Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Lagren Marknaden 4905.74 5555 5257 4975 4707 4173

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.50 -8 -8 4 4 4
Arbetslöshet 4.90 5.6 5.6 6.4 6.4 6.4
Inflation - Betygsätt 737.26 400 200 100 50 18
Ränta 35.00 35 35 70 70 70
Handelsbalans 70.30 -250 -110 -310 -230 -220
Kurantkonto 311.20 -1500 -1500 -1700 -1700 -1700
Bytesbalans Till Bnp -2.20 -1.7 -1.7 -2 -2 -2
Statsskulden Till Bnp 53.40 120 120 95 95 95
Statliga Budgetutskottet -11.10 -17 -17 -20 -20 -20
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 24.72 50 50 50 50 50

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.50 -8 -8 4 4 4
BNP 21.44 17 17 22 22 22
Bnp Per Capita 1183.10 950 950 800 800 800
Bnp Per Capita Ppp 2835.90 2500 2500 2750 2750 2750

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 4.90 5.6 5.6 6.4 6.4 6.4
Befolkning 14.86 15.05 14.84 15.3 15.3 15.04

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 737.26 400 200 100 50 18
Mat Inflation 835.80 700 350 170 80 40
Inflation (Månad) 31.66 20 15 10 8 7
Konsumentprisindex Kpi 1445.20 1452 1655 1621 1647 1953
KPI bostadshjälpmedel 638.00 894 1033 1114 890 1219
Cpi Transportfordon 1253.90 1721 1602 1414 1420 1891

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 35.00 35 35 70 70 70
Penningmängden M1 56273245.00 9480000 9480000 9480000 9480000 9505642
Penningmängden M2 59116028.00 10480000 10510000 10510000 10510000 10350000
Penningmängden M3 59475222.00 11310000 11310000 11310000 11310000 11395745
Banks Balansräkning 88737.50 93000 95000 100000 115000 120000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 70.30 -250 -110 -310 -230 -220
Kurantkonto 311.20 -1500 -1500 -1700 -1700 -1700
Bytesbalans Till Bnp -2.20 -1.7 -1.7 -2 -2 -2
Import 418.80 650 560 600 530 620
Export 489.10 400 450 290 300 400
Turister 2294259.00 2000000 2000000 2150000 2150000 2150000
Utlandsskulden 14324.00 18000 18000 20000 20000 20000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 53.40 120 120 95 95 95
Statliga Budgetutskottet -11.10 -17 -17 -20 -20 -20
Militära Utgifter 405.00 420 420 420 420 430

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 24.72 50 50 50 50 50
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.50 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bankernas Utlåningsränta 18.06 25 25 25 25 20


Zimbabwe - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.