Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35 1.36
Lagren Marknaden 2861.66 2817 2772 2728 2684 2597
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.91 0.92 0.94 0.96 0.98 1.01

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt 9.20 1.7 5 5 10 3
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.80 -0.8 3.6 11 3.8 4.5
Arbetslöshet 3.60 3.1 2.9 2.8 2.8 2.4
Inflation - Betygsätt -0.20 0.1 0.3 0.6 0.7 1.2
Inflation (Månad) -0.40 0.5 0.5 0.5 0.2 0.5
Ränta 0.08 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Handelsbalans 4361.92 3300 1300 4300 3500 3400
Kurantkonto 22911.80 18000 17000 17000 21000 16800
Bytesbalans Till Bnp 16.90 17 16.5 16.5 16.5 16.5
Statsskulden Till Bnp 126.30 120 118 118 118 118
Statliga Budgetutskottet -0.30 -12 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
Förtroendekommissionen -3.00 -16 -12 -12 -8 -10
Tillverkning - Pmi 50.50 50.5 51 51 52 50.4
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -4.50 -0.5 -0.5 -0.5 1.3 -0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt 9.20 1.7 5 5 10 3
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.80 -0.8 3.6 11 3.8 4.5
BNP 372.06 340 390 390 390 390
Bnp Fasta Priser 112141.40 118277 122551 114151 106746 123599
Bruttonationalprodukt 460724.70 457039 477311 511404 478232 477606
Fasta Bruttoinvesteringar 24191.70 28473 31677 23993 22437 29754
Bnp Per Capita 58829.60 58500 59500 59500 59500 59500
Bnp Per Capita Ppp 97341.50 90000 90000 90000 88184 96310
Bnp Från Entreprenad 2533.70 4764 4814 2126 1988 4978
Bnp Från Tillverkning 25593.40 22750 26036 25362 23717 23773
Bnp Från Tjänster 15956.80 16520 16447 17043 15938 17263
Bnp Från Transport 5674.20 8036 7714 5475 5120 8398
Bnp Från Verktyg 1405.60 1458 1544 1505 1408 1524

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 3.60 3.1 2.9 2.8 2.8 2.4
Egenföretagare 3778.00 3800 3800 3800 3800 3800
Arbetslösa Personer 110.80 113 125 125 125 125
Genomsnittlig Veckoarbetstid 44.70 44 45 45 45 45
Arbetskraftsdeltagande 68.00 68 68 68 68 68
Arbetskostnaderna 88.40 112 115 80.5 102 117
Produktivitet 88.40 110 110 110 110 110
Löner 5276.00 5900 6200 5400 5400 6100
Befolkning 5.71 5.74 5.78 5.78 5.78 5.78
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 62 62 62 62 62
Pensionsåldern Män 62.00 62 62 62 62 62
Sysselsättning Ändra -32.10 -20.2 -20.2 15.2 10 12.2

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt -0.20 0.1 0.3 0.6 0.7 1.2
Inflation (Månad) -0.40 0.5 0.5 0.5 0.2 0.5
Konsumentprisindex Kpi 99.70 101 100 100 101 102
Kärna Konsumentprisindexet 99.80 100 100 99.74 100 101
Kärna Inflation Rate -0.20 0.1 0.5 0.7 0.5 1
Producentpriserna 88.79 89.01 92.03 91.19 96.43 93.46
Exportpriserna 90.10 88 88 88 88 88
Importpriserna 91.00 107 107 107 107 107
Mat Inflation 1.70 1.7 1.8 1.8 2 1.7
Producentpriserna Förändras -9.60 -6.5 3 5.5 9 5
KPI bostadshjälpmedel 98.50 101 101 101 101 102
Cpi Transportfordon 100.10 101 99.3 97.28 101 102

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 0.08 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Interbankränta 0.41 1.99 0.29 0.29 0.39 1.99
Penningmängden M2 694617.30 705000 698000 695000 680000 625000
Valutareserven 461595.40 470959 492734 514509 536283 558058
Banks Balansräkning 1523789.90 1616951 1667544 1718137 1768731 1819324
Lån Till Den Privata Sektorn 677461.20 686861 717323 754929 703205 717770
Värde Ränta 0.14 1 0.07 0.07 0.17 0.17
Centralbanken Balansräkning 458569.70 469127 484791 500454 516117 531781

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 4361.92 3300 1300 4300 3500 3400
Kurantkonto 22911.80 18000 17000 17000 21000 16800
Bytesbalans Till Bnp 16.90 17 16.5 16.5 16.5 16.5
Import 36413.20 39000 40000 38000 38500 41500
Export 40775.12 42300 41300 42300 42000 44900
Utlandsskulden 2239166.10 2735000 2735000 2735000 2735000 2735000
Kapitalflöden 9472.20 15500 10000 12500 14000 21500
Turister 9500.00 10000 100000 157000 605000 620000
Utländska Direktinvesteringar 25682.00 27700 27700 27700 27700 27700

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 126.30 120 118 118 118 118
Statliga Budgetutskottet -0.30 -12 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
Regeringen Budgetutskottet Värde -900.70 1800 1800 1800 1800 1800
Statliga Utgifter 14235.60 12434 13464 16432 15366 12994
Statliga Intäkter 6359.20 4500 4500 4500 4500 5500
Skatteutgifter 7259.90 7700 6900 6300 6300 7500
Militära Utgifter 10458.00 10570 10570 10570 10570 10570
Statsskuld 690148.70 605000 605000 605000 605000 616000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.00 7 7 7 7 7
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.00 37 37 37 37 37
Social Security Rate För Företag 17.00 17 17 17 17 17
Social Trygghet För Anställda 20.00 20 20 20 20 20

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Förtroendekommissionen -3.00 -16 -12 -12 -8 -10
Tillverkning - Pmi 50.50 50.5 51 51 52 50.4
Industriproduktion -0.90 4 4 4 6 6
Industriproduktion (Månadsvis) -19.00 1.6 1.6 1.6 0.8 1.6
Lagerförändringar 1754.90 1700 2000 2120 19000 1920
Konkurser 72.00 180 180 180 180 180
Bilregistreringar 6859.00 8000 9000 9500 10000 11500
Ledande Ekonomiska Index 107.00 109 109 109 110 115
Komposit - Pmi 48.60 50 52 52 49 53.1

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -4.50 -0.5 -0.5 -0.5 1.3 -0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -10.80 3 3 3 5 3
Konsument - Spendera 39334.80 45225 45289 35798 33476 47260
Privat - Sektor - Credit 618495.90 625696 629585 634410 632177 636931
Bankernas Utlåningsränta 5.25 5.37 5.14 5.14 5.24 5.37
Bensinpriser 1.46 1.46 1.26 1.2 1.14 1.39
Hushållen Skuld Till Bnp 51.10 55 55 57 59 59

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Housing - Index 153.80 159 160 160 160 166
Ny - Hem - Försäljning 1256.00 900 1000 1100 800 600
Husägande Betyg 91.00 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7


Singapore - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.