Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Lagren Marknaden 25628.90 25693 25360 25030 24704 24067
Valuta 97.67 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.48 2.04 2.08 2.12 2.16 2.24
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 2.10 1.9 2.1 1.8 2 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 2.4 2.3 1.9 2 1.7
Arbetslöshet 3.70 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9
Icke Adp 164.00 179 150 180 169 170
Inflation - Betygsätt 1.80 1.7 1.9 1.8 1.5 2
Inflation (Månad) 0.30 0.1 0.2 -0.2 0.5 0.1
Ränta 2.25 2.25 2.25 2 2 2.25
Handelsbalans -55154.00 -56000 -60000 -55000 -43000 -62000
Kurantkonto -130400.00 -131000 -134000 -129000 -125000 -125000
Bytesbalans Till Bnp -2.40 -2.2 -2.2 -2.5 -2.5 -2.5
Statsskulden Till Bnp 106.10 108 108 109 109 109
Statliga Budgetutskottet -3.80 -5 -5 -4.8 -4.8 -4.8
Inte - Tillverkning - Pmi 53.70 56 53 52 52 52
Tjänster Pmi 50.90 52.4 52.2 52.1 51.5 50.8
Förtroendekommissionen 51.20 51 53 51 52.6 52
Tillverkning - Pmi 49.90 51.1 50.7 51.2 50.6 50.4
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.70 0.3 0.3 -0.2 0.2 0.4
Konsument - Confidence 92.10 94 92 90 88 86.7
Bygglov 1336.00 1240 1210 1150 1100 1115
Personliga Skattesats 37.00 37 37 35 35 35
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 2.10 1.9 2.1 1.8 2 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 2.4 2.3 1.9 2 1.7
BNP 20494.10 21200 21200 21990 21990 21990
Bnp Fasta Priser 19023.82 19182 19216 19287 19404 19542
Bruttonationalprodukt 19173.57 19362 19445 19520 19539 19775
Fasta Bruttoinvesteringar 3342.69 3412 3435 3447 3450 3493
Bnp Per Capita 54541.70 55100 55100 56200 56200 56200
Bnp Per Capita Ppp 55681.05 56900 56900 58500 58500 58500
Bnp Från Jordbruk 212.40 217 219 218 218 222
Bnp Från Entreprenad 642.80 662 657 655 656 669
Bnp Från Tillverkning 2178.20 2191 2204 2196 2198 2242
Bnp Från Mining 494.00 440 477 475 475 485
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2173.60 2233 2230 2221 2223 2268
Bnp Från Tjänster 12995.40 13130 13184 13132 13145 13408
Bnp Från Transport 542.40 559 556 554 554 565
Bnp Från Verktyg 282.40 288 288 287 287 293
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 3.70 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9
Icke Adp 164.00 179 150 180 169 170
Statliga Lönelistor 16.00 13 8 10 20 9
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 148.00 166 142 170 165 161
Tillverkningslönelistor 16.00 -12 15 12 -6 -2
Första Arbetslösa Fordringar 209.00 201 209 216 220 238
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 1674.00 1630 1650 1650 1680 1700
Adp - Employment - Förändring 156.00 160 145 180 145 150
Arbetslösa Personer 6063.00 5900 6150 6200 5900 6280
Egenföretagare 157288.00 157000 157000 157100 157500 154000
Medeltimlön 0.30 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.30 34.5 34.4 34.5 34.5 34.4
Arbetskraftsdeltagande 63.00 63 62.9 62.8 62.9 62.9
Långtidsarbetslöshet 0.71 0.9 0.9 0.9 0.8 1.1
Produktivitet 107.55 107 107 107 108 108
Lediga Jobb 7225.00 6900 6800 7400 6800 6800
Jobberbjudanden 7348.00 7300 7200 7200 7100 6800
Challenger Nedskärningar 38845.00 61000 48000 65000 48000 51000
Löner 23.46 23.98 24.13 24.18 24.38 24.9
Lönerna I Manufacturing 22.13 22.69 22.93 22.85 22.99 23.66
Minimilöner 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
Employment Cost Index 0.60 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6
Befolkning 327.17 326 326 326 326 326
Pensionsåldern Män 66.00 66 66 66 66 66
Deltid Sysselsättning 26861.00 26800 27000 2690 2690 2750
Löner Högutbildad 4520.00 4542 4723 4701 4705 4875
Löner Lågutbildade 1960.00 1846 2048 2038 2040 2114
Heltid 130429.00 130449 131679 130679 131400 132302
Levnadslön Familj 2380.00 2381 2487 2475 2478 2567
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.80 1.7 1.9 1.8 1.5 2
Inflation (Månad) 0.30 0.1 0.2 -0.2 0.5 0.1
Konsumentprisindex Kpi 256.16 256 258 259 259 263
Kärna Konsumentprisindexet 263.57 264 265 267 268 271
Kärna Inflation Rate 2.20 2 2 2.1 1.8 2
Bnp-Deflatorn 112.16 117 118 118 118 124
Producentpriserna 118.50 119 119 120 120 122
Producentpriserna Förändras 1.70 2 1.9 1.7 1.8 2.2
Mat Inflation 1.80 1.9 1.8 1.6 1.8 1.9
KPI bostadshjälpmedel 267.10 264 266 269 270 272
Cpi Transportfordon 213.41 216 208 213 216 213
Inflationsförväntningar 2.59 2.3 2.4 2.6 2.5 2.5
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 2.25 2.25 2.25 2 2 2.25
Interbankränta 2.14 2.3 2.3 2.05 2.05 2.3
