Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1502.48 1506 1506 1506 1506 1506
Lagren Marknaden 763.81 788 781 774 767 753
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 1.5 1.9 1.9 1.9 1.9
Arbetslöshet 6.20 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7
Inflation - Betygsätt 1.22 1.5 3 2.5 2.3 2.4
Ränta 10.00 8 8 8 8 8
Handelsbalans -1129.15 -1597 -1597 -1597 -1597 -1597
Bytesbalans Till Bnp -27.00 -28 -28.3 -28.3 -28.3 -28.3
Statsskulden Till Bnp 151.00 158 160 160 160 160
Statliga Budgetutskottet -11.00 -11.5 -11 -11 -11 -11
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 1.5 1.9 1.9 1.9 1.9
BNP 56.64 58.5 60.5 60.5 60.5 60.5
Bnp Fasta Priser 64398.52 66168505 66168505 65622 65622 68352066
Bnp Per Capita 6249.80 7400 7522 7522 7522 7522
Bnp Per Capita Ppp 11607.20 13606 14063 14063 14063 14063
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 6.20 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 1.22 1.5 3 2.5 2.3 2.4
Konsumentprisindex Kpi 108.51 110 113 112 111 112
Mat Inflation 0.58 0.9 1.1 1.2 1.6 2
KPI bostadshjälpmedel 107.17 109 111 110 110 112
Cpi Transportfordon 97.79 94.55 97.64 101 100 96.82
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 10.00 8 8 8 8 8
Värde Ränta 7.72 4.91 4.91 5.72 5.72 4.91
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -1129.15 -1597 -1597 -1597 -1597 -1597
Bytesbalans Till Bnp -27.00 -28 -28.3 -28.3 -28.3 -28.3
Turister 462465.00 380000 320000 430000 380000 450000
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 151.00 158 160 160 160 160
Statliga Budgetutskottet -11.00 -11.5 -11 -11 -11 -11
Statliga Utgifter 8960.03 9972830 9972830 9130 9130 10301933
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Social Security Rate För Företag 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tillverkning - Pmi 46.40 50 50 50 51 51
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 64969.54 59255153 59255153 66204 66204 61210573
Bensinpriser 0.82 0.76 0.75 0.71 0.69 0.75


Libanon - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.