Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 16380.00 16554 16609 16663 16719 16832
Lagren Marknaden 4811.83 4633 4543 4455 4369 4198
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 8.18 8.23 8.3 8.37 8.44 8.57

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -1.74 3.6 2.8 -1.8 -1.8 -1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.97 -3.1 -1.2 3.3 5.2 5.2
Arbetslöshet 5.28 6.5 7.3 7.3 7.5 7.8
Inflation - Betygsätt 2.96 2.1 3.3 3.7 3.7 3.7
Inflation (Månad) 0.10 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Ränta 4.50 4 3.75 3.75 4.25 4.5
Handelsbalans 2340.00 700 300 -200 -200 200
Kurantkonto -8122.00 -8500 -6000 -10000 -10000 -8000
Bytesbalans Till Bnp -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7 -2.7
Statsskulden Till Bnp 29.80 32.2 32.2 32.2 32.2 34.5
Statliga Budgetutskottet -2.20 -5.1 -5.1 -5.1 -5.5 -5.5
Förtroendekommissionen 104.82 95 97 101 103 105
Tillverkning - Pmi 45.30 45.2 47.5 50.5 52 51
Konsument - Confidence 113.80 96 97 98 98.5 99
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -7.50 3 -2.5 3.4 3.4 3.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -1.74 3.6 2.8 -1.8 -1.8 -1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.97 -3.1 -1.2 3.3 5.2 5.2
BNP 1126.00 1150 1155 1150 1210 1210
Bnp Fasta Priser 2769908.70 2692894 2801974 2861316 2913944 3010104
Fasta Bruttoinvesteringar 951395.11 852355 912048 982791 1000868 1033896
Bnp Per Capita 4284.70 4600 4600 4600 4750 4750
Bnp Per Capita Ppp 11605.90 11860 12037 12037 11860 12248
Bnp Från Jordbruk 45657.20 87274 78244 47164 48031 49616
Bnp Från Entreprenad 293957.40 263754 278961 303658 309243 319448
Bnp Från Tillverkning 573467.90 556225 579447 592392 603288 623197
Bnp Från Mining 202263.30 195586 204156 208938 212781 219803
Bnp Från Tjänster 53578.40 50363 52210 55346 56364 58225
Bnp Från Verktyg 40094.30 36381 38182 41417 42179 43571

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 5.28 6.5 7.3 7.3 7.5 7.8
Egenföretagare 129366192.00 129000000 129000000 129000000 129000000 129000000
Arbetslösa Personer 6816840.00 6610000 6610000 6610000 6610000 6610000
Arbetskraftsdeltagande 69.32 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1
Minimilöner 3.94 4.1 4.1 4.1 4.1 4.4
Lönerna I Manufacturing 2703980.52 2850000 2850000 3100000 3100000 3100000
Befolkning 266.10 270 270 270 273 273
Pensionsåldern Kvinnor 58.00 58 58 58 58 58
Pensionsåldern Män 58.00 58 58 58 58 58
Levnadslön Familj 2954800.00 3150000 3150000 3230000 3230000 3200000
Levnadslön Individuella 1456700.00 1820000 1820000 1890000 1890000 1890000
Löner Högutbildad 5017000.00 5240000 5240000 5310000 5310000 5310000

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 2.96 2.1 3.3 3.7 3.7 3.7
Inflation (Månad) 0.10 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 104.72 105 107 108 109 112
Kärna Konsumentprisindexet 104.92 106 107 108 109 112
Kärna Inflation Rate 2.87 3 3.1 3.5 3.5 3.5
Producentpriserna 103.39 103 103 104 106 109
Mat Inflation 6.15 3.9 4.1 4 4 4
Producentpriserna Förändras 1.86 0.5 1.2 1.2 3 5
KPI bostadshjälpmedel 102.72 135 137 106 107 110
Cpi Transportfordon 102.15 151 138 108 106 112

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 4.50 4 3.75 3.75 4.25 4.5
Interbankränta 4.88 4.88 4.88 4.88 5.38 5.38
Penningmängden M2 6116500.00 6365641 6481504 6597366 6713228 7060815
Valutareserven 130444.00 131700 134100 135100 135100 147200
Lån Till Den Privata Sektorn 4842449.00 4692730 4809526 5091523 5094256 5356282
Värde Ränta 3.75 5.25 3.75 5.25 3.75 6
Utlåningsräntan 5.25 5.25 5.25 5.25 5.75 5.75
Lån Tillväxt 5.93 8 9.5 10 9.5 11
Cash Reserveringsgrad 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 2340.00 700 300 -200 -200 200
Kurantkonto -8122.00 -8500 -6000 -10000 -10000 -8000
Bytesbalans Till Bnp -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7 -2.7
Import 11601.60 11200 13500 16700 16700 17500
Export 13937.50 11900 13800 16500 16500 17700
Utlandsskulden 404281.95 410000 410000 420000 420000 420000
Utländska Direktinvesteringar 105.30 100 105 98.8 98.8 98.8
Remitteringar 2870.00 2878 2958 3037 3116 3353
Turister 885067.00 880000 900000 980000 1100000 1480000
Guldreserver 78.54 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
Råolja Produktion 725.00 900 950 1000 1050 950
Vapen Sales 15.00 95 95 95 95 95

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 29.80 32.2 32.2 32.2 32.2 34.5
Statliga Budgetutskottet -2.20 -5.1 -5.1 -5.1 -5.5 -5.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -259900.00 -410000 -410000 -410000 -410000 -410000
Statliga Utgifter 284729.74 206205 206513 294126 299536 309420
Statliga Intäkter 1894700.00 1720000 1720000 1720000 1720000 1720000
Skatteutgifter 2202200.00 2130000 2130000 2130000 2130000 2130000
Militära Utgifter 7661.00 7980 7980 7980 7980 7980

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
Social Security Rate För Företag 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Social Trygghet För Anställda 4.00 4 4 4 4 4

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen 104.82 95 97 101 103 105
Tillverkning - Pmi 45.30 45.2 47.5 50.5 52 51
Industriproduktion 3.00 5 5.5 6.6 6.6 6.6
Industriproduktion (Månadsvis) -4.00 3 2.5 1.8 1.8 1.8
Kapacitetsutnyttjande 74.41 78 78 79.8 79.8 79.8
Bilregistreringar 79437.00 55000 90000 89000 89000 91000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence 113.80 96 97 98 98.5 99
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -7.50 3 -2.5 3.4 3.4 3.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -0.30 6 5 5.1 5.1 5.1
Konsument - Spendera 1513446.30 1444853 1503719 1563390 1592146 1644686
Konsumentkrediter 2534119.00 2412254 2489259 2592384 2665893 2727188
Bensinpriser 0.40 0.38 0.36 0.34 0.33 0.31
Hushållen Skuld Till Bnp 17.80 16.9 17 17 17 17

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Housing - Index 210.97 212 213 216 216 218


Indonesien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.