Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Lagren Marknaden 6675.47 6485 6360 6236 6115 5873
Valuta 1.39 1.39 1.38 1.37 1.36 1.34
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.78 0.74 0.8 0.86 0.92 1.05

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 1.00 -3.6 2.1 1.6 1 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -7.80 -6.8 17.5 7.5 3.8 6.5
Arbetslöshet 5.10 5.2 5.5 5.8 5.6 6.1
Inflation - Betygsätt 0.70 1 1.6 1.9 1.8 2
Inflation (Månad) -0.20 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
Ränta 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Handelsbalans -6202.00 -3100 5850 4240 -2800 -2800
Kurantkonto -15734.00 -18700 -18900 -16200 -14400 -17600
Bytesbalans Till Bnp -3.80 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.6
Statsskulden Till Bnp 100.20 107 107 107 107 110
Statliga Budgetutskottet -16.90 -10 -10 -10 -10 -4.4
Förtroendekommissionen -22.00 -8 -10 -16 -8 -6
Tjänster Pmi 49.50 51 54 53.2 52 52.9
Tillverkning - Pmi 55.10 51.2 55 53.6 52 52.6
Konsument - Confidence -23.00 -16 -14 -16 -14 -10
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -8.20 1 -1.6 -0.8 0.6 0.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 1.00 -3.6 2.1 1.6 1 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -7.80 -6.8 17.5 7.5 3.8 6.5
BNP 2829.11 2460 2460 2460 2460 2990
Bnp Fasta Priser 502253.00 493057 503261 534706 521339 555226
Bruttonationalprodukt 528306.00 505797 536828 567929 548382 584026
Fasta Bruttoinvesteringar 92583.00 88339 88593 97485 96101 102348
Bnp Per Capita 43688.40 40100 40100 40100 40100 42500
Bnp Per Capita Ppp 46699.30 45200 45200 45200 45200 45910
Index för ekonomisk aktivitet -6.50 -0.3 17.5 7.5 3.8 6.5
Bnp Från Jordbruk 2917.00 2963 3227 3114 3028 3225
Bnp Från Entreprenad 30111.00 28335 24024 30932 31255 33287
Bnp Från Tillverkning 44893.00 42511 42399 46730 46599 49628
Bnp Från Mining 4522.00 4672 5728 5169 4694 4999
Bnp Från Offentlig Förvaltning 24652.00 22600 28696 26403 25589 27252
Bnp Från Tjänster 357971.00 350022 364494 382636 371574 395726
Bnp Från Transport 16952.00 17303 16031 17339 17596 18740

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 5.10 5.2 5.5 5.8 5.6 6.1
Egenföretagare 32393.00 29100 29750 29950 30100 32200
Arbetslösa Personer 2597.10 3200 3000 2700 2550 1850
Sysselsättningsgraden 75.00 75.6 75.7 75.8 76 76.5
Claimant Count Förändring -20.00 150 -86 -40 -32 -26
Arbetskraftsdeltagande 79.10 78.4 78.6 78.9 78.8 78.8
Långtidsarbetslöshet 1.00 2.2 1.7 1.8 1.5 1.2
Ungdomsarbetslöshet 14.50 14.6 14.9 15.2 15 14.7
Produktivitet 104.50 98.6 99.1 99.5 100 101
Arbetskostnaderna 109.60 111 117 112 111 113
Lediga Jobb 599.00 510 560 640 690 750
Löner 571.00 553 542 573 580 589
Lönerna I Manufacturing 629.00 632 606 636 639 649
Löne Tillväxt 4.70 2.8 2.2 2.5 1.6 1.5
Minimilöner 8.72 8.72 9.15 9.15 9.15 9.5
Befolkning 66.65 67.33 67.33 67.33 67.33 67.71
Pensionsåldern Kvinnor 66.00 66 66 66 66 66
Pensionsåldern Män 66.00 66 66 66 66 66
Genomsnittlig Veckoarbetstid 30.20 29 30 29 31 32
Sysselsättning Ändra -114.00 -84 36 25 50 30

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 0.70 1 1.6 1.9 1.8 2
Inflation (Månad) -0.20 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
Konsumentprisindex Kpi 109.00 110 110 111 111 113
Harmoniserade Konsumentprisindexet 108.95 110 110 111 111 113
Kärna Konsumentprisindexet 109.60 110 111 111 112 114
Kärna Inflation Rate 1.40 1.5 1.4 1.3 1.6 2
Bnp-Deflatorn 108.98 105 113 110 111 113
Producentpriserna Förändras -0.20 0.4 1.2 1.1 1.6 1.9
Mat Inflation -0.70 0.8 1.2 1.1 1.5 1.9
Inflationsförväntningar 3.30 2.9 2.2 1.7 1.9 1.9
Detaljhandeln - Pris - Index 1.40 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8
Producentpriserna 109.00 109 109 109 110 112
KPI bostadshjälpmedel 105.00 107 108 108 107 109
Cpi Transportfordon 114.30 113 113 115 116 119
Kärnproducentpriser 110.90 110 112 111 112 114

