BAHRAIN - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Bahrain - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt -0.50 1.7 0.6 -1.1 1.2 1
Arbetslöshet 4.00 4.1 4.1 4.3 4.3 4.5
Inflation - Betygsätt 2.80 2.8 3 3.1 3.1 3.5
Ränta 2.25 2.5 2.75 2.75 3 3.25
Handelsbalans -263.20 -300 -300 -200 -817 500
Statsskulden Till Bnp 90.60 96 96 99 99 102
Marknader Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Lagren Marknaden 1347.47
1220 1210 1210 1210 1080
Valuta 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
BNP Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt -0.50
1.7 0.6 -1.1 1.2 1
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.20
3.2 2.7 2.8 0.8 3.8
BNP 35.31
36 36 36.75 36.75 37
Bnp Fasta Priser 3043.83
3216 3141 3129 3144 3367
Fasta Bruttoinvesteringar 3043.30
3092 3125 3129 3068 3351
Bnp Per Capita 22111.50
22287 22287 22352 22352 22790
Bnp Per Capita Ppp 43290.70
43396 43396 43652 43652 44002
Bnp Från Jordbruk 23.94
24.33 24.59 24.61 24.14 26.36
Bnp Från Entreprenad 228.20
222 230 235 217 246
Bnp Från Tillverkning 465.00
461 468 478 450 502
Bnp Från Mining 483.90
616 532 497 592 570
Bnp Från Offentlig Förvaltning 401.91
406 413 413 399 443
Bnp Från Tjänster 1789.60
1838 1832 1840 1806 1965
Bnp Från Transport 224.40
237 229 231 231 245
Bnp Från Verktyg 42.40
45.82 43.65 43.59 43.14 46.8
Labour Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 4.00
4.1 4.1 4.3 4.3 4.5
Egenföretagare 649765.00
675558 679935 685897 692723 753481
Befolkning 1.50
1.57 1.59 1.62 1.64 1.86
Priser Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt 2.80
2.8 3 3.1 3.1 3.5
Konsumentprisindex Kpi 132.80
134 132 136 137 141
Bnp-Deflatorn 101.26
102 103 103 103 106
Inflation (Månad) 0.60
1.6 1.6 1.7 0.17 1.8
KPI bostadshjälpmedel 118.60
122 118 122 122 126
Cpi Transportfordon 135.70
128 122 139 140 130
Mat Inflation 3.20
2.35 2.56 2.55 2.54 2.54
Pengar Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ränta 2.25
2.5 2.75 2.75 3 3.25
Interbankränta 3.50
3.75 4 4 4.25 4.5
Penningmängden M0 585.30
567 567 568 568 568
Penningmängden M2 10629.00
10660 10694 10725 10755 10988
Värde Ränta 1.00
1.25 1.5 1.5 1.75 2
Lån Tillväxt 9.30
9.95 10.22 10.29 10.31 10.33
Lån Till Den Privata Sektorn 4911.80
4925 4977 5016 5046 5131
Omvänd Reporänta 2.00
2.17 2 2.52 2.69 3
Penningmängden M3 12402.00
12512 12544 12575 12604 12855
Penningmängden M1 3383.00
3306 3308 3309 3309 3309
Valutareserven 818.10
644 648 646 646 646
Centralbanken Balansräkning 2711.40
2477 2471 2471 2471 2471
Banks Balansräkning 188200.30
190385 190575 190725 190845 191260
Handel Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans -263.20
-300 -300 -200 -817 500
Export 5781.40
6500 6500 7000 6612 7000
Import 6044.60
6800 6800 7200 7430 6500
Kurantkonto -522.10
-316 -317 -232 -147 -34.96
Bytesbalans Till Bnp -4.60
-3 -3 -2.5 -2.5 -1.7
Guldreserver 4.70
4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
Terrorism Index 3.67
3.41 3.5 3.41 3.32 3.95
Utländska Direktinvesteringar 195.10
252 265 274 283 328
Kapitalflöden 362.90
-150 -402 -414 -425 -336
Råolja Produktion 40.00
40 40 40 40 40
Regeringen Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 90.60
96 96 99 99 102
Statliga Budgetutskottet -13.20
-14.93 -10 -14.45 -13.54 -8
Statliga Utgifter 1833.00
1862 1882 1884 1848 2019
Statsskuld 10662.00
11311 11632 11949 12264 15254
Militära Utgifter 1384.03
1378 1362 1351 1340 1292
Regeringen Budgetutskottet Värde -1505.10
-1518 -1556 -1555 -1604 -1771
Statliga Intäkter 2177.50
2219 2232 2211 2190 2264
Skatteutgifter 3682.50
3737 3737 3766 3794 4035
Business Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Lagerförändringar 197.00
194 190 188 186 253
Bilregistreringar 428.00
472 467 478 490 548
Internet hastighet 7922.65
9771 10053 10328 10597 12946
IP-adresser 87840.00
89301 90912 89820 90865 90453
Konkurrenskraft - Index 4.54
4.47 4.47 4.51 4.52 4.5
Konkurrenskraft Rank 44.00
45 45 45 45 45
Lätt Att Göra Affärer 66.00
75 78 78 78 84
Korruption Index 36.00
37 35 35 35 32
Korruption Placering 133.00
164 186 188 191 138
Konsument Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Konsument - Spendera 4798.90
4876 4928 4933 4837 5285
Konsumentkrediter 3932.80
3931 3934 3936 3937 3937
Bensinpriser 0.37
0.37 0.35 0.33 0.31 0.16
Bankernas Utlåningsränta 5.29
5.54 5.79 5.79 6.04 6.29
Skatter Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00
0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00
0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 19.00
19 19 19 19 19
Social Security Rate För Företag 12.00
12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 7.00
7 7 7 7 7
Klimat Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Utfällning 29.46
0.01 7.34 14.92 6.04 6.63
Temperatur 18.37
33.85 22.84 17.7 33.41 26.59