Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 55.00 55.4 55.8 56.2 56.6 57.4

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.50 -8.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Arbetslöshet 13.00 13.7 14.6 14.6 14.6 14.6
Inflation - Betygsätt 212.30 145 125 90 92 85
Ränta 16.50 15 15 15 15 16
Handelsbalans -445607.00 -532797 -529860 -528406 -528406 -527034
Bytesbalans Till Bnp -7.80 -14 -16 -16 -16 -16
Statsskulden Till Bnp 62.00 82 75 75 75 75
Statliga Budgetutskottet -8.50 -10.3 -12 -12 -12 -12
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.50 -8.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
BNP 18.90 9.7 6 6 6 6
Bnp Per Capita 1724.10 1600 1480 1480 1480 1480

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 13.00 13.7 14.6 14.6 14.6 14.6
Befolkning 42.80 43.78 44.75 44.75 44.75 44.77

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 212.30 145 125 90 92 85
Konsumentprisindex Kpi 5576.90 2549 5731 6686 8350 3008
Inflation (Månad) 14.19 3 3.5 4 4 4

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 16.50 15 15 15 15 16

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -445607.00 -532797 -529860 -528406 -528406 -527034
Bytesbalans Till Bnp -7.80 -14 -16 -16 -16 -16

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 62.00 82 75 75 75 75
Statliga Budgetutskottet -8.50 -10.3 -12 -12 -12 -12
Militära Utgifter 2254.00 3450 3450 3450 3450 3600

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17


Sudan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.