Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 3.32 3.35 3.39 3.43 3.48 3.56

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.40 -3.5 -2.8 -3.2 -1.3 2.6
Arbetslöshet 0.20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Inflation - Betygsätt 16.80 20 18.5 15 13 5.8
Ränta 12.00 14 15 15 15 16
Handelsbalans -353.60 -1090 -1090 -690 -690 -690
Kurantkonto 896.90 183 210 -189 200 -142
Bytesbalans Till Bnp -0.40 -1.5 -1.5 -1.5 -1.2 -1.2
Statsskulden Till Bnp 33.50 45 45 45 42 42
Statliga Budgetutskottet -0.30 -1 -1 -1 0.2 0.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 13.00 13 13 13 13 13

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.40 -3.5 -2.8 -3.2 -1.3 2.6
BNP 60.26 62.5 62.5 62.5 62.5 64.1
Bnp Fasta Priser 32906.30 29386 32795 31853 32479 32681
Fasta Bruttoinvesteringar 9494.70 6832 6698 9191 9371 9430
Bnp Per Capita 6222.28 6700 6700 6900 6900 6900
Bnp Per Capita Ppp 19148.18 18200 18200 19500 19500 19500
BNP-tillväxt för helåret 2.30 -6.9 -6.9 -6.9 1.3 1.3
Bnp Från Jordbruk 5741.40 1167 1301 5581 5558 5702
Bnp Från Entreprenad 2472.50 1655 2108 2403 2393 2456
Bnp Från Tillverkning 10578.60 8233 9599 10282 10240 10506
Bnp Från Mining 308.30 238 255 300 298 306
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1596.00 1592 1548 1551 1545 1585
Bnp Från Tjänster 20931.70 19295 20290 20346 20262 20789
Bnp Från Transport 2286.80 2068 2179 2223 2214 2271
Bnp Från Verktyg 1097.40 1442 1056 1067 1062 1090

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 0.20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Löner 1567.80 1633 1640 1906 1820 2160
Minimilöner 400.00 400 400 415 415 415
Befolkning 9.35 9.43 9.43 9.41 9.41 9.41
Pensionsåldern Kvinnor 57.50 58 58 58 58 58
Pensionsåldern Män 62.50 63 63 63 63 63

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 16.80 20 18.5 15 13 5.8
Producentpriserna 21251.80 20999 21668 22020 23438 24156
Inflation (Månad) 1.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Mat Inflation 11.40 7.3 6.5 4 4 4
Producentpriserna Förändras 14.30 13 13.6 13 13 9.7

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 12.00 14 15 15 15 16
Värde Ränta 8.25 8.25 10.25 11.25 11.25 12.25
Utlåningsräntan 10.25 10.25 12.25 13.25 13.25 14.25

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -353.60 -1090 -1090 -690 -690 -690
Kurantkonto 896.90 183 210 -189 200 -142
Bytesbalans Till Bnp -0.40 -1.5 -1.5 -1.5 -1.2 -1.2
Import 3307.80 3890 3890 3890 3890 3890
Export 2954.20 2800 2800 3200 3200 3200

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 33.50 45 45 45 42 42
Statliga Budgetutskottet -0.30 -1 -1 -1 0.2 0.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -473957.30 617962 617962 617962 617962 617962
Statliga Utgifter 4839.90 4562 4580 4685 4777 4807

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Social Security Rate För Företag 34.00 34 34 34 34 34
Social Trygghet För Anställda 1.00 1 1 1 1 1

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriproduktion -2.50 4.5 4.5 4 4 4
Gruv Produktion 8.90 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Spendera 17967.60 16935 17807 17393 17734 17845
Konsumentkrediter 5241.70 5375 5058 5090 5074 5206
Bensinpriser 0.67 0.69 0.72 0.74 0.77 0.77


Vitryssland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.