Centralbanken Balansräkning 3744394.00 3836945 3805838 3795838 3792838 3750000
Privat skuld och BNP 196.70 192 192 189 189 189
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -55154.00 -56000 -60000 -55000 -43000 -62000
Kurantkonto -130400.00 -131000 -134000 -129000 -125000 -125000
Bytesbalans Till Bnp -2.40 -2.2 -2.2 -2.5 -2.5 -2.5
Import 261454.00 262000 258000 255000 260000 268000
Export 206300.00 213000 198000 200000 217000 206000
Villkor För Handel 106.25 99.74 99.74 99.74 99.14 92.43
Net Long Term Tic Flöden 99054.00 49156 49370 49413 49413 49404
Råolja Produktion 12108.00 12800 13000 12900 13500 13500
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 106.10 108 108 109 109 109
Statliga Budgetutskottet -3.80 -5 -5 -4.8 -4.8 -4.8
Regeringen Budgetutskottet Värde -119696.00 -62101 -62737 -62737 -152737 -62500
Statliga Utgifter 3297.90 3269 3262 3272 3275 3317
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.00 38.6 38.6 38.9 38.9 38.9
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Personliga Skattesats 37.00 37 37 35 35 35
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Social Security Rate För Företag 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Social Trygghet För Anställda 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inte - Tillverkning - Pmi 53.70 56 53 52 52 52
Tjänster Pmi 50.90 52.4 52.2 52.1 51.5 50.8
Förtroendekommissionen 51.20 51 53 51 52.6 52
Tillverkning - Pmi 49.90 51.1 50.7 51.2 50.6 50.4
Komposit - Pmi 50.90 52.2 52 51.9 51 51.1
Industriproduktion 0.50 0.8 1.4 1.5 1.2 1.1
Industriproduktion (Månadsvis) -0.20 0.2 0.1 -0.5 0.6 0.2
Manufacturing Produktion -0.50 -1.4 0.4 0.8 0.6 0.9
Kapacitetsutnyttjande 77.50 78.1 78 77.8 77.5 78.6
Orderingång För Kapitalvaror 2.00 1.5 -0.5 0.2 0.5 1.4
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense 3.10 1.1 -0.3 0.1 1.3 1.3
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 1.20 0.3 -0.2 0.4 0.2 1.1
Fabriks Beställningar Ex Transport 0.10 0.5 -0.8 0.4 0.3 1
Fabriks Beställningar 0.60 1.8 -0.5 0.1 0.5 0.8
Business Varulager 0.00 0.5 0.3 0.1 0.3 0.2
Partihandel Varulager 0.00 0.1 -0.2 -0.4 0.5 0.2
Företagens Vinster 2012.30 2050 2060 1950 1960 2150
Nfib - Business - Optimism - Index 104.70 102 97 94 98 93
Ism New York-Index 43.50 60 57 52 51 55.9
Dallas - Fed - Tillverkning - Index -6.30 -4 -3 4 10 2
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index -0.02 -0.3 -0.3 -0.15 -0.2 0.05
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 16.80 10 12 11 14 9
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index 4.80 5.2 15 8 5 10
Richmond - Fed - Tillverkning - Index -12.00 -7 -6 -10 -4 -3
Chicago - Pmi 44.40 52 51 50 52 54
Totalt - Vehicle - Försäljning 17.30 18 17 17 17 17.3
Bilproduktionen 2.67 2.5 2.7 2.8 2.8 2.5
Råoljelagren Ändra -2.73 3.8 2.7 5 3 2.6
Bensin Lagren Ändra 312.00 -1200 500 500 600 2000
Naturgas Lager Förändring 59.00 55 -170 -170 -120 -200
API för råoljelager -3.45 5.2 -3.2 -3.2 2 2
Gruv Produktion 5.50 4 2.9 3 2.5 3.2
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.70 0.3 0.3 -0.2 0.2 0.4
Konsument - Confidence 92.10 94 92 90 88 86.7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.40 3 2.9 2 2 2
Detaljhandel Ex Autos 1.00 0.4 0.6 -0.5 0.3 0.4
Konsument - Spendera 13241.08 13264 13332 13310 13323 13559
Personliga Utgifter 0.30 0.3 0.5 0.5 0.2 0.5
Personlig Inkomst 0.40 0.1 0.4 0.4 0.3 0.3
Personliga Besparingar 8.10 8 8.4 8.5 8.2 8.9
Konsumentkrediter 14.60 14.95 15.71 17.37 17.43 15.98
Bankernas Utlåningsränta 5.50 5.5 5.5 5.25 5.25 5.5
Ekonomisk Optimism Index 55.10 53.9 51 50 51 49
Redbook - Index 4.90 4 4.5 4.5 4.5 4
Chain Store Försäljning 3201.00 3750 7550 3600 3850 7300
Bensinpriser 0.72 0.7 0.68 0.67 0.65 0.65
Hushållen Skuld Till Bnp 76.30 78 78 78 78 79
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bygglov 1336.00 1240 1210 1150 1100 1115
Bostäder 1191.00 1215 1120 1150 1240 1180
Ny - Hem - Försäljning 635.00 590 540 710 600 490
Husförsäljningssiffror 1.60 1.2 2.6 1.9 1.5 1.2
Befintliga Home Sales 5420.00 5250 4800 4900 5200 4600
Konstruktion - Spendera -1.30 0.8 1.1 -0.5 0.3 0.4
Housing - Index 0.10 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2
Nahb - Housing - Marknad - Index 66.00 65 63 61 62 59
Mort - Betyg 3.90 4.45 4.45 4.45 3.65 4.45
Mort - Tillämpningar -0.90 3.5 2.7 2.7 1.5 0.9
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 216.94 221 220 216 220 225
Husägande Betyg 64.10 64.8 64.8 64.8 64.5 64.5


USA - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.