Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 100.01 99.01 99.51 100 101 102
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.20 5 5.5 4.9 5.3 5.3
Arbetslöshet 12.20 12.5 13.8 13.8 13.8 13.8
Inflation - Betygsätt 0.70 1.2 1.6 1.8 1.8 2
Ränta 5.50 5.25 5 5 5 5
Handelsbalans -6309.50 -5734 -5734 -4760 -6370 -5714
Bytesbalans Till Bnp -4.50 -5.3 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7
Statsskulden Till Bnp 124.00 122 120 120 120 120
Statliga Budgetutskottet -2.60 -2.4 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.20 5 5.5 4.9 5.3 5.3
BNP 1.99 1.9 2.1 2.1 2.1 2.1
Bnp Per Capita 2738.31 2820 2777 2777 2820 2820
Bnp Per Capita Ppp 6662.00 6700 6850 6850 6850 6850
Bnp Från Jordbruk 2709.80 1749 2279 2843 2853 1842
Bnp Från Entreprenad 3998.50 3504 3670 4194 4210 3690
Bnp Från Tillverkning 2435.00 2643 2688 2554 2564 2783
Bnp Från Mining 83.00 74.45 76.91 87.07 87.4 78.39
Bnp Från Offentlig Förvaltning 6874.00 7054 6986 7211 7238 7428
Bnp Från Tjänster 4435.00 4781 4524 4652 4670 5034
Bnp Från Transport 3817.00 3941 3536 4004 4019 4150
Bnp Från Verktyg 1340.00 1467 1384 1406 1411 1544
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 12.20 12.5 13.8 13.8 13.8 13.8
Minimilöner 13000.00 13000 15000 15000 15000 15000
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.70 1.2 1.6 1.8 1.8 2
Mat Inflation 1.50 2.5 1.8 1.8 1.8 1.9
Konsumentprisindex Kpi 100.98 102 102 103 103 104
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 5.50 5.25 5 5 5 5
Värde Ränta 1.90 3 3 1.4 1.4 3
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -6309.50 -5734 -5734 -4760 -6370 -5714
Bytesbalans Till Bnp -4.50 -5.3 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 124.00 122 120 120 120 120
Statliga Budgetutskottet -2.60 -2.4 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Statliga Utgifter 6497.00 7725 8163 6815 6841 8134
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 26472.00 29540 25727 27769 27875 31106


Kap Verde - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.