Land Senaste Föregående
Argentina 76104 93562
Australien 104432 109760
Brasilien 247452 285060
Kanada 376060 437942
Kina 422019 380772
Euroområdet 499 601
Frankrike 106214 124850
Tyskland 157 170
Indien 5992 10943
Indonesien 791200 876316
Italien 61006 72757
Japan 122558 126195
Mexiko 2367887 3370935
Nederländerna 35592 40609
Ryssland 3896 3263
Saudi-Arabien 137393 151635
Singapore 21615 30576
Sydafrika 451384 567201
Sydkorea 137446 137957
Spanien 46125 59522
Schweiz 39179 42952
Kalkon 101283418 101251373
Storbritannien 74495 94971
Usa 3096 3375


Fasta bruttoinvesteringar - Lista över länder - Aktuella värden, tidigare värderingar, prognoser, statistik och diagram.G20 -Fasta bruttoinvesteringar - Lista över länder - Aktuella värden, tidigare värderingar, prognoser, statistik och diagram.