Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 101.63 100 101 101 102 102
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.70 4.7 4.9 5.1 5.3 5.2
Arbetslöshet 12.20 11.4 11.4 11.4 11.4 10
Inflation - Betygsätt 1.70 1 1.3 1 1.3 2
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Handelsbalans -5345.60 -4760 -6370 -6415 -5830 -6660
Kurantkonto -2033.35 -2338 -2977 -1780 -1780 -2714
Bytesbalans Till Bnp -4.50 -6 -6 -6 -6 -6.5
Statsskulden Till Bnp 124.00 120 120 120 120 120
Statliga Budgetutskottet -2.60 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.5
Förtroendekommissionen 15.00 10 13 14 16 18
Konsument - Confidence 16.00 18 23 20 25 27
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.70 4.7 4.9 5.1 5.3 5.2
BNP 1.99 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2
Bnp Per Capita 2738.31 2820 2777 2777 2820 2820
Bnp Per Capita Ppp 6662.00 6850 6850 6850 6850 6990
Bnp Från Jordbruk 1632.00 2211 2776 1674 1718 1808
Bnp Från Entreprenad 4034.10 3561 4096 4137 4248 4469
Bnp Från Tillverkning 2427.40 2607 2495 2489 2556 2689
Bnp Från Mining 83.10 74.61 85.03 85.22 87.5 92.05
Bnp Från Offentlig Förvaltning 6717.70 6777 7042 6889 7074 7442
Bnp Från Tjänster 4591.70 4389 4544 4709 4835 5086
Bnp Från Transport 3908.40 3430 3911 4008 4116 4330
Bnp Från Verktyg 1461.10 1343 1373 1498 1539 1619
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 12.20 11.4 11.4 11.4 11.4 10
Befolkning 0.54 0.56 0.56 0.56 0.54 0.54
Arbetskraftsdeltagande 55.60 60 60 60 60 62
Minimilöner 13000.00 13000 13000 13000 13000 15000
Arbetslösa Personer 27028.00 28600 28600 28600 28600 29000
Ungdomsarbetslöshet 27.80 32 32 32 32 29.7
Egenföretagare 195000.00 198000 198000 198000 198000 197000
Sysselsättningsgraden 48.80 51.3 51.3 51.3 51.3 51
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.70 1 1.3 1 1.3 2
Mat Inflation 3.50 1.8 1.8 1.8 1.9 2.4
Konsumentprisindex Kpi 101.98 101 103 102 104 106
Kärna Inflation Rate 1.70 1.2 1.3 1.3 1.6 1.4
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Valutareserven 69521.30 61230 64100 60500 61970 62700
Värde Ränta 1.90 3 1.9 1.9 3 3
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -5345.60 -4760 -6370 -6415 -5830 -6660
Kurantkonto -2033.35 -2338 -2977 -1780 -1780 -2714
Bytesbalans Till Bnp -4.50 -6 -6 -6 -6 -6.5
Import 5887.20 5200 6990 6900 6500 7400
Export 541.60 440 620 485 670 740
Remitteringar 1726.20 1960 1960 1400 1400 1577
Turister 181664.00 245000 188100 182000 225000 240000
Utländska Direktinvesteringar 1076.10 3300 2000 1900 1500 1750
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 124.00 120 120 120 120 120
Statliga Budgetutskottet -2.60 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.5
Statliga Utgifter 7067.10 7919 6656 7247 7442 7829
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 15.00 10 13 14 16 18
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 16.00 18 23 20 25 27
Konsument - Spendera 27112.50 24958 27121 27804 28549 30034


Kap Verde - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.