Senaste Föregående
Valuta 1.25 1.26
Lagren Marknaden 21358 21293 Poäng
Bnp-Tillväxt 1.3 -0.8 Procent
Bnp Årlig Tillväxttakt 4 11.8 Procent
Bnp-Tillväxt Årlig 5.4 -3.2 Procent
Arbetslöshet 5.9 6 Procent
Inflation - Betygsätt 4.7 4.7 Procent
Inflation (Månad) 0.2 0.7 Procent
Ränta 0.25 0.25 Procent
Handelsbalans 3130 2260 Cad - Million
Kurantkonto 1369 1368 Cad - Million
Bytesbalans Till Bnp -1.9 -2.1 Procent Av Bnp
Statsskulden Till Bnp 118 86.8 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -14.9 -1.7 Procent Av Bnp
Förtroendekommissionen 45 61.2 Poäng
Tillverkning - Pmi 56.5 57.2 Poäng
Konsument - Confidence 51.51 52.28 Poäng
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.6 -0.6 Procent
Bygglov 11192424 10475100 CAD tusen
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.5 26.5 Procent
Personliga Skattesats 33 33 Procent
Senaste Föregående
Bnp-Tillväxt 1.3 -0.8 Procent
Bnp Årlig Tillväxttakt 4 11.8 Procent
Bnp-Tillväxt Årlig 5.4 -3.2 Procent
BNP 1644 1742 Usd - Miljard
Bnp Fasta Priser 2093927 2066339 Cad - Million
Bruttonationalprodukt 2487916 2443296 Cad - Million
Fasta Bruttoinvesteringar 447648 464437 Cad - Million
Bnp Per Capita 42108 44958 USD
Bnp Per Capita Ppp 45857 49007 USD
Månatlig BNP (månadsvis) 0.8 0.2 Procent
Bnp Från Jordbruk 35929 35122 Cad - Million
Bnp Från Entreprenad 145828 143224 Cad - Million
Bnp Från Tillverkning 186533 182592 Cad - Million
Bnp Från Mining 164567 160569 Cad - Million
Bnp Från Offentlig Förvaltning 138267 139280 Cad - Million
Bnp Från Tjänster 1430031 1421004 Cad - Million
Bnp Från Transport 74994 73616 Cad - Million
Bnp Från Verktyg 41947 41501 Cad - Million
Senaste Föregående
Arbetslöshet 5.9 6 Procent
Egenföretagare 19371 19316 Thousand
Arbetslösa Personer 1212 1244 Thousand
Heltid 122 79.9 Thousand
Deltid Sysselsättning -67.7 73.8 Thousand
Sysselsättning Ändra 54.7 154 Thousand
Arbetskraftsdeltagande 65.3 65.3 Procent
Ungdomsarbetslöshet 10.8 10.5 Procent
Arbetskostnaderna 121 117 Poäng
Produktivitet 109 111 Poäng
Löner 27.75 27.49 Cad / Timme
Minimilöner 14.35 14.25 Cad / Timme
Lönerna I Manufacturing 27.45 27.43 Cad / Timme
Befolkning 38.01 37.78 Million
Pensionsåldern Kvinnor 65 65
Pensionsåldern Män 65 65
Adp - Employment - Förändring 232 46.2 Thousand
Medeltimlön 31.22 31.18 CAD
Sysselsättningsgraden 61.5 61.4 Procent
Lediga Jobb 731905 553480
Icke Adp 16614 16289 Thousand
Löne Tillväxt 2.7 2.6 Procent
Senaste Föregående
Inflation - Betygsätt 4.7 4.7 Procent
Inflation (Månad) 0.2 0.7 Procent
Konsumentprisindex Kpi 144 144 Poäng
Kärna Konsumentprisindexet 142 142 Poäng
Kärna Inflation Rate 3.6 3.8 Procent
Bnp-Deflatorn 120 119 Poäng
Producentpriserna 119 118 Poäng
Producentpriserna Förändras 18.1 16.7 Procent
Exportpriserna 136 133 Poäng
Importpriserna 135 133 Poäng
Mat Inflation 4.4 3.8 Procent
Råvarupriser (årlig) 36.2 38.5 Procent
KPI median 2.8 2.9 Procent
KPI trimmat medelvärde 3.4 3.3 Procent
Producentprisinflation (månadsvis) 0.8 1.6 Procent
KPI bostadshjälpmedel 156 155 Poäng
Cpi Transportfordon 155 155 Poäng
Partihandel Priser 132 133 Poäng
Senaste Föregående
Vaccinationsfrekvens för Coronavirus 193 193 doser per 100 personer
Totalvaccination mot koronavirus 73621498 73461078 doser
Coronavirus-fall 2657384 2624787 Personer
Coronavirus - dödsfall 31082 30957 Personer
Sjukhussängar 2.52 2.55 per 1000 personer
sjukhus 18.86 19.29 per - en - miljon - människor
Medicinska läkare 2.8 2.78 per 1000 personer
sjuksköterskor 10.94 10.87 per 1000 personer
Senaste Föregående
Ränta 0.25 0.25 Procent
Interbankränta 0.56 0.56 Procent
Penningmängden M0 397019 392467 Cad - Million
Penningmängden M1 1582776 1580057 Cad - Million
