Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 92.95 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
Lagren Marknaden 28419.00 27736 27193 26659 26138 25097
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.82 0.79 0.81 0.84 0.86 0.92

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -31.40 3 3.8 2.5 2.9 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -9.00 1 2.3 3.4 3.7 3.8
Arbetslöshet 7.90 7.6 6.8 6.5 6.5 6.5
Icke Adp 661.00 1000 100 280 130 107
Inflation - Betygsätt 1.40 1.6 1.4 1.1 1.3 1.5
Inflation (Månad) 0.20 0.5 0.1 0.2 0.3 0.6
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Handelsbalans -67102.00 -62000 -55000 -47000 -51000 -63000
Kurantkonto -170541.00 -142000 -142000 -117000 -99000 -117000
Bytesbalans Till Bnp -2.30 -3 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Statsskulden Till Bnp 106.90 120 125 125 125 125
Statliga Budgetutskottet -4.60 -12.9 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2
Förtroendekommissionen 55.40 51 52 53 51 53.4
Tjänster Pmi 54.60 51.8 51.1 50 52 50.5
Tillverkning - Pmi 53.20 52.1 49 50 51 50
Inte - Tillverkning - Pmi 57.80 52 50 51 51 50
Konsument - Confidence 81.20 76 77 80 82 88
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.90 0.9 1.7 0.3 0.4 2.4
Bygglov 1553.00 1380 1300 1310 1470 1200
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 37.00 37 35 35 35 35

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -31.40 3 3.8 2.5 2.9 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -9.00 1 2.3 3.4 3.7 3.8
BNP 21427.70 19800 21500 21500 21500 21500
Bnp Fasta Priser 17302.50 19523 19446 19448 17870 19875
Bruttonationalprodukt 17442.93 19775 19705 19674 17995 20131
Fasta Bruttoinvesteringar 3096.33 3493 3421 3453 3205 3556
Bnp Per Capita 55809.00 53240 54200 54200 54200 54200
Bnp Per Capita Ppp 62682.80 59770 60500 60500 60500 60500
Bnp Från Jordbruk 235.90 221 247 260 263 225
Bnp Från Entreprenad 615.80 672 660 670 677 684
Bnp Från Tillverkning 1962.90 2226 2207 2208 2231 2266
Bnp Från Mining 438.50 447 552 553 559 455
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2133.70 2269 2249 2262 2287 2310
Bnp Från Tjänster 11847.20 13340 13419 13385 13529 13580
Bnp Från Transport 438.90 568 567 561 567 578
Bnp Från Verktyg 295.70 292 301 308 312 297

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 7.90 7.6 6.8 6.5 6.5 6.5
Icke Adp 661.00 1000 100 280 130 107
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 877.00 870 90 270 120 105
Statliga Lönelistor -216.00 -30 10 10 50 2
Tillverkningslönelistor 66.00 40 2 20 10 2
Första Arbetslösa Fordringar 898.00 650 500 400 350 300
Fortsatta Arbetslösa Fordringar 10018.00 10000 9000 8000 4500 3900
Adp - Employment - Förändring 749.00 150 100 200 170 150
Egenföretagare 147563.00 150000 152000 155000 157000 158000
Arbetslösa Personer 12580.00 11000 9000 8500 7000 6890
Medeltimlön 0.10 0.1 0.2 0.3 0.4 0.2
Genomsnittlig Veckoarbetstid 34.70 34.5 34.5 34.5 34.4 34.4
Arbetskraftsdeltagande 61.40 61.6 61.9 61.9 61.9 62.7
Långtidsarbetslöshet 0.94 1.1 2 1.8 1.5 1.6
Ungdomsarbetslöshet 14.70 14.7 13.9 13.6 13.6 13.6
Produktivitet 110.95 109 110 111 110 111
Arbetskostnaderna 116.86 120 110 115 118 126
Lediga Jobb 6645.00 5800 5600 6100 6500 6200
Jobberbjudanden 6493.00 6100 6800 7200 6500 6600
Challenger Nedskärningar 118804.00 71000 71000 50000 45000 55000
Löner 24.79 23.36 24.22 24.98 25.48 24.72
Lönerna I Manufacturing 22.95 22.11 22.68 22.77 23.59 23.39
Löne Tillväxt -0.45 -2 0.5 1 2.8 5.8
Minimilöner 7.25 7.25 9 9 9 9
Employment Cost Index 0.50 0.6 0.7 0.8 0.8 0.6
Befolkning 329.13 331 331 331 331 333
Pensionsåldern Kvinnor 66.00 66 66 66 66 66
Pensionsåldern Män 66.00 66 66 66 66 66
Sysselsättningsgraden 56.60 58.8 58.8 60.9 60.9 60.8
Arbetslösa fordringar 4-veckors genomsnitt 866.25 750 600 500 450 350
Heltid 122423.00 125302 128302 129000 131000 133627
Deltid Sysselsättning 25161.00 27500 27500 27500 27500 26500

