Marknader Senaste Referens
Valuta 1.31 2020-01
Lagren Marknaden 17572 2020-01
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.51 2020-01
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.3 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.7 2019-09
Bnp-Tillväxt Årlig 1.3 2019-09
Arbetslöshet 5.6 2019-12
Inflation - Betygsätt 2.2 2019-11
Inflation (Månad) -0.1 2019-11
Ränta 1.75 2019-12
Handelsbalans -1089 2019-11
Kurantkonto -9855 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -2.6 2018-12
Statsskulden Till Bnp 89.7 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.7 2018-12
Förtroendekommissionen 51.9 2019-12
Tillverkning - Pmi 50.4 2019-12
Konsument - Confidence 51.5 2020-01
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.2 2019-10
Bygglov 8071522 2019-11
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.5 2018-12
Personliga Skattesats 33 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.3 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.7 2019-09
Bnp-Tillväxt Årlig 1.3 2019-09
BNP 1709 2018-12
Bnp Fasta Priser 2099200 2019-09
Bruttonationalprodukt 2285996 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 443216 2019-09
Bnp Per Capita 51358 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 44051 2018-12
Bnp Från Jordbruk 40418 2019-10
Bnp Från Entreprenad 142526 2019-10
Bnp Från Tillverkning 197546 2019-10
Bnp Från Mining 147158 2019-10
Bnp Från Offentlig Förvaltning 133636 2019-10
Bnp Från Tjänster 1401573 2019-10
Bnp Från Transport 88786 2019-10
Bnp Från Verktyg 43339 2019-10
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.6 2019-12
Egenföretagare 19127 2019-12
Arbetslösa Personer 1143 2019-12
Heltid 38.4 2019-12
Deltid Sysselsättning -3.2 2019-12
Sysselsättning Ändra 35.2 2019-12
Arbetskraftsdeltagande 65.5 2019-12
Ungdomsarbetslöshet 11.1 2019-12
Arbetskostnaderna 110 2019-09
Produktivitet 107 2019-09
Löner 25.79 2019-10
Minimilöner 14 2019-12
Lönerna I Manufacturing 25.89 2019-10
Befolkning 37.31 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Adp - Employment - Förändring 46.2 2019-12
Medeltimlön 28.91 2019-12
Sysselsättningsgraden 61.8 2019-12
Lediga Jobb 581595 2019-06
Levnadslön Familj 2580 2018-12
Levnadslön Individuella 1930 2018-12
Icke Adp 17016 2019-08
Löne Tillväxt 3.3 2019-10
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.2 2019-11
Inflation (Månad) -0.1 2019-11
Konsumentprisindex Kpi 136 2019-11
Kärna Konsumentprisindexet 135 2019-11
Kärna Inflation Rate 1.9 2019-11
Bnp-Deflatorn 110 2019-09
Producentpriserna 118 2019-11
Producentpriserna Förändras -0.4 2019-11
Exportpriserna 112 2019-11
Importpriserna 121 2019-11
Mat Inflation 3.4 2019-11
KPI bostadshjälpmedel 146 2019-11
Cpi Transportfordon 142 2019-11
Partihandel Priser 104 2019-11
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.75 2019-12
Interbankränta 2.05 2020-01
Penningmängden M0 96564 2019-11
Penningmängden M1 1075046 2019-11
Penningmängden M2 1788170 2019-11
Penningmängden M3 2603204 2019-11
Banks Balansräkning 6152683 2019-10
Centralbanken Balansräkning 117356 2019-11
Valutareserven 85297 2019-12
Lån Till Den Privata Sektorn 476856 2019-11
Värde Ränta 1.8 2020-01
Utländska Aktieplacering -1750 2019-11
Privat skuld och BNP 266 2018-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1089 2019-11
Kurantkonto -9855 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -2.6 2018-12
Export 48695 2019-11
Import 49784 2019-11
Utlandsskulden 2694641 2019-09
Villkor För Handel 92.5 2019-11
Kapitalflöden 0 2019-09
Utländska Direktinvesteringar 13386 2019-09
Guldreserver 0 2019-06
Råolja Produktion 4390 2019-09
Terrorism Index 3.59 2018-12
Turister 2432630 2019-10
Vapen Sales 84 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 89.7 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.7 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -3254 2019-10
Statliga Utgifter 427558 2019-09
Statliga Intäkter 25465 2019-10
Skatteutgifter 26937 2019-10
Asylansökningar 5187 2018-04
Credit - Betyg 98 2020-01
Statsskuld 685 2019-12
Militära Utgifter 21352 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.5 2018-12
Personliga Skattesats 33 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 14.09 2019-12
Social Security Rate För Företag 7.37 2019-12
Social Trygghet För Anställda 6.72 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 51.9 2019-12
Tillverkning - Pmi 50.4 2019-12
Industriproduktion -1.87 2019-09
Industriproduktion (Månadsvis) -0.11 2019-09
Manufacturing Produktion -0.65 2019-09
Kapacitetsutnyttjande 81.7 2019-09
Nya Beställningar 55620451 2019-10
Lagerförändringar 4201 2019-09
Konkurser 218 2019-11
Företagens Vinster 91041 2019-09
Bilregistreringar 146259 2019-11
Ledande Ekonomiska Index -0.1 2019-10
Internet hastighet 16206 2017-03
IP-adresser 15582991 2017-03
Konkurrenskraft - Index 79.59 2019-12
Konkurrenskraft Rank 14 2019-12
Korruption Index 81 2018-12
Korruption Placering 9 2018-12
Råolja 135 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 23 2019-12
Tillverkning Försäljning -0.6 2019-11
Gruv Produktion -6.15 2019-09
Stål Produktion 985 2019-11
Partihandel -1.1 2019-10
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 51.5 2020-01
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.2 2019-10
Detaljhandel Ex Autos -0.5 2019-10
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -0.6 2019-10
Konsument - Spendera 1180781 2019-09
Disponibel Personlig Inkomst 1298848 2019-09
Personliga Besparingar 3.2 2019-09
Konsumentkrediter 638549 2019-11
Privat - Sektor - Credit 4500784 2019-11
Bankernas Utlåningsränta 3.95 2020-01
Bensinpriser 0.91 2019-12
Hushållen Skuld Till Bnp 102 2019-09
Hushållen Skuld Till Inkomst 174 2019-09
Hus Senaste Referens
Bygglov 8071522 2019-11
Bostäder 197 2019-12
Housing - Index 103 2019-11
Husägande Betyg 66.3 2017-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kanada - Ekonomiska indikatorer.