Penningmängden M2 2289771 2286467 Cad - Million
Penningmängden M3 3117892 3118552 Cad - Million
Banks Balansräkning 993122 1085203 Cad - Million
Centralbanken Balansräkning 499153 501361 Cad - Million
Valutareserven 106615 103624 Usd - Million
Lån Till Den Privata Sektorn 504120 493131 Cad - Million
Värde Ränta 0.28 0.26 Procent
Utländska Aktieplacering 23920 19780 Cad - Million
Investering i utländska värdepapper 5410 17160 Cad - Million
Privat skuld och BNP 304 275 Procent
Senaste Föregående
Handelsbalans 3130 2260 Cad - Million
Kurantkonto 1369 1368 Cad - Million
Bytesbalans Till Bnp -1.9 -2.1 Procent Av Bnp
Export 58570 56420 Cad - Million
Import 55440 54160 Cad - Million
Utlandsskulden 3251324 3074252 Cad - Million
Villkor För Handel 101 99.8 Poäng
Kapitalflöden -3318 -19 Cad - Million
Utländska Direktinvesteringar 18182 13881 Cad - Million
Guldreserver 0 0 Ton
Råolja Produktion 4417 4429 BBL/D/1K
Oljeexport 10468 9754 Cad - Million
Terrorism Index 3.17 3.59
Turister 649352 671662
Vapen Sales 200 211 SIPRI - TIV - Miljon
Senaste Föregående
Statsskulden Till Bnp 118 86.8 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -14.9 -1.7 Procent Av Bnp
Regeringen Budgetutskottet Värde -3680 -11410 Cad - Million
Statliga Utgifter 445787 446599 Cad - Million
Statliga Intäkter 31512 26850 Cad - Million
Skatteutgifter 34059 34951 Cad - Million
Asylansökningar 1160 1115 Personer
Credit - Betyg 100
Statsskuld 1049 721 Cad - Miljard
Militära Utgifter 22854 22204 Usd - Million
Senaste Föregående
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.5 26.5 Procent
Personliga Skattesats 33 33 Procent
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5 5 Procent
Social - Säkerhet - Betygsätt 14.38 14.09 Procent
Social Security Rate För Företag 7.66 7.37 Procent
Social Trygghet För Anställda 6.72 6.72 Procent
Senaste Föregående
Förtroendekommissionen 45 61.2 Poäng
Tillverkning - Pmi 56.5 57.2 Poäng
Industriproduktion 3.89 6.13 Procent
Industriproduktion (Månadsvis) -0.2 2.2 Procent
Manufacturing Produktion -1.3 0.8 Procent
Kapacitetsutnyttjande 81.4 82 Procent
Nya Beställningar 61126798 59066854 VAD - THO
Lagerförändringar -8290 8308 Cad - Million
Konkurser 179 188 Företag
Företagens Vinster 105545 100719 Cad - Million
Bilregistreringar 132678 144276 Enheter
Internet hastighet 16206 14855 KBps
IP-adresser 15582991 15135509 IP
Affärs - Klimat - Indikator 4.73 3.96 Poäng
Konkurrenskraft - Index 79.59 79.92 Poäng
Konkurrenskraft Rank 14 12
Korruption Index 77 77 Poäng
Korruption Placering 11 12
Råolja 153 156
Lätt Att Göra Affärer 23 22
Tillverkning Försäljning 3.1 4.3 Procent
Gruv Produktion 15.5 19 Procent
Liten - Affärs - Känsla 62.6 62.24 Poäng
Stål Produktion 1070 1035 Kton
Partihandel 2.7 1.4 Procent
Senaste Föregående
Konsument - Confidence 51.51 52.28 Poäng
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.6 -0.6 Procent
Detaljhandel Ex Autos 1.3 -0.2 Procent
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.3 4.8 Procent
Konsument - Spendera 1189996 1141947 Cad - Million
Disponibel Personlig Inkomst 1471864 1463752 Cad - Million
Personliga Besparingar 11 14.2 Procent
Konsumentkrediter 700962 802793 Cad - Million
Bankernas Utlåningsränta 2.45 2.45 Procent
Bensinpriser 1.13 1.16 Usd / Liter
Hushållen Skuld Till Bnp 109 109 Procent Av Bnp
Hushållen Skuld Till Inkomst 177 173 Procent
Senaste Föregående
Bygglov 11192424 10475100 CAD tusen
Bostäder 301 238 Tusen Enheter
Housing - Index 120 120 Poäng
House Price Index (Månadsvis) 0.8 0.9 Procent
House Price Index (Årligt) 11.7 11.5 Procent
Husägande Betyg 68.55 66.3 Procent


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kanada - Ekonomiska indikatorer.