Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Lagren Marknaden 4005.35 3992 3967 3942 3917 3868
Valuta 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 12.00 0.5 3 3 3 3
Arbetslöshet 16.00 16 16 16 16 16
Inflation - Betygsätt 0.40 1.6 3 2.3 2 1.9
Ränta 2.52 2.5 2.5 3 3 3
Handelsbalans 527.10 490 620 700 700 880
Bytesbalans Till Bnp -5.50 -8.5 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3
Statsskulden Till Bnp 47.50 59 60.1 60.1 60.1 60.1
Statliga Budgetutskottet -9.00 -8.5 -6.9 -6.9 -6.9 -6.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 12.00 0.5 3 3 3 3
BNP 79.29 79.5 85 85 85 85
Bnp Fasta Priser 29333.50 29138 28444 29336 29336 29866
Fasta Bruttoinvesteringar 7418.40 8240 8044 8083 8083 8446
Bnp Per Capita 15663.90 17100 18750 18750 18750 18750
Bnp Per Capita Ppp 36830.90 38150 38366 38366 38366 38366
Bruttonationalprodukt 28452.30 27403 26751 26881 26881 28088
Bnp Från Jordbruk 670.20 556 543 690 690 570
Bnp Från Entreprenad 1986.10 2215 2162 2046 2046 2270
Bnp Från Tillverkning 3011.00 2797 2730 3101 3101 2866
Bnp Från Mining 171.00 159 155 176 176 163
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3575.80 3835 3743 3683 3683 3931
Bnp Från Tjänster 14437.50 14968 14611 14871 14871 15342
Bnp Från Transport 1649.20 1705 1664 1699 1699 1748
Bnp Från Verktyg 567.00 600 586 584 584 615
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 16.00 16 16 16 16 16
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.40 1.6 3 2.3 2 1.9
Konsumentprisindex Kpi 106.70 108 109 109 109 110
Producentpriserna 123.60 151 151 142 139 169
Producentpriserna Förändras -2.20 11.3 12 12.5 13 13
Mat Inflation 1.91 1.2 1.5 1.3 1.4 1.4
KPI bostadshjälpmedel 104.70 107 108 107 107 109
Cpi Transportfordon 114.70 117 116 119 117 119
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 2.52 2.5 2.5 3 3 3
Värde Ränta 3.45 3.47 2.97 3.31 3.81 2.97
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 527.10 490 620 700 700 880
Bytesbalans Till Bnp -5.50 -8.5 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 47.50 59 60.1 60.1 60.1 60.1
Statliga Budgetutskottet -9.00 -8.5 -6.9 -6.9 -6.9 -6.9
Statliga Utgifter 5649.00 5850 5711 5739 5739 5996
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Försäljning - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bensinpriser 0.52 0.47 0.46 0.48 0.46 0.46


Oman - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.