Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.29 1.26 1.25 1.24 1.23 1.22
Lagren Marknaden 6970.59 6622 6551 6482 6414 6278
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.32 1.23 1.28 1.32 1.37 1.46
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.60 0.1 0.4 0.5 0.4 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 1.4 1.4 1.5 1.6 1.5
Arbetslöshet 4.10 3.9 3.8 3.6 3.7 3.8
Inflation - Betygsätt 2.10 1.5 1.6 1.9 2 2.1
Inflation (Månad) 0.20 0.2 0.3 0.3 0.2 0.6
Ränta 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1.5
Handelsbalans -2904.00 -2700 -2900 -3300 -3600 -3100
Kurantkonto -26522.00 -20400 -20470 -18700 -24600 -22800
Bytesbalans Till Bnp -4.10 -3 -3 -3 -3 -2.8
Statsskulden Till Bnp 85.30 83.8 83.8 83.8 83.8 82.5
Statliga Budgetutskottet -2.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4
Förtroendekommissionen -16.00 -26 -22 -14 -10 2
Tillverkning - Pmi 54.20 49.5 51.2 52.5 52.9 52.9
Tjänster Pmi 51.20 49.9 50.1 50.9 52.6 52.5
Konsument - Confidence -14.00 -20 -16 -17 -12 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.90 -0.2 -0.7 -0.2 -0.6 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.60 0.1 0.4 0.5 0.4 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 1.4 1.4 1.5 1.6 1.5
BNP 2622.43 2890 2890 2890 2890 2950
Bnp Fasta Priser 510013.00 507187 509295 512563 518173 525946
Bruttonationalprodukt 521840.00 517773 522436 524449 530189 538142
Fasta Bruttoinvesteringar 85843.00 86546 85816 86272 87216 88525
Bnp Per Capita 42514.49 43200 43200 43200 43200 43800
Bnp Per Capita Ppp 39753.24 40700 40700 40700 40700 41100
Bnp Från Jordbruk 2916.00 2923 2922 2931 2963 3007
Bnp Från Entreprenad 28555.00 27896 28032 28698 29012 29447
Bnp Från Tillverkning 45795.00 45992 45813 46024 46528 47226
Bnp Från Mining 4635.00 4546 4591 4658 4709 4780
Bnp Från Offentlig Förvaltning 20827.00 20828 20900 20931 21160 21478
Bnp Från Tjänster 363657.00 361385 363494 365475 369476 375018
Bnp Från Transport 19509.00 19249 19460 19607 19821 20118
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 4.10 3.9 3.8 3.6 3.7 3.8
Egenföretagare 32476.00 32580 32620 32710 32850 33700
Arbetslösa Personer 992.60 1011 1025 1090 1100 1200
Deltid Sysselsättning 8508.00 8420 8400 8420 8430 8190
Heltid 23968.00 24160 24220 24290 24420 25510
Sysselsättningsgraden 75.70 75.9 75.9 76 76 75.8
Claimant Count Förändring 21.90 5 7 11 7 6
Arbetskraftsdeltagande 79.00 79.1 79.2 79.2 79.3 79.5
Långtidsarbetslöshet 1.00 1.1 1.2 1.2 1.2 1.5
Ungdomsarbetslöshet 11.40 11.3 11.5 11.5 11.5 11.9
Arbetskostnaderna 104.80 106 107 108 108 110
Produktivitet 101.40 102 102 103 104 106
Lediga Jobb 848.00 851 845 836 825 805
Löner 528.00 536 538 540 542 550
Lönerna I Manufacturing 607.00 615 617 619 621 629
Löne Tillväxt 3.30 2.7 2.6 2.6 2.7 2.8
Minimilöner 8.21 7.83 8.21 8.21 8.21 8.5
Befolkning 66.19 66.36 66.36 66.36 66.36 66.98
Pensionsåldern Kvinnor 65.50 65.5 65.5 65.5 65.5 66
Pensionsåldern Män 65.50 65.5 65.5 65.5 65.5 66
Levnadslön Familj 1300.00 1440 1440 1440 1440 1520
Levnadslön Individuella 895.00 1290 1290 1290 1290 1370
Genomsnittlig Veckoarbetstid 32.20 32.2 32.3 32.3 32.3 32.3
Sysselsättning Ändra 79.00 100 85 -82 120 110
Löner Lågutbildade 1320.00 1450 1450 1450 1450 1550
Löner Högutbildad 2330.00 2410 2410 2410 2410 2490
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 2.10 1.5 1.6 1.9 2 2.1
Inflation (Månad) 0.20 0.2 0.3 0.3 0.2 0.6
Konsumentprisindex Kpi 107.10 107 107 109 109 112
Harmoniserade Konsumentprisindexet 107.14 107 107 109 109 112
Kärna Konsumentprisindexet 107.20 107 107 108 109 111
Kärna Inflation Rate 1.90 1.7 1.5 1.6 1.6 2
Bnp-Deflatorn 104.50 106 106 107 108 110
Producentpriserna Förändras 2.50 1.7 1.6 1.8 2 2.2
Mat Inflation 0.70 1.1 0.9 1.2 1.5 1.9
Inflationsförväntningar 3.20 2.5 1.9 1.7 2.2 2
Producentpriserna 114.90 115 116 117 117 120
KPI bostadshjälpmedel 105.80 105 106 107 108 110
Cpi Transportfordon 111.30 108 112 113 114 116
Kärnproducentpriser 113.40 113 114 115 116 118
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1.5
Penningmängden M0 81832.00 98100 104200 106900 110700 122400
Penningmängden M1 1775222.00 2041000 2111000 2181000 2255400 2510800
Interbankränta 0.93 1.16 1.41 1.41 1.66 1.66
