Land Senaste Föregående
Österrike 83.21 84.91
Belgien 103 102
Kanada 167 172
Kina 99.9 93.4
Cypern 145 163
Tjeckien 60.69 56.64
Danmark 235 241
Estland 68.41 69.5
Euroområdet 93.75 93.49
Finland 116 114
Frankrike 95.88 93.64
Tyskland 83.73 83.57
Ungern 32.23 33.25
Irland 121 130
Italien 60.95 60.84
Lettland 33.47 35.94
Lithuania 37.32 36.18
Nederländerna 199 205
Nya Zeeland 164 164
Norge 202 199
Polen 59.65 58.2
Portugal 92.94 95.84
Slovakien 68.69 67.45
Slovenien 45.13 45.04
Sydafrika 72.8 71.9
Spanien 95.21 98.99
Sverige 162 162


- Hushållen Skuld Till Inkomst - Data - Ekonomiska Indikatorer