Land Senaste Föregående
Frankrike -0.1 -1.2
Nederländerna 1 2.9
Portugal 2.7 2.7
Thailand -2.2 0.9
Usa 0.2 0.2


- Personliga Utgifter - Data - Ekonomiska Indikatorer