KANADA - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.7 2018-06
Arbetslöshet 5.9 2018-09
Inflation - Betygsätt 2.8 2018-08
Ränta 1.5 2018-09
Handelsbalans 526 2018-08
Statsskulden Till Bnp 89.6 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.3 2018-10
Lagren Marknaden 15409 Poäng 2018-10
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.5 % 2018-10
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.7 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.9 % 2018-06
Bnp-Tillväxt Årlig 2.9 % 2018-06
BNP 1653 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 1891153 Cad - Million 2018-06
Bruttonationalprodukt 2195332 Cad - Million 2018-06
Fasta Bruttoinvesteringar 412095 Cad - Million 2018-06
Bnp Per Capita 51316 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 44018 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 27850 Cad - Million 2018-07
Bnp Från Entreprenad 127079 Cad - Million 2018-07
Bnp Från Tillverkning 186382 Cad - Million 2018-07
Bnp Från Mining 157696 Cad - Million 2018-07
Bnp Från Offentlig Förvaltning 110842 Cad - Million 2018-07
Bnp Från Tjänster 1250550 Cad - Million 2018-07
Bnp Från Transport 81412 Cad - Million 2018-07
Bnp Från Verktyg 40200 Cad - Million 2018-07
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.9 % 2018-09
Egenföretagare 18694 Thousand 2018-09
Arbetslösa Personer 1171 Thousand 2018-09
Heltid -16.9 Thousand 2018-09
Deltid Sysselsättning 80.2 Thousand 2018-09
Sysselsättning Ändra 63.3 Thousand 2018-09
Arbetskraftsdeltagande 65.4 % 2018-09
Ungdomsarbetslöshet 11 % 2018-09
Arbetskostnaderna 117 Indexpunkter 2018-06
Produktivitet 110 Indexpunkter 2018-06
Löner 24.83 Cad / Timme 2018-07
Minimilöner 14 Cad / Timme 2018-12
Lönerna I Manufacturing 24.9 Cad / Timme 2018-07
Befolkning 36.96 Million 2017-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Adp - Employment - Förändring 13.6 Thousand 2018-08
Sysselsättningsgraden 61.5 % 2018-09
Lediga Jobb 547300 2018-06
Levnadslön Familj 2690 CAD / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 1970 CAD / Månad 2017-12
Icke Adp 16632 Thousand 2018-06
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.8 % 2018-08
Inflation (Månad) -0.1 % 2018-08
Konsumentprisindex Kpi 134 Indexpunkter 2018-08
Kärna Konsumentprisindexet 132 Indexpunkter 2018-08
Kärna Inflation Rate 1.7 % 2018-08
Bnp-Deflatorn 118 Indexpunkter 2018-06
Producentpriserna 119 Indexpunkter 2018-08
Producentpriserna Förändras 5.8 % 2018-08
Exportpriserna 127 Indexpunkter 2018-08
Importpriserna 137 Indexpunkter 2018-08
Mat Inflation 1.6 % 2018-08
KPI bostadshjälpmedel 141 Indexpunkter 2018-08
Cpi Transportfordon 141 Indexpunkter 2018-08
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.5 % 2018-09
Interbankränta 2.11 % 2018-10
Penningmängden M0 92954 Cad - Million 2018-08
Penningmängden M1 987004 Cad - Million 2018-08
Penningmängden M2 1622646 Cad - Million 2018-08
Penningmängden M3 2352721 Cad - Million 2018-08
Banks Balansräkning 5552930 Cad - Million 2018-07
Centralbanken Balansräkning 115921 Cad - Million 2018-08
Valutareserven 80683 Usd - Million 2018-09
Lån Till Den Privata Sektorn 409985 Cad - Million 2018-08
Värde Ränta 0.1 % 2017-12
Utländska Aktieplacering 12650 Cad - Million 2018-07
Privat skuld och BNP 267 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 526 Cad - Million 2018-08
Export 50549 Cad - Million 2018-08
Import 50023 Cad - Million 2018-08
Kurantkonto -15880 Cad - Million 2018-06
Bytesbalans Till Bnp -3 % 2017-12
Utlandsskulden 632 Cad - Miljard 2017-12
Villkor För Handel 93.1 Indexpunkter 2018-08
Kapitalflöden 0 Cad - Million 2018-06
Utländska Direktinvesteringar 11674 Cad - Million 2018-06
Guldreserver 0 Ton 2018-06
Råolja Produktion 4123 BBL/D/1K 2018-06
Terrorism Index 2.96 2016-12
Turister 4496465 2018-07
Vapen Sales 87 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 89.6 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -0.9 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 140 Cad - Million 2018-07
Statliga Utgifter 366209 Cad - Million 2018-06
Statliga Intäkter 27112 Cad - Million 2018-07
Skatteutgifter 24878 Cad - Million 2018-07
Asylansökningar 5187 Personer 2018-04
Credit - Betyg 98.74
Militära Utgifter 19837 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 50.4 Indexpunkter 2018-09
Tillverkning - Pmi 54.8 2018-09
Industriproduktion 3.04 % 2018-07
Industriproduktion (Månadsvis) 0.65 % 2018-07
Manufacturing Produktion 2.82 % 2018-07
Kapacitetsutnyttjande 85.5 % 2018-06
Nya Beställningar 58632960 VAD - THO 2018-07
Lagerförändringar 14112 Cad - Million 2018-06
Konkurser 190 Företag 2018-07
Företagens Vinster 76692 Cad - Million 2018-06
Bilregistreringar 185214 Enheter 2018-08
Ledande Ekonomiska Index 0.2 % 2018-07
Internet hastighet 16206 KBps 2017-03
IP-adresser 15582991 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 5.35 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 14 2018-12
Korruption Index 82 Poäng 2017-12
Korruption Placering 8 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 18 2017-12
Gruv Produktion 4.47 % 2018-07
Stål Produktion 1020 Kton 2018-08
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 55.25 Indexpunkter 2018-10
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.3 % 2018-07
Detaljhandel Ex Autos 0.9 % 2018-07
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.7 % 2018-07
Konsument - Spendera 1083677 Cad - Million 2018-06
Disponibel Personlig Inkomst 1248172 Cad - Million 2018-06
Personliga Besparingar 3.4 % 2018-06
Konsumentkrediter 618362 Cad - Million 2018-08
Privat - Sektor - Credit 4299899 Cad - Million 2018-08
Bankernas Utlåningsränta 3.7 % 2018-10
Bensinpriser 1.01 Usd / Liter 2018-09
Hushållen Skuld Till Bnp 99.4 % of GDP 2018-03
Hushållen Skuld Till Inkomst 171 % 2018-06
Hus Senaste Referens
Bygglov 8148439 CAD tusen 2018-08
Bostäder 189 Tusen Enheter 2018-09
Housing - Index 103 Indexpunkter 2018-08
Husägande Betyg 66.5 % 2014-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.5 % 2018-12
Personliga Skattesats 33 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 13.81 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.23 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 6.58 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 32.85 mm 2015-12
Temperatur -18.18 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kanada - Ekonomiska indikatorer.