Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 8.52 8.81 8.87 8.93 8.99 9.11
Lagren Marknaden 967.31 943 931 920 908 886
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.48 1.6 1.63 1.66 1.69 1.75
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt -0.10 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.50 2.3 2.1 2.1 2.5 2.9
Arbetslöshet 3.20 3.7 3.6 3.7 3.7 3.7
Inflation - Betygsätt 2.50 2.4 2.4 2.3 2.1 1.7
Ränta 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5
Handelsbalans 11344.00 13300 19700 23700 17800 18900
Kurantkonto 67779.00 60200 59800 45100 50700 51200
Bytesbalans Till Bnp 8.10 7.5 7.5 7.5 7 7
Statsskulden Till Bnp 36.20 32 32 32 30 30
Statliga Budgetutskottet 4.40 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1
Förtroendekommissionen 6.90 9.1 9 8.2 8 6.5
Tillverkning - Pmi 54.40 54 53.2 53.2 54 54
Konsument - Confidence 12.80 9 5 8 7 12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.80 -2 -0.6 0.5 0.4 0.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt -0.10 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.50 2.3 2.1 2.1 2.5 2.9
BNP 398.83 450 450 450 470 470
Bnp Fasta Priser 815323.00 816470 819457 833055 835706 857214
Bruttonationalprodukt 900014.00 886067 877385 950985 922514 978563
Fasta Bruttoinvesteringar 211997.00 208314 212121 219165 217297 225521
Bnp Per Capita 91218.62 92200 92200 92200 93000 93000
Bnp Per Capita Ppp 64800.06 65800 65800 65800 66300 66300
Bnp Från Jordbruk 5357.00 5372 3551 5496 5491 5655
Bnp Från Entreprenad 51364.00 50239 50783 51525 52648 53019
Bnp Från Tillverkning 53009.00 52445 52779 54109 54334 55678
Bnp Från Mining 1290.00 1226 1198 1263 1322 1300
Bnp Från Offentlig Förvaltning 49428.00 49137 49269 50119 50664 51572
Bnp Från Verktyg 5076.00 5048 5106 5184 5203 5334
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 3.20 3.7 3.6 3.7 3.7 3.7
Arbetslösa Personer 77793.00 76200 75900 74750 74700 74250
Arbetskraftsdeltagande 69.90 70.4 70.6 70.6 70.7 70.9
Lönerna I Manufacturing 108.00 110 105 107 107 111
Löne Tillväxt 3.35 3 2.9 3.2 3 3.4
Befolkning 5.30 5.34 5.34 5.34 5.38 5.38
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 62 62 62 62 62
Pensionsåldern Män 62.00 62 62 62 62 62
Löner 47220.00 46937 45472 46832 46741 48424
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 2.50 2.4 2.4 2.3 2.1 1.7
Konsumentprisindex Kpi 110.50 111 112 112 113 114
Kärna Konsumentprisindexet 108.30 109 109 110 110 112
Kärna Inflation Rate 2.30 2.2 2.1 2.3 2.2 1.9
Producentpriserna 114.10 117 122 119 117 121
Producentpriserna Förändras 0.40 1.2 1.9 2.6 2.3 2
Mat Inflation 1.00 1.5 2.2 2.1 2 1.8
Inflation (Månad) -0.30 0.5 0.6 0 0.4 0.2
KPI bostadshjälpmedel 114.90 116 117 118 118 120
Cpi Transportfordon 111.70 113 112 112 113 114
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5
Interbankränta 1.55 1.52 1.52 1.52 1.77 1.77
Värde Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.25
Privat skuld och BNP 275.30 269 269 269 262 262
Utlåningsräntan 2.00 2 2 2 2.25 2.25
Lån Tillväxt 5.70 5.31 5.22 5.15 5.15 4.97
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 11344.00 13300 19700 23700 17800 18900
Kurantkonto 67779.00 60200 59800 45100 50700 51200
Bytesbalans Till Bnp 8.10 7.5 7.5 7.5 7 7
Import 66056.00 62100 61550 58700 64600 66200
Export 77400.00 75400 81210 82400 82400 85100
Råolja Produktion 1420.00 1500 1500 1490 1490 1470
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 36.20 32 32 32 30 30
Statliga Budgetutskottet 4.40 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1
Statliga Utgifter 199131.00 199155 198911 201292 204109 207130
Offentliga Utgifterna Till Bnp 48.70 48.5 48.5 48.5 48.8 48.8
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
Försäljning - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Social - Säkerhet - Betygsätt 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Social Security Rate För Företag 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Social Trygghet För Anställda 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 6.90 9.1 9 8.2 8 6.5
Tillverkning - Pmi 54.40 54 53.2 53.2 54 54
Industriproduktion -4.20 1.9 2.3 2.5 2.2 2.5
Industriproduktion (Månadsvis) 0.20 0.4 -0.7 0.5 0.5 0.4
Manufacturing Produktion 4.30 2.8 2.4 2.5 2.3 2.7
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 12.80 9 5 8 7 12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.80 -2 -0.6 0.5 0.4 0.6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.60 1.7 1.5 1.9 2 2
Konsument - Spendera 373833.00 374741 374172 379787 383179 390801
Bensinpriser 1.83 1.7 1.66 1.62 1.58 1.58
Hushållens Utgifter -1.20 -1.2 -0.4 0.6 0.5 0.4


Norge - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.