Marknader Senaste Referens
Valuta 1.31 2019-02
Lagren Marknaden 16013 2019-02
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.89 2019-02
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.5 2018-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.1 2018-09
Bnp-Tillväxt Årlig 2 2018-09
Arbetslöshet 5.8 2019-01
Inflation - Betygsätt 2 2018-12
Inflation (Månad) -0.1 2018-12
Ränta 1.75 2019-01
Handelsbalans -2060 2018-11
Kurantkonto -10343 2018-09
Bytesbalans Till Bnp -3 2017-12
Statsskulden Till Bnp 89.6 2017-12
Statliga Budgetutskottet -0.9 2017-12
Förtroendekommissionen 54.7 2019-01
Tillverkning - Pmi 53 2019-01
Konsument - Confidence 54.12 2019-02
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.1 2018-12
Bygglov 8812068 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.5 2018-12
Personliga Skattesats 33 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.5 2018-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.1 2018-09
Bnp-Tillväxt Årlig 2 2018-09
BNP 1653 2017-12
Bnp Fasta Priser 2059104 2018-09
Bruttonationalprodukt 2206964 2018-09
Fasta Bruttoinvesteringar 441856 2018-09
Bnp Per Capita 51316 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 44018 2017-12
Bnp Från Jordbruk 34879 2018-11
Bnp Från Entreprenad 140822 2018-11
Bnp Från Tillverkning 202727 2018-11
Bnp Från Mining 148809 2018-11
Bnp Från Offentlig Förvaltning 129254 2018-11
Bnp Från Tjänster 1371333 2018-11
Bnp Från Transport 88115 2018-11
Bnp Från Verktyg 44078 2018-11
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.8 2019-01
Egenföretagare 18874 2019-01
Arbetslösa Personer 1162 2019-01
Heltid 30.9 2019-01
Deltid Sysselsättning 36 2019-01
Sysselsättning Ändra 66.8 2019-01
Arbetskraftsdeltagande 65.6 2019-01
Ungdomsarbetslöshet 11.2 2019-01
Arbetskostnaderna 106 2018-09
Produktivitet 106 2018-09
Löner 25.46 2018-11
Minimilöner 15 2019-12
Lönerna I Manufacturing 25.65 2018-11
Befolkning 36.96 2017-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Adp - Employment - Förändring 35.4 2019-01
Medeltimlön 27.96 2019-01
Sysselsättningsgraden 61.8 2019-01
Lediga Jobb 551170 2018-09
Levnadslön Familj 2580 2018-12
Levnadslön Individuella 1930 2018-12
Icke Adp 16749 2018-10
Löne Tillväxt 2 2018-11
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2 2018-12
Inflation (Månad) -0.1 2018-12
Konsumentprisindex Kpi 133 2018-12
Kärna Konsumentprisindexet 133 2018-12
Kärna Inflation Rate 1.7 2018-12
Bnp-Deflatorn 109 2018-09
Producentpriserna 117 2018-12
Producentpriserna Förändras 2.2 2018-12
Exportpriserna 111 2018-11
Importpriserna 120 2018-11
Mat Inflation 2.9 2018-12
KPI bostadshjälpmedel 142 2018-12
Cpi Transportfordon 138 2018-12
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.75 2019-01
Interbankränta 2.12 2019-02
Penningmängden M0 93833 2018-12
Penningmängden M1 1008129 2018-12
Penningmängden M2 1668746 2018-12
Penningmängden M3 2428480 2018-12
Banks Balansräkning 6082936 2018-12
Centralbanken Balansräkning 116050 2018-12
Valutareserven 87872 2019-01
Lån Till Den Privata Sektorn 433205 2018-12
Värde Ränta 0.1 2017-12
Utländska Aktieplacering -18961 2018-12
Privat skuld och BNP 267 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -2060 2018-11
Kurantkonto -10343 2018-09
Bytesbalans Till Bnp -3 2017-12
Export 48329 2018-11
Import 50390 2018-11
Utlandsskulden 2550999 2018-09
Villkor För Handel 92.3 2018-11
Kapitalflöden 0 2018-09
Utländska Direktinvesteringar 9262 2018-09
Guldreserver 0 2018-09
Råolja Produktion 4329 2018-10
Terrorism Index 3.53 2017-12
Turister 2145219 2018-12
Vapen Sales 87 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 89.6 2017-12
Statliga Budgetutskottet -0.9 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 2452 2018-12
Statliga Utgifter 417220 2018-09
Statliga Intäkter 29483 2018-12
Skatteutgifter 24986 2018-12
Asylansökningar 5187 2018-04
Credit - Betyg 98.74
Statsskuld 671 2018-12
Militära Utgifter 19837 2017-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.5 2018-12
Personliga Skattesats 33 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 13.81 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.23 2018-12
Social Trygghet För Anställda 6.58 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 54.7 2019-01
Tillverkning - Pmi 53 2019-01
Industriproduktion 4.2 2018-10
Industriproduktion (Månadsvis) 0.65 2018-10
Manufacturing Produktion 3.32 2018-10
Kapacitetsutnyttjande 82.6 2018-09
Nya Beställningar 56982776 2018-12
Lagerförändringar 6608 2018-09
Konkurser 237 2018-11
Företagens Vinster 85053 2018-09
Bilregistreringar 118185 2018-12
Ledande Ekonomiska Index -0.1 2018-11
Internet hastighet 16206 2017-03
IP-adresser 15582991 2017-03
Konkurrenskraft - Index 79.92 2018-12
Konkurrenskraft Rank 12 2018-12
Korruption Index 81 2018-12
Korruption Placering 9 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 22 2018-12
Gruv Produktion 4.96 2018-10
Stål Produktion 1150 2018-12
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 54.12 2019-02
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.1 2018-12
Detaljhandel Ex Autos -0.5 2018-12
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.7 2018-12
Konsument - Spendera 1161382 2018-09
Disponibel Personlig Inkomst 1230932 2018-09
Personliga Besparingar 0.8 2018-09
Konsumentkrediter 619914 2018-12
Privat - Sektor - Credit 4336073 2018-12
Bankernas Utlåningsränta 3.95 2019-02
Bensinpriser 0.81 2019-01
Hushållen Skuld Till Bnp 100 2018-06
Hushållen Skuld Till Inkomst 176 2018-09
Hus Senaste Referens
Bygglov 8812068 2018-12
Bostäder 208 2019-01
Housing - Index 103 2018-12
Husägande Betyg 66.5 2014-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kanada - Ekonomiska indikatorer.