Marknader Senaste Referens
Valuta 1.33 2019-08
Lagren Marknaden 16150 2019-08
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.16 2019-08
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.1 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.3 2019-03
Bnp-Tillväxt Årlig 0.4 2019-03
Arbetslöshet 5.7 2019-07
Inflation - Betygsätt 2 2019-06
Inflation (Månad) -0.2 2019-06
Ränta 1.75 2019-07
Handelsbalans 136 2019-06
Kurantkonto -17347 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -2.6 2018-12
Statsskulden Till Bnp 90.6 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.7 2018-12
Förtroendekommissionen 54.2 2019-07
Tillverkning - Pmi 50.2 2019-07
Konsument - Confidence 55.6 2019-08
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.1 2019-05
Bygglov 8011944 2019-06
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.5 2018-12
Personliga Skattesats 33 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.1 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.3 2019-03
Bnp-Tillväxt Årlig 0.4 2019-03
BNP 1709 2018-12
Bnp Fasta Priser 2065958 2019-03
Bruttonationalprodukt 2220740 2019-03
Fasta Bruttoinvesteringar 431706 2019-03
Bnp Per Capita 51358 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 44051 2018-12
Bnp Från Jordbruk 40605 2019-05
Bnp Från Entreprenad 137926 2019-05
Bnp Från Tillverkning 206292 2019-05
Bnp Från Mining 153029 2019-05
Bnp Från Offentlig Förvaltning 131926 2019-05
Bnp Från Tjänster 1384958 2019-05
Bnp Från Transport 89569 2019-05
Bnp Från Verktyg 42586 2019-05
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.7 2019-07
Egenföretagare 19030 2019-07
Arbetslösa Personer 1150 2019-07
Heltid -11.6 2019-07
Deltid Sysselsättning -12.6 2019-07
Sysselsättning Ändra -24.2 2019-07
Arbetskraftsdeltagande 65.6 2019-07
Ungdomsarbetslöshet 11.4 2019-07
Arbetskostnaderna 108 2019-03
Produktivitet 106 2019-03
Löner 25.6 2019-05
Minimilöner 14 2019-12
Lönerna I Manufacturing 25.93 2019-05
Befolkning 37.31 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Adp - Employment - Förändring 73.7 2019-07
Medeltimlön 28.99 2019-07
Sysselsättningsgraden 61.9 2019-07
Lediga Jobb 506140 2019-03
Levnadslön Familj 2580 2018-12
Levnadslön Individuella 1930 2018-12
Icke Adp 16906 2019-04
Löne Tillväxt 3.4 2019-05
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2 2019-06
Inflation (Månad) -0.2 2019-06
Konsumentprisindex Kpi 136 2019-06
Kärna Konsumentprisindexet 134 2019-06
Kärna Inflation Rate 2 2019-06
Bnp-Deflatorn 109 2019-03
Producentpriserna 118 2019-06
Producentpriserna Förändras -1.7 2019-06
Exportpriserna 110 2019-06
Importpriserna 121 2019-06
Mat Inflation 3.5 2019-06
KPI bostadshjälpmedel 144 2019-06
Cpi Transportfordon 143 2019-06
Partihandel Priser 105 2019-06
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.75 2019-07
Interbankränta 1.96 2019-08
Penningmängden M0 95547 2019-06
Penningmängden M1 1026561 2019-06
Penningmängden M2 1721566 2019-06
Penningmängden M3 2506925 2019-06
Banks Balansräkning 6131223 2019-05
Centralbanken Balansräkning 118362 2019-07
Valutareserven 85260 2019-07
Lån Till Den Privata Sektorn 459193 2019-06
Värde Ränta 1.81 2019-08
Utländska Aktieplacering -3980 2019-06
Privat skuld och BNP 266 2018-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 136 2019-06
Kurantkonto -17347 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -2.6 2018-12
Export 50307 2019-06
Import 50172 2019-06
Utlandsskulden 2684119 2019-03
Villkor För Handel 91.5 2019-06
Kapitalflöden -89 2019-03
Utländska Direktinvesteringar 12178 2019-03
Guldreserver 0 2018-12
Råolja Produktion 4129 2019-04
Terrorism Index 3.53 2017-12
Turister 2809751 2019-05
Vapen Sales 84 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 90.6 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.7 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 707 2019-05
Statliga Utgifter 422881 2019-03
Statliga Intäkter 27590 2019-05
Skatteutgifter 24455 2019-05
Asylansökningar 5187 2018-04
Credit - Betyg 98.74
Statsskuld 671 2018-12
Militära Utgifter 21352 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.5 2018-12
Personliga Skattesats 33 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 14.09 2019-12
Social Security Rate För Företag 7.37 2019-12
Social Trygghet För Anställda 6.72 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 54.2 2019-07
Tillverkning - Pmi 50.2 2019-07
Industriproduktion 2.14 2019-04
Industriproduktion (Månadsvis) 0.59 2019-04
Manufacturing Produktion 3.05 2019-05
Kapacitetsutnyttjande 80.9 2019-03
Nya Beställningar 59459254 2019-05
Lagerförändringar 17717 2019-03
Konkurser 212 2019-06
Företagens Vinster 85116 2019-03
Bilregistreringar 189850 2019-06
Ledande Ekonomiska Index 0.2 2019-05
Internet hastighet 16206 2017-03
IP-adresser 15582991 2017-03
Konkurrenskraft - Index 79.92 2018-12
Konkurrenskraft Rank 12 2018-12
Korruption Index 81 2018-12
Korruption Placering 9 2018-12
Råolja 121 2019-07
Lätt Att Göra Affärer 22 2018-12
Tillverkning Försäljning 1.6 2019-05
Gruv Produktion -0.89 2019-05
Stål Produktion 970 2019-06
Partihandel -1.8 2019-05
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 55.6 2019-08
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.1 2019-05
Detaljhandel Ex Autos -0.3 2019-05
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1 2019-05
Konsument - Spendera 1177409 2019-03
Disponibel Personlig Inkomst 1255960 2019-03
Personliga Besparingar 1.1 2019-03
Konsumentkrediter 631764 2019-06
Privat - Sektor - Credit 4429304 2019-06
Bankernas Utlåningsränta 3.95 2019-08
Bensinpriser 0.95 2019-07
Hushållen Skuld Till Bnp 101 2019-03
Hushållen Skuld Till Inkomst 173 2019-03
Hus Senaste Referens
Bygglov 8011944 2019-06
Bostäder 222 2019-07
Housing - Index 103 2019-06
Husägande Betyg 66.4 2017-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kanada - Ekonomiska indikatorer.