Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1655.00 1659 1668 1678 1688 1708
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.82 4.3 3.9 3.9 3.9 3.9
Arbetslöshet 46.10 38 36 36 36 36
Inflation - Betygsätt 3.80 4 3.7 3.7 3.6 3.4
Ränta 9.00 9 9 9 9 9
Handelsbalans 208.20 500 -500 -500 -500 -500
Bytesbalans Till Bnp -2.50 -10 -8 -8 -8 -8
Statsskulden Till Bnp 98.50 80 77 77 77 77
Statliga Budgetutskottet -4.80 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.82 4.3 3.9 3.9 3.9 3.9
BNP 47.23 45 49 49 49 49
Bnp Per Capita 418.70 420 435 435 435 435
Bnp Per Capita Ppp 827.14 711 837 837 854 854
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 46.10 38 36 36 36 36
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 3.80 4 3.7 3.7 3.6 3.4
Mat Inflation 8.40 4 4.2 4.4 4.4 7
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 9.00 9 9 9 9 9
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 208.20 500 -500 -500 -500 -500
Bytesbalans Till Bnp -2.50 -10 -8 -8 -8 -8
Import 11340.00 10500 13000 13000 13000 13000
Export 11548.20 11000 12500 12500 12500 12500
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 98.50 80 77 77 77 77
Statliga Budgetutskottet -4.80 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5


Kongo - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.