03/08/2020 Faktisk Föregående
06:30 AM
SE
Swedbank - Tillverkning - Pmi JUL 51.0 47.6 ®
05/08/2020 Faktisk Föregående
06:30 AM
SE
Tjänster Pmi JUL 49.2
07:30 AM
SE
Bnp-Tillväxt Qoq Flash Q2 0.1%
07:30 AM
SE
Bnp-Tillväxt (Årlig) Blixt Q2 0.4%
07:30 AM
SE
Industriell Produktion (Annual) JUN -16.5%
07:30 AM
SE
Industriproduktion (Månadsvis) JUN -0.1%
07:30 AM
SE
New Order (Ordinarie) JUN -18.4%
10/08/2020 Faktisk Föregående
07:30 AM
SE
Hushållens Konsumtion (Månad) JUN 1.2%
12/08/2020 Faktisk Föregående
07:30 AM
SE
Inflation (Månad) JUL 0.6%
07:30 AM
SE
CPIF YoY JUL 0.7%
07:30 AM
SE
Inflation (Årlig) JUL 0.7%
07:30 AM
SE
CPIF MoM JUL 0.6%
18/08/2020 Faktisk Föregående
07:30 AM
SE
Industrial Inventories QoQ Q2 SEK5.2B
20/08/2020 Faktisk Föregående
07:30 AM
SE
Arbetslöshet JUL 9.8%
21/08/2020 Faktisk Föregående
07:30 AM
SE
Kapacitetsutnyttjande Qoq Q2 -0.2%
25/08/2020 Faktisk Föregående
07:30 AM
SE
Ppi (Månadsvis) JUL -0.2%
07:30 AM
SE
Ppi (Ordinarie) JUL -3.8%
27/08/2020 Faktisk Föregående
07:00 AM
SE
Förtroendekommissionen AUG 80.7
07:00 AM
SE
Konsument - Confidence AUG 83.3
07:00 AM
SE
Konsumentinflationsförväntningar AUG 3.6%
07:30 AM
SE
Handelsbalans JUL SEK4.9B
07:30 AM
SE
Hushållens Lånetillväxt (Ordinarie) JUL 5.1%
07:30 AM
SE
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) JUL 1%
07:30 AM
SE
Detaljhandelsförsäljning (Annual) JUL 3.5%
28/08/2020 Faktisk Föregående
07:30 AM
SE
Bnp-Tillväxt Qoq Final Q2 0.1%
07:30 AM
SE
BNP-tillväxt (årlig) slutlig Q2 0.4%


SVERIGE - KALENDER - EKONOMISKA INDIKATORER

Sverige - Kalender - Ekonomiska indikatorer - Kalender över ekonomiska händelser med verkliga värden, tidigare versioner samförstånd och prognoser.