Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 7.03 7.06 7.09 7.11 7.14 7.2
Lagren Marknaden 2924.42 2828 2784 2741 2699 2616
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.23 3.21 3.24 3.27 3.29 3.35
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.50 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 5.9 5.7 5.7 5.8 5.8
Arbetslöshet 3.61 3.8 3.7 3.8 3.9 4
Inflation - Betygsätt 4.50 3.2 2.4 2 2.1 2
Inflation (Månad) 0.40 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2
Ränta 4.15 4.05 3.95 3.8 3.8 3.65
Cash Reserveringsgrad 13.00 12.75 12 12 12 12
Handelsbalans 387.27 662 250 600 550 490
Kurantkonto 549.00 72.22 250 520 520 80.28
Bytesbalans Till Bnp 0.40 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Statsskulden Till Bnp 50.50 51.9 52.5 52.5 52.5 52.5
Statliga Budgetutskottet -4.20 -3.8 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Förtroendekommissionen 50.20 50.9 49.7 50.5 51.1 50.5
Tjänster Pmi 53.50 53 52.8 52 52.5 52
Tillverkning - Pmi 51.80 52.2 49.8 50.2 50.7 50.1
Inte - Tillverkning - Pmi 54.40 52 51 52.5 52.5 52
Konsument - Confidence 124.30 118 116 120 120 115
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.46 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.50 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 5.9 5.7 5.7 5.8 5.8
BNP 13608.15 14200 14900 14900 14900 14900
Bruttonationalprodukt 896915.60 932191 922478 922478 922926 986258
Fasta Bruttoinvesteringar 380771.80 395748 391624 391624 391814 418701
Bnp Per Capita 7755.00 8250 8730 8730 8730 8730
Bnp Per Capita Ppp 16186.80 16800 18450 18450 18450 18450
Bnp Från Jordbruk 43005.00 67280 9019 23868 44252 71182
Bnp Från Entreprenad 45134.00 64239 10829 28248 46443 67965
Bnp Från Tillverkning 233457.00 317162 74093 157354 240227 335557
Bnp Från Tjänster 376925.00 488043 125803 254803 387856 516349
Bnp Från Transport 31894.00 42145 9825 21079 32819 44589
Bnp Fasta Priser 697798.00 935719 219516 463785 718034 989990
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 3.61 3.8 3.7 3.8 3.9 4
Egenföretagare 77586.00 77740 77820 77820 77820 77820
Arbetslösa Personer 947.00 946 938 920 940 920
Löner 82461.00 86100 89300 89300 89300 89300
Lönerna I Manufacturing 72088.00 76500 80500 80500 80500 80500
Minimilöner 2480.00 2480 2480 2550 2550 2550
Befolkning 1395.38 1398 1400 1400 1400 1400
Pensionsåldern Kvinnor 50.00 50 50 50 50 50
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 4.50 3.2 2.4 2 2.1 2
Inflation (Månad) 0.40 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2
Konsumentprisindex Kpi 104.50 106 105 105 105 108
Kärna Konsumentprisindexet 101.40 104 104 104 104 106
Producentpriserna 98.60 100 102 102 101 102
Producentpriserna Förändras -1.40 -0.4 1.4 1.8 1.8 1.9
Mat Inflation 19.10 17 10 7.5 6.8 4.9
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 4.15 4.05 3.95 3.8 3.8 3.65
Cash Reserveringsgrad 13.00 12.75 12 12 12 12
Interbankränta 3.65 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42
Banks Balansräkning 1390.00 1050 1900 1800 1700 1300
Lån Till Den Privata Sektorn 1750.00 16523 29586 23653 23384 17482
Värde Ränta 0.35 0.35 0.35 0.1 0.1 0.35
Lån Tillväxt 12.40 12.5 13 13 12.7 12.4
Omvänd Reporänta 2.50 2.5 2.5 2.45 2.45 2.4
Investeringar I Anläggningstillgångar 5.20 5.1 5.5 5.3 5.3 5.7
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 387.27 662 250 600 550 490
Kurantkonto 549.00 72.22 250 520 520 80.28
Bytesbalans Till Bnp 0.40 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Import 1830.14 1591 1600 1550 1650 1740
Export 2217.41 2253 1850 2150 2200 2230
Utlandsskulden 19652.14 21500 23000 23000 23000 23000
Villkor För Handel 103.45 94.8 94.8 100 98.1 94.8
Utländska Direktinvesteringar 1107.80 5.7 400 720 720 1500
Turister 3054.00 3100 3150 3150 3150 3150
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 50.50 51.9 52.5 52.5 52.5 52.5
Statliga Budgetutskottet -4.20 -3.8 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Regeringen Budgetutskottet Värde -13.80 -530 -530 -500 -500 -496
Statliga Utgifter 220906.00 229594 227202 227202 227312 242911
Statliga Intäkter 17026.00 11200 15200 19200 19200 13000
Skatteutgifter 11975.00 31000 26500 31500 26500 31000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13.00 13 13 13 13 13
Social - Säkerhet - Betygsätt 48.00 48 48 48 48 48
Social Security Rate För Företag 37.00 37 37 37 37 37
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 50.20 50.9 49.7 50.5 51.1 50.5
Tjänster Pmi 53.50 53 52.8 52 52.5 52
Tillverkning - Pmi 51.80 52.2 49.8 50.2 50.7 50.1
Inte - Tillverkning - Pmi 54.40 52 51 52.5 52.5 52
Industriproduktion 4.70 4.7 5.7 5.2 5.2 5.2
Industriproduktion (Månadsvis) 0.17 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3
Manufacturing Produktion 4.60 5.8 5.6 5 5 5.5
Totalt - Vehicle - Försäljning 2457000.00 -3 2356259 2000000 2150000 2510000
Gruv Produktion 3.90 2.7 0.4 1.2 1.2 1.2
Komposit - Pmi 53.20 52.9 50 50 51 51.4
Cementtillverkning 21848.80 17500 16500 19500 20500 18000
Företagens Vinster 5015100.00 6400000 1200000 2850000 4400000 6750000
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 124.30 118 116 120 120 115
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.46 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 7.20 7.3 8 7.8 7.8 7.5
Konsument - Spendera 348209.60 361905 358134 358134 358308 382895
Bankernas Utlåningsränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Bensinpriser 0.70 0.65 0.63 0.61 0.6 0.56
Hushållen Skuld Till Bnp 53.60 53 53 54 54 55
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing - Index 7.80 8 8 7 6.5 6


Kina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.