Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 8.99 8.92 8.98 9.03 9.09 9.21
Lagren Marknaden 932.18 909 898 887 875 853
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.17 1.44 1.47 1.5 1.53 1.6
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -0.10 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.50 2.1 2.1 2.5 2.7 2.9
Arbetslöshet 3.60 3.2 3.3 3.3 3.4 3.7
Inflation - Betygsätt 1.90 1.7 2.3 2.1 2 1.7
Ränta 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5
Handelsbalans 6457.00 19700 23700 17800 17600 18900
Kurantkonto 67779.00 59800 45100 50700 57500 51200
Bytesbalans Till Bnp 8.10 7.5 7.5 7 7 7
Statsskulden Till Bnp 36.30 32 32 30 30 30
Statliga Budgetutskottet 7.30 4.9 4.9 5.1 5.1 5.1
Förtroendekommissionen 5.60 9 8.2 8 7 6.5
Tillverkning - Pmi 48.40 53.2 53.2 53.8 54.2 54
Konsument - Confidence 17.10 10 8 7 9 12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.40 -0.6 0.5 0.4 0.5 0.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 24 24 24 22 24
Personliga Skattesats 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -0.10 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.50 2.1 2.1 2.5 2.7 2.9
BNP 434.75 450 450 470 470 470
Bnp Fasta Priser 815323.00 819915 832321 835582 835706 856459
Bruttonationalprodukt 931425.00 876797 951204 954931 922514 978789
Fasta Bruttoinvesteringar 211997.00 214223 214774 215616 217297 221003
Bnp Per Capita 92121.40 92200 92200 93000 93000 93000
Bnp Per Capita Ppp 65441.40 65800 65800 66300 66300 66300
Bnp Från Jordbruk 5357.00 4067 5640 5662 5491 5804
Bnp Från Entreprenad 51364.00 50793 51539 51741 52648 53034
Bnp Från Tillverkning 53009.00 52780 54159 54371 54334 55730
Bnp Från Mining 1290.00 1196 1250 1255 1322 1286
Bnp Från Offentlig Förvaltning 49428.00 49349 50223 50420 50664 51679
Bnp Från Verktyg 5076.00 5111 5194 5214 5203 5344
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 3.60 3.2 3.3 3.3 3.4 3.7
Arbetslösa Personer 78600.00 75900 74750 74700 74500 74250
Arbetskraftsdeltagande 70.70 70.6 70.6 70.7 70.7 70.9
Lönerna I Manufacturing 109.90 105 107 107 111 111
Löne Tillväxt 3.10 2.9 3.2 3 3.2 3.4
Befolkning 5.30 5.34 5.34 5.38 5.38 5.38
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 62 62 62 62 62
Pensionsåldern Män 62.00 62 62 62 62 62
Löner 47220.00 45472 46832 46741 48637 48424
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.90 1.7 2.3 2.1 2 1.7
Konsumentprisindex Kpi 111.40 111 112 113 113 114
Kärna Konsumentprisindexet 109.30 109 110 110 111 112
Kärna Inflation Rate 2.20 2.1 2.3 2.2 2.1 1.9
Producentpriserna 107.20 112 114 115 110 116
Producentpriserna Förändras -8.60 -6.2 -2 0.5 1.4 2
Mat Inflation 1.80 1.5 2.1 2 1.9 1.8
Inflation (Månad) 0.70 0.6 0 0.4 0.3 0.2
KPI bostadshjälpmedel 114.20 116 118 118 116 120
Cpi Transportfordon 115.20 111 112 113 116 114
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5
Interbankränta 1.59 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
Värde Ränta 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Privat skuld och BNP 275.30 269 269 262 262 262
Utlåningsräntan 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Lån Tillväxt 5.70 5.5 5.4 5.6 5.9 6.2
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 6457.00 19700 23700 17800 17600 18900
Kurantkonto 67779.00 59800 45100 50700 57500 51200
Bytesbalans Till Bnp 8.10 7.5 7.5 7 7 7
Import 59592.00 61550 58700 64600 62000 66200
Export 66060.00 81210 82400 82200 77500 85100
Råolja Produktion 1398.00 1460 1470 1490 1480 1490
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 36.30 32 32 30 30 30
Statliga Budgetutskottet 7.30 4.9 4.9 5.1 5.1 5.1
Statliga Utgifter 199131.00 199643 201944 202735 204109 207800
Offentliga Utgifterna Till Bnp 48.70 48.5 48.5 48.8 48.8 48.8
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 24 24 24 22 24
Personliga Skattesats 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
Försäljning - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Social - Säkerhet - Betygsätt 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Social Security Rate För Företag 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Social Trygghet För Anställda 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 5.60 9 8.2 8 7 6.5
Tillverkning - Pmi 48.40 53.2 53.2 53.8 54.2 54
Industriproduktion -8.60 0.5 1 2.2 2.3 2.5
Industriproduktion (Månadsvis) -1.40 -0.7 0.5 0.5 0.4 0.4
Manufacturing Produktion 3.00 2.4 2.5 2.3 2.6 2.7
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 17.10 10 8 7 9 12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.40 -0.6 0.5 0.4 0.5 0.6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.40 1.5 1.9 2 1.9 2
Konsument - Spendera 373833.00 374174 379464 380950 383179 390468
Bensinpriser 1.87 1.82 1.77 1.73 1.68 1.68
Hushållens Utgifter 1.10 -0.4 0.6 0.5 0.4 0.4


Norge - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.