Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 65.32 64.4 64.81 65.22 65.63 66.44
Lagren Marknaden 3106.03 3048 3020 2992 2964 2908
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.01 6.34 6.39 6.44 6.49 6.59

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp-Tillväxt 0.80 0.8 0.9 1 1.2 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.70 2.3 1.8 1.7 2 2.5
Arbetslöshet 4.70 4.8 4.8 5.1 5.1 5
Inflation - Betygsätt 2.40 2.4 3.3 3.7 4 4.3
Inflation (Månad) 0.40 0.3 0.6 0.3 0.6 0.4
Ränta 6.00 5.75 5.25 5.25 5.25 5
Handelsbalans 15466.00 17500 14400 13700 19900 18600
Kurantkonto 16300.00 26500 11000 7000 19800 18200
Bytesbalans Till Bnp 7.00 5.1 5.1 5.1 5.1 4.5
Statsskulden Till Bnp 14.60 17.2 17.2 17.2 17.2 18.5
Statliga Budgetutskottet 1.80 1 1 1 1 0.8
Förtroendekommissionen -3.00 -4 -1 1 2 1
Tillverkning - Pmi 47.90 52 53.4 53.2 53.5 54
Tjänster Pmi 54.10 54.2 53.8 53.6 54 54.5
Konsument - Confidence -13.00 -10 -5 -6 -7 -7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -24.50 6.5 1.3 -0.5 22.8 21
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 13.00 13 13 13 13 13

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp-Tillväxt 0.80 0.8 0.9 1 1.2 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.70 2.3 1.8 1.7 2 2.5
BNP 1657.60 1780 1780 1780 1780 1910
Bnp Fasta Priser 23495.70 20356 21967 23629 23966 24565
Fasta Bruttoinvesteringar 4995.80 3291 4631 5024 5096 5223
Bnp Per Capita 11729.10 12500 12500 12500 12500 12900
Bnp Per Capita Ppp 27147.30 25900 25900 25900 25900 25900
Bnp Från Jordbruk 1420.00 419 603 1428 1448 1485
Bnp Från Entreprenad 1274.80 734 1108 1282 1300 1333
Bnp Från Tillverkning 2795.20 2340 2697 2811 2851 2922
Bnp Från Mining 1982.40 2017 2040 1994 2022 2073
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1654.20 1633 1642 1664 1687 1729
Bnp Från Transport 1505.20 1436 1482 1514 1535 1574
Bnp Från Verktyg 465.00 647 506 468 474 486

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbetslöshet 4.70 4.8 4.8 5.1 5.1 5
Egenföretagare 71.40 72.7 72.7 72.7 72.9 73
Arbetslösa Personer 3.48 3.92 3.92 3.92 3.96 3.96
Sysselsättningsgraden 59.10 60 60 60 60.4 60.7
Arbetskraftsdeltagande 62.70 62.5 62.5 62.5 62.7 63
Produktivitet 2.30 2 2 2 2 2
Löner 62239.00 47436 50582 46862 47945 49144
Löne Tillväxt 6.90 2.4 2.5 2.9 3 2.5
Lönerna I Manufacturing 43243.00 44505 44651 43832 45498 46636
Minimilöner 12130.00 12130 12130 12130 12130 12900
Befolkning 146.90 147 147 147 147 147
Pensionsåldern Kvinnor 55.50 56 56 56 56 56.5
Pensionsåldern Män 60.50 61 61 61 61 61.5
Löner Högutbildad 48300.00 49459 49508 49701 49749 50993
Löner Lågutbildade 19900.00 20378 20398 20477 20497 21009
Levnadslön Familj 23700.00 24269 24293 24387 24411 25021
Levnadslön Individuella 14500.00 14848 14863 14921 14935 15308

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflation - Betygsätt 2.40 2.4 3.3 3.7 4 4.3
Inflation (Månad) 0.40 0.3 0.6 0.3 0.6 0.4
Konsumentprisindex Kpi 594.70 599 608 609 614 640
Kärna Konsumentprisindexet 100.20 100 100 100 100 100
Kärna Inflation Rate 2.70 2.6 3.2 3.5 3.8 4
Bnp-Deflatorn 119.17 124 124 124 124 129
Producentpriserna 665.80 696 713 686 742 757
Producentpriserna Förändras -0.70 1 2.8 2.6 2.5 2
Mat Inflation 4.00 3.3 3.8 4.2 4.5 5.5

