SVERIGE - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1 2018-06
Arbetslöshet 7.2 2018-06
Inflation - Betygsätt 2.1 2018-07
Ränta -0.5 2018-07
Handelsbalans -500 2018-06
Statsskulden Till Bnp 40.6 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 9.15 2018-08
Lagren Marknaden 1623 Poäng 2018-08
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.49 % 2018-08
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.3 % 2018-06
BNP 538 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 1184757 - Msek 2018-06
Bruttonationalprodukt 1171746 - Msek 2018-03
Fasta Bruttoinvesteringar 297559 - Msek 2018-06
Bnp Per Capita 56935 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 46949 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 12800 - Msek 2018-06
Bnp Från Entreprenad 66560 - Msek 2018-06
Bnp Från Tillverkning 161773 - Msek 2018-06
Bnp Från Mining 5384 - Msek 2018-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 207611 - Msek 2018-06
Bnp Från Tjänster 551977 - Msek 2018-06
Bnp Från Transport 43843 - Msek 2018-06
Bnp Från Verktyg 29644 - Msek 2018-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 7.2 % 2018-06
Egenföretagare 5197 Thousand 2018-06
Arbetslösa Personer 403 Thousand 2018-06
Långtidsarbetslöshet 1.2 % 2018-03
Ungdomsarbetslöshet 17.2 % 2018-06
Arbetskostnaderna 131 Indexpunkter 2018-05
Lediga Jobb 801 Hundra 2018-06
Löner 173 Sek / Timme 2018-05
Lönerna I Manufacturing 185 Sek / Timme 2018-05
Befolkning 10.12 Million 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 61 2018-12
Pensionsåldern Män 61 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.6 % 2018-03
Sysselsättningsgraden 69.7 % 2018-06
Heltid 3687 Thousand 2018-03
Arbetskraftsdeltagande 73.2 % 2018-05
Deltid Sysselsättning 1132 Thousand 2018-03
Produktivitet 106 Indexpunkter 2018-06
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.1 % 2018-07
Inflation (Månad) 0.5 % 2018-07
Konsumentprisindex Kpi 330 Indexpunkter 2018-07
Harmoniserade Konsumentprisindexet 106 Indexpunkter 2018-07
Kärna Konsumentprisindexet 216 Indexpunkter 2018-07
Kärna Inflation Rate 2.2 % 2018-07
Producentpriserna 127 Indexpunkter 2018-06
Producentpriserna Förändras 8 % 2018-06
Exportpriserna 124 Indexpunkter 2018-06
Importpriserna 124 Indexpunkter 2018-06
Mat Inflation 2.6 % 2018-07
KPI bostadshjälpmedel 404 Indexpunkter 2018-07
Cpi Transportfordon 457 Indexpunkter 2018-07
Inflationsförväntningar 3.5 % 2018-07
Pengar Senaste Referens
Ränta -0.5 % 2018-07
Interbankränta -0.37 % 2018-08
Penningmängden M0 57498 - Msek 2018-06
Penningmängden M3 3405637 - Msek 2018-06
Banks Balansräkning 13527421 - Msek 2018-06
Valutareserven 550514 - Msek 2018-07
Lån Till Den Privata Sektorn 1408093 - Msek 2018-06
Värde Ränta -1.25 % 2018-07
Centralbanken Balansräkning 933626 - Msek 2018-07
Utlåningsräntan 0.25 % 2018-07
Lån Tillväxt 6.3 % 2018-06
Penningmängden M1 2856210 - Msek 2018-06
Penningmängden M2 3298888 - Msek 2018-06
Privat skuld och BNP 263 % 2016-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -500 - Msek 2018-06
Export 124700 - Msek 2018-06
Import 125200 - Msek 2018-06
Kurantkonto 21.9 Sek - Miljard 2018-03
Bytesbalans Till Bnp 3.2 % 2017-12
Utlandsskulden 105437 - Msek 2018-07
Villkor För Handel 100 Indexpunkter 2018-06
Kapitalflöden -56.4 Sek - Miljard 2018-03
Utländska Direktinvesteringar 22807 - Msek 2018-03
Remitteringar 16.2 Sek - Miljard 2018-03
Guldreserver 126 Ton 2018-06
Terrorism Index 3.76 2016-12
Vapen Sales 83 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 40.6 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet 1.3 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -17283 - Msek 2018-06
Statliga Utgifter 301346 - Msek 2018-06
Offentliga Utgifterna Till Bnp 49.1 % 2017-12
Statliga Intäkter 61055 - Msek 2018-06
Statsskuld 1195589 - Msek 2018-07
Skatteutgifter 78339 - Msek 2018-06
Asylansökningar 1290 Personer 2018-03
Credit - Betyg 99.45
Militära Utgifter 5470 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 107 Indexpunkter 2018-07
Tillverkning - Pmi 57.4 2018-07
Tjänster Pmi 59.1 Indexpunkter 2018-07
Industriproduktion 5.4 % 2018-06
Industriproduktion (Månadsvis) 0.2 % 2018-06
Manufacturing Produktion 5.8 % 2018-06
Kapacitetsutnyttjande 90.6 % 2018-03
Nya Beställningar 109 Indexpunkter 2018-06
Lagerförändringar 7192 - Msek 2018-06
Konkurser 715 Företag 2018-06
Bilregistreringar 13798 2018-07
Internet hastighet 22543 KBps 2017-03
IP-adresser 5500163 IP 2017-03
Business Varulager 2934 - Msek 2018-06
Konkurrenskraft - Index 5.52 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 7 2018-12
Korruption Index 84 Poäng 2017-12
Korruption Placering 6 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 10 2017-12
Elproduktion 12839 Gigawattimme 2018-05
Gruv Produktion -1 % 2018-06
Stål Produktion 378 Kton 2018-06
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 99.8 Indexpunkter 2018-07
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.8 % 2018-06
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.2 % 2018-06
Konsument - Spendera 519884 - Msek 2018-06
Disponibel Personlig Inkomst 523433 - Msek 2018-03
Personliga Besparingar 15.16 % 2018-03
Privat - Sektor - Credit 6.3 % 2018-05
Bensinpriser 1.73 Usd / Liter 2018-07
Hushållens Utgifter 0.3 % 2018-06
Hushållen Skuld Till Bnp 87.7 % of GDP 2017-12
Hushållen Skuld Till Inkomst 163 % 2017-12
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 3.3 % 2018-05
Housing - Index 229 Indexpunkter 2018-06
Husägande Betyg 65.2 % 2016-12
Bostäder 12.67 Tusen Enheter 2018-03
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 22 % 2018-12
Personliga Skattesats 61.85 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 25 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 38.42 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 31.42 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 7 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 65.16 mm 2015-12
Temperatur -3.07 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Sverige - Ekonomiska indikatorer.