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 1.40 1.6 1.4 1.1 1.3 1.5
Inflation (Månad) 0.20 0.5 0.1 0.2 0.3 0.6
Konsumentprisindex Kpi 260.21 263 262 260 264 267
Kärna Konsumentprisindexet 269.26 271 271 270 274 276
Kärna Inflation Rate 1.70 1.6 1.5 1.4 1.8 1.5
Bnp-Deflatorn 112.82 115 115 114 114 116
Producentpriserna 118.90 121 120 119 120 123
Producentpriserna Förändras 0.40 1.5 1.9 1.5 1.3 1.8
Exportpriserna 122.80 124 125 126 127 128
Importpriserna 123.60 126 126 126 127 128
Mat Inflation 3.90 4 3.5 2.7 2.5 2.3
KPI bostadshjälpmedel 273.12 273 274 275 277 277
Cpi Transportfordon 202.72 212 207 198 205 215
Kärna Pce Price Index 114.00 114 115 115 116 116
Kärnproducentpriser 119.40 121 121 121 121 121
Inflationsförväntningar 2.98 3.2 3.1 3 2.9 2.5
Pce - Pris - Index 111.64 112 113 113 114 114

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Interbankränta 0.22 2.6 0.24 0.24 0.24 2.85
Valutareserven 140388.00 141900 143200 139700 138000 130150
Centralbanken Balansräkning 7032062.00 6917676 7161339 7255597 7742000 8586458
Banks Balansräkning 20161600.00 24224722 26082618 28672113 30101100 32856716
Privat skuld och BNP 220.20 230 228 228 228 228
Reporänta 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -67102.00 -62000 -55000 -47000 -51000 -63000
Kurantkonto -170541.00 -142000 -142000 -117000 -99000 -117000
Bytesbalans Till Bnp -2.30 -3 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Import 239038.00 245000 242000 251000 253000 259000
Export 171935.00 190000 195000 200000 203000 206000
Villkor För Handel 103.10 98.62 99.41 100 100 100
Kapitalflöden 86348.00 -22000 62000 40200 47000 35000
Utländska Direktinvesteringar 26661.00 46000 50000 50000 52000 53000
Råolja Produktion 10984.00 10500 11000 11000 11200 11000
Varor Handelsbalans -83113.00 -81000 -72000 -73000 -74000 -73000
Inkomster Från Turism 4557.00 6220 6400 7840 8920 9460
Turister 272506.00 1200000 1500000 1800000 2000000 2000100

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 106.90 120 125 125 125 125
Statliga Budgetutskottet -4.60 -12.9 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -124611.00 -62500 -145000 -115000 5000 -62490
Statliga Utgifter 3368.73 3318 3371 3425 3486 3377
Statliga Intäkter 373169.00 300000 280000 360000 350000 340000
Skatteutgifter 497780.00 445000 395000 355000 355000 350000
Offentliga Utgifterna Till Bnp 37.80 42 40.3 40.3 40.3 40.3
Militära Utgifter 633565.00 771394 771394 771394 771394 771394

