Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 90.79 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
Lagren Marknaden 30723.77 30244 29651 29068 28501 27365
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.09 1.14 1.17 1.21 1.25 1.32

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 33.40 1.5 2.5 2.9 1.7 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.80 2.3 3.4 3.7 3.8 2
Arbetslöshet 6.70 6.8 6.5 6.5 6.5 4.4
Icke Adp -140.00 200 280 230 250 280
Inflation - Betygsätt 1.40 1.4 1.1 1.3 1.5 1.6
Inflation (Månad) 0.40 0.1 0.2 0.3 0.6 0.7
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Handelsbalans -68142.00 -62000 -47000 -51000 -63000 -63000
Kurantkonto -178513.00 -142000 -117000 -99000 -117000 -117000
Bytesbalans Till Bnp -2.30 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Statsskulden Till Bnp 106.90 125 125 125 125 122
Statliga Budgetutskottet -4.60 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -8.7
Förtroendekommissionen 60.70 55 53 51 53.4 53.4
Tjänster Pmi 54.80 56.1 54 52 50.5 50.8
Tillverkning - Pmi 57.10 54 52 51 50 51
Inte - Tillverkning - Pmi 57.20 50 51 51 50 52
Konsument - Confidence 79.20 95 90 82 88 95
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.70 1.7 0.3 0.4 2.4 2.4
Bygglov 1635.00 1300 1310 1470 1200 1300
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 37.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 33.40 1.5 2.5 2.9 1.7 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.80 2.3 3.4 3.7 3.8 2
BNP 21427.70 21500 21500 21500 21500 22790
Bnp Fasta Priser 18596.50 19523 19446 19448 19875 19875
Bruttonationalprodukt 18755.02 19775 19705 19674 20131 20131
Fasta Bruttoinvesteringar 3314.73 3493 3421 3453 3556 3556
Bnp Per Capita 55809.00 54200 54200 54200 54200 55000
Bnp Per Capita Ppp 62682.80 60500 60500 60500 60500 61100
Bnp Från Jordbruk 262.50 221 247 260 225 225
Bnp Från Entreprenad 654.30 672 660 670 684 684
Bnp Från Tillverkning 2213.20 2226 2207 2208 2266 2266
Bnp Från Mining 421.80 447 552 553 455 455
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2185.70 2269 2249 2262 2310 2310
Bnp Från Tjänster 12772.10 13340 13419 13385 13580 13580
Bnp Från Transport 497.80 568 567 561 578 578
Bnp Från Verktyg 296.30 292 301 308 297 297

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 6.70 6.8 6.5 6.5 6.5 4.4
Icke Adp -140.00 200 280 230 250 280
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat -95.00 90 270 120 105 110
Statliga Lönelistor -45.00 10 10 50 2 60
Tillverkningslönelistor 38.00 2 20 10 2 2
Första Arbetslösa Fordringar 965.00 600 500 350 300 270
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 5271.00 5000 4500 4500 3900 2700
Adp - Employment - Förändring -123.00 250 350 270 250 250
Egenföretagare 149830.00 152000 155000 157000 158000 159000
Arbetslösa Personer 10736.00 9000 8500 7000 6890 6200
Medeltimlön 0.80 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.70 34.8 34.5 34.4 34.4 34.4
Arbetskraftsdeltagande 61.50 61.9 61.9 61.9 62.7 62.7
Långtidsarbetslöshet 2.46 2 1.8 1.5 1.6 1.2
Ungdomsarbetslöshet 12.50 12.6 12.3 12.3 12.3 12.3
Produktivitet 112.34 110 111 110 111 111
Arbetskostnaderna 115.75 120 116 118 126 126
Lediga Jobb 6301.00 5600 6100 6500 6200 6600
Jobberbjudanden 6527.00 6800 7200 6500 6600 5900
Challenger Nedskärningar 77030.00 71000 50000 45000 55000 55000
Löner 25.09 24.32 24.46 24.98 26.43 25.73
Lönerna I Manufacturing 23.22 23.01 22.91 22.77 25.07 24.35
Löne Tillväxt 2.11 1.5 1 2.8 5.8 3.6
Minimilöner 7.25 15 15 15 15 15
Employment Cost Index 0.50 0.7 0.8 0.8 0.8 0.6
Befolkning 329.13 331 331 331 333 335
Pensionsåldern Kvinnor 66.00 66 66 66 66 66
Pensionsåldern Män 66.00 66 66 66 66 66
Sysselsättningsgraden 57.40 58.8 60.9 60.9 60.8 61
Arbetslösa fordringar 4-veckors genomsnitt 834.25 600 500 450 350 300
Heltid 124689.00 128302 129000 131000 133627 133627
Deltid Sysselsättning 24917.00 27500 27500 27500 26500 26500

