Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 14140.00 14343 14416 14490 14564 14713
Lagren Marknaden 6323.71 6133 6058 5984 5912 5768
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 7.43 8.11 8.2 8.28 8.37 8.55
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt -0.52 3.4 2.6 -0.9 -0.9 -0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.07 4.9 5.2 5.1 5 5.3
Arbetslöshet 5.01 5.4 5.4 4.9 4.9 4.9
Inflation - Betygsätt 3.32 2.9 2.9 3.1 3.2 3.7
Inflation (Månad) 0.68 0.7 0.8 0.9 0.5 0.5
Ränta 6.00 6 6.5 6.5 6.5 5.75
Handelsbalans 207.60 -1200 500 -900 -800 300
Kurantkonto -6966.00 -5000 -3900 -3100 -4500 -3100
Bytesbalans Till Bnp -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
Statsskulden Till Bnp 29.80 30.9 30.9 30.9 32.2 32.2
Statliga Budgetutskottet -1.76 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3 -2.3
Förtroendekommissionen 102.10 106 106 105 106 108
Tillverkning - Pmi 51.60 51.2 50.9 50.2 51 51.5
Konsument - Confidence 128.20 122 122 123 125 128
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.40 6.4 -0.4 4.2 3.2 3.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt -0.52 3.4 2.6 -0.9 -0.9 -0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.07 4.9 5.2 5.1 5 5.3
BNP 1015.54 1126 1126 1126 1150 1150
Bnp Fasta Priser 2625042.10 2667540 2753974 2773478 2770839 2920472
Fasta Bruttoinvesteringar 861834.53 848726 903696 960939 960025 1011869
Bnp Per Capita 4130.66 4332 4332 4332 4567 4567
Bnp Per Capita Ppp 11188.74 11733 11733 11733 12037 12037
Bnp Från Jordbruk 80035.80 86431 84717 48528 48482 51100
Bnp Från Entreprenad 265916.20 259693 272547 292043 291765 307522
Bnp Från Tillverkning 555287.70 559015 574280 581455 580901 612272
Bnp Från Mining 199882.80 204982 205919 210596 210396 221758
Bnp Från Tjänster 49676.80 47671 48893 50966 50918 53668
Bnp Från Verktyg 36514.80 36512 37722 39814 39776 41924
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 5.01 5.4 5.4 4.9 4.9 4.9
Arbetslösa Personer 6871264.00 6775000 6775000 6775000 6610000 6610000
Arbetskraftsdeltagande 69.20 69.3 69.3 69.3 69.1 69.1
Minimilöner 3.94 3.94 3.94 3.94 4.1 4.1
Lönerna I Manufacturing 2653267.53 2740000 2850000 2850000 2850000 3100000
Befolkning 264.20 266 266 265 268 268
Pensionsåldern Kvinnor 58.00 58 58 58 58 58
Pensionsåldern Män 58.00 58 58 58 58 58
Levnadslön Familj 2954800.00 3150000 3150000 3150000 3150000 3230000
Levnadslön Individuella 1456700.00 1820000 1820000 1820000 1820000 1890000
Löner Lågutbildade 3427900.00 3270000 3270000 3270000 3270000 3330000
Löner Högutbildad 5017000.00 5240000 5240000 5240000 5240000 5310000
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 3.32 2.9 2.9 3.1 3.2 3.7
Inflation (Månad) 0.68 0.7 0.8 0.9 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 137.40 138 138 140 140 145
Kärna Konsumentprisindexet 128.00 128 129 130 132 135
Kärna Inflation Rate 3.12 3 2.7 3 3.2 3.5
Producentpriserna 167.32 176 178 176 175 185
Mat Inflation 4.14 3.5 3.8 4.2 4.2 4
Producentpriserna Förändras 2.08 6.8 6.5 6 5.5 5
KPI bostadshjälpmedel 132.12 133 134 135 136 140
Cpi Transportfordon 146.46 149 146 151 151 156
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 6.00 6 6.5 6.5 6.5 5.75
Interbankränta 7.03 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21
Penningmängden M2 5744048.70 5910000 5990000 6150000 6150000 6270000
Valutareserven 120347.15 115400 115800 116200 116200 172000
Lån Till Den Privata Sektorn 4652218.00 4603903 4720045 4878263 4884829 5136811
Värde Ränta 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Utlåningsräntan 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
Lån Tillväxt 11.05 9.9 5.7 6.3 5.9 5.9
Cash Reserveringsgrad 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 207.60 -1200 500 -900 -800 300
Kurantkonto -6966.00 -5000 -3900 -3100 -4500 -3100
Bytesbalans Till Bnp -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
Import 14534.20 12200 13200 15800 14700 16700
Export 14741.80 11000 13700 14900 15000 16500
Utlandsskulden 387592.08 373872 378324 396855 406972 417889
Utländska Direktinvesteringar 107.90 93.8 98 105 110 98.8
Turister 1303808.00 1470000 1520000 1550000 1550000 1580000
Guldreserver 78.50 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
Råolja Produktion 768.00 794 797 801 800 805
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 29.80 30.9 30.9 30.9 32.2 32.2
Statliga Budgetutskottet -1.76 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3 -2.3
Statliga Utgifter 153652.73 198218 211132 297858 297575 313644
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
Social Security Rate För Företag 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
Social Trygghet För Anställda 4.00 4 4 4 4 4
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 102.10 106 106 105 106 108
Tillverkning - Pmi 51.60 51.2 50.9 50.2 51 51.5
Industriproduktion 7.90 6 5.7 5.1 5.3 6.6
Industriproduktion (Månadsvis) 6.40 -0.6 0.7 4 3.5 1.8
Lagerförändringar 61523.99 48200 25400 -26500 -26500 -29600
Bilregistreringar 84146.00 56000 91000 86000 102000 89000
Koppar~~pos=trunc 197834.00 269000 266000 271000 260000 268000
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 128.20 122 122 123 125 128
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.40 6.4 -0.4 4.2 3.2 3.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.70 3.6 2.8 3.9 4 5.1
Konsument - Spendera 1442320.30 1429535 1477952 1515347 1513905 1595660
Konsumentkrediter 2401318.00 2300878 2355754 2486828 2492677 2618630
Hushållen Skuld Till Bnp 17.00 16.8 16.8 16.8 16.8 17
Bensinpriser 0.45 0.44 0.42 0.41 0.4 0.4
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Housing - Index 209.46 210 212 213 213 217


Indonesien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.