Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 91.90 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
Lagren Marknaden 33811.49 33219 32569 31928 31305 30058
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.51 1.61 1.66 1.72 1.77 1.87

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 6.40 9 7.5 4 1.7 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.40 8.4 3.7 3.8 2.1 2
Arbetslöshet 5.80 5.7 5.9 5.7 5.5 5
Icke Adp 559.00 420 230 250 250 280
Inflation - Betygsätt 5.00 5.7 4.2 3.7 2.2 1.6
Inflation (Månad) 0.60 0.5 0.3 0.6 0.6 0.7
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Handelsbalans -68899.00 -63000 -60000 -63000 -52000 -63000
Kurantkonto -188484.00 -117000 -99000 -117000 -117000 -117000
Bytesbalans Till Bnp -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Statsskulden Till Bnp 107.60 115 115 115 118 122
Statliga Budgetutskottet -4.60 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -8.7
Förtroendekommissionen 61.20 61 56 53.4 53 53.4
Tillverkning - Pmi 62.10 61 52 51 51.2 51
Inte - Tillverkning - Pmi 64.00 61 55 50 52 52
Tjänster Pmi 70.40 69 54 50.5 52 50.8
Konsument - Confidence 86.40 86.4 82 84 83 84
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.30 0.2 0.4 2.4 2.4 2.4
Bygglov 1681.00 1510 1470 1400 1350 1300
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 6.40 9 7.5 4 1.7 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.40 8.4 3.7 3.8 2.1 2
BNP 21433.20 21500 21500 21500 21500 22790
Bnp Fasta Priser 19088.06 18756 19285 19509 19488 19899
Bruttonationalprodukt 19258.78 18908 19484 19706 19383 20100
Fasta Bruttoinvesteringar 3552.40 3356 3437 3590 3618 3662
Bnp Per Capita 55809.00 56200 56200 56200 56200 55000
Bnp Per Capita Ppp 62682.80 60500 60500 60500 60500 61100
Bnp Från Jordbruk 266.20 256 272 276 272 282
Bnp Från Entreprenad 673.00 668 679 699 687 713
Bnp Från Tillverkning 2234.40 2128 2295 2319 2281 2366
Bnp Från Mining 428.50 475 437 445 438 454
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2179.80 2313 2267 2263 2226 2308
Bnp Från Tjänster 12925.10 12842 13245 13416 13197 13685
Bnp Från Transport 501.80 476 516 521 512 531
Bnp Från Verktyg 289.30 321 307 300 295 306

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 5.80 5.7 5.9 5.7 5.5 5
Icke Adp 559.00 420 230 250 250 280
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 492.00 370 120 105 105 110
Statliga Lönelistor 67.00 50 50 2 2 60
Tillverkningslönelistor 23.00 18 10 2 2 2
Första Arbetslösa Fordringar 412.00 400 350 300 300 270
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 3518.00 3500 3300 3100 3000 2500
Adp - Employment - Förändring 978.00 850 220 250 190 150
Egenföretagare 151620.00 155000 157000 158000 158000 159000
Arbetslösa Personer 9316.00 9600 9300 8890 8000 7200
Medeltimlön 0.50 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.90 34.7 34.7 34.6 34.8 34.4
Arbetskraftsdeltagande 61.60 61.7 61.9 62.7 62.7 62.7
Långtidsarbetslöshet 2.33 2.5 2.4 2.2 1.8 1.2
Ungdomsarbetslöshet 9.90 9.8 10 9.8 9.6 9.6
Produktivitet 112.73 111 110 111 111 111
Arbetskostnaderna 119.07 122 119 126 120 125
Lediga Jobb 9982.00 7300 7000 7100 7000 6600
Jobberbjudanden 9286.00 8800 7000 6600 6600 5900
Challenger Nedskärningar 24586.00 25000 35000 55000 50000 55000
Löner 25.60 25.66 25.78 26.01 25.98 26.94
Lönerna I Manufacturing 23.53 23.3 23.36 25.07 24.08 24.95
Löne Tillväxt 4.41 3.6 4 3.4 2.9 3.6
Minimilöner 7.25 9.5 9.5 9.5 11 11
Employment Cost Index 0.90 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6
Befolkning 329.48 331 331 333 333 335
Pensionsåldern Kvinnor 66.00 66 66 66 66 66
Pensionsåldern Män 66.00 66 66 66 66 66
Sysselsättningsgraden 58.00 58.9 60.9 60.8 61 61
Heltid 126384.00 129000 131000 133627 133627 133627
Deltid Sysselsättning 25202.00 27500 27500 26500 26500 26500
Arbetslösa fordringar 4-veckors genomsnitt 395.00 500 450 350 350 300

