Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 3.53 3.54 3.56 3.57 3.59 3.62
Lagren Marknaden 1520.51 1463 1447 1430 1414 1381
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.11 0.96 1 1.03 1.07 1.15
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 1.1 1.1 0.9 0.9 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.20 3.5 3.2 3.4 3.6 3.5
Bnp-Tillväxt Årlig 1.00 3.8 3.2 3.2 3.2 3.6
Arbetslöshet 3.70 3.6 3.5 3.5 3.6 3.8
Inflation - Betygsätt 0.50 0.3 0.3 0.7 0.9 1.3
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Handelsbalans -1713.50 -2250 -1500 -1500 -1500 -1590
Kurantkonto 4207.00 3200 3400 1510 2150 1980
Bytesbalans Till Bnp 1.90 1.9 1.9 1.5 1.5 1.5
Statsskulden Till Bnp 61.00 64 64 62 62 62
Statliga Budgetutskottet -1.90 -3.7 -3.7 -3.6 -3.6 -3.6
Förtroendekommissionen 24.46 26.5 26 22 22 24.5
Konsument - Confidence -10.00 -12 -14 -11 -11 -16
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 50.00 50 50 50 50 50
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 1.1 1.1 0.9 0.9 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.20 3.5 3.2 3.4 3.6 3.5
Bnp-Tillväxt Årlig 1.00 3.8 3.2 3.2 3.2 3.6
BNP 369.69 375 375 386 386 386
Bnp Fasta Priser 333686.90 337102 339582 344169 345700 351468
Bruttonationalprodukt 345639.40 346130 356971 356510 358082 369465
Fasta Bruttoinvesteringar 71165.50 70331 72250 74175 73727 74779
Bnp Per Capita 34788.70 35023 35023 35304 35304 35304
Bnp Per Capita Ppp 33661.00 33900 33900 34000 34000 34000
Bnp Från Jordbruk 3257.10 3602 3667 3368 3374 3795
Bnp Från Entreprenad 18159.90 18216 19748 18777 18814 20439
Bnp Från Tillverkning 40775.70 40162 42292 42162 42244 43772
Bnp Från Offentlig Förvaltning 46677.30 46033 48955 50155 48358 50668
Bnp Från Tjänster 34365.00 36235 35311 35533 35602 36547
Bnp Från Transport 10968.80 11500 11641 11342 11364 12049
Bnp Från Verktyg 5576.60 6317 5084 5766 5777 5262
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 3.70 3.6 3.5 3.5 3.6 3.8
Löner 10780.40 10722 109000 109000 109000 113000
Lönerna I Manufacturing 115.90 115 124 124 124 128
Minimilöner 5300.00 5300 5300 5500 5500 5500
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.50 0.3 0.3 0.7 0.9 1.3
Konsumentprisindex Kpi 100.80 101 100 101 102 102
Kärna Konsumentprisindexet 100.90 102 102 102 102 104
Producentpriserna 93.10 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
Inflationsförväntningar 1.20 1.2 1.4 1.4 1.5 1.7
Inflation (Månad) -0.30 0.1 -0.2 0.3 0.1 0.1
Mat Inflation -0.10 1.2 1.2 1.2 1.2 2.6
KPI bostadshjälpmedel 102.20 101 101 103 103 103
Cpi Transportfordon 100.70 101 98.61 100 102 99.89
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Interbankränta 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
Valutareserven 119823.00 120473 122271 123367 122983 125710
Värde Ränta 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -1713.50 -2250 -1500 -1500 -1500 -1590
Kurantkonto 4207.00 3200 3400 1510 2150 1980
Bytesbalans Till Bnp 1.90 1.9 1.9 1.5 1.5 1.5
Import 6080.10 4910 6420 7250 6740 6750
Export 4366.60 3820 4480 5590 4780 4670
Turister 304.60 330 340 400 400 380
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 61.00 64 64 62 62 62
Statliga Budgetutskottet -1.90 -3.7 -3.7 -3.6 -3.6 -3.6
Statliga Utgifter 75909.20 76651 76477 76645 78642 79154
Offentliga Utgifterna Till Bnp 39.50 39.3 39.3 39 39 39
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 50.00 50 50 50 50 50
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Social - Säkerhet - Betygsätt 19.60 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
Social Security Rate För Företag 7.60 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Social Trygghet För Anställda 12.00 12 12 12 12 12
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 24.46 26.5 26 22 22 24.5
Industriproduktion 2.40 2.7 3.8 3.8 3.8 4.5
Industriproduktion (Månadsvis) -0.20 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
Ledande Ekonomiska Index 0.19 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
Tillverkning - Pmi 52.20 52.7 53.2 52.9 53.6 53.7
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence -10.00 -12 -14 -11 -11 -16
Konsument - Spendera 185691.90 186690 189563 192617 192377 196197
Bankernas Utlåningsränta 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
Bensinpriser 1.77 1.72 1.67 1.63 1.58 1.58


Israel - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.