Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 4.16 4.17 4.18 4.19 4.2 4.23
Lagren Marknaden 1601.25 1590 1578 1566 1555 1532
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.36 3.38 3.41 3.43 3.46 3.51
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 1.1 1.5 1.3 1.4 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.90 4.4 4.4 4.1 4.2 4.7
Arbetslöshet 3.30 3.4 3.4 3.3 3.2 3.4
Inflation - Betygsätt 1.40 1.8 1.8 1.7 1.7 1.9
Ränta 3.00 3 3 2.75 2.75 3
Handelsbalans 14271.10 12200 12000 16500 6100 11200
Kurantkonto 14257.00 4500 9800 12500 5500 9500
Bytesbalans Till Bnp 2.30 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2
Statsskulden Till Bnp 51.80 55 55 53 53 53
Statliga Budgetutskottet -3.70 -2.7 -2.7 -2.6 -2.6 -2.6
Förtroendekommissionen 94.20 104 106 107 105 112
Konsument - Confidence 93.40 85 88 92 90 113
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 1.1 1.5 1.3 1.4 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.90 4.4 4.4 4.1 4.2 4.7
BNP 354.35 385 385 425 425 425
Bnp Fasta Priser 348767.00 360230 372785 355720 363415 390306
Bruttonationalprodukt 347.20 349 365 349 362 382
Fasta Bruttoinvesteringar 86307.00 89069 84445 82882 89932 88414
Bnp Per Capita 12109.50 12001 12001 12001 12227 12227
Bnp Per Capita Ppp 28176.40 27225 27225 27956 27956 27956
Bnp Från Jordbruk 24192.00 28207 27086 25601 25208 28359
Bnp Från Entreprenad 16064.00 17964 17140 17339 16739 17946
Bnp Från Tillverkning 79011.00 80523 82817 78762 82329 86710
Bnp Från Mining 26019.00 25098 28311 27182 27112 29642
Bnp Från Tjänster 199498.00 205299 213190 202824 207877 223210
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 3.30 3.4 3.4 3.3 3.2 3.4
Arbetslösa Personer 524.80 510 510 500 500 511
Arbetskraftsdeltagande 68.50 69.2 69.4 69.4 69 70.7
Lediga Jobb 231345.00 347500 345000 345000 360000 357000
Minimilöner 1100.00 1100 1100 1100 1100 1100
Lönerna I Manufacturing 3681.00 3820 3800 3940 3970 4100
Befolkning 32.40 32.9 32.4 32.75 32.75 32.75
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Löner 2880.00 3200 3200 3400 3400 3400
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.40 1.8 1.8 1.7 1.7 1.9
Konsumentprisindex Kpi 121.50 123 123 123 123 126
Producentpriserna 104.40 109 105 107 107 107
Importpriserna 117.60 118 119 119 119 121
Mat Inflation 2.40 1.5 1.8 2 2.2 3.5
Producentpriserna Förändras -2.20 0.6 1.1 1.8 2 2.2
Inflation (Månad) 0.10 0.5 0.8 0.6 0.3 0.3
Kärna Inflation Rate 2.00 0.8 1 1.2 0.8 2.5
Exportpriserna 115.40 116 116 116 116 118
KPI bostadshjälpmedel 121.10 122 122 123 123 125
Cpi Transportfordon 114.60 119 119 116 116 121
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 3.00 3 3 2.75 2.75 3
Penningmängden M1 429595.30 421000 423500 423500 423500 437000
Interbankränta 3.40 3.4 3.4 3.15 3.15 3.15
Penningmängden M2 1899917.40 1870000 1890000 1890000 1890000 1960000
Valutareserven 106068.41 105800 106200 106200 105800 108700
Banks Balansräkning 2731687.32 2639000 2670000 2710000 2690000 2850000
Lån Till Den Privata Sektorn 1930372.88 1904581 1938061 1950680 2006651 2029149
Värde Ränta 3.10 3.1 3.1 2.85 2.85 2.85
Centralbanken Balansräkning 456844.53 451500 450000 445000 440000 460000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 14271.10 12200 12000 16500 6100 11200
Kurantkonto 14257.00 4500 9800 12500 5500 9500
Bytesbalans Till Bnp 2.30 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2
Import 73691.41 69800 72500 71500 74400 75800
Export 87962.50 84000 84500 88000 80500 87000
Utlandsskulden 931083.27 974466 965582 940731 941634 1010965
Villkor För Handel 98.10 97.97 97.32 97.32 97.32 97.11
Inkomster Från Turism 84135.20 83800 83800 83800 84100 84100
Turister 2400561.00 2150000 2370000 2250000 2350000 2250000
Guldreserver 38.88 37.4 37.4 37.4 37.4 37.8
Råolja Produktion 628.00 666 672 672 672 667
Utländska Direktinvesteringar 4395.00 7500 11100 12000 11000 15900
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 51.80 55 55 53 53 53
Statliga Budgetutskottet -3.70 -2.7 -2.7 -2.6 -2.6 -2.6
Regeringen Budgetutskottet Värde 4234.10 -500 1300 1300 4300 2800
Statliga Utgifter 39496.00 41943 56102 40218 41155 58739
Statliga Intäkter 63687.80 60800 66500 64500 556000 66000
Skatteutgifter 59453.70 61300 60200 60200 60200 63200
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 23.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 11.00 8 8 8 8 8
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 94.20 104 106 107 105 112
Industriproduktion 1.20 2.7 3.6 3.5 3.2 4.8
Industriproduktion (Månadsvis) -0.40 3.2 1.7 1.5 1.7 1.1
Manufacturing Produktion 4.00 5.5 5.7 5.2 3.2 6.9
Lagerförändringar -4618.00 1500 -590 -590 -590 -4610
Bilproduktionen 45748.00 32000 38900 45000 37000 42800
Bilregistreringar 119397.00 80000 95000 105000 120000 100000
Ledande Ekonomiska Index -0.30 -0.9 0.4 0.5 1.5 1.8
Gruv Produktion -8.40 1.4 1.5 1.5 1 1.6
Tillverkning - Pmi 47.40 49.8 49.9 50.8 50.4 49.2
Cementtillverkning 1319.00 1530 1350 1350 14000 1900
Sammanfallande Index 137.80 137 138 138 136 139
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 93.40 85 88 92 90 113
Konsument - Spendera 203388.00 212682 207200 206872 211930 216938
Bankernas Utlåningsränta 4.82 4.89 4.89 4.64 4.64 4.64
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.10 0.7 3.1 2.2 3 2.7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 7.10 8.5 7.3 6.5 6 6.9
Bensinpriser 0.49 0.47 0.45 0.44 0.43 0.43
Hushållen Skuld Till Bnp 66.30 66.3 66.1 66.1 66.1 65.7
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Housing - Index 1.30 1.6 2 2 2.5 3.7
Byggproduktionen 0.80 4.5 5 4.3 5 5


Malaysia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.