Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 74.63 75.44 75.94 76.44 76.95 77.97
Lagren Marknaden 2690.21 2639 2589 2539 2491 2394
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.78 6.83 6.89 6.94 6.99 7.1

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 0.80 -3.1 -3.5 -2 0.6 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.10 -13 -9.8 -4.5 0.5 1.9
Arbetslöshet 4.60 5.5 6.1 7.3 8 7.5
Inflation - Betygsätt 2.50 3.3 3.7 4 4 4.3
Inflation (Månad) 0.60 0.6 0.3 0.6 0.6 0.4
Ränta 6.00 5.25 5.25 5.25 5 5
Handelsbalans 12484.00 11700 13700 16800 16800 16000
Kurantkonto 16300.00 11000 7000 19800 19800 18200
Bytesbalans Till Bnp 7.00 5.1 5.1 5.1 4.5 4.5
Statsskulden Till Bnp 14.60 17.2 17.2 17.2 18.5 18.5
Statliga Budgetutskottet 1.80 -8.2 -8.2 -8.2 -4.5 -4.5
Förtroendekommissionen -2.00 -23 -18 -16 -9 -7
Tjänster Pmi 37.10 41.9 47 48.5 51.7 52.3
Tillverkning - Pmi 47.50 39.5 43.8 46.2 48.7 50.5
Konsument - Confidence -11.00 -39 -37 -30 -18 -15
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -24.50 1.3 -0.5 22.8 22.8 21
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 13.00 13 13 13 13 13

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 0.80 -3.1 -3.5 -2 0.6 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.10 -13 -9.8 -4.5 0.5 1.9
BNP 1750.00 1780 1780 1780 1910 1910
Bnp Fasta Priser 25155.00 20890 22728 22438 23613 22865
Fasta Bruttoinvesteringar 7321.30 4404 4833 4771 5021 4862
Bnp Per Capita 11729.10 12500 12500 12500 12900 12900
Bnp Per Capita Ppp 27147.30 25900 25900 25900 26374 27474
Bnp Från Jordbruk 954.30 574 1374 1356 1427 1382
Bnp Från Entreprenad 1913.70 1054 1233 1217 1281 1241
Bnp Från Tillverkning 3078.90 2564 2704 2669 2809 2720
Bnp Från Mining 2062.10 1940 1918 1893 1992 1929
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1612.90 1562 1600 1580 1662 1610
Bnp Från Transport 1439.80 1409 1456 1437 1513 1465
Bnp Från Verktyg 640.80 481 450 444 467 453

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 4.60 5.5 6.1 7.3 8 7.5
Egenföretagare 71.10 72.7 72.7 72.9 72.9 73
Arbetslösa Personer 3.43 3.92 3.92 3.96 3.96 3.96
Sysselsättningsgraden 58.90 60 60 60.4 60.4 60.7
Arbetskraftsdeltagande 62.70 62.5 62.5 62.7 62.7 63
Produktivitet 2.30 2 2 2 2 2
Löner 46674.00 50582 46862 64106 48074 65709
Löne Tillväxt 6.50 2.5 2.9 3 3 2.5
Lönerna I Manufacturing 43243.00 44651 43832 44540 44540 45654
Minimilöner 12130.00 12130 12130 12130 12900 12900
Befolkning 146.80 147 147 147 147 147
Pensionsåldern Kvinnor 55.50 56 56 56 56 56.5
Pensionsåldern Män 60.50 61 61 61 61 61.5
Levnadslön Familj 23700.00 24293 24387 24411 24411 25021
Levnadslön Individuella 14500.00 14863 14921 14935 14935 15308
Löner Lågutbildade 19900.00 20398 20477 20497 20497 21009
Löner Högutbildad 48300.00 49508 49701 49749 49749 50993

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 2.50 3.3 3.7 4 4 4.3
Inflation (Månad) 0.60 0.6 0.3 0.6 0.6 0.4
Konsumentprisindex Kpi 600.20 608 609 616 620 643
Kärna Konsumentprisindexet 100.10 100 100 100 100 100
Kärna Inflation Rate 2.40 3.2 3.5 3.8 3.8 4
Bnp-Deflatorn 118.53 124 124 124 124 129
Producentpriserna 662.50 713 686 676 679 690
Producentpriserna Förändras -1.20 2.8 2.6 2.5 2.5 2
Mat Inflation 2.20 3.8 4.2 4.5 4.5 5.5

