Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 3.47 3.54 3.55 3.57 3.58 3.61
Lagren Marknaden 1592.25 1560 1542 1525 1507 1473
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.92 0.91 0.96 1 1.05 1.14
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 1.1 0.9 0.9 0.9 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.20 3.2 3.4 3.6 3.1 3.5
Bnp-Tillväxt Årlig 4.10 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
Arbetslöshet 3.70 3.5 3.5 3.6 3.8 3.8
Inflation - Betygsätt 0.40 0.7 0.7 0.9 1.1 1.3
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Handelsbalans -2510.20 -1500 -1500 -1500 -1500 -1590
Kurantkonto 4207.00 3400 1510 2150 2150 1980
Bytesbalans Till Bnp 1.90 1.9 1.5 1.5 1.5 1.5
Statsskulden Till Bnp 61.00 64 62 62 62 62
Statliga Budgetutskottet -1.90 -3.7 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Förtroendekommissionen 22.33 22.5 22 22 22 24.5
Konsument - Confidence -10.00 -10 -11 -11 -11 -16
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 50.00 50 50 50 50 50
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 1.1 0.9 0.9 0.9 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.20 3.2 3.4 3.6 3.1 3.5
Bnp-Tillväxt Årlig 4.10 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
BNP 369.69 375 386 386 386 386
Bnp Fasta Priser 336644.00 338152 338807 344169 345700 349987
Bruttonationalprodukt 345639.40 357192 357885 356510 358082 369694
Fasta Bruttoinvesteringar 68739.00 66638 66767 74175 73727 68970
Bnp Per Capita 34788.70 35023 35304 35304 35304 35304
Bnp Per Capita Ppp 33661.00 33900 34000 34000 34000 34000
Bnp Från Jordbruk 3257.10 3591 3598 3368 3374 3717
Bnp Från Entreprenad 18159.90 18163 18198 18777 18814 18799
Bnp Från Tillverkning 40775.70 40046 40123 42162 42244 41447
Bnp Från Offentlig Förvaltning 46677.30 48955 49050 50155 48358 50668
Bnp Från Tjänster 34365.00 36130 36200 35533 35602 37395
Bnp Från Transport 10968.80 11466 11489 11342 11364 11868
Bnp Från Verktyg 5576.60 6299 6311 5766 5777 6519
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 3.70 3.5 3.5 3.6 3.8 3.8
Löner 10791.60 109000 109000 109000 109000 113000
Lönerna I Manufacturing 116.90 124 124 124 124 128
Minimilöner 5300.00 5300 5500 5500 5500 5500
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.40 0.7 0.7 0.9 1.1 1.3
Konsumentprisindex Kpi 101.20 101 101 102 102 102
Kärna Konsumentprisindexet 101.40 102 102 102 102 104
Producentpriserna 92.80 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
Inflationsförväntningar 1.10 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7
Inflation (Månad) 0.40 -0.2 0.3 0.1 0.1 0.1
Mat Inflation 1.00 1.2 1.2 1.2 1.2 2.6
KPI bostadshjälpmedel 102.70 102 103 103 104 103
Cpi Transportfordon 99.60 99.01 100 102 100 100
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Interbankränta 0.18 0.26 0.51 0.23 0.23 0.76
Valutareserven 121361.00 122271 123367 122983 124834 125710
Värde Ränta 0.56 0.52 0.77 0.56 0.56 1.02
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -2510.20 -1500 -1500 -1500 -1500 -1590
Kurantkonto 4207.00 3400 1510 2150 2150 1980
Bytesbalans Till Bnp 1.90 1.9 1.5 1.5 1.5 1.5
Import 6119.50 6420 7250 6740 6740 6750
Export 3609.30 4480 5590 4780 4780 4670
Turister 447.10 440 450 400 400 500
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 61.00 64 62 62 62 62
Statliga Budgetutskottet -1.90 -3.7 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Statliga Utgifter 76840.00 76156 76303 76645 78642 78821
Offentliga Utgifterna Till Bnp 39.50 39.3 39 39 39 39
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 50.00 50 50 50 50 50
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Social - Säkerhet - Betygsätt 19.60 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
Social Security Rate För Företag 7.60 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Social Trygghet För Anställda 12.00 12 12 12 12 12
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 22.33 22.5 22 22 22 24.5
Industriproduktion -1.80 3.8 3.8 3.8 3.8 4.5
Industriproduktion (Månadsvis) -1.30 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6
Ledande Ekonomiska Index 0.25 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3
Tillverkning - Pmi 50.30 53.2 52.9 53.6 53.6 53.7
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence -10.00 -10 -11 -11 -11 -16
Konsument - Spendera 187147.00 190155 190524 192617 192377 196811
Bankernas Utlåningsränta 3.52 3.59 3.84 3.52 3.52 4.09
Bensinpriser 1.75 1.55 1.51 1.46 1.42 1.34


Israel - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.