Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Lagren Marknaden 4156.68 4091 4037 3984 3931 3828

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.30 6 6 6 6 4
Arbetslöshet 5.00 3.2 3.2 3.2 3.2 3
Inflation - Betygsätt 2.67 4.6 4 3.5 2.5 2.5
Ränta 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5
Handelsbalans 66.90 11350 11350 11350 550 550
Kurantkonto 3330.00 -3800 -3800 -3800 -3800 -3800
Bytesbalans Till Bnp -5.20 -11 -5.1 -7.5 -7.5 -7.5
Statsskulden Till Bnp 55.90 60.1 62 57 57 57
Statliga Budgetutskottet -7.00 -14.5 -14.5 -11 -11 -11
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.30 6 6 6 6 4
BNP 64.65 72 72 75 75 75
Bnp Fasta Priser 33673.20 35694 35694 35694 35694 37121
Fasta Bruttoinvesteringar 8826.80 9356 9356 9356 9356 9731
Bnp Per Capita 15082.00 14615 16000 15150 15150 15150
Bnp Per Capita Ppp 27294.57 25000 28000 28000 28000 28000
Bruttonationalprodukt 26368.80 27951 27951 27951 27951 29069
Bnp Från Jordbruk 752.40 584 798 798 798 821
Bnp Från Entreprenad 2527.90 2327 2680 2680 2680 2760
Bnp Från Tillverkning 2114.20 2938 2241 2241 2241 2308
Bnp Från Mining 254.20 167 269 269 269 278
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3042.30 4029 3225 3225 3225 3322
Bnp Från Tjänster 15394.50 15725 16318 16318 16318 16808
Bnp Från Transport 1211.70 1791 1284 1284 1284 1323
Bnp Från Verktyg 841.50 631 892 892 892 919

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 5.00 3.2 3.2 3.2 3.2 3
Befolkning 4.53 5.31 5.31 5.47 5.47 5.47

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 2.67 4.6 4 3.5 2.5 2.5
Konsumentprisindex Kpi 108.60 112 112 112 111 115
Inflation (Månad) 0.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Producentpriserna 139.20 113 128 141 146 153
Producentpriserna Förändras 51.50 8 7 5 5 5
Mat Inflation 5.01 2 2 2 2 2
KPI bostadshjälpmedel 106.40 109 109 109 109 112
Cpi Transportfordon 117.20 118 118 119 120 120

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5
Penningmängden M2 20305.30 214010 214010 22036 22036 22627
Värde Ränta 4.15 4.4 4.4 4.65 4.65 4.65
Lån Tillväxt 1.50 3 3 2 2 2

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans 66.90 11350 11350 11350 550 550
Kurantkonto 3330.00 -3800 -3800 -3800 -3800 -3800
Bytesbalans Till Bnp -5.20 -11 -5.1 -7.5 -7.5 -7.5
Import 1038.70 850 850 850 850 850
Export 1883.30 12200 12200 1400 1400 1400
Turister 122.00 150 150 250 250 250

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 55.90 60.1 62 57 57 57
Statliga Budgetutskottet -7.00 -14.5 -14.5 -11 -11 -11
Regeringen Budgetutskottet Värde 357.00 -300 -300 -100 -100 -100
Statliga Utgifter 6700.30 7102 7102 7102 7102 7386

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5.00 0 0 0 0 0

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bensinpriser 0.62 0.64 0.66 0.69 0.71 0.71


Oman - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.