Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 3.61 3.61 3.63 3.64 3.66 3.69
Lagren Marknaden 1449.77 1454 1439 1425 1410 1382
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.86 1.87 1.91 1.95 1.99 2.07
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 1.30 1.1 1 1.1 0.9 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.20 3.2 3.5 3.2 3.4 3.5
Bnp-Tillväxt Årlig 5.20 3.8 3.86 3.2 3.2 3.6
Arbetslöshet 3.90 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4
Inflation - Betygsätt 1.30 1.2 1.3 1.3 1.4 1.6
Ränta 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75 1
Handelsbalans -2530.90 -2280 -2250 -1500 -1500 -1590
Kurantkonto 4187.00 1701 2169 1700 1700 1650
Bytesbalans Till Bnp 1.90 1.9 1.9 1.9 1.5 1.5
Statsskulden Till Bnp 61.00 64 64 64 62 62
Statliga Budgetutskottet -3.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.6 -2.6
Förtroendekommissionen 26.02 25.3 26.5 26 22 24.5
Konsument - Confidence -7.00 -9.5 -12 -14 -11 -16
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 50.00 50 50 50 50 50
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 1.30 1.1 1 1.1 0.9 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.20 3.2 3.5 3.2 3.4 3.5
Bnp-Tillväxt Årlig 5.20 3.8 3.86 3.2 3.2 3.6
BNP 350.85 386 386 386 386 386
Bnp Fasta Priser 332647.30 333424 336625 338152 338807 349987
Bruttonationalprodukt 347077.10 338971 344797 357192 357885 369694
Fasta Bruttoinvesteringar 67924.70 67404 66283 66638 66767 68970
Bnp Per Capita 34134.81 35023 35023 35023 35304 35304
Bnp Per Capita Ppp 33132.32 33900 33900 33900 34000 34000
Bnp Från Jordbruk 3553.10 4122 3602 3591 3598 3717
Bnp Från Entreprenad 19135.80 17328 18216 18163 18198 18799
Bnp Från Tillverkning 40980.60 41455 40162 40046 40123 41447
Bnp Från Offentlig Förvaltning 48505.70 47896 46033 48955 49050 50668
Bnp Från Tjänster 34216.10 35237 36235 36130 36200 37395
Bnp Från Transport 11280.30 11139 11500 11466 11489 11868
Bnp Från Verktyg 4926.40 5380 6317 6299 6311 6519
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 3.90 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4
Löner 10713.10 10722 10782 109000 109000 113000
Lönerna I Manufacturing 117.30 115 115 124 124 128
Minimilöner 5300.00 5300 5300 5300 5500 5500
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 1.30 1.2 1.3 1.3 1.4 1.6
Konsumentprisindex Kpi 101.00 102 102 102 102 103
Kärna Konsumentprisindexet 101.10 102 102 102 102 104
Producentpriserna 94.00 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
Inflationsförväntningar 1.20 1.6 1.4 1.6 1.6 1.7
Inflation (Månad) 0.30 -0.1 0.1 -0.2 0.3 0.1
Mat Inflation 4.50 1.4 1.2 1.2 1.2 2.6
KPI bostadshjälpmedel 101.70 101 102 103 102 104
Cpi Transportfordon 100.80 102 102 99.58 99.68 101
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75 1
Interbankränta 0.26 0.26 0.26 0.26 0.51 0.76
Valutareserven 118743.00 108945 114121 108425 108425 108218
Värde Ränta 0.52 0.52 0.52 0.52 0.77 1.02
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -2530.90 -2280 -2250 -1500 -1500 -1590
Kurantkonto 4187.00 1701 2169 1700 1700 1650
Bytesbalans Till Bnp 1.90 1.9 1.9 1.9 1.5 1.5
Import 6225.30 6510 4910 6420 7250 6750
Export 3694.40 4450 3820 4480 5590 4670
Turister 429.20 12.6 330 340 400 380
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 61.00 64 64 64 62 62
Statliga Budgetutskottet -3.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.6 -2.6
Statliga Utgifter 73884.80 74557 76251 76156 76303 78821
Offentliga Utgifterna Till Bnp 39.50 39.3 39.3 39.3 39 39
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 50.00 50 50 50 50 50
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Social - Säkerhet - Betygsätt 19.50 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
Social Security Rate För Företag 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Social Trygghet För Anställda 12.00 12 12 12 12 12
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 26.02 25.3 26.5 26 22 24.5
Industriproduktion 5.50 2.7 3.75 3.8 3.8 4.5
Industriproduktion (Månadsvis) 3.10 1.4 0.31 1.5 1.5 1.6
Ledande Ekonomiska Index 0.29 0.4 0.28 0.4 0.4 0.3
Tillverkning - Pmi 52.20 53.1 52.55 52.7 52.7 51
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence -7.00 -9.5 -12 -14 -11 -16
Konsument - Spendera 188233.20 185918 188063 190155 190524 196811
Bankernas Utlåningsränta 3.59 3.59 3.59 3.59 3.84 4.09
Bensinpriser 1.76 1.64 1.59 1.55 1.52 1.52


Israel - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.