Land Senaste Föregående
Österrike 83.21 2018-12 84.91
Belgien 102.68 2018-12 105
Kanada 174.01 2019-09 174
Kina 99.90 2018-12 93.4
Cypern 145.25 2018-12 163
Tjeckien 60.69 2018-12 56.64
Danmark 235.11 2018-12 241
Estland 69.50 2017-12 69.65
Euroområdet 93.49 2018-12 94
Finland 115.74 2018-12 116
Frankrike 95.88 2018-12 93.29
Tyskland 83.73 2018-12 82.51
Ungern 32.04 2018-12 33.39
Irland 120.66 2018-12 130
Italien 60.95 2018-12 61.06
Lettland 33.47 2018-12 35.94
Lithuania 37.32 2018-12 36.18
Nederländerna 199.13 2018-12 209
Nya Zeeland 164.40 2019-06 164
Norge 202.03 2018-12 198
Polen 59.65 2018-12 58.45
Portugal 98.26 2018-12 101
Slovakien 69.26 2018-12 67.89
Slovenien 45.13 2018-12 45.04
Sydafrika 71.90 2018-12 71.9
Spanien 95.45 2018-12 100
Sverige 162.26 2018-12 163


- Hushållen Skuld Till Inkomst - Data - Ekonomiska Indikatorer