Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 6.82 6.85 6.88 6.91 6.93 6.99
Lagren Marknaden 3219.42 3123 3028 2936 2846 2667
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.16 3.11 3.13 3.16 3.18 3.23

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt 11.50 0.6 0.9 0.9 1 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.20 3.3 3.5 4.4 5.1 5.6
Arbetslöshet 5.60 5.5 5.6 5.5 5.4 5.1
Inflation - Betygsätt 2.40 2.3 2.2 2.3 1.9 1.9
Inflation (Månad) 0.40 0.2 0.2 0.5 0.1 0.2
Ränta 3.85 3.85 3.7 3.7 3.7 3.7
Cash Reserveringsgrad 12.50 12.5 12 11 11 11
Handelsbalans 589.25 650 590 640 500 410
Kurantkonto 1196.00 950 720 305 250 340
Bytesbalans Till Bnp 1.00 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Statsskulden Till Bnp 50.50 55 55 54 54 54
Statliga Budgetutskottet -2.80 -4.7 -4.7 -4.9 -4.9 -4.9
Förtroendekommissionen 51.00 51.4 50.5 51 51.7 52
Tjänster Pmi 54.00 53 52 53 50 52.2
Inte - Tillverkning - Pmi 55.20 54.9 52 51.5 50.4 53
Tillverkning - Pmi 53.10 53.4 50.1 52 49 50.7
Konsument - Confidence 117.20 118 118 118 124 120
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.25 0.5 0.8 0.8 0.4 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt 11.50 0.6 0.9 0.9 1 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.20 3.3 3.5 4.4 5.1 5.6
BNP 14342.90 14400 14400 15200 15200 15200
Bruttonationalprodukt 988528.90 911715 1023127 1032024 1038944 1080423
Fasta Bruttoinvesteringar 422018.80 387055 436789 440588 443542 461250
Bnp Per Capita 8254.30 8130 8130 8840 8840 8840
Bnp Per Capita Ppp 16116.70 16450 16450 17700 17700 17700
Bnp Från Jordbruk 26053.00 43715 72933 10634 27382 77017
Bnp Från Entreprenad 28535.00 48621 73386 9791 29990 77496
Bnp Från Tillverkning 145044.00 234188 328208 67486 152441 346587
Bnp Från Tjänster 257802.00 399411 552931 128078 270950 583895
Bnp Från Transport 18515.00 32079 44300 8211 19459 46781
Bnp Fasta Priser 456614.00 724607 1025545 215590 479901 1082976

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 5.60 5.5 5.6 5.5 5.4 5.1
Egenföretagare 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820
Arbetslösa Personer 1005.00 940 920 920 910 910
Löner 90501.00 92300 92300 94900 94900 94900
Lönerna I Manufacturing 78147.00 80500 80500 84100 84100 84100
Minimilöner 2480.00 2550 2550 2620 2620 2620
Befolkning 1400.05 1412 1406 1406 1406 1411
Pensionsåldern Kvinnor 50.00 50 50 50 50 50
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 2.40 2.3 2.2 2.3 1.9 1.9
Inflation (Månad) 0.40 0.2 0.2 0.5 0.1 0.2
Konsumentprisindex Kpi 111.40 112 114 115 112 116
Kärna Konsumentprisindexet 100.50 102 102 102 103 104
Kärna Inflation Rate 0.50 0.5 0.7 1 1.1 1.4
Bnp-Deflatorn 684.89 701 700 701 698 713
Producentpriserna 105.90 102 104 101 100 106
Producentpriserna Förändras -2.00 -1.4 -0.8 -0.1 0.3 1.5
Exportpriserna 104.30 103 102 103 105 108
Importpriserna 93.30 92 93 96 94 100
Mat Inflation 11.20 9.8 8.9 11 13 10

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 3.85 3.85 3.7 3.7 3.7 3.7
Cash Reserveringsgrad 12.50 12.5 12 11 11 11
Interbankränta 3.44 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
Penningmängden M2 213680.00 215300 216600 214200 212600 220250
Centralbanken Balansräkning 365052.29 390000 360000 380000 340000 370063
Banks Balansräkning 1280.00 1700 1300 1900 1500 1800
Valutareserven 3165000.00 3170000 318000 300000 3100000 3190000
Lån Till Den Privata Sektorn 35800.00 32000 34000 41000 36000 30000
Värde Ränta 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Lån Tillväxt 13.00 12.7 12.4 13.5 12 13
Utlåningsräntan 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Omvänd Reporänta 2.20 2.2 2.2 2 2 2
Investeringar I Anläggningstillgångar -0.30 0.7 5.1 5.1 4.9 5.3

