Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 93.64 93.87 94.33 94.81 95.29 96.24

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -11.00 17.5 4.1 4.7 5 5.2
Arbetslöshet 12.30 11.8 11.8 12 12 12
Inflation - Betygsätt 1.50 1.4 1.1 1.5 2 1.3
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Handelsbalans -4351.80 -5830 -5712 -5712 -5712 -6660
Kurantkonto -6673.90 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
Bytesbalans Till Bnp -15.60 -10 -10 -10 -7 -7
Statsskulden Till Bnp 155.80 138 138 135 135 135
Statliga Budgetutskottet -8.90 -7.6 -7.6 -4 -4 -4
Förtroendekommissionen -11.00 -6 -8 3 5 8
Konsument - Confidence 14.00 15 17 18 18 20

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -11.00 17.5 4.1 4.7 5 5.2
BNP 1.70 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9
Bnp Per Capita 3293.72 3750 3750 3750 3750 3900
Bnp Per Capita Ppp 6045.06 6850 6850 6850 6850 7000
Bnp Från Jordbruk 2565.00 1559 1203 1210 1214 1266
Bnp Från Entreprenad 4336.00 5364 4652 4679 4692 4894
Bnp Från Tillverkning 2732.00 2381 2670 2686 2693 2809
Bnp Från Mining 87.00 108 93.69 94.23 94.5 98.56
Bnp Från Offentlig Förvaltning 7808.00 9018 8457 8506 8530 8897
Bnp Från Tjänster 4934.00 3967 3900 3922 3933 4102
Bnp Från Transport 2623.00 2752 3089 3106 3115 3249
Bnp Från Verktyg 1270.00 1547 1349 1357 1361 1419

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 12.30 11.8 11.8 12 12 12
Befolkning 0.56 0.56 0.54 0.54 0.54 0.54
Arbetskraftsdeltagande 57.04 60 62 62 62 62
Minimilöner 15000.00 15000 15000 15000 15000 15000
Arbetslösa Personer 31724.00 28600 29000 29000 29000 29000
Ungdomsarbetslöshet 28.37 32 29.7 29.7 29.7 29.7
Egenföretagare 186627.00 198000 197000 197000 197000 197000
Sysselsättningsgraden 45.30 51.3 51 51 51 51

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 1.50 1.4 1.1 1.5 2 1.3
Mat Inflation -0.90 1 1.3 1.6 1.8 2
Inflation (Månad) 0.50 0.7 0.6 0.3 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 102.70 103 107 103 104 104
Kärna Inflation Rate 1.80 1.5 1.7 1.4 1.2 1.3

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Valutareserven 58889.60 61970 62700 62700 62700 62700
Värde Ränta 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
Banks Balansräkning 239345.80 252000 250000 250000 250000 254000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -4351.80 -5830 -5712 -5712 -5712 -6660
Kurantkonto -6673.90 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
Bytesbalans Till Bnp -15.60 -10 -10 -10 -7 -7
Import 5427.80 6500 7400 7400 7400 7400
Export 5233.00 670 740 740 740 740
Remitteringar 2137.90 1400 1400 1400 1400 1577
Turister 12.10 170000 170000 170000 170000 180000
Utländska Direktinvesteringar 1886.60 1500 1750 1750 1750 1750

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 155.80 138 138 135 135 135
Statliga Budgetutskottet -8.90 -7.6 -7.6 -4 -4 -4
Statliga Utgifter 8172.00 8294 8744 8795 8820 9199

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Förtroendekommissionen -11.00 -6 -8 3 5 8

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Confidence 14.00 15 17 18 18 20
Konsument - Spendera 21797.00 28634 24496 24637 24708 25770


Kap Verde - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.