Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.36 1.36 1.36 1.36 1.37 1.38
Lagren Marknaden 3377.96 3288 3255 3222 3189 3125
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.95 2.03 2.06 2.09 2.12 2.19
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -3.40 1.7 0.5 0.5 1 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.10 1.4 1.5 1.5 1.9 1.8
Arbetslöshet 2.20 2.2 2.1 2.3 2.4 2.4
Inflation - Betygsätt 0.90 1 1.2 1.4 1.6 1.7
Inflation (Månad) 0.70 0.5 0.4 0.2 0.5 0.5
Ränta 1.67 2.3 2.1 2 2 1.5
Handelsbalans 2447.29 3300 3400 5000 2000 6800
Kurantkonto 20296.50 26000 23500 21500 27500 24000
Bytesbalans Till Bnp 17.70 17.7 17.7 18 18 18
Statsskulden Till Bnp 112.20 106 106 108 108 108
Statliga Budgetutskottet 0.40 -0.6 -0.6 0.4 0.4 0.4
Förtroendekommissionen 1.00 8 6 12 5 7
Tillverkning - Pmi 49.60 49.1 49.9 50.6 50.1 50.2
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.20 -2.9 -1.2 2.3 1.5 -0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 23 23
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -3.40 1.7 0.5 0.5 1 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.10 1.4 1.5 1.5 1.9 1.8
BNP 364.16 382 382 394 394 394
Bnp Fasta Priser 117673.00 118452 118318 119438 119909 120448
Bruttonationalprodukt 454012.90 437416 460823 460823 462639 469118
Fasta Bruttoinvesteringar 29532.80 29471 30264 29976 30094 30808
Bnp Per Capita 58247.90 55900 55900 56240 56240 56240
Bnp Per Capita Ppp 90091.40 87000 87000 90000 90000 90000
Bnp Från Entreprenad 4474.90 4335 4396 4542 4560 4475
Bnp Från Tillverkning 23026.00 23989 23805 23371 23463 24234
Bnp Från Tjänster 16799.70 17008 16808 17052 17119 17110
Bnp Från Transport 8083.10 8223 8240 8204 8237 8388
Bnp Från Verktyg 1494.70 1483 1491 1517 1523 1518
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 2.20 2.2 2.1 2.3 2.4 2.4
Arbetslösa Personer 100.20 111 111 113 113 113
Genomsnittlig Veckoarbetstid 44.80 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8
Arbetskraftsdeltagande 67.70 68.2 67.9 68 67.8 68
Arbetskostnaderna 110.80 110 120 120 120 122
Produktivitet 110.80 96.5 108 112 97 110
Löner 6005.00 5150 5760 6010 5600 5920
Befolkning 5.64 5.66 5.62 5.63 5.63 5.63
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 62 62 62 62 62
Pensionsåldern Män 62.00 62 62 62 62 62
Sysselsättning Ändra 14.70 -1.5 2.4 2.5 5 12.2
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.90 1 1.2 1.4 1.6 1.7
Inflation (Månad) 0.70 0.5 0.4 0.2 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 100.80 101 101 102 102 103
Kärna Konsumentprisindexet 104.80 107 106 107 107 109
Kärna Inflation Rate 1.30 1.8 2.1 2.2 2 2.2
Producentpriserna 98.23 112 103 104 101 114
Mat Inflation 1.40 1.3 1.6 1.5 1.3 1.7
Producentpriserna Förändras -2.50 -4 1.5 2 1.9 2
KPI bostadshjälpmedel 88.50 90.7 90.57 90.25 89.92 92.11
Cpi Transportfordon 100.20 98.98 98.27 99.37 102 99.94
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 1.67 2.3 2.1 2 2 1.5
Interbankränta 2.00 2.62 2.42 2.32 2.32 1.92
Penningmängden M2 622406.00 612500 614000 614000 614000 625000
Valutareserven 370557.90 399000 400000 401000 403500 410000
Banks Balansräkning 1312043.40 1329000 1335000 1345000 1360000 1410000
Lån Till Den Privata Sektorn 681804.10 678887 681811 686242 686732 694084
Värde Ränta 0.20 0.83 0.63 0.53 0.53 0.13
Centralbanken Balansräkning 412386.70 421000 423000 427000 430000 432000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 2447.29 3300 3400 5000 2000 6800
Kurantkonto 20296.50 26000 23500 21500 27500 24000
Bytesbalans Till Bnp 17.70 17.7 17.7 18 18 18
Import 41233.25 44200 42500 42500 44100 44000
Export 43680.54 46450 43900 44500 47600 47300
Utlandsskulden 2043894.40 2039867 2076682 2074553 2082728 2114062
Turister 1484127.00 1490000 1620000 1590000 1600000 1660000
Utländska Direktinvesteringar 33093.60 28500 26000 26000 28000 27700
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 112.20 106 106 108 108 108
Statliga Budgetutskottet 0.40 -0.6 -0.6 0.4 0.4 0.4
Statliga Utgifter 12422.70 12301 12496 12609 12659 12721
Statsskuld 561896.00 572000 580000 590000 595000 605000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 23 23
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.00 7 7 7 7 7
Social Security Rate För Företag 17.00 17 17 17 17 17
Social Trygghet För Anställda 20.00 20 20 20 20 20
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 1.00 8 6 12 5 7
Tillverkning - Pmi 49.60 49.1 49.9 50.6 50.1 50.2
Industriproduktion -2.40 2.6 1.5 3.5 3 4
Industriproduktion (Månadsvis) -0.70 1 1.4 0.5 -0.5 1.6
Lagerförändringar 2212.50 1730 2090 2090 2090 1920
Bilregistreringar 9143.00 8900 12500 10700 11000 13000
Ledande Ekonomiska Index 109.30 110 107 108 105 109
Komposit - Pmi 50.60 52.8 52.2 51.5 50.5 53.1
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.20 -2.9 -1.2 2.3 1.5 -0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2.10 1.6 4.1 2.4 1.5 3
Konsument - Spendera 43858.50 43792 44302 44516 44692 45100
Privat - Sektor - Credit 610173.70 607000 612000 612000 612000 634000
Bankernas Utlåningsränta 5.25 5.88 5.68 5.58 5.58 5.18
Hushållen Skuld Till Bnp 54.70 59.4 59.2 59.5 59.5 60
Bensinpriser 1.63 1.67 1.63 1.59 1.54 1.54
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Housing - Index 150.50 150 151 153 154 156
Ny - Hem - Försäljning 735.00 587 590 700 750 560
Husägande Betyg 91.00 91.5 91.5 91.7 91 91.7


Singapore - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.