Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 14139.00 14260 14329 14400 14470 14611
Lagren Marknaden 6191.95 6107 6045 5984 5924 5805
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 7.14 7.37 7.44 7.51 7.58 7.73
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 4.20 -1.9 -0.8 3.6 2.8 -1.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.05 5.1 5 5.1 5.2 5.3
Arbetslöshet 5.01 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
Inflation - Betygsätt 3.39 3.3 3.2 3.4 3.3 3.7
Inflation (Månad) -0.27 0.9 0.5 0.6 0.5 0.5
Ränta 5.25 5 5 5 5 5
Handelsbalans -160.50 -900 -800 300 700 300
Kurantkonto -8442.80 -9000 -5500 -8500 -6000 -10000
Bytesbalans Till Bnp -3.00 -4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Statsskulden Till Bnp 29.80 30.9 32.2 32.2 32.2 32.2
Statliga Budgetutskottet -1.76 -2.4 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Förtroendekommissionen 108.81 105 106 106 105 108
Tillverkning - Pmi 49.10 50.2 51 51.2 51.5 51.5
Konsument - Confidence 121.80 123 125 124 123 128
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.10 4.2 3.2 3 -2.5 3.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 4.20 -1.9 -0.8 3.6 2.8 -1.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.05 5.1 5 5.1 5.2 5.3
BNP 1042.17 1126 1150 1150 1150 1150
Bnp Fasta Priser 2735191.60 2773478 2770839 2756306 2874686 2920472
Fasta Bruttoinvesteringar 869895.72 960939 960025 904926 914260 1011869
Bnp Per Capita 4284.70 4330 4500 4500 4500 4500
Bnp Per Capita Ppp 11605.90 11733 12037 12037 12037 12037
Bnp Från Jordbruk 88693.90 48528 48482 84061 93217 51100
Bnp Från Entreprenad 267906.20 292043 291766 279212 281569 307522
Bnp Från Tillverkning 564982.40 581454 580901 583052 593797 612272
Bnp Från Mining 198663.50 210596 210396 209883 208795 221758
Bnp Från Tjänster 51156.00 50966 50918 52161 53765 53668
Bnp Från Verktyg 36954.00 39814 39776 38341 38839 41924
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 5.01 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
Arbetslösa Personer 6871264.00 6775000 6610000 6610000 6610000 6610000
Arbetskraftsdeltagande 69.20 69.3 69.1 69.1 69.1 69.1
Minimilöner 3.94 3.94 4.1 4.1 4.1 4.1
Lönerna I Manufacturing 2653267.53 2850000 2850000 2850000 2850000 3100000
Befolkning 264.20 265 266 266 266 266
Pensionsåldern Kvinnor 58.00 58 58 58 58 58
Pensionsåldern Män 58.00 58 58 58 58 58
Levnadslön Familj 2954800.00 3150000 3150000 3150000 3150000 3230000
Levnadslön Individuella 1456700.00 1820000 1820000 1820000 1820000 1890000
Löner Lågutbildade 3427900.00 3270000 3270000 3270000 3270000 3330000
Löner Högutbildad 5017000.00 5240000 5240000 5240000 5240000 5310000
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 3.39 3.3 3.2 3.4 3.3 3.7
Inflation (Månad) -0.27 0.9 0.5 0.6 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 138.37 140 140 143 143 145
Kärna Konsumentprisindexet 129.84 130 132 133 134 135
Kärna Inflation Rate 3.32 3 3.2 3.2 3.1 3.5
Producentpriserna 167.18 176 175 172 174 185
Mat Inflation 5.42 4.2 4.2 3.9 4.1 4
Producentpriserna Förändras 0.90 3 3.5 4 3.5 5
KPI bostadshjälpmedel 132.94 135 136 137 137 140
Cpi Transportfordon 133.45 151 151 152 138 157
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 5.25 5 5 5 5 5
Interbankränta 5.80 7.21 7.21 5.87 5.87 7.21
Penningmängden M2 5934216.20 6150000 6240000 6260000 6290000 6310000
Valutareserven 124300.00 127500 129200 131100 134100 135100
Lån Till Den Privata Sektorn 4775245.00 4830000 4878263 4884829 5009710 4950000
Värde Ränta 4.50 5.25 5.25 5.25 4.25 5.25
Utlåningsräntan 6.00 6.75 6.75 5.75 5.75 6.75
Lån Tillväxt 9.58 8 7.5 7.9 8.2 8.9
Cash Reserveringsgrad 6.00 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -160.50 -900 -800 300 700 300
Kurantkonto -8442.80 -9000 -5500 -8500 -6000 -10000
Bytesbalans Till Bnp -3.00 -4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Import 14258.20 15000 13700 11200 13500 16700
Export 14097.70 14900 14000 11900 13800 16500
Utlandsskulden 391827.59 410000 410000 396855 406972 420000
Utländska Direktinvesteringar 104.90 105 110 100 105 98.8
Turister 1555346.00 1550000 1350000 1450000 1390000 1580000
Guldreserver 78.54 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
Råolja Produktion 736.00 801 800 800 800 805
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 29.80 30.9 32.2 32.2 32.2 32.2
Statliga Budgetutskottet -1.76 -2.4 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Statliga Utgifter 209394.41 297858 297575 161335 220074 313644
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
Social Security Rate För Företag 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Social Trygghet För Anställda 4.00 4 4 4 4 4
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 108.81 105 106 106 105 108
Tillverkning - Pmi 49.10 50.2 51 51.2 51.5 51.5
Industriproduktion 14.70 3.5 4.5 5 5.5 6.6
Industriproduktion (Månadsvis) 7.20 4 3.5 3 2.5 1.8
Bilregistreringar 92938.00 86000 89000 55000 90000 89000
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 121.80 123 125 124 123 128
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.10 4.2 3.2 3 -2.5 3.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.10 3.9 4 6 5 5.1
Konsument - Spendera 1467542.40 1515347 1513905 1514678 1542387 1595660
Konsumentkrediter 2477053.00 2486828 2470728 2521384 2575195 2618630
Hushållen Skuld Till Bnp 16.90 17 16.9 16.9 17 17
Bensinpriser 0.45 0.41 0.4 0.39 0.38 0.4
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing - Index 210.38 213 213 214 214 217


Indonesien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.