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Interbankränta 0.07 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Penningmängden M0 92324.00 89400 88700 91500 95100 102900
Penningmängden M1 2182630.00 2120800 2159000 2198000 2250800 2360800
Penningmängden M2 2811560.00 2819100 2859100 2876000 2899100 2989100
Penningmängden M3 3263167.00 3380000 3480000 3522000 3550000 3650000
Banks Balansräkning 4237483.00 4450000 4510000 4550000 4590000 4700000
Centralbanken Balansräkning 922271.00 928200 937200 951600 945200 936100
Lån Till Den Privata Sektorn 2654482.00 2820000 2860000 2860000 2880000 2920000
Värde Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Utlåningsräntan 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Privat skuld och BNP 224.00 230 230 230 230 227

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -6202.00 -3100 5850 4240 -2800 -2800
Kurantkonto -15734.00 -18700 -18900 -16200 -14400 -17600
Bytesbalans Till Bnp -3.80 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.6
Import 52814.00 45900 47200 49100 51500 55500
Export 46612.00 51750 51440 52000 52700 54700
Utlandsskulden 7217761.00 7651000 7754000 7702000 7697000 7627000
Kapitalflöden 32374.00 21900 18900 16400 12900 16600
Utländska Direktinvesteringar -2748.00 15900 16200 -10400 9900 10500
Guldreserver 310.29 310 310 310 310 310
Råolja Produktion 884.00 750 800 800 800 800
Varor Handelsbalans -14315.00 -10200 -13260 -12200 -10800 -14800
Inkomster Från Turism 780.00 1510 1850 1800 1940 2240
Turister 1446.00 2500 2800 2650 2440 2910

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 100.20 107 107 107 107 110
Statliga Budgetutskottet -16.90 -10 -10 -10 -10 -4.4
Regeringen Budgetutskottet Värde -8750.00 -4460 -22600 -32200 -10440 -3840
Statliga Utgifter 104228.00 108880 109000 108200 109500 111200
Offentliga Utgifterna Till Bnp 54.40 46 46 46 46 42
Statsskuld 2114.60 2450 2110 1990 2010 2200
Statliga Intäkter 80287.00 54320 49800 51200 62270 65270
Asylansökningar 3160.00 1320 1380 1250 1910 1810

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 27.80 25.8 27.8 27.8 25.8 25.8
Social Security Rate För Företag 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Social Trygghet För Anställda 14.00 14 14 14 12 14

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Förtroendekommissionen -22.00 -8 -10 -16 -8 -6
Tjänster Pmi 49.50 51 54 53.2 52 52.9
Tillverkning - Pmi 55.10 51.2 55 53.6 52 52.6
Industriproduktion -3.30 1.5 16 5.1 5 2
Industriproduktion (Månadsvis) 0.20 -0.2 0.8 0.6 1 1
Manufacturing Produktion -2.50 2 19 5.9 6 2
Kapacitetsutnyttjande 73.90 75 78 77 75 82
Nya Beställningar 9923.00 11280 12500 13200 12180 14180
Fabriks Beställningar -24.00 -2 10 9 12 8
Konkurser 3071.00 4200 4500 4200 5800 4400
Företagens Vinster 116632.00 108000 114000 112200 115000 122000
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index 35.80 25 16 9 5 1
Bilproduktionen 86052.00 74000 108000 119200 87000 99000
Bilregistreringar 90249.00 264000 185000 289000 136000 169000
Liten - Affärs - Känsla -7.00 -2 -2 15 6 6
Ledande Ekonomiska Index 1.00 -3.6 2.1 1.6 1 0.5
Stål Produktion 710.00 850 850 800 800 850
Privat investering 1.30 3.6 1.1 0.6 2.5 0.8
Gruv Produktion -14.00 2.2 18.7 6.2 6.2 2.3
Komposit - Pmi 49.60 51.4 54.5 53.2 52 52

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Confidence -23.00 -16 -14 -16 -14 -10
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -8.20 1 -1.6 -0.8 0.6 0.6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -5.90 2.2 7.4 1.4 1.5 2
Konsument - Spendera 318772.00 317256 315550 343237 330885 352393
Disponibel Personlig Inkomst 371357.00 341619 414594 399209 385469 410524
Personliga Besparingar 16.50 15 12 13 10 7
Bankernas Utlåningsränta 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Hushållen Skuld Till Bnp 87.70 92 92 92 92 88
Cbi Fördelnings Handel -45.00 -60 12 9 7 -4
Konsumentkrediter -2392.00 -2895 -771 -901 -903 -962
Bensinpriser 1.71 1.55 1.47 1.4 1.33 1.26

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bostäder 35710.00 30250 29460 30900 32330 38710
Byggproduktionen -3.70 1.4 21 6.5 5.1 2.5
Housing - Index 434.50 432 415 419 418 425
Beviljade Bostadslån 98.99 95 76 62 66 78
Bostadslån 5165.00 2200 2500 2900 3600 3600
Husägande Betyg 65.20 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
Nationwide Bostadspriser 460.96 452 436 438 440 445
Entreprenad Beställningar -12.90 1.8 37 4.5 5 5
Konstruktion Pmi 49.20 51 55 53.2 50 51


Storbritannien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.