Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Lagren Marknaden 1527.13 1480 1480 1500 1490 1500
Valuta 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.84 2.4 2.2 2.9 3 3.1
Arbetslöshet 3.90 3.9 4 4 4 4
Inflation - Betygsätt 1.20 2 2.5 2.7 2.5 3.1
Ränta 2.50 2.25 2.25 2 2 2
Handelsbalans -320.30 -200 500 500 700 500
Kurantkonto -834.70 -490 -450 -450 -450 -450
Bytesbalans Till Bnp -5.90 -3.3 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Statsskulden Till Bnp 93.40 99 102 102 102 102
Statliga Budgetutskottet -11.70 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.84 2.4 2.2 2.9 3 3.1
BNP 37.75 39.3 40.5 40.5 40.5 40.5
Bnp Fasta Priser 3244.18 3238 3244 3224 3246 3329
Fasta Bruttoinvesteringar 3371.00 3098 3104 3445 3469 3185
Bnp Per Capita 21438.60 22352 22790 22790 22790 22790
Bnp Per Capita Ppp 41973.30 43652 44002 44002 44002 44002
Bnp Från Jordbruk 8.64 9.03 9.05 9.13 9.19 9.28
Bnp Från Entreprenad 238.86 235 235 240 242 241
Bnp Från Tillverkning 456.98 475 476 454 457 489
Bnp Från Mining 612.12 633 635 565 569 651
Bnp Från Offentlig Förvaltning 430.05 394 395 409 411 405
Bnp Från Tjänster 1868.13 1837 1841 1898 1911 1889
Bnp Från Transport 245.96 233 234 246 248 240
Bnp Från Verktyg 59.45 48.15 48.25 58.05 58.45 49.5
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 3.90 3.9 4 4 4 4
Befolkning 1.57 1.6 1.63 1.63 1.63 1.63
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 1.20 2 2.5 2.7 2.5 3.1
Konsumentprisindex Kpi 133.10 135 136 137 137 140
Inflation (Månad) -0.80 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3
KPI bostadshjälpmedel 121.10 123 122 127 103 127
Cpi Transportfordon 139.70 141 143 142 103 146
Mat Inflation 48000.00 3.5 3.1 3.3 3 2.9
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 2.50 2.25 2.25 2 2 2
Interbankränta 2.95 3.02 3.02 2.77 2.77 2.77
Penningmängden M2 11782.90 11610 11800 11925 12025 12025
Lån Tillväxt 5.60 8.3 10 10 11 11.2
Lån Till Den Privata Sektorn 5205.00 6100 5219 5205 5327 6750
Valutareserven 1044.10 920 1100 1300 1050 1200
Centralbanken Balansräkning 2935.30 2890 2990 3000 2790 2910
Banks Balansräkning 200616.50 203100 208000 210200 212700 215500
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -320.30 -200 500 500 700 500
Kurantkonto -834.70 -490 -450 -450 -450 -450
Bytesbalans Till Bnp -5.90 -3.3 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Import 7185.40 7200 6500 6500 6500 6500
Export 6865.10 7000 7200 7200 7200 7200
Utländska Direktinvesteringar 10902.70 8500 9700 9700 9700 9700
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 93.40 99 102 102 102 102
Statliga Budgetutskottet -11.70 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Statliga Utgifter 1890.00 1866 1870 1932 1945 1918
Statsskuld 11293.40 12300 12800 12850 13000 13500
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 7.00 7 7 7 7 7
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Lagerförändringar 647.00 300 450 450 450 450
Bilregistreringar 429.00 478 508 508 508 508
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 4729.70 4885 4895 4834 4867 5022
Konsumentkrediter 4336.90 4237 4278 4316 4416 4356
Bensinpriser 0.37 0.34 0.33 0.32 0.31 0.33
Bankernas Utlåningsränta 5.07 5.07 5.07 4.82 4.82 4.82


Bahrain - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.