Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 4.07 4.09 4.1 4.11 4.12 4.14
Lagren Marknaden 1612.11 1583 1562 1541 1521 1480
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.70 2.69 2.72 2.74 2.77 2.82

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt 18.20 2.5 1.5 1 1 1
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.70 -3.2 3.2 14 4.5 6.5
Arbetslöshet 4.60 4.7 4.5 4.3 4.1 4
Inflation - Betygsätt -1.50 -1.5 1.2 2.5 2.1 2
Ränta 1.75 1.5 1.5 1.5 1.75 2.25
Handelsbalans 21970.00 11200 597200 -2580 -1000 12200
Kurantkonto 26095.00 8800 9300 9800 10350 10500
Bytesbalans Till Bnp 3.30 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Statsskulden Till Bnp 52.50 53 55 55 55 55
Statliga Budgetutskottet -3.20 -6 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4
Förtroendekommissionen 60.00 68 73 75 80 85
Konsument - Confidence 90.00 80 81 83 85 80
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt 18.20 2.5 1.5 1 1 1
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.70 -3.2 3.2 14 4.5 6.5
BNP 364.70 333 359 359 359 359
Bnp Fasta Priser 350940.00 358284 355168 330103 302594 381572
Bruttonationalprodukt 345.90 348 352 330 302 371
Fasta Bruttoinvesteringar 72650.00 77732 78413 69924 64097 82785
Bnp Per Capita 12478.20 12150 12500 12500 12500 12500
Bnp Per Capita Ppp 28350.60 26150 27220 27220 27220 27220
Bnp Från Jordbruk 27848.00 23786 23223 27961 25631 25332
Bnp Från Entreprenad 14861.00 16045 15841 10164 9317 17087
Bnp Från Tillverkning 82567.00 79124 79201 73544 67415 84267
Bnp Från Mining 21618.00 25521 26063 23816 21831 27180
Bnp Från Tjänster 200017.00 210008 207500 190880 174974 223658

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 4.60 4.7 4.5 4.3 4.1 4
Arbetslösa Personer 737.50 748 674 663 658 640
Arbetskraftsdeltagande 68.40 68 68 69 69 69
Lediga Jobb 94660.00 108408 128408 141333 172555 204513
Minimilöner 1200.00 1200 1200 1200 1200 1200
Lönerna I Manufacturing 3247.00 3950 4180 4223 4295 4380
Befolkning 32.60 33.1 33.45 33.45 33.45 33.45
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Löner 3224.00 3410 3620 3620 3620 3620

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt -1.50 -1.5 1.2 2.5 2.1 2
Konsumentprisindex Kpi 120.20 120 122 122 123 123
Producentpriserna 101.20 109 105 106 105 112
Importpriserna 112.60 116 118 119 119 120
Mat Inflation 1.50 2.5 2.5 3 3 3.5
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
Producentpriserna Förändras -3.90 1.5 2.5 5.5 4 2.5
Kärna Inflation Rate 0.80 1.5 1.5 3 2.5 2.5
Exportpriserna 110.50 113 115 115 117 117
KPI bostadshjälpmedel 118.10 120 124 121 121 123
Cpi Transportfordon 103.10 113 105 100 105 115

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 1.75 1.5 1.5 1.5 1.75 2.25
Interbankränta 1.94 3.65 1.48 1.48 1.48 3.65
Penningmängden M1 513225.35 502602 513659 524715 535674 546827
Penningmängden M2 2033284.17 2053269 2080907 2108545 2447859 2154608
Penningmängden M3 2038661.20 2076132 2076132 2090600 2111264 2138640
Valutareserven 107398.10 105110 105042 104974 104922 104837
Banks Balansräkning 2904735.21 2991799 3039351 3086904 3134172 3182009
Lån Till Den Privata Sektorn 2032518.18 1913215 2050510 2286619 2111632 2037574
Värde Ränta 2.98 2.9 2.48 2.48 2.48 2.9
Cash Reserveringsgrad 2.00 2 2 2 2 2
Centralbanken Balansräkning 488882.87 490611 495774 500937 550321 511264

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 21970.00 11200 597200 -2580 -1000 12200
Kurantkonto 26095.00 8800 9300 9800 10350 10500
Bytesbalans Till Bnp 3.30 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Import 66957.00 65800 70800 71830 71500 72800
Export 88927.00 67300 668000 69250 70500 71000
Utlandsskulden 953311.24 973556 980174 986793 989653 1000030
Villkor För Handel 98.10 97.11 97.41 97.46 96.64 97.11
Inkomster Från Turism 86143.50 35050 60015 60015 60015 60015
Turister 6585.00 995000 995000 1000000 1200000 1550000
Guldreserver 38.88 39 39 39 39 40
Råolja Produktion 517.00 600 600 660 670 670
Utländska Direktinvesteringar -846.00 4700 11500 10900 9500 11900

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 52.50 53 55 55 55 55
Statliga Budgetutskottet -3.20 -6 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4
Regeringen Budgetutskottet Värde -13555.80 2800 -6200 -3000 -2100 2800
Statliga Utgifter 43374.00 52709 41822 46015 42180 56135
Statliga Intäkter 46402.10 55000 57500 57900 58100 61050
Skatteutgifter 59957.90 61200 60500 60000 59500 60300
Militära Utgifter 3208.00 3050 3050 3870 3870 3870

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Förtroendekommissionen 60.00 68 73 75 80 85
Industriproduktion 1.00 3.5 5.2 6 4.3 5
Industriproduktion (Månadsvis) -1.20 1.5 1.5 1.3 1.3 2
Manufacturing Produktion 2.40 3.5 4.5 6.9 5.5 6.9
Lagerförändringar -7914.00 -2500 -4650 -5500 -4100 -4610
Bilproduktionen 49966.00 31000 35000 37500 38000 40500
Bilregistreringar 111514.00 85000 96350 99100 99100 120000
Ledande Ekonomiska Index 0.90 1.8 1.8 2 1.1 1.8
Tillverkning - Pmi 48.50 49.2 49.7 50 51 49.4
Gruv Produktion -6.70 1.6 2.5 5.5 4.5 3
Cementtillverkning 2065.00 1200 1100 1200 1300 1500
Sammanfallande Index 113.10 109 111 112 115 119

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Confidence 90.00 80 81 83 85 80
Konsument - Spendera 213662.00 207808 219049 188993 173243 221316
Bankernas Utlåningsränta 3.64 5.02 3.2 3.2 3.2 5.02
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.50 2.5 2.5 3.5 1.5 3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.10 4 5.5 6 3.5 6.9
Hushållen Skuld Till Bnp 68.00 69.5 70 70 70 71
Bensinpriser 0.39 0.46 0.33 0.32 0.3 0.43

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Housing - Index 0.40 1 2.5 3 3 3.5
Byggproduktionen -13.10 5 8 20 7 6


Malaysia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.