Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 93.80 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
Lagren Marknaden 35241.77 34560 33822 33098 32388 31018
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.58 1.64 1.71 1.78 1.85 2.01

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 6.70 4 3.1 2 1.8 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 12.20 3.8 2.1 2 3 2
Arbetslöshet 4.80 5.2 5.2 5 5 5
Icke Adp 194.00 550 350 500 400 280
Inflation - Betygsätt 5.40 5.2 3.2 3 2.8 2.6
Inflation (Månad) 0.40 0.6 0.6 0.3 0.3 0.7
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75
Handelsbalans -73252.00 -67000 -52000 -59000 -70000 -63000
Kurantkonto -190282.00 -177000 -157000 -140000 -160000 -137000
Bytesbalans Till Bnp -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Statsskulden Till Bnp 107.60 115 118 118 118 122
Statliga Budgetutskottet -14.90 -10.2 -7.7 -7.7 -7.7 -7.7
Förtroendekommissionen 61.10 56.4 53 55 53 53.4
Tillverkning - Pmi 60.70 58 54.2 54 53 51
Inte - Tillverkning - Pmi 61.90 54 53 52 52 52
Tjänster Pmi 54.90 55.5 52 53 52 50.8
Konsument - Confidence 71.40 84 83 82 82 84
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.70 0.8 0.6 0.3 0.5 1
Bygglov 1721.00 1700 1550 1500 1450 1400
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 28 28 28 28
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 6.70 4 3.1 2 1.8 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 12.20 3.8 2.1 2 3 2
BNP 20936.60 21500 21500 21500 21500 22790
Bnp Fasta Priser 19368.31 19875 19481 19456 19756 19871
Bruttonationalprodukt 19573.16 20131 19709 19667 19965 20104
Fasta Bruttoinvesteringar 3592.96 3556 3588 3639 3665 3660
Bnp Per Capita 53748.97 56200 56200 56200 56200 55000
Bnp Per Capita Ppp 60235.73 60500 60500 60500 60500 61100
Bnp Från Jordbruk 243.00 276 263 248 250 282
Bnp Från Entreprenad 690.70 699 699 705 711 713
Bnp Från Tillverkning 2329.20 2319 2318 2376 2399 2366
Bnp Från Mining 416.50 445 443 425 429 454
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2218.30 2263 2227 2263 2285 2308
Bnp Från Tjänster 13379.10 13416 13444 13647 13780 13685
Bnp Från Transport 490.70 521 521 501 505 531
Bnp Från Verktyg 290.20 300 293 296 299 306

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 4.80 5.2 5.2 5 5 5
Icke Adp 194.00 550 350 500 400 280
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 317.00 405 280 450 500 400
Statliga Lönelistor -123.00 2 2 2 15 60
Tillverkningslönelistor 26.00 20 40 35 20 20
Första Arbetslösa Fordringar 293.00 300 300 300 200 270
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 2593.00 2700 2500 2300 2200 2000
Adp - Employment - Förändring 568.00 350 290 200 300 350
Egenföretagare 153680.00 145000 147000 150500 153000 155000
Arbetslösa Personer 7674.00 8190 7900 7600 7300 7100
Medeltimlön 0.60 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.80 34.8 34.8 34.9 35 35
Arbetskraftsdeltagande 61.60 62 62.2 62.3 62.5 62.7
Långtidsarbetslöshet 1.66 2 1.8 1.8 1.8 1.2
Ungdomsarbetslöshet 9.00 9.4 9.4 9.2 9.2 9.2
Arbetskostnaderna 118.60 126 123 122 121 128
Produktivitet 112.70 113 114 114 114 114
Lediga Jobb 10679.00 11100 10600 10000 9800 9600
Jobberbjudanden 10439.00 10600 10000 9800 9600 9000
Challenger Nedskärningar 17895.00 40000 40000 45000 40000 55000
Löner 26.15 26.01 26 26.23 26.93 26.94
Lönerna I Manufacturing 24.24 24.02 24.01 24.17 24.97 24.88
Löne Tillväxt 9.49 3.4 2.9 2 3 3.6
Minimilöner 7.25 7.25 10 10 10 10
Employment Cost Index 0.70 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6
Befolkning 329.48 333 333 333 333 335
Pensionsåldern Kvinnor 66.17 66.17 66.33 66.33 66.33 66.33
Pensionsåldern Män 66.17 66.17 66.33 66.33 66.33 66.33
Arbetslösa fordringar 4-veckors genomsnitt 334.25 320 310 320 300 300
Sysselsättningsgraden 58.70 59.2 60 60.1 60.3 61
Heltid 128027.00 130627 132627 134000 134500 133627
Deltid Sysselsättning 25747.00 25400 25500 25800 25000 26500