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 589.25 650 590 640 500 410
Kurantkonto 1196.00 950 720 305 250 340
Bytesbalans Till Bnp 1.00 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Import 1763.34 1730 1740 1700 1750 1900
Export 2352.59 2380 2330 2340 2250 2310
Utlandsskulden 20573.00 23000 23000 23000 23000 24500
Villkor För Handel 111.79 112 110 107 112 108
Utländska Direktinvesteringar 890.00 850 910 1300 1350 1500
Kapitalflöden -1196.00 140 620 320 450 -150
Turister 3188.00 2000 2000 2200 3000 3000
Råolja Produktion 3876.00 3700 3876 3920 3840 3790
Inkomster Från Turism 5.97 5 5 5 5 6.15
Vapen Sales 1040.00 1060 1060 1060 1060 1060

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 50.50 55 55 54 54 54
Statliga Budgetutskottet -2.80 -4.7 -4.7 -4.9 -4.9 -4.9
Regeringen Budgetutskottet Värde -460.20 -450 -650 -420 -250 -720
Statliga Utgifter 238874.00 27800 27800 28500 28500 28500
Statliga Intäkter 12043.00 18200 17000 13000 14000 14000
Skatteutgifter 16426.00 26500 31000 27800 33000 3200
Militära Utgifter 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13.00 13 13 13 13 13
Social - Säkerhet - Betygsätt 48.00 48 48 48 48 48
Social Security Rate För Företag 37.00 37 37 37 37 37
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Förtroendekommissionen 51.00 51.4 50.5 51 51.7 52
Tjänster Pmi 54.00 53 52 53 50 52.2
Inte - Tillverkning - Pmi 55.20 54.9 52 51.5 50.4 53
Tillverkning - Pmi 53.10 53.4 50.1 52 49 50.7
Industriproduktion 5.60 5.2 4.9 6.3 5.9 5
Industriproduktion (Månadsvis) 1.02 0.8 0.7 0.7 1.2 0.3
Manufacturing Produktion 6.00 4.7 4.5 5.2 4.9 5.4
Lagerförändringar 6609.00 14445 14445 14445 14445 14445
Totalt - Vehicle - Försäljning 2186000.00 2290000 2350000 2350000 2580000 2650000
Bilproduktionen 1694000.00 1770000 1880000 1930000 1810000 2050000
Bilregistreringar 1755000.00 1760000 1730000 1750000 1800000 1900000
Gruv Produktion 1.60 1.8 2.2 1.9 1.7 1.6
Stål Produktion 94845.00 93200 89000 85000 87000 83000
Kapacitetsutnyttjande 74.40 70.2 76.5 76.5 76.5 76
Komposit - Pmi 55.10 54 51.4 53 50 51.6
Cementtillverkning 22489.04 22500 22800 22400 19900 19000
Elproduktion 680100.00 630776 681250 651642 651642 722982
Företagens Vinster 3102290.00 3400000 3750000 4500000 5750000 6950000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Confidence 117.20 118 118 118 124 120
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.25 0.5 0.8 0.8 0.4 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.50 0.7 1.5 4.2 3.3 4.5
Konsument - Spendera 385895.60 353955 399402 402875 405576 421768
Disponibel Personlig Inkomst 42359.00 40546 43842 44223 44519 46297
Personliga Besparingar 36.10 34 34 34 34 34
Bankernas Utlåningsränta 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Konsumentkrediter 468701.79 424343 448108 459753 479953 473202
Bensinpriser 0.61 0.5 0.48 0.46 0.43 0.41
Hushållen Skuld Till Bnp 57.20 54 55 55 55 55

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Housing - Index 4.80 4.7 4.8 5.2 5.7 5.6
Ny - Hem - Försäljning 86769.00 86000 95100 141000 127000 151500


Kina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.