Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 33.33 33.35 33.45 33.54 33.63 33.82
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -7.70 -3 -2.2 -1 0.3 1.5
Arbetslöshet 6.20 7 7 6.8 6.5 6.5
Inflation - Betygsätt 6.09 5.3 5.4 4.5 5 5.3
Handelsbalans -73.60 -195 -190 -190 -190 -180
Kurantkonto 194.80 240 -280 90 120 -300
Bytesbalans Till Bnp 0.60 -0.2 -0.2 1 1 1
Statsskulden Till Bnp 52.50 55 55 56 56 56
Statliga Budgetutskottet -2.60 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3 -2.3
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -7.70 -3 -2.2 -1 0.3 1.5
BNP 13.12 14.9 14.9 15.6 15.6 15.6
Bnp Fasta Priser 46318.60 43252 42836 43362 45855 43479
Bnp Per Capita 1860.43 1900 1900 2000 2000 2000
Bnp Per Capita Ppp 4910.00 5700 5700 5900 5900 5900
Fasta Bruttoinvesteringar 10667.60 10170 10072 10196 10561 10223
Bnp Från Jordbruk 4305.20 3769 3733 3779 4262 3789
Bnp Från Entreprenad 929.00 1129 1118 1132 920 1135
Bnp Från Tillverkning 7044.00 6867 6801 6884 6974 6903
Bnp Från Mining 625.00 604 599 606 619 608
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2686.00 2666 2641 2673 2659 2680
Bnp Från Tjänster 5187.00 4110 4070 4120 5135 4131
Bnp Från Transport 3747.00 3461 3428 3470 3710 3479
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 6.20 7 7 6.8 6.5 6.5
Löner 10.89 11.18 13 13 13 13.6
Befolkning 6.39 6.52 6.45 6.51 6.51 6.51
Levnadslön Familj 7510.00 7900 7900 7900 7900 7750
Löner Högutbildad 13600.00 13082 13082 13082 13082 13092
Löner Lågutbildade 5400.00 5700 5700 5700 5700 5620
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 6.09 5.3 5.4 4.5 5 5.3
Konsumentprisindex Kpi 228.10 227 231 233 239 243
Producentpriserna 255.80 260 262 262 262 273
Producentpriserna Förändras 0.80 4.7 4 4 4 4.2
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5
Mat Inflation 4.70 3.6 4.5 4.5 4.5 3.9
KPI bostadshjälpmedel 211.10 217 219 219 222 230
Cpi Transportfordon 194.30 202 195 199 200 205
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Värde Ränta 1.25 2 2 2.25 2.25 2.25
Valutareserven 2062.50 2450 2400 2400 2400 2550
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -73.60 -195 -190 -190 -190 -180
Kurantkonto 194.80 240 -280 90 120 -300
Bytesbalans Till Bnp 0.60 -0.2 -0.2 1 1 1
Export 439.80 470 475 475 475 500
Import 513.40 665 665 665 665 680
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 52.50 55 55 56 56 56
Statliga Budgetutskottet -2.60 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3 -2.3
Statliga Utgifter 15389.60 17382 17215 17426 15236 17473
Statsskuld 222601.50 275000 260000 260000 260000 265000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ledande Ekonomiska Index -7.50 -3.2 -2 -2 -2 2.4
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 154414.30 154842 153353 155234 152870 155653
Bensinpriser 1.02 0.99 0.97 0.94 0.92 0.92


Nicaragua - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.