Land Senaste Föregående
Argentina 51.6 59.4
Australien 71.97 75.05
Brasilien 76 78.7
Kanada 81.2 81.5
Kina 67.3 77.5
Euroområdet 69.7 80.9
Frankrike 66.8 83.2
Tyskland 70.6 83.1
Indien 68.6 69.1
Indonesien 74.09 74.41
Italien 76.8 77.1
Japan 92.2 95.6
Mexiko 80.2 81.4
Nederländerna 74.2 82.7
Ryssland 59 63
Sydafrika 79.9 80.4
Sydkorea 104 104
Spanien 70 80
Schweiz 80.03 81.34
Kalkon 62.6 61.6
Storbritannien 55.1 79.2
Usa 64.89 73.19


Kapacitetsutnyttjande - Lista över länder - Aktuella värden, tidigare värderingar, prognoser, statistik och diagram.G20 -Kapacitetsutnyttjande - Lista över länder - Aktuella värden, tidigare värderingar, prognoser, statistik och diagram.