Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Lagren Marknaden 5510.33 5403 5299 5196 5095 4893
Valuta 1.25 1.24 1.23 1.22 1.21 1.2
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.36 0.38 0.41 0.44 0.47 0.54

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp-Tillväxt 0.00 -1.8 -4.9 -1.6 1.2 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.10 -1.2 -10 -4 -2 1.2
Arbetslöshet 3.90 4.6 7 6.9 6.8 6
Inflation - Betygsätt 1.70 1.2 1.2 1.2 1.4 1.7
Inflation (Månad) 0.40 -0.3 0.2 0.3 0.6 0.4
Ränta 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Handelsbalans 4212.00 6700 6800 5830 4950 5200
Kurantkonto -15860.00 -19200 -16200 -11700 -12800 -14400
Bytesbalans Till Bnp -4.30 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3
Statsskulden Till Bnp 80.80 85 85 85 85 90
Statliga Budgetutskottet -1.80 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -8.6
Tjänster Pmi 35.70 35.7 42 45 49.2 52
Förtroendekommissionen 23.00 23 -60 -38 -14 -8
Tillverkning - Pmi 48.00 48 43 49.5 50.5 52
Konsument - Confidence -7.00 -16 -36 -26 -20 -14
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.30 -0.8 -2.4 -1.3 1.5 0.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp-Tillväxt 0.00 -1.8 -4.9 -1.6 1.2 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.10 -1.2 -10 -4 -2 1.2
BNP 2910.00 2398 2398 2398 2398 2463
Bnp Fasta Priser 523588.00 519372 503532 516485 513116 519274
Bruttonationalprodukt 548011.00 538004 527943 540706 537051 543495
Fasta Bruttoinvesteringar 86399.00 87723 84673 86674 84671 85687
Bnp Per Capita 42986.00 40962 40962 40962 40962 41317
Bnp Per Capita Ppp 40158.00 38267 38267 38267 38267 38598
Index för ekonomisk aktivitet 0.60 0.5 1.2 1.5 1.5 1.8
Bnp Från Jordbruk 3023.00 3047 2943 2990 2963 2998
Bnp Från Entreprenad 29738.00 29429 28300 29199 29143 29493
Bnp Från Tillverkning 45317.00 47137 44390 45215 44411 44944
Bnp Från Mining 3016.00 3078 2952 3064 2956 2991
Bnp Från Offentlig Förvaltning 22470.00 22330 21722 22162 22021 22285
Bnp Från Tjänster 374721.00 370134 360061 369431 367227 371633
Bnp Från Transport 19731.00 19630 19010 19465 19336 19568

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbetslöshet 3.90 4.6 7 6.9 6.8 6
Egenföretagare 32985.00 32900 32950 33000 33000 33100
Arbetslösa Personer 1246.10 1290 1340 1360 1410 1550
Deltid Sysselsättning 8522.00 8550 8550 8550 8500 8500
Heltid 24463.00 24100 24100 24100 24200 24400
Sysselsättningsgraden 76.50 75.8 75.7 75.7 75.8 75.5
Claimant Count Förändring 17.30 32 19 32 22 25
Arbetskraftsdeltagande 79.60 79.4 79.4 79.5 79.5 79.6
Långtidsarbetslöshet 0.90 1.5 1.4 1.1 1.1 0.6
Ungdomsarbetslöshet 11.20 11.8 11.7 11.4 11.4 10.9
Produktivitet 101.60 102 102 101 102 102
Arbetskostnaderna 109.40 111 113 113 113 117
Lediga Jobb 817.00 815 809 802 805 805
Löner 547.00 548 556 560 561 582
Löne Tillväxt 3.10 3.2 3.4 3.3 3.2 3.6
Lönerna I Manufacturing 619.00 624 636 638 642 665
Minimilöner 8.21 8.21 8.72 8.72 8.72 9.15
Befolkning 66.65 66.95 66.95 66.95 66.95 67.33
Pensionsåldern Kvinnor 65.50 66 66 66 66 66
Pensionsåldern Män 65.50 65.5 66 66 66 66
Levnadslön Familj 1300.00 1342 1344 1343 1342 1390
Levnadslön Individuella 895.00 924 925 925 924 957
Genomsnittlig Veckoarbetstid 31.90 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3
Sysselsättning Ändra 184.00 40 55 51 110 50
Löner Lågutbildade 1320.00 1362 1365 1364 1362 1411
Löner Högutbildad 2330.00 2405 2409 2407 2405 2491

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflation - Betygsätt 1.70 1.2 1.2 1.2 1.4 1.7
Inflation (Månad) 0.40 -0.3 0.2 0.3 0.6 0.4
Konsumentprisindex Kpi 108.60 108 109 110 110 112
Harmoniserade Konsumentprisindexet 108.60 108 109 110 110 112
Kärna Konsumentprisindexet 108.60 108 109 109 110 112
Kärna Inflation Rate 1.70 1.3 1 1.1 1.4 1.6
Bnp-Deflatorn 106.47 107 107 108 108 110
Producentpriserna Förändras 0.40 1 1.2 1.5 1.4 2.2
Mat Inflation 1.20 1.5 1.4 1.5 1.6 2
Inflationsförväntningar 2.30 2.4 2 2.1 2 2
Producentpriserna 115.60 117 117 118 120 123
Detaljhandeln - Pris - Index 2.50 1.8 1.9 1.9 2.2 2.5
KPI bostadshjälpmedel 106.20 106 108 108 108 110
Cpi Transportfordon 112.40 112 114 113 114 116
Kärnproducentpriser 114.40 116 116 116 118 121

