Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 97.37 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
Lagren Marknaden 26559.54 25584 25244 24907 24578 23929
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.56 2.45 2.49 2.53 2.58 2.66
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 2.20 2.4 2.2 2.1 1.8 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.00 2.6 2.4 2.3 1.9 1.7
Arbetslöshet 3.80 3.8 3.7 3.7 4 3.8
Icke Adp 196.00 182 179 150 180 170
Inflation - Betygsätt 1.90 1.8 1.7 1.9 1.8 2
Inflation (Månad) 0.40 0.1 0.1 0.2 -0.2 0.1
Ränta 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Handelsbalans -49382.00 -49000 -56000 -60000 -55000 -62000
Kurantkonto -134377.00 -123000 -131000 -134000 -129000 -125000
Bytesbalans Till Bnp -2.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5 -2.5
Statsskulden Till Bnp 105.40 108 108 108 109 109
Statliga Budgetutskottet -3.80 -5 -5 -5 -4.8 -4.8
Förtroendekommissionen 55.30 55 51 53 51 52
Tillverkning - Pmi 52.40 52.8 51.1 51 51 50.4
Inte - Tillverkning - Pmi 56.10 54.2 56 53 52 52
Tjänster Pmi 52.90 53 52.4 52.2 52.1 50.8
Konsument - Confidence 96.90 96 94 92 88 86.7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.60 0.4 0.3 0.3 -0.2 0.4
Bygglov 1269.00 1250 1240 1210 1150 1115
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 35 35
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 2.20 2.4 2.2 2.1 1.8 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.00 2.6 2.4 2.3 1.9 1.7
BNP 19390.60 20220 20220 20220 20700 20700
Bnp Fasta Priser 18765.26 18993 19113 19197 19122 19523
Bruttonationalprodukt 19007.61 19254 19362 19445 19369 19775
Fasta Bruttoinvesteringar 3357.50 3409 3412 3435 3421 3493
Bnp Per Capita 53128.54 54100 54100 54100 54800 54800
Bnp Per Capita Ppp 54225.45 56900 56900 56900 58500 58500
Bnp Från Jordbruk 212.00 223 217 217 216 221
Bnp Från Entreprenad 646.00 658 662 661 658 672
Bnp Från Tillverkning 2139.80 2181 2191 2189 2180 2226
Bnp Från Mining 429.80 441 440 440 438 447
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2180.70 2232 2233 2231 2222 2269
Bnp Från Tjänster 12821.80 13031 13130 13117 13065 13340
Bnp Från Transport 545.70 556 559 558 556 568
Bnp Från Verktyg 280.80 292 288 287 286 292
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 3.80 3.8 3.7 3.7 4 3.8
Icke Adp 196.00 182 179 150 180 170
Statliga Lönelistor 14.00 0 13 8 10 9
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 182.00 178 166 142 170 161
Tillverkningslönelistor -6.00 1 6 15 12 -2
Första Arbetslösa Fordringar 192.00 209 201 209 216 238
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 1653.00 1610 1630 1650 1650 1700
Adp - Employment - Förändring 129.00 190 160 145 180 150
Egenföretagare 156748.00 156950 157000 157000 157100 154000
Arbetslösa Personer 6211.00 6200 6200 6150 6400 6280
Medeltimlön 0.10 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.50 34.5 34.5 34.4 34.5 34.4
Arbetskraftsdeltagande 63.00 63 63 62.9 62.8 62.9
Långtidsarbetslöshet 0.80 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1
Produktivitet 106.10 107 107 107 17.3 108
Lediga Jobb 6708.00 6730 6300 5500 5800 5200
Jobberbjudanden 7087.00 6700 6600 5818 5818 5800
Challenger Nedskärningar 60587.00 36000 42000 34000 62100 51000
Löner 23.24 23.72 23.91 24.15 24.31 25.26
Lönerna I Manufacturing 21.93 22.38 22.62 22.95 22.94 24
Minimilöner 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
Employment Cost Index 0.70 0.6 0.7 0.8 0.8 0.6
Befolkning 325.72 326 326 326 326 326
Pensionsåldern Män 66.00 66 66 66 66 66
Löner Lågutbildade 1960.00 1841 1841 2050 2050 2144
Löner Högutbildad 4520.00 4530 4529 4728 4728 4945
Heltid 129969.00 130179 130449 130679 130679 131302
Levnadslön Familj 2380.00 2375 2374 2489 2489 2604
Deltid Sysselsättning 26938.00 26700 26800 27000 2690 2750
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 1.90 1.8 1.7 1.9 1.8 2
Inflation (Månad) 0.40 0.1 0.1 0.2 -0.2 0.1
Konsumentprisindex Kpi 254.15 256 256 258 257 263
Kärna Konsumentprisindexet 261.37 263 264 265 267 271
Kärna Inflation Rate 2.00 2.1 2 2 2.1 2
Bnp-Deflatorn 111.19 117 113 118 118 124
Producentpriserna 117.90 119 119 119 120 122
Producentpriserna Förändras 2.20 2.1 2 1.9 1.7 2.2
Mat Inflation 2.10 1.7 1.9 1.8 1.6 1.9
KPI bostadshjälpmedel 263.89 263 264 266 268 272
Cpi Transportfordon 208.84 219 216 208 208 213
Inflationsförväntningar 2.82 2.8 2.7 2.9 2.6 2.5
