Jan/01 Nyårsdagen
Apr/19 Långfredagen
Apr/21 Påsk Söndag
Apr/25 Liberty Day
May/01 Labour - Dag
Jun/10 Nationaldag
Jun/20 Corpus - Christi
Aug/15 Antagande Av Mary
Nov/01 Alla helgons dag
Dec/25 Juldag
Jan/01 Nyårsdagen
Apr/19 Långfredagen
Apr/21 Påsk Söndag
Apr/25 Liberty Day
May/01 Labour - Dag
Jun/10 Nationaldag
Jun/19 Corpus - Christi
Aug/14 Antagande Av Mary
Nov/01 Alla helgons dag