Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 98.51 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
Lagren Marknaden 25486.00 25221 24727 24241 23767 22821
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.71 0.71 0.74 0.76 0.78 0.83

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -5.00 -17 -3.6 -3 1 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.23 -16.5 -7.3 -2.8 2.3 2.2
Arbetslöshet 14.70 15 18 20 19 15
Icke Adp -20500.00 -600 -400 -170 -100 -90
Inflation - Betygsätt 0.30 0.5 -0.2 -0.1 0.4 1
Inflation (Månad) -0.80 -2 -1.3 -0.5 0.1 0.2
Ränta 0.25 0 0 0 0 0.25
Handelsbalans -44415.00 -50000 -49000 -62000 -10000 -63000
Kurantkonto -109800.00 -125000 -120000 -125000 -125000 -137000
Bytesbalans Till Bnp -2.30 -2.1 -2.1 -2.1 -2 -2
Statsskulden Till Bnp 106.90 120 120 120 125 125
Statliga Budgetutskottet -4.60 -12.9 -12.9 -12.9 -10.2 -10.2
Förtroendekommissionen 41.50 30 48 51 52 53.4
Tillverkning - Pmi 39.80 41.7 44 47 50 50
Tjänster Pmi 36.90 37.9 43 46 48 50.5
Inte - Tillverkning - Pmi 41.80 35 47 52 53 50
Konsument - Confidence 73.70 50 57 65 76 88
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -16.40 -0.2 0.4 0.9 1.7 2.4
Bygglov 1066.00 1100 1150 1115 1115 1200
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -5.00 -17 -3.6 -3 1 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.23 -16.5 -7.3 -2.8 2.3 2.2
BNP 21200.00 20140 20140 20140 21990 21990
Bnp Fasta Priser 18974.70 15883 17725 18684 19664 19095
Bruttonationalprodukt 19515.46 16136 17993 18969 19964 19386
Fasta Bruttoinvesteringar 3305.49 2787 3087 3233 3402 3304
Bnp Per Capita 54579.00 52725 52725 52725 53200 53200
Bnp Per Capita Ppp 55719.12 53770 52770 53770 54500 54500
Bnp Från Jordbruk 244.90 199 225 236 249 241
Bnp Från Entreprenad 653.80 547 604 633 666 647
Bnp Från Tillverkning 2185.10 1810 2031 2129 2241 2176
Bnp Från Mining 546.50 450 509 533 561 545
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2226.80 1847 2051 2150 2263 2197
Bnp Från Tjänster 13286.30 10965 12237 12831 13505 13114
Bnp Från Transport 561.20 468 518 543 572 555
Bnp Från Verktyg 297.80 246 262 275 289 281

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 14.70 15 18 20 19 15
Icke Adp -20500.00 -600 -400 -170 -100 -90
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat -19520.00 -660 -320 161 220 245
Statliga Lönelistor -980.00 -40 -80 9 9 9
Tillverkningslönelistor -1330.00 -200 -100 -2 -2 2
Första Arbetslösa Fordringar 2123.00 220 220 238 238 267
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 21052.00 1680 1700 1700 1700 1700
Adp - Employment - Förändring -20236.00 -600 -400 150 150 150
Egenföretagare 133403.00 157500 156900 154000 154000 153000
Arbetslösa Personer 23078.00 5900 5900 6280 6280 6390
Medeltimlön 4.70 -0.1 -0.1 0.1 0.2 0.2
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.20 33.6 33.8 34.4 34.4 34.4
Arbetskraftsdeltagande 60.20 59.8 61.5 61.6 61.9 62.7
Långtidsarbetslöshet 0.60 -3.9 -3.9 -3.9 -4.9 -6.9
Ungdomsarbetslöshet 27.40 22.9 22.9 22.9 21.9 19.9
Produktivitet 107.60 110 110 111 111 112
Arbetskostnaderna 112.96 104 107 120 112 126
Lediga Jobb 6060.00 3400 4100 4800 4600 5200
Jobberbjudanden 6191.00 2000 1900 2100 3800 3600
Challenger Nedskärningar 671129.00 180000 50000 51000 51000 55000
Löner 25.12 21.92 22.8 23.36 24.2 24.72
Löne Tillväxt -0.78 -6.6 -3.8 -2 0.5 5.8
Lönerna I Manufacturing 22.80 20.63 21.42 22.11 22.67 23.39
Minimilöner 7.25 7.25 7.25 7.25 9 9
Employment Cost Index 0.80 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6
Befolkning 329.13 330 330 331 331 333
Pensionsåldern Män 66.00 66 66 66 66 66
Sysselsättningsgraden 51.30 61 61 60.8 60.8 60.4
Levnadslön Familj 2380.00 2223 2290 2332 2392 2468
Levnadslön Individuella 1660.00 1550 1597 1627 1668 1721
Heltid 114322.00 131400 131500 132302 132302 133627
Deltid Sysselsättning 19106.00 25800 26500 27500 27500 26500
Löner Lågutbildade 1960.00 1997 1999 2003 2009 2067
Löner Högutbildad 4520.00 4222 4348 4430 4543 4687

