Land Senaste Föregående
Vitryssland 14.6 11.2
Belgien 0.4 3.4
Kroatien 2.8 2.9
Cypern 3.3 2.2
Tjeckien -2.5 1.4
Estland 4.7 6.3
Euroområdet 5.2 3.9
Europeiska Unionen 2.8 3.2
Finland -4.4 2.6
Frankrike 0.2 0.3
Tyskland 0.4 0.7
Ungern 15.6 9.4
Island 4 3.8
Irland 6.2 3.7
Italien 0.5 0.6
Makedonien 5.2 4.9
Nederländerna 3.13 3.04
Norge 3.09 2.78
Polen 4.1 3.8
Portugal -13.2 -10.7
Rumänien 2.2 1.9
Ryssland 2.3 0.6
Serbien 6.3 7.8
Slovakien 3 3.3
Slovenien 4.25 5.53
Spanien -1.34 -3.61
Sverige 1.4 2.6
Schweiz 0.9 0.5
Ukraina 7.59 7.38
Storbritannien -1 -1.2


- Löne Tillväxt - Europa - Data - Ekonomiska Indikatorer