Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 9.16 9.25 9.31 9.37 9.43 9.55
Lagren Marknaden 1007.77 981 968 955 942 918
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.45 1.43 1.48 1.53 1.57 1.67
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.00 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 1.7 2.5 1.9 2 2.9
Arbetslöshet 3.70 3.7 3.6 3.6 3.7 3.8
Inflation - Betygsätt 1.80 1.7 2.1 2 2.2 1.7
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Handelsbalans 5875.00 23700 17800 17600 15500 18900
Kurantkonto 30587.00 45100 50700 57500 47200 51200
Bytesbalans Till Bnp 8.10 7.5 8.3 8.3 8.3 8.3
Statsskulden Till Bnp 36.30 32 30 30 30 30
Statliga Budgetutskottet 7.30 4.9 5.1 5.1 5.1 5.1
Förtroendekommissionen 2.50 8.2 8 7.5 7 6.5
Tillverkning - Pmi 54.90 54.1 53.8 54.2 54.5 53.8
Konsument - Confidence 13.40 15 7 9 10.5 12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.10 0.5 0.4 0.5 0.2 0.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 24 24 22 22 24
Personliga Skattesats 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.00 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 1.7 2.5 1.9 2 2.9
BNP 434.75 450 470 470 470 470
Bnp Fasta Priser 843944.00 856948 862848 859771 860823 881799
Bruttonationalprodukt 848825.00 946042 928589 886761 865802 973477
Fasta Bruttoinvesteringar 228695.00 219922 216926 222304 233269 226300
Bnp Per Capita 92121.40 92200 93000 93000 93000 93000
Bnp Per Capita Ppp 65441.40 65800 66300 66300 66300 66300
Bnp Från Jordbruk 5227.00 5488 5461 5442 5332 5647
Bnp Från Entreprenad 52708.00 52385 53520 53612 53762 53904
Bnp Från Tillverkning 55929.00 55869 56405 57058 57048 57489
Bnp Från Mining 1354.00 1328 1369 1238 1381 1367
Bnp Från Offentlig Förvaltning 51265.00 51687 52315 52163 52290 53186
Bnp Från Verktyg 5699.00 5590 5639 5716 5813 5753
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 3.70 3.7 3.6 3.6 3.7 3.8
Arbetslösa Personer 76620.00 74750 74700 74500 74300 74250
Arbetskraftsdeltagande 70.70 70.6 70.7 70.5 70.8 70.9
Lönerna I Manufacturing 105.30 107 107 111 113 111
Löne Tillväxt 3.64 3.2 3 3.2 3.3 3.4
Befolkning 5.30 5.32 5.34 5.34 5.34 5.34
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 62 62 62 62 62
Pensionsåldern Män 62.00 62 62 62 62 62
Löner 45900.00 46832 46741 48637 48731 48424
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 1.80 1.7 2.1 2 2.2 1.7
Konsumentprisindex Kpi 111.30 112 113 113 114 114
Kärna Konsumentprisindexet 109.20 110 110 111 111 112
Kärna Inflation Rate 2.20 2.1 2.2 2.1 1.8 1.9
Producentpriserna 107.00 119 119 115 110 121
Producentpriserna Förändras -13.80 -2 0.5 1.4 2 2
Mat Inflation 0.40 1.6 1.8 1.9 1.7 1.8
Inflation (Månad) 0.20 0 0.4 0.3 0.5 0.2
KPI bostadshjälpmedel 115.40 118 118 116 117 120
Cpi Transportfordon 112.00 111 113 116 115 113
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Interbankränta 1.86 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
Värde Ränta 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Privat skuld och BNP 275.30 269 262 262 262 262
Utlåningsräntan 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Lån Tillväxt 5.80 5.4 5.6 5.9 6 6.2
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 5875.00 23700 17800 17600 15500 18900
Kurantkonto 30587.00 45100 50700 57500 47200 51200
Bytesbalans Till Bnp 8.10 7.5 8.3 8.3 8.3 8.3
Import 65907.00 53700 64600 62000 63280 66200
Export 71782.00 75400 82200 77500 83500 85100
Råolja Produktion 1388.00 1300 1410 1450 1500 1550
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 36.30 32 30 30 30 30
Statliga Budgetutskottet 7.30 4.9 5.1 5.1 5.1 5.1
Statliga Utgifter 206207.00 204142 207734 208313 210331 210063
Offentliga Utgifterna Till Bnp 48.70 48.5 48.8 48.8 48.8 48.8
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 24 24 22 22 24
Personliga Skattesats 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
Försäljning - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Social - Säkerhet - Betygsätt 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Social Security Rate För Företag 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Social Trygghet För Anställda 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 2.50 8.2 8 7.5 7 6.5
Tillverkning - Pmi 54.90 54.1 53.8 54.2 54.5 53.8
Industriproduktion -8.10 1 2.2 2.3 2.4 2.5
Industriproduktion (Månadsvis) -0.50 0.5 0.5 0.4 -0.1 0.4
Manufacturing Produktion 2.90 2.5 2.3 2.6 2.5 2.7
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 13.40 15 7 9 10.5 12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.10 0.5 0.4 0.5 0.2 0.6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.80 1.9 2 1.9 2.1 2
Konsument - Spendera 383592.00 385038 390093 389167 391264 396204
Bensinpriser 1.72 1.53 1.48 1.44 1.4 1.31
Hushållens Utgifter 0.30 0.6 0.5 0.4 0.1 0.4


Norge - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.