PORTUGAL - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.5 2018-06
Arbetslöshet 6.7 2018-06
Inflation - Betygsätt 1.6 2018-07
Ränta 0 2018-07
Handelsbalans -1682 2018-06
Statsskulden Till Bnp 126 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.16 2018-08
Lagren Marknaden 5505 Poäng 2018-08
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.77 % 2018-08
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.5 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.3 % 2018-06
BNP 218 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 45639 Eur - Million 2018-06
Fasta Bruttoinvesteringar 7927 Eur - Million 2018-03
Bnp Per Capita 23117 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 27937 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 824 Eur - Million 2018-03
Bnp Från Entreprenad 1637 Eur - Million 2018-03
Bnp Från Tillverkning 5568 Eur - Million 2018-03
Bnp Från Tjänster 8650 Eur - Million 2018-03
Bnp Från Transport 3048 Eur - Million 2018-03
Bnp Från Verktyg 1214 Eur - Million 2018-03
Bruttonationalprodukt 47369 Eur - Million 2018-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 6.7 % 2018-06
Egenföretagare 4845 Thousand 2018-06
Arbetslösa Personer 330 Thousand 2018-06
Heltid 4367 Thousand 2018-06
Deltid Sysselsättning 507 Thousand 2018-06
Sysselsättningsgraden 55.1 % 2018-06
Arbetskraftsdeltagande 59 % 2018-06
Långtidsarbetslöshet 3.7 % 2018-03
Ungdomsarbetslöshet 19.6 % 2018-06
Arbetskostnaderna 95.5 Indexpunkter 2018-03
Lediga Jobb 12393 2018-06
Löner 1145 Eur / Månad 2016-10
Minimilöner 677 Eur / Månad 2018-12
Löne Tillväxt 7.1 % 2018-05
Lönerna I Manufacturing 119 Indexpunkter 2018-06
Befolkning 10.29 Million 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 66.33 2018-12
Pensionsåldern Män 66.33 2018-12
Sysselsättning Ändra 1 % 2018-03
Levnadslön Familj 870 Eur / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 595 Eur / Månad 2017-12
Produktivitet 98.8 Indexpunkter 2018-03
Arbetslöshetsrapporten -17779 2018-06
Löner Högutbildad 1360 Eur / Månad 2017-12
Löner Lågutbildade 615 Eur / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.6 % 2018-07
Inflation (Månad) -0.6 % 2018-07
Konsumentprisindex Kpi 104 Indexpunkter 2018-07
Harmoniserade Konsumentprisindexet 104 Indexpunkter 2018-07
Kärna Konsumentprisindexet 103 Indexpunkter 2018-07
Kärna Inflation Rate 0.98 % 2018-07
KPI bostadshjälpmedel 108 Indexpunkter 2018-07
Cpi Transportfordon 102 Indexpunkter 2018-07
Mat Inflation 1.19 % 2018-07
Bnp-Deflatorn 1.3 % 2018-03
Producentpriserna 104 Indexpunkter 2018-07
Producentpriserna Förändras 4.4 % 2018-07
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 % 2018-07
Interbankränta -0.32 % 2018-07
Penningmängden M0 27627 Eur - Million 2018-06
Penningmängden M1 124439 Eur - Million 2018-05
Penningmängden M2 212500 Eur - Million 2018-05
Banks Balansräkning 371081 Eur - Million 2018-05
Valutareserven 19106 Eur - Million 2018-07
Lån Till Den Privata Sektorn 72710 Eur - Million 2018-05
Centralbanken Balansräkning 109074 Eur - Million 2018-06
Lån Tillväxt -0.4 % 2018-05
Privat skuld och BNP 258 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1682 Eur - Million 2018-06
Export 5160 Eur - Million 2018-06
Import 6842 Eur - Million 2018-06
Kurantkonto -529 Eur - Million 2018-06
Bytesbalans Till Bnp 0.5 % 2017-12
Utlandsskulden 410196 Eur - Million 2018-03
Kapitalflöden -200 Eur - Million 2018-06
Utländska Direktinvesteringar 759 Eur - Million 2018-06
Remitteringar 289 Eur - Million 2018-06
Inkomster Från Turism 1433 Eur - Million 2018-06
Guldreserver 382 Ton 2018-06
Terrorism Index 0 2016-12
Turister 4174599 2018-06
Vapen Sales 56 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 126 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -3 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -4255 Eur - Million 2018-05
Statliga Utgifter 8416 Eur - Million 2018-03
Offentliga Utgifterna Till Bnp 45.9 % 2017-12
Statliga Intäkter 15719 Eur - Million 2018-05
Statsskuld 245829 Eur - Million 2018-03
Skatteutgifter 19974 Eur - Million 2018-05
Asylansökningar 85 Personer 2018-03
Credit - Betyg 44.33
Militära Utgifter 3662 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 2.5 Indexpunkter 2018-07
Industriproduktion -0.9 % 2018-06
Industriproduktion (Månadsvis) 1.1 % 2018-06
Manufacturing Produktion -1.5 % 2018-06
Kapacitetsutnyttjande 82.56 % 2018-06
Lagerförändringar 22.2 Eur - Million 2018-03
Bilregistreringar 26162 2018-06
Ledande Ekonomiska Index 1.8 % 2018-06
Internet hastighet 12895 KBps 2017-03
IP-adresser 3662187 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 4.57 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 42 2018-12
Korruption Index 63 Poäng 2017-12
Korruption Placering 29 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 29 2017-12
Elproduktion 4199 Gigawattimme 2018-05
Gruv Produktion 18.1 % 2018-06
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 1.3 Indexpunkter 2018-07
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.2 % 2018-06
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.3 % 2018-06
Konsument - Spendera 29074 Eur - Million 2018-03
Personliga Besparingar 5.1 % 2018-03
Konsumentkrediter 114891 Eur - Million 2018-05
Bankernas Utlåningsränta 2.64 % 2018-06
Disponibel Personlig Inkomst 41690 Eur - Million 2018-03
Bensinpriser 1.88 Usd / Liter 2018-07
Hushållen Skuld Till Bnp 69.4 % of GDP 2017-12
Hushållen Skuld Till Inkomst 101 % 2017-12
Personliga Utgifter 1.8 % 2018-06
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 3.7 % 2018-05
Housing - Index 126 Indexpunkter 2018-03
Bygglov 1956 2018-05
Husägande Betyg 75.2 % 2016-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 % 2018-12
Personliga Skattesats 48 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 34.75 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 23.75 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 11 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 56.68 mm 2015-12
Temperatur 10.55 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Portugal - Ekonomiska indikatorer.