RYSSLAND - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.9 2018-06
Arbetslöshet 4.5 2018-09
Inflation - Betygsätt 3.4 2018-09
Ränta 7.5 2018-09
Handelsbalans 15797 2018-08
Statsskulden Till Bnp 12.6 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 65.8 2018-10
Lagren Marknaden 2379 Poäng 2018-10
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 8.61 % 2018-10
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.9 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.9 % 2018-06
BNP 1578 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 21679 Rub - Miljard 2018-06
Fasta Bruttoinvesteringar 4257 Rub - Miljard 2018-06
Bnp Per Capita 11441 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 24766 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 672 Rub - Miljard 2018-06
Bnp Från Entreprenad 1119 Rub - Miljard 2018-06
Bnp Från Tillverkning 2606 Rub - Miljard 2018-06
Bnp Från Mining 1954 Rub - Miljard 2018-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1627 Rub - Miljard 2018-06
Bnp Från Transport 1444 Rub - Miljard 2018-06
Bnp Från Verktyg 498 Rub - Miljard 2018-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4.5 % 2018-09
Egenföretagare 73.4 Million 2018-08
Arbetslösa Personer 3.43 Million 2018-09
Sysselsättningsgraden 60.5 % 2018-08
Arbetskraftsdeltagande 63.4 % 2018-08
Produktivitet 1.5 % 2017-12
Jobberbjudanden 1738477 Personer 2018-09
Löner 41140 Rub / Månad 2018-08
Minimilöner 11163 Rub / Månad 2018-05
Löne Tillväxt 7.2 % 2018-09
Lönerna I Manufacturing 41126 Rub / Månad 2018-07
Befolkning 147 Million 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 55 2018-12
Pensionsåldern Män 60 2018-12
Levnadslön Familj 28300 Rub / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 20400 Rub / Månad 2017-12
Löner Högutbildad 46100 Rub / Månad 2017-12
Löner Lågutbildade 18300 Rub / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3.4 % 2018-09
Inflation (Månad) 0.2 % 2018-09
Konsumentprisindex Kpi 566 Indexpunkter 2018-09
Kärna Konsumentprisindexet 100 Indexpunkter 2018-09
Kärna Inflation Rate 2.8 % 2018-09
Bnp-Deflatorn 115 Indexpunkter 2018-06
Producentpriserna 694 Indexpunkter 2018-09
Producentpriserna Förändras 14.4 % 2018-09
Mat Inflation 2.5 % 2018-09
Pengar Senaste Referens
Ränta 7.5 % 2018-09
Interbankränta 8.2 % 2018-09
Penningmängden M0 9150 Rub - Miljard 2018-08
Penningmängden M1 20596 Rub - Miljard 2018-08
Penningmängden M2 44369 Rub - Miljard 2018-08
Centralbanken Balansräkning 2496 Rub - Miljard 2018-10
Valutareserven 459163 Usd - Million 2018-09
Lån Till Den Privata Sektorn 25819672 Rub - Million 2018-07
Värde Ränta 5.04 % 2018-08
Cash Reserveringsgrad 8 % 2018-09
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 15797 Usd - Million 2018-08
Export 37436 Usd - Million 2018-08
Import 21639 Usd - Million 2018-08
Kurantkonto 26400 Usd - Million 2018-09
Bytesbalans Till Bnp 2.2 % 2017-12
Utlandsskulden 467 Usd - Miljard 2018-09
Kapitalflöden 20972 Usd - Million 2018-06
Guldreserver 1998 Ton 2018-09
Råolja Produktion 10663 BBL/D/1K 2018-06
Utländska Direktinvesteringar 2583 Usd - Million 2018-06
Remitteringar 408 Usd - Million 2018-06
Terrorism Index 5.33 2016-12
Vapen Sales 6148 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 12.6 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -1.5 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 2548 Rub - Miljard 2018-09
Statliga Utgifter 3973 Rub - Miljard 2018-06
Statliga Intäkter 23461952 Rub - Million 2018-08
Statsskuld 11619 Rub - Miljard 2018-03
Skatteutgifter 20462612 Rub - Million 2018-08
Credit - Betyg 43.26
Militära Utgifter 55327 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -3 Indexpunkter 2018-09
Tillverkning - Pmi 50 2018-09
Tjänster Pmi 54.7 Indexpunkter 2018-09
Industriproduktion 2.1 % 2018-09
Industriproduktion (Månadsvis) 2.5 % 2018-09
Manufacturing Produktion -0.1 % 2018-09
Kapacitetsutnyttjande 65 % 2018-08
Lagerförändringar 935 Rub - Miljard 2018-06
Bilproduktionen 122 Tusen Enheter 2018-08
Bilregistreringar 157371 2018-09
Totalt - Vehicle - Försäljning 157371 2018-09
Ledande Ekonomiska Index 1.1 % 2018-09
Internet hastighet 11846 KBps 2017-03
IP-adresser 19163474 IP 2017-03
Konkurser 3680 Företag 2017-12
Cementtillverkning 6.38 Miljoner ton 2018-08
Konkurrenskraft - Index 65.62 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 43 2018-12
Komposit - Pmi 53.5 2018-09
Företagens Vinster 7579 Rub - Miljard 2018-07
Korruption Index 29 Poäng 2017-12
Korruption Placering 135 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 35 2017-12
Gruv Produktion 6.9 % 2018-09
Stål Produktion 6170 Kton 2018-08
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -14 Indexpunkter 2018-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.1 % 2018-09
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.3 % 2018-09
Konsument - Spendera 11505 Rub - Miljard 2018-06
Konsumentkrediter 13466674 Rub - Million 2018-07
Privat - Sektor - Credit 39286346 Rub - Million 2018-07
Bankernas Utlåningsränta 8.8 % 2018-08
Disponibel Personlig Inkomst -0.9 % 2018-08
Bensinpriser 0.69 Usd / Liter 2018-09
Hushållen Skuld Till Bnp 16.5 % of GDP 2018-03
Hus Senaste Referens
Housing - Index 1 % 2017-12
Byggproduktionen -0.8 % 2018-08
Husägande Betyg 87.3 % 2016-12
Bostäder 5.2 Miljon - sq - Meter 2018-08
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 % 2018-12
Personliga Skattesats 13 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 30 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 30 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 0 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 30.73 mm 2015-12
Temperatur -20.43 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Ryssland - Ekonomiska indikatorer.