Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 55.00 55.4 55.8 56.2 56.6 57.4

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.50 -8.5 -8.5 -4.5 -4.5 -4.5
Arbetslöshet 13.00 13.7 13.7 14.6 14.6 14.6
Inflation - Betygsätt 136.00 75 83 85 90 93
Ränta 16.50 15 15 15 15 16
Handelsbalans -800320.00 -532797 -529860 -528406 -528406 -527034
Bytesbalans Till Bnp -7.80 -14 -14 -16 -16 -16
Statsskulden Till Bnp 62.00 82 82 75 75 75
Statliga Budgetutskottet -8.50 -10.3 -10.3 -12 -12 -12
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.50 -8.5 -8.5 -4.5 -4.5 -4.5
BNP 18.90 9.7 9.7 6 6 6
Bnp Per Capita 1724.10 1600 1600 1480 1480 1480

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 13.00 13.7 13.7 14.6 14.6 14.6
Befolkning 42.80 43.9 43.78 44.75 44.75 44.77

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 136.00 75 83 85 90 93
Konsumentprisindex Kpi 2339.20 3780 4281 4328 4444 8262
Inflation (Månad) 2.09 4 3 3.5 4 4

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 16.50 15 15 15 15 16

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -800320.00 -532797 -529860 -528406 -528406 -527034
Bytesbalans Till Bnp -7.80 -14 -14 -16 -16 -16

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 62.00 82 82 75 75 75
Statliga Budgetutskottet -8.50 -10.3 -10.3 -12 -12 -12
Militära Utgifter 2254.00 3450 3450 3450 3450 3600

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17


Sudan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.