Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.31 1.3 1.29 1.28 1.27 1.26
Lagren Marknaden 7539.20 7490 7417 7344 7272 7131
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.62 0.79 0.85 0.91 0.98 1.13
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.10 0.9 1.4 1.5 1.5 1.7
Arbetslöshet 3.80 3.8 3.9 3.9 3.8 4
Inflation - Betygsätt 1.30 1.4 1.8 2 1.9 2.5
Inflation (Månad) 0.00 0.3 0.2 0.3 0.6 0.4
Ränta 0.75 0.75 0.75 0.5 0.5 0.75
Handelsbalans 4031.00 -8300 -7200 -6200 -3100 -2800
Kurantkonto -15860.00 -19200 -21200 -16700 -22800 -20800
Bytesbalans Till Bnp -4.30 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.4
Statsskulden Till Bnp 80.80 81.3 81.3 81.3 81.3 78.2
Statliga Budgetutskottet -1.80 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8
Tjänster Pmi 50.00 50.4 50.2 51.9 52.5 52.9
Förtroendekommissionen 23.00 23 12 -8 -14 -2
Tillverkning - Pmi 47.50 49.9 50.7 50.5 49.5 50.6
Konsument - Confidence -11.00 -17 -12 -8 -6 -2
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.60 0.5 -0.4 -0.3 0.5 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.10 0.9 1.4 1.5 1.5 1.7
BNP 2825.21 3020 3020 3020 3020 3090
Bnp Fasta Priser 522525.00 522886 522786 525138 530363 539379
Bruttonationalprodukt 548011.00 541785 548697 550751 556231 565687
Fasta Bruttoinvesteringar 87746.00 88351 88010 88185 89062 90576
Bnp Per Capita 42986.00 43800 43800 43800 43800 44100
Bnp Per Capita Ppp 40158.00 41100 41100 41100 41100 41400
Bnp Från Jordbruk 3003.00 3032 3025 3018 3048 3100
Bnp Från Entreprenad 29262.00 29517 29218 29408 29701 30206
Bnp Från Tillverkning 45925.00 47370 46139 46155 46614 47406
Bnp Från Mining 3004.00 3098 3070 3019 3049 3101
Bnp Från Offentlig Förvaltning 22489.00 22495 22604 22601 22826 23214
Bnp Från Tjänster 374073.00 373305 374469 375943 379684 386139
Bnp Från Transport 19432.00 19592 19508 19529 19723 20059
Index för ekonomisk aktivitet 0.60 1.2 1.2 1.5 1.5 1.8
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 3.80 3.8 3.9 3.9 3.8 4
Egenföretagare 32901.00 32650 32650 32650 32700 32900
Arbetslösa Personer 1240.20 1290 1340 1360 1410 1550
Deltid Sysselsättning 8544.00 8550 8550 8550 8500 8500
Heltid 24357.00 24100 24100 24100 24200 24400
Sysselsättningsgraden 76.30 75.8 75.7 75.7 75.8 75.5
Claimant Count Förändring 14.90 32 19 32 22 25
Arbetskraftsdeltagande 79.40 79.4 79.4 79.5 79.5 79.6
Långtidsarbetslöshet 0.90 1 1 0.9 0.9 0.9
Ungdomsarbetslöshet 11.40 11.4 11.4 11.3 11.3 11.3
Arbetskostnaderna 109.40 111 113 113 113 117
Produktivitet 101.30 102 102 101 102 102
Lediga Jobb 805.00 815 809 802 805 805
Löner 544.00 549 557 560 561 580
Lönerna I Manufacturing 622.00 626 636 639 642 663
Löne Tillväxt 3.20 3.5 3.4 3.4 3.2 3.3
Minimilöner 8.21 8.21 8.72 8.72 8.72 8.9
Befolkning 66.19 66.95 66.95 66.95 66.95 67.33
Pensionsåldern Kvinnor 65.50 66 66 66 66 66
Pensionsåldern Män 65.50 65.5 66 66 66 66
Levnadslön Familj 1300.00 1346 1344 1344 1342 1386
Levnadslön Individuella 895.00 926 925 925 924 954
Genomsnittlig Veckoarbetstid 32.00 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3
Sysselsättning Ändra 208.00 40 55 51 110 50
Löner Lågutbildade 1320.00 1366 1364 1364 1362 1407
Löner Högutbildad 2330.00 2412 2408 2408 2405 2484
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.30 1.4 1.8 2 1.9 2.5
Inflation (Månad) 0.00 0.3 0.2 0.3 0.6 0.4
Konsumentprisindex Kpi 108.50 108 110 111 111 113
Harmoniserade Konsumentprisindexet 108.50 108 110 111 111 113
Kärna Konsumentprisindexet 108.60 109 109 110 110 113
Kärna Inflation Rate 1.40 1.4 1.6 1.8 1.7 2.3
Bnp-Deflatorn 106.53 107 108 109 109 111
Producentpriserna Förändras 0.90 1 1.2 1.5 1.4 2.2
Mat Inflation 1.70 1.5 1.4 1.5 1.6 2
Inflationsförväntningar 2.30 2.4 2 2.1 2 2
Producentpriserna 115.80 116 117 118 117 120
Detaljhandeln - Pris - Index 2.20 1.8 1.9 1.9 2.2 2.5
KPI bostadshjälpmedel 106.20 106 109 109 108 111
Cpi Transportfordon 112.10 112 115 114 114 117
Kärnproducentpriser 114.40 115 116 116 116 119
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 0.75 0.75 0.75 0.5 0.5 0.75
Interbankränta 0.70 0.7 0.7 0.7 0.7 0.95
Penningmängden M0 82560.00 111500 111500 111500 119400 126400
Penningmängden M1 1796451.00 1892000 1924000 1946000 1990800 2090800
Penningmängden M2 2443631.00 2561000 2599000 2623000 2679100 2829100