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Interbankränta 2.58 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Centralbanken Balansräkning 3952113.00 4350218 4036945 4305838 4305838 4200000
Privat skuld och BNP 202.80 195 205 195 191 191
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -49382.00 -49000 -56000 -60000 -55000 -62000
Kurantkonto -134377.00 -123000 -131000 -134000 -129000 -125000
Bytesbalans Till Bnp -2.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5 -2.5
Import 259073.00 262000 269000 258000 255000 268000
Export 209690.00 213000 213000 198000 200000 206000
Villkor För Handel 106.43 99.65 99.74 99.74 99.74 92.43
Net Long Term Tic Flöden 51884.00 49156 49370 49413 49413 49404
Råolja Produktion 11871.00 12730 12800 13000 12900 12500
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 105.40 108 108 108 109 109
Statliga Budgetutskottet -3.80 -5 -5 -5 -4.8 -4.8
Regeringen Budgetutskottet Värde -146945.00 -58601 -62101 -62737 -62737 -62500
Statliga Utgifter 3188.70 3254 3269 3262 3249 3317
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.00 38.6 38.6 38.6 38.9 38.9
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Social Security Rate För Företag 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Social Trygghet För Anställda 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 55.30 55 51 53 51 52
Tillverkning - Pmi 52.40 52.8 51.1 51 51 50.4
Inte - Tillverkning - Pmi 56.10 54.2 56 53 52 52
Tjänster Pmi 52.90 53 52.4 52.2 52.1 50.8
Komposit - Pmi 52.80 54.3 52.2 52 51.9 51.1
Industriproduktion 2.80 3 1.6 1.9 1.5 1.1
Industriproduktion (Månadsvis) -0.10 0.4 0.2 0.1 -0.5 0.2
Manufacturing Produktion 1.00 2 1.4 1.8 1.4 0.9
Kapacitetsutnyttjande 78.80 79 79.1 79 78.8 78.6
Orderingång För Kapitalvaror -1.60 2.2 1.5 -0.5 0.2 1.4
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense -1.90 1.8 1.1 -0.3 0.1 1.3
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 0.10 0.5 0.3 -0.2 0.4 1.1
Fabriks Beställningar Ex Transport 0.30 1.1 0.5 -0.8 0.4 1
Fabriks Beställningar -0.50 2.2 1.8 -0.5 0.1 0.8
Business Varulager 0.30 0.3 0.5 0.3 0.1 0.2
Partihandel Varulager 0.20 0.4 0.1 -0.2 -0.4 0.2
Företagens Vinster 2076.20 2131 2145 2159 2159 2213
Nfib - Business - Optimism - Index 101.80 105 102 97 94 93
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 8.50 9.41 10 18 18 16
Richmond - Fed - Tillverkning - Index 10.00 11 7 2 -10 -3
Ism New York-Index 66.90 53.9 60 57 52 55.9
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index 10.10 7 5.2 15 8 10
Dallas - Fed - Tillverkning - Index 8.30 11 9.4 8 4 2
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index -0.29 0.22 0.21 -0.3 -0.15 0.05
Chicago - Pmi 58.70 53 52 51 50 54
Totalt - Vehicle - Försäljning 17.45 17 18 17 17 17.3
Bilproduktionen 2.64 2.5 2.5 2.7 2.8 2.5
Råoljelagren Ändra -1.40 4.5 3.8 2.7 5 2.6
Bensin Lagren Ändra -1174.00 -1600 -1200 500 500 2000
Naturgas Lager Förändring 92.00 75 55 -170 -170 -200
API för råoljelager -3.10 -3.2 5.2 -3.2 -3.2 2
Gruv Produktion 10.50 11 10 8.5 7 4
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 96.90 96 94 92 88 86.7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.60 0.4 0.3 0.3 -0.2 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.60 3 4.2 2.9 2 2
Detaljhandel Ex Autos 1.20 0.2 0.4 0.6 -0.5 0.4
Konsument - Spendera 13032.30 13176 13264 13332 13280 13559
Personliga Utgifter 0.10 0.3 0.35 0.5 0.5 0.5
Personlig Inkomst 0.20 0.5 0.1 0.4 0.4 0.3
Personliga Besparingar 7.50 6.8 7 6 6 5.2
Konsumentkrediter 15.19 4.3 14.39 14.45 15.48 14.7
Bankernas Utlåningsränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Ekonomisk Optimism Index 54.20 51.3 53.9 51 50 49
Redbook - Index 5.00 4.8 4 4.5 4.5 4
Chain Store Försäljning 2890.00 4000 4050 9150 9150 9200
Bensinpriser 0.66 0.61 0.6 0.58 0.57 0.57
Hushållen Skuld Till Bnp 76.40 78 78 78 78 79
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bygglov 1269.00 1250 1240 1210 1150 1115
Bostäder 1139.00 1218 1215 1210 1150 1180
Ny - Hem - Försäljning 667.00 540 490 485 510 490
Husförsäljningssiffror -4.90 1.3 2 2.6 0.7 1.2
Befintliga Home Sales 5510.00 5150 0.01 4800 4900 4600
Konstruktion - Spendera 1.00 -0.3 0.8 1.1 -0.5 0.4
Housing - Index 0.60 0.2 0.3 0.3 0.1 0.2
Nahb - Housing - Marknad - Index 63.00 59 55 54 53 50
Mort - Betyg 4.44 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45
Mort - Tillämpningar -3.50 -0.8 3.5 2.7 2.7 0.9
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 212.41 218 221 220 216 225
Husägande Betyg 64.80 65 64.8 64.8 64.8 64.5


USA - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.