Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Lagren Marknaden 21552.31 13571 9031 6009 4001 -16.31

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.10 4.2 4.2 6 6 6
Arbetslöshet 5.70 6 6 5.7 5.7 5.7
Inflation - Betygsätt 106.60 30 25 18 12 7
Ränta 40.00 40 40 30 30 30
Handelsbalans -111.10 -80 -70 -130 -40 10
Kurantkonto 1096.00 -800 -800 -1300 -1300 -1300
Bytesbalans Till Bnp -1.90 -2.5 -2.5 -3 -3 -3
Statsskulden Till Bnp 77.20 82 82 80 80 80
Statliga Budgetutskottet -1.50 -3 -3 -1.8 -1.8 -1.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 40.00 50 50 50 50 50

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.10 4.2 4.2 6 6 6
BNP 16.77 22 22 22 22 23.5
Bnp Per Capita 1058.85 800 800 800 800 965
Bnp Per Capita Ppp 2744.69 2750 2750 2750 2750 2900

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 5.70 6 6 5.7 5.7 5.7
Befolkning 14.86 15.3 15.04 15.04 15.04 15.24

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 106.60 30 25 18 12 7
Mat Inflation 108.80 30 20 15 10 7
Inflation (Månad) 3.90 2.8 2.4 1.8 1.4 1.4
Konsumentprisindex Kpi 2986.40 2977 200 3093 3257 3310
KPI bostadshjälpmedel 1118.60 1314 116 1135 1178 1215
Cpi Transportfordon 2752.80 2772 2948 3052 3083 3154

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 40.00 40 40 30 30 30
Penningmängden M1 210777711.00 187500000 178000000 155000000 135000000 110000000
Penningmängden M2 224724424.00 180000000 165000000 130000000 110000000 105000000
Penningmängden M3 226181779.00 178000000 157000000 130000000 115000000 110000000
Banks Balansräkning 340143.40 285000 280000 240000 200000 180000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -111.10 -80 -70 -130 -40 10
Kurantkonto 1096.00 -800 -800 -1300 -1300 -1300
Bytesbalans Till Bnp -1.90 -2.5 -2.5 -3 -3 -3
Import 451.90 480 450 420 380 420
Export 340.80 400 380 290 340 430
Turister 639356.00 1800000 1800000 2300000 2300000 2300000
Utlandsskulden 14324.00 20000 20000 19500 19500 19500

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 77.20 82 82 80 80 80
Statliga Budgetutskottet -1.50 -3 -3 -1.8 -1.8 -1.8
Militära Utgifter 547.00 420 430 430 430 430

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 40.00 50 50 50 50 50
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.50 15 15 15 15 15

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bankernas Utlåningsränta 36.67 25 20 20 20 20


Zimbabwe - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.