Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 3.53 3.58 3.6 3.61 3.63 3.66
Lagren Marknaden 1469.28 1469 1454 1438 1423 1392
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.39 1.64 1.67 1.71 1.75 1.82
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.20 1.1 1.1 0.9 0.9 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.20 3.5 3.2 3.4 3.6 3.5
Bnp-Tillväxt Årlig 5.00 3.8 3.2 3.2 3.2 3.6
Arbetslöshet 3.60 3.6 3.5 3.5 3.6 3.8
Inflation - Betygsätt 0.80 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6
Ränta 0.25 0.5 0.5 0.75 0.75 1
Handelsbalans -2175.70 -2250 -1500 -1500 -1500 -1590
Kurantkonto 2607.00 3200 3400 1510 2150 1980
Bytesbalans Till Bnp 1.90 1.9 1.9 1.5 1.5 1.5
Statsskulden Till Bnp 61.00 64 64 62 62 62
Statliga Budgetutskottet -1.90 -3.7 -3.7 -3.6 -3.6 -3.6
Förtroendekommissionen 26.35 26.5 26 22 22 24.5
Konsument - Confidence -14.00 -12 -14 -11 -11 -16
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 50.00 50 50 50 50 50
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.20 1.1 1.1 0.9 0.9 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.20 3.5 3.2 3.4 3.6 3.5
Bnp-Tillväxt Årlig 5.00 3.8 3.2 3.2 3.2 3.6
BNP 369.69 375 375 386 386 386
Bnp Fasta Priser 332647.30 336625 338152 338807 338807 349987
Bruttonationalprodukt 347077.10 344797 357192 357885 357885 369694
Fasta Bruttoinvesteringar 67924.70 66283 66638 66767 66767 68970
Bnp Per Capita 34788.70 35023 35023 35304 35304 35304
Bnp Per Capita Ppp 33661.00 33900 33900 34000 34000 34000
Bnp Från Jordbruk 3257.10 3602 3591 3598 3598 3717
Bnp Från Entreprenad 18159.90 18216 18163 18198 18198 18799
Bnp Från Tillverkning 40775.70 40162 40046 40123 40123 41447
Bnp Från Offentlig Förvaltning 48505.70 46033 48955 49050 49050 50668
Bnp Från Tjänster 34365.00 36235 36130 36200 36200 37395
Bnp Från Transport 10968.80 11500 11466 11489 11489 11868
Bnp Från Verktyg 5576.60 6317 6299 6311 6311 6519
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 3.60 3.6 3.5 3.5 3.6 3.8
Löner 10749.60 10722 109000 109000 109000 113000
Lönerna I Manufacturing 120.80 115 124 124 124 128
Minimilöner 5300.00 5300 5300 5500 5500 5500
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.80 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6
Konsumentprisindex Kpi 101.10 102 102 102 102 103
Kärna Konsumentprisindexet 101.20 102 102 102 102 104
Producentpriserna 93.80 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
Inflationsförväntningar 1.40 1.2 1.4 1.4 1.5 1.7
Inflation (Månad) -0.60 0.1 -0.2 0.3 0.1 0.1
Mat Inflation 3.60 1.2 1.2 1.2 1.2 2.6
KPI bostadshjälpmedel 101.80 102 103 102 102 104
Cpi Transportfordon 101.10 102 99.58 99.68 99.68 101
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.25 0.5 0.5 0.75 0.75 1
Interbankränta 0.26 0.26 0.26 0.51 0.51 0.76
Valutareserven 120108.00 108945 108425 108425 108425 108218
Värde Ränta 0.52 0.52 0.52 0.77 0.77 1.02
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -2175.70 -2250 -1500 -1500 -1500 -1590
Kurantkonto 2607.00 3200 3400 1510 2150 1980
Bytesbalans Till Bnp 1.90 1.9 1.9 1.5 1.5 1.5
Import 6151.20 4910 6420 7250 6740 6750
Export 3975.50 3820 4480 5590 4780 4670
Turister 365.10 330 340 400 400 380
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 61.00 64 64 62 62 62
Statliga Budgetutskottet -1.90 -3.7 -3.7 -3.6 -3.6 -3.6
Statliga Utgifter 73884.80 76251 76156 76303 76303 78821
Offentliga Utgifterna Till Bnp 39.50 39.3 39.3 39 39 39
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 50.00 50 50 50 50 50
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Social - Säkerhet - Betygsätt 19.60 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
Social Security Rate För Företag 7.60 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Social Trygghet För Anställda 12.00 12 12 12 12 12
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 26.35 26.5 26 22 22 24.5
Industriproduktion 0.50 2.7 3.8 3.8 3.8 4.5
Industriproduktion (Månadsvis) -0.10 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
Ledande Ekonomiska Index 0.13 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Tillverkning - Pmi 52.70 52.7 53.2 52.9 53.6 53.7
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence -14.00 -12 -14 -11 -11 -16
Konsument - Spendera 188233.20 188063 190155 190524 190524 196811
Bankernas Utlåningsränta 3.55 3.59 3.59 3.84 3.84 4.09
Bensinpriser 1.78 1.59 1.55 1.52 1.6 1.52


Israel - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.