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 5.00 5.7 4.2 3.7 2.2 1.6
Inflation (Månad) 0.60 0.5 0.3 0.6 0.6 0.7
Konsumentprisindex Kpi 268.55 272 271 271 271 276
Kärna Konsumentprisindexet 275.72 278 279 279 275 284
Kärna Inflation Rate 3.80 4.3 3.8 3.5 1.5 1.7
Bnp-Deflatorn 115.58 119 119 119 118 120
Producentpriserna 124.80 126 124 123 125 125
Producentpriserna Förändras 6.60 6.8 4.4 2.8 1.6 1.8
Exportpriserna 138.80 136 127 128 128 129
Importpriserna 132.50 126 127 128 128 128
Mat Inflation 2.20 2.7 2.5 2.3 2 2.3
KPI bostadshjälpmedel 278.65 287 285 284 282 288
Cpi Transportfordon 229.69 207 211 211 221 214
Kärna Pce Price Index 115.97 115 116 116 116 119
Kärnproducentpriser 123.60 123 125 126 128 130
Inflationsförväntningar 4.00 3 2.9 2.5 2.5 2.5
Pce - Pris - Index 114.08 113 114 114 114 116

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Interbankränta 0.12 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25
Valutareserven 141120.00 139700 138000 130150 130150 130150
Centralbanken Balansräkning 7952327.00 7585597 7592000 7506458 7450000 7309422
Banks Balansräkning 21457.40 21850 21000 20656 20600 20556
Privat skuld och BNP 235.50 228 228 228 228 224
Reporänta 0.02 0.04 0.05 0.05 0.07 0.13

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -68899.00 -63000 -60000 -63000 -52000 -63000
Kurantkonto -188484.00 -117000 -99000 -117000 -117000 -117000
Bytesbalans Till Bnp -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Import 273891.00 263000 263000 269000 262000 269000
Export 204992.00 200000 203000 206000 210000 206000
Utlandsskulden 21358343.00 22386165 22406171 22500000 22500000 22934407
Villkor För Handel 107.64 108 100 100 100 101
Kapitalflöden 101200.00 40200 47000 35000 35000 23000
Utländska Direktinvesteringar 45262.00 50000 52000 53000 53000 54000
Råolja Produktion 11184.00 11000 11200 11000 11000 12000
Varor Handelsbalans -85727.00 -85000 -80000 -73000 -73000 -74500
Inkomster Från Turism 4881.00 7840 8920 9460 9460 21200
Turister 1046703.00 1800000 2000000 2000100 2000100 4760100

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 107.60 115 115 115 118 122
Statliga Budgetutskottet -4.60 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -8.7
Regeringen Budgetutskottet Värde -131953.00 -145000 -125000 -62490 -10000 -10000
Statliga Utgifter 3367.14 3652 3450 3447 3442 3515
Statliga Intäkter 463745.00 310000 330000 310000 340000 340000
Statsskuld 28199008.00 28200000 28300000 28500000 286000000 29000000
Skatteutgifter 595698.00 455000 455000 350000 350000 350000
Offentliga Utgifterna Till Bnp 44.00 40.3 40.3 40.3 40.3 38.4
Militära Utgifter 766583.00 771394 771394 771394 771394 771394

