Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Lagren Marknaden 821.77 324 324 324 324 324
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 -6.5 4 4 4 4
Inflation - Betygsätt 440.10 300 125 85 51 32
Ränta 70.00 70 70 70 70 70
Handelsbalans -38.80 -320 -280 -125 -140 -300
Bytesbalans Till Bnp -3.70 -5.8 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Statsskulden Till Bnp 77.60 80 78 78 78 78
Statliga Budgetutskottet -11.10 -4 -4 -4 -4 -4
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 50.00 50 50 50 50 50
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 -6.5 4 4 4 4
BNP 31.00 29 32.8 32.8 32.8 32.8
Bnp Per Capita 1322.30 1380 1450 1450 1450 1450
Bnp Per Capita Ppp 2688.41 1930 1912 1912 1930 1930
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Levnadslön Familj 575.00 500 500 500 500 520
Löner Högutbildad 951.00 970 970 970 970 1000
Löner Lågutbildade 231.00 297 297 297 297 320
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 440.10 300 125 85 51 32
Mat Inflation 620.89 500 480 460 420 400
Cpi Transportfordon 435.50 294 232 325 445 389
Konsumentprisindex Kpi 402.90 355 235 319 373 469
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 70.00 70 70 70 70 70
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -38.80 -320 -280 -125 -140 -300
Bytesbalans Till Bnp -3.70 -5.8 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 77.60 80 78 78 78 78
Statliga Budgetutskottet -11.10 -4 -4 -4 -4 -4
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 50.00 50 50 50 50 50
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bankernas Utlåningsränta 14.37 25 25 25 25 25


Zimbabwe - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.