Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 14290.00 14337 14384 14431 14480 14577
Lagren Marknaden 6258.75 6158 6039 5922 5808 5580
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.63 6.68 6.73 6.79 6.84 6.96

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt -0.42 1 3.5 1.5 2.5 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.07 2.5 6.5 6 5 5.5
Arbetslöshet 7.07 8.5 7.5 6.5 6.5 6.5
Inflation - Betygsätt 1.38 1.4 1.5 1.8 2.3 3
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5
Ränta 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
Handelsbalans 1958.50 2100 -1200 -100 300 300
Kurantkonto 795.00 -5000 -7500 -6900 -8000 -8000
Bytesbalans Till Bnp -2.70 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Statsskulden Till Bnp 30.50 40 40 40 40 42
Statliga Budgetutskottet -2.20 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -4
Förtroendekommissionen 102.90 103 108 105 105 105
Tillverkning - Pmi 50.90 52 55 53 51 51
Konsument - Confidence 84.90 95 98 100 100 112
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 4.80 4 4 3.5 5 3.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 25 22 22 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt -0.42 1 3.5 1.5 2.5 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.07 2.5 6.5 6 5 5.5
BNP 1119.19 1150 1150 1150 1150 1270
Bnp Fasta Priser 2708997.10 2800378 2770594 2757988 3075257 2940397
Fasta Bruttoinvesteringar 894086.10 961860 898224 842632 1065498 1009953
Bnp Per Capita 4450.70 4450 4450 4450 4450 4700
Bnp Per Capita Ppp 11812.20 10840 10840 10840 10840 11750
Bnp Från Jordbruk 50413.10 46159 73647 103127 53808 48467
Bnp Från Entreprenad 277292.80 297191 280465 269934 323820 312050
Bnp Från Tillverkning 555528.10 579776 580921 564438 644722 608765
Bnp Från Mining 199834.40 204488 205804 205823 233511 214713
Bnp Från Tjänster 49817.40 54168 53664 47892 56512 56876
Bnp Från Verktyg 38400.50 40535 39040 37967 44146 42562

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 7.07 8.5 7.5 6.5 6.5 6.5
Egenföretagare 128454184.00 132165517 132165517 132165517 132165517 134434782
Arbetslösa Personer 9767754.00 7049693 7049693 7049693 7049693 6975287
Arbetskraftsdeltagande 67.77 68 68 68 68 69
Lönerna I Manufacturing 2635445.63 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000
Minimilöner 4.42 4.4 4.4 4.4 4.4 4.6
Befolkning 270.20 273 273 272 273 275
Pensionsåldern Kvinnor 57.00 58 58 58 58 58
Pensionsåldern Män 57.00 58 58 58 58 58

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 1.38 1.4 1.5 1.8 2.3 3
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 106.06 106 107 107 108 111
Kärna Konsumentprisindexet 106.22 106 107 107 108 110
Kärna Inflation Rate 1.53 1.5 1.7 1.5 1.5 2
Producentpriserna 105.40 185 104 106 194 194
Mat Inflation 1.92 4.5 3.5 3.7 3.5 3.5
Producentpriserna Förändras 1.82 3 3.5 2.5 2.5 5
KPI bostadshjälpmedel 102.91 104 104 105 105 108
Cpi Transportfordon 103.01 104 105 104 105 109

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
Interbankränta 3.77 4.04 4.04 4.04 4.04 4.54
Penningmängden M2 6761000.00 6713228 6736481 6753165 7060815 7524264
Valutareserven 138787.35 139000 141297 143680 146064 155597
Lån Till Den Privata Sektorn 4766229.00 5111756 5147053 5135453 5062821 5341276
Värde Ränta 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 3.25
Utlåningsräntan 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.75
Lån Tillväxt -1.90 2.5 11 7.5 11 11
Cash Reserveringsgrad 3.00 3 3 3 4 5

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 1958.50 2100 -1200 -100 300 300
Kurantkonto 795.00 -5000 -7500 -6900 -8000 -8000
Bytesbalans Till Bnp -2.70 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Import 13342.20 15700 15600 15300 15500 16500
Export 15300.70 14500 15500 14700 16700 16700
Utlandsskulden 417527.80 434833 440634 453620 446435 469640
Utländska Direktinvesteringar 111.10 150 120 100 100 100
Remitteringar 2257.00 2900 3190 2950 3353 3670
Turister 141264.00 400000 900000 900000 1000000 1200000
Guldreserver 78.57 80 80 80 81 81
Råolja Produktion 703.48 950 950 950 950 1000
Vapen Sales 8.00 15 15 15 35 75

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 30.50 40 40 40 40 42
Statliga Budgetutskottet -2.20 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -4
Regeringen Budgetutskottet Värde -348653.70 -350000 -350000 -350000 -350000 -310000
Statliga Utgifter 289963.74 287862 163402 207684 330268 302255
Statliga Intäkter 1960633.60 1530000 1530000 1530000 1530000 1530000
Skatteutgifter 2309287.30 2530000 2530000 2530000 2530000 2530000
Militära Utgifter 7661.00 7980 7980 7980 7980 7980

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 25 22 22 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74
Social Security Rate För Företag 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Social Trygghet För Anställda 2.00 2 2 2 2 2

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Förtroendekommissionen 102.90 103 108 105 105 105
Tillverkning - Pmi 50.90 52 55 53 51 51
Industriproduktion 2.00 3.5 19 5.5 6.6 6.6
Industriproduktion (Månadsvis) -3.60 2 2 1.5 1.5 1.8
Kapacitetsutnyttjande 71.96 75 79 73 79 79
Bilregistreringar 52910.00 73000 75000 76000 79000 81000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Confidence 84.90 95 98 100 100 112
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 4.80 4 4 3.5 5 3.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -19.20 6.5 13.5 5.5 5.1 5.1
Konsument - Spendera 1458766.50 1530094 1520413 1476652 1680230 1606599
Konsumentkrediter 2545948.00 2537173 2623843 2666684 2757417 2664032
Bensinpriser 0.54 0.51 0.49 0.46 0.44 0.42
Hushållen Skuld Till Bnp 17.50 19 19 19 19 18

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Housing - Index 213.99 216 216 217 218 218


Indonesien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.