Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Lagren Marknaden 1690.91 1086 1060 1034 1010 960
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 -10 -10 -10 -10 2
Arbetslöshet 4.90 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4
Inflation - Betygsätt 521.20 225 85 65 50 25
Ränta 35.00 35 35 35 35 25
Handelsbalans -25.30 -125 -140 -260 -200 -205
Kurantkonto -1412.50 -1500 -1500 -1500 -1500 -1800
Bytesbalans Till Bnp -2.20 -3 -3 -3 -3 -2.4
Statsskulden Till Bnp 77.60 78 78 78 78 76
Statliga Budgetutskottet -11.10 -9.2 -9.2 -9.2 -9.2 -9
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 24.72 50 50 50 50 50
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 -10 -10 -10 -10 2
BNP 31.00 32.8 32.8 32.8 32.8 33
Bnp Per Capita 1322.30 1375 1375 1375 1375 1385
Bnp Per Capita Ppp 2688.41 1930 1912 1912 1930 1930
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 4.90 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4
Befolkning 14.44 15.05 15.05 15.05 14.84 15.04
Levnadslön Familj 575.00 500 500 500 520 560
Löner Högutbildad 951.00 970 970 970 1000 1050
Löner Lågutbildade 231.00 297 297 297 320 350
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 521.20 225 85 65 50 25
Mat Inflation 719.23 480 460 420 400 270
Inflation (Månad) 16.55 9 10 7 7 5
KPI bostadshjälpmedel 344.40 332 231 295 517 646
Cpi Transportfordon 534.10 335 325 568 801 1001
Konsumentprisindex Kpi 551.60 339 319 479 827 1034
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 35.00 35 35 35 35 25
Penningmängden M1 32851569.00 9396218 9480000 9480000 9480000 9505642
Penningmängden M2 34739494.00 10500000 10480000 10480000 10510000 10350000
Penningmängden M3 34983471.00 11155553 11310000 11310000 11310000 11395745
Banks Balansräkning 53718.30 13659 13600 16700 16700 17811
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -25.30 -125 -140 -260 -200 -205
Kurantkonto -1412.50 -1500 -1500 -1500 -1500 -1800
Bytesbalans Till Bnp -2.20 -3 -3 -3 -3 -2.4
Import 403.70 450 500 650 560 580
Export 378.40 325 360 390 360 375
Utlandsskulden 13134.00 18000 18000 18000 18000 20000
Turister 2579974.00 2940000 2940000 2940000 2940000 3000000
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 77.60 78 78 78 78 76
Statliga Budgetutskottet -11.10 -9.2 -9.2 -9.2 -9.2 -9
Militära Utgifter 405.00 420 420 420 420 430
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 24.72 50 50 50 50 50
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bankernas Utlåningsränta 16.08 25 25 25 25 20


Zimbabwe - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.