Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1505.50 1506 1506 1506 1506 1506
Lagren Marknaden 726.40 773 765 758 750 736
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 1.1 1.1 1.1 1.1 2.5
Arbetslöshet 6.20 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
Inflation - Betygsätt 3.17 3 2.5 2.3 2.4 2.4
Ränta 10.00 10 10 10 10 10
Handelsbalans -1016.06 -1347 -1336 -1323 -1300 -1465
Bytesbalans Till Bnp -27.00 -26.5 -26.5 -26.5 -26.5 -25.5
Statsskulden Till Bnp 151.00 160 160 160 160 164
Statliga Budgetutskottet -11.00 -11 -11 -11 -11 -12
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 1.1 1.1 1.1 1.1 2.5
BNP 56.64 57.26 57.26 57.26 57.26 58.75
Bnp Fasta Priser 64161.72 64867 64867 64867 64867 66489
Bnp Per Capita 6249.80 6207 6207 6207 6207 6188
Bnp Per Capita Ppp 11607.20 12063 12063 12063 12063 12063
Fasta Bruttoinvesteringar 16173.87 15709 15709 15709 15709 15675
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 6.20 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
Befolkning 6.84 8.34 8.34 8.34 8.34 9.09
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 3.17 3 2.5 2.3 2.4 2.4
Konsumentprisindex Kpi 112.49 113 112 111 115 118
Mat Inflation 3.67 1.1 1.2 1.6 2 2
KPI bostadshjälpmedel 108.38 111 110 109 111 114
Cpi Transportfordon 98.73 97.64 101 99.21 101 104
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 10.00 10 10 10 10 10
Värde Ränta 7.72 4.91 7.72 7.72 4.91 4.91
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -1016.06 -1347 -1336 -1323 -1300 -1465
Bytesbalans Till Bnp -27.00 -26.5 -26.5 -26.5 -26.5 -25.5
Import 1308.08 1667 1660 1656 1650 1825
Export 292.02 320 324 333 350 360
Turister 527308.00 320000 430000 380000 450000 490000
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 151.00 160 160 160 160 164
Statliga Budgetutskottet -11.00 -11 -11 -11 -11 -12
Regeringen Budgetutskottet Värde -631831.00 -683607 -683607 -683607 -681997 -682029
Statliga Utgifter 13792.71 13944 13944 13944 13944 14293
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Social Security Rate För Företag 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tillverkning - Pmi 45.10 46.5 49 49 50 51
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Spendera 59149.07 59800 59800 59800 59800 61295
Bensinpriser 0.81 0.89 0.91 0.93 0.96 0.96


Libanon - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.