Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.5 2018-09
Arbetslöshet 5.6 2018-11
Inflation - Betygsätt 2.4 2018-10
Ränta 1.75 2018-12
Handelsbalans -1165 2018-10
Statsskulden Till Bnp 89.6 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.34 2018-12
Lagren Marknaden 14668 Poäng 2018-12
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.08 % 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.5 % 2018-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.9 % 2018-06
Bnp-Tillväxt Årlig 2 % 2018-09
BNP 1653 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 2059104 Cad - Million 2018-09
Bruttonationalprodukt 2206964 Cad - Million 2018-09
Fasta Bruttoinvesteringar 441856 Cad - Million 2018-09
Bnp Per Capita 51316 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 44018 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 35498 Cad - Million 2018-09
Bnp Från Entreprenad 141262 Cad - Million 2018-09
Bnp Från Tillverkning 202486 Cad - Million 2018-09
Bnp Från Mining 150079 Cad - Million 2018-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 128434 Cad - Million 2018-09
Bnp Från Tjänster 1368480 Cad - Million 2018-09
Bnp Från Transport 88952 Cad - Million 2018-09
Bnp Från Verktyg 43000 Cad - Million 2018-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.6 % 2018-11
Egenföretagare 18799 Thousand 2018-11
Arbetslösa Personer 1125 Thousand 2018-11
Heltid 89.9 Thousand 2018-11
Deltid Sysselsättning 4.1 Thousand 2018-11
Sysselsättning Ändra 94.1 Thousand 2018-11
Arbetskraftsdeltagande 65.4 % 2018-11
Ungdomsarbetslöshet 10.8 % 2018-11
Arbetskostnaderna 106 Indexpunkter 2018-09
Produktivitet 106 Indexpunkter 2018-09
Löner 25.24 Cad / Timme 2018-09
Minimilöner 14 Cad / Timme 2018-12
Lönerna I Manufacturing 25.29 Cad / Timme 2018-09
Befolkning 36.96 Million 2017-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Adp - Employment - Förändring -23 Thousand 2018-10
Sysselsättningsgraden 61.7 % 2018-11
Lediga Jobb 547300 2018-06
Levnadslön Familj 2580 CAD / Månad 2018-12
Levnadslön Individuella 1930 CAD / Månad 2018-12
Icke Adp 16658 Thousand 2018-08
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.4 % 2018-10
Inflation (Månad) 0.3 % 2018-10
Konsumentprisindex Kpi 134 Indexpunkter 2018-10
Kärna Konsumentprisindexet 132 Indexpunkter 2018-10
Kärna Inflation Rate 1.6 % 2018-10
Bnp-Deflatorn 109 Indexpunkter 2018-09
Producentpriserna 119 Indexpunkter 2018-10
Producentpriserna Förändras 5.3 % 2018-10
Exportpriserna 112 Indexpunkter 2018-10
Importpriserna 119 Indexpunkter 2018-10
Mat Inflation 2 % 2018-10
KPI bostadshjälpmedel 142 Indexpunkter 2018-10
Cpi Transportfordon 139 Indexpunkter 2018-10
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.75 % 2018-12
Interbankränta 2.27 % 2018-12
Penningmängden M0 93471 Cad - Million 2018-10
Penningmängden M1 993758 Cad - Million 2018-10
Penningmängden M2 1642469 Cad - Million 2018-10
Penningmängden M3 2381545 Cad - Million 2018-10
Banks Balansräkning 5721872 Cad - Million 2018-09
Centralbanken Balansräkning 115823 Cad - Million 2018-10
Valutareserven 82008 Usd - Million 2018-11
Lån Till Den Privata Sektorn 422246 Cad - Million 2018-10
Värde Ränta 0.1 % 2017-12
Utländska Aktieplacering 7695 Cad - Million 2018-09
Privat skuld och BNP 267 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1165 Cad - Million 2018-10
Export 49323 Cad - Million 2018-10
Import 50488 Cad - Million 2018-10
Kurantkonto -10343 Cad - Million 2018-09
Bytesbalans Till Bnp -3 % 2017-12
Utlandsskulden 2534415 Cad - Miljard 2018-06
Villkor För Handel 94.4 Indexpunkter 2018-10
Kapitalflöden 0 Cad - Million 2018-09
Utländska Direktinvesteringar 9262 Cad - Million 2018-09
Guldreserver 0 Ton 2018-06
Råolja Produktion 4287 BBL/D/1K 2018-08
Terrorism Index 2.96 2016-12
Turister 3081305 2018-09
Vapen Sales 87 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 89.6 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -0.9 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -1356 Cad - Million 2018-09
Statliga Utgifter 417220 Cad - Million 2018-09
Statliga Intäkter 25234 Cad - Million 2018-09
Skatteutgifter 24436 Cad - Million 2018-09
Asylansökningar 5187 Personer 2018-04
Credit - Betyg 98.74
Statsskuld 671 Cad - Miljard 2018-12
Militära Utgifter 19837 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 57.2 Indexpunkter 2018-11
Tillverkning - Pmi 54.9 2018-11
Industriproduktion 2.76 % 2018-08
Industriproduktion (Månadsvis) 0.14 % 2018-08
Manufacturing Produktion 3.32 % 2018-08
Kapacitetsutnyttjande 85.5 % 2018-06
Nya Beställningar 58830069 VAD - THO 2018-09
Lagerförändringar 6608 Cad - Million 2018-09
Konkurser 210 Företag 2018-09
Företagens Vinster 85053 Cad - Million 2018-09
Bilregistreringar 177825 Enheter 2018-09
Ledande Ekonomiska Index -0.1 % 2018-09
Internet hastighet 16206 KBps 2017-03
IP-adresser 15582991 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 79.92 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 12 2018-12
Korruption Index 82 Poäng 2017-12
Korruption Placering 8 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 22 2018-12
Gruv Produktion 5.46 % 2018-08
Stål Produktion 1160 Kton 2018-10
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 57.05 Indexpunkter 2018-11
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.2 % 2018-09
Detaljhandel Ex Autos 0.1 % 2018-09
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.8 % 2018-09
Konsument - Spendera 1161382 Cad - Million 2018-09
Disponibel Personlig Inkomst 1230932 Cad - Million 2018-09
Personliga Besparingar 0.8 % 2018-09
Konsumentkrediter 624427 Cad - Million 2018-10
Privat - Sektor - Credit 4296739 Cad - Million 2018-10
Bankernas Utlåningsränta 3.95 % 2018-11
Bensinpriser 0.85 Usd / Liter 2018-11
Hushållen Skuld Till Bnp 99.4 % of GDP 2018-03
Hushållen Skuld Till Inkomst 171 % 2018-06
Hus Senaste Referens
Bygglov 8058463 CAD tusen 2018-10
Bostäder 216 Tusen Enheter 2018-11
Housing - Index 103 Indexpunkter 2018-09
Husägande Betyg 66.5 % 2014-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.5 % 2018-12
Personliga Skattesats 33 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 13.81 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.23 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 6.58 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 32.85 mm 2015-12
Temperatur -18.18 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kanada - Ekonomiska indikatorer.