Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 98.36 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
Lagren Marknaden 25766.64 26087 25832 25579 25329 24828
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.24 1.3 1.35 1.39 1.43 1.52

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp-Tillväxt 2.10 1.8 2 1.8 1.7 1.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 1.9 2.5 2.3 2.4 2.2
Arbetslöshet 3.60 3.7 3.8 3.9 3.9 4.1
Icke Adp 225.00 180 169 150 170 170
Inflation - Betygsätt 2.50 2.2 1.7 1.7 2 1.9
Inflation (Månad) 0.10 -0.2 0.5 0.3 0.1 0.1
Ränta 1.75 1.75 1.5 1.25 1.25 1.25
Handelsbalans -48880.00 -55000 -51000 -49000 -62000 -63000
Kurantkonto -124094.00 -129000 -125000 -120000 -125000 -137000
Bytesbalans Till Bnp -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2
Statsskulden Till Bnp 106.90 108 108 108 108 107
Statliga Budgetutskottet -4.60 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -4.2
Förtroendekommissionen 50.90 51 51.6 51.4 52 52.4
Tillverkning - Pmi 50.80 50.5 51 50.9 50.4 51.2
Tjänster Pmi 49.40 52.1 51.5 52 50.8 51
Inte - Tillverkning - Pmi 55.50 54.4 52 52 52 50
Konsument - Confidence 100.90 98.4 88 86 86.7 85
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.30 -0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
Bygglov 1550.00 1150 1100 1150 1115 1200
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 35

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp-Tillväxt 2.10 1.8 2 1.8 1.7 1.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 1.9 2.5 2.3 2.4 2.2
BNP 20544.34 21990 21990 21990 21990 22390
Bnp Fasta Priser 19220.49 19287 19497 19561 19681 20114
Bruttonationalprodukt 19409.89 19538 19807 19856 19876 20313
Fasta Bruttoinvesteringar 3326.03 3413 3421 3407 3411 3486
Bnp Per Capita 54541.70 56200 56200 56200 56200 57200
Bnp Per Capita Ppp 55681.05 57500 57500 57500 57500 58500
Bnp Från Jordbruk 243.10 238 244 249 249 254
Bnp Från Entreprenad 651.40 668 671 666 667 682
Bnp Från Tillverkning 2190.40 2206 2221 2241 2243 2292
Bnp Från Mining 548.70 521 552 561 562 574
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2212.00 2237 2267 2263 2265 2315
Bnp Från Tjänster 13201.10 13324 13460 13505 13518 13815
Bnp Från Transport 559.00 575 574 572 572 585
Bnp Från Verktyg 282.60 288 302 289 289 296

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbetslöshet 3.60 3.7 3.8 3.9 3.9 4.1
Icke Adp 225.00 180 169 150 170 170
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 206.00 170 165 140 161 161
Statliga Lönelistor 19.00 10 20 10 9 9
Tillverkningslönelistor -12.00 12 -6 -10 -2 2
Första Arbetslösa Fordringar 219.00 216 220 220 238 267
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 1724.00 1650 1680 1700 1700 1700
Adp - Employment - Förändring 291.00 180 145 160 150 150
Egenföretagare 158714.00 157100 157500 156900 154000 153000
Arbetslösa Personer 5892.00 6200 5900 5900 6280 6390
Medeltimlön 0.20 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.30 34.5 34.5 34.5 34.4 34.4
Arbetskraftsdeltagande 63.40 63.3 62.9 62.7 62.9 62.9
Långtidsarbetslöshet 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
Ungdomsarbetslöshet 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
Produktivitet 107.91 109 110 110 111 112
Arbetskostnaderna 112.38 116 116 116 116 120
Lediga Jobb 5892.00 7400 7200 7400 6800 6600
Jobberbjudanden 6423.00 7100 7000 6900 6800 6600
Challenger Nedskärningar 67735.00 65000 48000 50000 51000 55000
Löner 23.87 24.21 24.43 24.55 24.6 25.54
Lönerna I Manufacturing 22.47 22.84 23 23.07 23.29 24.18
Löne Tillväxt 5.20 4 4.1 3.6 3.2 3.8
Minimilöner 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 9
Employment Cost Index 0.70 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6
Befolkning 327.17 330 330 330 331 333
Pensionsåldern Män 66.00 66 66 66 66 66
Deltid Sysselsättning 27529.00 25900 25800 26500 27500 26500
Löner Lågutbildade 1960.00 2038 2040 2031 2023 2100
Löner Högutbildad 4520.00 4701 4705 4683 4665 4842
Sysselsättningsgraden 61.20 60.7 61 61 60.8 60.4
Levnadslön Familj 2380.00 2475 2478 2466 2456 2549
Levnadslön Individuella 1660.00 1726 1728 1720 1713 1778
Heltid 131099.00 131279 131400 131500 132302 133627

