Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 91.20 91.6 92 92.41 92.81 93.62

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -18.20 -2 17.5 3 3 5
Arbetslöshet 11.29 12.8 12.8 12.8 12.8 12.4
Inflation - Betygsätt -0.90 0.8 0.4 0.6 1.1 1.3
Ränta 1.00 1 1 1 1 1
Handelsbalans -4351.80 -5830 -5830 -5830 -5712 -6660
Kurantkonto -8631.10 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -7 -7 -7 -7 -4.7
Statsskulden Till Bnp 124.70 138 138 138 138 137
Statliga Budgetutskottet -1.80 -8 -8 -8 -8 -6
Förtroendekommissionen -15.00 2 4 6 5.5 8
Konsument - Confidence 8.00 13 15 17 20 18

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -18.20 -2 17.5 3 3 5
BNP 1.98 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9
Bnp Per Capita 3907.70 3750 3750 3750 3750 3900
Bnp Per Capita Ppp 7171.80 6600 6850 6850 6850 7000
Bnp Från Jordbruk 1327.00 2354 2670 2340 2340 2457
Bnp Från Entreprenad 4565.00 4032 3174 2782 2782 2921
Bnp Från Tillverkning 2026.00 2800 1912 1676 1676 1760
Bnp Från Mining 92.00 82.32 64.63 56.65 56.65 59.48
Bnp Från Offentlig Förvaltning 7683.00 6864 8458 7414 7414 7785
Bnp Från Tjänster 3381.00 4175 3117 2733 2733 2869
Bnp Från Transport 2313.00 3594 1325 1162 1162 1220
Bnp Från Verktyg 1317.00 1330 1466 1285 1285 1350

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 11.29 12.8 12.8 12.8 12.8 12.4
Befolkning 0.55 0.56 0.56 0.56 0.54 0.54
Arbetskraftsdeltagande 57.40 60 60 60 62 62
Minimilöner 13000.00 15000 15000 15000 15000 15000
Arbetslösa Personer 26259.00 28600 28600 28600 29000 29000
Ungdomsarbetslöshet 24.90 32 32 32 29.7 29.7
Egenföretagare 206344.00 198000 198000 198000 197000 197000
Sysselsättningsgraden 50.90 51.3 51.3 51.3 51 51

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt -0.90 0.8 0.4 0.6 1.1 1.3
Mat Inflation -3.00 0.3 0.7 1 1 2.3
Inflation (Månad) -0.30 0.2 0.5 0.5 0.6 0.4
Konsumentprisindex Kpi 101.07 103 102 102 103 104
Kärna Inflation Rate 0.00 1 1.3 1.5 1.7 1.8

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 1.00 1 1 1 1 1
Valutareserven 72275.60 61970 61970 61970 62700 62700
Värde Ränta 1.50 3 1.5 1.5 3 3
Banks Balansräkning 240570.67 248000 252000 252000 250000 254000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -4351.80 -5830 -5830 -5830 -5712 -6660
Kurantkonto -8631.10 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -7 -7 -7 -7 -4.7
Import 7135.10 6500 6500 6500 7400 7400
Export 556.20 670 670 670 740 740
Remitteringar 1221.10 1400 1400 1400 1400 1577
Turister 170778.00 163000 157000 170000 170000 180000
Utländska Direktinvesteringar 2177.70 1500 1500 1500 1750 1750

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 124.70 138 138 138 138 137
Statliga Budgetutskottet -1.80 -8 -8 -8 -8 -6
Statliga Utgifter 7067.00 6834 8272 7251 7251 7614

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Förtroendekommissionen -15.00 2 4 6 5.5 8

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Confidence 8.00 13 15 17 20 18
Konsument - Spendera 24395.00 24981 26496 23227 23227 24388


Kap Verde - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.