Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 437.99 436 436 436 436 436

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.40 0.5 0.5 0.5 1.2 1.2
Arbetslöshet 17.70 17.4 17.4 17.4 16.8 16.8
Inflation - Betygsätt 363.10 400 460 380 260 100
Ränta 16.30 15 15 15 14 14
Handelsbalans -555532.00 -532797 -529860 -526947 -526947 -527034
Bytesbalans Till Bnp -7.80 -12 -12 -12 -13.4 -13.4
Statsskulden Till Bnp 259.40 75 75 75 75 75
Statliga Budgetutskottet -11.30 -12 -12 -12 -12 -10
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.40 0.5 0.5 0.5 1.2 1.2
BNP 18.90 6 6 6 6 15
Bnp Per Capita 1724.10 1480 1480 1480 1480 1700

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 17.70 17.4 17.4 17.4 16.8 16.8
Befolkning 43.85 44.75 44.75 44.77 44.77 45.76

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 363.10 400 460 380 260 100
Konsumentprisindex Kpi 8117.82 21974 37776 38966 29224 77931
Inflation (Månad) 11.66 4 4 4 4 5

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 16.30 15 15 15 14 14

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -555532.00 -532797 -529860 -526947 -526947 -527034
Bytesbalans Till Bnp -7.80 -12 -12 -12 -13.4 -13.4

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 259.40 75 75 75 75 75
Statliga Budgetutskottet -11.30 -12 -12 -12 -12 -10
Militära Utgifter 457.00 3450 3450 3600 3600 3600

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17


Sudan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.