Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 1.25 1.22 1.21 1.21 1.2 1.19
Lagren Marknaden 7302.74 7253 7072 6896 6725 6394
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.86 1.85 1.97 2.09 2.22 2.49

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 0.80 0.1 0.8 -1 0.5 0.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 8.70 1.7 2.7 2.5 1.9 1.3
Arbetslöshet 3.70 3.9 3.7 3.6 3.8 4
Inflation - Betygsätt 9.00 9.1 8.4 8.5 5.4 3.4
Inflation (Månad) 2.50 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4
Ränta 1.00 1.25 1.75 2 2.5 2.75
Handelsbalans -11552.00 -600 -800 -800 -1000 -500
Kurantkonto -7300.00 -23400 -20200 -24600 -21400 -28500
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -3.3 -3.3 -3.3 -3.2 -3.2
Statsskulden Till Bnp 94.00 97.9 97.9 97.9 97.8 97.8
Statliga Budgetutskottet -14.80 -4.4 -4.4 -4.4 -2.6 -2.6
Förtroendekommissionen -34.00 -23 -30 -15 5 7
Tillverkning - Pmi 55.80 55.4 54.2 53.6 54 52.9
Tjänster Pmi 58.90 54.4 53.8 54 54.4 53.6
Konsument - Confidence -40.00 -35 -25 -19 -5 5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.40 1 -0.9 0.7 1 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 0.80 0.1 0.8 -1 0.5 0.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 8.70 1.7 2.7 2.5 1.9 1.3
BNP 2707.74 3200 3200 3200 3400 3400
Bnp Fasta Priser 569055.00 561914 572758 578932 579867 586458
Bruttonationalprodukt 606343.00 582055 595742 621502 617864 629581
Fasta Bruttoinvesteringar 102334.00 97302 98658 99520 104278 100814
Bnp Per Capita 41811.36 41900 41900 41900 42700 42700
Bnp Per Capita Ppp 41627.13 44910 44910 44910 46700 46700
BNP-tillväxt för helåret 7.40 3.4 3.4 3.4 2.5 2.5
Månatlig BNP (månadsvis) -0.10 0 0.4 0.5 0.6 0.4
Månatlig BNP (årlig) 6.40 2.4 3.6 3.2 2.9 2.5
Bnp Från Jordbruk 3362.00 3199 3242 3426 3426 3470
Bnp Från Entreprenad 32051.00 31801 31630 31645 32660 32056
Bnp Från Tillverkning 49900.00 49870 49941 50497 50848 51153
Bnp Från Mining 3948.00 3404 4238 4056 4023 4109
Bnp Från Offentlig Förvaltning 25177.00 25810 26160 26043 25655 26382
Bnp Från Tjänster 406933.00 399212 409980 415240 414665 420638
Bnp Från Transport 20778.00 17964 19033 20560 21173 20828

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 3.70 3.9 3.7 3.6 3.8 4
Egenföretagare 32569.00 32380 32420 32450 32540 32500
Arbetslösa Personer 1612.50 1910 1950 1940 1920 1870
Deltid Sysselsättning 8097.00 8400 8400 8400 8500 8500
Heltid 24472.00 24800 24700 24600 24600 24800
Sysselsättningsgraden 75.70 75.6 75.7 75.9 76.2 76.3
Claimant Count Förändring -56.90 -25 10 16 -12 -5
Arbetskraftsdeltagande 78.60 79 79 79.2 79.4 79.4
Ungdomsarbetslöshet 10.60 10.8 10.6 10.5 10.7 10.8
Produktivitet 101.90 102 102 103 103 103
Arbetskostnaderna 109.60 114 116 115 114 118
Lediga Jobb 1288.00 1190 1080 1020 980 850
Löner 615.00 614 618 630 641 648
Lönerna I Manufacturing 670.00 678 676 688 698 707
Löne Tillväxt 7.00 6.4 5.9 5 4.2 2.8
Minimilöner 9.50 9.52 9.52 9.52 9.52 10.14
Befolkning 67.08 67.44 67.44 67.44 67.95 67.95
Pensionsåldern Kvinnor 66.00 66 66 66 66 66
Pensionsåldern Män 66.00 66 66 66 66 66
Sysselsättning Ändra 83.00 45 36 30 26 25
Genomsnittlig Veckoarbetstid 32.00 31.7 31.7 31.8 31.9 31.9

