Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 76.19 76.73 77.23 77.74 78.26 79.3
Lagren Marknaden 2884.66 2809 2755 2703 2651 2548
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.24 6.32 6.37 6.42 6.47 6.56

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt 0.30 3.5 1 0.3 0.5 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.00 -4 -2.2 1.1 7.5 3
Arbetslöshet 6.40 6.5 6.2 6.3 6 5.5
Inflation - Betygsätt 3.60 3.6 3.9 3.6 3.3 3.5
Inflation (Månad) 0.00 0.1 0.3 0.4 0.3 0.4
Ränta 4.25 4 4 4 4 4.5
Handelsbalans 4253.00 7400 19900 10100 12700 18600
Kurantkonto 600.00 9000 8900 22300 14500 13500
Bytesbalans Till Bnp 3.90 2 2 1.5 1.5 1.5
Statsskulden Till Bnp 12.20 17.2 17.2 18.5 18.5 18.5
Statliga Budgetutskottet 1.80 -5.2 -5.2 -3.7 -3.7 -3.7
Förtroendekommissionen -5.00 -7 -7 -3 -2 -5
Tillverkning - Pmi 51.10 51.7 46.2 48.7 49.2 50.5
Tjänster Pmi 58.20 47 48.5 51.7 52 52.3
Konsument - Confidence -30.00 -15 -14 -9 -10 -9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 8.20 -0.5 15.5 7 1.8 18
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 13.00 13 13 13 13 13

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt 0.30 3.5 1 0.3 0.5 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.00 -4 -2.2 1.1 7.5 3
BNP 1699.90 1250 1250 1580 1580 1580
Bnp Fasta Priser 20076.20 23183 24602 20684 21582 25340
Fasta Bruttoinvesteringar 3263.20 4927 7160 3299 3508 7375
Bnp Per Capita 12011.50 10500 10500 11000 11000 11000
Bnp Per Capita Ppp 27043.90 25900 25900 25900 26800 26800
Bnp Från Jordbruk 601.70 1401 933 429 647 961
Bnp Från Entreprenad 1045.50 1258 1872 716 1124 1928
Bnp Från Tillverkning 2454.40 2758 3011 2359 2638 3101
Bnp Från Mining 1700.40 1956 2017 1928 1828 2077
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1665.90 1632 1577 1668 1791 1625
Bnp Från Transport 1181.70 1485 1408 1372 1270 1450
Bnp Från Verktyg 478.80 459 627 631 515 646

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 6.40 6.5 6.2 6.3 6 5.5
Egenföretagare 70.20 70 70.5 70.9 71.1 71.6
Arbetslösa Personer 4.81 3.92 3.96 3.96 3.96 3.96
Sysselsättningsgraden 58.10 60 60.4 60.4 60.4 60.7
Arbetskraftsdeltagande 61.70 61.3 61.5 61.8 62.1 62.7
Produktivitet 2.80 -4.5 -4.5 1.7 1.7 1.7
Löner 49844.00 45769 63173 51559 52957 64436
Lönerna I Manufacturing 45925.00 42810 51506 47089 46660 52536
Löne Tillväxt 2.30 0.5 1.5 1.2 1.6 2
Minimilöner 12130.00 12130 12130 12900 12900 12900
Befolkning 146.80 147 147 147 147 147
Pensionsåldern Kvinnor 55.50 56 56 56 56 56.5
Pensionsåldern Män 60.50 61 61 61 61 61.5

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 3.60 3.6 3.9 3.6 3.3 3.5
Inflation (Månad) 0.00 0.1 0.3 0.4 0.3 0.4
Konsumentprisindex Kpi 610.00 609 616 622 628 637
Kärna Konsumentprisindexet 100.30 100 100 100 100 100
Kärna Inflation Rate 3.10 3.5 3.8 3.8 3.8 4
Bnp-Deflatorn 116.00 123 123 128 120 127
Producentpriserna 658.80 616 742 673 638 757
Producentpriserna Förändras -0.80 -8 -2 3 2 3
Mat Inflation 4.80 4.2 4.5 4.5 4.5 5.5

