Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1505.70 1506 1506 1506 1506 1506
Lagren Marknaden 605.20 579 564 548 534 504

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.00 -10 -10 2.5 2.5 2.5
Arbetslöshet 6.20 6.7 6.7 6.9 6.9 6.9
Inflation - Betygsätt 89.74 115 10 10 1.5 2.4
Ränta 4.53 3.75 3.75 3.75 3.75 4.5
Handelsbalans 249982.32 -500 -600 -620 -630 -740
Bytesbalans Till Bnp -27.00 -26.5 -26.5 -25.5 -25.5 -25.5
Statsskulden Till Bnp 151.00 160 160 164 164 164
Statliga Budgetutskottet -11.40 -14 -14 -14.5 -14.5 -14.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.00 -10 -10 2.5 2.5 2.5
BNP 53.37 52.3 52.3 53.5 53.5 53.5
Bnp Fasta Priser 64161.72 57746 57746 65766 65766 59189
Bnp Per Capita 5858.20 5720 5720 6100 6100 6100
Bnp Per Capita Ppp 14717.40 14000 14000 14200 14200 14200
Fasta Bruttoinvesteringar 16173.87 15709 15709 15709 15709 15675

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 6.20 6.7 6.7 6.9 6.9 6.9
Befolkning 6.90 7.2 7.2 7.5 7.5 7.5

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 89.74 115 10 10 1.5 2.4
Konsumentprisindex Kpi 206.83 234 127 141 210 130
Mat Inflation 246.62 1.6 2 2 2 2
KPI bostadshjälpmedel 111.08 230 120 121 113 122
Cpi Transportfordon 181.16 209 117 133 184 120

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 4.53 3.75 3.75 3.75 3.75 4.5
Värde Ränta 9.70 8.92 8.92 8.92 8.92 8.92

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 249982.32 -500 -600 -620 -630 -740
Bytesbalans Till Bnp -27.00 -26.5 -26.5 -25.5 -25.5 -25.5
Import 673.68 750 890 950 980 1100
Export 250656.00 250 290 330 350 360
Turister 231380.00 380000 450000 450000 450000 490000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 151.00 160 160 164 164 164
Statliga Budgetutskottet -11.40 -14 -14 -14.5 -14.5 -14.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -166753.00 -683607 -681997 -681997 -681997 -682029
Statliga Utgifter 13792.71 12413 12413 14138 14138 12724

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 11.00 11 11 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Social Security Rate För Företag 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tillverkning - Pmi 43.20 47 49 50 53 49

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Spendera 59149.07 53234 53234 60628 60628 54565
Bensinpriser 0.80 0.74 0.7 0.67 0.64 0.6


Libanon - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.