Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 94.39 95.13 95.56 96.01 96.44 97.33

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 30.80 10 4.7 5 5.3 5.2
Arbetslöshet 12.30 12.5 12 12 12 12
Inflation - Betygsätt 2.70 1.8 1.5 2 1.6 1.3
Ränta 0.25 0.25 0.25 1.5 1.5 1.5
Handelsbalans -6578.60 -5712 -5712 -6660 -6660 -6660
Kurantkonto -7479.00 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
Bytesbalans Till Bnp -15.60 -10 -10 -7 -7 -7
Statsskulden Till Bnp 155.80 157 155 155 155 155
Statliga Budgetutskottet -8.90 -9.3 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Förtroendekommissionen -10.00 -8 3 3 8 8
Konsument - Confidence 15.00 14 16 16 18 18

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 30.80 10 4.7 5 5.3 5.2
BNP 1.70 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9
Bnp Per Capita 3293.72 3750 3750 3750 3750 3900
Bnp Per Capita Ppp 6045.06 6850 6850 6850 6850 7000
Bnp Från Jordbruk 2342.00 1753 1264 2686 2459 1330
Bnp Från Entreprenad 4508.00 3322 4937 4540 4733 5194
Bnp Från Tillverkning 2282.00 2649 2835 2860 2396 2982
Bnp Från Mining 90.00 94.08 99 91.09 94.5 104
Bnp Från Offentlig Förvaltning 8244.00 6885 9011 8175 8656 9480
Bnp Från Tjänster 3733.00 4870 4121 5166 3920 4335
Bnp Från Transport 2737.00 3403 3254 2746 2874 3423
Bnp Från Verktyg 1338.00 1958 1432 1330 1405 1507

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 12.30 12.5 12 12 12 12
Befolkning 0.56 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Arbetskraftsdeltagande 57.04 62 62 62 62 62
Minimilöner 15000.00 15000 15000 15000 15000 15000
Arbetslösa Personer 31724.00 29000 29000 29000 29000 29000
Ungdomsarbetslöshet 28.37 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7
Egenföretagare 186627.00 197000 197000 197000 197000 197000
Sysselsättningsgraden 45.30 51 51 51 51 51

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 2.70 1.8 1.5 2 1.6 1.3
Mat Inflation 2.20 1.8 1.6 1.4 2 1.4
Inflation (Månad) 0.30 0.7 0.3 0.5 0.3 0.4
Konsumentprisindex Kpi 104.55 103 104 105 106 105
Kärna Inflation Rate 2.50 1.7 1.4 1.2 1.2 1.3

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 0.25 0.25 0.25 1.5 1.5 1.5
Valutareserven 574448.00 62700 62700 62700 62700 62700
Värde Ränta 0.88 3 0.88 0.88 2.13 2.13
Banks Balansräkning 242053.23 250000 250000 250000 250000 254000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -6578.60 -5712 -5712 -6660 -6660 -6660
Kurantkonto -7479.00 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
Bytesbalans Till Bnp -15.60 -10 -10 -7 -7 -7
Import 6874.80 7400 7400 7400 7400 7400
Export 296.30 740 740 740 740 740
Remitteringar 2373.60 1400 1400 1400 1400 1577
Turister 21.56 170000 170000 170000 170000 180000
Utländska Direktinvesteringar 1886.60 1750 1750 1750 1750 1750

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 155.80 157 155 155 155 155
Statliga Budgetutskottet -8.90 -9.3 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Statliga Utgifter 9126.00 6878 9240 8556 9582 9720

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Förtroendekommissionen -10.00 -8 3 3 8 8

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Confidence 15.00 14 16 16 18 18
Konsument - Spendera 24953.00 29394 25884 22821 22887 27230


Kap Verde - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.