Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Lagren Marknaden 1532.21 1210 1150 1150 1150 1080
Valuta 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.73 2.1 2.4 2.2 2.9 3.1
Arbetslöshet 3.90 3.9 3.9 4 4 4
Inflation - Betygsätt 0.20 1.7 2.2 2.5 2.7 3.1
Ränta 2.50 2.5 2.5 2.25 2.25 2.5
Handelsbalans -320.30 -200 -200 500 500 500
Kurantkonto -834.70 -490 -490 -450 -450 -450
Bytesbalans Till Bnp -5.90 -3.3 -3.3 -2.6 -2.6 -2.6
Statsskulden Till Bnp 93.40 99 99 102 102 102
Statliga Budgetutskottet -11.70 -8.5 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.73 2.1 2.4 2.2 2.9 3.1
BNP 37.75 39.3 39.3 40.5 40.5 40.5
Bnp Fasta Priser 3154.91 3265 3313 3224 3246 3416
Fasta Bruttoinvesteringar 3371.00 3442 3452 3445 3469 3559
Bnp Per Capita 21438.60 22352 22352 22790 22790 22790
Bnp Per Capita Ppp 41973.30 43652 43652 44002 44002 44002
Bnp Från Jordbruk 8.93 9.63 9.37 9.13 9.19 9.66
Bnp Från Entreprenad 234.74 236 238 240 242 246
Bnp Från Tillverkning 444.22 469 471 454 457 485
Bnp Från Mining 553.03 635 617 565 569 636
Bnp Från Offentlig Förvaltning 399.81 396 447 409 411 461
Bnp Från Tjänster 1857.22 1853 1917 1898 1911 1977
Bnp Från Transport 240.79 243 244 246 248 252
Bnp Från Verktyg 56.80 63 60.42 58.05 58.45 62.29
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 3.90 3.9 3.9 4 4 4
Befolkning 1.50 1.62 1.58 1.66 1.66 1.66
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.20 1.7 2.2 2.5 2.7 3.1
Konsumentprisindex Kpi 133.00 134 134 137 137 138
Inflation (Månad) 0.20 0.4 0.1 0.4 0.5 0.3
KPI bostadshjälpmedel 100.00 121 122 127 103 125
Cpi Transportfordon 100.00 139 139 142 103 144
Mat Inflation -0.50 3.2 3.5 3.1 3.3 2.9
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 2.50 2.5 2.5 2.25 2.25 2.5
Interbankränta 3.07 3.1 3.1 2.85 2.85 3.1
Penningmängden M2 11832.00 11490 11510 11600 11625 11625
Lån Tillväxt 6.70 7.5 8.3 10 10.4 11.2
Lån Till Den Privata Sektorn 5241.80 5047 5219 5205 5327 5380
Valutareserven 1273.00 613 654 654 654 850
Centralbanken Balansräkning 2895.10 2720 2790 2790 2790 2910
Banks Balansräkning 203382.50 190760 191000 191000 191000 192500
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -320.30 -200 -200 500 500 500
Kurantkonto -834.70 -490 -490 -450 -450 -450
Bytesbalans Till Bnp -5.90 -3.3 -3.3 -2.6 -2.6 -2.6
Import 7185.40 7200 7200 6500 6500 6500
Export 6865.10 7000 7000 7200 7200 7200
Utländska Direktinvesteringar 10902.70 275 275 310 310 310
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 93.40 99 99 102 102 102
Statliga Budgetutskottet -11.70 -8.5 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6
Statliga Utgifter 1890.00 1930 1935 1932 1945 1995
Statsskuld 11457.00 12000 12300 12300 12300 13500
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 7.00 7 7 7 7 7
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Lagerförändringar 647.00 223 223 253 253 253
Bilregistreringar 428.00 478 478 508 508 508
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 4729.70 4829 4843 4834 4867 4993
Konsumentkrediter 4303.30 4143 4262 4316 4416 4394
Bensinpriser 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33
Bankernas Utlåningsränta 5.22 5.22 5.22 4.97 4.97 5.22


Bahrain - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.