Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 14260.00 14081 14149 14219 14288 14428
Lagren Marknaden 6193.89 6195 6125 6057 5989 5855
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 7.27 7.45 7.53 7.61 7.69 7.85
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 4.20 2.6 -1.9 -0.8 3.6 -1.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.05 5.2 5.1 5 5.1 5.3
Arbetslöshet 5.01 5.2 4.9 4.9 4.9 4.9
Inflation - Betygsätt 3.32 3.9 3.1 3.2 3.4 3.7
Inflation (Månad) 0.31 0.8 0.9 0.5 0.6 0.5
Ränta 5.50 5.5 5 5 5 5
Handelsbalans -60.00 500 -900 -800 -800 300
Kurantkonto -8442.80 -3900 -3100 -4500 -5500 -3100
Bytesbalans Till Bnp -3.00 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2
Statsskulden Till Bnp 29.80 30.9 30.9 32.2 32.2 32.2
Statliga Budgetutskottet -1.76 -2.4 -2.4 -2.3 -2.3 -2.3
Förtroendekommissionen 108.81 106 105 106 106 108
Tillverkning - Pmi 49.60 50.9 50.2 51 51.2 51.5
Konsument - Confidence 124.80 122 123 125 124 128
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -6.50 -0.4 4.2 3.2 3 3.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 4.20 2.6 -1.9 -0.8 3.6 -1.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.05 5.2 5.1 5 5.1 5.3
BNP 1042.17 1126 1126 1150 1150 1150
Bnp Fasta Priser 2735191.60 2753974 2773478 2770839 2770839 2920472
Fasta Bruttoinvesteringar 869895.72 903696 960939 960025 960025 1011869
Bnp Per Capita 4284.70 4330 4330 4500 4500 4500
Bnp Per Capita Ppp 11605.90 11733 11733 12037 12037 12037
Bnp Från Jordbruk 88693.90 84717 48528 48482 48482 51100
Bnp Från Entreprenad 267906.20 272547 292043 291766 291765 307522
Bnp Från Tillverkning 564982.40 574280 581454 580901 580901 612272
Bnp Från Mining 198663.50 205919 210596 210396 210396 221758
Bnp Från Tjänster 51156.00 48893 50966 50918 50918 53668
Bnp Från Verktyg 36954.00 37722 39814 39776 39776 41924
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 5.01 5.2 4.9 4.9 4.9 4.9
Arbetslösa Personer 6871264.00 6775000 6775000 6610000 6610000 6610000
Arbetskraftsdeltagande 69.20 69.3 69.3 69.1 69.1 69.1
Minimilöner 3.94 3.94 3.94 4.1 4.1 4.1
Lönerna I Manufacturing 2653267.53 2850000 2850000 2850000 2850000 3100000
Befolkning 264.20 266 265 268 268 268
Pensionsåldern Kvinnor 58.00 58 58 58 58 58
Pensionsåldern Män 58.00 58 58 58 58 58
Levnadslön Familj 2954800.00 3150000 3150000 3150000 3150000 3230000
Levnadslön Individuella 1456700.00 1820000 1820000 1820000 1820000 1890000
Löner Lågutbildade 3427900.00 3270000 3270000 3270000 3270000 3330000
Löner Högutbildad 5017000.00 5240000 5240000 5240000 5240000 5310000
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 3.32 3.9 3.1 3.2 3.4 3.7
Inflation (Månad) 0.31 0.8 0.9 0.5 0.6 0.5
Konsumentprisindex Kpi 138.59 139 140 140 143 145
Kärna Konsumentprisindexet 128.91 129 130 132 133 135
Kärna Inflation Rate 3.18 2.7 3 3.2 3.2 3.5
Producentpriserna 167.63 178 176 175 172 185
Mat Inflation 4.85 3.8 4.2 4.2 3.9 4
Producentpriserna Förändras 1.93 1.5 3 3.5 4 5
KPI bostadshjälpmedel 132.52 135 135 136 137 140
Cpi Transportfordon 134.18 148 151 151 152 156
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 5.50 5.5 5 5 5 5
Interbankränta 6.15 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Penningmängden M2 5918515.30 5990000 6150000 6150000 6150000 6270000
Valutareserven 125900.04 115800 116200 116200 118000 172000
Lån Till Den Privata Sektorn 4766613.00 4750000 4830000 4878263 4884829 4950000
Värde Ränta 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Utlåningsräntan 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Lån Tillväxt 9.92 8.7 8 7.5 7.9 8.9
Cash Reserveringsgrad 6.00 6 6 6.5 6.5 6.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -60.00 500 -900 -800 -800 300
Kurantkonto -8442.80 -3900 -3100 -4500 -5500 -3100
Bytesbalans Till Bnp -3.00 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2
Import 15514.20 13200 15800 14700 13200 16700
Export 15450.70 13700 14900 15000 11900 16500
Utlandsskulden 391827.59 410000 410000 396855 406972 420000
Utländska Direktinvesteringar 104.90 98 105 110 100 98.8
Turister 1454141.00 1520000 1550000 1350000 1450000 1580000
Guldreserver 78.50 78.5 80.6 80.6 80.6 80.6
Råolja Produktion 759.00 797 801 800 800 805
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 29.80 30.9 30.9 32.2 32.2 32.2
Statliga Budgetutskottet -1.76 -2.4 -2.4 -2.3 -2.3 -2.3
Statliga Utgifter 209394.41 211132 297858 297575 297575 313644
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
Social Security Rate För Företag 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Social Trygghet För Anställda 4.00 4 4 4 4 4
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 108.81 106 105 106 106 108
Tillverkning - Pmi 49.60 50.9 50.2 51 51.2 51.5
Industriproduktion 3.60 1.5 3.5 4.5 5 6.6
Industriproduktion (Månadsvis) -15.80 0.7 4 3.5 3 1.8
Lagerförändringar 59179.55 25400 -26500 -26500 -26500 -29600
Bilregistreringar 89096.00 91000 86000 89000 55000 89000
Koppar~~pos=trunc 197834.00 166000 171000 160000 188000 168000
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 124.80 122 123 125 124 128
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -6.50 -0.4 4.2 3.2 3 3.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -1.80 2.8 3.9 4 6 5.1
Konsument - Spendera 1467542.40 1477952 1515347 1513905 1513905 1595660
Konsumentkrediter 2445720.00 2355754 2486828 2470728 2492677 2618630
Hushållen Skuld Till Bnp 17.00 16.8 16.8 16.8 16.8 17
Bensinpriser 0.46 0.45 0.44 0.42 0.41 0.41
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Housing - Index 210.38 212 213 213 214 217


Indonesien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.