Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 1460.00 1460 1460 1460 1460 1460

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.40 2 2 2 2.8 3.5
Arbetslöshet 7.90 8.3 8.3 8.3 8.3 9
Inflation - Betygsätt 4.00 1 1.2 1.5 1.3 1.3
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans 32167.60 30259 30259 30259 29142 30259
Bytesbalans Till Bnp -1.20 -14 -14 -14 -14 -8.5
Statsskulden Till Bnp 68.30 62 62 62 62 65
Statliga Budgetutskottet -0.90 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -9
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.40 2 2 2 2.8 3.5
BNP 234.09 220 220 220 220 245
Bnp Per Capita 5591.20 5500 5500 5500 5500 5900
Bnp Per Capita Ppp 10881.20 9100 9100 9100 9100 10500

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 7.90 8.3 8.3 8.3 8.3 9
Befolkning 39.40 38.7 38.7 38.7 38.7 38.8

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 4.00 1 1.2 1.5 1.3 1.3
Konsumentprisindex Kpi 107.90 105 107 106 111 107
Kärna Konsumentprisindexet 110.00 110 108 108 113 113
Kärna Inflation Rate 4.20 2 2 2 2 2
Mat Inflation -1.10 1 1 1 1.5 2
KPI bostadshjälpmedel 115.00 115 116 116 121 117
Cpi Transportfordon 106.00 97.47 97.26 97.25 103 98.74

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 4.00 4 4 4 4 4

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 32167.60 30259 30259 30259 29142 30259
Bytesbalans Till Bnp -1.20 -14 -14 -14 -14 -8.5
Import 49417.60 35841 35841 35841 35841 35841
Export 81585.20 66100 66100 66100 66100 66100
Råolja Produktion 3807.00 5100 5100 5100 4800 4900

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 68.30 62 62 62 62 65
Statliga Budgetutskottet -0.90 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -9
Regeringen Budgetutskottet Värde -14771415.00 6257318 6257318 6257318 6256638 6256638

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5


Irak - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.