Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 97.22 97.67 98.1 98.53 98.96 99.82

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.70 -5.3 -7 1.5 3.4 4.5
Arbetslöshet 11.29 20 20 14.4 14.4 14.4
Inflation - Betygsätt 0.30 1.5 1.2 1.4 1.6 1.7
Ränta 1.00 1 1 1 1 1
Handelsbalans -4770.50 -6415 -5830 -5830 -5830 -6660
Kurantkonto 1290.30 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -11 -11 -8 -8 -8
Statsskulden Till Bnp 124.00 140 140 145 145 145
Statliga Budgetutskottet -1.80 -10 -10 -8 -8 -8
Förtroendekommissionen -8.00 -10 -8 -4 2 6
Konsument - Confidence 16.00 -8 -6 5 10 14

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.70 -5.3 -7 1.5 3.4 4.5
BNP 1.98 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8
Bnp Per Capita 3907.70 2699 2699 2699 2699 2727
Bnp Per Capita Ppp 7171.80 6600 6600 6850 6850 6850
Bnp Från Jordbruk 1714.00 1588 1594 1740 1772 1666
Bnp Från Entreprenad 3902.00 3926 3629 3961 4035 3792
Bnp Från Tillverkning 2401.00 2363 2233 2437 2483 2333
Bnp Från Mining 80.00 80.8 74.4 81.2 82.72 77.75
Bnp Från Offentlig Förvaltning 7365.00 6518 6849 7475 7615 7158
Bnp Från Tjänster 4717.00 4417 4387 4788 4877 4584
Bnp Från Transport 3975.00 3805 3697 4035 4110 3863
Bnp Från Verktyg 1428.00 1422 1328 1449 1477 1388

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 11.29 20 20 14.4 14.4 14.4
Befolkning 0.55 0.56 0.54 0.56 0.56 0.54
Arbetskraftsdeltagande 55.60 60 60 60 60 62
Minimilöner 13000.00 13000 13000 15000 15000 15000
Arbetslösa Personer 27028.00 28600 28600 28600 28600 29000
Ungdomsarbetslöshet 27.80 32 32 32 32 29.7
Egenföretagare 195000.00 198000 198000 198000 198000 197000
Sysselsättningsgraden 48.80 51.3 51.3 51.3 51.3 51

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 0.30 1.5 1.2 1.4 1.6 1.7
Mat Inflation 2.60 3 4 3.7 4.1 4.3
Inflation (Månad) -0.50 0.4 0.8 0.2 0.5 0.6
Konsumentprisindex Kpi 101.30 102 104 104 103 105
Kärna Inflation Rate 1.80 2 1.8 2.1 1.7 1.6

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 1.00 1 1 1 1 1
Valutareserven 72912.10 60500 61970 61970 61970 62700
Värde Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Banks Balansräkning 235661.19 240000 245000 248000 252000 250000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -4770.50 -6415 -5830 -5830 -5830 -6660
Kurantkonto 1290.30 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -11 -11 -8 -8 -8
Import 5185.60 6900 6500 6500 6500 7400
Export 415.10 485 670 670 670 740
Remitteringar 2169.30 1400 1400 1400 1400 1577
Turister 170778.00 158000 160000 163000 157000 170000
Utländska Direktinvesteringar 2626.70 1900 1500 1500 1500 1750

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 124.00 140 140 145 145 145
Statliga Budgetutskottet -1.80 -10 -10 -8 -8 -8
Statliga Utgifter 7970.00 6857 7412 8090 8241 7746

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Förtroendekommissionen -8.00 -10 -8 -4 2 6

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Confidence 16.00 -8 -6 5 10 14
Konsument - Spendera 30374.00 26309 28248 30830 31407 29519


Kap Verde - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.