Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 1505.50 1506 1506 1506 1506 1506
Lagren Marknaden 908.66 884 860 837 814 769

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -15.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Arbetslöshet 6.60 6.7 6.7 6.7 6.5 6.5
Inflation - Betygsätt 157.90 75 44 25 15 15
Ränta 10.00 10 10 10 10 10
Handelsbalans -723.36 -600 -620 -1597 -1597 -740
Bytesbalans Till Bnp -22.20 -25.5 -25.5 -25.5 -25.5 -24.5
Statsskulden Till Bnp 171.70 185 185 185 185 165
Statliga Budgetutskottet -16.50 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 25.00 20 24 20 20 20

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -15.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
BNP 53.37 53.5 53.5 53.5 53.5 55.3
Bnp Fasta Priser 64161.72 51329 65766 69855811 69855811 52613
Bnp Per Capita 5858.20 6100 6100 6100 6100 6168
Bnp Per Capita Ppp 14717.40 14200 14200 14200 14200 14300
Fasta Bruttoinvesteringar 16173.87 15000 15000 15000 15000 15500

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 6.60 6.7 6.7 6.7 6.5 6.5
Befolkning 6.90 7.5 7.5 7.5 7.5 7.7

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 157.90 75 44 25 15 15
Konsumentprisindex Kpi 330.97 338 362 116 355 408
KPI bostadshjälpmedel 139.59 289 194 116 161 185
Cpi Transportfordon 403.81 318 317 100 407 468
Mat Inflation 394.81 35 25 20 20 10

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 10.00 10 10 10 10 10
Värde Ränta 9.70 9.7 9.7 4.91 9.7 9.7

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -723.36 -600 -620 -1597 -1597 -740
Bytesbalans Till Bnp -22.20 -25.5 -25.5 -25.5 -25.5 -24.5
Import 1006.14 980 1000 1100 1100 1850
Export 282.78 330 390 360 360 360
Turister 109267.00 29000 100000 290000 290000 380000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 171.70 185 185 185 185 165
Statliga Budgetutskottet -16.50 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -588829.00 -640000 -750500 -700000 -700000 -800000
Statliga Utgifter 13792.71 11034 14138 10528576 10528576 11310

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 25.00 20 24 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 11.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Social Security Rate För Företag 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tillverkning - Pmi 46.40 47 51 49 53 50

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Spendera 56011.78 47319 60628 62557205 62557205 48502
Bensinpriser 1.32 0.9 0.86 0.71 0.77 0.74


Libanon - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.