Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Lagren Marknaden 33119.99 30490 29736 29002 28286 26905
Valuta 101.67 96.06 96.48 96.91 97.33 96.46
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.74 2.9 3.01 3.13 3.25 3.51

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt -1.50 2.2 2.8 2.5 2 2.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.50 2 3 2 2.5 2.1
Arbetslöshet 3.60 3.6 3.5 3.5 3.4 3.6
Icke Adp 428.00 500 400 380 420 280
Inflation - Betygsätt 8.30 7 5.8 4.3 2.9 1.9
Inflation (Månad) 0.30 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3
Ränta 1.00 1.5 2.25 2.75 3.25 3.25
Handelsbalans -109802.00 -85000 -60000 -49000 -70000 -51000
Kurantkonto -217880.00 -220000 -230000 -210000 -200000 -180000
Bytesbalans Till Bnp -3.10 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.2
Statsskulden Till Bnp 137.20 138 138 138 138 138
Statliga Budgetutskottet -16.70 -7.7 -7.7 -7.7 -5.6 -5.6
Förtroendekommissionen 55.40 53 51 50 53 56
Tillverkning - Pmi 57.50 54 53 51 52 52
Inte - Tillverkning - Pmi 57.10 55 53 52 50 52
Tjänster Pmi 53.50 53 52 50.8 54 50.8
Konsument - Confidence 58.40 55 53 50 53 60
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.90 0.3 0.5 1 0.6 1
Bygglov 1823.00 1750 1700 1600 1550 1600
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt -1.50 2.2 2.8 2.5 2 2.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.50 2 3 2 2.5 2.1
BNP 20936.60 21500 21500 22790 22790 23420
Bnp Fasta Priser 19731.10 19756 20063 20202 20224 20627
Bruttonationalprodukt 20038.63 19667 19959 20299 20439 20869
Fasta Bruttoinvesteringar 3668.80 3665 3693 3681 3761 3759
Bnp Per Capita 58510.24 62200 62200 62200 63000 63000
Bnp Per Capita Ppp 60235.73 61500 61500 61500 62000 62000
BNP-tillväxt för helåret 5.70 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5
Bnp Från Jordbruk 238.80 248 245 244 245 249
Bnp Från Entreprenad 649.10 705 685 662 665 676
Bnp Från Tillverkning 2380.90 2376 2390 2429 2440 2480
Bnp Från Mining 419.80 425 420 428 430 437
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2246.40 2263 2313 2291 2303 2339
Bnp Från Tjänster 13785.50 13647 13912 14061 14130 14356
Bnp Från Transport 515.80 501 520 526 529 537
Bnp Från Verktyg 271.60 296 286 277 278 283

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 3.60 3.6 3.5 3.5 3.4 3.6
Icke Adp 428.00 500 400 380 420 280
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 406.00 450 350 400 300 310
Statliga Lönelistor 22.00 30 15 60 20 60
Tillverkningslönelistor 55.00 35 20 20 40 20
Första Arbetslösa Fordringar 210.00 215 200 270 240 220
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 1346.00 1420 1500 1600 1600 1700
Adp - Employment - Förändring 247.00 400 300 350 400 210
Egenföretagare 158105.00 158200 158900 159500 160000 165000
Arbetslösa Personer 5941.00 5900 6000 5900 6000 6000
Medeltimlön 0.30 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.60 34.9 35 35 34.8 35
Arbetskraftsdeltagande 62.20 62.3 62.5 62.5 62.4 62.5
Långtidsarbetslöshet 1.07 1.1 1 1 0.95 1
Ungdomsarbetslöshet 7.90 7.9 7.8 7.8 7.7 7.8
Arbetskostnaderna 126.74 126 128 128 129 133
Produktivitet 111.00 112 110 114 114 112
Lediga Jobb 11352.00 10000 9800 9600 9500 9000
Jobberbjudanden 11549.00 10100 9600 9000 8900 7900
Challenger Nedskärningar 24286.00 30000 28000 28000 25000 55000
Löner 27.12 27.2 27.5 27.7 27.7 28.67
Lönerna I Manufacturing 24.82 24.89 25.16 25.3 25.17 26.31
Löne Tillväxt 11.69 5 4 3.6 2 4
Minimilöner 7.25 10 10 10 10 12.5
Employment Cost Index 1.40 1 0.6 0.4 0.6 0.6
Befolkning 329.48 333 333 335 335 335
Pensionsåldern Kvinnor 66.17 66.33 66.33 66.33 66.33 66.5
Pensionsåldern Män 66.17 66.33 66.33 66.33 66.33 66.5
Sysselsättningsgraden 60.00 60.5 60.8 61 60.7 60
Heltid 132067.00 133000 134500 135000 136000 135000
Deltid Sysselsättning 26091.00 25300 25000 24600 24500 24600
Arbetslösa fordringar 4-veckors genomsnitt 206.75 230 230 220 200 270

