Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 101.02 102 103 103 104 104

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.70 -2.7 -3.4 -4.5 2.5 4
Arbetslöshet 12.20 20 20 20 14.4 14.4
Inflation - Betygsätt 1.90 2.5 1.7 2.2 1.4 1.7
Ränta 1.00 1 1 1 1 1
Handelsbalans -5345.60 -6370 -6415 -5830 -5830 -6660
Kurantkonto -2033.35 -2338 -1780 -1780 -1780 -2714
Bytesbalans Till Bnp -4.50 -6 -6 -6 -6.5 -6.5
Statsskulden Till Bnp 124.00 140 140 140 145 145
Statliga Budgetutskottet -2.60 -10 -10 -10 -8 -8
Förtroendekommissionen 15.00 -7 -12 -10 -4 6
Konsument - Confidence 16.00 4 8 10 12 14

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.70 -2.7 -3.4 -4.5 2.5 4
BNP 1.90 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2
Bnp Per Capita 2738.31 2699 2699 2699 2699 2727
Bnp Per Capita Ppp 6662.00 6850 6850 6850 6513 6990
Bnp Från Jordbruk 1714.00 2673 1604 1559 1673 1621
Bnp Från Entreprenad 4034.10 3945 3966 3853 4135 4007
Bnp Från Tillverkning 2427.40 2402 2386 2318 2488 2411
Bnp Från Mining 83.10 81.88 81.69 79.36 85.18 82.54
Bnp Från Offentlig Förvaltning 6717.70 6781 6603 6415 6886 6672
Bnp Från Tjänster 4591.70 4375 4514 4385 4706 4560
Bnp Från Transport 3908.40 3765 3842 3733 4006 3882
Bnp Från Verktyg 1461.10 1322 1436 1395 1498 1451

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 12.20 20 20 20 14.4 14.4
Befolkning 0.55 0.56 0.56 0.54 0.56 0.54
Arbetskraftsdeltagande 55.60 60 60 60 60 62
Minimilöner 13000.00 13000 13000 13000 15000 15000
Arbetslösa Personer 27028.00 28600 28600 28600 28600 29000
Ungdomsarbetslöshet 27.80 32 32 32 32 29.7
Egenföretagare 195000.00 198000 198000 198000 198000 197000
Sysselsättningsgraden 48.80 51.3 51.3 51.3 51.3 51

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 1.90 2.5 1.7 2.2 1.4 1.7
Mat Inflation 3.70 4.2 4.2 4.4 3.7 4.3
Inflation (Månad) 0.10 0.5 0.6 1.3 0.7 0.6
Konsumentprisindex Kpi 102.10 104 103 105 104 106
Kärna Inflation Rate 1.50 1.3 1.3 1.6 1.6 1.4

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 1.00 1 1 1 1 1
Valutareserven 69521.30 64100 60500 61970 61970 62700
Värde Ränta 1.90 1.9 1.9 3 1.9 3

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -5345.60 -6370 -6415 -5830 -5830 -6660
Kurantkonto -2033.35 -2338 -1780 -1780 -1780 -2714
Bytesbalans Till Bnp -4.50 -6 -6 -6 -6.5 -6.5
Import 5887.20 6990 6900 6500 6500 7400
Export 541.60 620 485 670 670 740
Remitteringar 1726.20 1960 1400 1400 1400 1577
Turister 181664.00 188100 182000 225000 225000 240000
Utländska Direktinvesteringar 1076.10 2000 1900 1500 1500 1750

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 124.00 140 140 140 145 145
Statliga Budgetutskottet -2.60 -10 -10 -10 -8 -8
Statliga Utgifter 7067.10 6409 6947 6749 7244 7019

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen 15.00 -7 -12 -10 -4 6

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence 16.00 4 8 10 12 14
Konsument - Spendera 27112.50 26115 26652 25892 27790 26928


Kap Verde - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.