Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Lagren Marknaden 8782.18 8311 7864 7442 7042 6243

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.50 4 4 4 4 3.5
Arbetslöshet 4.90 6.4 6.4 6.4 6.4 7.4
Inflation - Betygsätt 321.59 240 120 60 20 7
Ränta 40.00 70 70 70 70 50
Handelsbalans 19.20 20 -30 -200 -295 50
Kurantkonto 311.20 -800 -800 -800 -800 -680
Bytesbalans Till Bnp -2.20 -3 -3 -3 -3 -2.7
Statsskulden Till Bnp 77.20 82 82 82 82 80
Statliga Budgetutskottet -11.10 -14.3 -14.3 -14.3 -14.3 -15
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 24.72 50 50 50 50 50

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.50 4 4 4 4 3.5
BNP 21.44 22 22 22 22 23.5
Bnp Per Capita 1183.10 800 800 800 800 965
Bnp Per Capita Ppp 2835.90 2750 2750 2750 2750 2900

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 4.90 6.4 6.4 6.4 6.4 7.4
Befolkning 14.86 15.3 15.3 15.3 15.04 15.24

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 321.59 240 120 60 20 7
Mat Inflation 359.00 300 150 70 45 20
Inflation (Månad) 3.45 4 3.5 3 2.7 2
Konsumentprisindex Kpi 2698.90 2755 3179 3528 2969 3177
KPI bostadshjälpmedel 982.60 1893 1404 1212 1090 1166
Cpi Transportfordon 2553.00 2404 2759 3412 2830 3028

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 40.00 70 70 70 70 50
Penningmängden M1 145816201.00 9480000 9480000 9480000 9480000 9505642
Penningmängden M2 152751634.00 10510000 10510000 10510000 10350000 10350000
Penningmängden M3 153835542.00 11310000 11310000 11310000 11310000 11395745
Banks Balansräkning 250287.90 196000 198000 200000 200000 250000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 19.20 20 -30 -200 -295 50
Kurantkonto 311.20 -800 -800 -800 -800 -680
Bytesbalans Till Bnp -2.20 -3 -3 -3 -3 -2.7
Import 509.70 350 460 435 400 600
Export 528.90 320 260 420 450 530
Turister 2294259.00 2150000 2150000 2150000 2150000 2300000
Utlandsskulden 14324.00 20000 20000 20000 20000 19500

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 77.20 82 82 82 82 80
Statliga Budgetutskottet -11.10 -14.3 -14.3 -14.3 -14.3 -15
Militära Utgifter 405.00 420 420 420 430 430

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 24.72 50 50 50 50 50
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.50 15 14.5 14.5 15 15

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bankernas Utlåningsränta 20.65 25 25 25 20 20


Zimbabwe - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.