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 8.30 7 5.8 4.3 2.9 1.9
Inflation (Månad) 0.30 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3
Konsumentprisindex Kpi 288.66 290 290 292 296 298
Kärna Konsumentprisindexet 290.46 295 295 296 300 304
Kärna Inflation Rate 6.20 6 5.4 4 3.7 2.7
Bnp-Deflatorn 123.55 126 126 126 127 129
Producentpriserna 137.79 139 141 141 145 148
Producentpriserna Förändras 11.00 10.2 9 7 6 5
Exportpriserna 160.30 162 158 147 145 139
Importpriserna 146.80 140 142 145 140 150
Mat Inflation 9.40 9 7.8 6.5 4.2 2
Producentprisinflation (månadsvis) 0.50 0.6 0.5 0.3 0.1 0.2
Kärnproducentpriser 134.10 136 138 140 142 145
Kärna Pce Price Index 121.80 125 130 132 135 140
KPI bostadshjälpmedel 295.26 300 300 300 302 306
Cpi Transportfordon 266.89 268 269 270 271 272
Pce - Pris - Index 121.32 124 125 128 130 135
Inflationsförväntningar 6.30 6 4.8 4 3.5 3

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 1.00 1.5 2.25 2.75 3.25 3.25
Interbankränta 1.55 1.4 2.1 2.55 2 3.2
Valutareserven 39252.00 40150 42500 42150 43000 42602
Centralbanken Balansräkning 8914281.00 8600000 8500000 8400000 8200000 8000000
Banks Balansräkning 22680.60 21550 21000 20556 20000 20800
Lån Till Den Privata Sektorn 2561.28 2420 2350 2400 2300 2400
Reporänta 0.80 1.1 1.48 1.63 1.78 2.2
Privat skuld och BNP 235.50 228 228 224 224 224

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -109802.00 -85000 -60000 -49000 -70000 -51000
Kurantkonto -217880.00 -220000 -230000 -210000 -200000 -180000
Bytesbalans Till Bnp -3.10 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.2
Import 351518.00 320000 280000 269000 280000 271000
Export 241716.00 235000 220000 220000 210000 220000
Utlandsskulden 23370708.00 219000000 218000000 217000000 2150000000 22134407
Villkor För Handel 114.66 116 111 101 104 92.67
Kapitalflöden 149200.00 45000 50000 23000 23000 23000
Utländska Direktinvesteringar 74700.00 70000 52000 54000 60000 54000
Råolja Produktion 11312.00 11850 11900 12200 12500 12600
Inkomster Från Turism 10110.00 11600 15000 18200 18200 18200
Turister 2269089.00 6000000 8000000 5760000 8000000 4760100
Varor Handelsbalans -105942.00 -98000 -95000 -80500 -95000 -74500

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 137.20 138 138 138 138 138
Statliga Budgetutskottet -16.70 -7.7 -7.7 -7.7 -5.6 -5.6
Regeringen Budgetutskottet Värde 308000.00 30000 -30000 20000 30000 50000
Statliga Utgifter 3335.90 3441 3483 3426 3419 3498
Statliga Intäkter 863649.00 480000 390000 370000 350000 370000
Statsskuld 30374155.00 30820000 31020000 30900000 30600000 30000000
Skatteutgifter 555434.00 450000 420000 350000 320000 320000
Offentliga Utgifterna Till Bnp 44.00 40.3 40.3 38.4 38.4 38.4

