Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 6.83 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt -6.20 1.3 0.5 0.7 1.1 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt -21.68 2 7 5 2.5 2.3
Arbetslöshet 3.60 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Inflation - Betygsätt 0.70 0.4 0.8 1.4 1.5 3
Ränta 3.82 3.3 3 3 3.2 3.4
Handelsbalans 7.62 -270 -270 -190 -220 -180
Kurantkonto -311.40 -470 -470 -470 -600 -640
Bytesbalans Till Bnp -3.40 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -5.1
Statsskulden Till Bnp 57.70 70 70 70 70 69
Statliga Budgetutskottet -7.20 -9 -9 -9 -9 -8
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt -6.20 1.3 0.5 0.7 1.1 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt -21.68 2 7 5 2.5 2.3
BNP 40.90 40.1 40.1 40.1 40.1 41
Bnp Fasta Priser 9795505.00 11607169 10481190 10285280 13586402 10271322
Fasta Bruttoinvesteringar 1791307.30 1891950 1916699 1880873 2648382 1878320
Bnp Per Capita 2579.89 2500 2500 2500 2500 2550
Bnp Per Capita Ppp 8724.50 8280 8280 8280 8280 8500
Bnp Från Jordbruk 1970563.00 1583287 2108502 2069091 1495778 2066283
Bnp Från Entreprenad 111873.00 225199 119704 117467 640165 117307
Bnp Från Tillverkning 1552848.00 1818621 1661547 1630490 2359233 1628278
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1205670.00 1297315 1290067 1265954 1405683 1264235
Bnp Från Tjänster 839700.00 918991 898479 881685 1073087 880488
Bnp Från Transport 1018817.00 1278641 1090134 1069758 1632992 1068306
Bnp Från Verktyg 231549.00 234959 247757 243126 261176 242796

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 3.60 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Minimilöner 2122.00 2400 2400 2400 2500 2500
Befolkning 11.47 11.6 11.6 11.6 11.75 11.9
Arbetskraftsdeltagande 73.70 74.8 74.6 74.6 73.9 73
Egenföretagare 5744465.00 5650000 5700000 5700000 5680000 5720000
Sysselsättningsgraden 70.60 68.7 68.9 68.9 69.9 70.1
Arbetslösa Personer 255576.00 245000 240000 240000 237000 240000

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 0.70 0.4 0.8 1.4 1.5 3
Konsumentprisindex Kpi 105.07 105 105 105 105 105
Inflation (Månad) 0.20 0.3 0.2 0.1 0.4 0.4
Mat Inflation -0.78 0.4 0.7 1 1.3 1.9
KPI bostadshjälpmedel 105.35 104 105 106 119 106
Cpi Transportfordon 105.72 103 104 107 116 105

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 3.82 3.3 3 3 3.2 3.4
Valutareserven 2144.20 7350 7350 7350 7350 7350
Värde Ränta 3.18 2.96 2.66 2.36 2.83 2.56

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 7.62 -270 -270 -190 -220 -180
Kurantkonto -311.40 -470 -470 -470 -600 -640
Bytesbalans Till Bnp -3.40 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -5.1
Import 819.96 920 920 920 920 920
Export 772.52 650 730 730 740 780
Kapitalflöden -210.80 -590 -590 -590 -740 -740
Remitteringar 285.00 330 360 360 350 360
Utländska Direktinvesteringar 123.20 -157 -171 -177 -177 -176
Utlandsskulden 11321.40 14000 14100 14100 14500 14100

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 57.70 70 70 70 70 69
Statliga Budgetutskottet -7.20 -9 -9 -9 -9 -8
Militära Utgifter 598.00 630 630 630 610 610
Statliga Utgifter 1366738.90 1317013 1462411 1435076 1671472 1433128

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13.00 13 13 13 13 13
Personliga Skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Social - Säkerhet - Betygsätt 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
Social Security Rate För Företag 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
Social Trygghet För Anställda 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ledande Ekonomiska Index -6.75 0.5 1.5 1.8 3.5 3.1

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bensinpriser 0.54 0.51 0.49 0.46 0.44 0.42
Konsument - Spendera 7206841.70 8587297 7711321 7567184 8944564 7556914
Bankernas Utlåningsränta 5.83 5.61 5.31 5.01 5.95 5.21


Bolivia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.