26/10/2021 Faktisk Föregående Consensus Prognos
07:30 AM
SE
Ppi (Månadsvis) SEP 2% 1.1%
07:30 AM
SE
Ppi - (Årliga) SEP 15.8% 16.7%
27/10/2021 Faktisk Föregående Consensus Prognos
07:30 AM
SE
Handelsbalans SEP SEK-10.3B SEK 0.9B
07:30 AM
SE
Hushållens Lånetillväxt (Ordinarie) SEP 6.4% 6.4%
28/10/2021 Faktisk Föregående Consensus Prognos
07:00 AM
SE
Förtroendekommissionen OCT 118.8 118.2
07:00 AM
SE
Konsument - Confidence OCT 107.3 106.8
07:00 AM
SE
Konsumentinflationsförväntningar OCT 5.1% 4.9%
07:30 AM
SE
Bnp-Tillväxt Qoq Flash Q3 0.9% 1%
07:30 AM
SE
Bnp-Tillväxt (Årlig) Blixt Q3 9.7% 2.5%
07:30 AM
SE
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) SEP 0.7% 0.5%
07:30 AM
SE
Detaljhandelsförsäljning (Annual) SEP 6.6% 4.8%
01/11/2021 Faktisk Föregående Consensus Prognos
07:30 AM
SE
Swedbank - Tillverkning - Pmi OCT 64.6
03/11/2021 Faktisk Föregående Consensus Prognos
07:30 AM
SE
Tjänster Pmi OCT 69.6
09/11/2021 Faktisk Föregående Consensus Prognos
08:30 AM
SE
Konstruktion Output (Annual) SEP -5.6%
08:30 AM
SE
Industriell Produktion (Annual) SEP 0.8%
08:30 AM
SE
Industriproduktion (Månadsvis) SEP -3.7%
08:30 AM
SE
New Order (Ordinarie) SEP 2.3%
10/11/2021 Faktisk Föregående Consensus Prognos
08:30 AM
SE
Hushållens Konsumtion (Månad) SEP -1.1%
15/11/2021 Faktisk Föregående Consensus Prognos
08:30 AM
SE
CPIF (månadsvis) OCT 0.7% 0.4%
08:30 AM
SE
CPIF (årlig) OCT 2.8% 3.3%
08:30 AM
SE
Inflation (Årlig) OCT 2.5% 2.9%
08:30 AM
SE
Inflation (Månad) OCT 0.5% 0.3%
17/11/2021 Faktisk Föregående Consensus Prognos
08:30 AM
SE
Industrilager QoQ Q3 SEK-6.2B
18/11/2021 Faktisk Föregående Consensus Prognos
08:30 AM
SE
Arbetslöshet OCT 8.2%
19/11/2021 Faktisk Föregående Consensus Prognos
08:30 AM
SE
Kapacitetsutnyttjande Qoq Q3 1.6%

SVERIGE - KALENDER - EKONOMISKA INDIKATORER

Sverige - Kalender - Ekonomiska indikatorer - Kalender över ekonomiska händelser med verkliga värden, tidigare versioner samförstånd och prognoser.