Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 14280.00 14342 14389 14437 14485 14582
Lagren Marknaden 5928.31 5859 5746 5635 5526 5309
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.44 6.5 6.55 6.6 6.66 6.77

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt -0.96 3.5 1.5 2.5 1.5 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.74 5.5 4.3 3.5 4.5 5
Arbetslöshet 6.26 7 6.5 6.5 6 6
Inflation - Betygsätt 1.42 1.6 2.3 3 2.8 3
Inflation (Månad) 0.13 0.3 0.8 0.3 0.2 0.5
Ränta 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
Handelsbalans 1567.40 2400 2600 300 2600 2700
Kurantkonto 795.00 -3500 -5500 -6000 -5500 -6000
Bytesbalans Till Bnp -0.44 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
Statsskulden Till Bnp 38.50 42 42 42 43 43
Statliga Budgetutskottet -6.50 -5.7 -5.7 -5.7 -4 -4
Förtroendekommissionen 102.90 110 108 105 107 105
Tillverkning - Pmi 54.60 55 53 51 52 51
Konsument - Confidence 93.40 95 100 100 105 112
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.70 4 3.5 5 2.5 3.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 25 22 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt -0.96 3.5 1.5 2.5 1.5 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.74 5.5 4.3 3.5 4.5 5
BNP 1119.19 1150 1150 1150 1270 1270
Bnp Fasta Priser 2708997.10 2732091 2837536 2803812 2830902 2944003
Fasta Bruttoinvesteringar 894086.10 834720 894996 925379 934320 971648
Bnp Per Capita 4450.70 4450 4450 4450 4700 4700
Bnp Per Capita Ppp 11812.20 10840 10840 10840 10840 11750
Bnp Från Jordbruk 50413.10 102159 87960 52178 52682 54786
Bnp Från Entreprenad 277292.80 267399 279481 286998 289771 301348
Bnp Från Tillverkning 555528.10 559138 581784 574972 580527 603720
Bnp Från Mining 199834.40 203891 205048 206829 208827 217170
Bnp Från Tjänster 49817.40 47443 50616 51561 52059 54139
Bnp Från Verktyg 38400.50 37611 40054 39745 40129 41732

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 6.26 7 6.5 6.5 6 6
Egenföretagare 128454184.00 129165517 129165517 129165517 132166325 132166325
Arbetslösa Personer 9767754.00 9572398 9572398 9572398 9154473 9154473
Arbetskraftsdeltagande 67.77 68 68 68 69 69
Lönerna I Manufacturing 2635445.63 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000
Minimilöner 4.42 4.4 4.4 4.4 4.6 4.6
Befolkning 270.20 273 272 273 275 275
Pensionsåldern Kvinnor 57.00 58 58 58 58 58
Pensionsåldern Män 57.00 58 58 58 58 58

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 1.42 1.6 2.3 3 2.8 3
Inflation (Månad) 0.13 0.3 0.8 0.3 0.2 0.5
Konsumentprisindex Kpi 106.29 107 107 109 109 112
Kärna Konsumentprisindexet 106.34 107 107 107 108 109
Kärna Inflation Rate 1.18 1.4 1.2 1.4 1.6 1.5
Producentpriserna 105.53 106 107 194 107 112
Mat Inflation 2.33 3.5 3.7 3.5 2.1 3.5
Producentpriserna Förändras 2.06 3.5 2.5 2.5 2.1 5
KPI bostadshjälpmedel 103.02 104 105 106 106 109
Cpi Transportfordon 102.75 105 105 106 106 109

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
Interbankränta 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Penningmängden M2 6888000.00 6736481 6753165 7060815 7082350 7524264
Valutareserven 138799.00 141297 143680 146064 148447 155597
Lån Till Den Privata Sektorn 4786667.00 5098724 5053092 5007669 5002067 5258053
Värde Ränta 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
Utlåningsräntan 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Lån Tillväxt -4.13 5.5 7.5 11 3.5 11
Cash Reserveringsgrad 3.00 3 3 4 4 5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 1567.40 2400 2600 300 2600 2700
Kurantkonto 795.00 -3500 -5500 -6000 -5500 -6000
Bytesbalans Till Bnp -0.44 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
Import 16787.20 13100 13300 13500 13700 14000
Export 18354.60 15500 15900 16100 15700 16700
Utlandsskulden 417527.80 440634 453620 446435 455366 469640
Utländska Direktinvesteringar 111.70 120 110 100 150 100
Remitteringar 2257.00 3190 2950 3353 3250 3670
Turister 132597.00 300000 500000 700000 800000 1000000
Guldreserver 78.57 80 80 80 81 81
Råolja Produktion 687.00 750 750 750 800 800
Vapen Sales 9.00 15 15 15 25 25

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 38.50 42 42 42 43 43
Statliga Budgetutskottet -6.50 -5.7 -5.7 -5.7 -4 -4
Regeringen Budgetutskottet Värde -348653.70 -350000 -350000 -350000 -310000 -310000
Statliga Utgifter 289963.74 205734 237834 300112 303012 315118
Statliga Intäkter 1960633.60 1530000 1530000 1530000 1530000 1530000
Skatteutgifter 2309287.30 2530000 2530000 2530000 2530000 2530000
Militära Utgifter 7380.00 7980 7980 7980 7980 7980

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 25 22 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
Social Security Rate För Företag 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Social Trygghet För Anställda 2.00 2 2 2 2 2

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Förtroendekommissionen 102.90 110 108 105 107 105
Tillverkning - Pmi 54.60 55 53 51 52 51
Industriproduktion 2.00 7.5 5.5 6.6 3.5 6.6
Industriproduktion (Månadsvis) -3.60 2 1.5 1.5 1.5 1.8
Kapacitetsutnyttjande 73.38 79 73 79 75 79
Bilregistreringar 84910.00 65000 76000 79000 80000 81000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Confidence 93.40 95 100 100 105 112
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.70 4 3.5 5 2.5 3.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -18.10 11 8.5 5.1 4.5 5.1
Konsument - Spendera 1458766.50 1462787 1514121 1509823 1524411 1585314
Konsumentkrediter 2558997.00 2641645 2637999 2645506 2674152 2777781
Bensinpriser 0.53 0.51 0.49 0.38 0.44 0.42
Hushållen Skuld Till Bnp 17.50 18 18 18 18 17

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Housing - Index 213.99 216 217 218 218 218


Indonesien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.