Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 6.82 6.84 6.86 6.87 6.89 6.93

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 21.91 2.7 3.5 3.2 4 3
Arbetslöshet 5.60 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Inflation - Betygsätt 0.90 1.3 1.5 1.7 1.7 1.75
Ränta 4.03 4.5 4.5 4.7 5 5
Handelsbalans 194.70 -220 -180 -180 -180 -140
Kurantkonto 458.10 -600 -600 -600 -640 -640
Bytesbalans Till Bnp -0.50 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4.6
Statsskulden Till Bnp 67.30 65 65 65 65 64
Statliga Budgetutskottet -9.70 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 21.91 2.7 3.5 3.2 4 3
BNP 36.69 40.1 40.1 40.1 41 41
Bnp Fasta Priser 11491533.00 13586402 11507764 11893737 11859262 14713670
Fasta Bruttoinvesteringar 1745224.82 2648382 1731199 1806308 1801072 3442480
Bnp Per Capita 3015.95 2490 2490 2490 2490 2530
Bnp Per Capita Ppp 7931.75 8500 8500 8500 8500 8720
Bnp Från Jordbruk 2056853.00 1495778 1602354 2128843 2122672 1637196
Bnp Från Entreprenad 349744.00 640165 275345 361985 360936 804531
Bnp Från Tillverkning 1782128.00 2359233 1812603 1844502 1839156 2607735
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1201940.00 1405683 1297984 1244008 1240402 1580541
Bnp Från Tjänster 1049951.00 1073087 912503 1086699 1083549 1060397
Bnp Från Transport 1268605.00 1632992 1213106 1313006 1309200 1547530
Bnp Från Verktyg 271500.00 261176 228184 281003 280188 369296

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbetslöshet 5.60 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Minimilöner 2164.00 2500 2500 2500 2500 2500
Befolkning 11.68 11.75 11.75 11.75 11.9 11.9
Arbetskraftsdeltagande 76.10 73.9 73.9 73.9 73 73
Egenföretagare 6145039.00 5680000 5680000 5680000 5720000 5720000
Sysselsättningsgraden 72.00 69.9 69.9 69.9 70.1 70.1
Arbetslösa Personer 352771.00 237000 237000 237000 240000 240000

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflation - Betygsätt 0.90 1.3 1.5 1.7 1.7 1.75
Konsumentprisindex Kpi 105.52 105 105 105 105 105
Importpriserna 137.42 132 132 132 135 135
Inflation (Månad) 0.19 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Exportpriserna 84.77 80 80 80 82 82
Mat Inflation 1.15 1.5 1.5 1.7 1.9 1.9
KPI bostadshjälpmedel 105.55 107 107 107 107 109
Cpi Transportfordon 108.36 109 109 109 110 110

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Ränta 4.03 4.5 4.5 4.7 5 5
Valutareserven 1704.27 7350 7350 7350 7350 7350
Värde Ränta 3.54 2.83 3.94 3.94 3.94 4.24

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalans 194.70 -220 -180 -180 -180 -140
Kurantkonto 458.10 -600 -600 -600 -640 -640
Bytesbalans Till Bnp -0.50 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4.6
Import 908.26 920 920 920 920 920
Export 995.56 740 740 740 780 780
Kapitalflöden -229.23 -740 -740 -740 -740 -740
Remitteringar 338.00 350 350 350 360 360
Utländska Direktinvesteringar -154.70 -157 -171 -177 -177 -176
Utlandsskulden 12566.30 14500 14500 14500 14100 14100

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Statsskulden Till Bnp 67.30 65 65 65 65 64
Statliga Budgetutskottet -9.70 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7
Militära Utgifter 598.00 610 610 610 610 635
Statliga Utgifter 1423181.50 1671472 1305703 1472993 1468723 1907345

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13.00 13 13 13 13 13
Personliga Skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Social - Säkerhet - Betygsätt 29.42 29.42 29.42 29.42 29.42 29.42
Social Security Rate För Företag 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
Social Trygghet För Anställda 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Ledande Ekonomiska Index 12.18 3.5 3.5 3.5 3.1 3.1

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bensinpriser 0.54 0.51 0.49 0.46 0.44 0.42
Konsument - Spendera 7636393.44 8944564 8417025 7903667 7880758 11429936
Bankernas Utlåningsränta 5.90 5.95 6.49 6.49 6.69 6.99


Bolivia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.