Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 74.05 74.69 75.18 75.68 76.18 77.19
Lagren Marknaden 3366.58 3283 3220 3159 3098 2978
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.82 6.87 6.93 6.98 7.03 7.14

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 1.50 1.1 1.8 1.4 0.7 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.10 1.1 7.5 3.6 3 3.2
Arbetslöshet 5.80 6.3 6 5.7 5.5 5.5
Inflation - Betygsätt 5.20 5.4 4.6 4.1 3.8 3.5
Inflation (Månad) 0.70 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Ränta 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.75
Handelsbalans 10556.00 19900 10100 12700 18600 18600
Kurantkonto 5500.00 22300 14500 11400 13500 15000
Bytesbalans Till Bnp 3.90 1.9 1.9 1.9 1.9 2.2
Statsskulden Till Bnp 12.20 18.5 18.5 18.5 18.5 18.3
Statliga Budgetutskottet 1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -0.5
Förtroendekommissionen -1.00 -3 -2 -2 -5 -1
Tillverkning - Pmi 51.50 51 53.5 52.5 51 52
Tjänster Pmi 52.70 52 54 53 52.3 52.3
Konsument - Confidence -26.00 -16 -14 -10 -9 -8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -21.50 7 1.8 -0.2 18 18
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 13.00 13 13 13 13 13

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 1.50 1.1 1.8 1.4 0.7 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.10 1.1 7.5 3.6 3 3.2
BNP 1699.90 1580 1580 1580 1580 1710
Bnp Fasta Priser 22688.80 24451 20684 21582 24481 25184
Fasta Bruttoinvesteringar 4695.80 7116 3299 4188 4853 7330
Bnp Per Capita 12011.50 11000 11000 11000 11000 12100
Bnp Per Capita Ppp 27043.90 25900 26800 26800 26800 27200
Bnp Från Jordbruk 1443.90 928 429 647 1539 955
Bnp Från Entreprenad 1266.70 1860 716 1124 1465 1916
Bnp Från Tillverkning 2804.30 2993 2359 2638 2862 3082
Bnp Från Mining 1700.70 2004 1928 1828 2005 2064
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1649.90 1568 1668 1791 1689 1615
Bnp Från Transport 1353.80 1399 1372 1270 1577 1441
Bnp Från Verktyg 450.90 623 631 515 488 642

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 5.80 6.3 6 5.7 5.5 5.5
Egenföretagare 70.80 70.9 71.1 71.4 71.6 72.2
Arbetslösa Personer 4.32 4.9 4.6 4.5 4.4 4.4
Sysselsättningsgraden 58.60 58.5 60 60 60.7 60.7
Arbetskraftsdeltagande 62.20 62.5 62.4 62.5 62.7 62.7
Produktivitet 2.00 1.7 1.7 1.7 1.7 2
Löner 69278.00 51559 52957 50096 50259 51365
Lönerna I Manufacturing 46201.00 47089 46660 46198 46501 47524
Löne Tillväxt 4.60 1.2 1.6 1.7 2 2.2
Minimilöner 12130.00 12900 12900 12900 12900 14100
Befolkning 146.80 147 147 147 147 147
Pensionsåldern Kvinnor 55.50 56 56 56 56.5 56.5
Pensionsåldern Män 60.50 61 61 61 61.5 61.5

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 5.20 5.4 4.6 4.1 3.8 3.5
Inflation (Månad) 0.70 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Konsumentprisindex Kpi 625.60 632 636 634 645 667
Kärna Konsumentprisindexet 100.50 100 100 100 100 100
Kärna Inflation Rate 4.55 3.8 3.8 3.8 4 4
Bnp-Deflatorn 123.15 130 121 128 128 132
Producentpriserna 705.00 673 642 679 757 723
Producentpriserna Förändras 6.70 3 2.7 2.4 3 3
Mat Inflation 7.70 4.3 4.3 4.7 5.2 5.2

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.75
Interbankränta 4.61 4.52 4.52 4.52 4.52 5.02
Penningmängden M2 57598.40 56000 55800 55900 56000 55800
Valutareserven 590685.00 544300 544300 544300 565000 565000
Centralbanken Balansräkning 51492441.00 51958000 52123000 52223000 52257000 55658000
Lån Till Den Privata Sektorn 33374109.00 28909780 31182184 33943715 33879865 29777073
Värde Ränta 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.92
Cash Reserveringsgrad 8.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 10556.00 19900 10100 12700 18600 18600
Kurantkonto 5500.00 22300 14500 11400 13500 15000
Bytesbalans Till Bnp 3.90 1.9 1.9 1.9 1.9 2.2
Import 24948.00 20900 19300 20500 23900 24100
Export 35504.00 31000 32000 35000 37000 39000
Kapitalflöden 5087.03 14200 14200 14200 14200 14200
Guldreserver 2298.53 2465 2465 2465 2680 2680
Råolja Produktion 9622.00 11500 11500 11500 11500 11500
Vapen Sales 4718.00 8500 8500 8500 8500 8500
Utländska Direktinvesteringar 6264.00 2000 5000 6000 7000 9000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 12.20 18.5 18.5 18.5 18.5 18.3
Statliga Budgetutskottet 1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -0.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -185.13 -800 -800 -800 -850 -850
Statliga Utgifter 4262.40 4109 4274 4571 4163 4232
Statliga Intäkter 37856707.30 34600000 34600000 34600000 35800000 35800000
Skatteutgifter 42150920.50 8300000 16000000 25000000 37700000 37700000
Militära Utgifter 64193.00 70000 70000 70000 70000 70000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Social Security Rate För Företag 30.00 30 30 30 30 30
Social Trygghet För Anställda 0.00 0 0 0 0 0

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Förtroendekommissionen -1.00 -3 -2 -2 -5 -1
Tillverkning - Pmi 51.50 51 53.5 52.5 51 52
Tjänster Pmi 52.70 52 54 53 52.3 52.3
Industriproduktion -2.50 3.5 10.5 2.5 3.8 3.4
Industriproduktion (Månadsvis) -21.10 6.2 2.8 0.5 3.8 3
Manufacturing Produktion -1.00 1.5 3.2 3.8 4 4
Kapacitetsutnyttjande 62.00 60 61 62 63 63
Lagerförändringar 1510.50 -520 -520 -520 -440 -440
Bilproduktionen 136.60 120 135 125 130 140
Bilregistreringar 95213.00 178000 178000 178000 185000 185000
Ledande Ekonomiska Index -2.40 2 2 2 2.3 2.3
Gruv Produktion -7.10 -3 2.5 2.5 3.4 2.6
Komposit - Pmi 52.30 51 54 52 53.2 52.9
Konkurser 2467.00 3090 3090 3090 3120 3120
Företagens Vinster 10283.30 2600 5800 10350 14000 15000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Confidence -26.00 -16 -14 -10 -9 -8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -21.50 7 1.8 -0.2 18 18
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -0.10 2.5 5.8 4.5 4.2 3.7
Konsument - Spendera 11692.20 13004 11989 10117 12967 13394
Konsumentkrediter 19801255.00 17076260 18404371 19664627 15664963 17588548
Bankernas Utlåningsränta 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.68
Bensinpriser 0.65 0.6 0.57 0.54 0.51 0.49

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Housing - Index 8.00 4.2 4.2 4.2 3.6 3.6
Byggproduktionen 0.10 1 1.5 2.8 3.5 3.5
Bostäder 5.70 20.1 20.1 20.1 22.4 22.4
Husägande Betyg 89.00 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5


Ryssland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.