Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 92.18 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
Lagren Marknaden 33753.37 32884 32240 31606 30989 29755
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.66 1.7 1.76 1.81 1.87 1.98

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 4.30 2.5 2.9 1.7 1.7 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.40 3.4 3.7 3.8 2.1 2
Arbetslöshet 6.00 6 5.9 5.7 5.5 5
Icke Adp 916.00 380 230 250 250 280
Inflation - Betygsätt 1.70 1.6 1.6 1.7 2.2 1.6
Inflation (Månad) 0.40 0.2 0.3 0.6 0.6 0.7
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Handelsbalans -71078.00 -63000 -60000 -63000 -52000 -63000
Kurantkonto -188484.00 -117000 -99000 -117000 -117000 -117000
Bytesbalans Till Bnp -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Statsskulden Till Bnp 107.60 125 125 125 125 122
Statliga Budgetutskottet -4.60 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -8.7
Förtroendekommissionen 64.70 58 56 53.4 53 53.4
Tjänster Pmi 60.40 55 52 50.5 52 50.8
Tillverkning - Pmi 59.10 54 52 51 51.2 51
Inte - Tillverkning - Pmi 63.70 51 51 50 52 52
Konsument - Confidence 84.90 85 82 84 83 84
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -3.00 1.3 0.4 2.4 2.4 2.4
Bygglov 1720.00 1510 1470 1400 1350 1300
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 4.30 2.5 2.9 1.7 1.7 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.40 3.4 3.7 3.8 2.1 2
BNP 21433.20 21500 21500 21500 21500 22790
Bnp Fasta Priser 18794.40 19049 17891 19875 19498 19888
Bruttonationalprodukt 18984.50 19271 18036 20131 19468 19857
Fasta Bruttoinvesteringar 3458.90 3382 3202 3556 3594 3666
Bnp Per Capita 55809.00 54200 54200 54200 54200 55000
Bnp Per Capita Ppp 62682.80 60500 60500 60500 60500 61100
Bnp Från Jordbruk 266.20 265 244 225 272 278
Bnp Från Entreprenad 673.00 666 637 684 679 693
Bnp Från Tillverkning 2234.40 2204 2030 2266 2297 2343
Bnp Från Mining 428.50 501 453 455 438 447
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2179.80 2237 2206 2310 2269 2314
Bnp Från Tjänster 12925.10 13124 12250 13580 13257 13523
Bnp Från Transport 501.80 571 454 578 517 527
Bnp Från Verktyg 289.30 303 306 297 308 314

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 6.00 6 5.9 5.7 5.5 5
Icke Adp 916.00 380 230 250 250 280
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 780.00 270 120 105 105 110
Statliga Lönelistor 136.00 10 50 2 2 60
Tillverkningslönelistor 53.00 20 10 2 2 2
Första Arbetslösa Fordringar 744.00 500 350 300 300 270
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 3734.00 4500 4500 3900 3900 2700
Adp - Employment - Förändring 517.00 350 220 250 190 150
Egenföretagare 150848.00 155000 157000 158000 158000 159000
Arbetslösa Personer 9710.00 9000 8000 6890 6700 6200
Medeltimlön -0.10 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.90 34.7 34.7 34.6 34.8 34.4
Arbetskraftsdeltagande 61.50 61.7 61.9 62.7 62.7 62.7
Långtidsarbetslöshet 2.59 2.5 2.4 2.2 1.8 1.2
Ungdomsarbetslöshet 11.10 10.7 10.7 8.6 10 9.7
Produktivitet 111.09 111 110 111 111 111
Arbetskostnaderna 116.42 118 122 126 126 126
Lediga Jobb 7151.00 6800 7000 7100 7000 6600
Jobberbjudanden 7367.00 7200 6500 6600 6600 5900
Challenger Nedskärningar 30603.00 35000 45000 55000 50000 55000
Löner 25.21 24.92 25.66 26.43 26.01 26.94
Lönerna I Manufacturing 23.29 23.3 23.36 25.07 24.08 24.95
Löne Tillväxt -0.01 3.6 4 3.4 2.9 3.6
Minimilöner 7.25 9.5 9.5 9.5 11 11
Employment Cost Index 0.70 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6
Befolkning 329.48 331 331 333 333 335
Pensionsåldern Kvinnor 66.00 66 66 66 66 66
Pensionsåldern Män 66.00 66 66 66 66 66
Sysselsättningsgraden 57.80 58.9 60.9 60.8 61 61
Arbetslösa fordringar 4-veckors genomsnitt 723.75 500 450 350 350 300
Heltid 125803.00 129000 131000 133627 133627 133627
Deltid Sysselsättning 25078.00 27500 27500 26500 26500 26500

