Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1505.50 1506 1506 1506 1506 1506
Lagren Marknaden 868.18 900 893 886 880 867
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 1.5 1.5 1.5 1.9 1.9
Arbetslöshet 6.20 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7
Inflation - Betygsätt 4.01 3.9 3.2 2.7 3 2.4
Ränta 10.00 10 10 8 8 8
Handelsbalans -1064.00 -1598 -1597 -1597 -1597 -1597
Bytesbalans Till Bnp -27.00 -25.6 -25.6 -25.6 -24 -24
Statsskulden Till Bnp 152.00 150 150 150 155 155
Statliga Budgetutskottet -11.20 -8.8 -8.8 -8.8 -8 -8
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 1.5 1.5 1.5 1.9 1.9
BNP 51.84 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2
Bnp Fasta Priser 64398.52 65015521 65015521 65015521 65271739 66250815
Bnp Per Capita 7197.60 7400 7400 7400 7522 7522
Bnp Per Capita Ppp 13367.60 13606 13606 13606 14063 14063
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 6.20 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 4.01 3.9 3.2 2.7 3 2.4
Konsumentprisindex Kpi 109.79 111 111 111 113 114
Mat Inflation 5.62 4.4 3.9 3.1 3.1 2.9
KPI bostadshjälpmedel 107.99 111 112 110 111 113
Cpi Transportfordon 97.26 104 102 95.67 97.64 97.96
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 10.00 10 10 8 8 8
Värde Ränta 6.91 6.91 6.91 4.91 4.91 4.91
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -1064.00 -1598 -1597 -1597 -1597 -1597
Bytesbalans Till Bnp -27.00 -25.6 -25.6 -25.6 -24 -24
Turister 259081.00 330000 370000 400000 400000 450000
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 152.00 150 150 150 155 155
Statliga Budgetutskottet -11.20 -8.8 -8.8 -8.8 -8 -8
Statliga Utgifter 8960.03 9799054 9799054 9799054 9837671 9985236
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Social Security Rate För Företag 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tillverkning - Pmi 46.70 47.3 47.5 50 50 51
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Spendera 64969.54 58222633 58222633 58222633 58452082 59328863
Bensinpriser 0.87 0.8 0.78 0.76 0.75 0.75


Libanon - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.