Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 14.58 14.36 14.52 14.68 14.85 15.18
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.20 2.3 2.6 2.8 3 2.7
Arbetslöshet 7.15 7.05 7.05 7.05 7.05 7
Inflation - Betygsätt 11.70 10 9.3 8.5 8.2 8.3
Ränta 11.50 11.5 12.5 12.5 13.5 13.5
Handelsbalans 112.90 700 -200 -980 300 250
Kurantkonto -92.40 -200 100 150 50 -140
Bytesbalans Till Bnp -1.30 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1
Statsskulden Till Bnp 59.00 58 58 58 58 56
Statliga Budgetutskottet -7.60 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.20 2.3 2.6 2.8 3 2.7
BNP 26.72 32 32 32 32 34
Bnp Fasta Priser 279441.00 285868 286706 287265 287824 295595
Bnp Per Capita 1672.30 1740 1740 1740 1740 1760
Bnp Per Capita Ppp 3747.97 3389 3724 3724 3759 3759
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 7.15 7.05 7.05 7.05 7.05 7
Befolkning 17.35 18.42 18.42 18.42 18.35 18.85
Löner Högutbildad 8810.00 8900 8900 8900 9100 9300
Löner Lågutbildade 1760.00 1850 1850 1850 1900 1970
Levnadslön Familj 4090.00 4090 4090 4090 5100 5200
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 11.70 10 9.3 8.5 8.2 8.3
Mat Inflation 15.20 9.7 9.3 8.7 9.3 9
Inflation (Månad) 1.60 0.9 1 0.8 1 0.7
KPI bostadshjälpmedel 250.41 265 266 265 271 293
Cpi Transportfordon 291.29 279 300 301 315 341
Konsumentprisindex Kpi 242.38 246 250 254 262 284
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 11.50 11.5 12.5 12.5 13.5 13.5
Värde Ränta 8.85 19.23 19.23 20.23 20.23 21.23
Penningmängden M3 68000818.12 65938480 65000000 65000000 65000000 75325090
Valutareserven 1351.59 1470 1445 1460 1480 1490
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 112.90 700 -200 -980 300 250
Kurantkonto -92.40 -200 100 150 50 -140
Bytesbalans Till Bnp -1.30 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1
Import 8452.00 7200 8800 8660 8300 8450
Export 8565.30 7900 8600 7680 8600 8700
Utländska Direktinvesteringar 152.40 200 460 50 370 400
Utlandsskulden 9144.60 8700 8700 8700 8700 8650
Kapitalflöden -238.70 -150 -400 -400 -170 -170
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 59.00 58 58 58 58 56
Statliga Budgetutskottet -7.60 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.3
Militära Utgifter 386.00 400 400 400 400 415
Statsskuld 10047.80 10200 10200 10200 10200 9800
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Elproduktion 3701.86 3636 3485 3485 3485 3652
Komposit - Pmi 46.90 50 49.6 49.2 49.6 50


Zambia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.