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 0.30 0.5 -0.2 -0.1 0.4 1
Inflation (Månad) -0.80 -2 -1.3 -0.5 0.1 0.2
Konsumentprisindex Kpi 255.90 257 256 258 259 261
Kärna Konsumentprisindexet 265.60 268 269 271 272 276
Kärna Inflation Rate 1.40 1.8 1.7 2 2 2
Bnp-Deflatorn 113.49 113 112 124 114 114
Producentpriserna 117.00 116 119 122 120 125
Producentpriserna Förändras -1.20 -2 0.3 0.5 0.9 1.8
Exportpriserna 118.20 125 123 119 119 119
Importpriserna 118.20 125 125 126 126 126
Mat Inflation 3.50 1.8 1.6 1.9 1.9 1.9
Kärna Pce Price Index 112.84 119 119 120 120 120
Kärnproducentpriser 118.20 119 119 121 121 121
KPI bostadshjälpmedel 270.18 268 267 268 271 271
Cpi Transportfordon 193.73 214 209 208 205 210
Inflationsförväntningar 2.62 2.5 2.4 2.5 2.5 2.4
Pce - Pris - Index 110.50 114 114 121 121 121

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 0.25 0 0 0 0 0.25
Interbankränta 0.37 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
Valutareserven 127910.00 129200 129200 129200 129200 123602
Centralbanken Balansräkning 6196020.00 3812838 3850000 3850000 3850000 3800000
Banks Balansräkning 19729125.00 17756618 17756618 16856715 16856715 16856716
Privat skuld och BNP 196.70 189 189 189 189 185

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -44415.00 -50000 -49000 -62000 -10000 -63000
Kurantkonto -109800.00 -125000 -120000 -125000 -125000 -137000
Bytesbalans Till Bnp -2.30 -2.1 -2.1 -2.1 -2 -2
Import 232160.00 200000 179000 158000 170000 219000
Export 187745.00 150000 130000 120000 160000 206000
Villkor För Handel 104.87 100 98.72 94.64 94.64 94.64
Kapitalflöden 349900.00 20000 -25000 22000 22000 25000
Utländska Direktinvesteringar 51575.00 49000 49500 52152 52152 53000
Råolja Produktion 12833.00 10000 10500 10500 11000 11000
Turister 5796272.00 4900000 5100000 5800000 6200000 6760100

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 106.90 120 120 120 125 125
Statliga Budgetutskottet -4.60 -12.9 -12.9 -12.9 -10.2 -10.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -737851.00 -7000 91000 -62500 -20000 -62490
Statliga Utgifter 3337.96 2753 3069 3238 3408 3309
Statliga Intäkter 242000.00 300000 300000 325000 325000 340000
Skatteutgifter 979714.00 399000 399000 345000 345000 350000
Militära Utgifter 633565.00 771394 771394 771394 771394 771394
Offentliga Utgifterna Till Bnp 37.80 38 38 38 38.3 38.3

