Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 439.16 440 440 440 440 440

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.40 0.5 0.5 1.2 1.2 1.2
Arbetslöshet 17.70 17.4 17.4 17.1 17.1 17.1
Inflation - Betygsätt 387.60 365 350 270 180 100
Ränta 19.60 20 19 18 17 18
Handelsbalans -223365.00 -532797 -526947 -528406 -528406 -527034
Bytesbalans Till Bnp -12.60 -12 -12 -13.4 -13.4 -13.4
Statsskulden Till Bnp 259.40 250 250 180 180 180
Statliga Budgetutskottet -12.40 -11.7 -11.7 -10 -10 -10
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.40 0.5 0.5 1.2 1.2 1.2
BNP 26.11 6 6 6 6 15
Bnp Per Capita 1939.93 1480 1480 1480 1480 1700

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 17.70 17.4 17.4 17.1 17.1 17.1
Befolkning 43.85 44.75 44.77 44.77 44.77 45.76

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 387.60 365 350 270 180 100
Konsumentprisindex Kpi 13128.30 31368 38877 48575 36759 77755
Inflation (Månad) 11.54 4 4 4 4 5

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 19.60 20 19 18 17 18

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -223365.00 -532797 -526947 -528406 -528406 -527034
Bytesbalans Till Bnp -12.60 -12 -12 -13.4 -13.4 -13.4

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 259.40 250 250 180 180 180
Statliga Budgetutskottet -12.40 -11.7 -11.7 -10 -10 -10
Militära Utgifter 457.00 3450 3600 3600 3600 3600

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17


Sudan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.