Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 4014.00 4049 4083 4118 4154 4224
Lagren Marknaden 1127.55 1105 1082 1061 1039 996
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 7.60 7.72 7.84 7.97 8.09 8.35

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 0.50 -2.3 0.4 0.7 0.8 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.40 -1 -0.7 1.7 2.1 3.2
Arbetslöshet 12.20 12.8 12 11.5 11.3 10.5
Inflation - Betygsätt 3.86 3.5 3.2 3.3 3.2 3.1
Inflation (Månad) 0.57 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2
Ränta 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4.25
Handelsbalans -0.91 -0.9 -0.5 1.2 -0.7 0.2
Kurantkonto -3523.00 -3400 -3200 -2300 -2300 -3500
Bytesbalans Till Bnp -4.30 -4.1 -4.1 -4.1 -3.9 -3.9
Statsskulden Till Bnp 50.50 55 55 55 53 53
Statliga Budgetutskottet -3.10 -4 -4 -4 -3.5 -3.5
Förtroendekommissionen 9.80 5 6.7 7 7.3 7.5
Konsument - Confidence -11.20 -6 -2 -1 1 3
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -26.10 2 2.7 4 6 4.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 39.00 39 39 39 39 39

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 0.50 -2.3 0.4 0.7 0.8 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.40 -1 -0.7 1.7 2.1 3.2
BNP 370.00 361 375 375 400 400
Bnp Fasta Priser 241299.98 214047 221313 245402 246367 253255
Fasta Bruttoinvesteringar 49217.34 49444 49876 50054 50251 51656
Bnp Per Capita 7698.40 7800 7800 7800 7900 7900
Bnp Per Capita Ppp 13332.87 13342 13900 13900 13342 13688
Bnp Från Jordbruk 13742.29 13403 13703 13976 14031 14423
Bnp Från Entreprenad 17055.31 13597 14696 17345 17413 17900
Bnp Från Tillverkning 27474.61 25431 26885 27942 28052 28836
Bnp Från Mining 11274.04 10649 10914 11466 11511 11833
Bnp Från Transport 11554.12 10913 11313 11751 11797 12127
Bnp Från Verktyg 6897.00 6476 6849 7014 7042 7239

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 12.20 12.8 12 11.5 11.3 10.5
Arbetslösa Personer 3044.99 2850 2890 2850 2850 3000
Befolkning 50.37 50.37 50.37 50.91 50.91 51.45
Arbetskraftsdeltagande 63.20 62.5 63 63.5 63.7 64.5
Levnadslön Familj 1095100.00 1135353 1135353 1135353 1135353 1135353
Levnadslön Individuella 782100.00 781232 781232 781232 781232 781232
Löner Högutbildad 2598000.00 2480000 2480000 2508498 2508498 2513632
Egenföretagare 22005.79 22100 22400 22800 22800 22800
Sysselsättningsgraden 55.48 56.3 56.6 56.9 56.9 57.2

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 3.86 3.5 3.2 3.3 3.2 3.1
Inflation (Månad) 0.57 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2
Konsumentprisindex Kpi 104.94 106 107 107 108 111
Kärna Konsumentprisindexet 104.55 106 106 107 108 110
Kärna Inflation Rate 3.25 3.2 3.1 3.2 3.2 3
Producentpriserna 116.16 122 125 126 124 131
Mat Inflation 5.87 4.5 4 3.5 3.5 2.5
Producentpriserna Förändras 4.71 3.2 3.8 4.1 4.3 4.5
KPI bostadshjälpmedel 103.99 106 106 107 107 110
Cpi Transportfordon 104.43 106 106 107 108 110

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4.25
Interbankränta 3.65 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05
Valutareserven 53676.04 53600 53800 54000 54000 54800
Värde Ränta 4.70 4.7 4.7 6.5 4.7 6
Centralbanken Balansräkning 236556.30 260000 270000 278000 278000 320000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -0.91 -0.9 -0.5 1.2 -0.7 0.2
Kurantkonto -3523.00 -3400 -3200 -2300 -2300 -3500
Bytesbalans Till Bnp -4.30 -4.1 -4.1 -4.1 -3.9 -3.9
Import 4.33 4.6 3.8 3.8 4.1 4.5
Export 3.02 3.7 3.3 5 3.4 4.7
Utlandsskulden 138174.87 140000 141100 142300 143000 143500
Utländska Direktinvesteringar 3715.20 3065 2890 2890 2890 3069
Kapitalflöden -3121.71 -3100 -3000 -3000 -3000 -3104
Remitteringar 634.90 540 530 600 550 610

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 50.50 55 55 55 53 53
Statliga Budgetutskottet -3.10 -4 -4 -4 -3.5 -3.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -4897.68 -4265 -3782 -4075 -4075 -4053
Statliga Utgifter 35875.96 35251 35525 36486 36629 37653
Statliga Intäkter 14074.53 12200 12200 12200 12200 12127
Militära Utgifter 10303.00 10100 10100 10100 10100 9900

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 39.00 39 39 39 39 39
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Social Security Rate För Företag 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Social Trygghet För Anställda 10.00 10 10 10 10 10

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen 9.80 5 6.7 7 7.3 7.5
Industriproduktion 3.70 3 3.9 3.2 3.3 3.4
Totalt - Vehicle - Försäljning 7596.00 13200 13500 13800 13800 13600
Bilregistreringar 18407.00 19800 19300 30000 25000 32000
Ledande Ekonomiska Index 3.60 3.4 3.2 3.4 3.4 3.6
Industriproduktion (Månadsvis) 2.60 0.5 0.3 0.6 0.4 1
Tillverkning - Pmi 49.30 46 50 52 52.5 53
Cementtillverkning 1037300.00 900000 1050000 1170000 1100000 1250000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence -11.20 -6 -2 -1 1 3
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -26.10 2 2.7 4 6 4.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 7.10 3.5 3.9 4.1 4.5 4.3
Konsument - Spendera 155976.85 152461 154278 158628 159252 163705
Privat - Sektor - Credit 254863.89 267665 250816 273584 260216 282338
Konsumentkrediter 157200.09 142919 149733 159872 160501 164988
Bensinpriser 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45 0.43
Hushållen Skuld Till Bnp 26.20 27.5 27.8 27.9 28.3 28.3

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Housing - Index 140.49 147 149 149 149 151


Colombia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.