Marknader Senaste Referens
Valuta 1.21 2021-05
Lagren Marknaden 19112 2021-05
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.57 2021-05

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 2.3 2020-12
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.2 2020-12
Bnp-Tillväxt Årlig 9.6 2020-12
Arbetslöshet 8.1 2021-04
Inflation - Betygsätt 2.2 2021-03
Inflation (Månad) 0.5 2021-03
Ränta 0.25 2021-04
Handelsbalans -1140 2021-03
Kurantkonto -7261 2020-12
Bytesbalans Till Bnp -1.9 2020-12
Statsskulden Till Bnp 88.6 2019-12
Statliga Budgetutskottet -15.9 2020-12
Förtroendekommissionen 60.6 2021-04
Tillverkning - Pmi 57.2 2021-04
Konsument - Confidence 52.41 2021-04
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 4.8 2021-02
Bygglov 10902853 2021-03
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.5 2020-12
Personliga Skattesats 33 2020-12
Coronavirus-fall 1299572 2021-05
Coronavirus - dödsfall 24714 2021-05
Coronavirus återhämtat 1204328 2021-05
Sjukhussängar 2.5 2018-12
sjukhus 19.67 2017-12
Medicinska läkare 2.76 2018-12
sjuksköterskor 10.86 2017-12

BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 2.3 2020-12
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.2 2020-12
Bnp-Tillväxt Årlig 9.6 2020-12
BNP 1736 2019-12
Bnp Fasta Priser 2045925 2020-12
Bruttonationalprodukt 2275416 2020-12
Fasta Bruttoinvesteringar 447012 2020-12
Bnp Per Capita 51589 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 49031 2019-12
Bnp Från Jordbruk 48901 2021-02
Bnp Från Entreprenad 145830 2021-02
Bnp Från Tillverkning 187983 2021-02
Bnp Från Mining 149385 2021-02
Bnp Från Offentlig Förvaltning 134168 2021-02
Bnp Från Tjänster 1383947 2021-02
Bnp Från Transport 70669 2021-02
Bnp Från Verktyg 41732 2021-02

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 8.1 2021-04
Egenföretagare 18627 2021-04
Arbetslösa Personer 1640 2021-04
Heltid -129 2021-04
Deltid Sysselsättning -77.8 2021-04
Sysselsättning Ändra -207 2021-04
Arbetskraftsdeltagande 64.9 2021-04
Ungdomsarbetslöshet 16.1 2021-04
Arbetskostnaderna 115 2020-12
Produktivitet 112 2020-12
Löner 28.02 2021-02
Minimilöner 14.25 2020-10
Lönerna I Manufacturing 28.17 2021-02
Befolkning 37.78 2019-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2020-12
Pensionsåldern Män 65 2020-12
Adp - Employment - Förändring 635 2021-03
Medeltimlön 30.75 2021-04
Sysselsättningsgraden 59.6 2021-04
Lediga Jobb 560215 2020-12
Icke Adp 15980 2020-12
Löne Tillväxt 9 2021-02

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.2 2021-03
Inflation (Månad) 0.5 2021-03
Konsumentprisindex Kpi 140 2021-03
Kärna Konsumentprisindexet 138 2021-03
Kärna Inflation Rate 1.4 2021-03
Bnp-Deflatorn 113 2020-12
Producentpriserna 111 2021-04
Producentpriserna Förändras 14.2 2021-04
Exportpriserna 120 2021-03
Importpriserna 122 2021-03
Mat Inflation 1.8 2021-03
KPI bostadshjälpmedel 150 2021-03
Cpi Transportfordon 149 2021-03
Partihandel Priser 115 2021-03

Hälsa Senaste Referens
Vaccinationsfrekvens för Coronavirus 44.79 2021-05
Totalvaccination mot koronavirus 16904709 2021-05
Coronavirus-fall 1299572 2021-05
Coronavirus - dödsfall 24714 2021-05
Coronavirus återhämtat 1204328 2021-05
Sjukhussängar 2.5 2018-12
sjukhus 19.67 2017-12
Medicinska läkare 2.76 2018-12
sjuksköterskor 10.86 2017-12

