Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 14480.00 14547 14603 14660 14717 14832
Lagren Marknaden 6120.73 5929 5761 5598 5440 5136
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.31 6.35 6.41 6.46 6.52 6.63

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt -0.96 2.5 -1.5 -0.5 4 -1.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.74 4.3 3.5 4.5 4 5
Arbetslöshet 6.26 6 5.8 5.7 5.7 5.7
Inflation - Betygsätt 1.33 2.3 3 2.8 3.5 3
Inflation (Månad) -0.16 0.8 0.3 0.2 0.2 0.5
Ränta 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
Handelsbalans 1316.40 2600 2100 3200 5000 2700
Kurantkonto -997.00 -5500 -6000 -5500 -5500 -6000
Bytesbalans Till Bnp -0.44 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
Statsskulden Till Bnp 38.50 42 42 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -6.50 -5.7 -5.7 -4.5 -4.5 -4.5
Förtroendekommissionen 102.90 108 105 107 110 105
Tillverkning - Pmi 53.50 53 51 52 52 51
Konsument - Confidence 107.40 100 100 105 100 112
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.20 3.5 5 2.5 3 3.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt -0.96 2.5 -1.5 -0.5 4 -1.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.74 4.3 3.5 4.5 4 5
BNP 1058.42 1150 1150 1270 1270 1270
Bnp Fasta Priser 2683111.60 2757988 3075257 2803812 2803852 2944003
Fasta Bruttoinvesteringar 874340.97 842632 1065498 925379 913686 971648
Bnp Per Capita 4312.35 4450 4450 4700 4700 4700
Bnp Per Capita Ppp 11444.96 10840 10840 10840 10840 11750
Bnp Från Jordbruk 79203.70 103127 53808 52178 82768 54786
Bnp Från Entreprenad 271471.40 269934 323820 286998 283688 301348
Bnp Från Tillverkning 558907.50 564438 644722 574972 584058 603720
Bnp Från Mining 196726.10 205823 233511 206829 205579 217170
Bnp Från Tjänster 49162.90 47892 56512 51561 51375 54139
Bnp Från Verktyg 38708.70 37967 44146 39745 40451 41732

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 6.26 6 5.8 5.7 5.7 5.7
Egenföretagare 128454184.00 129165517 129165517 132166325 132166325 132166325
Arbetslösa Personer 9767754.00 9572398 9572398 9154473 9154473 9154473
Arbetskraftsdeltagande 67.77 68 68 69 69 69
Lönerna I Manufacturing 2876184.70 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000
Minimilöner 4.42 4.42 4.42 4.6 4.6 4.6
Befolkning 270.20 272 273 275 275 275
Pensionsåldern Kvinnor 57.00 58 58 58 58 58
Pensionsåldern Män 57.00 58 58 58 58 58

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 1.33 2.3 3 2.8 3.5 3
Inflation (Månad) -0.16 0.8 0.3 0.2 0.2 0.5
Konsumentprisindex Kpi 106.46 107 152 109 109 112
Kärna Konsumentprisindexet 106.75 107 140 107 108 109
Kärna Inflation Rate 1.49 1.2 1.4 1.6 1.5 1.5
Producentpriserna 106.16 107 194 107 108 112
Mat Inflation 1.85 3.7 3.5 2.1 2 3.5
Producentpriserna Förändras 2.53 2.5 2.5 2.1 2 5
KPI bostadshjälpmedel 103.12 105 147 106 106 109
Cpi Transportfordon 103.12 105 106 106 107 109

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
Interbankränta 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Penningmängden M2 7119600.00 6753165 7060815 7082350 7082350 7524264
Valutareserven 137093.00 133680 136064 138447 140678 135597
Lån Till Den Privata Sektorn 4844433.00 5147053 5053092 5007669 5056003 5258053
Värde Ränta 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
Utlåningsräntan 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Lån Tillväxt 0.60 1.5 3 4.5 3 5
Cash Reserveringsgrad 3.00 3 3 3 3 5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 1316.40 2600 2100 3200 5000 2700
Kurantkonto -997.00 -5500 -6000 -5500 -5500 -6000
Bytesbalans Till Bnp -0.44 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
Import 17229.00 13300 14000 12500 11000 14000
Export 18545.40 15900 16100 15700 16000 16700
Utlandsskulden 415626.58 403620 406435 405366 400000 410640
Utländska Direktinvesteringar 116.80 110 100 150 150 100
Remitteringar 2259.79 2450 2553 2650 2700 2670
Turister 155607.00 500000 700000 800000 900000 1000000
Guldreserver 78.57 80 80 81 81 81
Råolja Produktion 610.00 750 750 800 800 800
Vapen Sales 9.00 15 15 25 25 25

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 38.50 42 42 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -6.50 -5.7 -5.7 -4.5 -4.5 -4.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -1039200.00 -850000 -850000 -800000 -800000 -800000
Statliga Utgifter 164256.60 207684 330268 300112 171648 315118
Statliga Intäkter 169900.00 1530000 1530000 1530000 1530000 1530000
Skatteutgifter 2739200.00 2530000 2530000 2330000 2330000 2330000
Militära Utgifter 9488.00 7980 7980 7980 7980 7980

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
Social Security Rate För Företag 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Social Trygghet För Anställda 2.00 2 2 2 2 2

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Förtroendekommissionen 102.90 108 105 107 110 105
Tillverkning - Pmi 53.50 53 51 52 52 51
Industriproduktion 2.00 5.5 6.6 3.5 2 6.6
Industriproduktion (Månadsvis) -3.60 1.5 1.5 1.5 1 1.8
Kapacitetsutnyttjande 75.33 75.5 76 77 78 79
Bilregistreringar 72270.00 66000 75000 80000 50000 81000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Confidence 107.40 100 100 105 100 112
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.20 3.5 5 2.5 3 3.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 14.70 15.5 16.1 10.5 6 5.1
Konsument - Spendera 1450299.50 1476652 1680230 1509823 1515563 1585314
Konsumentkrediter 2593280.00 2666684 2757417 2645506 2694523 2777781
Bensinpriser 0.53 0.5 0.48 0.46 0.43 0.41
Hushållen Skuld Till Bnp 17.80 18.5 18.6 19 19.1 19.5

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Housing - Index 214.79 217 218 218 218 218


Indonesien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.