26/09/2019 Faktisk Föregående
07:00 AM
SE
Förtroendekommissionen SEP 96.6
07:00 AM
SE
Konsument - Confidence SEP 94
07:00 AM
SE
Konsumentinflationsförväntningar SEP 3.3%
07:30 AM
SE
Handelsbalans AUG SEK6.7B
07:30 AM
SE
Hushållens Lånetillväxt (Ordinarie) AUG 4.9%
07:30 AM
SE
Ppi (Månadsvis) AUG 0.3%
07:30 AM
SE
Ppi (Ordinarie) AUG 2%
27/09/2019 Faktisk Föregående
07:30 AM
SE
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) AUG 0.4%
07:30 AM
SE
Detaljhandelsförsäljning (Annual) AUG 4.3%
01/10/2019 Faktisk Föregående
06:30 AM
SE
Swedbank - Tillverkning - Pmi SEP 52.4
03/10/2019 Faktisk Föregående
06:30 AM
SE
Tjänster Pmi SEP 54.1
08/10/2019 Faktisk Föregående
07:30 AM
SE
Industriell Produktion (Annual) AUG 3.2%
07:30 AM
SE
Industriproduktion (Månadsvis) AUG 1.3%
07:30 AM
SE
New Order (Ordinarie) AUG -2.2%
10/10/2019 Faktisk Föregående
07:30 AM
SE
CPIF YoY SEP 1.3%
07:30 AM
SE
Inflation (Månad) SEP -0.4%
07:30 AM
SE
CPIF MoM SEP -0.4%
07:30 AM
SE
Hushållens Konsumtion (Månad) AUG 0.8%
07:30 AM
SE
Inflation (Årlig) SEP 1.4%


SVERIGE - KALENDER - EKONOMISKA INDIKATORER

Sverige - Kalender - Ekonomiska indikatorer - Kalender över ekonomiska händelser med verkliga värden, tidigare versioner samförstånd och prognoser.