Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 1458.00 1459 1459 1459 1459 1459

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.90 9 9 9 7 7
Arbetslöshet 13.74 12 12 12 12 12
Inflation - Betygsätt 5.10 5.4 4.6 4 3.6 1.6
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans 10065.10 30259 30259 30259 30259 30259
Bytesbalans Till Bnp 5.90 14 14 15 9 9
Statsskulden Till Bnp 59.30 40 40 40 40 40
Statliga Budgetutskottet 1.90 10.5 10 10 8 8
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.90 9 9 9 7 7
BNP 167.22 220 220 245 245 245
Bnp Fasta Priser 72468542.50 78990711 78990711 78990711 77541340 84520061
Bnp Per Capita 4286.77 5500 5000 5900 5900 5900
Bnp Per Capita Ppp 9255.26 9100 10000 10500 10500 10500

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 13.74 12 12 12 12 12
Befolkning 40.20 38.7 38.7 38.8 38.8 38.8

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 5.10 5.4 4.6 4 3.6 1.6
Konsumentprisindex Kpi 115.20 117 117 117 117 119
Kärna Konsumentprisindexet 116.50 121 122 123 125 136
Kärna Inflation Rate 4.60 8.2 8.4 8 8 9
Mat Inflation 7.83 6.2 6.4 6.6 6.6 7
KPI bostadshjälpmedel 120.70 122 122 121 120 122
Cpi Transportfordon 111.40 103 107 111 113 109

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 4.00 4 4 4 4 4

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans 10065.10 30259 30259 30259 30259 30259
Bytesbalans Till Bnp 5.90 14 14 15 9 9
Import 10595.00 35841 35841 35841 35841 35841
Export 20660.00 66100 66100 66100 66100 66100
Råolja Produktion 4430.00 4100 4180 4200 4200 4250

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 59.30 40 40 40 40 40
Statliga Budgetutskottet 1.90 10.5 10 10 8 8
Regeringen Budgetutskottet Värde 7120385.00 1502908 1502908 2634213 2634213 2634213

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5


Irak - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.