Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Lagren Marknaden 8782.18 8311 7864 7442 7042 6243

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.50 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8
Arbetslöshet 4.90 7 7 7 6.4 6.4
Inflation - Betygsätt 194.07 80 40 20 10 7
Ränta 40.00 40 40 40 30 30
Handelsbalans 19.20 -70 -200 -295 50 30
Kurantkonto 311.20 -800 -800 -800 -800 -680
Bytesbalans Till Bnp -1.90 -3 -3 -3 -2.2 -2.2
Statsskulden Till Bnp 77.20 82 82 82 84 84
Statliga Budgetutskottet -1.50 -3 -3 -3 -3 -3
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 24.72 50 50 50 50 50

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.50 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8
BNP 21.44 22 22 22 22 23.5
Bnp Per Capita 1183.10 800 800 800 800 965
Bnp Per Capita Ppp 2835.90 2750 2750 2750 2750 2900

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 4.90 7 7 7 6.4 6.4
Befolkning 14.86 15.3 15.3 15.04 15.04 15.24

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 194.07 80 40 20 10 7
Mat Inflation 216.60 130 70 45 30 20
Konsumentprisindex Kpi 2803.60 2601 3087 2969 3036 3177
KPI bostadshjälpmedel 1009.90 1148 1060 1090 1098 1166
Cpi Transportfordon 2610.50 2257 2986 2830 2845 3028
Inflation (Månad) 1.58 0.7 1 1.3 1.4 1.4

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 40.00 40 40 40 30 30
Penningmängden M1 193581808.00 175000000 157500000 138000000 125000000 110000000
Penningmängden M2 203488653.00 171500000 150000000 125000000 110000000 105000000
Penningmängden M3 204924856.00 194000000 178000000 157000000 130000000 110000000
Banks Balansräkning 306628.40 350000 265000 240000 200000 180000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 19.20 -70 -200 -295 50 30
Kurantkonto 311.20 -800 -800 -800 -800 -680
Bytesbalans Till Bnp -1.90 -3 -3 -3 -2.2 -2.2
Import 509.70 470 435 400 420 470
Export 528.90 270 360 450 290 500
Utlandsskulden 14324.00 20000 20000 20000 20000 19500
Turister 2294259.00 2150000 2150000 2150000 2400000 2400000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 77.20 82 82 82 84 84
Statliga Budgetutskottet -1.50 -3 -3 -3 -3 -3
Militära Utgifter 209.00 420 420 430 430 430

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 24.72 50 50 50 50 50
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.50 15 14.5 15 15 15

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bankernas Utlåningsränta 32.11 25 25 20 20 20


Zimbabwe - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.