Penningmängden M3 2869370.00 3321000 3321000 3321000 3420000 3420000
Banks Balansräkning 4006620.00 4010000 4062000 4091000 4110000 4290000
Centralbanken Balansräkning 580694.00 608000 611000 619000 624200 636200
Lån Till Den Privata Sektorn 2530428.00 2487667 2500481 2543080 2568384 2612047
Värde Ränta 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Utlåningsräntan 1.00 1 1 1 1 1.25
Privat skuld och BNP 224.00 219 219 219 219 217
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 4031.00 -8300 -7200 -6200 -3100 -2800
Kurantkonto -15860.00 -19200 -21200 -16700 -22800 -20800
Bytesbalans Till Bnp -4.30 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.4
Import 55804.00 68200 69400 70620 67800 64500
Export 59835.00 59900 62200 64450 62750 58700
Utlandsskulden 6940251.00 7515000 7622000 7791000 7801000 7917000
Kapitalflöden 35873.00 12500 17100 12600 30900 27900
Utländska Direktinvesteringar 15164.00 25200 17500 -12300 12900 9900
Guldreserver 310.29 310 310 310 310 310
Råolja Produktion 1044.00 800 800 750 750 750
Inkomster Från Turism 2390.00 1950 2710 2850 2490 2540
Turister 3140.00 3480 4150 3610 3040 3240
Varor Handelsbalans -5256.00 -11800 -12000 -10600 -13200 -10800
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 80.80 81.3 81.3 81.3 81.3 78.2
Statliga Budgetutskottet -1.80 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8
Regeringen Budgetutskottet Värde -493.00 5500 -4900 -2700 2100 1800
Statliga Utgifter 98715.00 98512 99818 99209 100196 101899
Offentliga Utgifterna Till Bnp 39.30 40 40 40 40 39.9
Statsskuld -4040.00 -1100 -3800 -3400 -2460 -2440
Statliga Intäkter 62220.00 64980 58990 60500 61870 62270
Asylansökningar 4415.00 2590 2590 2590 2210 2010
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
Social Security Rate För Företag 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Social Trygghet För Anställda 12.00 12 12 12 12 12
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tjänster Pmi 50.00 50.4 50.2 51.9 52.5 52.9
Förtroendekommissionen 23.00 23 12 -8 -14 -2
Tillverkning - Pmi 47.50 49.9 50.7 50.5 49.5 50.6
Industriproduktion -1.60 1.5 1.4 1.3 1.6 1.7
Industriproduktion (Månadsvis) -1.20 0.2 -0.6 0.5 0.5 0.4
Manufacturing Produktion -2.00 1.1 1 0.9 1.2 1.4
Kapacitetsutnyttjande 81.50 79.4 79.5 79.4 79.5 79.1
Nya Beställningar 10875.00 16100 16100 16100 16480 17180
Fabriks Beställningar -22.00 -18 -10 -12 -8 -4
Konkurser 4355.00 4700 5100 4900 4600 4800
Företagens Vinster 114104.00 116000 116000 116000 115000 118000
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -38.30 -60 -40 -20 -17 -12
Bilproduktionen 107753.00 121100 106700 121000 81000 91000
Bilregistreringar 148997.00 465000 236000 341000 154000 176000
Liten - Affärs - Känsla -34.00 -16 -18 -12 -7 -6
Ledande Ekonomiska Index 0.10 0.3 0.5 0.4 0.5 0.6
Privat investering 0.00 0.1 1.1 0.9 0.5 0.7
Gruv Produktion -2.50 -4 -2 1.2 1.5 1.7
Stål Produktion 550.00 650 690 600 850 850
Komposit - Pmi 49.30 50.2 50.2 52.9 50 50
Elproduktion 24869.00 27200 25200 26400 30200 30400
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence -11.00 -17 -12 -8 -6 -2
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.60 0.5 -0.4 -0.3 0.5 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.90 1.9 2.2 2 2.2 2.2
Konsument - Spendera 341829.00 337570 339734 343538 346956 352855
Disponibel Personlig Inkomst 351816.00 350944 355340 353575 357093 363164
Personliga Besparingar 5.50 6.5 7.2 7.5 7.9 8.5
Bankernas Utlåningsränta 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
Hushållen Skuld Till Bnp 84.00 85 85 85 85 86
Cbi Fördelnings Handel 0.00 -8 -6 -4 -1 1
Konsumentkrediter 563.00 584 1154 789 713 725
Bensinpriser 1.67 1.78 1.82 1.87 1.91 1.91
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bostäder 37220.00 33260 30890 32460 34750 38750
Byggproduktionen 2.00 1 1.4 1.1 1.2 1.5
Housing - Index 412.10 409 412 416 420 428
Beviljade Bostadslån 64.99 67 69.5 72.5 75 80
Bostadslån 4052.00 3700 4000 4200 3800 4500
Husägande Betyg 65.10 62 62 62 62 61.5
Nationwide Bostadspriser 429.46 434 436 438 440 446
Mort - Tillämpningar 43715.00 43700 45200 49500 52600 54400
Entreprenad Beställningar -6.80 -2 1 1.6 1.5 2
Konstruktion Pmi 44.40 49.1 53.7 52.5 52.1 53.6


Storbritannien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.