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 4.25 4 4 4 4 4.5
Interbankränta 4.27 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02
Penningmängden M2 54687.40 48900 49200 49200 49200 49800
Valutareserven 594422.00 550000 544300 544300 544300 565000
Centralbanken Balansräkning 48905414.00 48927000 51441000 51958000 52123000 52257000
Lån Till Den Privata Sektorn 31575549.00 28950739 29088235 31182184 33729248 29960882
Värde Ränta 3.51 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26
Cash Reserveringsgrad 8.00 8 8 8 8 8

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 4253.00 7400 19900 10100 12700 18600
Kurantkonto 600.00 9000 8900 22300 14500 13500
Bytesbalans Till Bnp 3.90 2 2 1.5 1.5 1.5
Import 19425.00 19700 23100 20900 19300 23900
Export 23678.00 27100 30000 31000 32000 37000
Kapitalflöden 21541.28 14200 14200 14200 14200 14200
Guldreserver 2299.90 2415 2465 2465 2465 2680
Råolja Produktion 8993.00 11000 11000 11500 11500 11500
Vapen Sales 4718.00 8500 8500 8500 8500 8500
Utländska Direktinvesteringar -1611.00 -2500 -1600 2000 5000 7000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 12.20 17.2 17.2 18.5 18.5 18.5
Statliga Budgetutskottet 1.80 -5.2 -5.2 -3.7 -3.7 -3.7
Regeringen Budgetutskottet Värde -1691.69 920 -800 -800 -800 -850
Statliga Utgifter 4227.40 4131 4134 4274 4544 4258
Statliga Intäkter 21013576.30 9500000 34600000 34600000 34600000 35800000
Skatteutgifter 22278897.60 27000000 38400000 8300000 16000000 37700000
Militära Utgifter 64193.00 70000 70000 70000 70000 70000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Social Security Rate För Företag 30.00 30 30 30 30 30
Social Trygghet För Anställda 0.00 0 0 0 0 0

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Förtroendekommissionen -5.00 -7 -7 -3 -2 -5
Tillverkning - Pmi 51.10 51.7 46.2 48.7 49.2 50.5
Tjänster Pmi 58.20 47 48.5 51.7 52 52.3
Industriproduktion -7.20 -3.2 -2 3.5 10.5 3.8
Industriproduktion (Månadsvis) 2.90 1.6 4.2 4.2 4.2 3.8
Manufacturing Produktion -4.10 2.7 2.9 2.9 2.9 3.2
Kapacitetsutnyttjande 61.00 55 58 60 61 63
Lagerförändringar 436.20 190 -520 -520 -520 -440
Bilproduktionen 112.80 100 105 120 135 130
Bilregistreringar 137517.00 171200 178000 178000 178000 185000
Ledande Ekonomiska Index -4.30 1.5 2 2 2 2.3
Gruv Produktion -11.80 -4 4.2 4.2 4.2 3.4
Komposit - Pmi 57.30 47.5 49.1 52 52 53.2
Konkurser 2538.00 3380 3090 3090 3090 3120
Företagens Vinster 4308.90 6125 7900 2600 5800 14000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Confidence -30.00 -15 -14 -9 -10 -9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 8.20 -0.5 15.5 7 1.8 18
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2.70 -4.8 -1.9 2.5 5.8 4.2
Konsument - Spendera 11859.00 12595 13084 11989 12748 13477
Konsumentkrediter 18292676.00 16784643 17181669 18404371 19473127 17697119
Bankernas Utlåningsränta 6.38 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13
Bensinpriser 0.63 0.64 0.61 0.57 0.55 0.52

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Housing - Index 8.00 4.2 4.2 4.2 4.2 3.6
Byggproduktionen -0.60 -5.5 -3.8 -1 1.7 3.5
Bostäder 6.00 6.2 20.1 20.1 20.1 22.4
Husägande Betyg 89.00 86 86 85.5 85.5 85.5


Ryssland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.