Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.12 1.12 1.11 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 1267.17 1419 1394 1371 1347 1301
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.6 0.4 0.5 0.5 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.70 1.9 2.3 2.3 2.5 2.3
Arbetslöshet 5.40 5.1 5 5.1 4.9 5
Inflation - Betygsätt 2.10 1.8 1.6 1.9 1.7 1.8
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalans -0.56 -0.37 -0.54 -0.78 -0.78 -0.94
Kurantkonto -560.50 -400 998 1370 1370 1400
Bytesbalans Till Bnp 4.80 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9
Statsskulden Till Bnp 21.40 20.5 20.5 20.5 20 20
Statliga Budgetutskottet 2.40 1.1 1.1 1.1 1.4 1.4
Förtroendekommissionen 104.70 105 105 105 106 102
Konsument - Confidence 1.20 -3 -2.6 -3.2 -3.8 -3
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.80 -0.75 0.5 0.5 0.5 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Personliga Skattesats 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.6 0.4 0.5 0.5 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.70 1.9 2.3 2.3 2.5 2.3
BNP 62.40 72.1 72.1 72.1 74.5 74.5
Bnp Fasta Priser 12369.40 12530 12655 12654 12679 12945
Fasta Bruttoinvesteringar 2460.20 2487 2331 2517 2522 2575
Bnp Per Capita 107865.27 109000 109000 109000 109500 109500
Bnp Per Capita Ppp 94277.97 97000 97000 97000 98000 98000
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 5.40 5.1 5 5.1 4.9 5
Löner 5301.25 5499 5525 5150 5150 5200
Minimilöner 2071.07 2071 2071 2071 2095 2095
Befolkning 0.60 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 2.10 1.8 1.6 1.9 1.7 1.8
Konsumentprisindex Kpi 105.33 106 106 106 107 108
Kärna Konsumentprisindexet 105.14 104 105 105 104 106
Producentpriserna 105.78 110 111 108 112 110
Producentpriserna Förändras 1.50 2.5 2.4 2.2 2.2 2
Inflation (Månad) 0.18 0.5 0.3 0.4 0.4 0.7
Mat Inflation 1.39 1.6 1.3 1.5 1.5 2.2
Cpi Transportfordon 104.39 105 105 105 105 107
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -0.56 -0.37 -0.54 -0.78 -0.78 -0.94
Kurantkonto -560.50 -400 998 1370 1370 1400
Bytesbalans Till Bnp 4.80 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9
Import 1.65 1.67 1.62 1.8 1.8 2
Export 1.08 1.3 1.08 1.02 1.02 1.06
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 21.40 20.5 20.5 20.5 20 20
Statliga Budgetutskottet 2.40 1.1 1.1 1.1 1.4 1.4
Statliga Utgifter 2186.20 2146 2186 2236 2241 2288
Offentliga Utgifterna Till Bnp 43.10 43.6 43.6 43.6 44 44
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Personliga Skattesats 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
Social Security Rate För Företag 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Social Trygghet För Anställda 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 104.70 105 105 105 106 102
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 1.20 -3 -2.6 -3.2 -3.8 -3
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.80 -0.75 0.5 0.5 0.5 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.10 3 4.25 2.9 2.9 2.5
Konsument - Spendera 3853.80 3917 3973 3942 3950 4033
Bensinpriser 1.28 1.25 1.22 1.19 1.16 1.16
Bankernas Utlåningsränta 1.77 1.73 1.73 1.73 1.98 1.98


Luxemburg - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.