Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 64.54 65.26 65.89 66.53 67.17 68.46
Lagren Marknaden 2571.65 2532 2505 2478 2452 2399
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 8.01 8.23 8.31 8.4 8.49 8.67
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.4 0.2 0.3 0.3 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.50 1.5 1.6 1.5 1.6 2
Arbetslöshet 4.70 5 5 5.1 5.2 5.4
Inflation - Betygsätt 5.20 6.1 5.5 5 4.8 4.1
Inflation (Månad) 0.30 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6
Ränta 7.75 7.75 7.5 7 6.75 6.5
Handelsbalans 15537.00 13000 14800 19800 17500 19900
Kurantkonto 32800.00 25100 32700 44100 38400 46000
Bytesbalans Till Bnp 7.00 5.5 5.5 5.5 5 5
Statsskulden Till Bnp 13.50 19 19 19 21 21
Statliga Budgetutskottet 2.70 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7
Förtroendekommissionen -2.00 -4 -2 -2 -4 2
Tillverkning - Pmi 51.80 53 52.5 52.8 53 53.5
Tjänster Pmi 52.60 54.4 53.6 54 54.2 54
Konsument - Confidence -16.00 -17 -16 -12 -8 -7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 8.70 2 -1.6 25.1 6.5 22.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 13.00 13 13 13 13 13
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.4 0.2 0.3 0.3 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.50 1.5 1.6 1.5 1.6 2
BNP 1577.52 1750 1750 1750 1820 1820
Bnp Fasta Priser 24553.50 21787 23238 24922 24946 25420
Fasta Bruttoinvesteringar 7593.90 4278 4606 7708 7715 7862
Bnp Per Capita 11441.00 12100 12100 12100 12500 12500
Bnp Per Capita Ppp 24765.95 25400 25400 25400 25900 25900
Bnp Från Jordbruk 889.70 675 1461 903 904 921
Bnp Från Entreprenad 2043.80 1125 1391 2074 2077 2116
Bnp Från Tillverkning 2927.70 2619 2717 2972 2975 3031
Bnp Från Mining 2084.50 1964 1903 2116 2118 2158
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1643.00 1635 1603 1668 1669 1701
Bnp Från Transport 1460.80 1451 1497 1483 1484 1512
Bnp Från Verktyg 630.50 501 463 640 641 653
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 4.70 5 5 5.1 5.2 5.4
Arbetslösa Personer 3.50 3.59 3.47 3.75 3.92 3.96
Sysselsättningsgraden 59.10 59 59.5 59.5 60 60.4
Arbetskraftsdeltagande 62.10 62 62.2 62.2 62.5 62.7
Löner 45000.00 46031 42275 56403 43762 57643
Löne Tillväxt 0.00 0.4 1.2 1.5 1.7 2.2
Lönerna I Manufacturing 47231.00 40427 39766 47939 48034 48994
Minimilöner 11163.00 12000 12000 12000 12500 12500
Befolkning 146.90 147 147 147 147 147
Pensionsåldern Kvinnor 55.50 55.5 55.5 55.5 56 56
Pensionsåldern Män 60.50 60.5 60.5 60.5 61 61
Löner Högutbildad 48300.00 37750 38051 49024 49121 50103
Löner Lågutbildade 19900.00 13152 13257 20198 20238 20643
Levnadslön Familj 23700.00 23594 23782 24056 24103 24585
Levnadslön Individuella 14500.00 14859 14978 14718 14746 15041
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 5.20 6.1 5.5 5 4.8 4.1
Inflation (Månad) 0.30 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6
Konsumentprisindex Kpi 586.80 597 596 604 611 628
Kärna Konsumentprisindexet 100.30 100 100 100 100 100
Kärna Inflation Rate 4.60 4.8 5.1 4.9 4.7 4
Producentpriserna 682.30 717 726 724 696 742
Producentpriserna Förändras 10.90 5.1 4.5 3.6 3 2.5
Mat Inflation 6.70 7.5 7.1 6.5 5.9 4.5
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 7.75 7.75 7.5 7 6.75 6.5
Interbankränta 8.39 8.73 8.73 8.73 8.48 8.48
Penningmängden M2 46140.00 46497 47290 47900 47900 49200
Valutareserven 491088.00 485000 494000 500000 500000 510000
Centralbanken Balansräkning 2699.70 1881 1870 1866 1866 2040
Lån Till Den Privata Sektorn 27906250.00 26234164 29100099 27786424 27786424 29421346
Värde Ränta 6.12 6.1 6.1 6.1 5.85 5.85
Cash Reserveringsgrad 8.00 8 8 8 8 8
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 15537.00 13000 14800 19800 17500 19900
Kurantkonto 32800.00 25100 32700 44100 38400 46000
Bytesbalans Till Bnp 7.00 5.5 5.5 5.5 5 5
Import 20960.00 24900 21400 25600 24600 29900
Export 36497.00 37900 36200 45400 42100 49800
Guldreserver 2119.20 2060 2060 2080 2080 2150
Råolja Produktion 10973.00 10750 10500 10450 10300 10200
Utländska Direktinvesteringar 1417.00 3600 -2200 7500 9100 9800
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 13.50 19 19 19 21 21
Statliga Budgetutskottet 2.70 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7
Regeringen Budgetutskottet Värde 693.29 1600 700 -1100 920 -800
Statliga Utgifter 4067.40 3993 3951 4128 4132 4211
Statliga Intäkter 5044555.50 18100000 24300000 33400000 9500000 34600000
Skatteutgifter 4478996.30 16500000 23600000 34500000 8500000 35400000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 13.00 13 13 13 13 13
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Social Security Rate För Företag 30.00 30 30 30 30 30
Social Trygghet För Anställda 0.00 0 0 0 0 0
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen -2.00 -4 -2 -2 -4 2
Tillverkning - Pmi 51.80 53 52.5 52.8 53 53.5
Tjänster Pmi 52.60 54.4 53.6 54 54.2 54
Industriproduktion 1.20 3.6 3.2 2.6 2.1 2.5
Industriproduktion (Månadsvis) 10.30 -0.4 2.5 4.5 12.9 4.2
Manufacturing Produktion 0.30 2.9 2.5 2.2 2.3 2.9
Lagerförändringar -586.50 985 1550 -580 190 -520
Bilproduktionen 134.00 130 136 128 129 158
Bilregistreringar 148296.00 155000 155700 171000 169200 178000
Ledande Ekonomiska Index 0.60 1.5 1.6 1.5 1.6 2
Komposit - Pmi 53.00 54 53.8 53.8 54 54.5
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence -16.00 -17 -16 -12 -8 -7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 8.70 2 -1.6 25.1 6.5 22.8
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.60 2.2 1.5 1.6 1.7 1.9
Konsument - Spendera 12811.80 11563 12308 13004 13017 13264
Bankernas Utlåningsränta 9.25 9.23 9.23 9.23 8.98 8.98
Bensinpriser 0.67 0.66 0.64 0.63 0.61 0.61
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Housing - Index 6.30 5.5 5.5 5.5 4.2 4.2
Byggproduktionen 0.20 1.5 1.1 1 1.2 1.7
Husägande Betyg 87.30 85 85 85 84.4 84.4
Bostäder 5.60 5.7 5.6 18.2 5.9 20.1


Ryssland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.