Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Lagren Marknaden 1404.84 1210 1210 1150 1150 1080
Valuta 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 1.3 0.8 2.1 2.1 2.8
Arbetslöshet 3.70 4.3 4.3 4.3 4.3 4.5
Inflation - Betygsätt 1.40 3.1 3.1 3.2 3.2 3.5
Ränta 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
Handelsbalans -263.20 -200 -200 -200 -200 500
Kurantkonto -522.10 -61.6 -61.6 -61.6 -61.6 95.5
Bytesbalans Till Bnp -4.60 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.5
Statsskulden Till Bnp 90.60 99 99 99 99 102
Statliga Budgetutskottet -13.20 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -6
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 1.3 0.8 2.1 2.1 2.8
BNP 35.31 36.75 36.75 36.75 36.75 37
Bnp Fasta Priser 3180.60 3071 3241 3214 3247 3338
Fasta Bruttoinvesteringar 3043.30 3063 3055 3075 3107 3194
Bnp Per Capita 22111.50 22352 22352 22352 22352 22790
Bnp Per Capita Ppp 43290.70 43652 43652 43652 43652 44002
Bnp Från Jordbruk 8.87 9.24 8.91 8.96 9.06 9.31
Bnp Från Entreprenad 230.68 231 232 235 235 241
Bnp Från Tillverkning 466.84 468 468 471 476 490
Bnp Från Mining 622.24 490 597 604 604 621
Bnp Från Offentlig Förvaltning 387.21 409 446 451 451 464
Bnp Från Tjänster 1804.70 1797 1864 1877 1896 1949
Bnp Från Transport 229.17 223 230 231 234 240
Bnp Från Verktyg 47.30 42.68 44.68 44.97 45.43 46.71
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 3.70 4.3 4.3 4.3 4.3 4.5
Egenföretagare 647655.00 680000 687000 691000 705000 735000
Befolkning 1.50 1.62 1.62 1.62 1.58 1.66
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.40 3.1 3.1 3.2 3.2 3.5
Konsumentprisindex Kpi 132.30 136 137 136 136 140
Bnp-Deflatorn 101.26 103 103 103 103 104
Inflation (Månad) 1.10 1.7 0.15 0.16 1.7 1.8
KPI bostadshjälpmedel 119.20 122 122 123 123 127
Cpi Transportfordon 137.90 139 140 141 142 147
Mat Inflation 1.00 1.5 2.9 3.2 3.5 2.9
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
Penningmängden M0 535.60 624 636 675 698 745
Interbankränta 3.92 3.95 4.2 4.2 4.45 4.45
Penningmängden M2 10732.00 10720 10755 10780 10800 10900
Värde Ränta 1.00 1 1.25 1.25 1.5 1.5
Lån Tillväxt 9.00 10.2 10.3 10.3 10.4 11.2
Lån Till Den Privata Sektorn 5052.10 5500 5700 5900 6100 6750
Penningmängden M3 12504.00 12570 12620 12690 12760 12850
Penningmängden M1 3362.00 3400 3430 3460 3490 3550
Valutareserven 654.20 745 826 613 654 850
Centralbanken Balansräkning 2424.60 2610 2680 2720 2790 2910
Banks Balansräkning 192140.70 190700 190800 190760 191000 192500
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -263.20 -200 -200 -200 -200 500
Kurantkonto -522.10 -61.6 -61.6 -61.6 -61.6 95.5
Bytesbalans Till Bnp -4.60 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.5
Import 6044.60 7200 7200 7200 7200 6500
Export 5781.40 7000 7000 7000 7000 7000
Utländska Direktinvesteringar 195.10 275 275 275 275 310
Kapitalflöden 362.90 -185 -185 -185 -185 -330
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 90.60 99 99 99 99 102
Statliga Budgetutskottet -13.20 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -6
Statliga Utgifter 1833.00 1857 1848 1871 1871 1924
Statsskuld 11501.00 11300 11800 12000 12300 13500
Militära Utgifter 1384.03 1351 1330 1330 1330 1290
Regeringen Budgetutskottet Värde -1315.60 -1565 -1565 -1565 -1565 -1640
Statliga Intäkter 2371.60 2295 2295 2295 2295 2350
Skatteutgifter 3687.20 3860 3860 3860 3860 3990
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 7.00 7 7 7 7 7
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Lagerförändringar 197.00 223 223 223 223 253
Bilregistreringar 428.00 478 478 478 478 508
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Spendera 4798.90 4830 4818 4849 4900 5037
Konsumentkrediter 4132.30 4000 4020 4045 4065 4500
Bensinpriser 0.37 0.36 0.36 0.35 0.34 0.34
Bankernas Utlåningsränta 5.35 5.35 5.6 5.6 5.85 5.85


Bahrain - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.