Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Lagren Marknaden 385.69 381 377 372 368 360

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 25.50 7 2.5 4.5 6 4.7
Arbetslöshet 18.50 8.4 8.4 8.4 8.4 6.9
Inflation - Betygsätt 3.36 1.9 1.2 1.2 1.5 2
Handelsbalans -960337.17 -1035000 -1114000 -1114000 -1114000 -1114000
Kurantkonto -183.24 -450 -450 -450 -630 -630
Bytesbalans Till Bnp 2.30 -6 -6 -6 -6.5 -6.5
Statsskulden Till Bnp 69.82 52 52 52 50 50
Statliga Budgetutskottet -9.23 -4.3 -4.3 -4.3 -3.5 -3.5
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 25.50 7 2.5 4.5 6 4.7
BNP 52.94 67 67 67 68.5 68.5
Bnp Per Capita 12168.47 11800 11800 11800 12000 12000
Bnp Per Capita Ppp 25381.85 30600 30600 30600 31120 31120
Bnp Fasta Priser 10337.66 11067 10421 9353 10803 11731
Bnp Från Jordbruk 284.89 258 209 249 298 274
Bnp Från Entreprenad 907.04 896 1140 943 948 950
Bnp Från Tillverkning 418.63 531 553 389 437 563
Bnp Från Mining 812.43 591 775 699 849 627
Bnp Från Transport 1462.37 1683 1465 1655 1528 1784
Bnp Från Verktyg 462.06 463 428 458 483 491

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbetslöshet 18.50 8.4 8.4 8.4 8.4 6.9
Befolkning 4.30 4.34 4.34 4.34 4.4 4.4
Löner 1249.00 1600 1600 1600 1600 1600

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflation - Betygsätt 3.36 1.9 1.2 1.2 1.5 2
Inflation (Månad) 0.29 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
KPI bostadshjälpmedel 94.78 94.91 95.07 94.63 95.59 96.33
Cpi Transportfordon 111.03 111 111 112 112 112
Konsumentprisindex Kpi 106.08 106 106 106 107 107
Mat Inflation 3.36 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Värde Ränta 2.05 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalans -960337.17 -1035000 -1114000 -1114000 -1114000 -1114000
Kurantkonto -183.24 -450 -450 -450 -630 -630
Bytesbalans Till Bnp 2.30 -6 -6 -6 -6.5 -6.5
Export 65737.76 66000 66000 66000 66000 66000
Import 1102961.50 1180000 1180000 1180000 1180000 1180000
Kapitalflöden -1484.91 -1200 -1200 -1200 -1200 -1200
Remitteringar 106528.20 127000 127000 127000 129000 129000
Utländska Direktinvesteringar 453.60 1280 1280 1280 1500 1500

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Statsskulden Till Bnp 69.82 52 52 52 50 50
Statliga Budgetutskottet -9.23 -4.3 -4.3 -4.3 -3.5 -3.5
Militära Utgifter 0.00 0 0 0 0 0

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.00 7 7 7 7 7
Social - Säkerhet - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Social Security Rate För Företag 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25
Social Trygghet För Anställda 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Industriproduktion -44.00 2 2 2 1.3 1.3
Ledande Ekonomiska Index 26.40 5.4 5.4 5.4 5.6 5.6

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bensinpriser 0.89 0.85 0.8 0.76 0.73 0.69


Panama - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.