Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Lagren Marknaden 554.86 324 324 324 324 324
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 -5 -5 -7 -7 -7
Inflation - Betygsätt 288.50 225 120 95 85 32
Ränta 70.00 70 70 70 70 70
Handelsbalans -217.40 -215 -320 -280 -280 -300
Bytesbalans Till Bnp -3.70 -5.8 -5.8 -6 -6 -6
Statsskulden Till Bnp 77.60 80 80 77 77 77
Statliga Budgetutskottet -11.10 -8 -8 -5 -5 -5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 50.00 50 50 50 50 50
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 -5 -5 -7 -7 -7
BNP 31.00 29 29 32.8 32.8 32.8
Bnp Per Capita 1322.30 1380 1380 1450 1450 1450
Bnp Per Capita Ppp 2688.41 1930 1912 1912 1930 1930
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Levnadslön Familj 575.00 575 500 500 500 520
Löner Högutbildad 951.00 963 970 970 970 1000
Löner Lågutbildade 231.00 314 297 297 297 320
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 288.50 225 120 95 85 32
Mat Inflation 393.12 298 251 201 175 50
Cpi Transportfordon 294.60 152 162 201 229 214
Konsumentprisindex Kpi 246.70 208 195 204 319 258
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 70.00 70 70 70 70 70
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -217.40 -215 -320 -280 -280 -300
Bytesbalans Till Bnp -3.70 -5.8 -5.8 -6 -6 -6
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 77.60 80 80 77 77 77
Statliga Budgetutskottet -11.10 -8 -8 -5 -5 -5
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 50.00 50 50 50 50 50
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bankernas Utlåningsränta 14.37 19 25 25 25 25


Zimbabwe - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.