Marknader Senaste Referens
Valuta 1.34 2019-04
Lagren Marknaden 16613 2019-04
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.77 2019-04
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.1 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.6 2018-12
Bnp-Tillväxt Årlig 0.4 2018-12
Arbetslöshet 5.8 2019-03
Inflation - Betygsätt 1.9 2019-03
Inflation (Månad) 0.7 2019-03
Ränta 1.75 2019-03
Handelsbalans -2895 2019-02
Kurantkonto -15483 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -3 2017-12
Statsskulden Till Bnp 90.6 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.9 2017-12
Förtroendekommissionen 54.3 2019-03
Tillverkning - Pmi 50.5 2019-03
Konsument - Confidence 50.76 2019-04
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.8 2019-02
Bygglov 7829124 2019-02
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.5 2018-12
Personliga Skattesats 33 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.1 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.6 2018-12
Bnp-Tillväxt Årlig 0.4 2018-12
BNP 1653 2017-12
Bnp Fasta Priser 2063439 2018-12
Bruttonationalprodukt 2193020 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 424259 2018-12
Bnp Per Capita 51316 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 44018 2017-12
Bnp Från Jordbruk 40890 2019-01
Bnp Från Entreprenad 138115 2019-01
Bnp Från Tillverkning 204074 2019-01
Bnp Från Mining 144781 2019-01
Bnp Från Offentlig Förvaltning 130228 2019-01
Bnp Från Tjänster 1375957 2019-01
Bnp Från Transport 88871 2019-01
Bnp Från Verktyg 43268 2019-01
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.8 2019-03
Egenföretagare 18923 2019-03
Arbetslösa Personer 1157 2019-03
Heltid -6.4 2019-03
Deltid Sysselsättning -0.9 2019-03
Sysselsättning Ändra -7.2 2019-03
Arbetskraftsdeltagande 65.7 2019-03
Ungdomsarbetslöshet 10.7 2019-03
Arbetskostnaderna 107 2018-12
Produktivitet 106 2018-12
Löner 25.44 2019-01
Minimilöner 14 2019-12
Lönerna I Manufacturing 25.15 2019-01
Befolkning 37.31 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Adp - Employment - Förändring 13.2 2019-03
Medeltimlön 28.25 2019-03
Sysselsättningsgraden 61.9 2019-03
Lediga Jobb 547770 2018-12
Levnadslön Familj 2580 2018-12
Levnadslön Individuella 1930 2018-12
Icke Adp 16833 2019-01
Löne Tillväxt 2 2019-01
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.9 2019-03
Inflation (Månad) 0.7 2019-03
Konsumentprisindex Kpi 135 2019-03
Kärna Konsumentprisindexet 133 2019-03
Kärna Inflation Rate 1.6 2019-03
Bnp-Deflatorn 108 2018-12
Producentpriserna 117 2019-02
Producentpriserna Förändras 1.2 2019-02
Exportpriserna 113 2019-02
Importpriserna 121 2019-02
Mat Inflation 3.6 2019-03
KPI bostadshjälpmedel 144 2019-03
Cpi Transportfordon 141 2019-03
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.75 2019-03
Interbankränta 2.02 2019-04
Penningmängden M0 94101 2019-02
Penningmängden M1 1001502 2019-02
Penningmängden M2 1680339 2019-02
Penningmängden M3 2438126 2019-02
Banks Balansräkning 5900031 2019-02
Centralbanken Balansräkning 114373 2019-03
Valutareserven 83416 2019-03
Lån Till Den Privata Sektorn 431113 2019-02
Värde Ränta 0.1 2017-12
Utländska Aktieplacering 12045 2019-02
Privat skuld och BNP 267 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -2895 2019-02
Kurantkonto -15483 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -3 2017-12
Export 47970 2019-02
Import 50870 2019-02
Utlandsskulden 2691144 2018-12
Villkor För Handel 93.1 2019-02
Kapitalflöden -27 2018-12
Utländska Direktinvesteringar 17199 2018-12
Guldreserver 0 2018-12
Råolja Produktion 4379 2018-12
Terrorism Index 3.53 2017-12
Turister 1491861 2019-01
Vapen Sales 87 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 90.6 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.9 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -1536 2019-01
Statliga Utgifter 417805 2018-12
Statliga Intäkter 29096 2019-01
Skatteutgifter 28945 2019-01
Asylansökningar 5187 2018-04
Credit - Betyg 98.74
Statsskuld 671 2018-12
Militära Utgifter 19837 2017-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.5 2018-12
Personliga Skattesats 33 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 13.81 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.23 2018-12
Social Trygghet För Anställda 6.58 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 54.3 2019-03
Tillverkning - Pmi 50.5 2019-03
Industriproduktion 1.19 2019-01
Industriproduktion (Månadsvis) 0.15 2019-01
Manufacturing Produktion 1.86 2019-01
Kapacitetsutnyttjande 81.7 2018-12
Nya Beställningar 56269832 2019-02
Lagerförändringar 13422 2018-12
Konkurser 245 2019-02
Företagens Vinster 83963 2018-12
Bilregistreringar 124058 2019-02
Ledande Ekonomiska Index 0.3 2019-01
Internet hastighet 16206 2017-03
IP-adresser 15582991 2017-03
Konkurrenskraft - Index 79.92 2018-12
Konkurrenskraft Rank 12 2018-12
Korruption Index 81 2018-12
Korruption Placering 9 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 22 2018-12
Gruv Produktion -0.13 2019-01
Stål Produktion 1040 2019-02
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 50.76 2019-04
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.8 2019-02
Detaljhandel Ex Autos 0.6 2019-02
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.8 2019-02
Konsument - Spendera 1166783 2018-12
Disponibel Personlig Inkomst 1237732 2018-12
Personliga Besparingar 1.1 2018-12
Konsumentkrediter 618244 2019-02
Privat - Sektor - Credit 4348747 2019-02
Bankernas Utlåningsränta 3.95 2019-04
Bensinpriser 0.94 2019-03
Hushållen Skuld Till Bnp 100 2018-09
Hushållen Skuld Till Inkomst 176 2018-12
Hus Senaste Referens
Bygglov 7829124 2019-02
Bostäder 192 2019-03
Housing - Index 103 2019-02
Husägande Betyg 66.4 2017-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kanada - Ekonomiska indikatorer.