Marknader Senaste Referens
Valuta 1.32 2019-12
Lagren Marknaden 17003 2019-12
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.58 2019-12
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.3 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.6 2019-06
Bnp-Tillväxt Årlig 1.3 2019-09
Arbetslöshet 5.9 2019-11
Inflation - Betygsätt 1.9 2019-10
Inflation (Månad) 0.3 2019-10
Ränta 1.75 2019-12
Handelsbalans -1078 2019-10
Kurantkonto -9855 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -2.6 2018-12
Statsskulden Till Bnp 89.7 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.7 2018-12
Förtroendekommissionen 60 2019-11
Tillverkning - Pmi 51.4 2019-11
Konsument - Confidence 53.18 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.1 2019-09
Bygglov 8275179 2019-10
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.5 2018-12
Personliga Skattesats 33 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.3 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.6 2019-06
Bnp-Tillväxt Årlig 1.3 2019-09
BNP 1709 2018-12
Bnp Fasta Priser 2099200 2019-09
Bruttonationalprodukt 2285996 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 443216 2019-09
Bnp Per Capita 51358 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 44051 2018-12
Bnp Från Jordbruk 41003 2019-09
Bnp Från Entreprenad 143310 2019-09
Bnp Från Tillverkning 200823 2019-09
Bnp Från Mining 147162 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 133332 2019-09
Bnp Från Tjänster 1401225 2019-09
Bnp Från Transport 87603 2019-09
Bnp Från Verktyg 43119 2019-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.9 2019-11
Egenföretagare 19092 2019-11
Arbetslösa Personer 1194 2019-11
Heltid -38.4 2019-11
Deltid Sysselsättning -32.8 2019-11
Sysselsättning Ändra -71.2 2019-11
Arbetskraftsdeltagande 65.6 2019-11
Ungdomsarbetslöshet 11.6 2019-11
Arbetskostnaderna 110 2019-09
Produktivitet 107 2019-09
Löner 25.55 2019-09
Minimilöner 14 2019-12
Lönerna I Manufacturing 26.04 2019-09
Befolkning 37.31 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Adp - Employment - Förändring -22.6 2019-10
Medeltimlön 28.95 2019-11
Sysselsättningsgraden 61.7 2019-11
Lediga Jobb 581595 2019-06
Levnadslön Familj 2580 2018-12
Levnadslön Individuella 1930 2018-12
Icke Adp 17016 2019-08
Löne Tillväxt 4 2019-09
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.9 2019-10
Inflation (Månad) 0.3 2019-10
Konsumentprisindex Kpi 137 2019-10
Kärna Konsumentprisindexet 135 2019-10
Kärna Inflation Rate 1.9 2019-10
Bnp-Deflatorn 110 2019-09
Producentpriserna 118 2019-10
Producentpriserna Förändras -1.3 2019-10
Exportpriserna 111 2019-10
Importpriserna 121 2019-10
Mat Inflation 3.7 2019-10
KPI bostadshjälpmedel 146 2019-10
Cpi Transportfordon 141 2019-10
Partihandel Priser 102 2019-10
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.75 2019-12
Interbankränta 1.98 2019-12
Penningmängden M0 96113 2019-10
Penningmängden M1 1068064 2019-10
Penningmängden M2 1780400 2019-10
Penningmängden M3 2587398 2019-10
Banks Balansräkning 6265890 2019-09
Centralbanken Balansräkning 117356 2019-11
Valutareserven 85013 2019-11
Lån Till Den Privata Sektorn 470575 2019-10
Värde Ränta 1.83 2019-12
Utländska Aktieplacering 4763 2019-09
Privat skuld och BNP 266 2018-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1078 2019-10
Kurantkonto -9855 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -2.6 2018-12
Export 49913 2019-10
Import 50992 2019-10
Utlandsskulden 2694641 2019-09
Villkor För Handel 91.5 2019-10
Kapitalflöden 0 2019-09
Utländska Direktinvesteringar 13386 2019-09
Guldreserver 0 2019-06
Råolja Produktion 4320 2019-08
Terrorism Index 3.59 2018-12
Turister 3145532 2019-09
Vapen Sales 84 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 89.7 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.7 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -578 2019-09
Statliga Utgifter 427558 2019-09
Statliga Intäkter 27252 2019-09
Skatteutgifter 25704 2019-09
Asylansökningar 5187 2018-04
Credit - Betyg 98 2019-12
Statsskuld 685 2019-12
Militära Utgifter 21352 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.5 2018-12
Personliga Skattesats 33 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 14.09 2019-12
Social Security Rate För Företag 7.37 2019-12
Social Trygghet För Anställda 6.72 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 60 2019-11
Tillverkning - Pmi 51.4 2019-11
Industriproduktion -1.87 2019-09
Industriproduktion (Månadsvis) -0.11 2019-09
Manufacturing Produktion -0.65 2019-09
Kapacitetsutnyttjande 81.7 2019-09
Nya Beställningar 56825120 2019-09
Lagerförändringar 4201 2019-09
Konkurser 218 2019-10
Företagens Vinster 91041 2019-09
Bilregistreringar 163201 2019-10
Ledande Ekonomiska Index 0.1 2019-09
Internet hastighet 16206 2017-03
IP-adresser 15582991 2017-03
Konkurrenskraft - Index 79.59 2019-12
Konkurrenskraft Rank 14 2019-12
Korruption Index 81 2018-12
Korruption Placering 9 2018-12
Råolja 145 2019-10
Lätt Att Göra Affärer 23 2019-12
Tillverkning Försäljning -0.2 2019-09
Gruv Produktion -6.15 2019-09
Stål Produktion 1115 2019-10
Partihandel 1 2019-09
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 53.18 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.1 2019-09
Detaljhandel Ex Autos 0.2 2019-09
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1 2019-09
Konsument - Spendera 1180781 2019-09
Disponibel Personlig Inkomst 1298848 2019-09
Personliga Besparingar 3.2 2019-09
Konsumentkrediter 639989 2019-10
Privat - Sektor - Credit 4496633 2019-10
Bankernas Utlåningsränta 3.95 2019-12
Bensinpriser 0.88 2019-11
Hushållen Skuld Till Bnp 102 2019-09
Hushållen Skuld Till Inkomst 174 2019-09
Hus Senaste Referens
Bygglov 8275179 2019-10
Bostäder 201 2019-11
Housing - Index 103 2019-09
Husägande Betyg 66.3 2017-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kanada - Ekonomiska indikatorer.