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflation - Betygsätt 2.50 2.2 1.7 1.7 2 1.9
Inflation (Månad) 0.10 -0.2 0.5 0.3 0.1 0.1
Konsumentprisindex Kpi 258.82 260 260 261 264 269
Kärna Konsumentprisindexet 266.48 267 268 269 271 276
Kärna Inflation Rate 2.30 2.1 1.8 1.7 2 2
Bnp-Deflatorn 113.04 114 114 115 124 118
Producentpriserna 119.40 120 120 121 122 125
Producentpriserna Förändras 2.10 1.7 1.8 2 2.2 2.1
Exportpriserna 125.90 126 125 123 119 119
Importpriserna 125.00 126 125 125 126 126
Mat Inflation 1.80 1.6 1.8 1.6 1.9 1.9
Pce - Pris - Index 110.59 112 114 114 121 121
Kärna Pce Price Index 112.57 118 119 119 120 120
Kärnproducentpriser 118.70 118 119 119 121 121
KPI bostadshjälpmedel 269.47 270 271 272 274 279
Cpi Transportfordon 208.28 213 217 213 213 217
Inflationsförväntningar 2.50 2.6 2.5 2.4 2.5 2.4

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Ränta 1.75 1.75 1.5 1.25 1.25 1.25
Interbankränta 1.61 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
Valutareserven 129479.00 128900 129200 129200 129200 123602
Centralbanken Balansräkning 4119939.00 3795838 3812838 3850000 3850000 3800000
Banks Balansräkning 17816501.00 17556618 17756618 17756618 16856715 16856716
Privat skuld och BNP 196.70 189 189 189 189 185

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalans -48880.00 -55000 -51000 -49000 -62000 -63000
Kurantkonto -124094.00 -129000 -125000 -120000 -125000 -137000
Bytesbalans Till Bnp -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2
Import 258517.00 265000 260000 259000 268000 269000
Export 209636.00 210000 209000 210000 206000 216000
Villkor För Handel 106.51 99.84 100 98.72 94.64 94.64
Kapitalflöden 78246.00 45000 20000 -25000 22000 25000
Utländska Direktinvesteringar 50582.00 48032 49000 49500 52152 53000
Råolja Produktion 12879.00 12900 13000 13200 13500 14000
Turister 6712574.00 6260800 6360800 6580000 6580000 6760100

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Statsskulden Till Bnp 106.90 108 108 108 108 107
Statliga Budgetutskottet -4.60 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -4.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -32593.00 -120000 -7000 91000 -62500 -62490
Statliga Utgifter 3331.87 3320 3379 3387 3412 3487
Statliga Intäkter 372288.00 236075 300000 300000 325000 340000
Skatteutgifter 404881.00 388812 399000 399000 345000 350000
Militära Utgifter 633565.00 771394 771394 771394 771394 771394
Offentliga Utgifterna Till Bnp 37.80 38 38 38 38 38.3

