Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.00 1 1 1 1 1
Lagren Marknaden 444.57 439 437 436 435 432
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10 4.1 4.5 4.8 5 5
Arbetslöshet 6.00 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4
Inflation - Betygsätt -0.50 1.2 1.7 1.8 1.9 2
Ränta 1.36 1.75 2 2 2.25 2.25
Handelsbalans -1038067.89 -1019000 -1011600 -1011600 -1011600 -1035000
Kurantkonto -1291.57 -1470 -1320 -1400 -900 -1250
Bytesbalans Till Bnp -8.50 -5.4 -5.4 -5 -5 -5
Statsskulden Till Bnp 39.48 42 42 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -2.80 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10 4.1 4.5 4.8 5 5
BNP 65.06 70 70 74 74 74
Bnp Per Capita 11723.93 12000 12000 13200 13200 13200
Bnp Per Capita Ppp 22674.40 24100 24100 25500 25500 25500
Bnp Fasta Priser 10598.84 10699 11256 11267 11108 11819
Bnp Från Jordbruk 182.66 237 204 204 191 214
Bnp Från Entreprenad 1747.84 1649 1701 1702 1832 1786
Bnp Från Tillverkning 542.59 529 548 548 569 575
Bnp Från Mining 183.38 191 221 221 192 232
Bnp Från Transport 1452.03 1466 1499 1501 1522 1574
Bnp Från Verktyg 421.88 428 439 439 442 461
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 6.00 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4
Befolkning 4.16 4.21 4.21 4.27 4.27 4.27
Löner 1422.00 1500 1500 1500 1500 1600
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt -0.50 1.2 1.7 1.8 1.9 2
Inflation (Månad) -0.30 0.6 0.7 0.7 0.7 0.5
Mat Inflation 0.80 1.2 1.5 1.5 1.5 0.8
Konsumentprisindex Kpi 104.90 107 106 106 107 109
KPI bostadshjälpmedel 101.11 103 104 103 103 106
Cpi Transportfordon 104.49 109 104 103 106 106
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 1.36 1.75 2 2 2.25 2.25
Värde Ränta 2.16 2.3 2.8 2.8 2.8 2.8
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -1038067.89 -1019000 -1011600 -1011600 -1011600 -1035000
Kurantkonto -1291.57 -1470 -1320 -1400 -900 -1250
Bytesbalans Till Bnp -8.50 -5.4 -5.4 -5 -5 -5
Import 1101315.60 1080000 1075000 1075000 1075000 1100000
Export 63247.70 61000 63400 63400 63400 65000
Utländska Direktinvesteringar 1648.30 1530 1455 1600 1700 1465
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 39.48 42 42 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -2.80 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Social - Säkerhet - Betygsätt 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Social Security Rate För Företag 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Social Trygghet För Anställda 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion -2.80 -0.5 1.8 1.3 1 1.4
Ledande Ekonomiska Index 2.94 5.2 5 4.8 4.8 5.3
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bensinpriser 0.77 0.65 0.63 0.62 0.69 0.62


Panama - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.