Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.08 1.1 1.1 1.1 1.09 1.09
Lagren Marknaden 1401.88 1266 1242 1219 1196 1150
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.00 2.5 2.1 2.2 2.3 2.3
Arbetslöshet 5.40 5.3 5.4 5.3 5.3 5.2
Inflation - Betygsätt 1.90 1.7 1.6 1.8 1.6 2
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -0.67 -0.78 -0.78 -0.78 -0.94 -0.94
Kurantkonto -271.60 250 620 -260 1400 1150
Bytesbalans Till Bnp 4.80 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6
Statsskulden Till Bnp 21.40 20 20 20 20 19.5
Statliga Budgetutskottet 2.40 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3
Förtroendekommissionen 96.70 101 102 102 102 104
Konsument - Confidence -4.60 -2.2 -1.6 -1.8 -1 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.30 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Personliga Skattesats 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.00 2.5 2.1 2.2 2.3 2.3
BNP 69.49 74.5 74.5 74.5 74.5 77.5
Bnp Fasta Priser 13084.90 12589 13266 13229 13386 13694
Fasta Bruttoinvesteringar 2417.50 2405 2322 2444 2473 2530
Bnp Per Capita 107243.20 109500 109500 109500 109500 110000
Bnp Per Capita Ppp 93734.28 95500 95500 95500 95500 95700
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 5.40 5.3 5.4 5.3 5.3 5.2
Löner 5382.90 5150 5150 5150 5200 5200
Minimilöner 2071.07 2095 2095 2095 2095 2115
Befolkning 0.60 0.62 0.62 0.62 0.62 0.63
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.90 1.7 1.6 1.8 1.6 2
Konsumentprisindex Kpi 105.40 107 107 108 108 110
Harmoniserade Konsumentprisindexet 106.21 107 107 107 109 111
Kärna Konsumentprisindexet 106.09 106 106 107 107 108
Producentpriserna 104.01 106 106 105 105 108
Producentpriserna Förändras -1.80 1.1 1.5 1.5 1.8 2.2
Inflation (Månad) -0.64 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7
Mat Inflation 1.48 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2
Cpi Transportfordon 105.94 105 106 107 107 109
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -0.67 -0.78 -0.78 -0.78 -0.94 -0.94
Kurantkonto -271.60 250 620 -260 1400 1150
Bytesbalans Till Bnp 4.80 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6
Import 1.73 1.8 1.8 1.8 2 2
Export 1.06 1.02 1.02 1.02 1.06 1.06
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 21.40 20 20 20 20 19.5
Statliga Budgetutskottet 2.40 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3
Regeringen Budgetutskottet Värde 1600.00 903 903 903 903 950
Statliga Utgifter 2240.00 2217 2219 2265 2292 2344
Offentliga Utgifterna Till Bnp 43.10 44 44 44 44 44.4
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
Personliga Skattesats 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
Social Security Rate För Företag 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Social Trygghet För Anställda 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 96.70 101 102 102 102 104
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence -4.60 -2.2 -1.6 -1.8 -1 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.30 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.00 2.9 2.9 2.9 2.5 2.5
Konsument - Spendera 3897.10 3920 3923 3940 3987 4078
Konsumentkrediter 1841.00 1789 1782 1785 1840 1883
Bensinpriser 1.26 1.12 1.15 1.18 1.22 1.22
Bankernas Utlåningsränta 1.59 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63


Luxemburg - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.