18/09/2019 Faktisk Föregående
10:00 AM
PT
Ppi (Månadsvis) AUG 0.0%
10:00 AM
PT
Ppi (Ordinarie) AUG -0.4%
10:30 AM
PT
Kurantkonto JUL €-99M
27/09/2019 Faktisk Föregående
08:30 AM
PT
Förtroendekommissionen SEP 2.3
08:30 AM
PT
Konsument - Confidence SEP -7.6
30/09/2019 Faktisk Föregående
08:30 AM
PT
Inflation (Årlig) Prel SEP -0.1%
08:30 AM
PT
Inflation Rate Mamma Prel SEP -0.1%
10:00 AM
PT
Industriell Produktion (Annual) AUG -3.5%
10:00 AM
PT
Industriproduktion (Månadsvis) AUG 3.5%
10:00 AM
PT
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) AUG 0.0%
10:00 AM
PT
Detaljhandelsförsäljning (Annual) AUG 4.7%
06/10/2019 Faktisk Föregående
PT
Parlamentsvalen
10/10/2019 Faktisk Föregående
10:00 AM
PT
Handelsbalans AUG €-1751M
10:00 AM
PT
Inflation Rate (Ordinarie) Final SEP -0.1%
10:00 AM
PT
Inflationen (månadsvis) Slutlig SEP -0.1%


PORTUGAL - KALENDER - EKONOMISKA INDIKATORER

Portugal - Kalender - Ekonomiska indikatorer - Kalender över ekonomiska händelser med verkliga värden, tidigare versioner samförstånd och prognoser.