Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.00 1 1 1 1 1
Lagren Marknaden 451.43 450 448 447 446 443
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.90 4.1 4.5 4.8 5 5
Arbetslöshet 6.00 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4
Inflation - Betygsätt -0.60 -0.4 0.5 0.8 1.1 1.7
Handelsbalans -1036956.95 -1019000 -1011600 -1011600 -1057700 -1035000
Kurantkonto -1291.57 -1470 -1320 -1400 -900 -1250
Bytesbalans Till Bnp -8.50 -5.4 -5.4 -5 -5 -5
Statsskulden Till Bnp 39.48 42 42 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -2.80 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.90 4.1 4.5 4.8 5 5
BNP 65.06 70 70 74 74 74
Bnp Per Capita 11723.93 12000 12000 13200 13200 13200
Bnp Per Capita Ppp 22674.40 24100 24100 25500 25500 25500
Bnp Fasta Priser 10497.51 10882 11235 11108 11129 11796
Bnp Från Jordbruk 209.62 241 204 191 192 214
Bnp Från Entreprenad 1484.04 1677 1697 1832 1835 1782
Bnp Från Tillverkning 552.97 538 547 569 570 574
Bnp Från Mining 172.98 195 221 192 193 232
Bnp Från Transport 1485.03 1491 1497 1522 1525 1571
Bnp Från Verktyg 429.76 436 438 442 443 460
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 6.00 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4
Befolkning 4.16 4.21 4.21 4.27 4.27 4.27
Löner 1422.00 1500 1500 1500 1500 1600
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt -0.60 -0.4 0.5 0.8 1.1 1.7
Inflation (Månad) -0.30 0.6 0.7 0.3 0.5 0.5
Mat Inflation 0.60 1 1.3 1.5 1.7 1.5
Konsumentprisindex Kpi 104.89 105 105 106 106 107
KPI bostadshjälpmedel 101.97 102 102 102 102 104
Cpi Transportfordon 103.81 107 103 105 106 105
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Värde Ränta 2.16 2.1 2 2 1.9 1.9
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -1036956.95 -1019000 -1011600 -1011600 -1057700 -1035000
Kurantkonto -1291.57 -1470 -1320 -1400 -900 -1250
Bytesbalans Till Bnp -8.50 -5.4 -5.4 -5 -5 -5
Import 1114362.10 1080000 1100000 1075000 1120000 1150000
Export 77405.13 61000 63400 60000 62300 65000
Utländska Direktinvesteringar 1648.30 1530 1455 1600 1700 1465
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 39.48 42 42 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -2.80 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Social - Säkerhet - Betygsätt 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Social Security Rate För Företag 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Social Trygghet För Anställda 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion -2.80 -0.5 1.8 1.3 1 1.4
Ledande Ekonomiska Index 2.95 5.2 5 4.8 4.8 5.3
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bensinpriser 0.77 0.73 0.71 0.7 0.68 0.68


Panama - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.