Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt 6.10 -7 -3 0.7 0.5 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.56 -6 -2.5 0.6 1 1.5
Arbetslöshet 3.60 4.5 4.5 3.9 3.9 3.9
Inflation - Betygsätt 1.35 1.2 1.1 0.8 1 1.5
Ränta 3.34 3.3 3.1 2.9 3 3.2
Handelsbalans -47.22 -375 -270 -270 -190 -180
Kurantkonto 72.30 -320 -560 -470 -470 -600
Bytesbalans Till Bnp -3.40 -5 -5 -4.9 -4.9 -4.9
Statsskulden Till Bnp 57.70 69 69 70 70 60
Statliga Budgetutskottet -7.20 -10 -10 -9 -9 -9
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt 6.10 -7 -3 0.7 0.5 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.56 -6 -2.5 0.6 1 1.5
BNP 40.90 38.5 38.5 40.1 40.1 40.1
Bnp Fasta Priser 11379577.00 11740718 12620405 13021669 13073445 12809711
Fasta Bruttoinvesteringar 1854853.00 2314842 3516500 3628307 3642734 3569248
Bnp Per Capita 2579.89 2410 2410 2500 2500 2500
Bnp Per Capita Ppp 8724.50 7900 7900 8280 8280 8280
Bnp Från Jordbruk 1552242.00 1338418 1384259 1428272 1433951 1405023
Bnp Från Entreprenad 220783.00 554483 697261 719430 722290 707719
Bnp Från Tillverkning 1782962.00 2113874 2096942 2163614 2172217 2128396
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1271877.00 1254967 1319859 1361824 1367239 1339657
Bnp Från Tjänster 900972.00 941698 878838 906780 910386 892020
Bnp Från Transport 1253570.00 1409962 1366649 1410101 1415708 1387148
Bnp Från Verktyg 230352.00 226576 298789 308289 309515 303271

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 3.60 4.5 4.5 3.9 3.9 3.9
Minimilöner 2122.00 2400 2400 2400 2400 2500
Befolkning 11.47 11.5 11.6 11.6 11.6 11.75
Arbetskraftsdeltagande 73.70 75.3 75 74.8 74.6 73.9
Egenföretagare 5744465.00 5550000 5600000 5650000 5700000 5680000
Sysselsättningsgraden 70.60 69.7 69.3 68.7 68.9 69.9
Arbetslösa Personer 255576.00 260000 250000 245000 240000 237000

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 1.35 1.2 1.1 0.8 1 1.5
Konsumentprisindex Kpi 105.41 102 105 105 105 105
Inflation (Månad) 0.14 0.1 0.2 0.3 0.2 0.4
Mat Inflation -0.14 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6
KPI bostadshjälpmedel 105.11 107 106 106 106 108
Cpi Transportfordon 107.24 104 105 104 107 107

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 3.34 3.3 3.1 2.9 3 3.2
Valutareserven 3648.84 7500 7350 7350 7350 7350
Värde Ränta 3.18 3.14 2.94 2.74 2.84 3.04

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -47.22 -375 -270 -270 -190 -180
Kurantkonto 72.30 -320 -560 -470 -470 -600
Bytesbalans Till Bnp -3.40 -5 -5 -4.9 -4.9 -4.9
Import 371.08 875 920 920 920 920
Export 324.35 500 650 650 730 740
Kapitalflöden -234.00 -580 -825 -590 -590 -740
Remitteringar 324.00 310 320 330 360 350
Utländska Direktinvesteringar -4.40 -157 -171 -177 -177 -176
Utlandsskulden 11321.40 13575 13800 14000 14100 14500

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 57.70 69 69 70 70 60
Statliga Budgetutskottet -7.20 -10 -10 -9 -9 -9
Militära Utgifter 598.00 630 630 630 630 610
Statliga Utgifter 1291190.00 1472665 1596858 1647630 1654181 1620811

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13.00 13 13 13 13 13
Personliga Skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Social - Säkerhet - Betygsätt 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92
Social Security Rate För Företag 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71
Social Trygghet För Anställda 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ledande Ekonomiska Index -16.71 -2.5 -2 0.5 1.5 3.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bensinpriser 0.54 0.51 0.49 0.46 0.44 0.42
Konsument - Spendera 8418919.00 7807512 9803430 10115129 10155348 9950481
Bankernas Utlåningsränta 5.93 5.89 5.69 5.49 5.59 5.79


Bolivia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.