Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt -9.84 1.3 -2.3 1.8 0.5 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.84 3.5 3.5 3.6 3.8 3.7
Arbetslöshet 3.40 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Inflation - Betygsätt 1.47 1.9 2.3 2.7 3.1 4.5
Ränta 3.55 3 2.8 2.8 2.8 3.2
Handelsbalans 75.76 -215 -215 -215 -220 -220
Kurantkonto -172.50 -490 -430 -320 -560 -600
Bytesbalans Till Bnp -4.90 -5 -5 -5 -5 -4.9
Statsskulden Till Bnp 33.30 55 55 55 55 57
Statliga Budgetutskottet -8.30 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt -9.84 1.3 -2.3 1.8 0.5 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.84 3.5 3.5 3.6 3.8 3.7
BNP 40.29 41 41 41 41 42
Bnp Fasta Priser 12531060.00 11752560 12969647 12982178 13007240 13488508
Fasta Bruttoinvesteringar 2277733.00 2187738 2357454 2359731 2364287 2451765
Bnp Per Capita 2559.51 2710 2710 2710 2710 2825
Bnp Per Capita Ppp 6986.05 7400 7400 7400 7400 7400
Bnp Från Jordbruk 1999498.00 1578458 2069480 2071480 2075479 2152272
Bnp Från Entreprenad 403172.00 284591 417283 417686 418493 433977
Bnp Från Tillverkning 2067394.00 1826456 2139753 2141820 2145955 2225355
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1227971.00 1255997 1270950 1272178 1274634 1321795
Bnp Från Tjänster 1083334.00 909843 1121251 1122334 1124501 1166107
Bnp Från Transport 1358000.00 1296410 1405530 1406888 1409604 1461759
Bnp Från Verktyg 269515.00 228479 278948 279218 279757 290108
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 3.40 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Minimilöner 2122.00 2400 2400 2400 2400 2500
Befolkning 11.30 11.5 11.5 11.5 11.6 11.75
Arbetslösa Personer 191469.00 193000 193000 193000 190000 190000
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.47 1.9 2.3 2.7 3.1 4.5
Konsumentprisindex Kpi 103.88 102 102 102 105 105
Inflation (Månad) -1.54 0.4 0.6 0.3 0.5 0.5
KPI bostadshjälpmedel 105.16 107 108 108 108 113
Cpi Transportfordon 104.23 104 105 105 107 112
Mat Inflation 2.00 2.7 2.5 2.6 2.8 3.5
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 3.55 3 2.8 2.8 2.8 3.2
Valutareserven 4180.65 7500 7500 7500 7350 7350
Värde Ränta 3.03 2.48 2.28 2.28 2.28 2.38
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 75.76 -215 -215 -215 -220 -220
Kurantkonto -172.50 -490 -430 -320 -560 -600
Bytesbalans Till Bnp -4.90 -5 -5 -5 -5 -4.9
Import 820.40 875 875 875 920 920
Export 840.45 660 660 660 700 700
Utländska Direktinvesteringar 56.00 -157 -171 -177 -177 -176
Utlandsskulden 10846.20 8000 10575 10522 7800 7800
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 33.30 55 55 55 55 57
Statliga Budgetutskottet -8.30 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5.8
Statliga Utgifter 1464345.00 1309744 1515597 1517061 1519990 1576230
Militära Utgifter 598.00 630 630 630 630 610
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13.00 13 13 13 13 13
Social - Säkerhet - Betygsätt 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
Social Security Rate För Företag 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
Social Trygghet För Anställda 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21
Personliga Skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Spendera 8374746.00 8542132 8667862 8676237 8692986 9014627
Bankernas Utlåningsränta 5.94 5.39 5.19 5.19 5.19 5.29
Bensinpriser 0.54 0.59 0.61 0.62 0.64 0.64


Bolivia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.