Penningmängden M2 2412143.00 2651000 2746000 2856000 2913800 3129100
Penningmängden M3 2879102.00 3124000 3184000 3224000 3250000 3420000
Valutareserven 176576.56 175000 179000 185000 189000 205000
Banks Balansräkning 3772480.00 4250000 4280000 4320000 4350000 4510000
Centralbanken Balansräkning 592380.00 625000 636000 645000 662000 689200
Lån Till Den Privata Sektorn 2438704.00 2550000 2580000 2630000 2690000 2810000
Värde Ränta 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1
Utlåningsräntan 1.00 1 1 1 1 1.5
Privat skuld och BNP 229.40 225 225 225 225 221
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -2904.00 -2700 -2900 -3300 -3600 -3100
Kurantkonto -26522.00 -20400 -20470 -18700 -24600 -22800
Bytesbalans Till Bnp -4.10 -3 -3 -3 -3 -2.8
Import 56856.00 57100 57800 58500 59100 59800
Export 53952.00 54400 54900 55200 55500 56700
Utlandsskulden 6301189.00 6583000 6655000 6669000 6686000 6811000
Kapitalflöden 33427.00 13600 16500 16500 38200 36900
Utländska Direktinvesteringar 8525.00 36200 22500 -9700 15600 15900
Guldreserver 310.30 310 310 310 310 310
Råolja Produktion 842.00 800 800 800 800 750
Inkomster Från Turism 1973.00 1870 2600 2700 2250 2490
Turister 3055.00 3220 4010 3490 2990 3040
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 85.30 83.8 83.8 83.8 83.8 82.5
Statliga Budgetutskottet -2.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4
Regeringen Budgetutskottet Värde -3181.00 5100 -4400 -2200 1900 2100
Statliga Utgifter 91629.00 92551 92292 92087 93095 94491
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41.10 41.2 41.2 41.2 41.2 41.1
Statsskuld -6345.00 -1240 -3210 -3200 -2840 -2460
Asylansökningar 2925.00 2980 2850 2900 2510 2210
Statliga Intäkter 56563.00 64450 57420 58900 59870 61870
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
Social Security Rate För Företag 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Social Trygghet För Anställda 12.00 12 12 12 12 12
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen -16.00 -26 -22 -14 -10 2
Tillverkning - Pmi 54.20 49.5 51.2 52.5 52.9 52.9
Tjänster Pmi 51.20 49.9 50.1 50.9 52.6 52.5
Industriproduktion -1.50 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2
Industriproduktion (Månadsvis) -0.40 0.3 -0.3 0.6 0.4 0.5
Manufacturing Produktion -1.10 3 2.6 2.5 2.6 2.3
Kapacitetsutnyttjande 80.20 83.2 83 82.9 82.9 82.7
Nya Beställningar 11075.00 15620 15780 15820 15960 16480
Fabriks Beställningar 8.00 2 2 1 -5 -2
Konkurser 4308.00 4500 4900 4800 4500 4600
Företagens Vinster 114178.00 115000 116000 116000 117000 121000
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -67.50 -76 -48 -20 -4 12
Bilproduktionen 129030.00 164200 162500 165000 128000 137000
Bilregistreringar 144089.00 571000 267000 485000 183000 196000
Liten - Affärs - Känsla -18.00 -2 5 10 11 10
Ledande Ekonomiska Index 0.30 0.1 0.4 0.5 0.6 0.5
Privat investering -1.10 -1 0.6 0.5 0.6 0.5
Gruv Produktion -2.30 2.3 2.2 2.4 2.2 2
Stål Produktion 455.00 680 640 640 770 850
Komposit - Pmi 51.40 49.8 50.2 51.1 52.4 52.8
Elproduktion 27869.00 27100 25100 26000 30100 30200
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence -14.00 -20 -16 -17 -12 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.90 -0.2 -0.7 -0.2 -0.6 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.00 0.7 0.4 0.9 1.5 2.2
Konsument - Spendera 336079.00 334309 335947 337759 341456 346578
Disponibel Personlig Inkomst 340827.00 338000 340500 342200 345800 361400
Personliga Besparingar 4.30 4.7 4.9 5.1 6.2 7.9
Bankernas Utlåningsränta 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Hushållen Skuld Till Bnp 86.30 87 87 87 87 85
Konsumentkrediter 924.00 1720 1790 1850 1910 2130
Bensinpriser 1.55 1.46 1.43 1.39 1.36 1.36
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bostäder 46930.00 43220 43400 45100 41420 44750
Byggproduktionen 3.00 2.2 2.5 2.4 2.3 2.2
Housing - Index 743.50 762 769 775 785 795
Beviljade Bostadslån 63.73 70.1 75.5 79.6 85.4 97.6
Mort - Tillämpningar 39403.00 44900 45400 48900 49200 52600
Husägande Betyg 63.40 62.5 62.5 62.5 62.5 62
Entreprenad Beställningar -30.70 2.5 4.5 3.6 2.9 2.5
Konstruktion Pmi 52.80 50.8 53.6 53.2 53.4 52.9


Storbritannien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.