Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 102.80 105 105 106 107 108

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 13.20 5 4.8 5.2 5.7 6.1
Arbetslöshet 14.50 13 13 13 13 12
Inflation - Betygsätt 7.60 10 8 7 4.5 3
Ränta 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Handelsbalans -6464.20 -5980 -5325 -5700 -5570 -6080
Kurantkonto -1929.30 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
Bytesbalans Till Bnp -15.60 -7 -7 -7 -7 -3
Statsskulden Till Bnp 157.00 155 155 155 150 150
Statliga Budgetutskottet -8.90 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5
Förtroendekommissionen -1.00 4 8 10 12 15
Konsument - Confidence 12.00 13 16 15 18 18

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 13.20 5 4.8 5.2 5.7 6.1
BNP 1.70 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9
Bnp Per Capita 2935.32 3200 3200 3200 3200 3300
Bnp Per Capita Ppp 6045.06 6850 6850 7000 7000 7000
Bnp Från Jordbruk 1036.00 2459 1572 1090 1095 1156
Bnp Från Entreprenad 3927.00 4733 4653 4131 4151 4383
Bnp Från Tillverkning 3481.00 2396 2451 3662 3679 3885
Bnp Från Mining 78.00 94.5 92.22 82.06 82.45 87.06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 9282.00 8656 8122 9765 9811 10360
Bnp Från Tjänster 4212.00 3602 3948 4431 4452 4701
Bnp Från Transport 2880.00 2874 2601 3030 3044 3215
Bnp Från Verktyg 1537.00 1405 1586 1617 1625 1716
Bnp-Tillväxt 13.50 3 2.6 3 3 1.8

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 14.50 13 13 13 13 12
Befolkning 0.56 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Egenföretagare 186627.00 197000 197000 197000 197000 197000
Sysselsättningsgraden 45.30 51 51 51 51 51
Arbetskraftsdeltagande 57.04 62 62 62 62 62
Minimilöner 13000.00 13000 13000 13000 15000 15000
Arbetslösa Personer 31724.00 29000 29000 29000 29000 29000
Ungdomsarbetslöshet 28.37 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 7.60 10 8 7 4.5 3
Mat Inflation 15.80 18 14 9.7 8.5 7
Kärna Inflation Rate 5.90 7 5.6 4.8 4.4 3.7
Konsumentprisindex Kpi 109.97 113 113 114 115 118
Inflation (Månad) 0.10 1.8 1.3 0.7 0.5 0.3

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Penningmängden M0 113895.20 114500 113900 113500 112700 112000
Penningmängden M2 210723.20 208000 204000 202000 190000 190000
Valutareserven 68676.20 59800 61500 62000 61500 63000
Värde Ränta 0.88 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
Banks Balansräkning 260284.21 255000 258000 260000 262000 264000
Penningmängden M1 96828.00 94000 93700 93500 92500 91500

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -6464.20 -5980 -5325 -5700 -5570 -6080
Kurantkonto -1929.30 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
Bytesbalans Till Bnp -15.60 -7 -7 -7 -7 -3
Import 6866.50 6500 5800 6200 5800 6500
Export 402.40 520 475 500 230 420
Remitteringar 2799.80 2450 1800 2300 1800 2100
Turister 87751.00 45000 70000 85000 76000 90000
Utländska Direktinvesteringar 1387.30 1750 1750 1750 1750 1750

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 157.00 155 155 155 150 150
Statliga Budgetutskottet -8.90 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5
Statliga Intäkter 15844.00 11500 11800 12300 12500 14000
Statliga Utgifter 10915.00 9582 10633 11483 11537 12183

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Förtroendekommissionen -1.00 4 8 10 12 15

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Confidence 12.00 13 16 15 18 18
Privat - Sektor - Credit 122011.60 121500 120800 121200 120500 119000
Konsument - Spendera 29991.00 2800 2700 2600 2500 2300


Kap Verde - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.