Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 1193.81 1480 1501 1522 1544 1589

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -10.90 2.8 5 5 5 5
Arbetslöshet 13.74 13 12 12 12 12
Inflation - Betygsätt 7.30 1.3 1.4 1.4 4.6 1.6
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans 5883.20 29142 29142 29142 29142 30259
Bytesbalans Till Bnp -12.60 -14 -14 -14 -4.5 -8.5
Statsskulden Till Bnp 68.30 62 62 62 69 65
Statliga Budgetutskottet -17.50 -12.5 -12.5 -12.5 -9 -9
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -10.90 2.8 5 5 5 5
BNP 167.22 220 220 220 220 245
Bnp Per Capita 4927.05 5500 5500 5500 5000 5900
Bnp Per Capita Ppp 9255.26 9100 9100 9100 10000 10500

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 13.74 13 12 12 12 12
Befolkning 40.20 38.7 38.7 38.7 38.7 38.8

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 7.30 1.3 1.4 1.4 4.6 1.6
Konsumentprisindex Kpi 112.30 109 112 113 117 111
Kärna Konsumentprisindexet 113.60 112 114 115 116 114
Kärna Inflation Rate 7.40 2 2 2 2 2
Mat Inflation 4.10 1.5 1.5 1.5 2 2
KPI bostadshjälpmedel 116.10 116 117 118 121 118
Cpi Transportfordon 111.20 103 107 111 113 109

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 4.00 4 4 4 4 4

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans 5883.20 29142 29142 29142 29142 30259
Bytesbalans Till Bnp -12.60 -14 -14 -14 -4.5 -8.5
Import 40927.30 35841 35841 35841 35841 35841
Export 46810.50 66100 66100 66100 66100 66100
Råolja Produktion 4093.00 4100 4120 4100 4180 4200

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 68.30 62 62 62 69 65
Statliga Budgetutskottet -17.50 -12.5 -12.5 -12.5 -9 -9
Regeringen Budgetutskottet Värde 2634213.00 6256638 6256638 6256638 6256638 6256638

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5


Irak - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.