Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1189.00 1186 1186 1186 1186 1186
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.00 2.6 2.6 6.5 6.5 6.5
Arbetslöshet 14.80 14 14 14 14 14
Inflation - Betygsätt -0.80 1.3 1.7 1.4 1.5 1.9
Ränta 4.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Handelsbalans 41524.00 32169 31803 30259 30259 30259
Bytesbalans Till Bnp 4.90 3 3 -1.5 -1.5 -1.5
Statsskulden Till Bnp 48.40 50 50 47 47 47
Statliga Budgetutskottet 6.20 -5.1 -5.1 -1.9 -1.9 -1.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.00 2.6 2.6 6.5 6.5 6.5
BNP 225.91 226 226 248 248 248
Bruttonationalprodukt 224153528.60 238275201 238275201 231998902 238723508 246614833
Bnp Per Capita 5510.80 5667 5667 5699 5699 5699
Bnp Per Capita Ppp 15564.60 16500 16500 17000 17000 17000
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 14.80 14 14 14 14 14
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt -0.80 1.3 1.7 1.4 1.5 1.9
Konsumentprisindex Kpi 104.20 107 106 107 107 109
Kärna Konsumentprisindexet 105.20 108 107 107 107 110
Kärna Inflation Rate -0.80 2.3 2.1 2.1 2.1 2.5
Mat Inflation 0.40 1.6 1.5 1.5 1.5 1.1
KPI bostadshjälpmedel 113.90 119 116 117 117 119
Cpi Transportfordon 97.80 103 98.94 100 100 101
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 4.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 41524.00 32169 31803 30259 30259 30259
Bytesbalans Till Bnp 4.90 3 3 -1.5 -1.5 -1.5
Råolja Produktion 4620.00 4550 4350 4200 4100 3850
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 48.40 50 50 47 47 47
Statliga Budgetutskottet 6.20 -5.1 -5.1 -1.9 -1.9 -1.9
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5


Irak - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.