Pengar Senaste Referens
Ränta 0.25 2021-04
Interbankränta 0.43 2021-05
Penningmängden M0 494586 2021-02
Penningmängden M1 1444393 2021-02
Penningmängden M2 2177359 2021-02
Penningmängden M3 2972740 2021-02
Banks Balansräkning 483941 2021-02
Centralbanken Balansräkning 552386 2021-03
Valutareserven 84237 2021-04
Lån Till Den Privata Sektorn 483941 2021-02
Värde Ränta 0.16 2021-05
Utländska Aktieplacering 8520 2021-02
Privat skuld och BNP 263 2019-12

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1140 2021-03
Kurantkonto -7261 2020-12
Bytesbalans Till Bnp -1.9 2020-12
Export 50618 2021-03
Import 51758 2021-03
Utlandsskulden 3147435 2020-12
Villkor För Handel 98 2021-03
Kapitalflöden 0 2020-12
Utländska Direktinvesteringar 2482 2020-12
Guldreserver 0 2020-06
Råolja Produktion 4671 2021-01
Oljeexport 6753 2021-03
Terrorism Index 3.17 2019-12
Turister 101655 2021-02
Vapen Sales 200 2020-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 88.6 2019-12
Statliga Budgetutskottet -15.9 2020-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -14370 2021-02
Statliga Utgifter 427753 2020-12
Statliga Intäkter 29177 2021-02
Skatteutgifter 42170 2021-02
Asylansökningar 1080 2021-02
Credit - Betyg 100 2021-05
Statsskuld 721 2020-12
Militära Utgifter 22279 2019-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.5 2020-12
Personliga Skattesats 33 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 14.09 2020-12
Social Security Rate För Företag 7.37 2020-12
Social Trygghet För Anställda 6.72 2020-12

Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 60.6 2021-04
Tillverkning - Pmi 57.2 2021-04
Industriproduktion -1.92 2021-01
Industriproduktion (Månadsvis) 1.7 2021-01
Manufacturing Produktion -1.25 2021-01
Kapacitetsutnyttjande 79.2 2020-12
Nya Beställningar 54410588 2021-02
Lagerförändringar 1721 2020-12
Konkurser 157 2021-02
Företagens Vinster 82529 2020-12
Bilregistreringar 118542 2021-02
Ledande Ekonomiska Index 0.4 2021-02
Internet hastighet 16206 2017-03
IP-adresser 15582991 2017-03
Affärs - Klimat - Indikator 2.87 2021-03
Konkurrenskraft - Index 79.59 2019-12
Konkurrenskraft Rank 14 2019-12
Korruption Index 77 2020-12
Korruption Placering 11 2020-12
Råolja 108 2021-03
Lätt Att Göra Affärer 23 2019-12
Tillverkning Försäljning 3.5 2021-03
Gruv Produktion -2.34 2021-01
Stål Produktion 1070 2020-12
Partihandel 0.9 2021-03

Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 52.41 2021-04
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 4.8 2021-02
Detaljhandel Ex Autos 4.8 2021-02
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6 2021-02
Konsument - Spendera 1135859 2020-12
Disponibel Personlig Inkomst 1397720 2020-12
Personliga Besparingar 12.7 2020-12
Konsumentkrediter 785809 2021-02
Privat - Sektor - Credit 4638279 2020-09
Bankernas Utlåningsränta 2.45 2021-04
Bensinpriser 1.06 2021-04
Hushållen Skuld Till Bnp 113 2020-12
Hushållen Skuld Till Inkomst 170 2020-12

Hus Senaste Referens
Bygglov 10902853 2021-03
Bostäder 335 2021-03
Housing - Index 112 2021-03
Husägande Betyg 68.55 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kanada - Ekonomiska indikatorer.