Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 92.66 92.95 93.35 93.77 94.18 94.99

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -31.70 -7 1.5 3.4 3 3
Arbetslöshet 11.29 14 12.8 12.8 12.8 12.8
Inflation - Betygsätt 0.30 0.8 1.3 0.4 0.6 1.1
Ränta 1.00 1 1 1 1 1
Handelsbalans -4351.80 -5830 -5830 -5830 -5830 -6660
Kurantkonto -8181.60 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -8 -7 -7 -7 -7
Statsskulden Till Bnp 124.70 140 135 135 135 135
Statliga Budgetutskottet -1.80 -9 -8 -8 -8 -8
Förtroendekommissionen -10.00 -7 2 4 6 5.5
Konsument - Confidence 13.00 10 13 15 17 20

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -31.70 -7 1.5 3.4 3 3
BNP 1.98 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8
Bnp Per Capita 3907.70 3600 3750 3750 3750 3750
Bnp Per Capita Ppp 7171.80 6600 6600 6850 6850 6850
Bnp Från Jordbruk 2272.00 1594 1740 1772 1765 1642
Bnp Från Entreprenad 2701.00 3629 3961 4035 4019 3738
Bnp Från Tillverkning 1627.00 2233 2437 2483 2473 2300
Bnp Från Mining 55.00 74.4 81.2 82.72 82.4 76.63
Bnp Från Offentlig Förvaltning 7198.00 6849 7475 7615 7586 7055
Bnp Från Tjänster 2653.00 4387 4788 4877 4859 4518
Bnp Från Transport 1128.00 3697 4035 4110 4094 3808
Bnp Från Verktyg 1248.00 1328 1449 1477 1471 1368

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 11.29 14 12.8 12.8 12.8 12.8
Befolkning 0.55 0.54 0.56 0.56 0.56 0.54
Arbetskraftsdeltagande 57.40 60 60 60 60 62
Minimilöner 13000.00 13000 15000 15000 15000 15000
Arbetslösa Personer 26259.00 28600 28600 28600 28600 29000
Ungdomsarbetslöshet 24.90 32 32 32 32 29.7
Egenföretagare 206344.00 198000 198000 198000 198000 197000
Sysselsättningsgraden 50.90 51.3 51.3 51.3 51.3 51

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 0.30 0.8 1.3 0.4 0.6 1.1
Mat Inflation 0.20 -0.3 0.3 0.7 1 1
Inflation (Månad) -0.10 0.8 0.2 0.5 0.5 0.6
Konsumentprisindex Kpi 101.66 103 103 102 102 104
Kärna Inflation Rate 0.80 1.8 2.1 1.7 1.5 1.6

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 1.00 1 1 1 1 1
Valutareserven 72275.60 61970 61970 61970 61970 62700
Värde Ränta 1.50 3 1.5 1.5 1.5 3
Banks Balansräkning 238428.54 245000 248000 252000 252000 250000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -4351.80 -5830 -5830 -5830 -5830 -6660
Kurantkonto -8181.60 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
Bytesbalans Till Bnp -0.20 -8 -7 -7 -7 -7
Import 5741.30 6500 6500 6500 6500 7400
Export 324.20 670 670 670 670 740
Remitteringar 1952.80 1400 1400 1400 1400 1577
Turister 170778.00 160000 163000 157000 170000 170000
Utländska Direktinvesteringar 1309.20 1500 1500 1500 1500 1750

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 124.70 140 135 135 135 135
Statliga Budgetutskottet -1.80 -9 -8 -8 -8 -8
Statliga Utgifter 7040.00 7412 8090 8241 8209 7634

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Förtroendekommissionen -10.00 -7 2 4 6 5.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Confidence 13.00 10 13 15 17 20
Konsument - Spendera 22550.00 28248 30830 31407 31285 29095


Kap Verde - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.