Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Lagren Marknaden 1645.99 1480 1500 1490 1500 1500
Valuta 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt -0.39 1 0.6 0.8 1.4 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.58 1.8 2.9 2.1 2.2 2.5
Arbetslöshet 3.90 4 4 4 4 3.8
Inflation - Betygsätt 1.20 1.4 2.7 2.5 2.9 2.6
Ränta 2.25 2.25 2 2 2 2.5
Handelsbalans -320.30 700 700 700 700 700
Kurantkonto -834.70 -550 -550 -550 -550 -580
Bytesbalans Till Bnp -5.90 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.4
Statsskulden Till Bnp 93.40 105 105 105 105 110
Statliga Budgetutskottet -11.70 -8.2 -8.2 -8.2 -8.2 -8.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt -0.39 1 0.6 0.8 1.4 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.58 1.8 2.9 2.1 2.2 2.5
BNP 37.75 39.31 39.31 39.31 39.31 40.26
Bnp Fasta Priser 3210.47 3166 3291 3278 3316 3398
Fasta Bruttoinvesteringar 3371.00 3401 3420 3406 3445 3531
Bnp Per Capita 21438.60 21810 21810 21810 21810 21996
Bnp Per Capita Ppp 41973.30 44002 44002 44002 44002 44002
Bnp Från Jordbruk 8.89 9.01 8.77 8.73 8.83 9.05
Bnp Från Entreprenad 234.04 237 242 241 244 250
Bnp Från Tillverkning 477.73 448 464 462 467 479
Bnp Från Mining 596.00 558 621 619 626 641
Bnp Från Offentlig Förvaltning 430.05 403 436 435 440 450
Bnp Från Tjänster 1805.73 1859 1895 1888 1909 1957
Bnp Från Transport 252.95 238 250 249 251 258
Bnp Från Verktyg 62.00 55.44 60.31 60.07 60.76 62.28
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 3.90 4 4 4 4 3.8
Befolkning 1.57 1.73 1.73 1.73 1.73 1.81
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.20 1.4 2.7 2.5 2.9 2.6
Konsumentprisindex Kpi 99.40 102 102 102 102 105
Bnp-Deflatorn 107.18 109 110 110 110 113
Inflation (Månad) -0.90 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2
KPI bostadshjälpmedel 96.20 101 103 101 98.99 102
Cpi Transportfordon 103.00 101 103 103 106 109
Mat Inflation 2.70 3.1 3.3 3 2.9 2.2
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 2.25 2.25 2 2 2 2.5
Interbankränta 2.67 2.67 2.42 2.42 2.42 2.67
Penningmängden M2 11980.40 12388 12816 13138 13459 14744
Lån Tillväxt 2.60 10 10 11 11.2 11.2
Lån Till Den Privata Sektorn 5166.90 5139 5318 5225 5308 5441
Valutareserven 1312.60 1300 1100 1350 1400 1450
Centralbanken Balansräkning 3127.60 2990 3000 3190 3250 3310
Banks Balansräkning 205538.20 208000 210200 212700 215500 220000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -320.30 700 700 700 700 700
Kurantkonto -834.70 -550 -550 -550 -550 -580
Bytesbalans Till Bnp -5.90 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.4
Import 7185.40 6500 6500 6500 6500 6800
Export 6865.10 7200 7200 7200 7200 7500
Utländska Direktinvesteringar 10902.70 9700 9700 9700 9700 11000
Kapitalflöden 1481.40 -330 -330 -330 -330 -330
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 93.40 105 105 105 105 110
Statliga Budgetutskottet -11.70 -8.2 -8.2 -8.2 -8.2 -8.3
Statliga Utgifter 1890.00 1907 1917 1910 1932 1980
Statsskuld 12045.40 12800 12850 13000 13500 14500
Militära Utgifter 1357.00 1290 1290 1290 1290 1290
Regeringen Budgetutskottet Värde -1315.60 -1640 -1640 -1640 -1640 -1640
Statliga Intäkter 2371.60 2350 2350 2350 2350 2350
Skatteutgifter 3687.20 3990 3990 3990 3990 3990
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 7.00 7 7 7 7 7
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Lagerförändringar 647.00 450 450 450 450 450
Bilregistreringar 429.00 508 508 508 508 508
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Spendera 4729.70 4772 4798 4779 4834 4955
Konsumentkrediter 4348.80 4261 4366 4388 4437 4548
Bensinpriser 0.37 0.41 0.42 0.43 0.44 0.44
Bankernas Utlåningsränta 4.98 4.98 4.73 4.73 4.73 4.98


Bahrain - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.