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Social Security Rate För Företag 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Social Trygghet För Anställda 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Förtroendekommissionen 55.40 53 51 50 53 56
Tillverkning - Pmi 57.50 54 53 51 52 52
Inte - Tillverkning - Pmi 57.10 55 53 52 50 52
Tjänster Pmi 53.50 53 52 50.8 54 50.8
Komposit - Pmi 53.80 54 53 51.8 53 51.8
Industriproduktion 6.40 1 3 3.6 3 3.2
Industriproduktion (Månadsvis) 1.10 0.4 0.8 1.2 0.2 1.2
Manufacturing Produktion 5.80 0.5 2 1 4 1
Kapacitetsutnyttjande 78.99 79.3 79.5 79 79 77.5
Orderingång För Kapitalvaror 0.40 1.5 1.2 0.8 0.5 0.8
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense 0.30 0.6 0.2 0.4 0.3 0.4
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 0.30 0.2 0.4 0.4 0.7 0.2
Fabriks Beställningar Ex Transport 2.50 0.2 0.6 0.4 0.5 0.4
Fabriks Beställningar 2.20 -0.4 0.6 0.2 0.8 0.2
Business Varulager 2.00 0.5 0.2 0.3 0.4 0.3
Lagerförändringar 149.60 100 90 45 60 45
Partihandel Varulager 2.10 0.4 0.5 0.5 0.5 0.2
Konkurser 13160.00 15000 16500 18000 20000 21000
Företagens Vinster 2417.70 2400 2300 2270 2100 2070
Nfib - Business - Optimism - Index 93.20 90 96 102 105 102
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 2.60 -3 7 5 20 15
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index -11.60 5 12 26 14 6
Richmond - Fed - Tillverkning - Index -9.00 5 6 10 20 5
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index 0.47 0.3 0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Dallas - Fed - Tillverkning - Index 1.10 -2 10 10 8 10
Chicago - Pmi 58.50 56 54 52 50 54
Bilproduktionen 1.84 1.85 2 2.2 2.3 2.7
Bilregistreringar 278.97 240 220 230 240 260
Totalt - Vehicle - Försäljning 14.30 14.4 14 15 15 18
Råoljelagren Ändra -1.02 -3 -2 -2 -2 2.6
Bensin Lagren Ändra -482.00 -150 500 500 500 2000
Naturgas Lager Förändring 80.00 100 100 100 100 -150
Ledande Ekonomiska Index 133.07 125 122 120 120 128
Råolja 574.00 570 580 560 550 550
API för råoljelager 0.57 3.5 6 6 2 0.5
Stål Produktion 7000.00 7200 7000 6500 6800 6350
Gruv Produktion 8.60 2 3 2 5 2
Kansas Fed Tillverkningsindex 19.00 9 6 5 12 5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Confidence 58.40 55 53 50 53 60
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.90 0.3 0.5 1 0.6 1
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 8.20 4.5 2 4 2 4
Detaljhandel Ex Autos 0.60 0.6 0.5 0.3 0.4 1.2
Konsument - Spendera 13924.80 13939 14144 14095 14273 14391
Disponibel Personlig Inkomst 18519.83 18000 17600 17400 17000 17800
Personliga Utgifter 0.90 0.5 0.3 1 0.2 1
Personlig Inkomst 0.40 0.4 0.2 0.6 0.4 0.6
Personliga Besparingar 6.20 6 5.9 6.3 7 9.5
Konsumentkrediter 52.43 35.21 26.76 21.09 53.74 21.54
Privat - Sektor - Credit 11086.43 10500 10200 10000 10500 10000
Bankernas Utlåningsränta 3.50 4 4.5 5 5.25 3.75
Ekonomisk Optimism Index 41.20 42 48 50 52 50
Redbook - Index 11.40 7.5 5 2.1 3 2.1
Chain Store Försäljning 2513.00 2500 2700 6700 2500 5800
Bensinpriser 1.08 1.12 1.16 1.2 1.24 1.24
Hushållen Skuld Till Bnp 78.50 80 82 82 80 82

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bygglov 1823.00 1750 1700 1600 1550 1600
Bostäder 1724.00 1700 1680 1570 1600 1500
Ny - Hem - Försäljning 591.00 750 720 700 680 700
Husförsäljningssiffror -9.10 3 6 7 3 7
Befintliga Home Sales 5610.00 5500 5400 5300 5200 5000
Konstruktion - Spendera 0.10 0.5 0.6 0.2 0.3 0.2
Housing - Index 381.40 360 355 345 340 380
Nahb - Housing - Marknad - Index 69.00 65 70 74 80 80
Mort - Betyg 5.46 5.6 5.8 6 6.2 6
Mort - Tillämpningar -1.20 2 2 0.6 1 0.6
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 296.35 286 283 280 270 284
Husägande Betyg 65.40 65.2 65.7 65.5 65.4 65.5


USA - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.