Senaste Föregående
Valuta 9.81 9.94
Lagren Marknaden 2019 1994 Poäng
Bnp-Tillväxt -0.4 1.1 Procent
Bnp Årlig Tillväxttakt 3 5.2 Procent
Arbetslöshet 8.2 7.9 Procent
Inflation - Betygsätt 6.4 6 Procent
Inflation (Månad) 0.6 1.8 Procent
Ränta 0.25 0 Procent
Handelsbalans 4700 1500 - Msek
Kurantkonto 68.5 60.8 Sek - Miljard
Bytesbalans Till Bnp 5.2 5.1 Procent Av Bnp
Statsskulden Till Bnp 36.7 39.6 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -0.2 -2.7 Procent Av Bnp
Förtroendekommissionen 115 115 Poäng
Tillverkning - Pmi 55 56.8 Poäng
Tjänster Pmi 68.1 62.9 Poäng
Konsument - Confidence 74.9 73.3 Poäng
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.2 -0.1 Procent
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.6 21.4 Procent
Personliga Skattesats 52.9 32.3 Procent
Senaste Föregående
Bnp-Tillväxt -0.4 1.1 Procent
Bnp Årlig Tillväxttakt 3 5.2 Procent
BNP 541 534 Usd - Miljard
Bnp Fasta Priser 1329535 1314766 - Msek
Bruttonationalprodukt 1491778 1342464 - Msek
Fasta Bruttoinvesteringar 331120 331531 - Msek
Bnp Per Capita 51621 53490 USD
Bnp Per Capita Ppp 50683 52531 USD
BNP-tillväxt för helåret 4.8 -2.8 Procent
Bnp Från Jordbruk 17054 17301 - Msek
Bnp Från Entreprenad 74754 74691 - Msek
Bnp Från Tillverkning 167743 166519 - Msek
Bnp Från Mining 7808 7766 - Msek
Bnp Från Offentlig Förvaltning 236145 236460 - Msek
Bnp Från Tjänster 629150 618406 - Msek
Bnp Från Transport 45465 44439 - Msek
Bnp Från Verktyg 30099 30313 - Msek
Senaste Föregående
Arbetslöshet 8.2 7.9 Procent
Egenföretagare 5092 5101 Thousand
Arbetslösa Personer 454 435 Thousand
Långtidsarbetslöshet 1.9 2.1 Procent
Ungdomsarbetslöshet 22.7 22.1 Procent
Arbetskostnaderna 147 146 Poäng
Lediga Jobb 1922 2174 Hundra
Löner 185 185 Sek / Timme
Lönerna I Manufacturing 196 196 Sek / Timme
Befolkning 10.33 10.23 Million
Pensionsåldern Kvinnor 62 62
Pensionsåldern Män 62 62
Sysselsättning Ändra 0.5 0.5 Procent
Sysselsättningsgraden 67.7 67.9 Procent
Heltid 3877 3958 Thousand
Arbetskraftsdeltagande 73.7 73.7 Procent
Deltid Sysselsättning 995 984 Thousand
Produktivitet 108 108 Poäng
Löne Tillväxt 1.9 2 Procent
Senaste Föregående
Inflation - Betygsätt 6.4 6 Procent
Inflation (Månad) 0.6 1.8 Procent
Konsumentprisindex Kpi 362 360 Poäng
Harmoniserade Konsumentprisindexet 117 116 Poäng
Kärna Konsumentprisindexet 237 236 Poäng
Kärna Inflation Rate 6.4 6.1 Procent
Producentpriserna 130 123 Poäng
Producentpriserna Förändras 24.5 19.3 Procent
Exportpriserna 130 122 Poäng
Importpriserna 136 126 Poäng
Mat Inflation 5.8 4 Procent
Harmoniserat Inflation Rate (Månadsvis) 0.6 1.9 Procent
Harmoniserat Inflation Rate (Annual) 6.6 6.3 Procent
Producentprisinflation (månadsvis) 5.5 1.2 Procent
KPI bostadshjälpmedel 456 456 Poäng
Cpi Transportfordon 534 529 Poäng
Inflationsförväntningar 10.1 10.2 Procent
Senaste Föregående
Vaccinationsfrekvens för Coronavirus 220 219 doser per 100 personer
Totalvaccination mot koronavirus 22361635 22231642 doser
Coronavirus-fall 2506607 2506131 Personer
Coronavirus - dödsfall 18941 18897 Personer
Sjukhussängar 2.07 2.13 per 1000 personer
Medicinska läkare 4.53 4.48 per 1000 personer
sjuksköterskor 11.49 11.49 per 1000 personer
ICU-sängar 1.9 1.96 per 1000 personer
Senaste Föregående
Ränta 0.25 0 Procent
Interbankränta 0.48 0.48 Procent
Penningmängden M0 64259 59734 - Msek
Penningmängden M3 4923595 4833780 - Msek
