Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 1187.62 1188 1188 1188 1188 1188

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.40 -5 2 2 2 2
Arbetslöshet 7.90 8 8.3 8.3 8.3 8.3
Inflation - Betygsätt 0.00 1.3 1.5 1.7 2.1 1.5
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans 41524.00 30259 30259 30259 30259 29142
Bytesbalans Till Bnp -1.20 -22 -14 -14 -14 -14
Statsskulden Till Bnp 48.40 55 62 62 62 62
Statliga Budgetutskottet -0.90 -22.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.40 -5 2 2 2 2
BNP 234.09 200 220 220 220 220
Bnp Per Capita 5591.20 5350 5500 5500 5500 5500
Bnp Per Capita Ppp 10881.20 8000 9100 9100 9100 9100

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 7.90 8 8.3 8.3 8.3 8.3
Befolkning 39.40 38.6 38.7 38.7 38.7 38.7

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 0.00 1.3 1.5 1.7 2.1 1.5
Konsumentprisindex Kpi 104.50 109 106 107 106 111
Kärna Konsumentprisindexet 106.00 110 108 108 108 113
Kärna Inflation Rate 0.40 2 2 2 2 2
Mat Inflation -1.40 1.5 1 1 1 1.5
KPI bostadshjälpmedel 114.10 119 116 117 116 121
Cpi Transportfordon 95.90 101 97.96 97.74 97.73 103

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 4.00 4 4 4 4 4

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 41524.00 30259 30259 30259 30259 29142
Bytesbalans Till Bnp -1.20 -22 -14 -14 -14 -14
Import 45736.00 35841 35841 35841 35841 35841
Export 87260.00 66100 66100 66100 66100 66100
Råolja Produktion 3600.00 5200 5100 5100 5100 4800

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 48.40 55 62 62 62 62
Statliga Budgetutskottet -0.90 -22.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Regeringen Budgetutskottet Värde 790508.00 6257318 6257318 6257318 6257318 6256638

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5


Irak - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.