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 5.40 5.2 3.2 3 2.8 2.6
Inflation (Månad) 0.40 0.6 0.6 0.3 0.3 0.7
Konsumentprisindex Kpi 274.14 275 273 279 282 282
Kärna Konsumentprisindexet 280.02 281 282 286 287 286
Kärna Inflation Rate 4.00 4 3.8 2.8 2.4 1.7
Bnp-Deflatorn 117.41 120 119 121 121 124
Producentpriserna 128.90 128 128 129 133 130
Producentpriserna Förändras 8.60 6.8 3.6 2.5 3 1.8
Exportpriserna 142.80 138 135 130 130 129
Importpriserna 134.70 132 131 132 130 128
Mat Inflation 4.60 2.8 2 2 1.8 2.3
Kärna Pce Price Index 118.10 119 120 120 130 132
Kärnproducentpriser 127.20 131 132 136 138 140
KPI bostadshjälpmedel 283.74 288 285 289 292 295
Cpi Transportfordon 236.37 238 239 240 241 242
Inflationsförväntningar 5.30 3.6 3.5 3 2.8 3
Pce - Pris - Index 116.31 118 119 121 121 122

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75
Interbankränta 0.12 0.17 0.2 0.45 0.45 0.7
Valutareserven 42419.00 42215 42150 43150 43500 42150
Centralbanken Balansräkning 8480942.00 8586458 8400000 8200000 8000000 7800000
Banks Balansräkning 22274.10 21656 21600 21050 21000 20556
Lån Till Den Privata Sektorn 2430.19 2573 2516 2500 2550 2770
Reporänta 0.04 0.05 0.07 0.17 0.17 0.23
Privat skuld och BNP 235.50 228 228 228 228 224

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -73252.00 -67000 -52000 -59000 -70000 -63000
Kurantkonto -190282.00 -177000 -157000 -140000 -160000 -137000
Bytesbalans Till Bnp -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Import 286991.00 275000 262000 274000 280000 269000
Export 213740.00 208000 210000 215000 210000 206000
Utlandsskulden 22595448.00 21850000 21900000 219000000 219000000 21934407
Villkor För Handel 111.31 105 103 98.48 100 101
Kapitalflöden 91000.00 35000 35000 45000 50000 23000
Utländska Direktinvesteringar 66844.00 53000 53000 50000 52000 54000
Råolja Produktion 11072.00 11350 11500 11650 11900 12200
Varor Handelsbalans -87600.00 -73000 -73000 -70000 -65000 -74500
Inkomster Från Turism 6169.00 9460 9460 9460 9460 21200
Turister 2002051.00 3000000 4000000 6000000 8000000 4760100

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 107.60 115 118 118 118 122
Statliga Budgetutskottet -14.90 -10.2 -7.7 -7.7 -7.7 -7.7
Regeringen Budgetutskottet Värde -170635.00 -62490 -5000 -80000 -10000 -10000
Statliga Utgifter 3373.77 3377 3484 3462 3441 3553
Statliga Intäkter 268378.00 355000 280000 390000 390000 340000
Statsskuld 28428919.00 28500000 286000000 28620000 28620000 29000000
Skatteutgifter 439013.00 360000 360000 400000 320000 350000
Offentliga Utgifterna Till Bnp 44.00 40.3 40.3 40.3 40.3 38.4

