Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1505.50 1506 1506 1506 1506 1506
Lagren Marknaden 811.20 802 795 788 781 766
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 1.5 1.5 1.9 1.9 1.9
Arbetslöshet 6.20 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7
Inflation - Betygsätt 1.69 3.2 2.7 3 2.5 2.4
Ränta 10.00 10 8 8 8 8
Handelsbalans -1092.23 -1597 -1597 -1597 -1597 -1597
Bytesbalans Till Bnp -27.00 -25.6 -25.6 -24 -24 -24
Statsskulden Till Bnp 152.00 150 150 155 155 155
Statliga Budgetutskottet -11.20 -8.8 -8.8 -8 -8 -8
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 1.5 1.5 1.9 1.9 1.9
BNP 56.64 58.5 58.5 60.5 60.5 60.5
Bnp Fasta Priser 64398.52 65495931 66168505 66168505 65271739 68352066
Bnp Per Capita 6249.80 7400 7400 7522 7522 7522
Bnp Per Capita Ppp 11607.20 13606 13606 14063 14063 14063
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 6.20 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.69 3.2 2.7 3 2.5 2.4
Konsumentprisindex Kpi 109.00 111 111 113 112 114
Mat Inflation 2.36 3.9 3.1 3.1 3.1 2.9
KPI bostadshjälpmedel 107.27 112 110 111 110 113
Cpi Transportfordon 98.09 102 95.67 97.64 101 97.96
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 10.00 10 8 8 8 8
Värde Ränta 7.72 7.72 5.72 5.72 5.72 5.72
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -1092.23 -1597 -1597 -1597 -1597 -1597
Bytesbalans Till Bnp -27.00 -25.6 -25.6 -24 -24 -24
Turister 310967.00 370000 400000 400000 400000 450000
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 152.00 150 150 155 155 155
Statliga Budgetutskottet -11.20 -8.8 -8.8 -8 -8 -8
Statliga Utgifter 8960.03 9871460 9972830 9972830 9837671 10301933
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Social Security Rate För Företag 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tillverkning - Pmi 47.70 47.5 50 50 50 51
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 64969.54 58652850 59255153 59255153 58452082 61210573
Bensinpriser 0.87 0.85 0.83 0.8 0.78 0.78


Libanon - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.