RYSSLAND - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -0.38 2017-12
Arbetslöshet 4.7 2018-05
Inflation - Betygsätt 2.4 2018-05
Ränta 7.25 2018-06
Handelsbalans 15316 2018-04
Statsskulden Till Bnp 12.6 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 63.6 2018-06
Lagren Marknaden 2256 Poäng 2018-06
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 7.74 % 2018-06
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -0.38 % 2017-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.3 % 2018-03
BNP 1283 Usd - Miljard 2016-12
Bnp Fasta Priser 19992 Rub - Miljard 2018-03
Fasta Bruttoinvesteringar 7490 Rub - Miljard 2017-12
Bnp Per Capita 11099 USD 2016-12
Bnp Per Capita Ppp 24026 USD 2016-12
Bnp Från Jordbruk 447 Rub - Miljard 2018-03
Bnp Från Entreprenad 713 Rub - Miljard 2018-03
Bnp Från Tillverkning 2189 Rub - Miljard 2018-03
Bnp Från Mining 1879 Rub - Miljard 2018-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1613 Rub - Miljard 2018-03
Bnp Från Transport 1347 Rub - Miljard 2018-03
Bnp Från Verktyg 657 Rub - Miljard 2018-03
Bruttonationalprodukt 65166840 Rub - Million 2015-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4.7 % 2018-05
Egenföretagare 72.3 Million 2018-04
Arbetslösa Personer 3.6 Million 2018-05
Sysselsättningsgraden 59.6 % 2018-04
Arbetskraftsdeltagande 62.7 % 2018-04
Produktivitet -0.2 % 2016-12
Jobberbjudanden 1526865 Personer 2018-05
Löner 43550 Rub / Månad 2018-04
Minimilöner 11163 Rub / Månad 2018-05
Löne Tillväxt 7.3 % 2018-05
Lönerna I Manufacturing 39826 Rub / Månad 2018-03
Befolkning 147 Million 2017-12
Pensionsåldern Kvinnor 55 2018-12
Pensionsåldern Män 60 2018-12
Levnadslön Familj 28300 Rub / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 20400 Rub / Månad 2017-12
Löner Högutbildad 46100 Rub / Månad 2017-12
Löner Lågutbildade 18300 Rub / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.4 % 2018-05
Inflation (Månad) 0.4 % 2018-05
Konsumentprisindex Kpi 560 Indexpunkter 2018-05
Kärna Konsumentprisindexet 100 Indexpunkter 2018-05
Kärna Inflation Rate 2 % 2018-05
Bnp-Deflatorn 111 Indexpunkter 2018-03
Producentpriserna 660 Indexpunkter 2018-05
Producentpriserna Förändras 12 % 2018-05
Mat Inflation 0.9 % 2018-04
Pengar Senaste Referens
Ränta 7.25 % 2018-06
Interbankränta 7.22 % 2018-04
Penningmängden M0 8712 Rub - Miljard 2018-04
Penningmängden M1 19758 Rub - Miljard 2018-04
Penningmängden M2 43122 Rub - Miljard 2018-04
Centralbanken Balansräkning 1957 Rub - Miljard 2018-06
Valutareserven 456640 Usd - Million 2018-05
Lån Till Den Privata Sektorn 25443198 Rub - Million 2018-04
Värde Ränta 7.01 % 2016-12
Cash Reserveringsgrad 7 % 2018-04
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 15316 Usd - Million 2018-04
Export 36245 Usd - Million 2018-04
Import 20929 Usd - Million 2018-04
Kurantkonto 28800 Usd - Million 2018-03
Bytesbalans Till Bnp 1.8 % 2016-12
Utlandsskulden 525 Usd - Miljard 2018-03
Kapitalflöden 8300 Usd - Million 2018-03
Guldreserver 1910 Ton 2018-06
Råolja Produktion 10552 BBL/D/1K 2018-02
Utländska Direktinvesteringar 4300 Usd - Million 2018-03
Remitteringar 440 Usd - Million 2017-12
Terrorism Index 5.33 2016-12
Vapen Sales 6148 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 12.6 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -1.5 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 459 Rub - Miljard 2018-05
Statliga Utgifter 3975 Rub - Miljard 2017-12
Statliga Intäkter 10831922 Rub - Million 2018-04
Statsskuld 11560 Rub - Miljard 2017-12
Skatteutgifter 10032791 Rub - Million 2018-04
Credit - Betyg 43.26
Militära Utgifter 55327 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -2 Indexpunkter 2018-05
Tillverkning - Pmi 49.8 2018-05
Tjänster Pmi 54.1 Indexpunkter 2018-05
Industriproduktion 3.7 % 2018-05
Industriproduktion (Månadsvis) 1.5 % 2018-05
Manufacturing Produktion 5.4 % 2018-05
Kapacitetsutnyttjande 64 % 2018-04
Lagerförändringar -1033 Rub - Miljard 2017-12
Bilproduktionen 125 Tusen Enheter 2018-02
Bilregistreringar 147525 2018-05
Totalt - Vehicle - Försäljning 147525 2018-05
Ledande Ekonomiska Index 2.1 % 2018-05
Internet hastighet 11846 KBps 2017-03
IP-adresser 19163474 IP 2017-03
Konkurser 3680 Företag 2017-12
Cementtillverkning 2.73 Miljoner ton 2018-02
Konkurrenskraft - Index 4.64 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 38 2018-12
Komposit - Pmi 53.4 2018-05
Företagens Vinster 2531 Rub - Miljard 2018-03
Korruption Index 29 Poäng 2017-12
Korruption Placering 135 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 35 2017-12
Gruv Produktion 1.3 % 2018-05
Stål Produktion 6030 Kton 2018-04
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -8 Indexpunkter 2018-03
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.5 % 2018-05
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.4 % 2018-05
Konsument - Spendera 12421 Rub - Miljard 2017-12
Konsumentkrediter 12697540 Rub - Million 2018-04
Privat - Sektor - Credit 38140738 Rub - Million 2018-04
Bankernas Utlåningsränta 8.92 % 2018-04
Disponibel Personlig Inkomst 5.7 % 2018-04
Bensinpriser 0.72 Usd / Liter 2018-05
Hushållen Skuld Till Bnp 16.2 Procent 2017-12
Hus Senaste Referens
Housing - Index 1 % 2017-12
Byggproduktionen 1.4 % 2018-04
Husägande Betyg 87.3 % 2016-12
Bostäder 4.5 Miljon - sq - Meter 2018-04
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 % 2018-12
Personliga Skattesats 13 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 47.5 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 47.5 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 0 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 30.73 mm 2015-12
Temperatur -20.43 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Ryssland - Ekonomiska indikatorer.