Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1646.80 1650 1659 1669 1678 1697
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.82 5.4 5.4 5 5 5
Arbetslöshet 46.10 38 38 36 36 36
Inflation - Betygsätt 4.95 6.9 6.8 6.6 6.5 7
Ränta 9.00 9 9 9 9 9
Handelsbalans 208.20 965 500 -500 -500 -500
Bytesbalans Till Bnp -2.50 -10 -10 -8 -8 -8
Statsskulden Till Bnp 117.70 80 80 77 77 77
Statliga Budgetutskottet -4.80 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.82 5.4 5.4 5 5 5
BNP 47.23 45 45 49 49 49
Bnp Per Capita 418.70 420 420 435 435 435
Bnp Per Capita Ppp 827.14 711 837 837 854 854
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 46.10 38 38 36 36 36
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 4.95 6.9 6.8 6.6 6.5 7
Mat Inflation 8.40 6 4 4.2 4.4 7
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 9.00 9 9 9 9 9
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 208.20 965 500 -500 -500 -500
Bytesbalans Till Bnp -2.50 -10 -10 -8 -8 -8
Import 11340.00 9656 10500 13000 13000 13000
Export 11548.20 10325 11000 12500 12500 12500
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 117.70 80 80 77 77 77
Statliga Budgetutskottet -4.80 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5


Kongo - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.