Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 8.93 8.9 8.95 9.01 9.06 9.17
Lagren Marknaden 1053.39 1033 1022 1010 999 977
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.43 1.47 1.52 1.57 1.62 1.73
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.00 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 2.5 1.9 2 2.9 2.2
Arbetslöshet 3.80 3.6 3.6 3.7 3.8 3.6
Inflation - Betygsätt 1.40 2.1 2 2.2 1.7 1.9
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Handelsbalans 25569.93 17600 10500 8500 18900 17200
Kurantkonto 23927.00 50700 57500 47200 51200 59100
Bytesbalans Till Bnp 7.10 7.2 7.2 7.2 7.2 7.9
Statsskulden Till Bnp 36.30 30 30 30 30 29
Statliga Budgetutskottet 7.30 5.1 5.1 5.1 5.1 4.5
Förtroendekommissionen 0.70 4 7.5 7 6.5 6.5
Tillverkning - Pmi 55.50 53.8 54.2 54.5 53.8 54.2
Konsument - Confidence 13.40 7 9 10.5 12 7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.00 0.4 0.5 0.2 0.6 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.00 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 2.5 1.9 2 2.9 2.2
BNP 434.75 470 470 470 470 495
Bnp Fasta Priser 843944.00 852326 851756 852383 868418 887524
Bruttonationalprodukt 848825.00 917264 878494 857313 873441 892657
Fasta Bruttoinvesteringar 228695.00 214280 220232 230982 235327 240504
Bnp Per Capita 92121.40 93000 93000 93000 93000 94500
Bnp Per Capita Ppp 65441.40 66300 66300 66300 66300 66300
Bnp Från Jordbruk 5227.00 5395 5392 5279 5379 5497
Bnp Från Entreprenad 52708.00 52868 53112 53235 54237 55430
Bnp Från Tillverkning 55929.00 55717 56526 56488 57551 58817
Bnp Från Mining 1354.00 1353 1227 1368 1393 1424
Bnp Från Offentlig Förvaltning 51265.00 51677 51676 51778 52752 53912
Bnp Från Verktyg 5699.00 5570 5662 5756 5864 5993
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 3.80 3.6 3.6 3.7 3.8 3.6
Arbetslösa Personer 76678.00 74700 74500 74300 74250 72250
Arbetskraftsdeltagande 71.30 70.7 70.5 70.8 70.9 71
Arbetskostnaderna 127.00 127 145 131 132 136
Lönerna I Manufacturing 105.30 112 114 109 109 113
Löne Tillväxt 3.64 3.7 3.6 3.5 3.6 3.6
Befolkning 5.30 5.38 5.38 5.38 5.38 5.42
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 62 62 62 62 62
Pensionsåldern Män 62.00 62 62 62 62 62
Löner 45900.00 48967 48878 47507 47552 49264
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.40 2.1 2 2.2 1.7 1.9
Konsumentprisindex Kpi 111.30 113 113 114 114 116
Harmoniserade Konsumentprisindexet 112.00 113 114 114 114 116
Kärna Konsumentprisindexet 109.10 110 111 111 112 114
Kärna Inflation Rate 1.80 2.2 2.1 2.3 2.2 2.1
Producentpriserna 113.30 115 110 109 111 113
Producentpriserna Förändras -2.20 0.5 1.4 2 2 2.2
Mat Inflation -0.40 -0.2 0.5 1 1.4 2.1
Inflation (Månad) -0.30 0.4 0.3 0.5 0.2 0.1
KPI bostadshjälpmedel 115.90 118 116 117 118 120
Cpi Transportfordon 111.90 113 116 115 114 116
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Interbankränta 1.83 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84
Värde Ränta 0.50 0.05 0.5 0.5 0.05 0.25
Privat skuld och BNP 275.30 262 262 262 262 255
Utlåningsräntan 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Lån Tillväxt 5.60 5.6 5.9 6 6.2 7
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 25569.93 17600 10500 8500 18900 17200
Kurantkonto 23927.00 50700 57500 47200 51200 59100
Bytesbalans Till Bnp 7.10 7.2 7.2 7.2 7.2 7.9
Import 58831.96 64600 56000 63200 58200 66200
Export 84401.89 82200 66500 71700 79900 86400
Villkor För Handel 94.46 109 109 109 109 109
Råolja Produktion 1321.00 1410 1450 1500 1550 1800
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 36.30 30 30 30 30 29
Statliga Budgetutskottet 7.30 5.1 5.1 5.1 5.1 4.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -8458.00 1245 1245 1245 -4490 -11660
Statliga Utgifter 206207.00 205200 206371 208269 212187 216855
Offentliga Utgifterna Till Bnp 48.70 48.8 48.8 48.8 48.8 48.9
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
Försäljning - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Social - Säkerhet - Betygsätt 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Social Security Rate För Företag 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Social Trygghet För Anställda 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 0.70 4 7.5 7 6.5 6.5
Tillverkning - Pmi 55.50 53.8 54.2 54.5 53.8 54.2
Industriproduktion -0.90 2.2 2.3 2.4 2.5 2
Industriproduktion (Månadsvis) 3.70 0.5 0.4 -0.1 0.4 0.4
Manufacturing Produktion 1.00 2.3 2.6 2.2 1.9 1.9
Ledande Ekonomiska Index 0.30 0.4 0.6 0.4 0.3 0.4
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 13.40 7 9 10.5 12 7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.00 0.4 0.5 0.2 0.6 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.80 2 1.9 2.1 2 2.2
Konsument - Spendera 383592.00 385336 385539 387428 394716 403400
Disponibel Personlig Inkomst 388871.00 383355 385753 392760 400148 408952
Personliga Besparingar 8.50 7.8 7.7 7.7 7.6 7.5
Konsumentkrediter 3619251.00 3532731 3584059 3628706 3714776 3796502
Bensinpriser 1.74 1.91 1.96 2 2.05 2.05
Hushållens Utgifter 1.10 0.5 0.4 0.1 0.4 0.4


Norge - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.