Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 45.00 48.5 52.26 56.33 60.7 70.5
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 12.90 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
Inflation - Betygsätt 53.10 53 45 40 25 18
Ränta 15.30 14.2 13.8 12.6 12.5 12.3
Handelsbalans -118361.00 -529860 -528406 -528406 -528406 -527034
Bytesbalans Till Bnp -2.40 -12 -12 -10 -10 -10
Statsskulden Till Bnp 62.00 65 65 67 67 67
Statliga Budgetutskottet -8.50 -8.7 -8.7 -10.3 -10.3 -10.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
BNP 40.85 55 55 60 60 60
Bnp Per Capita 1855.60 1750 1750 1690 1690 1690
Bnp Per Capita Ppp 4435.86 4869 4634 4634 4752 4752
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 12.90 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 53.10 53 45 40 25 18
Konsumentprisindex Kpi 2003.15 2153 2160 2290 2324 2549
Cpi Transportfordon 2231.72 3415 3236 3124 2790 3818
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 15.30 14.2 13.8 12.6 12.5 12.3
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -118361.00 -529860 -528406 -528406 -528406 -527034
Bytesbalans Till Bnp -2.40 -12 -12 -10 -10 -10
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 62.00 65 65 67 67 67
Statliga Budgetutskottet -8.50 -8.7 -8.7 -10.3 -10.3 -10.3
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17


Sudan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.