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Ränta 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Interbankränta 0.55 0.51 0.51 0.51 0.51 0.66
Penningmängden M0 82598.00 111500 111500 111500 119400 126400
Penningmängden M1 1814637.00 1892000 1924000 1946000 1990800 2090800
Penningmängden M2 2471137.00 2561000 2599000 2623000 2679100 2829100
Penningmängden M3 2889575.00 3321000 3321000 3321000 3420000 3420000
Banks Balansräkning 4019148.00 4010000 4062000 4091000 4110000 4290000
Centralbanken Balansräkning 580694.00 608000 611000 619000 624200 636200
Lån Till Den Privata Sektorn 2530428.00 2470305 2405904 2496697 2479819 2509577
Värde Ränta -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 0
Utlåningsräntan 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.5
Privat skuld och BNP 224.00 219 219 219 219 217

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalans 4212.00 6700 6800 5830 4950 5200
Kurantkonto -15860.00 -19200 -16200 -11700 -12800 -14400
Bytesbalans Till Bnp -4.30 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3
Import 58273.00 53200 47400 45620 47800 49500
Export 62485.00 59900 54200 51450 52750 54700
Utlandsskulden 6940251.00 7515000 7622000 7791000 7801000 7917000
Kapitalflöden 35873.00 12500 17100 12600 30900 27900
Utländska Direktinvesteringar 15164.00 25200 17500 -12300 12900 9900
Guldreserver 310.29 310 310 310 310 310
Råolja Produktion 1019.00 800 800 750 750 750
Varor Handelsbalans -3720.00 -11800 -12000 -10600 -13200 -10800
Inkomster Från Turism 2310.00 1950 2710 2850 2490 2540
Turister 3210.00 3000 3570 3190 3040 3140

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Statsskulden Till Bnp 80.80 85 85 85 85 90
Statliga Budgetutskottet -1.80 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -8.6
Regeringen Budgetutskottet Värde 5756.00 5500 -4900 -2700 2100 1800
Statliga Utgifter 101506.00 97446 95834 98091 99476 100670
Offentliga Utgifterna Till Bnp 39.30 39.8 39.8 39.8 39.8 40.3
Statsskuld 394.00 -1100 -3800 -3400 -2460 -2440
Statliga Intäkter 66402.00 64980 58990 60500 61870 62270
Asylansökningar 3935.00 2590 2590 2590 2210 2010

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
Social Security Rate För Företag 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Social Trygghet För Anställda 12.00 12 12 12 12 12

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tjänster Pmi 35.70 35.7 42 45 49.2 52
Förtroendekommissionen 23.00 23 -60 -38 -14 -8
Tillverkning - Pmi 48.00 48 43 49.5 50.5 52
Industriproduktion -2.90 1.5 1.4 1.3 1.6 1.7
Industriproduktion (Månadsvis) -0.10 0.2 -0.6 0.5 0.5 0.4
Manufacturing Produktion -3.60 1.1 1 0.9 1.2 1.4
Kapacitetsutnyttjande 79.20 79.4 79.5 79.4 79.5 79.1
Nya Beställningar 11353.00 16100 16100 16100 16480 17180
Fabriks Beställningar -29.00 -36 -30 -26 -18 -12
Konkurser 4284.00 4700 5100 4900 4600 4800
Företagens Vinster 113724.00 116000 116000 116000 115000 118000
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -58.50 -44 -48 -36 -27 -18
Bilproduktionen 122171.00 121100 106700 121000 81000 91000
Bilregistreringar 79594.00 465000 236000 341000 154000 176000
Liten - Affärs - Känsla 36.00 -16 -18 -12 -7 -6
Ledande Ekonomiska Index 0.00 0.2 0.5 0.4 0.5 0.4
Stål Produktion 586.00 650 690 600 850 850
Privat investering -1.00 0.1 1.1 0.9 0.5 0.7
Gruv Produktion 0.80 -4 -2 1.2 1.5 1.7
Komposit - Pmi 37.10 37.1 42 46 50 52
Elproduktion 29731.00 27200 25200 26400 30200 30400

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Konsument - Confidence -7.00 -16 -36 -26 -20 -14
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.30 -0.8 -2.4 -1.3 1.5 0.6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.00 -1.9 -3.2 -2 -2.2 1.5
Konsument - Spendera 342674.00 338276 329908 337913 335821 339850
Disponibel Personlig Inkomst 351816.00 348494 341900 347126 344780 348917
Personliga Besparingar 5.50 6.5 7.2 7.5 7.9 8.5
Bankernas Utlåningsränta 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.4
Hushållen Skuld Till Bnp 83.90 85 85 85 85 86
Cbi Fördelnings Handel -3.00 -14 -36 -24 -17 -7
Konsumentkrediter 1230.00 660 1086 708 1310 1326
Bensinpriser 1.47 -1.35 -1.28 -1.22 -1.12 -1.12

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bostäder 34260.00 33260 30890 32460 34750 38750
Byggproduktionen 1.60 1 1.4 1.1 1.2 1.5
Housing - Index 415.00 409 412 416 420 428
Beviljade Bostadslån 70.89 67 69.5 72.5 75 80
Bostadslån 4007.00 3700 4000 4200 3800 4500
Husägande Betyg 65.10 62 62 62 62 61.5
Nationwide Bostadspriser 431.08 0 436 438 440 446
Mort - Tillämpningar 46815.00 43700 45200 49500 52600 54400
Entreprenad Beställningar -0.40 -2 1 1.6 1.5 2
Konstruktion Pmi 52.60 46 38 40 44 50


Storbritannien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.