Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.38 1.36 1.37 1.37 1.38 1.39
Lagren Marknaden 3153.24 3366 3333 3299 3266 3201
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.15 2.2 2.24 2.27 2.3 2.37
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 3.80 2.7 4.7 3.2 1.5 3.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.7 2.4 2.5 2 2.6
Arbetslöshet 2.20 2.2 2.2 2.1 2.3 2.4
Inflation - Betygsätt 0.80 1.1 1 1.2 1.4 1.7
Inflation (Månad) -0.30 0.1 0.5 0.4 0.2 0.5
Ränta 2.24 2.2 2.3 2.1 2 1.5
Handelsbalans 2782.79 3700 3300 3400 5000 6800
Kurantkonto 20296.50 26700 26000 23500 21500 24000
Bytesbalans Till Bnp 17.70 17.7 17.7 17.7 18 18
Statsskulden Till Bnp 112.20 106 106 106 108 108
Statliga Budgetutskottet 0.40 -0.6 -0.6 -0.6 0.4 0.4
Förtroendekommissionen 1.00 7 8 6 12 7
Tillverkning - Pmi 50.30 50.5 51 51.7 52 50.2
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.00 -0.3 -2.9 -1.2 2.3 -0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 23 23
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 3.80 2.7 4.7 3.2 1.5 3.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.7 2.4 2.5 2 2.6
BNP 323.91 343 343 343 352 352
Bnp Fasta Priser 117673.00 110958 111607 113886 113330 116847
Bruttonationalprodukt 454012.90 433822 434828 465363 463093 477463
Fasta Bruttoinvesteringar 29532.80 28280 26159 30749 30599 31548
Bnp Per Capita 55235.51 55900 55900 55900 56240 56240
Bnp Per Capita Ppp 85535.38 87000 87000 87000 90000 90000
Bnp Från Entreprenad 4474.90 4198 4216 4340 4319 4453
Bnp Från Tillverkning 23026.00 21609 21696 21911 21804 22481
Bnp Från Tjänster 16799.70 20363 20419 20674 20573 21211
Bnp Från Transport 8083.10 8304 8427 8574 8532 8797
Bnp Från Verktyg 1494.70 1366 1352 1393 1386 1429
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 2.20 2.2 2.2 2.1 2.3 2.4
Arbetslösa Personer 100.20 111 111 111 113 113
Genomsnittlig Veckoarbetstid 45.00 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8
Arbetskraftsdeltagande 67.70 71 71 71 71.5 71.5
Arbetskostnaderna 117.00 108 110 120 120 122
Produktivitet 117.00 108 110 120 120 122
Löner 5752.00 5400 5150 5760 6010 5920
Befolkning 5.64 5.66 5.66 5.62 5.63 5.63
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 62 62 62 62 62
Pensionsåldern Män 62.00 62 62 62 62 62
Sysselsättning Ändra 14.70 8.5 -1.5 2.4 2.5 12.2
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 0.80 1.1 1 1.2 1.4 1.7
Inflation (Månad) -0.30 0.1 0.5 0.4 0.2 0.5
Konsumentprisindex Kpi 100.10 101 101 101 102 103
Kärna Konsumentprisindexet 105.60 105 107 106 107 109
Kärna Inflation Rate 1.30 1.5 1.8 2.1 2.2 2.2
Producentpriserna 98.50 110 112 103 106 114
Mat Inflation 1.30 1.2 1.3 1.6 1.5 1.7
Producentpriserna Förändras 3.50 8.9 7 6.5 8 11.5
KPI bostadshjälpmedel 86.10 90.08 90.7 90.57 90.45 92.11
Cpi Transportfordon 99.80 99.38 98.98 98.27 99.17 99.94
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 2.24 2.2 2.3 2.1 2 1.5
Interbankränta 2.01 1.91 2.01 1.81 1.71 1.71
Penningmängden M2 614081.50 611000 612500 614000 614000 625000
Valutareserven 404019.30 398600 399000 400000 400000 410000
Banks Balansräkning 1294406.20 1322900 1329000 1335000 1335000 1410000
Lån Till Den Privata Sektorn 676135.90 699000 705000 710000 710000 715000
Värde Ränta 0.20 0.15 0.25 0.05 -0.05 -0.05
Centralbanken Balansräkning 412386.70 419500 421000 423000 423000 429000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 2782.79 3700 3300 3400 5000 6800
Kurantkonto 20296.50 26700 26000 23500 21500 24000
Bytesbalans Till Bnp 17.70 17.7 17.7 17.7 18 18
Import 41100.06 42500 44200 42500 42500 44000
Export 43882.85 46200 47450 45900 44500 47300
Utlandsskulden 2045992.30 2290000 2422000 2550000 2550000 2735000
Turister 1564254.00 1550000 1490000 1620000 1650000 1660000
Utländska Direktinvesteringar 33093.60 23600 24500 25000 25000 27700
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 112.20 106 106 106 108 108
Statliga Budgetutskottet 0.40 -0.6 -0.6 -0.6 0.4 0.4
Statliga Utgifter 12422.70 10752 10760 10967 10914 11252
Statsskuld 546699.50 564000 572000 611000 620000 636000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 23 23
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.00 7 7 7 7 7
Social Security Rate För Företag 17.00 17 17 17 17 17
Social Trygghet För Anställda 20.00 20 20 20 20 20
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 1.00 7 8 6 12 7
Tillverkning - Pmi 50.30 50.5 51 51.7 52 50.2
Industriproduktion -4.80 6.8 7.6 5.5 3.5 6
Industriproduktion (Månadsvis) -2.60 0.7 1 1.4 0.5 1.6
Lagerförändringar 2212.50 2450 1730 2090 2090 1920
Bilregistreringar 10709.00 12200 10400 14500 10200 15000
Ledande Ekonomiska Index 112.00 110 110 107 108 109
Komposit - Pmi 53.30 53 52.8 52.2 51.5 53.1
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.00 -0.3 -2.9 -1.2 2.3 -0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -1.00 1.6 0.3 4.1 2.4 3
Konsument - Spendera 43858.50 37639 38681 39514 39322 40542
Privat - Sektor - Credit 605775.60 603500 607000 612000 612000 634000
Bankernas Utlåningsränta 5.25 5.21 5.31 5.11 5.01 5.01
Hushållen Skuld Till Bnp 54.90 59.5 59.4 59.2 59.5 60
Bensinpriser 1.67 1.52 1.48 1.44 1.41 1.41
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Housing - Index 148.60 151 150 151 153 156
Ny - Hem - Försäljning 455.00 530 587 590 700 560
Husägande Betyg 91.00 91.5 91.5 91.5 91.7 91.7


Singapore - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.