Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 33.47 33.92 34.08 34.25 34.41 34.75
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -7.70 -5.5 -2.9 0.3 1 1.5
Arbetslöshet 5.20 7 6.8 6.5 6 6.5
Inflation - Betygsätt 6.13 6 5.8 5.6 5.4 5.3
Handelsbalans -73.60 -190 -190 -190 -190 -180
Kurantkonto 194.80 -280 90 120 120 -300
Bytesbalans Till Bnp 0.60 -0.2 1 1 1 1
Statsskulden Till Bnp 52.50 55 56 56 56 56
Statliga Budgetutskottet -2.60 -2.5 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -7.70 -5.5 -2.9 0.3 1 1.5
BNP 13.12 14.9 15.6 15.6 15.6 15.6
Bnp Fasta Priser 46318.60 42836 43362 44975 46458 43479
Bnp Per Capita 1860.43 1900 2000 2000 2000 2000
Bnp Per Capita Ppp 4910.00 5700 5900 5900 5900 5900
Fasta Bruttoinvesteringar 10667.60 10072 10196 10358 10700 10223
Bnp Från Jordbruk 4305.20 3733 3779 4180 4318 3789
Bnp Från Entreprenad 929.00 1118 1132 902 932 1135
Bnp Från Tillverkning 7044.00 6801 6884 6840 7065 6903
Bnp Från Mining 625.00 599 606 607 627 608
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2686.00 2641 2673 2608 2694 2680
Bnp Från Tjänster 5187.00 4070 4120 5037 5203 4131
Bnp Från Transport 3747.00 3428 3470 3638 3758 3479
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 5.20 7 6.8 6.5 6 6.5
Löner 10.89 13 13 13 13 13.6
Befolkning 6.47 6.52 6.57 6.57 6.57 6.57
Levnadslön Familj 7510.00 7900 7900 7900 7900 7750
Löner Högutbildad 13600.00 13082 13082 13082 13082 13092
Löner Lågutbildade 5400.00 5700 5700 5700 5700 5620
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 6.13 6 5.8 5.6 5.4 5.3
Konsumentprisindex Kpi 228.00 231 229 236 240 243
Producentpriserna 255.80 262 262 260 263 273
Producentpriserna Förändras 0.80 2.6 3 2.8 2.6 3
Mat Inflation 6.10 5.8 5.3 4.9 4.5 4.1
Inflation (Månad) 0.00 0.4 0.5 0.5 0.3 0.5
KPI bostadshjälpmedel 212.80 219 217 222 223 230
Cpi Transportfordon 193.30 195 194 201 201 205
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Värde Ränta 1.25 2 2.25 2.25 2.25 2.25
Valutareserven 2151.70 2400 2400 2400 2400 2550
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -73.60 -190 -190 -190 -190 -180
Kurantkonto 194.80 -280 90 120 120 -300
Bytesbalans Till Bnp 0.60 -0.2 1 1 1 1
Export 439.80 475 475 475 475 500
Import 513.40 665 665 665 665 680
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 52.50 55 56 56 56 56
Statliga Budgetutskottet -2.60 -2.5 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Statliga Utgifter 15389.60 17215 17426 14943 15436 17473
Statsskuld 222601.50 260000 260000 260000 260000 265000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ledande Ekonomiska Index -7.50 -5.5 -3.1 0.5 1.4 2.4
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 154414.30 153353 155234 149936 154878 155653
Bensinpriser 0.93 0.85 0.83 0.8 0.78 0.74


Nicaragua - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.