Land Senaste Föregående
Frankrike 9 37.4
Nederländerna -12.8 -17.3
Portugal -10.4 -8.3
Thailand 6 3
Usa 5.6 8.5


- Personliga Utgifter - Data - Ekonomiska Indikatorer