Land Senaste Föregående
Argentina 4.03 1.6
Australien 1.4 1.4
Vitryssland 14.1 15.4
Belgien -1.5 -2.8
Bosnien Och Hercegovina 3 3.8
Kanada 8.3 6.9
Kroatien 2.7 6.7
Cypern 0.4 2.4
Tjeckien 3.8 1.8
Estland 4.7 6.3
Euroområdet 3.5 2.2
Europeiska Unionen 3.7 2.4
Finland 0.2 -0.5
Frankrike 0.3 0.3
Tyskland 0.4 -1.3
Ungern 9.5 10.6
Island 3.5 3.7
Irland 7.5 3.3
Italien 0.7 0.7
Japan -0.2 -1.3
Makedonien 6.8 6.2
Nederländerna 2.39 2.31
Norge 1.21 1.99
Polen 4.5 4.8
Portugal -4.1 -6.2
Rumänien 8.1 7.1
Ryssland 0.1 4.6
Serbien 5.3 10.6
Slovakien 5.8 2.7
Slovenien 9.45 8.95
Spanien 0.6 -0.52
Sverige 1.4 1.3
Schweiz 1.3 0.9
Ukraina 15.69 15.01
Storbritannien 4.8 4.7
Usa -0.01 1.02


- Löne Tillväxt - Data - Ekonomiska Indikatorer