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 6.00 5.25 5.25 5.25 5 5
Interbankränta 6.35 6.35 6.35 6.35 6.1 6.1
Penningmängden M2 51314.20 48500 48900 49200 49200 49800
Valutareserven 570381.00 545000 550000 544300 544300 565000
Lån Till Den Privata Sektorn 29492307.00 27476884 28383267 28404156 29639769 28943835
Värde Ränta 4.56 4.56 4.56 5.85 4.56 5.85
Cash Reserveringsgrad 8.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 12484.00 11700 13700 16800 16800 16000
Kurantkonto 16300.00 11000 7000 19800 19800 18200
Bytesbalans Till Bnp 7.00 5.1 5.1 5.1 4.5 4.5
Import 17041.00 22800 22500 24200 24200 27500
Export 29525.00 34500 36200 41000 41000 43500
Kapitalflöden 10370.26 12000 14200 14200 14200 14200
Guldreserver 2241.86 2355 2415 2465 2465 2680
Råolja Produktion 10871.00 11500 12000 12200 11800 11400
Vapen Sales 6409.00 8500 8500 8500 8500 8500
Utländska Direktinvesteringar 8977.00 5000 -1600 9800 9800 9800

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 14.60 17.2 17.2 17.2 18.5 18.5
Statliga Budgetutskottet 1.80 -8.2 -8.2 -8.2 -4.5 -4.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -272.18 920 920 -800 -800 -850
Statliga Utgifter 4226.90 3868 3914 3864 4066 3938
Statliga Intäkter 2590165.50 9500000 9500000 34600000 34600000 35800000
Skatteutgifter 2222352.10 8500000 8500000 35400000 35400000 36700000
Militära Utgifter 64193.00 70000 70000 70000 70000 70000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Social Security Rate För Företag 30.00 30 30 30 30 30
Social Trygghet För Anställda 0.00 0 0 0 0 0

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen -2.00 -23 -18 -16 -9 -7
Tjänster Pmi 37.10 41.9 47 48.5 51.7 52.3
Tillverkning - Pmi 47.50 39.5 43.8 46.2 48.7 50.5
Industriproduktion 3.30 2.5 2.3 2.5 2.5 2.5
Industriproduktion (Månadsvis) -0.60 -0.8 1.6 4.2 4.2 3.8
Manufacturing Produktion 5.00 2.6 2.7 2.9 2.9 3.2
Kapacitetsutnyttjande 63.00 65 65 66 66 66
Lagerförändringar -615.20 190 190 -520 -520 -440
Bilproduktionen 94.10 145 152 158 158 165
Bilregistreringar 119073.00 172000 171200 178000 178000 185000
Ledande Ekonomiska Index 2.90 1.8 1.5 2 2 2.3
Gruv Produktion 2.30 -4 3 4.2 4.2 3.4
Komposit - Pmi 39.50 42 47.5 49.1 52 53.2
Konkurser 2971.00 3380 3380 3090 3090 3120
Företagens Vinster 1238.70 2000 3200 17700 17700 17700

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence -11.00 -39 -37 -30 -18 -15
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -24.50 1.3 -0.5 22.8 22.8 21
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.70 1.8 1.6 1.9 1.9 2.4
Konsument - Spendera 13378.50 11388 12339 12182 12819 12413
Konsumentkrediter 17704535.00 15530198 16455642 16777601 17793058 17096376
Bankernas Utlåningsränta 7.42 7.42 7.42 7.42 7.17 7.17
Bensinpriser 0.58 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Housing - Index 6.30 4.2 4.2 4.2 4.2 3.6
Byggproduktionen 2.30 1.4 1.5 1.7 1.7 2.1
Bostäder 4.60 6.2 6.2 20.1 20.1 22.4
Husägande Betyg 89.00 84.4 84.4 84.4 84.4 84


Ryssland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.