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 37.00 37 37 37 37 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Social Security Rate För Företag 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Social Trygghet För Anställda 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Förtroendekommissionen 50.90 51 51.6 51.4 52 52.4
Tillverkning - Pmi 50.80 50.5 51 50.9 50.4 51.2
Tjänster Pmi 49.40 52.1 51.5 52 50.8 51
Inte - Tillverkning - Pmi 55.50 54.4 52 52 52 50
Komposit - Pmi 49.60 51 51 51.5 50.4 51.4
Industriproduktion -0.80 1.5 1.2 1.6 1.1 0.9
Industriproduktion (Månadsvis) -0.30 -0.5 0.6 0.3 0.2 0.2
Manufacturing Produktion -0.80 0.8 0.6 1 0.9 0.7
Kapacitetsutnyttjande 76.78 76.5 77.2 77.8 78.6 78.4
Orderingång För Kapitalvaror -0.20 0.2 0.5 0.2 1.4 0.3
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense 3.60 0.1 1.3 0.8 1.3 0.5
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 0.90 0.4 0.2 0.2 1.1 1.1
Fabriks Beställningar Ex Transport 0.60 0.4 0.3 0.3 1 0.3
Fabriks Beställningar 1.80 0.1 0.5 0.2 0.8 0.3
Business Varulager 0.10 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Lagerförändringar 12.97 72 75 75 75 75
Partihandel Varulager -0.20 -0.4 0.5 -0.4 0.2 0.2
Konkurser 22780.00 23000 22800 23500 25000 30000
Företagens Vinster 1868.66 1825 1790 1820 1850 1870
Nfib - Business - Optimism - Index 104.30 102 98 96 93 93
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 36.70 11 11 10 9 5
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index 12.90 8 5 2 10 4
Richmond - Fed - Tillverkning - Index -2.00 -8 -4 1 -3 -3
Ism New York-Index 45.80 47.6 51 52 55.9 54
Dallas - Fed - Tillverkning - Index 1.20 -6 10 5 2 5
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index -0.25 -0.2 -0.2 0.2 0.05 -0.5
Chicago - Pmi 42.90 49.4 52 50 54 54
Totalt - Vehicle - Försäljning 16.80 17 17 17 17.3 17.3
Bilproduktionen 2.76 2.5 2.58 2.75 2.9 2.8
Bilregistreringar 383.84 460 410 420 440 445
Råoljelagren Ändra 0.45 5 3 3 2.6 2.6
Naturgas Lager Förändring -143.00 25 90 100 -200 -200
Bensin Lagren Ändra -2691.00 500 600 -500 2000 2000
Ledande Ekonomiska Index 129.99 127 127 126 126 125
Råolja 679.00 640 660 680 650 750
API för råoljelager 1.33 -3.2 2 3.5 2 2
Gruv Produktion 3.10 3 2.5 2 3.2 3

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Konsument - Confidence 100.90 98.4 88 86 86.7 85
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.30 -0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.40 2 2 2.2 2 1.8
Detaljhandel Ex Autos 0.30 -0.5 0.3 0.4 0.4 0.4
Konsument - Spendera 13410.42 13352 13581 13660 13734 14036
Disponibel Personlig Inkomst 16706.40 16583 16814 16991 17107 17484
Personliga Utgifter 0.30 0.5 0.2 0.3 0.5 0.5
Personlig Inkomst 0.20 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3
Personliga Besparingar 7.60 8.5 8.2 8.3 8.9 9.5
Konsumentkrediter 22.06 10.18 8.66 9.16 22.59 23.09
Privat - Sektor - Credit 10026.82 9956 10000 10000 10200 9900
Bankernas Utlåningsränta 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Ekonomisk Optimism Index 59.80 54 51 52 49 49
Redbook - Index 5.40 4.5 4.5 4 4 4
Chain Store Försäljning 6565.00 3300 3150 3250 6500 6000
Hushållen Skuld Till Bnp 75.00 78 78 78 79 79
Bensinpriser 0.64 0.49 0.5 0.52 0.53 0.53

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bygglov 1550.00 1150 1100 1150 1115 1200
Bostäder 1567.00 1150 1240 1150 1180 1070
Ny - Hem - Försäljning 764.00 710 650 600 550 460
Husförsäljningssiffror 5.70 1.3 1.5 -0.5 1.2 1.7
Befintliga Home Sales 5460.00 5150 5200 5180 4600 4700
Konstruktion - Spendera -0.20 -0.5 0.3 0.5 0.4 0.4
Nahb - Housing - Marknad - Index 74.00 74 73 68 67 65
Housing - Index 0.60 0.1 0.3 -0.2 0.2 0.3
Mort - Betyg 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73
Mort - Tillämpningar 1.50 2.7 1.5 -3.5 0.9 0.9
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 218.73 222 221 220 218 222
Husägande Betyg 65.10 64.8 64.5 64.5 64.5 64.5


USA - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.