Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Lagren Marknaden 40749.78 13571 9031 6009 4001 -16.31

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.10 4.2 6 6 6 6
Arbetslöshet 5.70 6 5.7 5.7 5.7 5.7
Inflation - Betygsätt 51.55 53 35 25 15 10
Ränta 40.00 40 30 30 30 30
Handelsbalans -55.50 -295 10 -55 -85 20
Kurantkonto 1096.00 -800 -1300 -1300 -1300 -1300
Bytesbalans Till Bnp -1.90 -2.5 -3 -3 -3 -3
Statsskulden Till Bnp 77.20 80 78 78 78 78
Statliga Budgetutskottet -1.50 -3 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 40.00 50 50 50 50 50

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.10 4.2 6 6 6 6
BNP 16.77 22 22 22 22 23.5
Bnp Per Capita 1058.85 800 800 800 800 965
Bnp Per Capita Ppp 2744.69 2750 2750 2750 2750 2900

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 5.70 6 5.7 5.7 5.7 5.7
Befolkning 14.86 15.04 15.04 15.04 15.04 15.24

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 51.55 53 35 25 15 10
Mat Inflation 54.50 40 20 15 10 7
Inflation (Månad) 4.73 4 2.8 1.7 1.4 1.4
Konsumentprisindex Kpi 3342.00 3786 3726 3733 3843 4165
KPI bostadshjälpmedel 1224.10 1389 1348 1398 1408 1528
Cpi Transportfordon 3083.70 3207 3297 3353 3400 3447

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 40.00 40 30 30 30 30
Penningmängden M1 306098411.00 320000000 330000000 345000000 350000000 350000000
Penningmängden M2 329133674.00 350000000 370000000 385000000 395000000 400000000
Penningmängden M3 330656853.00 315000000 330000000 350000000 370000000 390000000
Banks Balansräkning 481102.60 475000 485000 510000 530000 520000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -55.50 -295 10 -55 -85 20
Kurantkonto 1096.00 -800 -1300 -1300 -1300 -1300
Bytesbalans Till Bnp -1.90 -2.5 -3 -3 -3 -3
Import 558.10 515 540 475 450 430
Export 502.60 525 485 390 435 450
Turister 639356.00 1800000 2300000 2300000 2300000 2300000
Utlandsskulden 14324.00 20000 19500 19500 19500 19500

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 77.20 80 78 78 78 78
Statliga Budgetutskottet -1.50 -3 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Militära Utgifter 547.00 430 430 430 430 430

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 40.00 50 50 50 50 50
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.50 15 15 15 15 15

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bankernas Utlåningsränta 36.56 20 20 20 20 20


Zimbabwe - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.