19/05/2021 Faktisk Föregående
07:30 AM
SE
Industrilager QoQ Q1 SEK-5B
21/05/2021 Faktisk Föregående
07:30 AM
SE
Kapacitetsutnyttjande Qoq Q1 1.7%
25/05/2021 Faktisk Föregående
07:30 AM
SE
Ppi (Månadsvis) APR 1.1%
07:30 AM
SE
Ppi - (Årliga) APR 3.8%
26/05/2021 Faktisk Föregående
07:30 AM
SE
Arbetslöshet APR 10%
27/05/2021 Faktisk Föregående
07:00 AM
SE
Förtroendekommissionen MAY 112.3
07:00 AM
SE
Konsument - Confidence MAY 103.2
07:00 AM
SE
Konsumentinflationsförväntningar MAY 3.7%
07:30 AM
SE
Finansiell Stabilitet
07:30 AM
SE
Handelsbalans APR SEK4.1B
28/05/2021 Faktisk Föregående
07:30 AM
SE
Bnp-Tillväxt Qoq Final Q1 -0.2%
07:30 AM
SE
BNP-tillväxt (årlig) slutlig Q1 -2.2%
07:30 AM
SE
Hushållens Lånetillväxt (Ordinarie) APR 5.7%
07:30 AM
SE
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) APR 2.6%
07:30 AM
SE
Detaljhandelsförsäljning (Annual) APR 9.1%
01/06/2021 Faktisk Föregående
06:30 AM
SE
Swedbank - Tillverkning - Pmi MAY 69.1
03/06/2021 Faktisk Föregående
06:30 AM
SE
Tjänster Pmi MAY 65.6
04/06/2021 Faktisk Föregående
07:30 AM
SE
Konstruktion Output (Annual) APR -2.2%
07:30 AM
SE
Industriell Produktion (Annual) APR 5.7%
07:30 AM
SE
Industriproduktion (Månadsvis) APR 1.1%
07:30 AM
SE
New Order (Ordinarie) APR 10%
08/06/2021 Faktisk Föregående
07:30 AM
SE
Kurantkonto Q1 SEK57.4B
10/06/2021 Faktisk Föregående
07:30 AM
SE
Hushållens Konsumtion (Månad) APR 0.6%
07:30 AM
SE
Inflation (Årlig) MAY 2.2%
11/06/2021 Faktisk Föregående
07:30 AM
SE
CPIF (årlig) MAY 2.5%
07:30 AM
SE
Inflation (Månad) MAY 0.2%
07:30 AM
SE
CPIF (månadsvis) MAY 0.3%


SVERIGE - KALENDER - EKONOMISKA INDIKATORER

Sverige - Kalender - Ekonomiska indikatorer - Kalender över ekonomiska händelser med verkliga värden, tidigare versioner samförstånd och prognoser.