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Social Security Rate För Företag 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Social Trygghet För Anställda 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen 41.50 30 48 51 52 53.4
Tillverkning - Pmi 39.80 41.7 44 47 50 50
Tjänster Pmi 36.90 37.9 43 46 48 50.5
Inte - Tillverkning - Pmi 41.80 35 47 52 53 50
Komposit - Pmi 36.40 39 43.4 46 48 50.4
Industriproduktion -15.00 -3.2 1.6 1.1 1.1 0.9
Industriproduktion (Månadsvis) -11.20 1.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Manufacturing Produktion -18.00 -3.6 1 0.9 0.9 0.7
Kapacitetsutnyttjande 64.89 65.9 77.8 78.6 78.6 78.4
Orderingång För Kapitalvaror -17.20 0.5 0.2 1.4 1.4 0.3
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense -16.20 1.3 0.8 1.3 1.3 0.5
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport -7.40 0.2 0.2 1.1 1.1 1.1
Fabriks Beställningar Ex Transport -3.70 -5.2 -4.3 1 1 0.3
Fabriks Beställningar -10.30 -6.5 -5.2 0.8 0.8 0.3
Business Varulager -0.20 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
Lagerförändringar -67.15 75 75 75 75 75
Partihandel Varulager -0.80 0.5 -0.4 0.2 0.2 0.2
Konkurser 23114.00 22800 23500 25000 25000 30000
Företagens Vinster 1636.82 1790 1820 1850 1850 1870
Nfib - Business - Optimism - Index 90.90 85 91 93 95 99
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index -48.50 -25 -7 10 10 4
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index -43.10 -41 -37 9 9 5
Richmond - Fed - Tillverkning - Index -27.00 -27 1 -3 -3 -3
Ism New York-Index 4.30 36 42 45 48 52
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index -16.74 -3 -1.6 -1 0 -0.6
Dallas - Fed - Tillverkning - Index -49.20 -26 5 2 2 5
Chicago - Pmi 35.40 45 48 50.2 51 52
Totalt - Vehicle - Försäljning 11.40 17 17 17.3 17.3 17.3
Bilproduktionen 0.01 2.58 2.75 2.9 2.9 2.8
Bilregistreringar 254.05 410 420 440 440 445
Råoljelagren Ändra 7.93 3 3 2.6 2.6 2.6
Bensin Lagren Ändra -724.00 600 -500 2000 2000 2000
Naturgas Lager Förändring 109.00 90 100 -200 -200 -200
Ledande Ekonomiska Index 129.73 127 126 126 126 125
Råolja 237.00 660 680 650 650 750
API för råoljelager 8.70 2 3.5 2 2 2
Gruv Produktion -7.50 -4.5 2 3.2 3.2 3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence 73.70 50 57 65 76 88
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -16.40 -0.2 0.4 0.9 1.7 2.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -21.60 -3 2.2 2 2 1.8
Detaljhandel Ex Autos -17.20 -0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Konsument - Spendera 13180.84 11064 12378 13038 13722 13325
Disponibel Personlig Inkomst 16508.19 13697 15354 16200 17241 16556
Personliga Utgifter -7.50 -2 -1.7 -1 0.5 0.7
Personlig Inkomst -2.00 -2.3 -1.9 -0.8 -0.5 0.3
Personliga Besparingar 13.10 15 16 13 12 9.5
Konsumentkrediter -12.04 9.82 9.97 20.48 -12.32 20.93
Privat - Sektor - Credit 10816.70 10000 10000 10200 10200 9900
Bankernas Utlåningsränta 3.25 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81
Ekonomisk Optimism Index 49.70 46.5 47 49 49 49
Redbook - Index -5.50 4.5 4 4 4 4
Chain Store Försäljning 1177.00 3150 3250 6500 6500 6000
Bensinpriser 0.49 0.61 0.58 0.55 0.52 0.5
Hushållen Skuld Till Bnp 75.40 78 78 79 79 79

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bygglov 1066.00 1100 1150 1115 1115 1200
Bostäder 891.00 1240 1150 1180 1180 1070
Ny - Hem - Försäljning 623.00 650 600 550 550 460
Husförsäljningssiffror -33.80 1.5 -0.5 1.2 1.2 1.7
Befintliga Home Sales 4330.00 2100 2200 2500 2700 3200
Konstruktion - Spendera 0.90 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4
Housing - Index 0.10 0.3 -0.2 0.2 0.2 0.3
Nahb - Housing - Marknad - Index 37.00 35 9 12 68 65
Mort - Betyg 3.42 3.49 3.49 4.45 3.49 4.7
Mort - Tillämpningar 2.70 1.5 -3.5 0.9 0.9 0.9
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 222.21 221 220 218 218 222
Husägande Betyg 65.30 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


USA - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.