Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 13630.00 13977 14028 14080 14132 14237
Lagren Marknaden 6291.66 6264 6205 6147 6089 5975
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.83 7.13 7.19 7.25 7.31 7.43
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 3.06 -0.8 3.6 2.8 -1.8 -1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.02 5 5.1 5.2 5.1 5.2
Arbetslöshet 5.28 5.1 5 5.1 4.9 5.3
Inflation - Betygsätt 2.72 3.2 3.4 3.3 3.7 3.7
Inflation (Månad) 0.34 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
Ränta 5.00 5 5 5 5 5
Handelsbalans -28.20 -800 700 300 300 300
Kurantkonto -7665.00 -5500 -8500 -6000 -10000 -8000
Bytesbalans Till Bnp -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Statsskulden Till Bnp 29.80 32.2 32.2 32.2 32.2 33.5
Statliga Budgetutskottet -2.20 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Förtroendekommissionen 105.33 106 106 105 108 108
Tillverkning - Pmi 49.50 51 51.2 51.5 51.5 51.5
Konsument - Confidence 126.40 125 124 123 128 128
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 3.2 3 -2.5 3.4 3.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 3.06 -0.8 3.6 2.8 -1.8 -1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.02 5 5.1 5.2 5.1 5.2
BNP 1042.17 1150 1150 1150 1150 1210
Bnp Fasta Priser 2818875.20 2690679 2804939 2892166 2962638 3116695
Fasta Bruttoinvesteringar 917892.88 883380 892078 941758 964705 1014870
Bnp Per Capita 4284.70 4600 4600 4600 4600 4750
Bnp Per Capita Ppp 11605.90 12037 12037 12037 12037 12037
Bnp Från Jordbruk 78603.00 82059 90956 80647 82612 86908
Bnp Från Entreprenad 280645.20 272564 274738 287942 294958 310296
Bnp Från Tillverkning 582944.50 569170 579389 598101 612675 644534
Bnp Från Mining 204595.50 204886 203729 209915 215030 226211
Bnp Från Tjänster 52525.00 50919 52460 53891 55204 58074
Bnp Från Verktyg 38412.80 37428 37896 39412 40372 42471
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 5.28 5.1 5 5.1 4.9 5.3
Egenföretagare 127067835.00 129000000 129000000 129000000 129000000 129000000
Arbetslösa Personer 6871264.00 6610000 6610000 6610000 6610000 6610000
Arbetskraftsdeltagande 69.20 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1
Minimilöner 3.94 4.1 4.1 4.1 4.1 4.4
Lönerna I Manufacturing 2703980.52 2850000 2850000 2850000 3100000 3100000
Befolkning 264.20 270 270 270 270 273
Pensionsåldern Kvinnor 58.00 58 58 58 58 58
Pensionsåldern Män 58.00 58 58 58 58 58
Levnadslön Familj 2954800.00 3150000 3150000 3150000 3230000 3200000
Levnadslön Individuella 1456700.00 1820000 1820000 1820000 1890000 1890000
Löner Lågutbildade 3427900.00 3270000 3270000 3270000 3330000 3330000
Löner Högutbildad 5017000.00 5240000 5240000 5240000 5310000 5310000
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 2.72 3.2 3.4 3.3 3.7 3.7
Inflation (Månad) 0.34 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 139.07 140 143 143 144 150
Kärna Konsumentprisindexet 130.34 132 133 134 135 140
Kärna Inflation Rate 3.02 3.2 3.2 3.1 3.5 3.5
Producentpriserna 167.65 172 174 173 176 184
Mat Inflation 4.28 4.2 3.9 4.1 4 4
Producentpriserna Förändras -0.44 3.5 4 3.5 5 5
KPI bostadshjälpmedel 133.33 136 137 137 138 143
Cpi Transportfordon 134.01 151 152 138 139 144
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 5.00 5 5 5 5 5
Interbankränta 5.47 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51
Penningmängden M2 6072672.20 6240000 6260000 6290000 6310000 6470000
Valutareserven 129183.28 129200 131100 134100 135100 147200
Lån Till Den Privata Sektorn 4859133.00 4768523 4888162 4964359 5091273 5356019
Värde Ränta 4.25 5.25 5.25 5.25 5.25 6
Utlåningsräntan 5.75 6.75 5.75 5.75 6.75 7.5
Lån Tillväxt 6.08 7.5 8 9.5 10 11
Cash Reserveringsgrad 5.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -28.20 -800 700 300 300 300
Kurantkonto -7665.00 -5500 -8500 -6000 -10000 -8000
Bytesbalans Till Bnp -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Import 14501.30 13700 11200 13500 16700 17500
Export 14473.10 14000 11900 13800 16500 17700
Utlandsskulden 395634.41 410000 410000 396855 420000 420000
Utländska Direktinvesteringar 105.00 110 100 105 98.8 98.8
Remitteringar 2898.41 2560 2500 2800 2610 2610
Turister 1291117.00 1350000 1450000 1390000 1580000 1480000
Guldreserver 78.54 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
Råolja Produktion 700.00 680 700 700 805 805
Vapen Sales 15.00 95 95 95 95 95
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 29.80 32.2 32.2 32.2 32.2 33.5
Statliga Budgetutskottet -2.20 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Regeringen Budgetutskottet Värde -259900.00 -410000 -410000 -410000 -410000 -410000
Statliga Utgifter 207796.35 157494 214734 213199 218394 229750
Statliga Intäkter 1894700.00 1720000 1720000 1720000 1720000 1720000
Skatteutgifter 2202200.00 2130000 2130000 2130000 2130000 2130000
Militära Utgifter 7661.00 7980 7980 7980 7980 7980
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
Social Security Rate För Företag 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Social Trygghet För Anställda 4.00 4 4 4 4 4
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 105.33 106 106 105 108 108
Tillverkning - Pmi 49.50 51 51.2 51.5 51.5 51.5
Industriproduktion 4.50 4.5 5 5.5 6.6 6.6
Industriproduktion (Månadsvis) -0.90 3.5 3 2.5 1.8 1.8
Kapacitetsutnyttjande 74.41 79 78 78 79.8 79.8
Bilregistreringar 86616.00 92000 55000 90000 89000 91000
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 126.40 125 124 123 128 128
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 3.2 3 -2.5 3.4 3.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.30 4 6 5 5.1 5.1
Konsument - Spendera 1512644.20 1478615 1504965 1551973 1589789 1672458
Konsumentkrediter 2525754.00 2461351 2512714 2569396 2644232 2781732
Hushållen Skuld Till Bnp 17.00 16.9 16.9 17 17 17
Bensinpriser 0.46 0.51 0.52 0.53 0.54 0.54
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Housing - Index 211.28 212 212 213 216 218


Indonesien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.