Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 71.24 71.92 72.39 72.87 73.36 74.33
Lagren Marknaden 2815.83 2771 2718 2666 2616 2514
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 5.85 5.98 6.02 6.07 6.12 6.21

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt 0.30 3.5 1 0.3 0.5 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 -11 -7.4 1.1 8 6.3
Arbetslöshet 6.10 6.5 7.3 8 7.7 7.5
Inflation - Betygsätt 3.20 3.6 3.9 3.6 3.3 3.5
Inflation (Månad) 0.20 0.1 0.3 0.4 0.3 0.4
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 5
Handelsbalans 6236.00 12600 11300 10100 12700 13100
Kurantkonto 21700.00 9000 8900 22300 14500 13500
Bytesbalans Till Bnp 7.00 9.5 9.5 11 11 11
Statsskulden Till Bnp 14.60 17.2 17.2 18.5 18.5 18.5
Statliga Budgetutskottet 1.80 -5.2 -5.2 -3.7 -3.7 -3.7
Förtroendekommissionen -6.00 -4 -7 -3 -2 -5
Tjänster Pmi 47.80 47 48.5 51.7 52 52.3
Tillverkning - Pmi 49.40 43.8 46.2 48.7 49.2 50.5
Konsument - Confidence -30.00 -15 -14 -9 -10 -9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 6.70 -0.5 15.5 7 1.8 18
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 13.00 13 13 13 13 13

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt 0.30 3.5 1 0.3 0.5 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 -11 -7.4 1.1 8 6.3
BNP 1699.90 1250 1250 1580 1580 1580
Bnp Fasta Priser 20458.70 22634 23294 20684 22095 24761
Fasta Bruttoinvesteringar 7321.30 4813 6780 7402 7907 7207
Bnp Per Capita 12011.50 10500 10500 11000 11000 11000
Bnp Per Capita Ppp 27043.90 25900 25900 25900 26800 26800
Bnp Från Jordbruk 424.50 1368 884 429 458 939
Bnp Från Entreprenad 708.60 1228 1772 716 765 1884
Bnp Från Tillverkning 2332.90 2693 2851 2359 2520 3031
Bnp Från Mining 1907.50 1910 1910 1928 2060 2030
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1650.30 1594 1494 1668 1782 1588
Bnp Från Transport 1357.30 1450 1333 1372 1466 1417
Bnp Från Verktyg 624.40 448 593 631 674 631

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 6.10 6.5 7.3 8 7.7 7.5
Egenföretagare 70.00 72.7 72.9 72.9 72.9 73
Arbetslösa Personer 4.50 3.92 3.96 3.96 3.96 3.96
Sysselsättningsgraden 58.00 60 60.4 60.4 60.4 60.7
Arbetskraftsdeltagande 62.00 62.5 62.7 62.7 62.7 63
Produktivitet 2.80 2 2 2 2 2
Löner 49306.00 46862 64106 52454 50785 65709
Lönerna I Manufacturing 43243.00 43832 44540 44540 44540 45654
Löne Tillväxt -2.00 2.9 3 3 3 2.5
Minimilöner 12130.00 12130 12130 12900 12900 12900
Befolkning 146.80 147 147 147 147 147
Pensionsåldern Kvinnor 55.50 56 56 56 56 56.5
Pensionsåldern Män 60.50 61 61 61 61 61.5

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 3.20 3.6 3.9 3.6 3.3 3.5
Inflation (Månad) 0.20 0.1 0.3 0.4 0.3 0.4
Konsumentprisindex Kpi 606.70 609 616 622 627 637
Kärna Konsumentprisindexet 100.30 100 100 100 100 100
Kärna Inflation Rate 2.90 3.5 3.8 3.8 3.8 4
Bnp-Deflatorn 123.75 123 123 128 128 127
Producentpriserna 589.30 616 647 673 601 666
Producentpriserna Förändras -14.10 -8 -2 3 2 3
Mat Inflation 3.90 4.2 4.5 4.5 4.5 5.5

