Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Lagren Marknaden 3454.59 3269 3094 2927 2770 2456

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.50 -8.4 -8.4 -8.4 2.3 2.7
Arbetslöshet 4.90 5.6 5.6 5.6 6.4 6.4
Inflation - Betygsätt 676.39 285 130 80 60 45
Ränta 15.00 15 15 15 15 15
Handelsbalans 70.30 -250 -250 -110 -310 -145
Kurantkonto 311.20 -1500 -1500 -1500 -1800 -1800
Bytesbalans Till Bnp -2.20 -3 -3 -3 -2.4 -2.4
Statsskulden Till Bnp 53.40 120 120 120 88 88
Statliga Budgetutskottet -11.10 -17 -17 -17 -20 -20
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 24.72 50 50 50 50 50

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.50 -8.4 -8.4 -8.4 2.3 2.7
BNP 29.00 32.8 32.8 32.8 33 33
Bnp Per Capita 1322.30 1375 1375 1375 1385 1385
Bnp Per Capita Ppp 2688.41 2846 2846 2846 2846 3141

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 4.90 5.6 5.6 5.6 6.4 6.4
Befolkning 14.86 15.05 15.05 14.84 15.3 15.04
Levnadslön Familj 575.00 500 500 520 520 560
Löner Högutbildad 951.00 970 970 1000 1000 1050

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 676.39 285 130 80 60 45
Mat Inflation 807.30 600 520 400 300 270
Inflation (Månad) 26.59 15 10 8 6 5
Konsumentprisindex Kpi 810.40 665 668 993 1297 1440
KPI bostadshjälpmedel 556.80 480 411 620 891 899
Cpi Transportfordon 707.00 676 792 961 1131 1394

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 15.00 15 15 15 15 15
Penningmängden M1 32851569.00 9480000 9480000 9480000 9480000 9505642
Penningmängden M2 34739494.00 10480000 10480000 10510000 10510000 10350000
Penningmängden M3 34983471.00 11310000 11310000 11310000 11310000 11395745
Banks Balansräkning 53718.30 13600 16700 16700 16700 17811

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 70.30 -250 -250 -110 -310 -145
Kurantkonto 311.20 -1500 -1500 -1500 -1800 -1800
Bytesbalans Till Bnp -2.20 -3 -3 -3 -2.4 -2.4
Import 418.80 500 650 560 600 620
Export 489.10 250 400 450 290 475
Turister 2579974.00 2940000 2940000 2940000 2940000 3000000
Utlandsskulden 13134.00 18000 18000 18000 18000 20000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 53.40 120 120 120 88 88
Statliga Budgetutskottet -11.10 -17 -17 -17 -20 -20
Militära Utgifter 405.00 420 420 420 420 430

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 24.72 50 50 50 50 50
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.50 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bankernas Utlåningsränta 16.08 25 25 25 25 20


Zimbabwe - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.