Land Senaste Föregående
Australien 5511 4758
Brasilien 6877782 6803853
Kanada 7101723 6573422
Kina 1700 2850
Frankrike 10208997 9967881
Tyskland 8975 8529
Italien 3809611 3769561
Mexiko 83459512 82402030
Nederländerna 2621844 2585516
Saudi-Arabien 2724591 2675540
Singapore 1518081 1484991
Sydafrika 6619177 6579309
Spanien 2707 2682
Schweiz 2119139 2124645
Kalkon 4678225798 4498754472
Storbritannien 4204845 4066563
Usa 19729125 19717856


- Banks Balansräkning - G20 - Data - Ekonomiska Indikatorer