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 5
Interbankränta 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72
Penningmängden M2 53068.00 48900 49200 49200 49200 49800
Valutareserven 568872.00 550000 544300 544300 544300 565000
Centralbanken Balansräkning 48178231.00 48927000 51441000 54458000 58323000 65257000
Lån Till Den Privata Sektorn 30842912.00 28265900 27541622 31182184 33310345 29276744
Värde Ränta 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
Cash Reserveringsgrad 8.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 6236.00 12600 11300 10100 12700 13100
Kurantkonto 21700.00 9000 8900 22300 14500 13500
Bytesbalans Till Bnp 7.00 9.5 9.5 11 11 11
Import 17233.00 20500 23700 20900 19300 23900
Export 23469.00 33100 35000 31000 32000 37000
Kapitalflöden 21536.07 14200 14200 14200 14200 14200
Guldreserver 2299.20 2415 2465 2465 2465 2680
Råolja Produktion 10889.00 11000 11000 11500 11500 11500
Vapen Sales 6409.00 8500 8500 8500 8500 8500
Utländska Direktinvesteringar 5885.00 -1600 9800 9800 9800 9800

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 14.60 17.2 17.2 18.5 18.5 18.5
Statliga Budgetutskottet 1.80 -5.2 -5.2 -3.7 -3.7 -3.7
Regeringen Budgetutskottet Värde -409.12 920 -800 -800 -800 -850
Statliga Utgifter 4226.90 3898 3914 4273 4565 4161
Statliga Intäkter 13187157.70 9500000 34600000 34600000 34600000 35800000
Skatteutgifter 12244694.90 8500000 35400000 35400000 35400000 36700000
Militära Utgifter 64193.00 70000 70000 70000 70000 70000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Social Security Rate För Företag 30.00 30 30 30 30 30
Social Trygghet För Anställda 0.00 0 0 0 0 0

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Förtroendekommissionen -6.00 -4 -7 -3 -2 -5
Tjänster Pmi 47.80 47 48.5 51.7 52 52.3
Tillverkning - Pmi 49.40 43.8 46.2 48.7 49.2 50.5
Industriproduktion -9.60 -3.2 -2 3.5 10.5 8
Industriproduktion (Månadsvis) -5.50 1.6 4.2 4.2 4.2 3.8
Manufacturing Produktion -7.20 2.7 2.9 2.9 2.9 3.2
Kapacitetsutnyttjande 59.00 65 66 66 66 66
Lagerförändringar 436.20 190 -520 -520 -520 -440
Bilproduktionen 30.60 152 158 158 158 165
Bilregistreringar 63033.00 171200 178000 178000 178000 185000
Ledande Ekonomiska Index -10.90 1.5 2 2 2 2.3
Gruv Produktion -13.50 -4 4.2 4.2 4.2 3.4
Komposit - Pmi 48.90 47.5 49.1 52 52 53.2
Konkurser 2538.00 3380 3090 3090 3090 3120
Företagens Vinster 2509.10 2000 17700 17700 17700 17700

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Confidence -30.00 -15 -14 -9 -10 -9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 6.70 -0.5 15.5 7 1.8 18
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -19.20 -4.8 -1.9 2.5 5.8 4.2
Konsument - Spendera 13378.50 12288 12388 13526 14449 13169
Konsumentkrediter 18204126.00 16387597 16268124 18404371 19660456 17293016
Bankernas Utlåningsränta 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62
Bensinpriser 0.67 0.64 0.61 0.57 0.55 0.52

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Housing - Index 8.00 4.2 4.2 4.2 4.2 3.6
Byggproduktionen 2.30 1.5 1.7 1.7 1.7 2.1
Bostäder 3.50 6.2 20.1 20.1 20.1 22.4
Husägande Betyg 89.00 84.4 84.4 84.4 84.4 84


Ryssland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.