Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 25.00 25.93 26.9 27.9 28.93 31.13

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.50 2.6 3 3.6 3 4.5
Arbetslöshet 12.20 12.6 12.6 12.6 12.6 13.4
Inflation - Betygsätt 16.40 18 16 15 15 9.3
Ränta 9.00 9 9.5 9.5 9.5 9.5
Handelsbalans 7166.90 4500 5500 4400 6000 6200
Kurantkonto 752.60 75 75 150 -140 -340
Bytesbalans Till Bnp 12.20 5 5 5 5 3.6
Statsskulden Till Bnp 96.00 120 120 120 120 113
Statliga Budgetutskottet -11.00 -8 -8 -8 -8 -6.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.50 2.6 3 3.6 3 4.5
BNP 19.32 24 24 24 27 27
Bnp Fasta Priser 354410.00 363625 365042 367169 365042 381469
Bnp Per Capita 1270.86 1280 1280 1280 1280 1300
Bnp Per Capita Ppp 3270.04 3410 3410 3410 3500 3500

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbetslöshet 12.20 12.6 12.6 12.6 12.6 13.4
Befolkning 17.88 18.4 18.4 18.4 18.93 18.93

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflation - Betygsätt 16.40 18 16 15 15 9.3
Mat Inflation 19.90 18 16 14 16 13
Inflation (Månad) 0.60 1 0.8 0.6 0.4 0.7
KPI bostadshjälpmedel 359.06 386 407 409 413 451
Cpi Transportfordon 392.04 396 399 402 403 406
Konsumentprisindex Kpi 336.31 335 369 383 380 387

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Ränta 9.00 9 9.5 9.5 9.5 9.5
Värde Ränta 8.11 8.11 8.61 8.61 8.61 8.61
Penningmängden M3 109587664.97 117500000 118300000 117300000 117000000 105000000
Valutareserven 2984.61 1380 1310 1420 1330 1400

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalans 7166.90 4500 5500 4400 6000 6200
Kurantkonto 752.60 75 75 150 -140 -340
Bytesbalans Till Bnp 12.20 5 5 5 5 3.6
Import 11750.10 12800 13100 12500 12500 10500
Export 18917.00 18300 17500 18500 18700 19000
Utländska Direktinvesteringar 169.00 -180 150 300 125 125
Utlandsskulden 16445.00 17700 17700 17700 17700 18500
Kapitalflöden 548.60 190 -100 230 170 400

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Statsskulden Till Bnp 96.00 120 120 120 120 113
Statliga Budgetutskottet -11.00 -8 -8 -8 -8 -6.5
Militära Utgifter 262.00 415 415 415 415 415
Statsskuld 12738.30 14500 14500 14500 14500 14500

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Komposit - Pmi 51.50 48.6 49.2 50.1 49.6 50


Zambia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.