Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 3679.34 3686 3718 3750 3782 3846
Lagren Marknaden 1347.22 1323 1296 1270 1244 1193
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 5.66 5.53 5.62 5.71 5.8 5.98

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 6.00 0.7 0.9 0.6 0.5 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.60 -1.5 12 6 4.5 4.8
Arbetslöshet 17.30 16.4 16 15.7 15.5 14.5
Inflation - Betygsätt 1.60 1.2 1.6 1.8 2.3 2.7
Inflation (Månad) 0.41 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Ränta 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.75
Handelsbalans -1.10 1.2 -0.7 -0.4 0.2 0.2
Kurantkonto -1774.00 -2600 -2500 -2600 -2700 -2900
Bytesbalans Till Bnp -4.30 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
Statsskulden Till Bnp 48.40 63 63 63 63 61
Statliga Budgetutskottet -2.50 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Förtroendekommissionen 3.70 4.5 4.8 5 5.5 5.5
Konsument - Confidence -20.80 -10 -5 1 3 6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 14.40 6 5 3 4.3 4.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 34 33 33 34 34
Personliga Skattesats 39.00 33 39 39 39 39

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 6.00 0.7 0.9 0.6 0.5 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.60 -1.5 12 6 4.5 4.8
BNP 323.80 310 310 310 310 320
Bnp Fasta Priser 230008.99 202418 202154 214664 211627 221785
Fasta Bruttoinvesteringar 38522.72 47805 35963 41285 40700 42654
Bnp Per Capita 7842.90 7700 7700 7700 7700 7800
Bnp Per Capita Ppp 14730.88 14350 14350 14350 14350 14480
Bnp Från Jordbruk 14296.27 14038 14885 15257 15041 15763
Bnp Från Entreprenad 10755.16 10937 10142 11432 11270 11811
Bnp Från Tillverkning 27220.27 24003 21311 26578 26202 27459
Bnp Från Mining 9029.63 10316 9397 9387 9254 9698
Bnp Från Transport 9509.10 10315 7662 8813 8688 9105
Bnp Från Verktyg 6813.00 6512 6666 6981 6882 7213

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 17.30 16.4 16 15.7 15.5 14.5
Arbetslösa Personer 4167.00 3800 3600 3400 3200 3200
Befolkning 50.37 50.91 50.91 50.91 51.45 51.99
Arbetskraftsdeltagande 60.10 60 60.3 60.6 61 63
Egenföretagare 19968.00 20500 21800 22100 22500 22500
Sysselsättningsgraden 49.80 50.5 51 51.5 52 54

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 1.60 1.2 1.6 1.8 2.3 2.7
Inflation (Månad) 0.41 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Konsumentprisindex Kpi 105.91 107 107 107 108 111
Kärna Konsumentprisindexet 105.03 107 106 107 111 111
Kärna Inflation Rate 1.87 2.3 2.5 2.7 3 3.2
Producentpriserna 122.77 120 119 121 122 127
Mat Inflation 5.50 3.3 3.3 3.6 3.7 4.5
Producentpriserna Förändras 2.39 3.5 3 2 2 3.6
KPI bostadshjälpmedel 105.47 106 106 107 108 111
Cpi Transportfordon 105.54 106 104 106 107 110
Exportpriserna 115.95 116 115 115 114 113
Importpriserna 128.09 130 131 130 130 128

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.75
Interbankränta 1.73 1.75 1.75 1.75 2 2
Valutareserven 57252.95 58000 57700 57500 57300 56800
Värde Ränta 4.49 4.49 4.49 4.49 4.74 4.74
Centralbanken Balansräkning 276651.20 282000 280000 279000 278000 273000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -1.10 1.2 -0.7 -0.4 0.2 0.2
Kurantkonto -1774.00 -2600 -2500 -2600 -2700 -2900
Bytesbalans Till Bnp -4.30 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
Import 4.14 4.1 4 4.1 4.5 4.7
Export 3.03 3.4 3.6 3.8 4.7 3.8
Utlandsskulden 147821.92 149600 150100 150300 150600 151900
Utländska Direktinvesteringar 588.62 2100 2350 2600 2700 2700
Kapitalflöden -1181.22 -2900 -2800 -2700 -2650 -2800
Remitteringar 645.90 630 510 570 610 630

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 48.40 63 63 63 63 61
Statliga Budgetutskottet -2.50 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -4460.06 -4053 -8300 -7800 -4047 -4047
Statliga Utgifter 37389.21 35012 40318 38171 37631 39437
Statliga Intäkter 13546.01 12000 12000 12500 12600 13000
Skatteutgifter 18006.07 19800 19500 19000 18900 18000
Militära Utgifter 10303.00 10100 10100 10100 9900 9900

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 34 33 33 34 34
Personliga Skattesats 39.00 33 39 39 39 39
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Social Security Rate För Företag 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Social Trygghet För Anställda 10.00 10 10 10 10 10

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Förtroendekommissionen 3.70 4.5 4.8 5 5.5 5.5
Industriproduktion 1.50 6.7 7.9 6.5 4 3.6
Totalt - Vehicle - Försäljning 10468.00 7100 7800 8600 9000 11000
Bilregistreringar 18408.00 21700 22800 23200 25000 28500
Ledande Ekonomiska Index -2.50 -2.1 9.5 4.5 3.9 3.9
Industriproduktion (Månadsvis) 1.40 0.4 0.6 0.7 1 1
Tillverkning - Pmi 50.20 51.7 52 52.3 52.5 53
Cementtillverkning 1034300.00 1100000 1080000 1090000 1190000 1250000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Confidence -20.80 -10 -5 1 3 6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 14.40 6 5 3 4.3 4.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2.80 -3.5 10 8.5 6 4.9
Konsument - Spendera 151616.04 154498 143742 148763 146658 153698
Privat - Sektor - Credit 303165.66 264970 364199 345928 316808 332015
Konsumentkrediter 160399.40 158343 174864 165716 167036 175054
Bensinpriser 0.63 0.6 0.57 0.54 0.51 0.49
Hushållen Skuld Till Bnp 29.94 28.8 28.5 28.3 28.3 28

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Housing - Index 144.64 148 150 151 152 152


Colombia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.