Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 3945.60 4000 4038 4075 4113 4190
Lagren Marknaden 1439.52 1393 1355 1318 1282 1213
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 8.05 8.19 8.33 8.47 8.62 8.91

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 5.70 0.5 0.5 0.3 0.3 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 13.20 5 2.5 2.9 2 3.6
Arbetslöshet 11.80 13.8 13 12.8 12.8 12.1
Inflation - Betygsätt 5.26 4.4 3.6 2.8 2.5 3
Inflation (Månad) 0.50 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Ränta 2.50 2.75 3 3.25 3.5 3.75
Handelsbalans -2.20 0.2 -1.1 -1.2 -1.3 -1.2
Kurantkonto -5120.00 -3747 -3785 -3823 -3823 -3900
Bytesbalans Till Bnp -3.40 -3.5 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
Statsskulden Till Bnp 62.80 64 64 64 64 64
Statliga Budgetutskottet -7.80 -8.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Förtroendekommissionen 12.20 5.5 3.7 4.1 5 5.5
Konsument - Confidence -1.30 3 5 8 8 6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 8.30 4.3 3.1 2.5 2.5 4
Corporate - Skatt - Betygsätt 31.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 39.00 33 39 39 39 39

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 5.70 0.5 0.5 0.3 0.3 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 13.20 5 2.5 2.9 2 3.6
BNP 271.40 310 310 310 310 320
Bnp Fasta Priser 230971.45 257379 213925 219307 235591 250204
Fasta Bruttoinvesteringar 40530.21 53244 46873 39543 41341 41905
Bnp Per Capita 5889.22 7700 7700 7700 7700 7800
Bnp Per Capita Ppp 13441.49 14350 14350 14350 14350 14480
Bnp Från Jordbruk 14892.83 14720 14589 13903 15191 15551
Bnp Från Entreprenad 10580.15 19071 11363 10704 10792 11699
Bnp Från Tillverkning 29977.89 30049 26622 25871 30577 29610
Bnp Från Mining 9142.07 12225 9085 9194 9325 9822
Bnp Från Transport 10662.54 12386 9412 9246 10876 10344
Bnp Från Verktyg 7057.00 7437 6677 6670 7198 7415

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 11.80 13.8 13 12.8 12.8 12.1
Arbetslösa Personer 2957.00 3200 3050 3100 3100 3200
Befolkning 50.88 51.45 51.45 51.45 51.45 51.99
Egenföretagare 22128.00 22500 21700 21700 21700 22500
Sysselsättningsgraden 54.60 52 51.7 51.7 51.7 53
Arbetskraftsdeltagande 61.93 61 60.7 60.7 60.7 62
Minimilöner 908526.00 908526 970000 970000 970000 970000

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 5.26 4.4 3.6 2.8 2.5 3
Inflation (Månad) 0.50 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Konsumentprisindex Kpi 110.06 110 111 112 113 113
Kärna Konsumentprisindexet 109.44 111 109 110 111 110
Kärna Inflation Rate 3.69 2 1.8 1.8 1.8 2.3
Producentpriserna 145.75 131 153 154 156 157
Mat Inflation 12.40 3.7 3.2 3.2 3.2 4
Importpriserna 142.77 130 130 130 130 128
Exportpriserna 154.14 114 114 114 114 113
KPI bostadshjälpmedel 108.56 110 110 110 111 113
Cpi Transportfordon 109.31 110 110 110 111 111
Producentpriserna Förändras 21.95 23.9 18.2 12.5 9.5 5.5

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 2.50 2.75 3 3.25 3.5 3.75
Interbankränta 2.57 2.82 3.07 3.32 3.57 3.82
Penningmängden M0 96043.45 91200 90800 90800 90800 90000
Penningmängden M1 171887.48 125000 117000 117000 117000 105000
Penningmängden M3 650349.74 580000 565000 565000 565000 555000
Valutareserven 58823.31 57300 56900 56900 56900 56800
Värde Ränta 3.38 6 3.88 4.13 4.38 4.63
Centralbanken Balansräkning 277682.40 283163 287327 291492 291492 299821
Penningmängden M2 598674.41 530000 522000 522000 522000 500000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -2.20 0.2 -1.1 -1.2 -1.3 -1.2
Kurantkonto -5120.00 -3747 -3785 -3823 -3823 -3900
Bytesbalans Till Bnp -3.40 -3.5 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
Import 5.73 4.5 4.3 4.3 4.3 4.6
Export 3.57 3 3.2 3.1 3 3.4
Utlandsskulden 165167.50 150600 151300 151300 151300 151500
Utländska Direktinvesteringar 2703.07 2700 1800 1800 1800 3000
Kapitalflöden -5305.22 -2650 -1800 -1800 -1800 -2800
Remitteringar 654.50 610 540 540 540 630

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 62.80 64 64 64 64 64
Statliga Budgetutskottet -7.80 -8.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -9709.60 -4047 -7700 -7700 -7700 -5500
Statliga Utgifter 44216.74 37720 38674 41281 45101 40672
Statliga Intäkter 20187.85 12600 11400 11400 11400 13000
Skatteutgifter 23485.27 18900 19100 19100 19100 18500
Militära Utgifter 10133.00 10100 10300 10300 10300 10300

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 31.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 39.00 33 39 39 39 39
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Social Security Rate För Företag 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Social Trygghet För Anställda 10.00 10 10 10 10 10

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Förtroendekommissionen 12.20 5.5 3.7 4.1 5 5.5
Industriproduktion 15.50 7 3 2 2 3.5
Totalt - Vehicle - Försäljning 7940.00 9000 8500 8900 8900 9600
Bilregistreringar 20417.00 25000 24700 24700 24700 26000
Ledande Ekonomiska Index 12.90 5 2.4 2.5 2.5 3.9
Cementtillverkning 1234900.00 1190000 1165000 1150000 1150000 1250000
Kapacitetsutnyttjande 80.74 80.7 78 78 78 81
Industriproduktion (Månadsvis) 5.60 1 1.2 1.2 1.2 1.4
Tillverkning - Pmi 54.90 52.5 51.8 52 52 53

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Confidence -1.30 3 5 8 8 6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 8.30 4.3 3.1 2.5 2.5 4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 15.30 6 4 4 4 4.5
Konsument - Spendera 166927.16 164822 161750 167071 170266 164928
Privat - Sektor - Credit 289063.60 267539 272601 347801 306168 277171
Bensinpriser 0.60 0.68 0.54 0.51 0.49 0.46
Hushållen Skuld Till Bnp 31.97 28.3 28.3 28.3 28.3 28
Konsumentkrediter 171204.83 150006 165684 168708 174629 174482

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Housing - Index 103.12 148 150 150 150 155


Colombia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.