Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 55.00 55.4 55.8 56.2 56.6 57.4

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.40 -5 -5 -5 3 3
Arbetslöshet 13.00 13.7 13.7 13.7 14.6 14.6
Inflation - Betygsätt 71.40 80 77 55 25 15
Ränta 15.70 16 15 15 15 16
Handelsbalans -703105.00 -532797 -529860 -530602 -528406 -527034
Bytesbalans Till Bnp -2.40 -5 -5 -5 -6 -6
Statsskulden Till Bnp 62.00 82 82 82 75 75
Statliga Budgetutskottet -8.50 -10.3 -10.3 -10.3 -10 -10
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.40 -5 -5 -5 3 3
BNP 55.00 60 60 60 75 75
Bnp Per Capita 1855.60 1690 1690 1690 1730 1730

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 13.00 13.7 13.7 13.7 14.6 14.6
Befolkning 42.80 43.9 43.9 43.78 44.75 44.77

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 71.40 80 77 55 25 15
Konsumentprisindex Kpi 2203.74 3347 3823 3416 2755 3928
Inflation (Månad) 2.02 5.8 6.3 7 7.1 8

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 15.70 16 15 15 15 16

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -703105.00 -532797 -529860 -530602 -528406 -527034
Bytesbalans Till Bnp -2.40 -5 -5 -5 -6 -6

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 62.00 82 82 82 75 75
Statliga Budgetutskottet -8.50 -10.3 -10.3 -10.3 -10 -10
Militära Utgifter 2254.00 3450 3450 3450 3450 3600

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17


Sudan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.