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 1.70 1.6 1.6 1.7 2.2 1.6
Inflation (Månad) 0.40 0.2 0.3 0.6 0.6 0.7
Konsumentprisindex Kpi 263.16 261 264 266 269 270
Kärna Konsumentprisindexet 270.30 271 274 274 274 279
Kärna Inflation Rate 1.30 1.6 1.8 1.5 1.5 1.7
Bnp-Deflatorn 114.40 115 116 116 117 118
Producentpriserna 123.10 120 120 122 125 124
Producentpriserna Förändras 4.20 2.5 1.3 1.8 1.6 1.8
Exportpriserna 130.80 126 127 128 128 129
Importpriserna 128.00 126 127 128 128 128
Mat Inflation 3.60 2.7 2.5 2.3 2 2.3
KPI bostadshjälpmedel 275.14 276 277 278 281 283
Cpi Transportfordon 209.05 199 206 207 214 210
Kärna Pce Price Index 114.72 115 116 116 116 119
Kärnproducentpriser 122.00 121 121 121 121 121
Inflationsförväntningar 3.09 3 2.9 2.5 2.5 2.5
Pce - Pris - Index 112.74 113 114 114 114 116

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Interbankränta 0.19 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25
Valutareserven 143407.00 139700 138000 130150 130150 130150
Centralbanken Balansräkning 7642034.00 7585597 7592000 7506458 7450000 7309422
Banks Balansräkning 21123.00 20850 20700 20656 20600 20556
Privat skuld och BNP 220.20 228 228 228 228 224
Reporänta 0.02 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -71078.00 -63000 -60000 -63000 -52000 -63000
Kurantkonto -188484.00 -117000 -99000 -117000 -117000 -117000
Bytesbalans Till Bnp -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Import 258329.00 263000 263000 269000 262000 269000
Export 187250.00 200000 203000 206000 210000 206000
Utlandsskulden 21358343.00 22386165 22406171 22500000 22500000 22934407
Villkor För Handel 105.06 100 100 100 100 101
Kapitalflöden 106300.00 40200 47000 35000 35000 23000
Utländska Direktinvesteringar 45262.00 50000 52000 53000 53000 54000
Råolja Produktion 11080.00 11000 11200 11000 11000 12000
Varor Handelsbalans -86720.00 -73000 -74000 -73000 -73000 -74500
Inkomster Från Turism 5096.00 7840 8920 9460 9460 21200
Turister 906682.00 1800000 2000000 2000100 2000100 4760100

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 107.60 125 125 125 125 122
Statliga Budgetutskottet -4.60 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -8.7
Regeringen Budgetutskottet Värde -311000.00 -315000 -95000 -62490 -10000 -10000
Statliga Utgifter 3320.40 3355 3483 3377 3444 3513
Statliga Intäkter 248314.00 360000 350000 340000 340000 340000
Skatteutgifter 559236.00 455000 455000 350000 350000 350000
Offentliga Utgifterna Till Bnp 44.00 40.3 40.3 40.3 40.3 38.4
Militära Utgifter 718689.00 771394 771394 771394 771394 771394

