Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 4.39 4.4 4.41 4.42 4.44 4.46
Lagren Marknaden 1535.56 1522 1494 1468 1442 1391
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 4.19 4.42 4.46 4.5 4.55 4.64

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 3.90 1 1.3 1.3 1 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 5.9 6.4 5.8 5.1 4.8
Arbetslöshet 4.10 4.4 4.2 4.2 3.8 3.6
Inflation - Betygsätt 2.30 2.8 3.3 2.5 2 2.5
Ränta 2.00 2 2.25 2.5 2.5 2.75
Handelsbalans 23548.00 4537 -3110 -4870 5789 1510
Kurantkonto 2983.00 15000 12000 14500 14500 16500
Bytesbalans Till Bnp 1.00 2 2 2 2 2
Statsskulden Till Bnp 60.70 60 60 60 60 60
Statliga Budgetutskottet -3.20 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
Förtroendekommissionen 122.00 105 105 105 105 102
Konsument - Confidence 99.00 105 105 105 105 100
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 3.90 1 1.3 1.3 1 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 5.9 6.4 5.8 5.1 4.8
BNP 336.66 380 380 380 380 440
Bnp Fasta Priser 360239.00 356189 357307 392171 378611 410995
Bruttonationalprodukt 346.60 351 350 381 364 400
Fasta Bruttoinvesteringar 73632.00 75666 69189 72564 77387 76047
Bnp Per Capita 10616.85 12900 12900 12900 12900 12900
Bnp Per Capita Ppp 26435.17 28590 28590 28590 28590 28590
Bnp Från Jordbruk 22604.00 25554 29222 26408 23757 27675
Bnp Från Entreprenad 12922.00 13332 12571 13294 13581 13932
Bnp Från Tillverkning 87191.00 86519 87149 97241 91638 101908
Bnp Från Mining 24066.00 25408 22274 24989 25293 26188
Bnp Från Tjänster 209560.00 201094 202623 225632 220248 236463

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 4.10 4.4 4.2 4.2 3.8 3.6
Arbetslösa Personer 669.20 640 640 590 590 590
Arbetskraftsdeltagande 69.20 70 70 70 70 70
Lediga Jobb 1333677.00 324813 324813 306789 306789 306789
Minimilöner 1500.00 1500 1500 1500 1500 1500
Lönerna I Manufacturing 3429.00 3804 3994 4074 4115 4240
Befolkning 32.73 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Löner 2933.00 3840 3840 3840 3840 3920

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 2.30 2.8 3.3 2.5 2 2.5
Konsumentprisindex Kpi 125.90 127 127 128 128 131
Producentpriserna 122.30 117 119 118 125 120
Importpriserna 125.90 120 120 120 120 120
Mat Inflation 4.10 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Kärna Inflation Rate 2.10 2.1 2.1 2.1 2.1 2.5
Exportpriserna 141.60 118 118 118 118 118
KPI bostadshjälpmedel 122.90 125 123 125 125 128
Cpi Transportfordon 117.70 119 119 119 119 120
Inflation (Månad) 0.20 0.7 0.1 0.1 0.4 0.3
Producentpriserna Förändras 11.60 4.5 4.5 2 2 2

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 2.00 2 2.25 2.5 2.5 2.75
Interbankränta 2.25 2.25 2.5 2.75 2.75 3
Penningmängden M1 592214.44 639907 639907 717172 717172 809889
Penningmängden M2 2196197.22 2121132 2121132 2171300 2171300 2238190
Penningmängden M3 2203024.24 2177348 2177348 2234720 2234720 2234720
Valutareserven 115624.92 113474 113474 104564 104564 119998
Banks Balansräkning 3162828.04 3213677 3245814 3278272 3311055 3411383
Lån Till Den Privata Sektorn 2146724.29 2192092 2224468 2241139 2256207 2348714
Värde Ränta 1.56 1.56 1.81 2.06 2.06 2.31
Cash Reserveringsgrad 2.00 2 2 3 3 3
Centralbanken Balansräkning 542702.39 52813157 52813157 531917 531917 531917

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans 23548.00 4537 -3110 -4870 5789 1510
Kurantkonto 2983.00 15000 12000 14500 14500 16500
Bytesbalans Till Bnp 1.00 2 2 2 2 2
Import 103947.43 111333 102980 100190 92320 100889
Export 127495.00 115870 99870 95320 98109 102399
Utlandsskulden 1070267.00 1026504 1026504 1026504 1026504 1026504
Villkor För Handel 112.50 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
Inkomster Från Turism 12688.20 75550 75550 75550 75550 75550
Turister 36013.00 1550000 1550000 2000000 2000000 2000000
Guldreserver 38.88 40 40 40 40 40
Råolja Produktion 489.00 620 610 630 630 600
Utländska Direktinvesteringar 24375.00 10000 10000 10000 10000 10000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 60.70 60 60 60 60 60
Statliga Budgetutskottet -3.20 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
Regeringen Budgetutskottet Värde 24602.00 2400 2400 2400 2400 2400
Statliga Utgifter 45649.00 46565 49810 61538 47977 64491
Statliga Intäkter 88083.30 65500 65500 65500 65500 65500
Skatteutgifter 63481.30 63100 63100 63100 63100 63100
Militära Utgifter 3910.00 3870 3870 3870 3870 3870

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 21.00 23 23 23 23 23
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 9.00 11 11 11 11 11

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Förtroendekommissionen 122.00 105 105 105 105 102
Industriproduktion 5.10 3.5 3.5 3.5 3.5 5
Industriproduktion (Månadsvis) 8.60 1 1 2.5 2.5 2.5
Manufacturing Produktion 5.20 3.5 3.5 3.5 3.5 6.9
Lagerförändringar 5760.00 -4500 -4500 -4810 -4810 -4810
Bilproduktionen 55137.00 41000 41000 41000 41000 40500
Bilregistreringar 91625.00 110000 110000 150000 150000 150000
Ledande Ekonomiska Index 0.40 1.5 1.5 1.5 1.5 1.8
Cementtillverkning 2417.00 1500 1500 1500 1500 1500
Sammanfallande Index 117.90 121 121 122 122 122
Gruv Produktion -0.40 3 3 3 3 3
Tillverkning - Pmi 51.60 51 52 51 51 51

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Confidence 99.00 105 105 105 105 100
Konsument - Spendera 422452.00 196058 217831 227476 443997 238395
Bankernas Utlåningsränta 3.48 3.48 3.73 3.98 3.98 4.23
Bensinpriser 0.47 0.49 0.5 0.52 0.54 0.54
Hushållen Skuld Till Bnp 73.60 73 73 75 75 75
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.20 1 1 3 3 3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 10.80 2.5 2.5 2.5 2.5 6.9

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Housing - Index 0.80 1.5 1.5 3.5 3.5 3.5
Byggproduktionen -6.10 5 5 5 5 6


Malaysia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.