Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 8.42 8.5 8.58 8.67 8.75 8.91
Lagren Marknaden 1308.00 1275 1242 1211 1180 1121
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.66 1.72 1.78 1.85 1.92 2.06

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 1.10 1.4 1.4 0.8 0.7 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.10 3 3.4 3.8 4 3.7
Arbetslöshet 5.10 5.1 4.8 4.5 4.3 4.2
Inflation - Betygsätt 4.10 2.8 2.6 2.2 2 1.9
Ränta 0.25 0.5 0.75 1 1 1.25
Handelsbalans 53709.00 18200 28300 27800 -8300 19300
Kurantkonto 93244.00 36200 74300 67800 42300 45100
Bytesbalans Till Bnp 2.00 10.4 11.1 11.1 11.1 11.1
Statsskulden Till Bnp 46.00 44 44 41 41 41
Statliga Budgetutskottet -3.40 -0.2 -0.2 2.5 2.5 2.5
Förtroendekommissionen 11.30 9 10 7 5 4
Tillverkning - Pmi 59.20 57.5 56 56.2 55.1 54.6
Konsument - Confidence 10.90 12.5 14 7.5 6.9 4.5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -3.80 1.2 0.4 -0.2 0.7 0.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 24 22 22 22 22
Personliga Skattesats 38.20 38.52 38.2 38.2 38.2 38.2

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 1.10 1.4 1.4 0.8 0.7 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.10 3 3.4 3.8 4 3.7
BNP 362.01 400 440 440 440 440
Bnp Fasta Priser 905355.00 875301 927882 925689 939758 962213
Bruttonationalprodukt 948764.00 1000323 931239 969215 984817 965695
Fasta Bruttoinvesteringar 213794.00 225865 220483 217499 221918 228641
Bnp Per Capita 90884.61 91500 92100 92100 92100 92100
Bnp Per Capita Ppp 63585.90 64200 64800 64800 64800 64800
Bnp Från Jordbruk 5892.00 5931 5683 6031 6116 5893
Bnp Från Entreprenad 50927.00 54200 53166 53813 52862 55133
Bnp Från Tillverkning 55645.00 56956 56317 57685 57760 58401
Bnp Från Mining 999.00 1314 1506 1018 1037 1562
Bnp Från Offentlig Förvaltning 55983.00 52816 57286 57690 58110 59405
Bnp Från Verktyg 5670.00 5462 5902 5840 5885 6120

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 5.10 5.1 4.8 4.5 4.3 4.2
Arbetslösa Personer 89451.00 85100 85100 78500 72600 69100
Arbetskraftsdeltagande 72.70 72.4 72 72.3 72.5 72.5
Arbetskostnaderna 145.80 136 131 133 150 135
Löne Tillväxt 3.39 3.2 3 2.9 3 3
Lönerna I Manufacturing 116.00 115 114 116 119 117
Befolkning 5.37 5.42 5.46 5.46 5.46 5.46
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 62 62 62 62 62
Pensionsåldern Män 62.00 62 62 62 62 62
Löner 50750.00 50071 50310 51418 52222 51819

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 4.10 2.8 2.6 2.2 2 1.9
Konsumentprisindex Kpi 117.50 116 118 118 120 118
Harmoniserade Konsumentprisindexet 118.90 117 118 119 121 119
Kärna Konsumentprisindexet 114.20 114 116 116 116 116
Kärna Inflation Rate 1.20 1.5 2 1.9 1.8 1.9
Producentpriserna 152.40 138 137 142 164 145
Producentpriserna Förändras 57.80 29 16 11.5 7.5 5.1
Mat Inflation -3.80 0.3 1 1.5 1.4 1.8
Inflation (Månad) 1.00 0.4 0.2 0.2 0.4 0.3
KPI bostadshjälpmedel 127.30 116 123 121 130 118
Cpi Transportfordon 115.50 116 116 116 117 117

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 0.25 0.5 0.75 1 1 1.25
Interbankränta 0.68 0.93 1.18 1.43 1.43 1.68
Värde Ränta -0.75 -0.5 -0.25 0 0 0.25
Utlåningsräntan 1.25 1.5 1.75 2 2 2.25
Lån Tillväxt 5.30 5.8 6 5.6 5.2 4.5
Privat skuld och BNP 316.00 318 312 312 312 312

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans 53709.00 18200 28300 27800 -8300 19300
Kurantkonto 93244.00 36200 74300 67800 42300 45100
Bytesbalans Till Bnp 2.00 10.4 11.1 11.1 11.1 11.1
Import 75791.73 66200 76200 77100 73400 69100
Export 129500.88 84400 104500 104900 65100 88400
Råolja Produktion 1681.00 1750 1750 1800 1800 1800

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 46.00 44 44 41 41 41
Statliga Budgetutskottet -3.40 -0.2 -0.2 2.5 2.5 2.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -68164.00 -11660 -62200 -80100 -25800 3900
Statliga Utgifter 220854.00 213800 226435 223879 229246 214600
Offentliga Utgifterna Till Bnp 58.40 54 51 51 51 51
Statliga Intäkter 324179.00 336000 345100 342600 338400 365900
Skatteutgifter 392343.00 398200 425200 368400 348200 362000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 24 22 22 22 22
Personliga Skattesats 38.20 38.52 38.2 38.2 38.2 38.2
Försäljning - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Social - Säkerhet - Betygsätt 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Social Security Rate För Företag 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Social Trygghet För Anställda 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Förtroendekommissionen 11.30 9 10 7 5 4
Tillverkning - Pmi 59.20 57.5 56 56.2 55.1 54.6
Industriproduktion 2.70 3.6 4 2.8 2.5 2
Industriproduktion (Månadsvis) 2.70 1.6 0.8 1.1 -0.8 0.6
Manufacturing Produktion 2.20 4.2 4.6 3.7 3.2 2.6
Ledande Ekonomiska Index 1.40 1.8 1.4 1 1.1 0.6

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Confidence 10.90 12.5 14 7.5 6.9 4.5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -3.80 1.2 0.4 -0.2 0.7 0.8
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2.90 3 4.2 3.6 3.4 2.5
Konsument - Spendera 365860.00 399059 378013 363868 379763 392000
Disponibel Personlig Inkomst 368458.00 373036 376109 382459 383196 386838
Personliga Besparingar 18.90 12 11.5 9.6 9 8.5
Konsumentkrediter 3933708.00 3921515 3969863 4055364 4091056 4066611
Hushållens Utgifter -1.80 1.4 0.5 -0.3 0.6 0.7
Bensinpriser 1.97 1.87 1.78 1.69 1.6 1.52

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Housing - Index 307.12 318 327 322 321 322


Norge - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.