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 9.00 9.1 8.4 8.5 5.4 3.4
Inflation (Månad) 2.50 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4
Konsumentprisindex Kpi 120.00 121 122 125 123 129
Harmoniserade Konsumentprisindexet 120.00 121 122 125 123 129
Kärna Konsumentprisindexet 117.10 119 119 120 121 124
Kärna Inflation Rate 6.20 6.4 5.5 4.7 4.2 3.3
Bnp-Deflatorn 108.40 114 114 116 114 120
Producentpriserna Förändras 14.00 8.8 6.9 3.6 3.2 2.5
Mat Inflation 6.70 3.4 2.2 1.8 2 2
Producentprisinflation (månadsvis) 2.30 0.6 0.4 0.3 0.4 0.4
Kärnproducentpriser (månadsvis) 1.60 0.5 0.3 0.4 0.6 0.5
Kärnproducentpriser (årliga) 13.00 8.5 6.7 3.5 3.4 2.5
Inflationsförväntningar 6.00 3.6 2.7 2.4 2.5 2.3
KPI bostadshjälpmedel 128.30 118 118 122 119 126
Cpi Transportfordon 132.90 133 134 134 135 136
Kärnproducentpriser 124.90 123 125 124 129 128
Producentpriserna 123.70 123 123 123 128 126
Detaljhandeln - Pris - Index 11.10 10.4 8.9 8.2 5.6 3.6

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 1.00 1.25 1.75 2 2.5 2.75
Penningmängden M0 94557.00 98950 98500 98900 99700 105100
Penningmängden M1 2425104.00 2384500 2340500 2360800 2382000 2420800
Interbankränta 1.32 1.57 2.07 2.32 2.82 3.07
Penningmängden M2 3031444.00 3006600 3029600 3049100 3069100 3129100
Penningmängden M3 3562321.00 3540000 3510000 3550000 3570000 3660000
Centralbanken Balansräkning 1087872.00 1092200 1096400 1099100 1106000 1110100
Banks Balansräkning 4519849.00 4590000 4580000 46300000 46600000 4680000
Lån Till Den Privata Sektorn 2698489.00 2761000 2784000 2810000 2840000 2910000
Värde Ränta 0.25 0.5 1 1.25 1.75 2
Utlåningsräntan 0.75 1 1.5 1.75 2.25 2.5
Privat skuld och BNP 212.80 215 215 215 211 211

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -11552.00 -600 -800 -800 -1000 -500
Kurantkonto -7300.00 -23400 -20200 -24600 -21400 -28500
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -3.3 -3.3 -3.3 -3.2 -3.2
Import 67639.00 62200 62900 63500 64200 66100
Export 56087.00 61600 62100 62700 63200 65600
Utlandsskulden 7344995.00 7308000 7349000 7277000 7304000 7429000
Kapitalflöden 12283.00 17500 18700 16600 19100 18900
Utländska Direktinvesteringar -10541.00 12800 -6800 10500 17600 12600
Guldreserver 310.29 310 310 310 310 310
Råolja Produktion 829.00 1050 850 920 900 850
Saldo för handel med varor utanför USA -13804.00 -7400 -7800 -8100 -7700 -8600
Varor Handelsbalans -23897.00 -13800 -14200 -14800 -13600 -16700
Inkomster Från Turism 1152.00 2870 4500 3600 2890 5910
Turister 1308.00 3200 4890 4500 4150 6500

