Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Lagren Marknaden 69079.61 13571 9031 6009 4001 -16.31

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.10 5.5 5.5 5.5 6 6
Arbetslöshet 5.70 5.7 5.7 5.7 5.7 5.4
Inflation - Betygsätt 131.70 110 100 110 70 50
Ränta 80.00 80 80 80 80 50
Handelsbalans -35.90 -70 -60 -95 -150 -170
Kurantkonto 1096.00 -1300 -1300 -1300 -1300 -2000
Bytesbalans Till Bnp -1.90 -3 -3 -3 -3 -3.2
Statsskulden Till Bnp 77.20 78 78 78 78 76
Statliga Budgetutskottet -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 40.00 50 50 50 50 50

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.10 5.5 5.5 5.5 6 6
BNP 16.77 22 22 23.5 23.5 23.5
Bnp Per Capita 1239.85 1000 1000 1000 1000 1000
Bnp Per Capita Ppp 2744.69 2750 2750 2900 2900 2900

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 5.70 5.7 5.7 5.7 5.7 5.4
Befolkning 14.86 15.04 15.04 15.24 15.24 15.24

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 131.70 110 100 110 70 50
Mat Inflation 154.60 170 140 120 90 60
Inflation (Månad) 21.00 8 6 5 3 1.8
KPI bostadshjälpmedel 1999.00 2349 2448 2830 2569 4245
Cpi Transportfordon 6576.10 7102 7528 7905 8142 8288
Konsumentprisindex Kpi 6662.20 6271 6684 8353 8102 12529

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 80.00 80 80 80 80 50
Penningmängden M1 530433489.00 345000000 350000000 350000000 350000000 370000000
Penningmängden M2 584582692.00 385000000 395000000 400000000 400000000 450000000
Penningmängden M3 589093587.00 350000000 370000000 390000000 390000000 401000000
Värde Ränta 26.00 26 26 26 26 26
Banks Balansräkning 860321.70 510000 530000 520000 520000 550000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -35.90 -70 -60 -95 -150 -170
Kurantkonto 1096.00 -1300 -1300 -1300 -1300 -2000
Bytesbalans Till Bnp -1.90 -3 -3 -3 -3 -3.2
Import 712.90 680 660 700 485 650
Export 647.20 620 565 550 600 480
Turister 639356.00 2300000 2300000 2300000 2300000 2450000
Utlandsskulden 13325.00 19500 19500 19500 19500 18600

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 77.20 78 78 78 78 76
Statliga Budgetutskottet -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7
Militära Utgifter 547.00 430 430 430 430 430

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 40.00 50 50 50 50 50
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.50 15 15 15 15 15

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bankernas Utlåningsränta 40.74 20 20 20 20 20


Zimbabwe - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.