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 37
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Social Security Rate För Företag 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Social Trygghet För Anställda 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Förtroendekommissionen 61.20 61 56 53.4 53 53.4
Tillverkning - Pmi 62.10 61 52 51 51.2 51
Inte - Tillverkning - Pmi 64.00 61 55 50 52 52
Tjänster Pmi 70.40 69 54 50.5 52 50.8
Komposit - Pmi 68.70 67 53 50.4 53 50.8
Industriproduktion 16.30 12.2 6.5 4 3.6 3.6
Industriproduktion (Månadsvis) 0.80 0.6 0.2 0.3 0.3 0.3
Manufacturing Produktion 18.30 10 1.9 0.7 0.7 0.7
Kapacitetsutnyttjande 75.20 75.1 77 77.4 77.2 78.4
Orderingång För Kapitalvaror -1.30 2 1.7 0.3 0.3 0.3
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense 0.00 0.8 1.7 0.5 0.5 0.5
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 1.00 1.8 0.7 0.2 0.5 0.2
Fabriks Beställningar Ex Transport 0.50 1.2 1.2 0.3 0.6 0.3
Fabriks Beställningar -0.60 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5
Business Varulager -0.20 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2
Lagerförändringar -92.88 20 47 33 25 45
Partihandel Varulager 0.80 0.5 0.6 0.6 0.6 0.2
Konkurser 19911.00 18000 19000 20300 22500 22000
Företagens Vinster 1936.00 1900 1950 1870 1870 1870
Nfib - Business - Optimism - Index 99.60 100 100 99 99 102
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index 17.40 23 12 4 4 4
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 30.70 30 15 5 5 5
Richmond - Fed - Tillverkning - Index 18.00 16 3 2.5 2.5 2.5
Dallas - Fed - Tillverkning - Index 34.90 31 16 13 17 10
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index 0.24 1.2 0.8 0.3 0.5 -0.2
Chicago - Pmi 75.20 72 51 52 52 54
Totalt - Vehicle - Försäljning 17.00 16.5 17.1 17.1 17.5 17.5
Bilproduktionen 1.64 2.3 2.4 2.5 2.6 2.5
Bilregistreringar 412.61 290 310 330 330 350
Råoljelagren Ändra -7.36 10 -5 -5 -5 2.6
Bensin Lagren Ändra 1954.00 430 -15 -15 -15 2000
Naturgas Lager Förändring 16.00 95 75 -60 -120 20
Ledande Ekonomiska Index 126.27 129 131 127 127 128
Råolja 365.00 310 320 300 300 290
API för råoljelager -8.54 3.5 -5 -2 4 2
Gruv Produktion 16.50 3.8 4 2.3 2.3 2.3
Kansas Fed Tillverkningsindex 32.00 29 8 4 4 5
Stål Produktion 6900.00 7200 7110 7010 6810 7350

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Confidence 86.40 86.4 82 84 83 84
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.30 0.2 0.4 2.4 2.4 2.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 28.10 14 3.4 2.8 1.8 1.8
Detaljhandel Ex Autos -0.70 0.2 0.5 0.5 0.5 0.4
Konsument - Spendera 13352.15 12857 13403 13493 13614 13763
Disponibel Personlig Inkomst 18844.55 20451 18508 17891 18500 18357
Personliga Utgifter 0.50 0.6 0.4 0.7 0.7 1
Personlig Inkomst -13.10 0.3 0.6 0.6 0.6 0.3
Personliga Besparingar 14.90 12 10 9.5 9.5 9.5
Konsumentkrediter 18.61 20.11 17.77 16.27 26.38 9.59
Privat - Sektor - Credit 10343.52 10600 107000 9900 9900 9900
Bankernas Utlåningsränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Ekonomisk Optimism Index 56.40 54 53 53 53 49
Redbook - Index 16.40 1.7 2 3 0.5 2.1
Chain Store Försäljning 2056.00 2600 2500 6000 6000 6000
Hushållen Skuld Till Bnp 79.50 79 79 79 79 79
Bensinpriser 0.79 0.71 0.68 0.64 0.61 0.58

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bygglov 1681.00 1510 1470 1400 1350 1300
Bostäder 1572.00 1520 1350 1270 1300 1270
Ny - Hem - Försäljning 863.00 940 820 860 800 650
Husförsäljningssiffror 51.70 3.8 4 1.7 1.7 1.7
Befintliga Home Sales 5850.00 6000 5800 5600 5400 4700
Konstruktion - Spendera 0.20 1.2 0.6 0.6 -0.2 0.4
Housing - Index 1.40 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
Nahb - Housing - Marknad - Index 81.00 83 76 75 73 63
Mort - Betyg 3.11 3.25 3.35 3.3 3.4 3.5
Mort - Tillämpningar 4.20 -0.6 2.6 2.6 2.6 0.6
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 251.57 245 237 245 235 250
Husägande Betyg 65.60 65.5 64.5 64.5 64.5 64.5


USA - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.