Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1505.70 1506 1506 1506 1506 1506
Lagren Marknaden 575.37 560 545 530 516 487

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 1.1 1.1 1.1 2.5 2.5
Arbetslöshet 6.20 6.7 6.7 6.7 6.9 6.9
Inflation - Betygsätt 10.04 9.5 5 2.4 2.4 2.4
Ränta 6.75 6.75 6.75 6.75 8.5 10
Handelsbalans -588.53 -1336 -1323 -1300 -1300 -1465
Bytesbalans Till Bnp -27.00 -26.5 -26.5 -26.5 -25.5 -25.5
Statsskulden Till Bnp 151.00 160 160 160 164 164
Statliga Budgetutskottet -11.40 -14 -14 -14 -14.5 -14.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 1.1 1.1 1.1 2.5 2.5
BNP 56.90 57.26 57.26 57.26 58.75 58.75
Bnp Fasta Priser 64161.72 64867 64867 64867 65766 66489
Bnp Per Capita 6249.80 6207 6207 6207 6188 6188
Bnp Per Capita Ppp 11607.20 12063 12063 12063 12734 13418
Fasta Bruttoinvesteringar 16173.87 15709 15709 15709 15709 15675

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 6.20 6.7 6.7 6.7 6.9 6.9
Befolkning 6.90 7.2 7.2 7.2 7.5 7.5

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 10.04 9.5 5 2.4 2.4 2.4
Konsumentprisindex Kpi 118.00 119 114 118 121 121
Mat Inflation 14.45 1.2 1.6 2 2 2
KPI bostadshjälpmedel 110.73 117 112 111 113 114
Cpi Transportfordon 107.18 107 102 109 110 112

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 6.75 6.75 6.75 6.75 8.5 10
Värde Ränta 7.72 7.72 7.72 4.91 7.72 4.91

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -588.53 -1336 -1323 -1300 -1300 -1465
Bytesbalans Till Bnp -27.00 -26.5 -26.5 -26.5 -25.5 -25.5
Import 826.20 1660 1656 1650 1650 1825
Export 237.67 324 333 350 350 360
Turister 231380.00 430000 380000 450000 450000 490000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 151.00 160 160 160 164 164
Statliga Budgetutskottet -11.40 -14 -14 -14 -14.5 -14.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -1259434.00 -683607 -683607 -681997 -681997 -682029
Statliga Utgifter 13792.71 13944 13944 13944 14138 14293

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 11.00 11 11 11 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Social Security Rate För Företag 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tillverkning - Pmi 30.90 43 40 41 47 49

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Spendera 59149.07 59800 59800 59800 60628 61295
Bensinpriser 0.78 0.74 0.7 0.67 0.64 0.6


Libanon - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.