PORTUGAL - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.5 2018-06
Arbetslöshet 6.7 2018-06
Inflation - Betygsätt 1.4 2018-09
Ränta 0 2018-09
Handelsbalans -1709 2018-08
Statsskulden Till Bnp 126 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.15 2018-10
Lagren Marknaden 5019 Poäng 2018-10
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.02 % 2018-10
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.5 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.3 % 2018-06
BNP 218 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 45639 Eur - Million 2018-06
Fasta Bruttoinvesteringar 8051 Eur - Million 2018-06
Bnp Per Capita 23117 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 27937 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 817 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Entreprenad 1630 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Tillverkning 5526 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Tjänster 8763 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Transport 3172 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Verktyg 1179 Eur - Million 2018-06
Bruttonationalprodukt 50587 Eur - Million 2018-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 6.7 % 2018-06
Egenföretagare 4826 Thousand 2018-08
Arbetslösa Personer 345 Thousand 2018-08
Heltid 4367 Thousand 2018-06
Deltid Sysselsättning 507 Thousand 2018-06
Sysselsättningsgraden 55.1 % 2018-06
Arbetskraftsdeltagande 59 % 2018-06
Långtidsarbetslöshet 3.7 % 2018-03
Ungdomsarbetslöshet 19.5 % 2018-08
Arbetskostnaderna 103 Indexpunkter 2018-06
Lediga Jobb 10411 2018-08
Löner 1148 Eur / Månad 2017-04
Minimilöner 677 Eur / Månad 2018-12
Löne Tillväxt 5.9 % 2018-07
Lönerna I Manufacturing 120 Indexpunkter 2018-08
Befolkning 10.29 Million 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 66.33 2018-12
Pensionsåldern Män 66.33 2018-12
Sysselsättning Ändra -0.3 % 2018-06
Levnadslön Familj 870 Eur / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 595 Eur / Månad 2017-12
Produktivitet 102 Indexpunkter 2018-06
Arbetslöshetsrapporten 7560 2018-08
Löner Högutbildad 1360 Eur / Månad 2017-12
Löner Lågutbildade 615 Eur / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.4 % 2018-09
Inflation (Månad) 1.1 % 2018-09
Konsumentprisindex Kpi 104 Indexpunkter 2018-09
Harmoniserade Konsumentprisindexet 105 Indexpunkter 2018-09
Kärna Konsumentprisindexet 104 Indexpunkter 2018-09
Kärna Inflation Rate 0.87 % 2018-09
KPI bostadshjälpmedel 108 Indexpunkter 2018-09
Cpi Transportfordon 102 Indexpunkter 2018-09
Mat Inflation 0.84 % 2018-09
Bnp-Deflatorn 1 % 2018-06
Producentpriserna 105 Indexpunkter 2018-09
Producentpriserna Förändras 4.7 % 2018-09
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 % 2018-09
Interbankränta -0.32 % 2018-09
Penningmängden M0 27891 Eur - Million 2018-08
Penningmängden M1 125947 Eur - Million 2018-07
Penningmängden M2 215722 Eur - Million 2018-07
Banks Balansräkning 370676 Eur - Million 2018-07
Valutareserven 19940 Eur - Million 2018-09
Lån Till Den Privata Sektorn 72032 Eur - Million 2018-07
Centralbanken Balansräkning 108327 Eur - Million 2018-08
Lån Tillväxt -0.1 % 2018-07
Privat skuld och BNP 258 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1709 Eur - Million 2018-08
Export 4058 Eur - Million 2018-08
Import 5767 Eur - Million 2018-08
Kurantkonto 525 Eur - Million 2018-08
Bytesbalans Till Bnp 0.5 % 2017-12
Utlandsskulden 411680 Eur - Million 2018-06
Kapitalflöden 1248 Eur - Million 2018-08
Utländska Direktinvesteringar 1357 Eur - Million 2018-08
Remitteringar 300 Eur - Million 2018-08
Inkomster Från Turism 2011 Eur - Million 2018-07
Guldreserver 382 Ton 2018-09
Terrorism Index 0 2016-12
Turister 5002274 2018-08
Vapen Sales 56 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 126 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -3 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -3962 Eur - Million 2018-07
Statliga Utgifter 8429 Eur - Million 2018-06
Offentliga Utgifterna Till Bnp 45.9 % 2017-12
Statliga Intäkter 25768 Eur - Million 2018-07
Statsskuld 246767 Eur - Million 2018-06
Skatteutgifter 29730 Eur - Million 2018-07
Asylansökningar 60 Personer 2018-06
Credit - Betyg 44.33
Militära Utgifter 3662 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 2.4 Indexpunkter 2018-09
Industriproduktion -2.9 % 2018-08
Industriproduktion (Månadsvis) 2.7 % 2018-08
Manufacturing Produktion -2.1 % 2018-08
Kapacitetsutnyttjande 82.56 % 2018-06
Lagerförändringar 308 Eur - Million 2018-06
Bilregistreringar 12771 2018-09
Ledande Ekonomiska Index 1.6 % 2018-08
Internet hastighet 12895 KBps 2017-03
IP-adresser 3662187 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 70.2 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 34 2018-12
Korruption Index 63 Poäng 2017-12
Korruption Placering 29 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 29 2017-12
Elproduktion 4724 Gigawattimme 2018-08
Gruv Produktion -0.5 % 2018-08
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -1.4 Indexpunkter 2018-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.1 % 2018-08
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.8 % 2018-08
Konsument - Spendera 29076 Eur - Million 2018-06
Personliga Besparingar 4.4 % 2018-06
Konsumentkrediter 115076 Eur - Million 2018-07
Bankernas Utlåningsränta 2.75 % 2018-08
Disponibel Personlig Inkomst 40922 Eur - Million 2018-06
Bensinpriser 1.9 Usd / Liter 2018-09
Hushållen Skuld Till Bnp 68.7 % of GDP 2018-03
Hushållen Skuld Till Inkomst 101 % 2017-12
Personliga Utgifter 1.6 % 2018-08
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 3.2 % 2018-07
Housing - Index 128 Indexpunkter 2018-06
Bygglov 1805 2018-07
Husägande Betyg 74.7 % 2017-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 21 % 2018-12
Personliga Skattesats 48 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 34.75 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 23.75 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 11 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 56.68 mm 2015-12
Temperatur 10.55 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Portugal - Ekonomiska indikatorer.