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 37.00 37 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Social Security Rate För Företag 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Social Trygghet För Anställda 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Förtroendekommissionen 55.40 51 52 53 51 53.4
Tjänster Pmi 54.60 51.8 51.1 50 52 50.5
Tillverkning - Pmi 53.20 52.1 49 50 51 50
Inte - Tillverkning - Pmi 57.80 52 50 51 51 50
Komposit - Pmi 54.30 51 48 50 51 50.4
Industriproduktion -7.30 -3.5 -0.6 3.4 4.2 0.9
Industriproduktion (Månadsvis) -0.60 0.5 0.5 0.1 0.2 0.3
Manufacturing Produktion -6.00 -1.5 2.9 3.5 1.9 0.7
Kapacitetsutnyttjande 71.54 72.6 74.6 76.3 77 78.4
Orderingång För Kapitalvaror 0.40 3.4 3.4 3 3.7 0.3
Orderingång För Kapitalvaror Ex Defense 0.70 3.3 3.3 0.8 1.7 0.5
Orderingång För Kapitalvaror Ex Transport 0.40 0.3 0.3 0.8 0.7 0.2
Fabriks Beställningar Ex Transport 0.70 1 1 1.2 1.2 0.3
Fabriks Beställningar 0.70 0.8 0.8 1.5 1.7 0.5
Business Varulager 0.30 0.2 0.2 0.5 0.3 0.2
Lagerförändringar -287.03 35 25 20 47 33
Partihandel Varulager 0.40 0.2 0.2 0.5 0.6 0.2
Konkurser 22482.00 35000 35000 24000 22000 30000
Företagens Vinster 1589.40 1750 1750 1900 1950 1870
Nfib - Business - Optimism - Index 104.00 95 100 104 100 99
Ny - Empire - State - Tillverkning - Index 10.50 10 8 7 12 4
Philadelphia - Fed - Tillverkning - Index 32.30 10 10 12 15 5
Richmond - Fed - Tillverkning - Index 21.00 -3 2 4 3 2.5
Ism New York-Index 56.10 45 48 52 53 52
Dallas - Fed - Tillverkning - Index 13.60 2 2 8 6 3
Chicago - Fed - National - Aktivitet - Index 0.79 0.1 0 0.5 0.3 -0.6
Chicago - Pmi 62.40 50.2 51 49 51 52
Totalt - Vehicle - Försäljning 15.70 16.3 16.5 16.5 17.1 17.3
Bilproduktionen 2.32 2.6 2.8 3 2.7 2.5
Bilregistreringar 310.92 300 340 350 360 300
Råoljelagren Ändra -3.82 2.6 2.6 10 -5 2.6
Bensin Lagren Ändra -1626.00 -150 210 430 -15 2000
Naturgas Lager Förändring 46.00 -200 120 80 -40 20
Ledande Ekonomiska Index 123.37 128 130 129 131 127
Råolja 205.00 180 195 201 207 250
API för råoljelager 0.58 -2 -2 3.5 -5 2
Kansas Fed Tillverkningsindex 18.00 9 10 12 8 4
Gruv Produktion -14.80 -8 -2.1 3.8 4 2.3
Stål Produktion 5588.00 6150 6440 6750 6810 7150

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Confidence 81.20 76 77 80 82 88
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.90 0.9 1.7 0.3 0.4 2.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.40 3 3 2.1 2.4 1.8
Detaljhandel Ex Autos 1.50 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4
Konsument - Spendera 11860.25 13559 13487 13420 12221 13803
Disponibel Personlig Inkomst 17303.04 16592 16733 16931 18448 16891
Personliga Utgifter 1.00 0.3 0.5 0.5 0.4 0.7
Personlig Inkomst -2.70 0.8 0.2 0.3 0.6 0.3
Personliga Besparingar 14.10 13 12 10 8 9.5
Konsumentkrediter -7.22 15.98 21.72 -15.84 11.78 16.27
Privat - Sektor - Credit 10521.00 10900 10700 10600 107000 9900
Bankernas Utlåningsränta 3.25 5.5 3.25 3.25 3.25 5.75
Ekonomisk Optimism Index 55.20 49 49 50 53 49
Redbook - Index 2.50 -0.7 1.1 1.7 2 3
Chain Store Försäljning 1798.00 3000 3500 4000 4500 6000
Hushållen Skuld Till Bnp 75.20 79 79 79 79 79
Bensinpriser 0.58 0.55 0.52 0.5 0.47 0.52

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bygglov 1553.00 1380 1300 1310 1470 1200
Bostäder 1415.00 1280 1200 1310 1450 1170
Ny - Hem - Försäljning 1011.00 750 620 640 620 560
Husförsäljningssiffror 24.20 2.2 2.5 3.8 4 1.7
Befintliga Home Sales 6000.00 5500 5800 6000 5900 5200
Konstruktion - Spendera 1.40 0.4 0.4 1.2 0.6 0.4
Housing - Index 1.00 0.6 0.3 0.5 0.4 0.3
Nahb - Housing - Marknad - Index 85.00 79 78 72 70 75
Mort - Betyg 3.00 4.45 4.45 3.07 3.07 4.7
Mort - Tillämpningar -0.70 1.7 1.7 -0.6 2.6 0.9
Fall - Shiller - Start - Pris - Index 226.55 228 222 226 227 225
Husägande Betyg 67.90 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


USA - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.