Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -1.1 2018-09
Arbetslöshet 11.1 2018-08
Inflation - Betygsätt 21.62 2018-11
Ränta 24 2018-11
Handelsbalans -456 2018-10
Statsskulden Till Bnp 28.3 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 5.35 2018-12
Lagren Marknaden 91747 Poäng 2018-12
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 18.03 % 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -1.1 % 2018-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.6 % 2018-09
BNP 851 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 457722367 PROVA - THO 2018-09
Fasta Bruttoinvesteringar 125935687 PROVA - THO 2018-09
Bnp Per Capita 14933 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 25129 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 54843546 PROVA - THO 2018-09
Bnp Från Entreprenad 34246741 PROVA - THO 2018-09
Bnp Från Tillverkning 69137858 PROVA - THO 2018-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 43046749 PROVA - THO 2018-09
Bnp Från Tjänster 105143134 PROVA - THO 2018-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 11.1 % 2018-08
Egenföretagare 29318 Thousand 2018-08
Arbetslösa Personer 3670 Thousand 2018-08
Arbetskraftsdeltagande 53.5 % 2018-08
Långtidsarbetslöshet 2.3 % 2018-06
Ungdomsarbetslöshet 20.8 % 2018-08
Arbetskostnaderna 167 Indexpunkter 2018-09
Löner 2207 Try / Månad 2014-12
Minimilöner 2030 Try / Månad 2018-12
Lönerna I Manufacturing 162 Indexpunkter 2018-06
Befolkning 80.81 Million 2017-12
Pensionsåldern Kvinnor 58 2018-12
Pensionsåldern Män 60 2018-12
Sysselsättningsgraden 47.6 % 2018-08
Heltid 25329 Thousand 2018-06
Levnadslön Familj 3190 Try / Månad 2018-12
Levnadslön Individuella 1930 Try / Månad 2018-12
Deltid Sysselsättning 2946 Thousand 2018-06
Löner Högutbildad 2830 Try / Månad 2018-12
Löner Lågutbildade 1380 Try / Månad 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 21.62 % 2018-11
Inflation (Månad) -1.44 % 2018-11
Konsumentprisindex Kpi 395 Indexpunkter 2018-11
Kärna Konsumentprisindexet 341 Indexpunkter 2018-11
Kärna Inflation Rate 20.72 % 2018-11
Bnp-Deflatorn 183 Indexpunkter 2018-09
Producentpriserna 433 Indexpunkter 2018-11
Producentpriserna Förändras 38.54 % 2018-11
Exportpriserna 93.67 Indexpunkter 2018-09
Importpriserna 92.18 Indexpunkter 2018-09
Mat Inflation 25.66 % 2018-11
KPI bostadshjälpmedel 444 Indexpunkter 2018-11
Cpi Transportfordon 389 Indexpunkter 2018-11
Harmoniserade Konsumentprisindexet 154 Indexpunkter 2018-10
Pengar Senaste Referens
Ränta 24 % 2018-11
Interbankränta 23.98 % 2018-12
Penningmängden M1 522974070 Prova Thou 2018-10
Penningmängden M2 1984450421 Prova Thou 2018-10
Penningmängden M3 2028975586 Prova Thou 2018-10
Banks Balansräkning 4098487430 Prova Thou 2018-09
Valutareserven 127079 Usd - Million 2018-09
Lån Till Den Privata Sektorn 1279439729 Prova Thou 2018-10
Värde Ränta 22.5 % 2018-11
Cash Reserveringsgrad 12 % 2018-09
Centralbanken Balansräkning 801298893 Prova Thou 2018-09
Utländska Aktieplacering 31374 Usd - Million 2018-11
Utlåningsräntan 25.5 % 2018-11
Privat skuld och BNP 171 % 2016-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -456 Usd - Million 2018-10
Export 15719 Usd - Million 2018-10
Import 16176 Usd - Million 2018-10
Kurantkonto 2770 Usd - Million 2018-10
Bytesbalans Till Bnp -5.5 % 2017-12
Utlandsskulden 456961 Usd - Million 2018-06
Villkor För Handel 102 Indexpunkter 2018-09
Kapitalflöden -3125 Usd - Million 2018-10
Utländska Direktinvesteringar 10900 Usd - Million 2017-12
Remitteringar 32 Usd - Million 2018-09
Inkomster Från Turism 3686 Usd - Million 2018-09
Turister 3755467 2018-10
Guldreserver 246 Ton 2018-09
Råolja Produktion 57 BBL/D/1K 2018-08
Terrorism Index 7.52 2016-12
Vapen Sales 244 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 28.3 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -1.5 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -8515327 Prova Thou 2018-10
Statliga Utgifter 58201812 PROVA - THO 2018-09
Statliga Intäkter 60639324 Prova Thou 2018-10
Statsskuld 1083483 Try - Milj 2018-10
Skatteutgifter 69154651 Prova Thou 2018-10
Asylansökningar 7086 Personer 2018-04
Credit - Betyg 44.46
Militära Utgifter 19580 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 92.8 Indexpunkter 2018-11
Tillverkning - Pmi 44.7 2018-11
Industriproduktion -2.7 % 2018-09
Industriproduktion (Månadsvis) -2.7 % 2018-09
Manufacturing Produktion -3.2 % 2018-09
Kapacitetsutnyttjande 74.1 % 2018-11
Lagerförändringar -3640862 PROVA - THO 2018-09
Konkurser 1235 Företag 2018-10
Bilproduktionen 131231 Enheter 2018-10
Bilregistreringar 38119 2018-10
Totalt - Vehicle - Försäljning 58204 2018-11
Ledande Ekonomiska Index 1.01 % 2018-09
Internet hastighet 7558 KBps 2017-03
IP-adresser 8079762 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 61.6 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 61 2018-12
Korruption Index 40 Poäng 2017-12
Korruption Placering 81 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 43 2018-12
Elproduktion 25075 Gigawattimme 2018-09
Gruv Produktion 5 % 2018-09
Stål Produktion 3164 Kton 2018-10
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 59.6 Indexpunkter 2018-11
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -4.6 % 2018-09
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -3.4 % 2018-09
Konsument - Spendera 269714420 PROVA - THO 2018-09
Konsumentkrediter 517637967 PROVA - THO 2018-11
Privat - Sektor - Credit 1961712551 Prova Thou 2018-10
Ekonomisk Optimism Index 73.7 Indexpunkter 2018-11
Bensinpriser 1.19 Usd / Liter 2018-11
Hushållen Skuld Till Bnp 16.6 % of GDP 2018-03
Hus Senaste Referens
Housing - Index 272 Indexpunkter 2018-09
Bygglov 40197 2018-09
Befintliga Home Sales 67108 Enheter 2018-09
Husägande Betyg 60.4 % 2015-12
Bostäder 5598 Enheter 2018-09
Ny - Hem - Försäljning 60219 Enheter 2018-09
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 22 % 2018-12
Personliga Skattesats 35 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.5 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 22.5 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 15 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 29.2 mm 2015-12
Temperatur 0.97 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Kalkon - Ekonomiska indikatorer.