Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.00 1 1 1 1 1
Lagren Marknaden 459.75 457 455 454 452 449
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.90 4.5 4.8 5 4.7 5
Arbetslöshet 6.00 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4
Inflation - Betygsätt -0.70 0.3 0.8 1.1 1.5 1.7
Handelsbalans -979465.21 -1011600 -1011600 -1011600 -1057700 -1035000
Kurantkonto -1713.40 -1320 -1400 -900 -1560 -1250
Bytesbalans Till Bnp -8.50 -5.4 -5 -5 -5 -5
Statsskulden Till Bnp 39.48 42 43 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -2.80 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.90 4.5 4.8 5 4.7 5
BNP 65.06 70 74 74 74 74
Bnp Per Capita 11723.93 12000 13200 13200 13200 13200
Bnp Per Capita Ppp 22674.40 24100 25500 25500 25500 25500
Bnp Fasta Priser 10497.51 11256 11267 11108 11129 11819
Bnp Från Jordbruk 209.62 204 204 191 192 214
Bnp Från Entreprenad 1484.04 1701 1702 1832 1835 1786
Bnp Från Tillverkning 552.97 548 548 569 570 575
Bnp Från Mining 172.98 221 221 192 193 232
Bnp Från Transport 1485.03 1499 1501 1522 1525 1574
Bnp Från Verktyg 429.76 439 439 442 443 461
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 6.00 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4
Befolkning 4.16 4.18 4.2 4.2 4.2 4.2
Löner 1422.00 1500 1500 1500 1500 1600
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt -0.70 0.3 0.8 1.1 1.5 1.7
Inflation (Månad) 0.00 0.7 0.3 0.5 0.1 0.5
Mat Inflation 1.00 1.3 1.3 1.7 1.5 1.5
Konsumentprisindex Kpi 104.84 105 106 106 106 107
KPI bostadshjälpmedel 102.00 102 102 102 104 104
Cpi Transportfordon 102.65 103 105 106 104 104
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Värde Ränta 2.16 2 2 1.9 1.9 1.9
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -979465.21 -1011600 -1011600 -1011600 -1057700 -1035000
Kurantkonto -1713.40 -1320 -1400 -900 -1560 -1250
Bytesbalans Till Bnp -8.50 -5.4 -5 -5 -5 -5
Import 1042562.50 1100000 1100000 1120000 1160000 1150000
Export 63098.33 63400 60000 62300 61200 65000
Utländska Direktinvesteringar 18.20 1455 1600 1700 1200 1465
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 39.48 42 43 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -2.80 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Social - Säkerhet - Betygsätt 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Social Security Rate För Företag 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Social Trygghet För Anställda 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion -2.80 1.8 1.3 1 1.2 1.4
Ledande Ekonomiska Index 3.20 5 4.8 4.8 5.1 5.3
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bensinpriser 0.75 0.67 0.65 0.63 0.61 0.57


Panama - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.