Land Senaste Föregående
Österrike 82.71 83.21
Belgien 104 103
Kanada 170 171
Kina 99.9 93.4
Cypern 134 145
Tjeckien 58.87 60.69
Danmark 214 235
Estland 66.3 68.41
Euroområdet 93.84 93.39
Finland 116 114
Frankrike 98.12 95.88
Tyskland 84.7 83.73
Ungern 33.31 32.23
Irland 112 121
Italien 61.56 60.95
Lettland 32.19 33.47
Lithuania 36.42 37.32
Nederländerna 193 198
Nya Zeeland 166 163
Norge 202 199
Polen 57.67 59.65
Portugal 92.94 95.84
Slovakien 69.64 68.69
Slovenien 44.43 45.13
Sydafrika 77.1 72.8
Spanien 93.01 95.62
Sverige 162 162


- Hushållen Skuld Till Inkomst - Data - Ekonomiska Indikatorer