30 40.4 44 50.8 52 53
Tillverkning - Pmi 40.30 45.7 42 49 50.1 50.7
Konsument - Confidence 126.60 116 120 120 115 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -4.52 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp-Tillväxt 1.50 -1.8 1.3 1.3 1.2 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 3.5 4.9 5.4 5.5 5.6
BNP 14200.00 14707 14707 14707 14707 15693
Bruttonationalprodukt 896915.60 912612 918890 921132 946246 999236
Fasta Bruttoinvesteringar 380771.80 387435 390101 391053 401714 424210
Bnp Per Capita 7755.00 8091 8091 8091 8091 8509
Bnp Per Capita Ppp 16186.80 16889 16889 16889 16889 17760
Bnp Från Jordbruk 70466.70 8923 23776 44166 74342 78506
Bnp Från Entreprenad 70904.30 11338 29810 49123 74804 78993
Bnp Från Tillverkning 317108.70 72308 154582 236607 334550 353284
Bnp Från Tjänster 534233.10 129718 264636 403537 563616 595178
Bnp Från Transport 42802.10 9551 20744 32410 45156 47685
Bnp Fasta Priser 990865.10 221879 471922 732092 1045363 1103903

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbetslöshet 3.62 4.2 4.2 4.2 4.2 4.5
Egenföretagare 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820
Arbetslösa Personer 948.00 938 920 940 920 910
Löner 82461.00 89300 89300 89300 89300 94900
Lönerna I Manufacturing 72088.00 80500 80500 80500 80500 84100
Minimilöner 2480.00 2480 2550 2550 2550 2620
Befolkning 1400.05 1412 1412 1400 1406 1411
Pensionsåldern Kvinnor 50.00 50 50 50 50 50
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflation - Betygsätt 5.20 5.4 4.2 2.5 2 1.9
Inflation (Månad) 0.80 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Konsumentprisindex Kpi 105.20 108 107 106 107 109
Kärna Konsumentprisindexet 101.00 104 104 104 103 105
Kärna Inflation Rate 1.00 1.9 2 2 1.8 1.7
Bnp-Deflatorn 684.89 722 714 702 699 712
Producentpriserna 99.60 102 102 101 101 103
Producentpriserna Förändras -0.40 1.4 1.8 1.8 1.9 1.3
Exportpriserna 98.60 102 103 101 105 108
Importpriserna 97.90 102 105 102 106 108
Mat Inflation 21.90 17 10 6.8 4.9 2.1

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Ränta 4.05 3.95 3.95 3.95 3.8 3.8
Cash Reserveringsgrad 12.50 12 12 12 12 12
Interbankränta 2.27 3.35 3.35 3.5 3.5 3.5
Penningmängden M2 203080.00 202800 205805 209400 212600 220250
Centralbanken Balansräkning 361021.26 340000 350000 350000 350000 370063
Banks Balansräkning 905.70 1900 1800 1700 1300 1800
Valutareserven 3107000.00 3120000 3100000 3100000 300000 3100000
Lån Till Den Privata Sektorn 8554.00 1900 1800 25821 1500 1800
Värde Ränta 0.35 0.35 0.35 0.1 0.35 0.35
Lån Tillväxt 12.10 13 13 12.7 12.4 12
Utlåningsräntan 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Omvänd Reporänta 2.20 2.5 2.45 2.45 2.4 2.4
Investeringar I Anläggningstillgångar -24.50 -18 5.3 5.3 5.7 5.3

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalans -35.48 150 600 550 130 110
Kurantkonto 401.00 250 520 520 520 80.28
Bytesbalans Till Bnp 1.00 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3
Import 1497.72 1600 1550 1650 1740 1800
Export 1462.25 1850 2150 2200 2230 2210
Utlandsskulden 20573.00 23000 23000 23000 23000 24500
Villkor För Handel 100.72 100 98.1 99.02 99.06 100
Utländska Direktinvesteringar 192.60 400 720 720 1500 1500
Kapitalflöden -401.00 400 200 200 620 620
Turister 3188.00 2800 2800 2800 2800 3000
Råolja Produktion 3782.00 3600 3700 3700 3576 3576
Inkomster Från Turism 5.97 5 5 5 5 6.15
Vapen Sales 1040.00 1809 1060 1060 1060 1060

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Statsskulden Till Bnp 50.50 55 55 55 55 54
Statliga Budgetutskottet -4.20 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7 -4.9
Regeringen Budgetutskottet Värde -13.80 -350 -200 -250 -450 -450
Statliga Utgifter 220904.10 224770 226316 226869 233054 246105
Statliga Intäkter 35232.00 15200 19200 19200 13000 14000
Skatteutgifter 32350.00 26500 31500 26500 31000 3200
Militära Utgifter 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13.00 13 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 48.00 48 48 48 48 48
Social Security Rate För Företag 37.00 37 37 37 37 37
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Förtroendekommissionen 52.00 44.2 46.2 51.1 50.5 52
Tjänster Pmi 26.50 40.3 45 50 52 52.2
Inte - Tillverkning - Pmi 52.30 40.4 44 50.8 52 53
Tillverkning - Pmi 40.30 45.7 42 49 50.1 50.7
Industriproduktion -13.50 -7.7 5.2 5.2 5.2 5
Industriproduktion (Månadsvis) -26.63 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
Manufacturing Produktion -15.70 -9.8 5 5 5.5 5.4
Lagerförändringar 15873.10 13212 14445 14445 14445 14445
Totalt - Vehicle - Försäljning 310000.00 1450000 2000000 2250000 2550000 2650000
Bilproduktionen 195000.00 2000000 1450000 1750000 1980000 2050000
Bilregistreringar 224000.00 1960000 1700000 1800000 2000000 2100000
Gruv Produktion -6.50 -4 1.2 1.2 1.2 1.6
Stål Produktion 74773.00 82000 81500 81500 79000 81000
Kapacitetsutnyttjande 77.50 76 76.2 76.2 76.5 76
Komposit - Pmi 27.50 44 45 50 51.4 51.6
Cementtillverkning 19935.00 16500 19500 20500 18000 19000
Elproduktion 654400.00 609911 660384 630776 681250 722982
Företagens Vinster 410700.00 1200000 2850000 4400000 6750000 6950000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Konsument - Confidence 126.60 116 120 120 115 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -4.52 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -20.50 6 7.8 7.8 7.5 7.5
Konsument - Spendera 348209.60 354303 356741 357611 367361 387933
Disponibel Personlig Inkomst 42359.00 40625 41174 41370 44689 47191
Personliga Besparingar 36.10 34 34 34 34 34
Bankernas Utlåningsränta 3.15 3.15 3.15 3.3 3.3 3.3
Konsumentkrediter 434157.40 392797 411586 428726 456767 482346
Bensinpriser 0.66 0.63 0.6 0.57 0.54 0.51
Hushållen Skuld Till Bnp 54.40 53 54 54 55 55

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Housing - Index 5.80 8 7 6.5 6 6
Ny - Hem - Försäljning 7198.00 41500 62000 62000 145100 151500


Kina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.