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 1.40 1.4 1.1 1.3 1.5 1.6
Inflation (Månad) 0.40 0.1 0.2 0.3 0.6 0.7
Konsumentprisindex Kpi 261.78 262 260 264 266 270
Kärna Konsumentprisindexet 270.12 271 270 274 274 279
Kärna Inflation Rate 1.60 1.5 1.4 1.8 1.5 1.7
Bnp-Deflatorn 113.84 115 114 115 116 117
Producentpriserna 119.80 120 120 119 125 122
Producentpriserna Förändras 0.80 1.4 1.5 1.3 1.8 1.8
Exportpriserna 125.20 125 126 127 128 129
Importpriserna 124.60 126 126 127 128 128
Mat Inflation 3.90 3.5 2.7 2.5 2.3 2.3
KPI bostadshjälpmedel 273.68 274 275 277 278 282
Cpi Transportfordon 203.56 207 198 205 207 210
Kärna Pce Price Index 114.05 115 115 116 116 119
Kärnproducentpriser 119.70 121 121 121 121 121
Inflationsförväntningar 3.00 3.1 3 2.9 2.5 2.5
Pce - Pris - Index 111.70 113 113 114 114 116

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Interbankränta 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25
Valutareserven 141191.00 143200 139700 138000 130150 130150
Centralbanken Balansräkning 7252103.00 7161339 7185597 7202000 7206458 7009422
Banks Balansräkning 20598756.00 20382618 20272113 20101100 20056716 20556716
Privat skuld och BNP 220.20 228 228 228 228 224
Reporänta 0.11 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -68142.00 -62000 -47000 -51000 -63000 -63000
Kurantkonto -178513.00 -142000 -117000 -99000 -117000 -117000
Bytesbalans Till Bnp -2.30 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Import 252316.00 242000 251000 253000 259000 259000
Export 184174.00 195000 200000 203000 206000 206000
Utlandsskulden 21314655.00 22220502 22386165 22406171 22500000 22934407
Villkor För Handel 103.85 98.62 99.41 100 92.43 100
Kapitalflöden -10350.00 62000 40200 47000 35000 23000
Utländska Direktinvesteringar 40052.00 50000 50000 52000 53000 54000
Råolja Produktion 10419.00 11000 11000 11200 11000 12000
Varor Handelsbalans -84820.00 -72000 -73000 -74000 -73000 -74500
Inkomster Från Turism 4119.00 6400 7840 8920 9460 21200
Turister 734036.00 1500000 1800000 2000000 2000100 4760100

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 106.90 125 125 125 125 122
Statliga Budgetutskottet -4.60 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -8.7
Regeringen Budgetutskottet Värde -144000.00 -62500 -145000 -115000 -62490 -62490
Statliga Utgifter 3327.20 3318 3371 3425 3377 3377
Statliga Intäkter 346119.00 280000 360000 350000 340000 340000
Skatteutgifter 489682.00 395000 355000 355000 350000 350000
Offentliga Utgifterna Till Bnp 37.80 40.3 40.3 40.3 40.3 38.4
Militära Utgifter 633565.00 771394 771394 771394 771394 771394

