Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 14670.00 14690 14729 14769 14808 14888
Lagren Marknaden 6840.78 6767 6620 6475 6334 6061
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 7.20 7.33 7.38 7.44 7.49 7.6

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt -0.96 0.34 2.54 1.55 0.7 -1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.01 3.6 3.1 3.9 4.2 5.3
Arbetslöshet 5.83 5.7 6 5.85 5.8 5.7
Inflation - Betygsätt 3.47 3.2 2.8 2.6 2.2 2.5
Inflation (Månad) 0.95 0.2 0 0.3 0.2 0.5
Ränta 3.50 3.5 3.75 4 4 4
Handelsbalans 7560.00 2000 3000 5050 4000 2700
Kurantkonto 221.00 -3500 -5000 -6000 -6000 -6000
Bytesbalans Till Bnp 0.30 -1.7 -1.7 -1.7 -2 -2
Statsskulden Till Bnp 38.50 43 43 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -4.65 -4 -4 -4 -3.5 -3.5
Förtroendekommissionen 8.71 10 6 6 6 6
Tillverkning - Pmi 51.90 51 50.5 50.5 50.5 51
Konsument - Confidence 113.10 100 95 112 112 112
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -4.50 3 5 3.5 3.5 3.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt -0.96 0.34 2.54 1.55 0.7 -1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.01 3.6 3.1 3.9 4.2 5.3
BNP 1058.42 1230 1230 1230 1230 1370
Bnp Fasta Priser 2818579.00 2872654 2903222 2956847 2936959 3113560
Fasta Bruttoinvesteringar 910202.33 881471 917823 970526 948431 1021963
Bnp Per Capita 3756.91 4700 4700 4700 4700 4700
Bnp Per Capita Ppp 11444.96 10840 10840 11750 11750 11750
Bnp Från Jordbruk 80365.00 92081 81833 51429 83740 54155
Bnp Från Entreprenad 284580.70 274192 286866 299379 296533 315246
Bnp Från Tillverkning 587265.50 585201 596090 605614 611931 637712
Bnp Från Mining 204232.40 210677 218458 218322 212810 229893
Bnp Från Tjänster 52092.40 51218 49738 52223 54280 54991
Bnp Från Verktyg 41937.40 40013 40963 43654 43699 45968

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 5.83 5.7 6 5.85 5.8 5.7
Egenföretagare 135611895.00 132166325 132166325 132166325 132166325 132166325
Arbetslösa Personer 8402153.00 9154473 9154473 9154473 9154473 8953875
Arbetskraftsdeltagande 69.06 69 69 69 69 69
Lönerna I Manufacturing 2659274.00 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000
Minimilöner 4.42 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7
Befolkning 270.20 275 275 275 275 275
Pensionsåldern Kvinnor 57.00 58 58 58 58 58
Pensionsåldern Män 57.00 58 58 58 58 58

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 3.47 3.2 2.8 2.6 2.2 2.5
Inflation (Månad) 0.95 0.2 0 0.3 0.2 0.5
Konsumentprisindex Kpi 109.98 110 110 110 111 113
Kärna Konsumentprisindexet 109.10 108 108 109 110 111
Kärna Inflation Rate 2.60 1.5 1.2 1.5 1.5 1.5
Producentpriserna 110.33 108 108 110 111 113
Mat Inflation 5.20 2 2 3.5 3.5 3.5
Producentpriserna Förändras 2.48 2 1.7 2 2 3
KPI bostadshjälpmedel 105.13 106 106 106 107 109
Cpi Transportfordon 107.72 108 108 108 108 109

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 3.50 3.5 3.75 4 4 4
Interbankränta 3.75 3.75 4 4.25 4.25 4.25
Penningmängden M2 7810900.00 7192350 7180000 7184264 7184264 7174264
Valutareserven 135659.00 130678 132000 135597 135597 139570
Lån Till Den Privata Sektorn 5055398.00 5092755 5150867 5363309 5267725 5647564
Värde Ränta 2.75 2.75 3 3.25 3.25 3.25
Utlåningsräntan 4.25 4.25 4.5 4.75 4.75 4.75
Lån Tillväxt 6.65 3 3.2 5 5 5
Cash Reserveringsgrad 5.00 6 6.5 6.5 7 7

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans 7560.00 2000 3000 5050 4000 2700
Kurantkonto 221.00 -3500 -5000 -6000 -6000 -6000
Bytesbalans Till Bnp 0.30 -1.7 -1.7 -1.7 -2 -2
Import 19763.70 16000 15000 14000 14000 14000
Export 27321.70 18000 18000 18000 18000 16700
Utlandsskulden 411517.10 400000 410000 410640 410640 419640
Utländska Direktinvesteringar 147.20 130 140 150 150 160
Remitteringar 2324.01 2700 2750 2670 2670 3170
Turister 40790.00 900000 1200000 1000000 1000000 1200000
Guldreserver 78.57 81 81 81 81 81
Råolja Produktion 616.00 720 735 750 750 740
Vapen Sales 9.00 25 25 25 25 25

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 38.50 43 43 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -4.65 -4 -4 -4 -3.5 -3.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -1039200.00 -800000 -800000 -800000 -800000 -500000
Statliga Utgifter 150983.69 218321 236665 317200 157325 334011
Statliga Intäkter 1699950.00 1930000 1930000 1930000 1930000 1980000
Skatteutgifter 2739200.00 2330000 2330000 2330000 2330000 2330000
Militära Utgifter 9488.00 7980 7980 7980 7980 7980

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
Social Security Rate För Företag 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Social Trygghet För Anställda 2.00 2 2 2 2 2

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Förtroendekommissionen 8.71 10 6 6 6 6
Tillverkning - Pmi 51.90 51 50.5 50.5 50.5 51
Industriproduktion 0.75 2 2.7 -0.2 -0.2 -0.4
Kapacitetsutnyttjande 73.08 78 78 79 79 79
Bilregistreringar 82877.00 75000 85000 81000 81000 81000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Confidence 113.10 100 95 112 112 112
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -4.50 3 5 3.5 3.5 3.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 9.30 6 5 5 5 5.1
Konsument - Spendera 1513463.60 1521631 1511980 1569562 1577029 1652749
Konsumentkrediter 2730534.00 2704726 2742654 2872839 2845216 3025100
Bensinpriser 0.53 0.55 0.57 0.59 0.61 0.61
Hushållen Skuld Till Bnp 17.20 19.1 19.1 19.5 19.5 20

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Housing - Index 217.98 217 218 218 218 219


Indonesien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.