Banks Balansräkning 12577869 12625007 - Msek
Valutareserven 568334 557065 - Msek
Lån Till Den Privata Sektorn 1628256 1584858 - Msek
Värde Ränta 0.15 -0.1 Procent
Centralbanken Balansräkning 1556952 1547654 - Msek
Utlåningsräntan 0.35 0.1 Procent
Lån Tillväxt 6.8 6.7 Procent
Penningmängden M1 4513777 4419717 - Msek
Penningmängden M2 4838594 4755744 - Msek
Privat skuld och BNP 310 294 Procent
Senaste Föregående
Handelsbalans 4700 1500 - Msek
Kurantkonto 68.5 60.8 Sek - Miljard
Bytesbalans Till Bnp 5.2 5.1 Procent Av Bnp
Export 182800 151200 - Msek
Import 178100 149700 - Msek
Utlandsskulden 101092 99020 - Msek
Villkor För Handel 96.24 97.3 Poäng
Kapitalflöden -194 43.8 Sek - Miljard
Utländska Direktinvesteringar 66.5 21.6 Sek - Miljard
Remitteringar 17.7 17.5 Sek - Miljard
Guldreserver 126 126 Ton
Crude Oil Imports from Russia 98.74 197 Kton
Naturgasimport 5923 5273 Terajoule
Terrorism Index 2.89 3.45
Vapen Sales 286 172 SIPRI - TIV - Miljon
Senaste Föregående
Statsskulden Till Bnp 36.7 39.6 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -0.2 -2.7 Procent Av Bnp
Regeringen Budgetutskottet Värde 23441 85495 - Msek
Statliga Utgifter 343062 342199 - Msek
Offentliga Utgifterna Till Bnp 52.9 49.3 Procent Av Bnp
Statliga Intäkter 110859 161092 - Msek
Statsskuld 1132465 1109205 - Msek
Skatteutgifter 87418 75597 - Msek
Asylansökningar 1050 2900 Personer
Credit - Betyg 100
Militära Utgifter 6234 5840 Usd - Million
Senaste Föregående
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.6 21.4 Procent
Personliga Skattesats 52.9 32.3 Procent
Försäljning - Skatt - Betygsätt 25 25 Procent
Social - Säkerhet - Betygsätt 38.42 38.42 Procent
Social Security Rate För Företag 31.42 31.42 Procent
Social Trygghet För Anställda 7 7 Procent
Senaste Föregående
Förtroendekommissionen 115 115 Poäng
Tillverkning - Pmi 55 56.8 Poäng
Tjänster Pmi 68.1 62.9 Poäng
Industriproduktion 0.8 1.4 Procent
Industriproduktion (Månadsvis) 0.4 -0.2 Procent
Manufacturing Produktion 0.7 1.6 Procent
Kapacitetsutnyttjande 90.4 90.3 Procent
Nya Beställningar 130 113 Poäng
Lagerförändringar -5763 15470 - Msek
Konkurser 497 594 Företag
Bilregistreringar 23050 29893
Internet hastighet 22543 22847 KBps
IP-adresser 5500163 5448834 IP
Business Varulager 4239 1341 - Msek
Konkurrenskraft - Index 81.25 81.66 Poäng
Konkurrenskraft Rank 8 9
Korruption Index 85 85 Poäng
Korruption Placering 4 3
Lätt Att Göra Affärer 10 12
Elproduktion 16125 15368 Gigawattimme
Gruv Produktion 7 -2.5 Procent
Stål Produktion 410 420 Kton
Senaste Föregående
Konsument - Confidence 74.9 73.3 Poäng
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.2 -0.1 Procent
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.2 2.7 Procent
Konsument - Spendera 593452 585173 - Msek
Disponibel Personlig Inkomst 632731 604831 - Msek
Personliga Besparingar 13.26 13.94 Procent
Privat - Sektor - Credit 6.9 6.9 Procent
Hushållens Konsumtion (Månadsvis) -0.1 0.2 Procent
Bensinpriser 2.02 2.22 Usd / Liter
Hushållens Utgifter 3.1 3.8 Procent
Hushållen Skuld Till Bnp 94.4 94.8 Procent Av Bnp
Hushållen Skuld Till Inkomst 172 172 Procent
Senaste Föregående
Byggproduktionen 3.6 -5.4 Procent
Housing - Index 302 303 Poäng
Bygglov 18418 12571 Enheter
Husägande Betyg 64.5 63.6 Procent
Bostäder 15.45 11.05 Tusen Enheter


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Sverige - Ekonomiska indikatorer.