Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 35.56 35.64 35.72 35.81 35.89 36.06

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 16.70 1.3 0.8 0.8 0.8 1
Arbetslöshet 4.90 4.8 4.8 4.6 4.6 4.6
Inflation - Betygsätt 6.41 4.8 4 3.9 4.5 4
Handelsbalans -110.50 -180 -180 -180 -180 -180
Kurantkonto -61.10 250 125 270 110 110
Bytesbalans Till Bnp 7.60 2.3 -1.5 -1.5 -1.5 -3.2
Statsskulden Till Bnp 64.80 63 63 61 61 55
Statliga Budgetutskottet -1.00 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 16.70 1.3 0.8 0.8 0.8 1
BNP 12.62 11.6 11.6 11.6 12 12
Bnp Fasta Priser 44772.50 44522 45499 45131 45131 48689
Bnp Per Capita 1922.33 1750 1750 1750 1750 1780
Bnp Per Capita Ppp 5280.14 5400 5400 5400 5400 5470
Fasta Bruttoinvesteringar 10734.00 10468 10874 10820 10820 11473
Bnp Från Jordbruk 3490.00 3880 3366 3518 3518 4433
Bnp Från Entreprenad 1011.00 1162 1056 1019 1019 1306
Bnp Från Tillverkning 6772.00 7069 7793 6826 6826 7327
Bnp Från Mining 1185.00 622 1072 1194 1194 964
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2792.00 2745 2806 2814 2814 2935
Bnp Från Tjänster 5484.00 4231 5178 5528 5528 6172
Bnp Från Transport 3448.00 3563 3084 3476 3476 3836

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbetslöshet 4.90 4.8 4.8 4.6 4.6 4.6
Löner 11.00 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
Befolkning 6.67 6.71 6.71 6.71 6.79 6.79

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflation - Betygsätt 6.41 4.8 4 3.9 4.5 4
Konsumentprisindex Kpi 249.60 254 255 257 261 271
Inflation (Månad) 0.73 0.2 0.2 0.4 1 1
Mat Inflation 8.68 4 4 4.1 4.1 4.1
KPI bostadshjälpmedel 235.10 243 233 233 240 247
Cpi Transportfordon 215.10 216 216 217 219 221
Kärna Inflation Rate 5.07 4.9 4.8 4.5 4.5 4

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Värde Ränta 2.15 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Ränta 9.63 9.5 9.5 9.5 10 10
Valutareserven 3589.60 2550 2550 2550 2550 2550

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalans -110.50 -180 -180 -180 -180 -180
Kurantkonto -61.10 250 125 270 110 110
Bytesbalans Till Bnp 7.60 2.3 -1.5 -1.5 -1.5 -3.2
Export 610.30 500 500 500 500 500
Import 720.80 680 680 680 680 680
Remitteringar 174.80 162 162 162 160 160

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Statsskulden Till Bnp 64.80 63 63 61 61 55
Statliga Budgetutskottet -1.00 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Regeringen Budgetutskottet Värde 2.40 193 193 193 193 193
Statliga Utgifter 16637.00 17892 16853 16770 16770 17609
Militära Utgifter 78.30 83 83 83 83 83
Statsskuld 327199.70 256000 256000 256000 240000 240000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Ledande Ekonomiska Index 9.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Konsument - Spendera 147066.30 159389 148978 148243 148243 155655
Bensinpriser 1.16 1.1 1.05 0.99 0.95 0.9


Nicaragua - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.