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 37.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Social Security Rate För Företag 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Social Trygghet För Anställda 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Förtroendekommissionen 60.70 55 53 51 53.4 53.4
Tjänster Pmi 54.80 56.1 54 52 50.5 50.8
Tillverkning - Pmi 57.10 54 52 51 50 51
Inte - Tillverkning - Pmi 57.20 50 51 51 50 52
Komposit - Pmi 55.30 52 50 51 50.4 50.8
Industriproduktion -3.60 -0.6 3.4 4.2 0.9 0.9
Industriproduktion (Månadsvis) 1.60 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3
Manufacturing Produktion -2.80 2.9 3.5 1.9 0.7 0.7
Kapacitetsutnyttjande 74.50 74.6 76.3 77 78.4 78.4
Orderingång För Kapitalvaror 0.90 0.4 3 3.7 0.3 0.3
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense 0.70 0.3 0.8 1.7 0.5 0.5
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 0.40 0.6 0.8 0.7 0.2 0.2
Fabriks Beställningar Ex Transport 0.80 1 1.2 1.2 0.3 0.3
Fabriks Beställningar 1.00 0.8 1.5 1.7 0.5 0.5
Business Varulager 0.50 0.2 0.5 0.3 0.3 0.2
Lagerförändringar -3.74 25 20 47 33 45
Partihandel Varulager 0.00 0.2 0.5 0.6 0.6 0.2
Konkurser 22391.00 35000 24000 22000 30000 30000
Företagens Vinster 2018.50 1750 1900 1950 1870 1870
Nfib - Business - Optimism - Index 95.90 100 104 100 99 102
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index 3.50 8 7 12 4 4
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 11.10 22 12 15 5 5
Richmond - Fed - Tillverkning - Index 19.00 2 4 3 2.5 2.5
Ism New York-Index 61.30 48 52 53 52 52
Dallas - Fed - Tillverkning - Index 9.70 2 8 6 3 3
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index 0.27 0 0.5 0.3 -0.6 -0.2
Chicago - Pmi 59.50 55 50 51 52 54
Totalt - Vehicle - Försäljning 16.30 16.5 16.5 17.1 17.1 17.3
Bilproduktionen 2.03 2.8 3 2.7 2.5 2.5
Bilregistreringar 313.36 240 270 360 400 400
Råoljelagren Ändra -3.25 2.6 10 -5 -5 2.6
Bensin Lagren Ändra 4395.00 210 430 -15 -15 2000
Naturgas Lager Förändring -134.00 120 80 -40 20 20
Ledande Ekonomiska Index 124.28 130 129 131 127 128
Råolja 287.00 275 280 282 280 290
API för råoljelager -5.82 -2 3.5 -5 -5 2
Kansas Fed Tillverkningsindex 12.00 10 12 8 4 5
Gruv Produktion -12.30 -2.1 3.8 4 2.3 2.3
Stål Produktion 6120.00 6440 6750 6810 6810 7350

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Confidence 79.20 95 90 82 88 95
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.70 1.7 0.3 0.4 2.4 2.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.90 4.8 2.1 2.4 1.8 1.8
Detaljhandel Ex Autos -1.40 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4
Konsument - Spendera 12924.72 13559 13487 13420 13803 13803
Disponibel Personlig Inkomst 17277.62 16592 16733 16931 16891 16891
Personliga Utgifter -0.40 0.5 0.5 0.4 0.7 1
Personlig Inkomst -1.10 0.2 0.3 0.6 0.6 0.3
Personliga Besparingar 12.90 12 10 8 9.5 9.5
Konsumentkrediter 15.27 15.98 -14.25 20.33 16.27 16.27
Privat - Sektor - Credit 10377.59 10700 10600 107000 9900 9900
Bankernas Utlåningsränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.75 3.75
Ekonomisk Optimism Index 50.10 53 50 53 53 49
Redbook - Index 2.10 1.1 1.7 2 3 2.1
Chain Store Försäljning 2584.00 2300 2600 2500 6000 6000
Hushållen Skuld Till Bnp 76.20 79 79 79 79 79
Bensinpriser 0.58 0.55 0.52 0.5 0.52 0.52

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bygglov 1635.00 1300 1310 1470 1200 1300
Bostäder 1547.00 1200 1310 1450 1170 1270
Ny - Hem - Försäljning 841.00 620 640 620 560 590
Husförsäljningssiffror 16.40 2.5 3.8 4 1.7 1.7
Befintliga Home Sales 6690.00 5800 6000 5900 5200 4700
Konstruktion - Spendera 0.90 0.4 1.2 0.6 0.6 0.4
Housing - Index 1.50 0.3 0.5 0.4 0.3 0.3
Nahb - Housing - Marknad - Index 86.00 78 72 70 75 63
Mort - Betyg 2.88 3.07 3.17 3.25 3.3 3.5
Mort - Tillämpningar 16.70 1.7 -0.6 2.6 2.6 0.6
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 235.77 222 226 227 225 224
Husägande Betyg 67.40 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


USA - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.