Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 6.48 6.47 6.5 6.52 6.55 6.6
Lagren Marknaden 3585.05 3470 3364 3262 3162 2963
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.29 3.3 3.33 3.36 3.38 3.44

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 2.60 1.6 1 1.1 1.3 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.50 6.7 5.1 5.3 5.6 5.9
Arbetslöshet 5.20 5.5 5.4 5.4 5.1 5.2
Inflation - Betygsätt -0.30 0.5 1.9 2.2 1.9 1.9
Inflation (Månad) 1.00 0.5 0.1 0.3 0.3 0.2
Ränta 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
Cash Reserveringsgrad 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Handelsbalans 781.74 640 500 320 1010 1010
Kurantkonto 1302.00 305 250 400 340 400
Bytesbalans Till Bnp 1.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.9
Statsskulden Till Bnp 52.60 65 65 65 65 70
Statliga Budgetutskottet -2.80 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -4.4
Förtroendekommissionen 51.30 51 51.7 52 52 52
Tjänster Pmi 52.00 53 52.9 53 52.2 51.5
Inte - Tillverkning - Pmi 52.40 52.5 51.4 51 53 52.9
Tillverkning - Pmi 51.50 52 53 52 51.7 50.7
Konsument - Confidence 122.10 128 124 124 120 120
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.24 0.8 0.4 0.3 0.3 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 2.60 1.6 1 1.1 1.3 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.50 6.7 5.1 5.3 5.6 5.9
BNP 14342.90 14600 14600 14600 14600 15700
Bruttonationalprodukt 988528.90 1054760 1038944 1040921 1043887 1105476
Fasta Bruttoinvesteringar 422018.80 450294 443542 444386 445652 471945
Bnp Per Capita 8254.30 8840 8840 8840 8840 9020
Bnp Per Capita Ppp 16116.70 17700 17700 17700 17700 18210
Bnp Från Jordbruk 77754.00 10868 27382 50674 82108 86953
Bnp Från Entreprenad 72995.70 10006 29990 51088 77083 81631
Bnp Från Tillverkning 313071.10 68973 152441 239043 330603 350109
Bnp Från Tjänster 553976.80 130900 270950 421618 585000 619514
Bnp Från Transport 41561.70 8392 19459 31383 43889 46479
Bnp Fasta Priser 1015986.00 220340 479901 761094 1072881 1136181

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 5.20 5.5 5.4 5.4 5.1 5.2
Egenföretagare 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820
Arbetslösa Personer 1186.00 1000 980 970 960 950
Löner 93383.00 96500 96500 96500 96500 99100
Lönerna I Manufacturing 78147.00 84100 84100 84100 84100 87600
Minimilöner 2480.00 2540 2540 2540 2540 2650
Befolkning 1400.05 1406 1406 1406 1411 1417
Pensionsåldern Kvinnor 50.00 50 50 50 50 50
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt -0.30 0.5 1.9 2.2 1.9 1.9
Inflation (Månad) 1.00 0.5 0.1 0.3 0.3 0.2
Konsumentprisindex Kpi 100.90 113 112 114 114 116
Kärna Konsumentprisindexet 99.70 106 102 102 108 108
Kärna Inflation Rate -0.30 1 1.1 0.9 1.4 1.4
Bnp-Deflatorn 692.50 696 706 708 706 719
Producentpriserna 102.30 104 104 101 106 106
Producentpriserna Förändras 0.30 -0.1 0.3 0.7 1.5 2
Exportpriserna 97.80 103 103 104 108 108
Importpriserna 95.40 96 94 98 100 102
Mat Inflation 1.60 -1.2 0.6 1.5 1 3

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
Cash Reserveringsgrad 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Interbankränta 3.25 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28
Penningmängden M0 8960.00 8162 7947 7947 7887 7887
Penningmängden M1 62560.00 62265 62265 56818 56818 58841
Penningmängden M2 221300.00 214200 214200 218000 220250 220250
Centralbanken Balansräkning 387675.54 380000 340000 360000 360000 370063
Banks Balansräkning 3580.00 2100 1900 1700 1300 1800
Valutareserven 3210671.00 3200000 3100000 3150000 3190000 3200000
Lån Till Den Privata Sektorn 51700.00 41000 36000 38000 30000 25000
Värde Ränta 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Lån Tillväxt 12.70 13.5 12 12.4 13 13
Utlåningsräntan 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Omvänd Reporänta 2.20 2 2 2 2 2
Investeringar I Anläggningstillgångar 2.90 3.2 4.9 4.5 5.3 5.3

