Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 64.28 64.6 65.11 65.62 66.14 67.19
Lagren Marknaden 2818.60 2789 2759 2729 2699 2641
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 7.03 7.08 7.15 7.21 7.28 7.41
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -0.40 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.90 1.4 1.2 1.6 1.8 2
Arbetslöshet 4.30 4.8 5.1 5.2 5.1 5.4
Inflation - Betygsätt 4.30 4.3 3.8 3.2 3 3
Inflation (Månad) -0.20 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6
Ränta 7.00 7.25 7 6.75 6.75 6.5
Handelsbalans 11224.00 14800 19800 17500 14400 19900
Kurantkonto 12100.00 32700 44100 38400 30500 46000
Bytesbalans Till Bnp 7.00 5.5 5.5 5 5 5
Statsskulden Till Bnp 13.50 19 19 21 21 21
Statliga Budgetutskottet 2.70 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7
Förtroendekommissionen -2.00 -2 -2 -4 -1 2
Tillverkning - Pmi 49.10 52.5 52.8 53 53.4 53.5
Tjänster Pmi 52.10 53.6 54 54.2 53.8 54
Konsument - Confidence -15.00 -16 -12 -8 -5 -7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.40 -1.6 25.1 6.5 1.3 22.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 13.00 13 13 13 13 13
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -0.40 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.90 1.4 1.2 1.6 1.8 2
BNP 1657.60 1750 1750 1820 1820 1820
Bnp Fasta Priser 21835.80 23438 24848 20524 20565 25345
Fasta Bruttoinvesteringar 3266.10 4646 7685 3318 3325 7839
Bnp Per Capita 11729.10 12100 12100 12500 12500 12500
Bnp Per Capita Ppp 24790.65 25400 25400 25900 25900 25900
Bnp Från Jordbruk 599.50 1474 900 423 423 918
Bnp Från Entreprenad 1101.50 1403 2068 740 741 2110
Bnp Från Tillverkning 2680.50 2740 2963 2360 2364 3022
Bnp Från Mining 2028.10 1919 2110 2034 2038 2152
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1632.70 1617 1663 1646 1649 1696
Bnp Från Transport 1473.30 1510 1478 1447 1450 1508
Bnp Från Verktyg 502.80 467 638 652 653 651
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 4.30 4.8 5.1 5.2 5.1 5.4
Löner 45900.00 42693 57069 46080 49723 58781
Löne Tillväxt 3.00 2.2 2.7 2.4 2.5 3
Lönerna I Manufacturing 43398.00 40158 48506 41165 41205 49961
Minimilöner 11163.00 12000 12000 12500 12500 12500
Befolkning 146.90 147 147 147 147 147
Pensionsåldern Kvinnor 55.50 55.5 55.5 56 56 56
Pensionsåldern Män 60.50 60.5 60.5 61 61 61
Löner Högutbildad 48300.00 38427 49604 49459 49508 51092
Löner Lågutbildade 19900.00 13388 20437 20378 20398 21050
Levnadslön Familj 23700.00 24017 24340 24269 24293 25070
Levnadslön Individuella 14500.00 15126 14892 14848 14863 15338
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 4.30 4.3 3.8 3.2 3 3
Inflation (Månad) -0.20 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6
Konsumentprisindex Kpi 588.90 590 597 604 606 615
Kärna Konsumentprisindexet 100.20 100 100 100 100 100
Kärna Inflation Rate 4.30 5.1 4.9 4.7 4.5 4
Producentpriserna 675.10 726 724 696 703 742
Producentpriserna Förändras 0.30 4.5 3.6 3 2.7 2.5
Mat Inflation 5.60 6.1 6.3 5.9 5.5 4.5
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 7.00 7.25 7 6.75 6.75 6.5
Interbankränta 7.68 7.93 7.93 7.93 7.93 7.93
Penningmängden M2 47351.00 46497 47900 47900 48500 49200
Valutareserven 529083.00 494000 500000 500000 495000 510000
Lån Till Den Privata Sektorn 28819554.00 26841327 27821120 28751189 28961627 28377542
Värde Ränta 5.41 6.04 6.04 6.04 6.04 6.04
Cash Reserveringsgrad 8.00 8 8 8 8 8
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 11224.00 14800 19800 17500 14400 19900
Kurantkonto 12100.00 32700 44100 38400 30500 46000
Bytesbalans Till Bnp 7.00 5.5 5.5 5 5 5
Import 22218.00 21400 25600 24600 25700 29900
Export 33442.00 36200 45400 42100 40100 49800
Guldreserver 2219.18 2060 2080 2080 2095 2150
Råolja Produktion 10709.00 10800 10650 10700 10900 10800
Utländska Direktinvesteringar 10206.00 -2200 7500 9100 5000 9800
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 13.50 19 19 21 21 21
Statliga Budgetutskottet 2.70 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7
Statliga Utgifter 4035.60 3985 4116 4100 4108 4199
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Social Security Rate För Företag 30.00 30 30 30 30 30
Social Trygghet För Anställda 0.00 0 0 0 0 0
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen -2.00 -2 -2 -4 -1 2
Tillverkning - Pmi 49.10 52.5 52.8 53 53.4 53.5
Tjänster Pmi 52.10 53.6 54 54.2 53.8 54
Industriproduktion 2.90 3.2 2.6 2.1 2.5 2.5
Industriproduktion (Månadsvis) 2.50 2.5 4.5 12.9 -0.8 4.2
Manufacturing Produktion 2.70 2.5 2.2 2.3 2.6 2.9
Bilproduktionen 110.20 136 128 129 145 158
Bilregistreringar 145545.00 155700 171000 169200 172000 178000
Ledande Ekonomiska Index 1.70 1.6 1.5 1.6 1.8 2
Komposit - Pmi 51.50 53.8 53.8 54 53.5 54.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence -15.00 -16 -12 -8 -5 -7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.40 -1.6 25.1 6.5 1.3 22.8
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.80 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
Konsument - Spendera 11314.80 12414 12966 11496 11518 13225
Bankernas Utlåningsränta 8.70 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28
Bensinpriser 0.69 0.66 0.64 0.62 0.61 0.61
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Housing - Index 6.30 5.5 5.5 4.2 4.2 4.2
Byggproduktionen 0.20 1.1 1 1.2 1.4 1.7
Husägande Betyg 87.30 85 85 84.4 84.4 84.4
Bostäder 6.20 5.6 18.2 5.9 6.2 20.1


Ryssland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.