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Ränta 6.00 5.75 5.25 5.25 5.25 5
Interbankränta 6.35 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89
Penningmängden M2 51680.00 48200 48500 48900 49200 49800
Valutareserven 562306.00 540000 545000 550000 544300 565000
Lån Till Den Privata Sektorn 29765417.00 28515463 28893709 29508234 30360725 31119743
Värde Ränta 4.74 5.85 5.11 5.11 5.85 5.85
Cash Reserveringsgrad 8.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalans 15466.00 17500 14400 13700 19900 18600
Kurantkonto 16300.00 26500 11000 7000 19800 18200
Bytesbalans Till Bnp 7.00 5.1 5.1 5.1 5.1 4.5
Import 24130.00 23600 22800 22500 24200 27500
Export 39596.00 38100 34500 36200 41000 43500
Kapitalflöden 8601.95 12000 12000 14200 14200 14200
Guldreserver 2241.86 2315 2355 2415 2465 2680
Råolja Produktion 10836.00 10600 10900 10850 10800 10400
Vapen Sales 6409.00 8500 8500 8500 8500 8500
Utländska Direktinvesteringar 8977.00 9100 5000 -1600 9800 9800

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Statsskulden Till Bnp 14.60 17.2 17.2 17.2 17.2 18.5
Statliga Budgetutskottet 1.80 1 1 1 1 0.8
Regeringen Budgetutskottet Värde -159.86 920 920 920 -800 -850
Statliga Utgifter 4046.20 4067 4068 4069 4127 4230
Statliga Intäkter 39110300.80 9500000 9500000 9500000 34600000 35800000
Skatteutgifter 36995282.60 8500000 8500000 8500000 35400000 36700000
Militära Utgifter 64193.00 70000 70000 70000 70000 70000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Social Security Rate För Företag 30.00 30 30 30 30 30
Social Trygghet För Anställda 0.00 0 0 0 0 0

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Förtroendekommissionen -3.00 -4 -1 1 2 1
Tillverkning - Pmi 47.90 52 53.4 53.2 53.5 54
Tjänster Pmi 54.10 54.2 53.8 53.6 54 54.5
Industriproduktion 1.10 -1.6 2.5 2.3 2.5 2.5
Industriproduktion (Månadsvis) -17.30 12.9 -0.8 1.6 4.2 3.8
Manufacturing Produktion 3.90 -2 2.6 2.7 2.9 3.2
Kapacitetsutnyttjande 62.00 65 65 65 66 66
Lagerförändringar 1441.30 190 190 190 -520 -440
Bilproduktionen 116.30 129 145 152 158 165
Bilregistreringar 102102.00 169200 172000 171200 178000 185000
Ledande Ekonomiska Index 1.60 1.6 1.8 1.5 2 2.3
Gruv Produktion -0.40 -4 3 3 4.2 3.4
Komposit - Pmi 52.60 54 54.5 54.2 54.5 55
Konkurser 2971.00 3380 3380 3380 3090 3120
Företagens Vinster 14267.40 3200 3200 3200 17700 17700

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Konsument - Confidence -13.00 -10 -5 -6 -7 -7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -24.50 6.5 1.3 -0.5 22.8 21
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.70 1.7 1.8 1.6 1.9 2.4
Konsument - Spendera 12755.60 11402 11975 12828 13011 13336
Konsumentkrediter 17384938.00 15549099 16331002 17107860 17732637 18175953
Bankernas Utlåningsränta 7.80 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17
Bensinpriser 0.73 0.65 0.67 0.68 0.71 0.71

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Housing - Index 6.30 4.2 4.2 4.2 4.2 3.6
Byggproduktionen 1.00 1.2 1.4 1.5 1.7 2.1
Husägande Betyg 89.00 84.4 84.4 84.4 84.4 84
Bostäder 4.80 5.9 6.2 6.2 20.1 22.4


Ryssland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.