Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Lagren Marknaden 5038.71 4636 4387 4152 3929 3483

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.50 -8 7 7 7 7
Arbetslöshet 4.90 5.6 6.4 6.4 6.4 6.4
Inflation - Betygsätt 659.40 249 160 80 50 30
Ränta 35.00 35 70 70 70 70
Handelsbalans 70.30 -300 20 -30 -200 -295
Kurantkonto 311.20 -1500 -800 -800 -800 -800
Bytesbalans Till Bnp -2.20 -6 -3 -3 -3 -3
Statsskulden Till Bnp 53.40 120 95 95 95 95
Statliga Budgetutskottet -11.10 -17 -14.3 -14.3 -14.3 -14.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 24.72 50 50 50 50 50

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.50 -8 7 7 7 7
BNP 21.44 17 22 22 22 22
Bnp Per Capita 1183.10 950 800 800 800 800
Bnp Per Capita Ppp 2835.90 2500 2750 2750 2750 2750

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 4.90 5.6 6.4 6.4 6.4 6.4
Befolkning 14.86 14.84 15.3 15.3 15.3 15.04

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 659.40 249 160 80 50 30
Mat Inflation 724.50 500 300 150 70 45
Inflation (Månad) 3.83 10 9.4 8 6 7
Konsumentprisindex Kpi 2205.20 184 1925 2107 2601 200
KPI bostadshjälpmedel 757.30 116 1202 1448 1148 116
Cpi Transportfordon 2132.60 200 1864 1838 2257 219

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 35.00 35 70 70 70 70
Penningmängden M1 125187821.00 9480000 9480000 9480000 9480000 9505642
Penningmängden M2 131234975.00 10510000 10510000 10510000 10510000 10350000
Penningmängden M3 132259286.00 11310000 11310000 11310000 11310000 11395745
Banks Balansräkning 221668.60 194000 196000 198000 200000 200000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 70.30 -300 20 -30 -200 -295
Kurantkonto 311.20 -1500 -800 -800 -800 -800
Bytesbalans Till Bnp -2.20 -6 -3 -3 -3 -3
Import 418.80 380 350 460 435 400
Export 489.10 400 320 260 420 450
Turister 2294259.00 1950000 2150000 2150000 2150000 2150000
Utlandsskulden 14324.00 18000 20000 20000 20000 20000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 53.40 120 95 95 95 95
Statliga Budgetutskottet -11.10 -17 -14.3 -14.3 -14.3 -14.3
Militära Utgifter 405.00 420 420 420 420 430

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 24.72 50 50 50 50 50
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.50 15 14.5 14.5 14.5 15

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bankernas Utlåningsränta 18.87 25 25 25 25 20


Zimbabwe - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.