SVERIGE - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.8 2018-06
Arbetslöshet 6.1 2018-08
Inflation - Betygsätt 2.3 2018-09
Ränta -0.5 2018-09
Handelsbalans -5300 2018-08
Statsskulden Till Bnp 40.6 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 8.93 2018-10
Lagren Marknaden 1547 Poäng 2018-10
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.69 % 2018-10
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.8 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.5 % 2018-06
BNP 538 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 1171816 - Msek 2018-06
Bruttonationalprodukt 1215567 - Msek 2018-06
Fasta Bruttoinvesteringar 294518 - Msek 2018-06
Bnp Per Capita 56935 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 46949 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 12069 - Msek 2018-06
Bnp Från Entreprenad 66546 - Msek 2018-06
Bnp Från Tillverkning 160748 - Msek 2018-06
Bnp Från Mining 5087 - Msek 2018-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 206581 - Msek 2018-06
Bnp Från Tjänster 542879 - Msek 2018-06
Bnp Från Transport 43449 - Msek 2018-06
Bnp Från Verktyg 29349 - Msek 2018-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 6.1 % 2018-08
Egenföretagare 5165 Thousand 2018-08
Arbetslösa Personer 337 Thousand 2018-08
Långtidsarbetslöshet 1.2 % 2018-03
Ungdomsarbetslöshet 17.9 % 2018-08
Arbetskostnaderna 131 Indexpunkter 2018-07
Lediga Jobb 818 Hundra 2018-09
Löner 170 Sek / Timme 2018-07
Lönerna I Manufacturing 184 Sek / Timme 2018-07
Befolkning 10.12 Million 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 61 2018-12
Pensionsåldern Män 61 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.3 % 2018-06
Sysselsättningsgraden 69.2 % 2018-08
Heltid 3687 Thousand 2018-03
Arbetskraftsdeltagande 73.7 % 2018-08
Deltid Sysselsättning 1132 Thousand 2018-03
Produktivitet 106 Indexpunkter 2018-06
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.3 % 2018-09
Inflation (Månad) 0.5 % 2018-09
Konsumentprisindex Kpi 331 Indexpunkter 2018-09
Harmoniserade Konsumentprisindexet 106 Indexpunkter 2018-09
Kärna Konsumentprisindexet 217 Indexpunkter 2018-09
Kärna Inflation Rate 2.5 % 2018-09
Producentpriserna 128 Indexpunkter 2018-08
Producentpriserna Förändras 9.3 % 2018-08
Exportpriserna 125 Indexpunkter 2018-08
Importpriserna 125 Indexpunkter 2018-08
Mat Inflation 3.1 % 2018-09
KPI bostadshjälpmedel 406 Indexpunkter 2018-09
Cpi Transportfordon 447 Indexpunkter 2018-09
Inflationsförväntningar 3.5 % 2018-09
Pengar Senaste Referens
Ränta -0.5 % 2018-09
Interbankränta -0.49 % 2018-10
Penningmängden M0 57414 - Msek 2018-08
Penningmängden M3 3366103 - Msek 2018-08
Banks Balansräkning 13630150 - Msek 2018-08
Valutareserven 542476 - Msek 2018-09
Lån Till Den Privata Sektorn 1412637 - Msek 2018-08
Värde Ränta -1.25 % 2018-09
Centralbanken Balansräkning 931398 - Msek 2018-09
Utlåningsräntan 0.25 % 2018-09
Lån Tillväxt 6.1 % 2018-08
Penningmängden M1 2820619 - Msek 2018-08
Penningmängden M2 3267031 - Msek 2018-08
Privat skuld och BNP 272 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -5300 - Msek 2018-08
Export 113500 - Msek 2018-08
Import 118800 - Msek 2018-08
Kurantkonto 10 Sek - Miljard 2018-06
Bytesbalans Till Bnp 3.2 % 2017-12
Utlandsskulden 107186 - Msek 2018-09
Villkor För Handel 100 Indexpunkter 2018-08
Kapitalflöden -9.5 Sek - Miljard 2018-06
Utländska Direktinvesteringar 10303 - Msek 2018-06
Remitteringar 18 Sek - Miljard 2018-06
Guldreserver 126 Ton 2018-09
Terrorism Index 3.76 2016-12
Vapen Sales 83 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 40.6 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet 1.3 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 24852 - Msek 2018-08
Statliga Utgifter 301742 - Msek 2018-06
Offentliga Utgifterna Till Bnp 49.1 % 2017-12
Statliga Intäkter 92893 - Msek 2018-08
Statsskuld 1206450 - Msek 2018-09
Skatteutgifter 68041 - Msek 2018-08
Asylansökningar 1575 Personer 2018-07
Credit - Betyg 99.45
Militära Utgifter 5470 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 110 Indexpunkter 2018-09
Tillverkning - Pmi 55.2 2018-09
Tjänster Pmi 56.6 Indexpunkter 2018-09
Industriproduktion 3 % 2018-08
Industriproduktion (Månadsvis) 0.6 % 2018-08
Manufacturing Produktion 3 % 2018-08
Kapacitetsutnyttjande 90.9 % 2018-06
Nya Beställningar 95.5 Indexpunkter 2018-08
Lagerförändringar 10173 - Msek 2018-06
Konkurser 524 Företag 2018-08
Bilregistreringar 19886 2018-09
Internet hastighet 22543 KBps 2017-03
IP-adresser 5500163 IP 2017-03
Business Varulager 2934 - Msek 2018-06
Konkurrenskraft - Index 5.52 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 7 2018-12
Korruption Index 84 Poäng 2017-12
Korruption Placering 6 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 10 2017-12
Elproduktion 9949 Gigawattimme 2018-07
Gruv Produktion 1.3 % 2018-08
Stål Produktion 324 Kton 2018-08
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 104 Indexpunkter 2018-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.8 % 2018-08
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2 % 2018-08
Konsument - Spendera 521833 - Msek 2018-06
Disponibel Personlig Inkomst 690463 - Msek 2018-06
Personliga Besparingar 31.42 % 2018-06
Privat - Sektor - Credit 6 % 2018-08
Bensinpriser 1.67 Usd / Liter 2018-09
Hushållens Utgifter 1.5 % 2018-08
Hushållen Skuld Till Bnp 87.7 % of GDP 2018-03
Hushållen Skuld Till Inkomst 163 % 2017-12
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 2.7 % 2018-07
Housing - Index 232 Indexpunkter 2018-08
Husägande Betyg 65.2 % 2017-12
Bostäder 12.82 Tusen Enheter 2018-06
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 22 % 2018-12
Personliga Skattesats 61.85 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 25 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 38.42 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 31.42 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 7 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 65.16 mm 2015-12
Temperatur -3.07 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Sverige - Ekonomiska indikatorer.