Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 99.50 101 101 102 102 103
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.20 4.8 5 4.7 4.9 6
Arbetslöshet 12.20 12.5 12.5 13.8 13.8 13.8
Inflation - Betygsätt 1.50 1.5 1 1.6 1.8 2
Ränta 5.50 5.25 5.25 5 5 5
Handelsbalans -6274.90 -5751 -5734 -5734 -6325 -5714
Bytesbalans Till Bnp -4.50 -5.3 -5.3 -4.7 -4.7 -4.7
Statsskulden Till Bnp 123.40 124 124 126 126 126
Statliga Budgetutskottet -2.60 -2.4 -2.4 -2.7 -2.7 -2.7
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.20 4.8 5 4.7 4.9 6
BNP 1.99 1.9 1.9 2.1 2.1 2.1
Bnp Per Capita 2738.31 2820 2777 2777 2820 2820
Bnp Per Capita Ppp 6662.00 6700 6700 6850 6850 6850
Bnp Från Jordbruk 2159.90 1814 1749 2261 2266 1854
Bnp Från Entreprenad 3479.00 3681 3504 3643 3649 3714
Bnp Från Tillverkning 2547.40 2316 2643 2667 2672 2802
Bnp Från Mining 72.90 78.5 74.45 76.33 76.47 78.91
Bnp Från Offentlig Förvaltning 6621.80 6523 7054 6933 6946 7478
Bnp Från Tjänster 4288.10 4578 4781 4490 4498 5068
Bnp Från Transport 3351.40 3236 3941 3509 3516 4178
Bnp Från Verktyg 1312.30 1473 1467 1374 1377 1555
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 12.20 12.5 12.5 13.8 13.8 13.8
Minimilöner 13000.00 13000 13000 15000 15000 15000
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.50 1.5 1 1.6 1.8 2
Mat Inflation 2.50 0.6 1.3 1.7 1.7 2.3
Konsumentprisindex Kpi 101.67 102 101 102 103 103
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 5.50 5.25 5.25 5 5 5
Värde Ränta 1.90 1.65 1.65 1.4 1.4 1.4
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -6274.90 -5751 -5734 -5734 -6325 -5714
Bytesbalans Till Bnp -4.50 -5.3 -5.3 -4.7 -4.7 -4.7
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 123.40 124 124 126 126 126
Statliga Budgetutskottet -2.60 -2.4 -2.4 -2.7 -2.7 -2.7
Statliga Utgifter 7737.48 6876 7725 8101 8117 8188
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 24385.41 26387 29540 25532 25580 31312


Kap Verde - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.