Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1187.62 1188 1188 1188 1188 1188

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.40 -5 -5 2 2 2
Arbetslöshet 7.90 8 8 8.3 8.3 8.3
Inflation - Betygsätt 1.30 1.5 1.3 1.5 1.7 1.5
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans 41524.00 30259 30259 30259 30259 30259
Bytesbalans Till Bnp -1.20 -22 -22 -14 -14 -14
Statsskulden Till Bnp 48.40 55 55 62 62 62
Statliga Budgetutskottet -0.90 -22.5 -22.5 -12.5 -12.5 -12.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.40 -5 -5 2 2 2
BNP 234.09 200 200 220 220 220
Bnp Per Capita 5591.20 5350 5350 5500 5500 5500
Bnp Per Capita Ppp 10881.20 8000 8000 9100 9100 9100

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 7.90 8 8 8.3 8.3 8.3
Befolkning 39.40 38.6 38.6 38.7 38.7 38.7

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 1.30 1.5 1.3 1.5 1.7 1.5
Konsumentprisindex Kpi 105.80 106 106 107 108 108
Kärna Konsumentprisindexet 106.10 108 108 108 108 110
Kärna Inflation Rate 1.00 2 2 2 2 2
Mat Inflation -2.80 2.5 1.5 1 1 1.5
KPI bostadshjälpmedel 116.30 116 116 118 118 117
Cpi Transportfordon 97.50 98.66 97.96 98.96 99.16 99.43

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 4.00 4 4 4 4 4

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 41524.00 30259 30259 30259 30259 30259
Bytesbalans Till Bnp -1.20 -22 -22 -14 -14 -14
Import 45736.00 35841 35841 35841 35841 35841
Export 87260.00 66100 66100 66100 66100 66100
Råolja Produktion 3698.00 5100 5200 5100 5100 4800

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 48.40 55 55 62 62 62
Statliga Budgetutskottet -0.90 -22.5 -22.5 -12.5 -12.5 -12.5
Regeringen Budgetutskottet Värde 790508.00 6367093 6257318 6257318 6257318 6256638

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5


Irak - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.