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Social Security Rate För Företag 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Social Trygghet För Anställda 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Förtroendekommissionen 64.70 58 56 53.4 53 53.4
Tjänster Pmi 60.40 55 52 50.5 52 50.8
Tillverkning - Pmi 59.10 54 52 51 51.2 51
Inte - Tillverkning - Pmi 63.70 51 51 50 52 52
Komposit - Pmi 59.70 56 53 50.4 53 50.8
Industriproduktion -4.20 12.2 6.5 4 3.6 3.6
Industriproduktion (Månadsvis) -2.20 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3
Manufacturing Produktion -4.10 3.5 1.9 0.7 0.7 0.7
Kapacitetsutnyttjande 73.80 76.3 77 77.4 77.2 78.4
Orderingång För Kapitalvaror -1.10 6 3.7 0.3 0.3 0.3
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense -0.70 1.8 1.7 0.5 0.5 0.5
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport -0.90 1.8 0.7 0.2 0.5 0.2
Fabriks Beställningar Ex Transport -0.60 1.2 1.2 0.3 0.6 0.3
Fabriks Beställningar -0.80 1.5 1.7 0.5 0.5 0.5
Business Varulager 0.30 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2
Lagerförändringar 62.10 20 47 33 25 45
Partihandel Varulager 0.60 0.5 0.6 0.6 0.6 0.2
Konkurser 21655.00 22000 22000 22300 22500 22000
Företagens Vinster 1951.40 1900 1950 1870 1870 1870
Nfib - Business - Optimism - Index 95.80 104 100 99 99 102
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index 17.40 7 12 4 4 4
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 51.80 12 15 5 5 5
Richmond - Fed - Tillverkning - Index 17.00 4 3 2.5 2.5 2.5
Ism New York-Index 37.20 52 53 52 52 52
Dallas - Fed - Tillverkning - Index 28.90 8 6 3 3 3
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index -1.09 1.2 0.8 0.3 0.5 -0.2
Chicago - Pmi 66.30 50 51 52 52 54
Totalt - Vehicle - Försäljning 17.70 16.5 17.1 17.1 17.1 17.3
Bilproduktionen 1.74 2.3 2.4 2.5 2.6 2.5
Bilregistreringar 286.74 290 310 330 330 350
Råoljelagren Ändra -3.52 10 -5 -5 -5 2.6
Bensin Lagren Ändra 4044.00 430 -15 -15 -15 2000
Naturgas Lager Förändring 20.00 80 -40 20 20 20
Ledande Ekonomiska Index 124.82 129 131 127 127 128
Råolja 337.00 310 320 300 300 290
API för råoljelager -2.62 3.5 -5 -2 4 2
Kansas Fed Tillverkningsindex 23.00 12 8 4 4 5
Gruv Produktion -15.30 3.8 4 2.3 2.3 2.3
Stål Produktion 6300.00 6750 6810 6810 6810 7350

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Confidence 84.90 85 82 84 83 84
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -3.00 1.3 0.4 2.4 2.4 2.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.30 2.1 2.4 1.8 1.8 1.8
Detaljhandel Ex Autos -2.70 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Konsument - Spendera 12999.10 13145 12263 13803 13494 13764
Disponibel Personlig Inkomst 17678.20 20451 18508 17891 18500 18357
Personliga Utgifter -1.00 0.6 0.4 0.7 0.7 1
Personlig Inkomst -7.10 0.3 0.6 0.6 0.6 0.3
Personliga Besparingar 13.60 10 8 9.5 9.5 9.5
Konsumentkrediter 27.58 19.16 17.72 9.12 -1.34 9.31
Privat - Sektor - Credit 10375.33 10600 107000 9900 9900 9900
Bankernas Utlåningsränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Ekonomisk Optimism Index 56.40 50 53 53 53 49
Redbook - Index 10.60 1.7 2 3 0.5 2.1
Chain Store Försäljning 1296.00 2600 2500 6000 6000 6000
Hushållen Skuld Till Bnp 78.00 79 79 79 79 79
Bensinpriser 0.74 0.59 0.56 0.52 0.51 0.48

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bygglov 1720.00 1510 1470 1400 1350 1300
Bostäder 1421.00 1410 1350 1270 1300 1270
Ny - Hem - Försäljning 775.00 840 820 860 800 650
Husförsäljningssiffror -0.50 3.8 4 1.7 1.7 1.7
Befintliga Home Sales 6220.00 6400 6000 5600 5400 4700
Konstruktion - Spendera -0.80 1.2 0.6 0.6 -0.2 0.4
Housing - Index 1.00 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
Nahb - Housing - Marknad - Index 82.00 78 76 75 73 63
Mort - Betyg 3.36 3.4 3.35 3.3 3.4 3.5
Mort - Tillämpningar -5.10 -0.6 2.6 2.6 2.6 0.6
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 242.98 235 237 245 235 250
Husägande Betyg 65.80 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


USA - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.