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 781.74 640 500 320 1010 1010
Kurantkonto 1302.00 305 250 400 340 400
Bytesbalans Till Bnp 1.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.9
Import 2037.54 1700 1750 2150 2100 2200
Export 2819.28 2340 2250 2470 3110 3210
Utlandsskulden 20573.00 23000 23000 23000 24500 24500
Villkor För Handel 102.52 94.8 110 107 94.8 94.8
Utländska Direktinvesteringar 134.70 1300 1350 1200 1500 1500
Kapitalflöden -1302.00 320 450 220 -150 220
Turister 3188.00 1500 1500 1500 1500 2500
Råolja Produktion 3864.00 3920 3840 3950 3790 3810
Inkomster Från Turism 5.97 2 2 2 2 4.5
Vapen Sales 1040.00 1060 1060 1060 1060 1060

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 52.60 65 65 65 65 70
Statliga Budgetutskottet -2.80 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -4.4
Regeringen Budgetutskottet Värde -664.10 -420 -420 -610 -720 -450
Statliga Utgifter 238874.00 28500 28500 28500 28500 29100
Statliga Intäkter 13406.00 17000 14000 12000 14000 14000
Skatteutgifter 37742.00 27800 33000 29000 3200 3200
Militära Utgifter 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13.00 13 13 13 13 13
Social - Säkerhet - Betygsätt 48.00 48 48 48 48 48
Social Security Rate För Företag 37.00 37 37 37 37 37
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Förtroendekommissionen 51.30 51 51.7 52 52 52
Tjänster Pmi 52.00 53 52.9 53 52.2 51.5
Inte - Tillverkning - Pmi 52.40 52.5 51.4 51 53 52.9
Tillverkning - Pmi 51.50 52 53 52 51.7 50.7
Industriproduktion 7.30 6.3 5.9 4.4 5 5
Industriproduktion (Månadsvis) 1.10 0.7 1.2 0.5 0.5 0.3
Manufacturing Produktion 7.70 7.2 5.9 5.1 5.4 5.4
Lagerförändringar 6609.00 14445 14445 14445 14445 14445
Totalt - Vehicle - Försäljning 2500000.00 2400000 2580000 2580000 2650000 2650000
Bilproduktionen 1909699.00 1930000 1910000 2100000 2500000 2800000
Bilregistreringar 2044769.00 2450000 2200000 2220000 2300000 2400000
Gruv Produktion 4.90 1.9 1.7 2.2 1.6 1.6
Stål Produktion 91252.00 85000 92000 90000 83000 83000
Kapacitetsutnyttjande 78.00 76.9 76.5 76.5 76 76
Komposit - Pmi 52.20 53 54 53 51.6 50.6
Cementtillverkning 21333.00 22400 19900 19800 19000 20000
Elproduktion 727720.00 651642 651642 660200 722982 764714
Företagens Vinster 6451610.00 4500000 5750000 6012000 6950000 7150000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Confidence 122.10 128 124 124 120 120
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.24 0.8 0.4 0.3 0.3 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.60 4.9 4.3 4.2 5.1 6
Konsument - Spendera 385895.60 411751 405576 406348 407506 431549
Disponibel Personlig Inkomst 42359.00 45197 44519 44604 44731 47370
Bankernas Utlåningsränta 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Konsumentkrediter 488547.51 469882 479953 499985 515906 546345
Bensinpriser 0.71 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55
Hushållen Skuld Till Bnp 59.10 61 62 61.5 62 64

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Housing - Index 3.90 5.2 5.7 5.6 5.6 6.5
Ny - Hem - Försäljning 154567.00 19000 65000 115000 160500 165500


Kina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.