BAHRAIN - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Bahrain - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 6.10 0.6 -0.7 1.4 2.4 1
Arbetslöshet 4.00 4.1 4.3 4.3 4.3 4.5
Inflation - Betygsätt 1.90 3 3.1 3.1 3.2 3.5
Ränta 2.50 2.75 2.75 3 3.25 3.75
Handelsbalans -263.20 -300 -200 -200 -200 500
Statsskulden Till Bnp 90.60 96 99 99 99 102
Marknader Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Lagren Marknaden 1315.92
1210 1210 1210 1210 1080
Valuta 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
BNP Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 6.10
0.6 -0.7 1.4 2.4 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40
1.7 1.3 0.8 2.1 2.8
BNP 35.31
36 36.75 36.75 36.75 37
Bnp Fasta Priser 3224.55
3116 3079 3250 3195 3271
Fasta Bruttoinvesteringar 3043.30
3095 3083 3068 3107 3249
Bnp Per Capita 22111.50
22287 22352 22352 22352 22790
Bnp Per Capita Ppp 43290.70
43396 43652 43652 43652 44002
Bnp Från Jordbruk 8.87
9.08 9.3 8.94 9.06 9.53
Bnp Från Entreprenad 229.76
228 231 232 224 239
Bnp Från Tillverkning 466.45
464 471 470 463 487
Bnp Från Mining 591.80
527 490 597 619 553
Bnp Från Offentlig Förvaltning 442.12
415 409 446 451 436
Bnp Från Tjänster 1857.04
1821 1808 1872 1810 1911
Bnp Från Transport 228.94
226 225 231 239 238
Bnp Från Verktyg 44.50
43.22 42.95 44.86 46.05 45.37
Labour Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 4.00
4.1 4.3 4.3 4.3 4.5
Egenföretagare 650047.00
679000 680000 687000 691000 735000
Befolkning 1.50
1.56 1.62 1.62 1.62 1.69
Priser Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt 1.90
3 3.1 3.1 3.2 3.5
Konsumentprisindex Kpi 132.50
134 135 138 136 142
Bnp-Deflatorn 101.26
102 103 103 103 104
Inflation (Månad) -0.40
1.6 1.7 0.16 1.7 1.8
KPI bostadshjälpmedel 118.80
122 122 126 122 126
Cpi Transportfordon 134.90
139 140 132 125 130
Mat Inflation 0.90
2.6 1.5 2.9 3.2 2.9
Pengar Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ränta 2.50
2.75 2.75 3 3.25 3.75
Interbankränta 3.75
4 4 4.25 4.5 5
Penningmängden M0 537.50
607 624 636 675 745
Penningmängden M2 10571.00
10690 10720 10755 10780 10900
Värde Ränta 1.00
1.25 1.25 1.5 1.75 2.25
Lån Tillväxt 9.90
9.7 10.2 10.3 10.3 11.2
Lån Till Den Privata Sektorn 4940.10
5370 5500 5700 5900 6750
Omvänd Reporänta 2.00
2 2.43 2.59 2.74 3
Penningmängden M3 12304.00
12600 12570 12620 12690 12850
Penningmängden M1 3289.00
3350 3400 3430 3460 3550
Valutareserven 731.70
725 745 826 613 850
Centralbanken Balansräkning 2345.70
2580 2610 2680 2720 2910
Banks Balansräkning 192336.50
190500 190700 190800 190760 192500
Handel Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans -263.20
-300 -200 -200 -200 500
Export 5781.40
6500 7000 7000 7000 7000
Import 6044.60
6800 7200 7200 7200 6500
Kurantkonto -522.10
-317 -61.6 -61.6 -61.6 95.5
Bytesbalans Till Bnp -4.60
-3.2 -0.9 -0.9 -0.9 1.5
Guldreserver 4.70
4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
Terrorism Index 3.67
3.4 3.2 3.2 3.2 3.1
Utländska Direktinvesteringar 195.10
230 275 275 275 310
Kapitalflöden 362.90
150 -185 -185 -185 -330
Råolja Produktion 40.00
40 40 40 40 40
Regeringen Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 90.60
96 99 99 99 102
Statliga Budgetutskottet -13.20
-11 -8.5 -8.5 -8.5 -6
Statliga Utgifter 1833.00
1864 1857 1848 1871 1957
Statsskuld 11501.00
11000 11300 11800 12000 13500
Militära Utgifter 1384.03
1360 1351 1330 1330 1290
Regeringen Budgetutskottet Värde -1505.10
-1490 -1565 -1565 -1565 -1640
Statliga Intäkter 2177.50
2210 2295 2295 2295 2350
Skatteutgifter 3682.50
3700 3860 3860 3860 3990
Business Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Lagerförändringar 197.00
186 223 223 223 253
Bilregistreringar 428.00
442 478 478 478 508
Internet hastighet 7922.65
8350 8410 8550 8630 9900
IP-adresser 87840.00
86000 85800 85200 84800 84200
Konkurrenskraft - Index 4.54
4.54 4.54 4.54 4.54 4.54
Konkurrenskraft Rank 44.00
44 44 44 44 44
Lätt Att Göra Affärer 66.00
68 71 71 71 72
Korruption Index 36.00
36 36 36 36 36
Korruption Placering 133.00
133 133 133 133 133
Konsument Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Konsument - Spendera 4798.90
4880 4861 4837 4900 5122
Konsumentkrediter 3992.10
3978 4000 4020 4045 4500
Bensinpriser 0.37
0.34 0.32 0.3 0.28 0.24
Bankernas Utlåningsränta 5.29
5.54 5.54 5.79 6.04 6.54
Skatter Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00
0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00
0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 19.00
19 19 19 19 19
Social Security Rate För Företag 12.00
12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 7.00
7 7 7 7 7
Klimat Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Utfällning 29.46
7.34 14.92 6.04 6.04 6.63
Temperatur 18.37
22.84 17.7 33.41 32.98 26.59