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 94.00 97.9 97.9 97.9 97.8 97.8
Statliga Budgetutskottet -14.80 -4.4 -4.4 -4.4 -2.6 -2.6
Regeringen Budgetutskottet Värde -18083.00 -27400 -26300 -12600 -16800 -10200
Statliga Utgifter 115215.00 118238 118648 120152 117404 121713
Offentliga Utgifterna Till Bnp 52.00 42 42 42 41.9 41.9
Statsskuld 2343.80 2450 2410 2440 2490 2510
Skatteutgifter 81609.00 81500 82600 82900 98460 80700
Statliga Intäkter 73762.00 66700 67400 70600 72750 73200
Asylansökningar 21961.00 16500 12600 6900 2650 7100

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 27.80 29.05 29.05 29.05 29.05 29.05
Social Security Rate För Företag 13.80 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43
Social Trygghet För Anställda 14.00 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Förtroendekommissionen -34.00 -23 -30 -15 5 7
Tillverkning - Pmi 55.80 55.4 54.2 53.6 54 52.9
Tjänster Pmi 58.90 54.4 53.8 54 54.4 53.6
Industriproduktion 0.70 1.5 2.4 2.6 2.3 2.4
Industriproduktion (Månadsvis) -0.20 0.6 0.8 0.7 0.6 0.5
Manufacturing Produktion 1.90 3.2 4.4 3.6 3.2 2.5
Fabriks Beställningar 26.00 12 10 8 12 5
Nya Beställningar 12967.00 12900 13200 13600 13800 14180
Konkurser 4896.00 5400 4800 4300 4380 4100
Företagens Vinster 139210.00 130000 126000 128000 137200 134000
Bilproduktionen 76900.00 119500 125100 99000 97800 110000
Bilregistreringar 116167.00 196000 297000 169000 212900 185000
Liten - Affärs - Känsla -31.00 15 11 12 15 19
Manufacturing Production (Månadsvis) -0.20 -0.3 0.2 0.4 0.5 0.3
Ledande Ekonomiska Index 0.80 0 0.8 0.7 0.5 0.3
Gruv Produktion -1.00 15.2 32 2.3 2.6 2
Privat investering -0.50 1.9 1.4 1.2 0.9 0.7
Komposit - Pmi 58.20 54.2 53.6 53.8 54.2 53.4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Confidence -40.00 -35 -25 -19 -5 5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.40 1 -0.9 0.7 1 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.90 2 4 3.4 3.2 2.6
Konsument - Spendera 358229.00 351639 364575 365577 365035 370329
Disponibel Personlig Inkomst 374155.00 375772 387157 383509 381264 388494
Personliga Besparingar 6.50 6.5 6.6 7 6.4 6
Bankernas Utlåningsränta 2.00 2.25 2.75 3 3.5 3.75
Hushållen Skuld Till Bnp 87.70 88 88 88 85 85
Bensinpriser 2.04 2.11 2.19 2.26 2.34 2.34
Konsumentkrediter 1303.00 606 380 865 1328 876
Cbi Fördelnings Handel -35.00 -8 11 9 10 11

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bostäder 41600.00 34900 45800 42710 50200 44710
Byggproduktionen 4.70 -22.3 4.2 3.8 3.6 3.2
Housing - Index 493.31 483 482 493 503 510
Beviljade Bostadslån 70.69 55 51 54 56 62
House Price Index (Månadsvis) 1.10 0.5 0.6 0.4 0.3 0.5
House Price Index (Årligt) 10.80 7.6 4.5 3.6 3.2 3.4
Bostadslån 6974.00 3400 4400 2900 3200 3600
Husägande Betyg 65.20 65 65 65 64.5 64.5
Mort - Betyg 4.10 4.12 4.2 4.2 4.4 4.5
Nationwide Bostadspriser 533.87 509 511 515 546 520
Konstruktion Pmi 58.20 56.2 53.8 54.5 54.9 52.9
Entreprenad Beställningar 13.40 -88 5.1 4.4 4 3.6


Storbritannien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.