Marknader Senaste Referens
Valuta 1.34 2019-06
Lagren Marknaden 16503 2019-06
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.45 2019-06
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.1 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.3 2019-03
Bnp-Tillväxt Årlig 0.4 2019-03
Arbetslöshet 5.4 2019-05
Inflation - Betygsätt 2 2019-04
Inflation (Månad) 0.4 2019-04
Ränta 1.75 2019-05
Handelsbalans -966 2019-04
Kurantkonto -17347 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -2.6 2018-12
Statsskulden Till Bnp 90.6 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.7 2018-12
Förtroendekommissionen 55.9 2019-05
Tillverkning - Pmi 49.1 2019-05
Konsument - Confidence 56.76 2019-06
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.1 2019-03
Bygglov 9331943 2019-04
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.5 2018-12
Personliga Skattesats 33 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.1 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.3 2019-03
Bnp-Tillväxt Årlig 0.4 2019-03
BNP 1653 2017-12
Bnp Fasta Priser 2065958 2019-03
Bruttonationalprodukt 2220740 2019-03
Fasta Bruttoinvesteringar 431706 2019-03
Bnp Per Capita 51316 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 44018 2017-12
Bnp Från Jordbruk 40469 2019-03
Bnp Från Entreprenad 136783 2019-03
Bnp Från Tillverkning 205763 2019-03
Bnp Från Mining 144900 2019-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 130981 2019-03
Bnp Från Tjänster 1381334 2019-03
Bnp Från Transport 88553 2019-03
Bnp Från Verktyg 43216 2019-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.4 2019-05
Egenföretagare 19057 2019-05
Arbetslösa Personer 1082 2019-05
Heltid 27.7 2019-05
Deltid Sysselsättning 0 2019-05
Sysselsättning Ändra 27.7 2019-05
Arbetskraftsdeltagande 65.7 2019-05
Ungdomsarbetslöshet 10 2019-05
Arbetskostnaderna 108 2019-03
Produktivitet 106 2019-03
Löner 25.53 2019-03
Minimilöner 14 2019-12
Lönerna I Manufacturing 25.73 2019-03
Befolkning 37.31 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Adp - Employment - Förändring 61.7 2019-04
Medeltimlön 28.5 2019-05
Sysselsättningsgraden 62.2 2019-05
Lediga Jobb 547770 2018-12
Levnadslön Familj 2580 2018-12
Levnadslön Individuella 1930 2018-12
Icke Adp 16874 2019-02
Löne Tillväxt 1.9 2019-03
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2 2019-04
Inflation (Månad) 0.4 2019-04
Konsumentprisindex Kpi 136 2019-04
Kärna Konsumentprisindexet 133 2019-04
Kärna Inflation Rate 1.5 2019-04
Bnp-Deflatorn 109 2019-03
Producentpriserna 120 2019-04
Producentpriserna Förändras 1.8 2019-04
Exportpriserna 112 2019-04
Importpriserna 122 2019-04
Mat Inflation 2.9 2019-04
KPI bostadshjälpmedel 144 2019-04
Cpi Transportfordon 143 2019-04
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.75 2019-05
Interbankränta 1.98 2019-06
Penningmängden M0 94833 2019-04
Penningmängden M1 1013044 2019-04
Penningmängden M2 1705170 2019-04
Penningmängden M3 2492515 2019-04
Banks Balansräkning 6011523 2019-03
Centralbanken Balansräkning 116111 2019-04
Valutareserven 85704 2019-05
Lån Till Den Privata Sektorn 447987 2019-04
Värde Ränta 1.81 2019-06
Utländska Aktieplacering -12800 2019-04
Privat skuld och BNP 266 2018-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -966 2019-04
Kurantkonto -17347 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -2.6 2018-12
Export 50700 2019-04
Import 51670 2019-04
Utlandsskulden 2684119 2019-03
Villkor För Handel 92.1 2019-04
Kapitalflöden -89 2019-03
Utländska Direktinvesteringar 12178 2019-03
Guldreserver 0 2018-12
Råolja Produktion 3985 2019-02
Terrorism Index 3.53 2017-12
Turister 1809305 2019-03
Vapen Sales 84 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 90.6 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.7 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -14900 2019-03
Statliga Utgifter 422881 2019-03
Statliga Intäkter 27797 2019-03
Skatteutgifter 40708 2019-03
Asylansökningar 5187 2018-04
Credit - Betyg 98.74
Statsskuld 671 2018-12
Militära Utgifter 21352 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.5 2018-12
Personliga Skattesats 33 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 14.09 2019-12
Social Security Rate För Företag 7.37 2019-12
Social Trygghet För Anställda 6.72 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 55.9 2019-05
Tillverkning - Pmi 49.1 2019-05
Industriproduktion 0.32 2019-03
Industriproduktion (Månadsvis) 0.82 2019-03
Manufacturing Produktion 1.73 2019-03
Kapacitetsutnyttjande 80.9 2019-03
Nya Beställningar 58084236 2019-03
Lagerförändringar 17717 2019-03
Konkurser 278 2019-04
Företagens Vinster 85116 2019-03
Bilregistreringar 185390 2019-04
Ledande Ekonomiska Index 0.5 2019-03
Internet hastighet 16206 2017-03
IP-adresser 15582991 2017-03
Konkurrenskraft - Index 79.92 2018-12
Konkurrenskraft Rank 12 2018-12
Korruption Index 81 2018-12
Korruption Placering 9 2018-12
Råolja 70 2019-05
Lätt Att Göra Affärer 22 2018-12
Gruv Produktion -5.36 2019-03
Stål Produktion 1120 2019-04
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 56.76 2019-06
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.1 2019-03
Detaljhandel Ex Autos 1.7 2019-03
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.6 2019-03
Konsument - Spendera 1177409 2019-03
Disponibel Personlig Inkomst 1255960 2019-03
Personliga Besparingar 1.1 2019-03
Konsumentkrediter 621786 2019-04
Privat - Sektor - Credit 4395053 2019-04
Bankernas Utlåningsränta 3.95 2019-06
Bensinpriser 0.99 2019-05
Hushållen Skuld Till Bnp 101 2019-03
Hushållen Skuld Till Inkomst 173 2019-03
Hus Senaste Referens
Bygglov 9331943 2019-04
Bostäder 202 2019-05
Housing - Index 103 2019-04
Husägande Betyg 66.4 2017-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kanada - Ekonomiska indikatorer.