Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
Lagren Marknaden 1271.46 1280 1257 1235 1213 1170
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 2.3 2.3 2.5 2.1 2.3
Arbetslöshet 5.50 5 5.1 4.9 4.9 5
Inflation - Betygsätt 1.80 1.6 1.9 1.7 1.6 1.8
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Handelsbalans -0.53 -0.54 -0.78 -0.78 -0.78 -0.94
Kurantkonto 725.20 -400 1370 1370 1370 1400
Bytesbalans Till Bnp 4.80 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9
Statsskulden Till Bnp 21.40 20.5 20.5 20 20 20
Statliga Budgetutskottet 2.40 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4
Förtroendekommissionen 102.90 105 105 106 106 102
Konsument - Confidence -1.00 -2.6 -3.2 -3.8 -3.8 -3
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.80 -0.75 0.5 0.5 0.5 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Personliga Skattesats 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 2.3 2.3 2.5 2.1 2.3
BNP 69.49 72.1 72.1 74.5 74.5 74.5
Bnp Fasta Priser 12433.90 12655 12654 12679 12745 12945
Fasta Bruttoinvesteringar 2375.50 2331 2517 2522 2435 2575
Bnp Per Capita 107243.20 109000 109000 109500 109500 109500
Bnp Per Capita Ppp 93734.28 95000 95000 95500 95500 95500
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 5.50 5 5.1 4.9 4.9 5
Löner 5301.25 5499 5150 5150 5150 5200
Minimilöner 2071.07 2071 2071 2095 2095 2095
Befolkning 0.60 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.80 1.6 1.9 1.7 1.6 1.8
Konsumentprisindex Kpi 105.55 106 106 107 107 108
Kärna Konsumentprisindexet 105.26 105 105 104 104 106
Producentpriserna 104.90 111 108 112 107 110
Producentpriserna Förändras 0.40 0.5 0.8 1.1 1.5 1.8
Inflation (Månad) -0.10 0.3 0.4 0.4 0.4 0.7
Mat Inflation 1.65 1.3 1.5 1.5 1.5 2.2
Cpi Transportfordon 104.46 105 105 105 105 107
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -0.53 -0.54 -0.78 -0.78 -0.78 -0.94
Kurantkonto 725.20 -400 1370 1370 1370 1400
Bytesbalans Till Bnp 4.80 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9
Import 1.74 1.67 1.8 1.8 1.8 2
Export 1.20 1.3 1.02 1.02 1.02 1.06
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 21.40 20.5 20.5 20 20 20
Statliga Budgetutskottet 2.40 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4
Statliga Utgifter 2189.70 2186 2236 2241 2244 2288
Offentliga Utgifterna Till Bnp 43.10 43.6 43.6 44 44 44
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Personliga Skattesats 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
Social Security Rate För Företag 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Social Trygghet För Anställda 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 102.90 105 105 106 106 102
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence -1.00 -2.6 -3.2 -3.8 -3.8 -3
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.80 -0.75 0.5 0.5 0.5 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.10 3 2.9 2.9 2.9 2.5
Konsument - Spendera 3871.70 3973 3942 3950 3968 4033
Bensinpriser 1.30 1.22 1.19 1.16 1.17 1.16
Bankernas Utlåningsränta 1.65 1.73 1.73 1.98 1.68 1.98


Luxemburg - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.