Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1187.62 1188 1188 1188 1188 1188

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.00 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5
Arbetslöshet 7.90 8 8 8 8.3 8.3
Inflation - Betygsätt 1.10 2 1.5 1.3 1.5 1.5
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans 41524.00 30259 30259 31398 30259 30259
Bytesbalans Till Bnp -1.20 -22 -22 -22 -14 -14
Statsskulden Till Bnp 48.40 55 55 55 62 62
Statliga Budgetutskottet -0.90 -22.5 -22.5 -22.5 -12.5 -12.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.00 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5
BNP 225.50 244 244 244 254 254
Bnp Per Capita 5510.80 5877 5877 5877 5986 5986
Bnp Per Capita Ppp 15564.60 15725 17000 17000 15725 16189

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 7.90 8 8 8 8.3 8.3
Befolkning 39.40 38.6 38.6 38.6 38.7 38.7

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 1.10 2 1.5 1.3 1.5 1.5
Konsumentprisindex Kpi 105.50 106 106 106 107 108
Kärna Konsumentprisindexet 106.50 107 108 108 109 110
Kärna Inflation Rate 1.30 1.5 2 2 2 2
Mat Inflation -2.80 1 2.5 1.5 1 1.5
KPI bostadshjälpmedel 116.30 116 116 116 118 117
Cpi Transportfordon 97.50 99.76 98.66 97.96 98.96 99.43

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 4.00 4 4 4 4 4

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 41524.00 30259 30259 31398 30259 30259
Bytesbalans Till Bnp -1.20 -22 -22 -22 -14 -14
Import 45736.00 35841 35841 35841 35841 35841
Export 87260.00 66100 66100 66100 66100 66100
Råolja Produktion 4480.00 4900 5100 5200 5100 4800

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 48.40 55 55 55 62 62
Statliga Budgetutskottet -0.90 -22.5 -22.5 -22.5 -12.5 -12.5
Regeringen Budgetutskottet Värde 6319542.00 6367093 6367093 6257318 6257318 6256638

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5


Irak - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.