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 28 28 28 28
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Social Security Rate För Företag 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Social Trygghet För Anställda 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Förtroendekommissionen 61.10 56.4 53 55 53 53.4
Tillverkning - Pmi 60.70 58 54.2 54 53 51
Inte - Tillverkning - Pmi 61.90 54 53 52 52 52
Tjänster Pmi 54.90 55.5 52 53 52 50.8
Komposit - Pmi 55.00 55.4 53 56 53 51.8
Industriproduktion 4.60 4 3.6 3 2 3.6
Industriproduktion (Månadsvis) -1.30 0.3 0.3 0.4 0.8 0.3
Manufacturing Produktion 4.80 3 3 0.5 2 0.7
Kapacitetsutnyttjande 75.20 76.8 77.2 77.4 77.5 77
Orderingång För Kapitalvaror 1.80 0.3 0.3 1 1.2 0.8
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense 2.40 0.5 0.5 0.6 1.2 0.5
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 0.20 0.2 0.5 0.2 0.4 0.2
Fabriks Beställningar Ex Transport 0.50 0.3 0.6 0.2 0.6 0.3
Fabriks Beställningar 1.20 0.5 0.5 -0.4 0.6 0.5
Business Varulager 0.60 0.3 0.3 0.5 0.2 0.2
Lagerförändringar -168.51 33 25 100 90 45
Partihandel Varulager 1.20 1 1 0.4 0.5 0.2
Konkurser 18511.00 19300 22500 23000 23500 22000
Företagens Vinster 2440.60 2470 2370 2400 2300 2270
Nfib - Business - Optimism - Index 99.10 99 99 95 96 102
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index 19.80 14 14 4 6 4
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 30.70 15 8 10 7 5
Richmond - Fed - Tillverkning - Index -3.00 12.5 3.5 5 6 2.5
Dallas - Fed - Tillverkning - Index 4.60 13 17 12 10 10
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index 0.29 0.3 0.5 1 0.9 -0.2
Chicago - Pmi 64.70 60 58 55 52 54
Totalt - Vehicle - Försäljning 9.66 15.8 17.5 17.7 16 17.5
Bilproduktionen 1.81 2.1 2.2 2.5 2.7 2.7
Bilregistreringar 324.55 380 420 450 440 450
Råoljelagren Ändra 6.09 2 4 -3 -2 2.6
Bensin Lagren Ändra -1958.00 -500 1000 -150 500 2000
Naturgas Lager Förändring 81.00 -60 -120 100 100 20
Ledande Ekonomiska Index 129.23 127 127 125 122 128
Råolja 445.00 450 480 470 450 460
API för råoljelager 5.21 -2 4 4 4 2
Kansas Fed Tillverkningsindex 10.00 8 8 9 6 5
Gruv Produktion 6.90 7.3 6.8 2 3 2.3
Stål Produktion 7500.00 7310 7210 7000 6500 6500

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Confidence 71.40 84 83 82 82 84
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.70 0.8 0.6 0.3 0.5 1
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 13.90 10.8 10.8 1.5 2 1.8
Detaljhandel Ex Autos 0.80 0.8 0.8 0.5 1 0.4
Konsument - Spendera 13665.61 13803 13419 13562 13939 13688
Disponibel Personlig Inkomst 18123.92 17891 17500 17000 16800 16357
Personliga Utgifter 0.80 0.7 0.7 0.5 0.3 1
Personlig Inkomst 0.20 0.6 0.6 1 1 0.3
Personliga Besparingar 9.40 9.5 9.5 9.5 8 9.5
Konsumentkrediter 14.38 11.38 19.8 38.95 14.81 11.6
Privat - Sektor - Credit 10460.62 10000 10000 9900 11000 9900
Bankernas Utlåningsränta 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75
Ekonomisk Optimism Index 46.80 53 53 54 54 49
Redbook - Index 14.80 3 2.5 1.5 2 2.1
Chain Store Försäljning 3200.00 4500 3000 2800 2700 6000
Hushållen Skuld Till Bnp 80.00 79 79 79 79 79
Bensinpriser 0.84 0.8 0.76 0.72 0.68 0.65

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bygglov 1721.00 1700 1550 1500 1450 1400
Bostäder 1615.00 1470 1400 1400 1380 1370
Ny - Hem - Försäljning 740.00 720 770 750 720 700
Husförsäljningssiffror -8.30 -1.7 -3.7 5 6 1.7
Befintliga Home Sales 5880.00 5600 5400 5500 5600 5500
Konstruktion - Spendera 0.00 0.6 -0.2 0.8 0.3 0.4
Housing - Index 1.40 0.8 0.3 0.5 0.8 0.3
Nahb - Housing - Marknad - Index 80.00 77 73 75 76 63
Mort - Betyg 3.18 3.3 3.4 3.4 2.8 3.5
Mort - Tillämpningar 0.20 2.6 2.6 2 2 0.6
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 272.34 270 269 272 273 275
Husägande Betyg 65.40 65.5 65.7 65.8 65.7 65.5


USA - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.